Thursday, May 16, 2019

Slut med minimalisme? - The End of Minimalism?

Dette indlæg er min post nr. 1050, og jeg har været stille i et par uger. Grunden er, at jeg har tænkt meget over, om jeg kan sige mere om minimalisme.

Overskriften betyder ikke, at jeg er færdig med at leve så enkelt som muligt. Slet ikke. Det er jeg sikker på, at jeg aldrig kommer til at slippe. Den frihed, det har givet mig, økonomisk, tidsmæssigt og ikke mindst følelsesmæssigt, vil jeg aldrig give afkald på. Ting skal ikke stjæle mit liv, mit hjem og min tid.

Jeg bor i en lejlighed, der ikke skal være min permanent (genhusningen varer mindst 6 måneder endnu), og jeg skal ikke tilbage til min oprindelige lejlighed. Hvor jeg ender i sidste ende, ved jeg ikke med sikkerhed endnu. Men det er slet ikke nogen bekymring for mig. Hverken flytning eller nye omgivelser. Jeg trives.

Men jeg tror ikke, at jeg kan fortsætte med at tale om minimalisme uden at gentage mig selv. Da The Minimalists skrev, at den letteste måde at holde orden på, er at smide 90% af, hvad man ejer ud, grinede jeg. Det gør jeg stadig, for nu ved jeg, at de har ret. Jeg holder ikke orden. Jeg lægger bare ting på deres plads, og det, der ikke er plads til, skal jeg ikke eje.

Jeg ved ikke, om jeg fortsætter denne blog, men i et stykket tid kommer der til at være længere mellem indlæggene. Jeg skal have tænketid. For jeg bliver ikke inspireret af at være i gang med at kreere et minimalistisk hjem. Jeg har et minimalistisk hjem, der indholder essensen af det, jeg vil have i mit liv. Nu vedligeholder jeg.

Jeg ønsker, at I alle sammen får sorteret det uvæsentlige fra det væsentlige, at I har mod til at sige farvel og tak til ting fra tidligere perioder i jeres liv, selv om det strammer lidt i brystet, for lettelsen er så stor, når man står med - for at være lidt banal - lidt, men godt.

Og nu skal jeg videre. Jeg har fået overskud til at gå ind i en mere kreativ verden, hvor jeg skal udforske, hvad jeg kan, så kig ind og se, hvornår jeg får mod til at publicere, hvad jeg arbejder på at blive dygtigere til. Jeg vil forfølge en drøm, som altid har spøgt i min hjerne... eller rettere i mit hjerte. I kan også kigge ind på min Instagram profil på @kielnielsen.

Så venner, hav courage til at gøre det, I føler, at I er nødt til. Lad være med at spilde tiden på ting, som man 'bør' gøre. Gør ting, som I har lyst til at gøre, og lad være med at gøre 'ting' væsentlige.

Blomster fra en kær ven - Flowers from a dear friend

This post is my post no. 1050, and I have been quite for a couple of weeks. The reason is, that I have thought a lot about, if I can say more about minimalism.

The headline doesn't mean, that I am done with living as simple as possible. On the contrary. That is one thing, that I am sure of. The freedom it has given me economically, time wise and not the least emotionally, I will never let go of.

I am living in a flat, which isn't going to be my permanent home (the rehousing will last at least 6 months more), and I am not going back to my previous flat. Where I end up some time in the future, I don't know for sure yet. But I am not worried. Not about a new move, nor about new surroundings. I am thriving.

But I don't think, that I can continue talking about minimalism without repeating myself. When The Minimalists wrote, that the best way to keep order was to throw out 90% of your belongings, I laughed out load. I still do, because now I know, that they were right. I don't keep order. I just put things in their place, and what I don't have room for, I am not going to have.

I don't know, if I will continue this blog, but for a while there will longer between the posts. I need time to think. Because I am not inspired by building a minimalist home. I have done it. I live in a minimalist home which contains the essence of, what I want in my life.

I hope, that you all get your stuff sorted in the significant and the insignificant pile, and that you have the guts to say goodbye and thank you to earlier periods of your life, even though you might have a bit of a heavy feeling in your chest, because the relief is so big, when you are left with - to become a bit banal - less, but good.

And now I am getting on. I have gained strength to enter a more creative world, where I am going to explore, what I can do, so visit this blog now and then and see, when I get the courage to publish, what I'm working on getting better at. I want to pursue a dream, which always has lurked in my head... or rather in my heart. You can also visit my Instagram at @kielnielsen.

So friends, have courage to do, what you feel, you need to do. Don't waste time on things, which you 'should or ought to' do. Do stuff, you want to do, and don't make 'stuff' something essential. 

Friday, May 3, 2019

Indretningsdetalje - Interior Detail

At bo i en genhusningslejlighed er for mig en god oplevelse. Jeg har ikke knyttet mig særlig til den, men jeg har indrettet mig helt og aldeles - bortset fra at sømme ledninger fast! Det er helt klart en charmerende lejlighed, og jeg har været heldig, men så meget som jeg trives, er følelsen af at jeg kun er her for en tid meget markant.

Jeg tror derfor ikke, at jeg kommer til at savne den. Snarere bliver det nok en god oplevelse af, at jeg kan trives under nye forhold.

Dog er der en ting, som jeg ved, jeg kommer til at savne! Vinduet på badeværelset. Det har jeg ikke i den lejlighed, jeg kommer tilbage.

Iøvrigt - jeg poster ikke så meget for tiden, fordi jeg stadig skriver på min gamle pc, som er helt løsnet i ryggen nu - kun holdt sammen af ledningerne - men jeg har ikke haft tid til at sætte den nye op. Det kommer.

I eftermiddag og aften skal jeg passe mine to mindste favorit personer. Mami og Far havde brug for en voksen aften :-), så min start på weekenden bliver så dejlig. Det håber jeg også, at jeres bliver.

Der er endda plads til mine hårting og mine cremer og makeup.
There is even room for my hair stuff and all my creams and makeup.

To live in a temporary flat is for me a good experience. I haven't totally connected to it, but I have everything in place - except for the electrical cords! This is a very charming flat, and I have been lucky, but as much as I am thriving, the feeling that I will be here for a short time is strong.

So I don't think, that I am going to miss it. I look at it as a good experience, that I can adapt to new environments.

There is one thing though, that I am going to miss! The window in the bathroom. I will not get one in the flat, I am going back to. That will without doubts be the one thing, I will remember, when I move.

