Monday, April 29, 2019

At have noget til salg - To Have Something for Sale

Efter at være flyttet er der nogle ting, som jeg kan se, ikke skal videre på rejsen med mig. Ting, som stadig har god levetid i sig.

Men er det bare mig, der synes, at det er så anstrengende at have noget til salg? Jeg har 5 annoncer i DBA lige nu, og der er masser af nysgerrige, der kigger og nogle få, der reagerer.

Når så en person reagerer, så begynder dansen. Frem og tilbage. Er det ordentlig kvalitet? Er prisen den rette? Hvordan med fragten? Hvem betaler hvad? Især prisen er svær. De fleste mennesker vil helst ikke betale noget som helst. Jeg har lært, at et salg skal være god for begge parter, for så kan man altid komme igen og købe/sælge.

Og når man så er igennem ret mange forespørgsler og har brugt ret meget tid, og alt lyder som et salg, så hører man ikke mere! Det kan gøre mig så rasende. Det mindste man kan gøre, når man har brugt andre menneskers tid, er vel at sende en besked om, at man hopper fra. Det er ærlig snak.

Af de 5 annoncer, løber de 4 ud i dag, og hvis der ikke inden da er kommet købere, så giver jeg tingene til en genbrugsshop, der støtter et velgørende formål!

Hellere det, end at sælge tingere til en latterlig pris. For man går forhåbentlig ikke ind i en shop, der støtter velgørende formål og pranger om tingene. Eller...?

Jeg er definitivt en dårlig sælger!After having moved there are some of my things, which aren't going to follow me in the future. Good things, which still have a good life spand.

But is it just me, who thinks, that it is so exhausting to have something for sale? I have 5 ads in a sales magazine right now, and there are a lot of curious people, who take a look and a few, who react.

When a person then takes contact, then the dance begins. Back and forth. Is the quality OK? Is it the right price? How about freight? Who pays what? Especially the price is hard. Most people want everything for nothing. I have always learned, that a sale should be good for the one, who buys as well as for the one, who sells. Then you can always come back and make a new purchase/sale.

And when you have gone through several inquiries, spent a lot of time, and it sounds like a sale, you hear no more! It makes me so mad! The least you can do, when you have used other peoples time is to send a message, that you have changed your mind. That is honest talk.

Four of the 5 ads expire today, and if there will be no buyers, I will give the items to a charity shop! Rather that than selling something for a ridiculous price. Because hopefully people don't go into a shop, which supports a good cause and make hard bargains. Or...?

I am definitely a bad sales(wo)man!

Tuesday, April 23, 2019

Ny sommergarderobe start! - New Summer Wardrobe Start!

Inspireret af det gode vejr har jeg bestilt tid til fransk lak på tåneglene til næste pedicure. Jeg har også kigget på mit sommertøj, og der var faktisk ikke meget, der overlevede. Det er sjovt at se sit tøj, når en ny sæson begynder. Jeg falder altid over et eller to stykker tøj, der får mig til at udbryde: "Det gik du da ikke i!" Men det er jo de friske øjne, der så ser nu, og der er dog noget tilbage i skabet.

Men jeg havde kig på et par sandaler i pudderfarve, og jeg tog af sted for at prøve dem i dag - og det blev ikke dem! Det blev i stedet for et andet par pudderfarvede, som er så lette og så behagelige. Det er af vital betydning for mig, at mine sko er komfortable. Ellers får jeg får mange rynker i hovedet!

Jeg faldt også over et par helt almindelige lyse jeans. Sådan nogle har jeg ikke haft i et par år, men de passer til alt, der er i skabet.

Jeg skal have et par ting mere, men godt begyndt...Jeg skal nok opdatere.
Inspired of the good weather I have ordered a French lacquer for my toe nails at the next pedicure. I have also looked through all my summer clothes, and there is not a lot left. It is weird to see your clothes, when a new season starts. I always find one og two pieces, which makes me burst out: "I didn't wear that last year, did I!". But it is probably the fresh eyes seeing the truth, but there is still some items left in the closet.

