Thursday, July 31, 2014

Gamle kærlighedsbreve - Old Love Letters

Som jeg har nævnt tidligere (1000 gange ca.) er mine familiefotos min vigtigste ejendom. Det bedste, jeg ejer. Men der er noget, der kommer tæt på. Jeg har en korrespondance, der starter i 1913 mellem to familiemedlemmer. Samlingen består fortrinsvis af meget smukke postkort og soldaterkorrespondancekort, og der er mange. De første kort mellem Marie og Robert begynder med 'Ærede frk. Christiansen' og slutter med 'Ærbødigst Robert Johansen'. Senere bliver det til 'Kæreste Marie' og 'Din Robert'. Frk. Christiansen blev fru Johansen, og de var gift i over 45 år, indtil Robert døde.

Hvad er dine mest værdifulde ejendele?

Marie and Robert
 På den lille lap står der 'Tusind Kys' - the ripped of note says 'Thousands of Kisses'

 Glædelig Paaske - Happy Easter
 Ægte hår - Real hair
Roberts breve, da han var soldat - Robert's soldier letters
Dateret 1916 - Dated 1916

As earlier mentioned (approx. 1000 times) my family photos are my most treasured possession. The best thing, I own. But there is something, which comes close. I have a correspondence, which starts in 1913 between to family members. The collection is mostly very beautiful postcards and soldier correspondence cards, and there are many. The first cards between Marie and Robert starts with 'Honourable Miss Christiansen', and ends with Respectfully Robert Johansen'. Later it became 'My Beloved Marie' and 'Your Robert'. Miss Christiansen became Mrs. Johansen, and they were married for more than 40 years, until Robert died.

Which are your most treasured belongings?

Wednesday, July 30, 2014

Fotos fra 1930'erne - Photos from the 1930'es

Aaah! Let gråvejr og lidt regn, nedadgående temperatur, tak. Jeg er tilbage. Men til trods for varmen i går, fik jeg skovlen under et stort projekt. Jeg har haft en meget stor stak familiefotos helt tilbage fra 1930'erne liggende, og jeg har længe haft planer om at sætte dem i orden, så man kunne have let adgang til dem, og dermed også glæde. Så jeg sad stille og tap-svedte, men fik det gjort. Nu venter stakken kun på, at jeg får købt et eller andet slags album til det hele.
Aaah! We have grey skies and a bit of rain. The temperature is getting a bit lower, thank you. I am back. But in spite of the heat yesterday, I still dug into something, which I had wanted to do for a long time. I have had a lot of family photos lying around dating back to the 1930'es.  My plan has been to bring them in order, so you can get the joy of just picking them up, looking at them. So while I was sitting totally still in the heat, I did that. Now the pile is just waiting for me to buy some kind of binder.

Tuesday, July 29, 2014

På arbejde igen - Back to Work

Nå, varmen er her stadig, men jeg har haft det næsten ok her til formiddag. Måske kan man vænne sig til det?! Men jeg opsøger gerne steder, hvor der er aircondition! Som her i Fields, hvor der ikke er mange mennesker, men hvor jeg trøstede mig med en stor cappucino. Man må sige, at Starbucks leverer varen. En kæmpe kop og en gratis smagsprøve på en karamel-pecan-brownie! og man kunne få to gange - men én var fin til mig. Jeg er hjemme nu og med et glas koldt vand på bordet, vil jeg fortsætte med at oversætte min bog.

 Ikke overrendt! - Not too many people!

Se størrelsen på koppen! - Take a look at the size of the cup!

Well, the heat is still here, but I have been ok this morning. So maybe you can get used to it?! But I like to be places with air condition! Like in Fields (big mall) where there weren't a lot of people, and where I comforted myself with a huge cappucino. You have to admit that Starbucks live up to the reputation. A huge cup and a free sample of a caramel-pecan-brownie! Offered twice. But one was enough for me, but it was good. Being at home again with a glass of cold wate on my table, and I will continue translating my book.

Monday, July 28, 2014

Skyer! - Clouds!

Jeg tør næsten ikke håbe på det, men hvis det fortsætter, er der mulighed for, at jeg har noget fornuftigt at fortælle snart!


I almost dare not hope for it, but if this continues, there is a possibility that I have something sensible to tell soon!

Sunday, July 27, 2014

Venter på regn - Waiting for Rain

Nu må det godt begynde at regne! Venter længselsfuldt med gardinerne trukket for og masser af koldt vand - helt ude af stand til at foretage mig noget fornuftigt.Please, let it rain! I am longing for it with drawn curtains and lots of cold water - not able to do anything sensible.

