Friday, August 31, 2012

Ændret planlægning

Havde planlagt at vaske, stryge, ordne en masse huslige småting – men faldt over en Lisa Marklund krimi, et stort glas jordbær-te og 4 småkager! Ikke nogen dårlig start på en week-end!


Had planned to wash, iron and do lot of domestic-stuff – but stumbled over a Lisa Marklund criminal novel, a big glass of strawberry tea and 4 cookies. Not a bad start on the week-end!

Oprydningsråd nr. 1 - De-clutter Advice no. 1


Click the photo to see the whole text

I den kommende periode vil jeg komme med nogle enkle oprydningsråd, så følg med hvis du gerne vil have mere ro og overskud. For at eje for mange ting er som en ventilator, der står og brummer. Man hører den ikke, men føler lettelse, når den bliver slukket – på samme måde som man føler lettelse, når hjemmet bliver gjort ”frit” og funktionelt. For rod skaber støj i din underbevidsthed. Dit hjem er din private, personlige arbejdsplads. Det er dér, hvor basis til livet udenfor bliver kreeret. Det drejer sig ikke orden som ”alting på sin plads” eller minimalisme. Men mere som ”jeg ved, hvad jeg har, og så kan jeg arbejde for det, jeg ønsker”. For vi bedøver os selv med at købe ting, der fylder vores hjem op og dræner vores økonomi – og ingen af delene gør os lykkelige.
I næste afsnit af oprydningserien vil jeg fortælle lidt om, hvorfor jeg kom til at brænde for at leve efter devisen ”lidt, men godt”.                                    
Over the next period I will come up with some simple de-cluttering advice, so follow the blog, if you want to have more peace and energy. Because to have too many things is like a fan making a noise. You don’t hear it, but you feel a relief, when it is turned off – the same way you feel relieved when your home becomes “free” and functional. Because clutter creates noise in your subconsius. Your home is your private, personal workplace. It is where the basis of your life is created. This is not about “everything in place” or minimalism. It is more like “I know what I have, and then I can work for what I want”. We incapacitate ourselves buying things, which fill up our homes and drain our economy – and neither make us happy.
In the next section of this de-clutter-series I will tell a little about, why I became so passionate about living the motto “little, but good”.Thursday, August 30, 2012

Lære-tid

Jeg er faktisk ret glad for efteråret. Luften bliver høj og skarp, farverne bliver varme, og for mig er det begyndelsen på studie- og lære-tid. Det er dejligt at lære noget nyt. Især når man gør det af lyst. Så nu er det bare at melde sig til.


I actually like the autumn. The air gets ”high” and crisp, the colors become golden, and for me it is the beginning of study- and learning time. It is great to learn new stuff – especially if you do it out of sheer pleasure. So now it is just to sign up.

Wednesday, August 29, 2012

Hvorfor skal det være så svært?

Hvorfor er det sommetider så svært for mig at tage mig sammen til at motionere, når jeg har det så godt bagefter og undrer mig over, hvorfor jeg ikke gør det oftere?! Hvorfor kan det ikke være lige så enkelt som at børste tænder? Jeg tror aldrig, at jeg bliver en af dem, der bliver rastløs, hvis jeg ikke får motioneret, men jeg håber at komme så langt, at det bare er noget jeg gør.
Why is it so difficult for me to pull myself together to go to the gym, when I feel so good afterwards and wonder why I don't do it more often?! Why can't it be as simple as brushing teeth? I don't think that I'll ever become one of those persons, who become restless if I don't go, but I hope to get to that point, where it is something that I just do.

Tuesday, August 28, 2012

Tilbage til hverdagen

At vaske er ikke vanvittig morsomt, men rent vasketøj er skønt. Når jeg vasker sengetøj, lægger jeg lagenet og dynebetrækket inden i hovedpudebetrækket. På den måde har man et samlet sæt uden at skulle rode rundt for at finde noget, der matcher.


Washing isn’t hilariously funny, but clean laundry is wonderful. When I wash my bed linen, I put the sheet and the duvet cover inside the pillow cover. That way I have whole set without having to find matching parts.

Sunday, August 26, 2012

På udflugt

At tage på tur ud i det blå i godt selskab. Intet er bedre end det - og havet!
To go on a trip out in the blue in company with great friends. Nothing is better that - and the sea!

Sat på pause

Når jeg står på toget, begynder det så småt. Jeg skal på landet nogle dage. Besøge venner, der har et lille landsted med heste, hunde, duer, høns, bier og luft! Når jeg kører over Lillebæltsbroen, føles det som om nogen trykker på min pauseknap. Nogle dage sammen med nogle af de dejligste mennesker jeg kender i de skønneste omgivelser. Så trækker jeg vejret dybere og langsommere.

It starts slowly, when I get on the train. I am going to the country side for a few days. To visit friends who have a small farm with horses, dogs, pigeons, hens, bees and air! When I cross The Lillebaelt Bridge, I feels as if somebody is activating my pause botton. A few days with some of the best friends I have in the most fantastic surroundings. Then I breathe deaper and slower.

Håndværk

Et besøg i et lille sted, hvor der blev restaureret gamle træskibe bød på lugt af tjære og og træ og værktøj. Enkelt og indviklet på samme tid.


A visit in a little place, where old wooden ships get restored – filled with the smell of tar and wood and tools. Simple and complicated at the same time.

Thursday, August 16, 2012

Stress før ferien

I dagene op til en ferie, får man altid supertravlt på arbejde. Det skal tilrettelægges, så man ikke skal tænke på det, når man har fri. Men får man ”broderet” for meget på detaljerne og glemmer fokus på det vigtige? Så meget for balance mellem arbejde og fritid!


The days up to holidays you are always super busy at work. You have to arrange, so you don’t have to think about work during the days off. But are you “embrodering” too much on the details and forget to focus on the important stuff? Balance between work and time off, yeah right!

Det er en fejl at arbejde i ferien

3 ugers ferie. Vild luksus – hvis altså ikke, at den første uge blev forstyrret af 2 timers oprydning i en overfyldt mailboks, 3 times forberedelse til en telefonkonference og 1½ times telefonkonference, fordelt på 3 dage. Altsammen afbrydelser, der faktisk var værre end at bruge nok en feriedag på et heldagsmøde. Men den blev i det mindste ikke hakket i stykker, som de andre 3 dage. Altsammen fordi man tror, at man er u-undværlig! He! Måske har jeg lært det til næste år.
Work during holidays is a mistake. 3 weeks holiday. Wild luxury – if the first week wasn’t wrecked by 2 hours of cleaning up in an overloaded mailbox, 3 hours preparation for a phone conference, the 1½ hour conference itself, all spread out on 3 days. All interruptions, which in fact were much worse that spending yet another whole workday on a meeting. At least it wasn’t chopped to peases like the other 3 days. All because you thing that you are indespensabel! He! Maybe I will learn next year.