My eye had caught a photo in a magazine of a pair of powder colored sandals, and I went to see them today - and they weren't the 'ones'. Instead I found another pair of sandal in powder color, and they are so light and comfortable. Having feet, which feels happy is essential to me. Otherwise I grow too many wrinkles in my face!

I also found a pair of totally ordinary off white jeans. I haven't had a pair like that for years, but they match everything in my closet.

I need a few things more, but a good start... I will keep you updated.

Friday, April 12, 2019

Store investeringer for 2019 - Big Investments for 2019

Nu havde jeg egentlig tidligere besluttet, at jeg ville lave et indlæg om at planlægge større investeringer i 2019, men det er på en måde kommet mig i forkøbet!

Det har nemlig planlagt sig selv, og det startede faktisk allerede sent sidste år!

Sent sidste år gik min telefon i stykker. Jeg kunne bl.a. ikke styre ringetonen , og det var ret ubekvemt!

Her under flytningen gik min seng i stykker, som jeg tidligere har nævnt, og jeg har nu købt en ny, der kommer om 2 uger. Det glæder jeg mig meget til.

Og i går brækkede min pc-skærm af! Der er heldigvis stadig kontakt mellem skærmen og disken, så i dag har jeg, som det første jeg gjorde, taget backup. Sidste gang jeg tog backup var i januar, og jeg har lavet en hel del siden da. Men det lærer man af. Tag backup oftere!

Så den planlægning er for en stor del allerede gjort for hele 2019. Der spøger dog stadig en istandsættelse af nogle stole og et bord, men nu må jeg lige trække vejret lidt.

Det er godt nok tidligt på året, men jeg tror, at kvoten på større indkøb er brugt for mit vedkommende.

Ikke rigtig det, jeg helst ville have brugt penge på lige nu.
Not quite, what I wanted to spend money on right now.

Til gengæld fik jeg et mig et godt grin, da jeg så dette her senere på dagen! Jeg fik dig!
But I got a laugh later in the day, when I saw this! Got ya'!

I had actually decided, that I would make a post about planning for bigger investments in 2019, but in a way it has caught up with me!

The investments have sort of planned themselves, starting already late last year.

Because late last year my phone broke. Among other things I couldn't control the ringtone, and that was quite inconvenient!

During my move my bed was damaged as earlier mentioned, and now I have bought a new one, which will arrive in 2 weeks. I am really looking forward to that.

And yesterday my pc screen broke off! Luckily there is still contact between the screen and the disk, so I have taken a backup today. Last backup is from January, and I have worked quite a lot since then. But this is a good reminder of making backup more frequently!

So the plan for 2019 is more or less done - and executed. There is still a question about renovating some chairs and a table, but now I will just take a break.

But I think, that it is still early in the year to be done with this, and I think that the limit for bigger investments have been done for my part in 2019!

Monday, April 8, 2019

Den grimme kommode - The Ugly Dresser

Jah, grim er måske så meget sagt! Den er faktisk bare ret ligegyldig. Gør ikke meget ud af sig. Er egentlig... grim på en intetsigende måde.

Den er mindst 15-18 år gammel, og den har ikke ændret sig. Den er hvid og sølvfarvet træ, vejer en ton, har fantastisk hjul, der kører let, og nogle skuffer, der bare glider, som de skal. Plastic-skuffer! Det lyder dårligt, men den er så god og anvendelig.

Den har været brugt til alt muligt. Jeg tror egentlig, at jeg købte den til mine fugle som et fuglebord. Jeg havde 2 undulater, Kylling og Elvis, og det var let at gøre rent, når man kunne køre kommoden rundt. Så havde jeg sand, foder, fuglebade o.s.v. i skufferne og sikkert også andre ting. Den har også været fyldt med alt kreativt. Gaveartikler, papir, tusser, farver, lim m.v. Og den har stået i kælderen med værktøj, el-artikler og kælder-ting.

Nu står den i mit soveværelse.

Grim eller ej. Den er så anvendelig, at jeg slet ikke kan forestille mig, at den ikke altid vil være i brug i mit hjem til et eller andet.

