Friday, April 28, 2017

Gennemgang af stue - Living Room Tour

Min stue!

Her slapper jeg af, spiser, ser tv, læser, arbejder, har gæster. Det er aktivitets-centret. Jeg vil kommentere under billederne. Det er det letteste.

Er stilen perfekt? Er det til et boligblad? Vil andre kunne lide det? - Helt ærligt, så kan det ikke røre mig, at det ikke falder ind under god stil, eller noget som andre kan lide. Det er perfekt for mig, og det er vigtigt. For os alle sammen. At vi bygger et hjem op, som passer til vores livsstil. Som er nemt at holde, og som vi - os, der bor der - hygger os i. Så glem perfekt. Glem mode og trends. Vær ligeglad med, hvad andre synes.

Det er DIN hule!

Rigtig god weekend!

Min stue set fra køkkenet - My living room seen from the kitchen

Den 'alternative stol? Min stol brasede sammen for et års tid siden, og jeg ville ikke købe en ny, før jeg skulle flytte - men det trækker som tidligere fortalt ud. Så derfor sidder jeg (supergodt) i en Trip Trap altanstol indtil videre.

Det lille skab på væggen, som jeg arvede efter mine bedsteforældre, indeholder små minder, som egner sig til at blive udstillet. Alt andet har jeg som tidligere vist i en kasse i soveværelset.

The 'alternative' chair? Well, the old one broke (literally) approx. a year ago, and I didn't want to buy a new one, before I should move from here - which now again has been postponed, as I have told you earlier. So now I sit in a ourdoor Trip Trap chair (it is great!)

The small cabinet on the wall, which I inherited from my grandparents, holds small memomentos, which can be displayed. Everything else is in the box in my bedroom, as I have showed you.

Set fra sofaen. Mit tv skab, som også indholder en del fagbøger og mine fotoalbums. På reolen til højre står min lille undulat, Elvis. Kisten under reolen er også fra mine bedsteforældre. Den indeholder alle mine hobby-, tegne-, male-ting, gavepapir m.m. Se nedenfor.

Seen from the sofa. My TV cabinet, which also contains some books and my photoalbums. On the shelves to the right is my little budgie, Elvis. The chest below is also from my grandparents. It contains all my crafts materials, pensils, pens, gift paper etc. See below.

Det er rodet ud - men det er det egentlig ikke!
It looks kind of messy - but it really isn't!


Min udsigt - My view


Mit 'kontor'. På bakken har jeg alt, hvad jeg behøver til at arbejde. Den er let at flytte, når jeg skal dække op på bordet.
My 'office'. On the tray is everything I need to work. It is easy to move, when I have to set the table.

Udsigt fra vinduet. Jeg har overvejet at købe en kontorstol, men det bliver ikke pænt, og puden på stolen fungere godt. På reolen bagved har jeg min computer, kalender og notesbog, når jeg ikke arbejder.

My view from the window. I have thought about buying an office chair, but it will not look good, and the pillow on the chair works well. On the selves behind the chair I have my laptop, calendar and note book, when  I don't work.


My living room!

This is where I relax, eat, watch tv, read, work, have guests. It is the activity center. Jeg will comment under the photos. It is the easiest.

Is the style perfect? Is it like the living rooms in the magazines? Will others like it? - Honestly, I couldn't care less, if it is good style or not, if somebody likes it or not. It suits me perfectly, and that is important. For all of us. That we build a home, which fits our lifestyle. Which is easy to maintain, and which we - us, who live there - fell good about. So forget perfect. Forget styles and trends. Don't give a damn about, what other people thing.

Your home is your cave!

Have a nice weekend!

Wednesday, April 26, 2017

Gennemgang af køkken - Kitchen Tour

Mit køkken kræver en lille forklaring. Da jeg flyttede ind i 2011, vidste jeg, at ejendommen skulle gennemgå en stor renovering indenfor 'kort tid'. Men som så mange store byggesager er det trukket i langdrag, og det sker tidligt i begyndelsen af næste år. Forhåbentlig.

Men det vidste jeg ikke den gang, og jeg bestemte mig for, at selvom der skulle ske store ændringer i ejendommen, ville jeg renovere køkkenet lidt. Det oprindelige køkken var nemlig fra 1956 og meget nedslidt. Så der skulle fixet lidt op, og så ville jeg vente med at gøre mere, indtil ombygningen var færdig.