By the way - I don't post much these days, because I am still writing on my old pc, which now has totally come off in the back - only held by the wires - and I haven't had time to set up the new one. But I will be back.

This afternoon and night I am going to take care of my two favorite small persons. Mami and Dad needed a night for grown ups :-), so my start on the weekend will be great. Hope that yours will be too!

Monday, April 29, 2019

At have noget til salg - To Have Something for Sale

Efter at være flyttet er der nogle ting, som jeg kan se, ikke skal videre på rejsen med mig. Ting, som stadig har god levetid i sig.

Men er det bare mig, der synes, at det er så anstrengende at have noget til salg? Jeg har 5 annoncer i DBA lige nu, og der er masser af nysgerrige, der kigger og nogle få, der reagerer.

Når så en person reagerer, så begynder dansen. Frem og tilbage. Er det ordentlig kvalitet? Er prisen den rette? Hvordan med fragten? Hvem betaler hvad? Især prisen er svær. De fleste mennesker vil helst ikke betale noget som helst. Jeg har lært, at et salg skal være god for begge parter, for så kan man altid komme igen og købe/sælge.

Og når man så er igennem ret mange forespørgsler og har brugt ret meget tid, og alt lyder som et salg, så hører man ikke mere! Det kan gøre mig så rasende. Det mindste man kan gøre, når man har brugt andre menneskers tid, er vel at sende en besked om, at man hopper fra. Det er ærlig snak.

Af de 5 annoncer, løber de 4 ud i dag, og hvis der ikke inden da er kommet købere, så giver jeg tingene til en genbrugsshop, der støtter et velgørende formål!

Hellere det, end at sælge tingere til en latterlig pris. For man går forhåbentlig ikke ind i en shop, der støtter velgørende formål og pranger om tingene. Eller...?

Jeg er definitivt en dårlig sælger!After having moved there are some of my things, which aren't going to follow me in the future. Good things, which still have a good life spand.

But is it just me, who thinks, that it is so exhausting to have something for sale? I have 5 ads in a sales magazine right now, and there are a lot of curious people, who take a look and a few, who react.

When a person then takes contact, then the dance begins. Back and forth. Is the quality OK? Is it the right price? How about freight? Who pays what? Especially the price is hard. Most people want everything for nothing. I have always learned, that a sale should be good for the one, who buys as well as for the one, who sells. Then you can always come back and make a new purchase/sale.

And when you have gone through several inquiries, spent a lot of time, and it sounds like a sale, you hear no more! It makes me so mad! The least you can do, when you have used other peoples time is to send a message, that you have changed your mind. That is honest talk.

Four of the 5 ads expire today, and if there will be no buyers, I will give the items to a charity shop! Rather that than selling something for a ridiculous price. Because hopefully people don't go into a shop, which supports a good cause and make hard bargains. Or...?

I am definitely a bad sales(wo)man!

Tuesday, April 23, 2019

Ny sommergarderobe start! - New Summer Wardrobe Start!

Inspireret af det gode vejr har jeg bestilt tid til fransk lak på tåneglene til næste pedicure. Jeg har også kigget på mit sommertøj, og der var faktisk ikke meget, der overlevede. Det er sjovt at se sit tøj, når en ny sæson begynder. Jeg falder altid over et eller to stykker tøj, der får mig til at udbryde: "Det gik du da ikke i!" Men det er jo de friske øjne, der så ser nu, og der er dog noget tilbage i skabet.

Men jeg havde kig på et par sandaler i pudderfarve, og jeg tog af sted for at prøve dem i dag - og det blev ikke dem! Det blev i stedet for et andet par pudderfarvede, som er så lette og så behagelige. Det er af vital betydning for mig, at mine sko er komfortable. Ellers får jeg får mange rynker i hovedet!

Jeg faldt også over et par helt almindelige lyse jeans. Sådan nogle har jeg ikke haft i et par år, men de passer til alt, der er i skabet.

Jeg skal have et par ting mere, men godt begyndt...Jeg skal nok opdatere.
Inspired of the good weather I have ordered a French lacquer for my toe nails at the next pedicure. I have also looked through all my summer clothes, and there is not a lot left. It is weird to see your clothes, when a new season starts. I always find one og two pieces, which makes me burst out: "I didn't wear that last year, did I!". But it is probably the fresh eyes seeing the truth, but there is still some items left in the closet.

My eye had caught a photo in a magazine of a pair of powder colored sandals, and I went to see them today - and they weren't the 'ones'. Instead I found another pair of sandal in powder color, and they are so light and comfortable. Having feet, which feels happy is essential to me. Otherwise I grow too many wrinkles in my face!

I also found a pair of totally ordinary off white jeans. I haven't had a pair like that for years, but they match everything in my closet.

I need a few things more, but a good start... I will keep you updated.

Friday, April 12, 2019

Store investeringer for 2019 - Big Investments for 2019

Nu havde jeg egentlig tidligere besluttet, at jeg ville lave et indlæg om at planlægge større investeringer i 2019, men det er på en måde kommet mig i forkøbet!

Det har nemlig planlagt sig selv, og det startede faktisk allerede sent sidste år!

Sent sidste år gik min telefon i stykker. Jeg kunne bl.a. ikke styre ringetonen , og det var ret ubekvemt!

Her under flytningen gik min seng i stykker, som jeg tidligere har nævnt, og jeg har nu købt en ny, der kommer om 2 uger. Det glæder jeg mig meget til.

Og i går brækkede min pc-skærm af! Der er heldigvis stadig kontakt mellem skærmen og disken, så i dag har jeg, som det første jeg gjorde, taget backup. Sidste gang jeg tog backup var i januar, og jeg har lavet en hel del siden da. Men det lærer man af. Tag backup oftere!

Så den planlægning er for en stor del allerede gjort for hele 2019. Der spøger dog stadig en istandsættelse af nogle stole og et bord, men nu må jeg lige trække vejret lidt.

Det er godt nok tidligt på året, men jeg tror, at kvoten på større indkøb er brugt for mit vedkommende.

Ikke rigtig det, jeg helst ville have brugt penge på lige nu.
Not quite, what I wanted to spend money on right now.

Til gengæld fik jeg et mig et godt grin, da jeg så dette her senere på dagen! Jeg fik dig!
But I got a laugh later in the day, when I saw this! Got ya'!