Den er lige som mennesker. Man kan godt være fantastisk uden at være smuk!

Her er den!
Here it is!

1. skuffe - undertøj
1st drawer - underwear

2. skuffe - toppe, nattøj, leggings
2nd drawer - tops, night clothes, leggings

3. skuffe - tørklæder, smykkeæsker og - jeg har en gang været til maskebal!
3rd drawer - scarfs, jewelry boxes and - I once was at a masked ball!

4. skuffe - mine taske (alle 3) og nogle net
4th drawer - my bags (all 3 of them) and some totes

Well, ugly is perhaps putting it too harsh! It is just kind of indifferent. Doesn't make much of itself. Is actually just... quite ugly in a bland way.

It is at least 15-18 years old, and it hasn't changed. It is white and silver painted tree, weighs a ton, has fantastic wheels, which are running so smooth, and drawers which just slide, as they should. Plastic drawers! It really sounds bad, but it is so good and versatile.

It has had all kinds of purposes. I think, that I might have bought it for my birds as a bird stand. I had two budgies, Chicken (Kylling) and Elvis, and it was easy to clean, when you could push the dresser around. So I had sand, seed, bird baths etc. in the dressers - and probably some other stuff. It has been filled with all sorts of stuff. Crafts materials, gift paper, paper, markers, crayons, glue etc. And it has been placed in the basement with tools, electric articles and other basement stuff.

Now it is standing in my bedroom.

Ugly or not. It serves so many purposes, that I cannot imagine, that there will come a time, when I will not use it for something in my home.

It is like people. You can be fantastic without being pretty!

Monday, April 1, 2019

Statens Museum for Kunst

Jeg fik mange gode gaver til min fødselsdag. En veninde gav mig et årskort til Statens Museum for Kunst, og jeg var der inde i sidste uge og fik mit kort.

Jeg gik rundt i 2 timer, og jeg er helt klar over, at jeg kommer til at bruge mange flere timer der. Jeg har været der før, men det har været i gruppe med andre, og jeg opdagede, hvor godt det er selv at bestemme tempoet.

Jeg har to veninder, som jeg tager på udstillinger med, og det er helt fint. Vi kommer samlet, går rundt i vores eget tempo, taler lidt sammen ind i mellem, når vi gerne vil gøre hinanden opmærksomme på noget, men 'summer' hver for sig, indtil vi er ude igen og skal have noget at spise. Så deler vi vores oplevelser.

Under mit besøg i sidste uge faldt jeg for 3 malerier af helt forskellig slags, som jeg vil udforske lidt mere ved næste besøg. Malerier, som sagde mig noget. Endnu ved jeg ikke hvad. Måske var det motivet, måske farverne, måske malemåden, jeg ved det ikke, men det vil jeg finde ud af - måske.

Raoul Dufy - Love it!

Dette billede gjorde stort indtryk på mig. Det er af Erik Henningsen, er fra 1892 og hedder Sat Ud
This painting made a big impression on me. It is by Erik Henningsen, from 1892 and is called Evicted

Se denne detalje af den lille pige. Se angsten i hendes øjne!
See the detail of the little girl. See the fear in her eyes!

På broen mellem den gamle og den nye afdeling.
On the bridge between the old and the new section of the gallery.

I got a lot of good presents for my birthday. A friend gave me a season pass for The National Gallery of Denmark , and last week I was there to have the pass issued.

I went around for about 2 hours, and I am quite sure, that I will spend a lot of time there. I have been there before, but only in groups, and I discovered, how good it is to walk around in your own pace.

I have two friends, I go to exhibitions with, and that works fine. We go in together, walk around alone, talk a bit now and then, if we want to make the others aware of something, but mainly keep to ourselves, until we are out and need something to eat. Then we share our experiences.

During this visit this week I fell for 3 paintings of totally different styles, which I want to explore some more. Paintings which rang a bell in me. I don't know why. Maybe it was the motife, maybe the colors, the technique, I don't know, but I will find out - maybe.