Så jeg fik revet det gamle køkken ned og sat lidt nye skabe op. De består af en skuffesektion, en vasksektion og en køleskabssektion med en skuffe og et overskab. Ikke meget, men sammen med et hvidt dækketøjsskab, som jeg nu bruger som service-skab, fungerer det faktisk forbløffende godt. Skabet har nogle ret flotte låger, men dem er der ikke plads til, og den generelt lille plads har krævet, at jeg kun har det mest nødvendige. Selvom det er et åbent skab, er det let at gøre rent - fordi jeg ikke har så mange ting. Men jeg har nok.

Mit køkken er et værksted, og jeg har aldrig været særlig sentimental over for brugsting. Jeg gemmer ikke 'ekstra' køkkenting - det vil sige, at jeg selvfølgelig har mere end en kniv, men jeg har f.eks. ikke 4 røreskåle. Jeg har en. Jeg havde tidligere to, og jeg var overbevist om, at jeg var nødt til at have to, men da den ene gik i stykker, havde jeg ikke umiddelbart tid til at købe en ny, og den ene dag gik med den anden, og nu 1 år efter har jeg ikke haft brug for to. I hvert fald ikke så jeg ikke kunne klare ærterne ved bare at vaske den af, hvis nødvendigt.

Jeg er ikke særlig struktureret med at gøre skuffer rene. Jeg gør det mest efter behov, og det skete faktisk i weekenden, hvor jeg så, at jeg havde drysset noget mel ned i en af dem, og så tog det 20 minutter at vaske to skuffer med mel, gryn, sukker, krydderier osv.

Jeg er stor tilhænger af at have ting i køkkenet, der er ens. Det fylder mindre at stable ting, der er ens. Så jeg har ikke forskellige krus og tallerkner.

Så de to ting - at jeg har ens ting, og at jeg har få ting - gør det funktionelt og let at holde.

Jo enklere, jo bedre.

Set fra stuen - View from the living room

Fra den ene ende - From one end

... til den anden - ... to the other

Det hvide skab - The white cabinet

Skuffe 1 i det hvide skab - Drawer 1 in the white cabinet

Skuffe 2 i det hvide skab - Draver 2 in the white cabinet
Te, kaffe og snack-skuffen - The tea, coffee and snack drawer

Skuffe 1 under køkkenbordet - Drawer 1 under the table top

Skuffe 2 under køkkenbordet - Drawer 2 under the table top

Skuffe 3 under køkkenbordet - Drawer 3 under the table toop 

Skuffe under køleskabet - Drawer under the fridge

Maybe my kitchen has to come with an explanation. When I moved in in 2011, I knew, that the building was going to be renovated big time within 'a short time'. But like many building projects it has taken quite a long time, and it is supposed to start early next year. I hope.

But I didn't know that then, and I decided, that in spite of the renovation, I would fix up the kitchen a bit. The kitchen cabinets, which were there, were from 1956 and very worn down. So it needed a bit of care, and then I would wait to do more, until the renovation was done.

So I had the old kitchen cabinets pulled down and a few new ones put up. There is a drawer section, a sink sektion and a fridge sektion with a drawer and a top cabinet. Not much, but together with a white cabinet from my previous bedroom, which I now use for plates, cups, and bowls, it actually works surprisingly well. The cabinet has beautiful doors, but there is no room for them, and in generel the sparce space has made it important only to have the most necessary things, and even though it is open, it is easy to clean - because I don't have a lot of stuff. But I have enough.

My kitchen is a work space, and I have never been sentimental towards utensils. I don't keep 'exstras' of anything - which means that of course I have more that one knife, but I don't have 4 mixing bowls. I have one. I used to have two, and I was convinced that I needed two, but when one of them broke, I didn't have to time to go shopping fora new one, and one day went after another, and now one year later I haven't had the use for two. At least not in a way that I couldn't 'save the day' by just washing it off.

I am not really very structured about cleaning the drawers. I do it when needed, and it actually took place this weekend, when I noticed, that I had spilled flower into one of them, and then it only took 20 minutes to wash both drawers containing flower, oatmeal, sucker, spices etc.

I am also a big fan of having things alike. It takes up less space, when you have to stack things. So I don't have different mugs and plates. And - as said - I only have things, I actually use.