I had actually decided, that I would make a post about planning for bigger investments in 2019, but in a way it has caught up with me!

The investments have sort of planned themselves, starting already late last year.

Because late last year my phone broke. Among other things I couldn't control the ringtone, and that was quite inconvenient!

During my move my bed was damaged as earlier mentioned, and now I have bought a new one, which will arrive in 2 weeks. I am really looking forward to that.

And yesterday my pc screen broke off! Luckily there is still contact between the screen and the disk, so I have taken a backup today. Last backup is from January, and I have worked quite a lot since then. But this is a good reminder of making backup more frequently!

So the plan for 2019 is more or less done - and executed. There is still a question about renovating some chairs and a table, but now I will just take a break.

But I think, that it is still early in the year to be done with this, and I think that the limit for bigger investments have been done for my part in 2019!

Monday, April 8, 2019

Den grimme kommode - The Ugly Dresser

Jah, grim er måske så meget sagt! Den er faktisk bare ret ligegyldig. Gør ikke meget ud af sig. Er egentlig... grim på en intetsigende måde.

Den er mindst 15-18 år gammel, og den har ikke ændret sig. Den er hvid og sølvfarvet træ, vejer en ton, har fantastisk hjul, der kører let, og nogle skuffer, der bare glider, som de skal. Plastic-skuffer! Det lyder dårligt, men den er så god og anvendelig.

Den har været brugt til alt muligt. Jeg tror egentlig, at jeg købte den til mine fugle som et fuglebord. Jeg havde 2 undulater, Kylling og Elvis, og det var let at gøre rent, når man kunne køre kommoden rundt. Så havde jeg sand, foder, fuglebade o.s.v. i skufferne og sikkert også andre ting. Den har også været fyldt med alt kreativt. Gaveartikler, papir, tusser, farver, lim m.v. Og den har stået i kælderen med værktøj, el-artikler og kælder-ting.

Nu står den i mit soveværelse.

Grim eller ej. Den er så anvendelig, at jeg slet ikke kan forestille mig, at den ikke altid vil være i brug i mit hjem til et eller andet.

Den er lige som mennesker. Man kan godt være fantastisk uden at være smuk!

Her er den!
Here it is!

1. skuffe - undertøj
1st drawer - underwear

2. skuffe - toppe, nattøj, leggings
2nd drawer - tops, night clothes, leggings

3. skuffe - tørklæder, smykkeæsker og - jeg har en gang været til maskebal!
3rd drawer - scarfs, jewelry boxes and - I once was at a masked ball!

4. skuffe - mine taske (alle 3) og nogle net
4th drawer - my bags (all 3 of them) and some totes

Well, ugly is perhaps putting it too harsh! It is just kind of indifferent. Doesn't make much of itself. Is actually just... quite ugly in a bland way.

It is at least 15-18 years old, and it hasn't changed. It is white and silver painted tree, weighs a ton, has fantastic wheels, which are running so smooth, and drawers which just slide, as they should. Plastic drawers! It really sounds bad, but it is so good and versatile.

It has had all kinds of purposes. I think, that I might have bought it for my birds as a bird stand. I had two budgies, Chicken (Kylling) and Elvis, and it was easy to clean, when you could push the dresser around. So I had sand, seed, bird baths etc. in the dressers - and probably some other stuff. It has been filled with all sorts of stuff. Crafts materials, gift paper, paper, markers, crayons, glue etc. And it has been placed in the basement with tools, electric articles and other basement stuff.

Now it is standing in my bedroom.

Ugly or not. It serves so many purposes, that I cannot imagine, that there will come a time, when I will not use it for something in my home.

It is like people. You can be fantastic without being pretty!

Monday, April 1, 2019

Statens Museum for Kunst

Jeg fik mange gode gaver til min fødselsdag. En veninde gav mig et årskort til Statens Museum for Kunst, og jeg var der inde i sidste uge og fik mit kort.

Jeg gik rundt i 2 timer, og jeg er helt klar over, at jeg kommer til at bruge mange flere timer der. Jeg har været der før, men det har været i gruppe med andre, og jeg opdagede, hvor godt det er selv at bestemme tempoet.

Jeg har to veninder, som jeg tager på udstillinger med, og det er helt fint. Vi kommer samlet, går rundt i vores eget tempo, taler lidt sammen ind i mellem, når vi gerne vil gøre hinanden opmærksomme på noget, men 'summer' hver for sig, indtil vi er ude igen og skal have noget at spise. Så deler vi vores oplevelser.

Under mit besøg i sidste uge faldt jeg for 3 malerier af helt forskellig slags, som jeg vil udforske lidt mere ved næste besøg. Malerier, som sagde mig noget. Endnu ved jeg ikke hvad. Måske var det motivet, måske farverne, måske malemåden, jeg ved det ikke, men det vil jeg finde ud af - måske.

Raoul Dufy - Love it!

Dette billede gjorde stort indtryk på mig. Det er af Erik Henningsen, er fra 1892 og hedder Sat Ud
This painting made a big impression on me. It is by Erik Henningsen, from 1892 and is called Evicted

Se denne detalje af den lille pige. Se angsten i hendes øjne!
See the detail of the little girl. See the fear in her eyes!

På broen mellem den gamle og den nye afdeling.
On the bridge between the old and the new section of the gallery.

I got a lot of good presents for my birthday. A friend gave me a season pass for The National Gallery of Denmark , and last week I was there to have the pass issued.

I went around for about 2 hours, and I am quite sure, that I will spend a lot of time there. I have been there before, but only in groups, and I discovered, how good it is to walk around in your own pace.

I have two friends, I go to exhibitions with, and that works fine. We go in together, walk around alone, talk a bit now and then, if we want to make the others aware of something, but mainly keep to ourselves, until we are out and need something to eat. Then we share our experiences.

During this visit this week I fell for 3 paintings of totally different styles, which I want to explore some more. Paintings which rang a bell in me. I don't know why. Maybe it was the motife, maybe the colors, the technique, I don't know, but I will find out - maybe.

Friday, March 29, 2019

Frikvarter - Playtime

Jeg har lige været inde i København i det dejligste vejr. Det er en fornøjelse at have tid til at gå stille og roligt i gågaderne. Der var tilstrækkeligt mange mennesker til, at det var hyggeligt, og ikke så mange, at man ikke kunne komme frem.