Saturday, July 26, 2014

Modern City Atmosphere

Der er - og bliver - bygget meget nyt i København. En af de nyere bydele er Ørestad på Amager, 10 min Metro-kørsel fra Københavns centrum. Det er en meget imponerende bydel. Man har gjort meget for at gøre det moderne og spændende, og der bor rigtig mange mennesker. Jeg synes, at det er superflot, og det tiltaler min kærlighed for minimalisme, men det kommer til at tage tid, før der kommer sjæl og personlighed i det. Måske skal der tid og lidt slid til. Men flot er det, og en fantastisk kontrast til Københavns gamle, smukke huse. Vi har det hele!

Metroen og kanalerne
The Metro and the channels


A lot has - and is being - built in Copenhagen. One of the newer parts is Oerestad at Amager, 10 min by the Metro from the center of Copenhagen. It is a very impressive suburb. A lot of thoughts have gone into making it modern and exciting, and a lot of people live there. I think that it is fantastic, and it appeals to my love for minimalism, but it is going to take time, before some 'soul' and personality appears. I guess it needs to get a bit 'worn down' first. But it is impressive, and a fantastic contrast to the beautiful old houses in Copenhagen center. We have got it all!

Friday, July 25, 2014

Fotooptagelse i mit hjem - Photo shoot in my Home

I går blev der vendt op og ned på mit hjem. Jeg var blevet spurgt, om jeg ville lægge hus til et fotoshoot, og det ville jeg selvfølgelig gerne. Så jeg optrådte lidt som stylist og assistent og foreslog noget i retning af det første billede. Men art directoren ville have noget mere hjemligt, det måtte ikke ligne et kontor, og så blev min lille undulat, Elvis, fotomodel . Ting blev flyttet centimeter frem og tilbage, lys blev evalueret, og man vidste helt klart, hvad man ville have. Sjov oplevelse.Yesterday my home was turned upside down. I had been asked, if I would let my flat be background for at photo shoot, and of course I would. So I was kind of a stylist and assistant and suggested something like the first photo. But the art director wanted something more 'like home'. It was not supposed to look like an office, and then my little budgie, Elvis, became a model. Things were moved inches back and forth, light was being corrected, and they knew exactly, what they wanted. Fun experience.

Tuesday, July 22, 2014

Er jeg bare underlig? - Am I just wierd?

Nu bliver jeg nødt til at spørge ... er jeg den eneste, der længes efter lidt lavere temperaturer og måske endda lidt regn? Er det utaknemligt, når vejret er så godt? Men 'godt' er vel relativt. Stranden ville være det bedste sted at være, men jeg er ikke strand-ligger, fordi: 1)jeg bliver hurtigt forbrændt, 2) jeg bliver sååå rastløs, 3) jeg aner ikke, hvad jeg skal lave der, 4) jeg gider ikke at ligge og sove midt på dagen, 5) det er så ukomfortabelt at ligge i sand og læse, 6) og man får sand alle steder, også i maden! Jeg kender ingen, der har det som mig! Er jeg virkelig den eneste? Er jeg bare underlig?


Now I have to ask ... am I the only one, who longs for lower temperatures, and maybe even a bit of rain? Is it being ungrateful, when the weather is so good? But 'good' is a relative thing, isn't it? The beach would be the best place to be, but I am not fond of the beach, because: 1) I easily get sunburned, 2) I get sooo restless, 3) I don't know what to do there, 4) I don't want to sleep in the middle of the day, and 5) it is uncomfortable to lye in sand and read, 6) and you get sand everywhere, even in your food! I know no one, who feels like me! Am I the only one? Am I just weird?

Monday, July 21, 2014

Arbejde og afslapning - Work and Play

Det er jo fantastisk vejr, vi har i disse dage. Herligt, skønt og dejligt, og det ser ud til at fortsætte flere dage endnu. Men jeg har skubbet min rengøring et par dage på grund af varmen, og i dag var jeg nødt til at tage mig sammen. Det er ikke min hobby, men jeg elsker resultatet! Og så belønnede jeg mig selv senere med en lille bytur, hvor jeg bl.a. nød en salat i Magasin's cafeteria med udsigt over Kgs. Nytorv, Det Kgl. Teater - og Metro-byggerier. Spændende, hvordan det kommer til at se ud en dag, når de er færdige.


It is a fantastic weather these days. Wonderful, great and really nice, and it seems to continue for several days ahead. But I had been pushing cleaning my house for a couple of days because of the heat, and today I had to face it. It is not my hobby, but I love the result! So I rewarded myself later with a small trip to the city, where I enjoyed a nice salad in the cafeteria of Magasin, where there is a nice view over The Kings New Square, The Royal Theater - and the Metro construction. It is exciting, how it is going to look, when it finishes some day.