So  those two rules - that I have things, which are alike, and that I only have a few things - makes my kitchen functional and easy to keep clean.

The more simple, the better.

Monday, April 24, 2017

Gennemgang af soveværelse - Bedroom Tour

Her kommer som lovet en hus-gennemgang, der starter med soveværelset:

Mit soveværelse skal være enkelt. Jeg sover bedst i et rum uden for mange forstyrrende elementer, og det skal være let at holde rent. Hver ting skal have sin plads.

Det er også der, hvor 90% af mine ting er opbevaret i et skab i 5 sektioner og 6 skuffer.

Som I ved, er jeg ikke den store tilhænger af kasser - for at sige det mildt! Ikke destro mindre har jeg 5! Hele fem! Fordi - jeg hader kældre! Jeg har oplevet vandskader, mus, rotter, fugt, edderkopper og mug. Man skal ikke opbevare ting, som man bruger med jævne mellemrum, eller som man er virkelig glad for, i en kælder eller en garage. Risikoen for at det ikke er brugbart, når man behøver det, er alt for stor.

Så her kommer billederne med lidt forklaring.

Quilten omkring madrassen tog mig 13 måneder  at lave
The quilt covering the matress took me 13 month to make

Spejlet er døren fra et gammelt karlekammerskab. Det er over 100 år gammelt
The mirror is an old cabinet door. It is more than 100 years old

Forklaring på kasserne har I læst - billedet over døren er mønsteret til quilten
You have already read the explanetion for the boxes - the picture above the door is the pattern to the quilt

Mit tøj, tasker og kettlebells - og en vægt. Jeg bruger skabsdørene som moodboard
My clothes, bags, kettlebells - and a weight. I use the inner doors as a moodboard

Første skuffe - trusser. Alt det hvide er i vaskemaskinen
First drawer - panties. All the white ones are in the washing machine

Næste skuffe: BH'er - dvs de hvide er sammen trusserne i vaskemaskine
Next dresser: Bras - the white ones are in the washing machine

Tredie skuffe - toppe og leggins - ja, de hvide er i ...
Third drawer - tops and leggins - yes, the white ones are in ...

 Mit linned - øverst viskestykker, klude m.m., så håndklæder, sengetøj (det meste til vask) og vasketøj
My linen - on top tea towels, dish cloths etc., then towels, bed linen, most of it is in the laundry bag below

Øverst: notesbøger, så fotoudstyr, nederst de sidste papirmapper og nogle clipboards
On top: note books, then photo gear, then the last paper files and some clipboards

Diverse toiletting, så medicin (den blå boks), det tomme rum er til printeren, så mit sytøj, og til sidst legetøj til de små
Miscl. bathroom stuff, then medicine (the blue box), the empty room is for the printer, then my sewing stuff, and the box with toys for the little ones

Første skuffe i næste række: Bælter og tørklæder
First drawer in next row: Belts and scarfs

Næste skuffe - sokker
Next drawer - socks

Sidste skuffe: Motionstøj og nattøj - det sidste til vask
Last drawer: Gym clothes and night wear - the last mentioned in the laundry bag

Kasse 1 - ekstra vattæppe og 2 små tæpper. Kasse 2 - ude af sæson-tøj. Kasse 3 - min sommerdyne
Box 1 - extra duvet and 2 small blankets. Box 2 - out-of-season-clothes. Box 3 - my summer duvet 

Kasse 1 - Min 'skattekiste' med alle minderne. Kasse 2 - næstmindste favoritpersons dyne og pude til sleep-overs
Box 1 - The box with my sweet memories. Box 2 - second smallest favorite person's duvet and pillow for sleep-overs.


As promised this is the start of a house tour, and I begin with my bedroom.

My bedrom must be simple. I get the best sleep in a room without to many disturbing elements, and it must be easy to keep clean. Each thing must have its place.

At the same time it is the place, where 90% of my stuff is stored in a closet with 5 sections and 6 drawers.

As you know, I am not a big fan of boxes - to put it gently! Nevertheless I have 5! A total of five! Because - I hate basements! I have experienced water damages, mice, rats, dampness, spiders and mold. You should never store things, which you use on a regular basis, or which you really love, in a basement or a garage. The risk that it isn't in mint condition, when you need it, is too big.

So here are the photos with a bit of explanation.