Når jeg går i gågaderne, bliver jeg altid overrasket over, at der er så mange små forretninger med kunsthåndværk af forskellig art. Jeg forstår ikke helt, at de kan få det til at løbe rundt, men der må jo være kunder nok. Jeg mødte stort set heller ingen mennesker uden bæreposer med forskellige logos. Der var dog en stor smykkeforretning, der holdt lukke-udsalg med 50%, og der var næsten ingen i forretningen. Men det er også det smukkeste solskin.

Solskin frem for shopping! Helt sikkert!

Jeg kom også hjem med en pose med logo. Jeg har brugt et gavekort, som jeg fik til min fødselsdag. Jeg købte en bog: Vesten mod Vesten af Rune Lykkeberg, så jeg håber virkelig, at der bliver lidt læsetid i weekenden.

Så rigtig god weekend til jer alle.

De bygger stadig på Rådhuspladsen - men se hvor mange træer, der kommer! Jeg kan næsten ikke få armene ned!
They are still building on Copenhagen Town Hall Square - but look at the many trees! I cannot get my arms down!


I have just been in Copenhagen in the most beautiful weather. It was a pleasure to have time to walk at a slow speed in the walking streets. There were enough people to make it 'hyggeligt', and few enough not to feel cramped.

When I walk there, I always get so surprised about, that there are so many small shops with crafts of different kinds. I don't quite understand, how they succeed, but there must be customers enough. But then again I actually didn't meet anyone, who didn't have a bag with some kind of logo on it. There was a big jewelry shop though, which had a closing sale with 50% discounts, but there was almost nobody in there. But of course outside was the most beautiful sunshine.

Sunshine before shopping! For sure!

I came home with a bag, too. I have used a gift card, I got for my birthday. I have bought a book written by a Danish newspaper chief editor. He is kind of a rock and roll journalist and a very original analyst of society and the world today. I am looking forward to start reading, so I hope for some time for that during the weekend.

Have a great weekend, all of you.

Thursday, March 28, 2019

Uden seng - Without A Bed

Det er ikke helt sandt, at jeg ikke har en seng, for det har jeg - og så alligevel ikke. Min seng overlevede nemlig ikke flytningen. Historien om den er ikke særlig interessant, men i hvert fald sover jeg for tiden på min topmadras på gulvet.

Og jeg har ikke sovet så godt i lang tid!

Det har givet mig nogen overvejelser. Jeg har nemlig i et års tid haft problemer med smerter i hoften om natten, og jeg kan næsten ikke komme mig over, at det måske var min seng, der var årsagen! Smerterne er aftaget med 95%!

Så hvad gør jeg nu? Jeg er ikke tilhænger af at sove direkte på gulvet. Delvis på grund af hygiejnen og delvist på grund af fugtigheden.

Mine overvejelser har været mange, for en seng er ikke en lille investering. Men nu køber jeg en billig sengeramme, der hæver mig over gulvet, så der kan komme bedre luftcirkulation i rummet, og så fortsætter jeg med at sove på topmadrassen en tid. Det bliver spændende at se, hvad jeg finder ud af.

Det her er bestemt et spørgsmål, der udelukkende handler om funktion og ikke design.


Det hele bliver meget enkelt, når man bor midlertidigt, som jeg gør nu.
Everything becomes very simple, when you live somewhere temporarily, as I do now.

It isn't quite true, that I don't have a bed, because I have - and yet not. My bed didn't survive the move. The story about that is not very exciting, so I will not go into it, but for now I am sleeping on my top mattress on the floor.

And I haven't slept so good in a longtime!

It has made me consider some issues. I have for approx. a year now had some problems with pain in my hip at night, and I cannot get over, that it might be my bed, that triggered it! The pain has decreased with 95%.

So what do I do now? I am not a fan of sleeping directly on the floor considering the hygiene and the humidity.

My thoughts have been many, because a bed is not small investment. But now I am buying a cheap bed frame, which gets me above the floor, so the air circulation in the room gets better, and then I will continue to sleep on the top mattress. It is going to be exciting to see, what happens.

This is definitely a decision, which is all about function and not design.

Monday, March 25, 2019

Kunst på forskellig måde - Art in Different Ways

Man opdager en masse, når man flytter!

Jeg opdagede, hvor meget jeg havde hængende på mine vægge, og lige nu har jeg selvfølgelig ikke noget hængende, fordi jeg skal aflevere denne lejlighed, som jeg overtog den, hvis jeg ikke vil af med en masse penge til renoveringen af borehuller. Så alle billeder ligger oppe på et skab og venter.

Derfor har jeg nøje overvejet, hvilke billeder jeg vil have op igen, for nogle af dem har jeg 'set mig færdig' på.

Et af dem er det fine nummererede (14/469) signerede tryk af Liselotte Watkins, som er professionelt indrammet. Det skiller jeg mig af med nu, for det skal ikke ned i en kælder og stå uden at være til glæde for nogen. Så hvis der er nogen, der er interesseret, så kontakt mig endelig.

Iøvrigt har Liselotte Watkins bevæget sig ud i et nyt, spændende medie. Nu hvor keramik igen er blevet moderne, synes jeg, at det er meget spændende med nytænkning. Det er lidt træls med alle gengangerne. Vi skal ikke blive ved med at trække på, hvad der blev lavet i 1950'erne, men gøre plads for nye kunstnere.This is probably of no interest for anybody abroad, but you get it anyway! ...

You realize a lot, when you move!

I found out, how many pictures of different kinds, I had on my walls, and right now I don't hang anything, because I am going to leave this apartment, the way it was, when I moved in, and I don't want to pay a lot of money for renovating holes in the walls. So all my pictures are lying on top of the closet.

Now I have picked out the ones, I want on my walls later, because I 'am done' with looking at some of them.

One of them is a very fine, numbered (14/469) and signed print of Liselotte Watkins. It has been professionally framed. I am selling it now, because it shouldn't go to a basement, where it is of no value to anyone. So if somebody is interested, please contact me.

By the way Liselotte Watkins has moved into a new, exciting media. Now when ceramics are in fashion again, I find it very exciting with something new. It is a bit boring, that we keep pulling out all the art, we know already. We shouldn't keep going for the things from the 1950's, but make room for new artists.

Wednesday, March 20, 2019

Årsafslutning ind- og udlisten - Year End for The In and Out List

Selv om vi er kommet et godt stykke ind i 2019, vil jeg alligevel opgøre ind- og udlisten for 2018. Det har været et livligt år på det område.