Saturday, July 19, 2014

Less, But Better and Nine and a Half Weeks

Som I nok har fundet ud af, stræber jeg efter at eje så lidt som muligt. Ikke så jeg mangler noget, men så jeg præcis har, hvad jeg har behov for. Jeg er blevet spurgt, hvorfor jeg har det sådan, og den historie vil blive for lang, men jeg erkendte mit behov for alvor ved to oplevelser: Den første erkendelse var et billede af min stue, hvor der var ting alle steder. Masser af ting, ganske vist gode ting, men alt, alt for meget og alt for meget besvær at at leve i. Kort efter så jeg en film. 'Ni og en Halv Uge' med en meget lækker Kim Basinger og en Mickey Rourke, der den gang så supergodt ud! Absurd nok er scenen jeg husker bedst er den, hvor hun snuser rundt i hans ejendele og åbner hans klædeskab. Det indeholdt er en række klassiske jakkesæt, et par stabler med hvide skjorter og en skuffe, hvor hans ure og pas ligger. Jeg kan huske, at jeg midt i denne dampende film tænkte: Så enkelt vil jeg have det. Syv sæt tøj, et ur og et pas! Helt så enkelt har jeg ikke fået det, men jeg lever efter mottoet, Lidt, men bedre - direkte lånt af Dieter Rams.As you probably know by now, I am striving for owning as little as possible. Not that I miss anything, but just so I have exactly, what I need. I have been asked, why I feel that way, and that history is very long, but I 'acknowledged' my need at two events: The first recognition was a photo of my living room, where there was stuff everywhere. Lots of good things, but way too much and very difficult to maneuver in. It looked like a flea market. Shortly after I saw a film. 'Nine and a Half Weeks' with a very beautiful Kim Basinger and a at that time very hot Mickey Rourke. Absurdly the scene I remember the best, is the one where she is nosing around in his home and opens his closet. It contained a row of classic suits, piles of white shirts, and a drawer with his watches and a passport. I remember - in the middle of this steaming film - thinking: That's how simple I want to live. Seven sets of clothes, a watch, and a passport. It hasn't become quite that simple, but I live after the motto, Less, but better - borrowed from Dieter Rams.

Friday, July 18, 2014

Arbejdsdisciplin - Work Discipline

Nogle af os skriver to-do lister, og jeg skriver en om aften for den efterfølgende dag. Alligevel sker det somme tider, at jeg kigger tilbage på en dag og siger: Hvor blev tiden af, og hvad lavede jeg egentlig? Inspireret af Austin Kleon's bog, som jeg omtalte i går, har jeg lavet en to-do-bog. En bog, hvor jeg ikke kun skriver, hvad jeg skal, men også hvad jeg rent faktisk har gjort. Jeg krydser af. For ofte laver jeg meget mere, end der står på listen, og noget af den tid kan godt gå fra det, jeg egentlig havde sat mig for. Så nu må vi se, om denne metode ændrer noget. Det er da værd at prøve, og jeg holder jer opdatede.


Some of us write to-do lists, and I write one every evening for the following day. Anyway, sometimes it happens that I look back on the day and ask myself: Where did the time go, and what did I actually do? Inspired by Austin Kleon's book, which I wrote about yesterday, I have made a to-do book. A book where I write, not only what I am going to do, but also what I have done, because often I get a lot more done than planned, and some of that time is often taken from the tasks I actually had planned to do. So now we will se, if this method changes anything. It is worth trying, and I will keep you updated.

Thursday, July 17, 2014

En moderne kunstner - A Modern Artist

Sommeren er kommet tilbage, og i dag lammede varmen mig lidt. Heldigvis kom postbudet med en pakke. Med bøger! Jeg elsker bøger, og jeg læser alt: Skønlitteratur, biografier, krimier, fagbøger, og jeg havde bestilt 2 bøger af den samme forfatter, der ikke kommer ind under nogle af disse gengrer. På omslaget står der, at han en forfatter og kunstner, hvilket alt sammen er lige meget, for han er ret genial. Jeg har læst den første bog, taget noter, helt sikkert lært noget og grinet ret meget. Hvad mere kan man bede om fra en bog? Følg linket Austin Kleon, og bliv underholdt.


The summer is back, and today the heat paralyzed me a bit. Luckily the postman came with a package. With books! I love books, and I read everything: Fiction, criminal stories, biographies, books about different kinds of crafts, and to day I had ordered 2 book of the same writer, which doesn't hit any of these areas. On the book is written that he is an writer and artist, which really doesn't matter, because he is quite brilliant. I have read the first book, taken notes, definitely learned something, and laughed a lot. Can you ask for more in a book? Look up Austin Kleon and enjoy.