Friday, April 21, 2017

Bare en god weekend-hilsen - Just a Have a Nice Weekend Greeting

Det har været en lidt hektisk dag i dag, så min hus-tour starter først næste uge, men jeg vil bare ønske jer en rigtig god weekend med et foto af et par tulipaner, der er havnet et helt uventet sted.


It has been kind of a hectic day today, so my house tour will start next week, but I just wanted to wish you a very nice weekend with a photo of a couple of tulips, which has come up in a totally unexpected place.

Wednesday, April 19, 2017

Hus-tour - House Tour

I min bog 'Ryd Dig op' har jeg skrevet, at mit hjem er min oase og min affyringsrampe. Altså stedet hvor jeg samler kræfter til at kaste mig ud i samfundet! Et sted, hvor jeg er beskyttet, og et sted jeg forlader uden problemer.

Mit hjem er nemlig kreeret til 3 ting:

At sove
At arbejde/spise (= 2 ting)

Derfor er min seng vigtig for mig. Mit soveværelse et vigtigt. Der skal ikke være en masse distraherende ting. Bare en seng og mit skab, som indeholder de fleste af mine ejendele incl. tøj.

At arbejde og at spise foregår på samme sted. Ved mit spisebord. Det er samtidig stort nok til, at jeg uden at flytte rundt sagtens kan have 8 mennesker til middag. Det er meget vigtigt for mig at kunne inviterer mennesker, jeg holder af, til en gang mad. Og med et mindre snuptag kan vi være 12.

Jeg har også en 2-personers sofa, som der næsten aldrig sidder nogen i, fordi alle bliver siddende omkring spisebordet (jeg har gamle, men gode stole, som man kan sidde i en hel aften), og der er ofte nogen, der sidder på gulvet.

Selvfølgelig har jeg også et lille køkken og et endnu mindre badeværelse - og flere møbler end nævnt, så da der har været spørgsmål om, hvor meget jeg ejer (nu da jeg afhænder ting hver måned), vil jeg lave en billed-turne af mit hjem, som vil komme her over de næste dage.

Så jeg håber, at I vil se med.
In my book 'Wipe Your Slate' I have written, that my home is my oasis and my launch pad, which means that it is the place where I relax and gain strength to jump out into life! It is a place, which protects me, and a place that I leave with no worries.

My home is created for 3 things:

To sleep
To work/eat (= 2 things).

Therefore my bed is important. And my bedroom in general is important. It is a space without too much distracting stuff. Just a bed and my closet, which contains most of my stuff and all my clothes, except coats.

Working and eating goes on the same place. At my dining table. The table is big enough to set plates for 8 persons for dinner. It is very important for me to be able to invite the ones, I love for dinner, and it can become a table for 12 in a jiffy.

I also have a 2 seater sofa, which noone actually uses, because everybody stay seated around the table (I have old, but good chairs, which you can sit in for a whole night), and often somebody ends up sitting on the floor.

Of course I have a small kitchen and and even smaller bathroom - and more things than mentioned, so now that you have asked, how much I own (now I take things out of the house every month), I will make a tour around the house, which will come here during the next days.

So I hope that you will join me!

Monday, April 17, 2017

Nyt musikanlæg og baggrundsstøj - New Stereo and White Noise

I begyndelsen af året investerede jeg i et større køb. Både af lyst og af nød. Jeg købte et nyt musikanlæg.

Det jeg havde, fik jeg, da min Far døde i 2001, og da havde han haft det i mere 5 år. Så da jeg fik det, var det ikke nyt, men det virkede fint indtil januar i år, hvor det kun var radio-delen, der virkede.

Så jeg investerede i et nyt, som jeg er super glad for. Det kører stort set hele tiden - og jeg hører det ikke! Jeg har pludselig lagt mærke til, at jeg kan have anlægget kørende med radio eller selvvalgt musik, og jeg hører det ikke! Jeg kan også have fjernsynet kørende uden at se det og lave noget andet - f.eks. som nu.

Jeg har aldrig tænkt over det før, men jeg kan også sagtens sidde på en cafe og arbejde uden at ænse noget omkring mig.

Jeg går ud fra, at det er en gave at kunne koncentrere sig døv for omgivelserne (?), så nu overvejer jeg at prøve at slukke alt og se, hvad der så sker!

Men det føles på en eller andet måde lidt skræmmende!

Hvad gør I?