Overordnet set har der været for mange fejlkøb. 6 stk. i alt. Alle sammen impulskøb når jeg ser på listen i dag! Det siger alt om impulskøb, for selv om det ikke lyder af meget, så er det sammenlagt et pænt beløb, og mange små beløb bliver til store beløb. Det her blev til ca. 2000 kr., som kunne være blevet brugt meget bedre.
  • På udlisten står der 180 ting, der enten er gået til genbrug eller destruktion.
  • På indlisten 84 ting - herunder de 6 fejlkøb
  • På indlisten er 33 ting nyanskaffelser. Helt nye. Og af samme 84 ting er 31 stk. erstatninger. Resten er genbrug. Det håber jeg, at jeg kan blive bedre til..
Hvad angår starten på ind- og udlisten for 2019 - så druknede det i planlægning og flytning, så alt jeg kan sig, om de første to måneder er, at jeg har været i genbrugsforretningen med 3 læs, som jeg på trods af de bedste intentioner, aldrig nåede at få opgjort.

Men alt i alt er jeg tilfreds med 2018. Der er dog mulighed for forbedringer :-)

Det blå net er mit opsamlingssted for ting, som jeg ikke bruger mere. Når det er fyldt, går det, der er noget værd, til genbrug.
The blue tote is the place, I put things, I don't use anymore. When it is filled, everything that is worth something goes to the 2nd hand shop.


Even though we are well into 2019, I will publish the result of the In and Out List for 2018. It has been quite a lively year in that area.

Overall I have made 6 senseless purchases. When I look at the list, I can see, that each one of them are bought on impuls, and even though 6 purchases might not sound of much, they make a 'nice' sum, and many small sums make a big number. It became approx. 300 US$ or 270 Euro, which could have been spent much better.

  • On the Out List is 180 items,which have gone to the 2nd hand shop or to trash.
  • On the In List is 84 items - of which as said 6 bad purchases.
  • On the In list is 33 new purchases. Totally new. And of the same 84 items are 31 replacements. The rest has been 2nd hand purchases. I hope, that I will get better in that area.
The start of 2019 drowned in planning and moving to the new flat, so all I can say about the first two months is, that I was at the 2nd hand shop with 3 loads, which I - in spite of all good intentions - didn't get documented.

But all in all I am pretty pleased with 2018. Though there is always room for improvement.

Tuesday, March 12, 2019

Det hvide skab - The White Cabinet

Det møbel, som giver mig mest glæde - ud over den seng, som jeg ikke lige har i øjeblikket! - er mit hvide skab. Ikke så meget på grund af skabet, som jeg dog er meget glad for, men på grund af indholdet.

Det indeholder nemlig min person. Det indeholder alt 'værktøj' til mit kreative liv og alle papirer vedrørende min person.

Hvis vi tager fra øverste venstre side,der ligger mine notesblokke. Det er en total historik af alt, jeg har ønsket at lave, forsøgt at lave og lavet over mange år.
Så kommer der papir og kuverter.
Nogle kontorartikler i glas, spansk kursus bøger, Kindle m.v.
En skuffe med indpakningspapir og bånd, flag m.m. = festskuffen.
Så alt, der kan male og tegne, som fortsætter med pensler neden under
og til sidst alt, der vedører min oprydningsbusiness og min bog.

Den anden side er optaget af fotoudstyr m.m. Det tager halvdelen af den sektion.
Nedenunder er skuffen med kontor-ting. Hullemaskine, clipsemaskine m.v.
Så mit sy- og strikketøj.
Og til sidst mine private papirer, alt vedrørende min genhusning (det er en del) og garantibeviser.

Da jeg købte skabet for 9-10 år siden, bestemte jeg, at hvis mit kreative liv ikke kunne være i dette skab, så skulle jeg rydde op i mit kreative liv. Jeg tror, at vi kan have et lille antal projekter i gang på samme tid, men at man ingen vegne kommer, hvis man har materiale liggende til 1000 projekter.

Jeg er blevet spurgt, hvad jeg gør med eventuelle overskydende materialer, når jeg er færdig med et arbejde. Jeg ved, at når jeg er færdig med noget, så ønsker jeg at lave det samme igen, så jeg giver det videre. Det skal ikke ligge og fylde op til ingen nytte, bare fordi jeg måske en 'skønne dag' ud i den fjerne fremtid ønsker at lave noget magen til. For så er jeg alligevel sikker på, at det skal være lidt anderledes.

Men mine fornøjelsesprojekter må ikke fylde mere, end der kan være i skabet, for så bliver de en byrde eller en forpligtelse og ikke en glæde.

 


The piece of furniture, which brings me the most pleasure - apart from the bed, which I haven't got right now! - is my white cabinet. Not so much because of the cabinet, which I am quite happy about, but merely because of its contents.

You see, it contains my person. It contains all my 'tools' for my creative life and all the papers concerning me as a person.

If we take if from top left, there is my note books. It is a total history of everything, I have wanted to do, tried to do and done over the years.
Then there is the stationary shelf.
Some office equipment in glass jars, Spanish learning books, Kindle etc.
A drawer with gift paper, string, flags etc = the party drawer.
Then everything which draws and paints, which continues on the lower shelf 
with bruches and everything concerning my de-clutter business and my book.

The other side is occupied by all my photo stuff. It takes half that section.
Underneath is the drawer with all the office supplies. Stapler, puncher etc.
Then my sewing and knitting tools.
And at last my private papers, everything regarding my rehousing (a lot) and warranties.

When I bought the cabinet 9-10 years ago, I decided, that if my creative life took up more space than this cabinet would hold, I would have to clean up in my creative life. I think, that we can hold a small number of projects at the same time, but that you get nowhere, if you have material for 1000s of projects lying around.

I have been asked, what I do with left-overs from projects, when I am done with one. I know, that I don't want to do the same thing again, so I pass it on. It is not going to lay around for no good use, just because I 'some day' out in the far future may want to make something similar. And I am sure, that it then will be different anyway.

But my pleasure projects should not take up more space than the cabinet can hold, because then they become burdens or duties and not joy.

Thursday, March 7, 2019

Min nye stue - My New Living Room

Ah! Skønt at være (næsten) på plads. Jeg føler, at alt er færdigt, og så finder jeg lige ud af, at noget skal flyttes eller omarrangeres, og det kommer sikkert til at stå på et godt stykke tid.