Tuesday, July 15, 2014

Gamle venner - Old Friends

Gamle venner er guld værd! Ikke mindst dem, man møder en eller to gange om året, og hvor man så ikke føler, at der er gået noget tid siden sidst - bortset fra at man har en masse at fortælle hinanden. Sådan en ven har jeg været ude med i dag. Vi spiste en dejlig frokost på Granny's House i Søborg, . Et virkelig farverigt og anderledes sted med cafe og forretning, der sælger alt fra te-kopper til sæbe, frokost - og kager! Sådan et par timer er som at få en vitaminindsprøjtning.
Old friends are worth gold. Especially the ones you meet once or twice a year, and you feel that you haven't been away from each other at all - apart from the fact that you have loads to tell. I was out with a friend like that today. We had a wonderful lunch at Granny's House in Soeborg. He had found this really quirky colorful cafe combined with a shop, selling everything from tea cups to soap, lunch - and cakes! A couple of hours spent like that is like having a vitamin injection.

Monday, July 14, 2014

Vejrforvirring - Weather Confusion

For få dage siden holdt jeg varmen ude - 
A few days ago I tried to keep the hot weather out of the flat


 I dag holder jeg regnen ude for at holde varmen inde -
Today I am keeping the rain and cold out, to keep warm inside!


For meget af det hele er bare ... for meget!
Too much of everything is just ... too much!


Sunday, July 13, 2014

Nyt spise-arbejdsbord - New Dining-Work table

Så fik jeg det hjem - foreløbig på prøve. Mit nye arbejds-spisebord Men jeg er sikker på, at det er helt rigtig for mig. Når klappen er slået ned, er det lidt kortere end mit gamle bord, hvilket er rigtig godt, og når det er slået helt ud med begge plader, kan vi sidde 8 mennesker omkring det. Jeg elsker benene! Det ser iøvrigt ud, som om stolene har forskelligt stof. Det har de ikke. De er grå!
Now it is here. My new dining table/work desk. So far I have borrowed it from the shop, but I am sure that it meets my needs. When the table 'flap' is down, the table is a bit shorter than the old one, which is very nice, and when the two flaps are up, we can sit 8 persons around it. I love the legs! By the way, it looks like the chairs are covered in different materials. They are not. They are both grey!

Friday, July 11, 2014

En fantastisk kvinde - A Fabulous Woman

Jeg er gået lidt i ferie-mode, som I måske har bemærket, fordi det har været usædvanligt varmt. Man har næsten ikke kunnet røre sig uden sveden sprang. Men jeg var ude og handle og faldt over et bogudsalg, og det kan jeg aldrig modstå. Jeg læser på Kindle, computer, 'gammeldags' bøger - jeg er ligeglad. Jeg elsker at læse biografier, og bogen her er en selvbiografi af en stor dansk skuespiller, Susse Wold. Hendes liv har været fantastisk. Fyldt med glæde, sorg, store oplevelser, udfordringer, tvivl, usikkerhed og beslutninger. Altsammen fortalt uden store ord. Bare beskrevet stille og roligt. En accept af at livet somme tider bare sker. Billederne her er taget sidste år! Hun er nu 75 år! Respekt!I have entered a kind of holiday mode, which you might have noticed. It has been incredibly hot. I couldn't move without breaking a sweat. But I did go shopping, and found a book sale, which I cannot resist. I read in every way possible: Kindle, on the computer, 'old-fashioned' books - I don't care. I love to read biographies, and the book I found was written by a great Danish actress, Susse Wold. Her life has been fantastic. Filled with joy, sorrow, big events, challenges, doubts, insecurities, and decisions. Everything told without any big words. Just quiet and easy. With an accept of that life sometimes just happens. The photos here was taken last year! She is now 75 years old. Respect!

Monday, July 7, 2014

Nye behov i den lille lejlighed - New Needs in the Small Flat

Når man ikke har så meget plads, må man være pragmatisk. Et lille konferencebord blev arbejds-og spiseplads, men den går ikke længere. Familien er blevet større, og det betyder, at når søndagsmiddagen skal spises, skal jeg have flyttet om i halvdelen af stuen. MEN nu har jeg fundet et spisebord, der løser alle udfordringerne. Min eneste tvivl er, at det er i teak, og mine møbler er i bøg. Alligevel vil jeg købe det i morgen, startende med at få det hjem på prøve - har fået det reserveret - fordi funktion komme før form. Og det er et meget smukt bord. Jeg holder jer opdaterede.


When you haven't got much space in your home, you have to be pragmatic. A small conference table became a work- and dining table, but it doesn't work any longer. The family has become bigger, and that means that when they all come for Sunday dinner, I have to move half of my living room around, so we can be there. BUT now I have found a dining table, which covers all the challenges. My only doubt is that is teak, and my furniture is beech. I am going to buy it anyway, starting with taking it home for show - it already has been reserved - because function has to come before form. And it is a very beautiful table. I will keep you updated.

Saturday, July 5, 2014