At the start of this year I invested a nice sum of money in a new thing. Driven by need as well as that I wanted it. I bought a new sterio.

The one I had, used to belong to my Father, but he died in 2001, and he had had it for more than 5 years. So when I got it, it wasn't new, but it worked fine, until start of this year when only the radio part was working.

So I invested in a new one, which I am really happy about. It is on most of the time - but I don't listen to it! I have noticed, that I can have music on, which I have chosen myself, or I can have a radio station on, it makes no difference! I can so the same with my TV without watching it - like now, actually.

I have never thought about it before, but I can also sit in a cafe and work without being disturbed by things going on around me.

I guess, that it is a gift to be able to 'ignore' everything around me (?), so I am actually considering to turn off everything and see what happens!

But somehow that feels a bit intimidating!

What do you do?

Saturday, April 15, 2017

God Påske - Happy Easter

Så er det påske, og i går havde næstmindste favorit person og jeg planlagt at lave et gækkebrev til Mor og Far, så det gjorde vi! Det var rigtig sjovt, og der blev lagt et stort arbejde i det.

Det blev så flot - og personligt, så det skal ikke vises her, men det indeholder bl.a. en tigermor, der vinker, en tigerbaby, et hjerte - og kys.

Bedre gækkebrev kan ingen få! :-)

Jeg ønsker jer nogle gode fridage.
It is Easter, and yesterday second smallest favorite person and I planned to make an Easter letter to Mamie and Dad, so we did. It was a lot of fun, and a lot of work was put into it.

It became very beautiful - and personal, so it shouldn't be shown here, but one of the motives is a tiger mum, who is waving, a tiger baby, a heart - and kisses.

Noone will get a better Easter letter! :-)

I wish you a nice  holiday.

Wednesday, April 12, 2017

Pladsmangel - Lack of Space

Bor du på 80 kvadratmeter, eller bor du på 350 kvadratmeter - eller noget midt i mellem? Du behøver sådan set ikke svare, for det er helt ligegyldigt. De fleste af os køber alligevel ind, som om vi bor på Amalienborg!

Hvad er det, der gør, at vi bliver ved med at købe mere? - når vi i virkeligheden har alt i forvejen.

Det er at give den kultur, vi har levet i i hele vores liv, skylden. Og det er sandt, at vi gennem årtier har fået at vide, at vi bliver gladere, hvis vi køber et større hus, en større bil, en designsofa, tasker, sko, lamper o.s.v.

Men vi bliver ikke lykkeligere! Det ved vi allerede. Videnskaben siger, at vi bliver gladere, når vi køber ting - indtil vi når en grænse, så bliver vi ikke gladere - uanset hvad vi køber. Derefter er det lige meget. Så anskaffer vi bare ting uden at føle noget.

Det, der gør forskellen, er, hvad tingene gør for os.

Og det er dér, vi kan tage ansvar selv. Vi er dem, der skal standse det sanseløse forbrug.

Jeg blev først ejer af en opvaskemaskine for 7 år siden, og jeg er stadig så hvinende glad for den, fordi den gør mit liv lettere, jeg sparer tid, og fordi den holder mit køkken ryddeligt. Men jeg har købt mange ting, som jeg har været glad for i 5-10 minutter, og så har jeg glemt dem.

Så på et tidspunkt kommer det til at knibe med pladsen for de fleste, uanset hvor mange kvadratmeter vi bor på! Så sidder vi fast og kan ikke røre os - og så behøver vi et nyt hus med mere plads, et sommerhuse, eller..., for nu er vi presset fysisk og psykisk! Vi har gjort vores ejendele til en byrde.

Men sådan behøver det ikke at være. Vi kan ændre tankegang og gøre op med os selv, hvad der er vigtigt for os. Og endnu vigtigere - hvad der ikke er vigtigt for os! Hvis vi kun ejer de vigtige ting, ville langt de fleste af os ikke behøve større huse - med dertil hørende større pligter både økonomisk og vedligeholdelsesmæssigt.

Og dét er virkelig vigtigt!


Overflod af sokker :-) - Abundance of socks :-)

Do you live in 800 square foot (feet?), or if you live in 3500 - or something in between? You really don't have to answer, because it is not important. Most of us buy stuff anyway, as if we live in castles.

What makes us buy more? When we already have everything!