Men der er også den midlertidige følelse. At jeg ved, at jeg skal flytte igen om ca. 8 måneder. Den følelse gør, at man ikke investerer 100% i indretningen. At man undgår at lave for mange huller i væggen, fordi det koster, når man flytter. Ledninger, der får lov til at ligge langs panelet. Alt sammen noget, der giver lidt uro i billedet, men jeg føler alligevel, at jeg har fået det rigtig hyggeligt. 

Stuen ville, hvis jeg skulle blive her, nok give mig nogle vanskeligheder. Stuen ser mørk ud på billederne, men det er den faktisk ikke. Men de skrå vægge gør rummet ufleksibelt, men lige nu er det hyggeligt at få lov til at prøve at leve i lidt anderledes regi. 

Det er den oplevelse, som jeg har tænkt mig at tage med mig. At jeg kan flyttes og trives alle steder. At et hjem ikke har noget med væggene at gøre, men med menneskene og indholdet.

Der er ingen vægge, der skal forhindre mig i at føle mig hjemme.
Ah! Wonderful to be (almost) in order. I feel, that I am done placing things, and then I find out, that something needs to be moved or rearranged, and that is probably going to go on for a while.

But there is also the temporary feel. The knowledge that I will move again in approx. 8 months. The feeling, which prevents me from investing 100% in the decor. That I don't want to make too many holes in the walls, because it's going to cost money, when I move out. The cords lying on the floors along the panels. Things, which makes some disturbance in the picture, but I still feel, that this is very 'hyggeligt' here.

If I would stay, I am sure that the living room would cause me some difficulties. The room looks dark on the photos, but it actually isn't. But the sloping walls makes the room inflexible, but right now it is fun to try it out. 

That is the experience, which I want to take with me. That I can move and thrive everywhere. That a home isn't the walls, but the people and the stuff.

There are no walls, which will prevent me from feeling home.

Tuesday, March 5, 2019

Efter pausen... - After The Break...

Efter 10 dages pause er jeg tilbage. Først skulle jeg flytte, så havde jeg rund fødselsdag, og til sidst fik mindste favoritperson lungebetændelse, så favoritforældrene havde brug for lidt flere arme, så jeg er først tilbage nu.

I skal nok få min nye lejlighed at se, men det må vente, for jeg er lidt tændt på et udklip, jeg faldt i staver over under flytningen. Det er fra 2006 (nogle artikler er tidsløse), og skribenten, Stephen Bayley der er den helt store design klitiker, skrev således:

Design og rejser har samme årsag: Utilfredshed med med vores nuværende ejendele og nuværende opholdssted. 

Vil det sige, at trends og rejser er et ønske konstant fornyelse, og/eller er det en flugt fra hverdagen?

Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig været voldsomt rejselysten, for jeg kan sagtens opleve nye ting uden for min egen dør. Jeg behøver ikke at rejse jorden rundt. Men til gengæld har jeg i mange år slugt nye trends, farver og indretninger med hud og hår. Den eneste grund, jeg i dag kan tænke mig, kunne være, at jeg i den periode ikke havde så mange penge, og derfor følte, at jeg trængte til 'noget andet' hele tiden, hvilket i sig selv er så dumt, for når man ikke har mange penge, skal man lade være med at bruge penge til ting, der ikke var nogen reel værdi. Men det gjorde jeg, og måske var det min flugt eller min utilfredshed?!

I dag beholder jeg mine ting, til de falder fra hinanden. Er min flugt så forbi?

Meget apropos faldt min seng sammen under flytningen, så jeg skal ud og investere!


After 10 days I am back. First I moved to the new flat, then I had a birthday (the number ended on '0!), and after that the smallest favorite person had pneumonia, so the favorite parents needed some extra arms. But I am back.

I will show you photos of my new flat, but it has to wait, because I am a bit excited about a clipping, I found during the move. It is from 2006 (some subjects never die), and it is written by Stephen Bayley, who are one of the big design critics. He wrote:

Design and travel have a common cause: dissatisfaction with our present possessions or our current location.

Does this mean, that trends and travel are a wish for constant renewal, and/or is it an escape from the everyday grind?

I don't know. I have never been much of a traveler, because I can easily find new inspiration just walking out my door. I don't need to travel the world. However I have for many years been totally obsessed with trends, colors and indoor decoration. The only reason for this I can think of is, that I during that period didn't have a lot of money, and therefore felt that I needed 'something else' all the time, which in itself is stupid, because when you haven't got money, you shouldn't spend the little you have on stuff, which has no real value. But I did, and maybe it was my escapism or my dissatisfaction?

Today I keep my things, until they fall apart. Is my escape over then?

Very appropriate talking about falling apart. During the move my bed fell apart, so now I have to go an invest in a new one.

Thursday, February 21, 2019

Tre dage efter flytning - Three Days after Moving

Så er jeg flyttet.

Det blev til 32 kasser i alt. Flyttemændene bad mig bl.a. om at pakke nogle skuffer i kasser, for så skal de gå færre gange. Det gav flere kasser, end jeg havde beregnet.

Jeg har pakket alt ud nu, hvilket betyder, at der på hver side af min sofa står bøger og ting, der skal være i mit skab, og det kan jeg ikke få på plads, før skabet og reolen er blevet skruet fast. Men alt er ude, og det meste er på plads.

Hele min gang er fyldt med tomme kasser, der vælter hele tiden, og det irriterer mig helt vanvittigt, men de bliver heldigvis hentet i morgen.

Flytningen gik..., well, den gik! Det vil sige, at jeg ikke var den, der havde de hurtigste flyttefolk og heller ikke nogen, der gad at lytte til de informationer, jeg gav til start, og jeg vil spare jer for alle detaljer, men det endte med, at jeg måtte være en af disse irriterende mennesker, der stod og holdt øje med, hvad der blev lavet. Ellers var alt der skulle i kælderen kommet op i lejligheden og omvendt.

Jeg havde ellers troet, at jeg havde lavet en perfekt start til en flytning! Men jeg er her, og jeg kan godt lide lejligheden og beliggenheden.

Starten på den perfekt flytning - ha! - The start of the perfect move - ha!

En smuk stue - A nice room

Min udsigt til venstre - My view looking to the left

Min udsigt til højre, som er gadekæret og et stråtækt hus
My view to the right, which is the city pond and a thatched house


I have moved.

32 boxes all in all. The movers asked me to pack some drawers into boxes, because then they don't have to walk up and down so many times. That gave more boxes, than I had expected.