It is easy to blame it the culture, which we all our lives have lived with. And it is true, that we hrough decades we have been told, that if we buy a bigger house, a bigger car, a design sofa, bags, shoes, lamps etc., we will get happier.

But we don't get any happier! We already know that. We get happier to a certain limit.  Science says, that we do get happier, when we buy stuff - but after we have reached that limit, we don't get happier - no matter what we buy. It doesn't matter anymore. Then we buy stuff without feeling anything.

What makes the difference is, what the stuff does for us.

And that is where, we should take responsibility ourselves. We are the ones, who should stop the senseless consumption.

I became a first time owner of a dishwasher 7 years ago, and I am still ridiculously happy about it - because it makes my life easier, I save time, and my kitchen is more tidy. But I have bought a lot of things, which I have been happy for about 5-10 minutes, and then I have forgotten them.

No matter how big a home you have, the space will get cramped sooner or later, if you go on buying stuff. Then you get the feeling, that you cannot move - and then you need a new house with more space, or a summer cabin, or ... We are stuck physically and mentally. We have made our stuff our burden.

But we can change the way we think by finding out, what is really important to us. And maybe even more important - what isn't important to us. If we only own the important stuff, most of us wouldn't have to buy a bigger home - which includes more obligations, more maintenance and bigger expenses.

And that is really important!

Monday, April 10, 2017

Ny blå/hvid bluse - New Blue-White Blouse

I sidste måned købte jeg endelig den bluse, som jeg har kigget på et stykke tid, for forretningen havde 20% discount i et par dage, så den blev min.

Jeg skal som det første sige, at jeg er glad for den.

MEN! Og der er et men! For da jeg kom hjem, opdagede jeg, at den er af polyesther! Og hvad er der nu galt med polyesther?

Det er stort set ikke nedbrydeligt.

Jeg havde ellers besluttet mig for kun at købe tøj af naturmaterialer, men den beslutning svipsede, da jeg så blusen. Jeg ved ikke, hvad der skete i mit hoved. Måske skete der 'bare', hvad der sker i vores hoveder, når vi ser noget, vi godt kan lide. Jeg så nemlig noget,

 • som fyldte et hul i min garderobe 
 • som jeg nok ville have betænkt mig ved at købe, hvis prisen ikke havde været nedsat (den var alligevel ikke helt billig)
 • som kunne bruges med 3 andre ting, jeg allerede havde
 • som er meget anvendelig
 • som er en enkel stil, jeg godt kan lide
 • som er behagelig at have på
 • og som er virkelig godt syet.
Så den må jeg bruge, til jeg ikke kan holde den ud mere, og så må jeg sørge for, at den bliver destrueret på ansvarlig vis. Så jeg er glad for den - og jeg er lidt ked af den.

Virkelig underlige ting at tænke på i forbindelse med et stykke tøj!
Last month I finally bought a blouse, which I had been looking at for a while, because the shop had a 20% disount for a couple of days, so it became mine.

Up front I will say, that I am happy about it.

BUT! And there is a but! Because when I came home, I discovered, that it is made of polyesther! So what is wrong about polyesther? It is virtually non-biodegradable!

Even though I had decided only to buy clothes of natural materials a long time ago, that decision failed, when I saw the blouse. I don't know, what happened in my head, but maybe it was 'just' something, which happens, when we see something we like. I saw something,

 • which would fill a hole in my wardrobe
 • which I wouldn't have bought, if there hadn't been a discount (it wasn't cheap anyway)
 • which I could match with at least 3 things, I already have
 • which is very useful
 • which has the simple style, I like
 • which is comfortable to wear
 • and which is very nicely made.

So I have to use it, until it makes me 'sick', and then I have to destroy in a responsible way. So I am happy about it - and I am a little unhappy about it.

Really strange thoughts to think about a piece of clothes!

Friday, April 7, 2017

Jeg udfordrer loppetorv! - I challenge Flea Markets!

Nu vil jeg steppe ud på tynd is og udfordre en trend, som i bund og grund er god! Rigtig god, faktisk!

Loppetorv!

Der er for alvor gået gang i loppetorvsbranchen her i Danmark. Tidligere leverede man sine ting til forretninger, der sælger til velgørende formål. Nu er det gået over til, at det er forretninger, hvor private kan leje en stand, som andre bestyrer, og så kan man tjene penge til sig selv. Fint nok, ingen problemer i det.