I have unpacked everything now, which means, that on each side of my sofa are books and things, which will go into my cabinet, but that will have to wait, until the cabinet and the book shelf has been screwed into the wall. But most things are out in the open, and a lot of them have found there places.

My entry way is filled with empty boxes, which fall to all sides all the time, and it irritates me a lot, but they will come and pick them up tomorrow.

The move went... well, it 'went'. That said, I wasn't the one getting the fastest movers, and I didn't either get some, who would listen to the information I gave from start, and I will spare you from all the details, but it ended up with, that I became one of these irritating persons, who kept an eye on the job all the time. Otherwise things, which should go to the basement, would have gone to the flat or the other way around.

Me - who thought, that I had made the perfect start for a move! But I am here, and I like the flat and the surroundings.

Friday, February 15, 2019

3 dage til flytning - 3 Days Before Moving Out

Så er det lige ved og næsten. Jeg er tilfreds med nedpakningen, og jeg er meget tilfreds med, at jeg kun har kasseret en - 1 - ting! Det tager jeg som et tegn på, at jeg har, hvad jeg behøver. Både redskaber og minder.

Det bliver nok til omkring 20-25 kasser i alt, for jeg fik at vide, at jeg også skal pakke puder og grønne planter. Og mit musikanlæg. Alt, hvad der kan kommes i kasser, skal i kasser. Så lidt løsdele som muligt.

Jeg har gjort mig umage med ikke at blande ting, så jeg får lettere ved at pakke ud. Jeg har kun en diverse-kasse, der ikke er fuld endnu, og den bliver nok brugt til de sidste ting, som skal pakkes på selve flyttedagen.

Jeg har været nede i den nye lejlighed et par gange, sidste gang for at måle op. Jeg kan godt have mine ting der, og jeg har en god fornemmelse af, at det bliver pænt. Jeg skriver 'nede i lejligheden', fordi den nye lejlighed er tættere på bymidten, og jeg har boet lidt oppe i terræn.

Nu skal jeg hente favoritbørnene om et øjeblik og passe dem hele aftenen (Favorit-forældrene skal på date!), og i morgen skal jeg til rund fødselsdags-frokost, så søndag giver jeg den så fuld gas med det sidste.

Jeg glæder mig.

Det er næsten forår udenfor! - It is almost Spring outside!

It is getting close. I am quite satisfied with the packing, and I am very happy about, that I only have had to get rid of one - 1 - thing! I take that as a sign, that I have, what I need and want. Tools as well as treasures.

I think, that I will end up with 20-25 boxes in total, because I have been told, that I also should pack pillows and green plants. And my stereo and amplifiers. Everything, which can go into boxes, should be in boxes. As little 'loose' things as possible.

I have been careful not to mix items, so it will be easier to unpack. I only have one miscellaneous box, which isn't full yet, and I will use that for the last minute things.

I have been down in the new flat a couple of times, the last time to make some measurements. I can easily have my stuff there, and I have a good feeling, that it is going to look nice.  I write 'down in the new flat', because it is closer to the city center, and I have been living in a higher terrain. 

Now I am going to pick up the Favorite kiddoes and take care of them for the rest of the day (The Favorite patents are going on a date!) and tomorrow I am going to a birthday lunch, so most of the day will be spent there, but Sunday I will speed it up with the last things.

I am looking forward.

Monday, February 11, 2019

Det hvide skab - The White Cabinet

I de næsten 8 år, jeg har boet her, har nogle møbler haft en anden funktion end den oprindelige. Det drejer sig bl.a. om mit hvide skab, som blev købt til mit fotoudstyr, malergrej og håndarbejdsting.

Da jeg flyttede her til, var der ikke plads til det i den funktion, men det blev til mit køkkenskab. Da køkkenet er meget smalt, kunne jeg ikke have dørene på, så det blev med åbne hylder og har fungeret godt i alle årene.

Nu kommer det igen til ære og værdighed som det, jeg egentlig havde tænkt mig, og handymanden kom og satte understel og døre på forleden.

Jeg blev ret glad, da jeg så resultatet, for jeg havde glemt, hvor pænt det er.

Nu - tilbage til papkasserne! Jeg skal have pakket det meste i løbet af de næste 2 dage, da jeg har andre aftaler resten af ugen. Ikke så godt planlagt, men sådan bliver det jo en gang i mellem.
For the almost 8 years, I have lived here, some of my furniture have had other functions, than they were meant to have. It is like that with my white cabinet, which I originally bought for my photo gear, painting stuff, and my sewing machine and knitting equipment.

When I moved here, there wasn't any space for it with that function, so it became my kitchen cabinet. As the kitchen is very narrow, the doors couldn't be on it, and it became an open shelf unit and has functioned very well during the years.

Now it is going back to the original purpose, and the handyman came last week and put it back in its original state.

I became quite pleased, when I saw the result, because I had forgotten, how nice it is.

But - back to packing boxes! I have to pack most of my belongings during the next 2 days, because I have other engagements during the week. Not very well planned, but that's the way things are sometimes.

Thursday, February 7, 2019

11 dage til flytning - 11 Days until Moving Out

Det nærmer sig, og jeg er lidt rundt på gulvet. I går pakkede jeg alt bortset fra mit igangværende tøj fra skabene i soveværelset, så nu er der kun meget lidt tilbage bag de sidste to døre. Det tog 1 time!

Er det en indikation på, hvor lang tid det tager generelt, så kan jeg jo pakke i løbet af en eftermiddag! Men det tør jeg ikke at tro på, og der er jo også ting, der skal skrues ned. Heldigvis får jeg hjælp til at skille skabene ad.

Så lige nu ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gribe fat i. Jo, jeg sidder og venter på handymanden, som jeg måtte udsætte yderligere på grund af sygdom hos Favoritfamilien, som trængte til lidt aflastning. Jeg viser resultatet af hans arbejde senere.

Jeg har også pakket mine 'klenodier'. De ting, som flyttemændene ikke skal bære, men som skal bringes ind i mit midlertidige hjem af mig selv. Hvad det er? Det er f.eks. en stak breve fra min Morfar til min Mormor fra ca. 1915, da han lå inde som soldat. Man kan læse hele udviklingen i deres forhold. Det er virkelig menneske-historie!

Jeg kunne jo tage billeder og andet ned fra væggene, men så bliver her for alvor trist at være. Så jeg tror, at jeg vil sætte mig og trille fingre lidt!

Næsten tomt - Almost empty

Så u-charmerende - So un-charming

It is getting closer, and my head is swimming a bit. Yesterday I packed everything from the closets in my bedroom - except the clothes I am using these days. It took one hour!

Is that an indication for, how long time it is going to take in general, because then I can pack during an afternoon? But I dare not believe that, because I also have to take down shelves etc. Luckily I will get help to dismantle the closet.

So now I don't quite know, what to get going with. Well, right now I am sitting waiting for the handyman, whom I had to postpone, because the little ones in the Favorite Family have been sick, and they needed a hand. I will show you the result of his work later.

I have also packed my 'treasures'. The things, which the moving guys aren't going to put their hands on. The things I am going to bring into my temporary home myself. What that is? Among other things it is the letters from my Grandfather to my Grandmother from approx. 1915, when he was a soldier. You can read the development in their relationship. That is real people history!

I could take down everything on the walls, but then it gets really gloomy! So I think, that I willl sit down and twiddle my thumbs for a while!

Friday, February 1, 2019

Genhusning start - Rehoursing Start

17 dage til flytning!

Lige nu ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gribe først! Jeg er i tvivl om, hvilken ende jeg skal begynde.

Jeg fik lige en smagsprøve i går, da jeg tømte mit køkkenskab. Eller rettere det skab jeg har brugt som køkkenskab (det er egentlig et dækketøjsskab) i de år, jeg har boet her. Det tog 10 minutter!

Og nu har jeg ryddet alt på plads igen! Den håndværker, som skulle have sat de døre og ben på, som hører til, er blevet syg, og weekenden kan jo ikke fungere med alle tingene fremme. Så retur på plads med alt. Det tog 8 minutter.

Er det et svar på, hvor lang tid, jeg skal bruge? Jeg ved godt, at jeg skal pakke ind og pakke ned også, men måske er det en god indikation? En halv time pr. kasse, så tror jeg, at jeg er garderet. Jeg er optimist!

Nu bliver mit skab lavet på tirsdag i stedet for, og jeg har haft en test run.

Eftermiddagen og aftenen står på total nydelse. Jeg skal have Favorit Storebror (5½ år) på sleep-over. Vi skal hygge os og lave præcis, hvad vi har lyst til og absolut ikke noget, vi ikke har lyst til! Vi skal læse, lave labyrinter, tegne, spille lidt Minecraft, spise 'rigtig' mad, spise 'u-rigtig' mad, og vi skal sove, når vi falder om! Jeg glæder mig.

Rigtig og u-rigtig mad er koden for sund mad og ikke så sund mad. Så kravet er altid rigtig mad først og så en lille smule ikke så rigtig mad bagefter.

Rigtig god weekend.17 days to the move.

Right now I don't really know, where to begin! In which end do I start?

I had a small 'taste' yesterday, when I emptied my kitchen cabinet. Or more precisely the cabinet I have used as a kitchen cabinet during the years, I have lived here. It took 10 minutes! 

And now I have put everything back in place again! The handyman, who should have put on the legs and doors, which belongs to the cabinet, has become ill, and the weekend wouldn't work with all the things on the table. So back to the cabinet with everything. It took 8 minutes.

Is that an answer to, how long time I need? I know, that I have to wrap and put in boxes, but maybe it is a good indication? Half an hour per box. Then I think, that I will be fine. I am an optimist.

The cabinet will be made on Tuesday, so now I have had a test run.

The afternoon and everning is going to be devoted to total pleasure. Favorite Big Brother (5½ years old) is coming for a sleep-over. We are going to have a lot of 'hygge' and do exactly, what we want to and absolutely nothing, we don't want to. We are going to read, make mazes, draw, play a bit of Minecraft, eat 'real' food, eat 'not-so-real' food, and we are going to sleep, when we faint!

Real and un-real food is a code for healthy food and not so healthy food. The rule is real food first, and then a bit of goodies!

Have a really nice weekend.

Wednesday, January 30, 2019

Endelig genhusning - Finally Rehousing

I forbindelse med vores renovering har vi hele tiden været klar over, at vi skulle genhuses. Ingen problem i det.

Men først blev den varslet til den 8. december. Så blev den udsat til 18. februar, og derefter til ca. 24. april - for nu igen tilbage til den 18. februar. Det skyldes loven om legalt varsel, som jeg ikke vil komme ind på her.

Så det er lige om et øjeblik.

Det er en underlig tanke, men også spændende. Jeg skal rystes lidt rundt i posen, og det er sundt at prøve noget nyt. Jeg har set min genhusningslejlighed, og den er fin. Der skal jeg nok blive glad for at være i de næste ca. 7 måneder.

I morgen kommer flyttekasserne, og så må jeg se, hvad jeg kan pakke, når der nu er så mange dage til. Det er nu ikke sådan, at min kalender ser ud, som om jeg har meget tid, for da jeg troede, at der var lang tid til, at jeg skulle ud her fra, bookede jeg alt muligt, som jeg nu også skal have gjort - og der er en rund fødselsdag i vente, så der er nok at se til. Det bliver en livlig tid.

Jeg har boet her i 8 år, og det har været en god opgang at bo i. Søde mennesker, som jeg har lært at kende rigtig godt. Uge 8 er ugen, hvor vi bliver spredt for alle vinde. Men vi holder kontakt.

Så her er et sidste look på denne stue, før jeg starter nedpakningen.In connection with our renovation we have all along known, that we would be rehoused. No problems there.

But at first it was to be at December 8th last year. Then it was postpones until February 18th, and then approx. April 24th - for now again to return to February 18th. It is all about legal notices, which I wouldn't go into here.

So it is soon.

It is a strange thought, but also exciting. I am going to be shaken around a bit, and it is healthy to try something new. I have seen my temporary flat, and it is really nice. I am sure, that I am going to like it there, and I am going to stay for approx. 7 month.

Tomorrow the moving boxes will be delivered, and then I will find out, when I am going to start packing. There are still many days to go. Which might not be quite right, when I look in my calendar, because when the move was postpones, I booked a lot of other things, which I now also have to do - and there is a big birthday coming up. It will be a lively period.

I have lived here for 8 years, and it has been a good staircase to live in. Wonderful people, whom I have gotten to know very well. Week 8 is the week, where we will be spread all over the area. But we will keep in touch.

So this is the last look at this living room, before I start the packing.