Det, jeg har svært ved at forstå, er, at det er blevet en hobby at gå sådan nogle steder. At man tager afsted uden andet mål end at 'kigge'. For langt de fleste nøjes ikke med at kigge. De kommer hjem med noget. Noget, som de aldrig havde skænket en tanke på at købe, før de så det.

Jeg kan forstå, at man går på loppetorv, hvis man søger efter noget, som ikke er i produktion mere. En bestemt lampe, en skål til et stel man har der hjemme, glas som skal suppleres op, et bestemt Anders And blad til samlingen og så videre.

Og dog - selv der kan jeg ikke rigtig forstå det. For det er så meget lettere at søge på nettet, og så kan man forhandle en pris - hvilket man ikke kan i de forretninger, som nu dukker op, fordi standene ikke er bemandede, men bare har en pris på varen, og så går man op og betaler de mennesker, der styrer systemet - som ikke har forhandlingsret.

Jeg kan godt forstå, at man køber legetøj, børnetøj og tøj til sig selv. Det giver god mening. Tingene er produceret, og de er ikke brugt op.

Men det er i bund og grund ikke en bid anderledes end at gå en enhver anden forretning - bortset fra at standene i disse loppetorvs-forretninger er fyldt med præcis de samme gamle ting, som vi selv har. Eller har haft. Plus en masse gammelt bras, der aldrig burde have været til salg, men skulle have været destrueret.

Så lad være med at gå der, hvis der ikke er noget specielt, du søger efter.

Jeg har en bekendt, der ikke fik julepynten ud af kælderen for et par år siden, fordi de havde købt så meget på loppetorv i løbet af året, så de ikke orkede at grave sig ind til pynten! Ting, som de "bare lige skal have peppet lidt op, så kan det bruges"! Jeg vil vædde ret meget på, at det aldrig kommer til at ske! Lad være med at falde i den fælde at påføre dig flere projekter, end du allerede har.

Husk - at hvis du går hjemmefra og ikke har behov for noget - så har du heller ikke behov for noget, når du står nede i shopping centeret eller på loppetorvet... og så hvorfor gå der hen?

Hvorfor ikke tage en tur ud i det grønne og nyde solskinnet? Eller en tur på museum, hvis det regner? En cykeltur? Eller noget andet, der ikke har noget med forbrug at gøre. Der er så mange andre muligheder for at bruge tiden bedre - end at købe, købe, købe. Nyt eller gammelt. Det gør ingen forskel!

Rigtig god weekend!

Det grønne pipler frem!
The little green buds are coming!


Now I will step on to thin ice and challenge a trend, which basically is good! Really good, actually!

Flea Markets!

It has lately become serious business here in Denmark. Earlier people would give their stuff to shops, which would sell it and donate the money for some good cause. Now it is shops, where private people rent a booth, which is looked after, and then they earn the money yourself. That's good, no problems.

What I don't really understand is, why it has become a pastime to go these places. That you would go without any other purpose than 'looking'. Because most people do a lot more than just look. They come home with something. Something they never would have thought of, before they saw it.

I can understand, that you go to a flea market, if you are searching for something, which isn't produced anymore. A specific lamp, a bowl from a dinner service you have at home, glasses which need supplements, a certain Donald Duck magazine for the collection ect.

And still - even there I cannot really understand it. Because it is so much easier to look at the internet, and then you can negotiate a price - which you cannot do in the shops, which are opening now, because the items at the booths have a price, and you just go and pay that price to the shop staff - who don't have permission to negotiate.

I can understand, that you buy toys, clothes and clothes for yourself. That gives good meaning. The items have already been produced, and they are not worn out.

But it is not a bit different than going to any other kind of shop - execpt that the booths at these flea market shops are filled with exactly the same old stuff, as we have ourselves at home. Or have had. Including a lot of rubbish, which never should have been put up for sale, but just be tossed.

So don't go, if you aren't looking for something specific.

I have an acquaintance, who didn't have any Christmas ornaments to decorate with a couple of years ago, becaue they had bought so much at flea markets during the year, that they couldn't bear to dig themselves through to the Christmas boxes! They had bought stuff, that they just had to "fix up a little to make them work"! I bet, that it is never going to happen. So don't go into the trap of giving yourself more projects, than you already have.

Remember - that if you leave home with no needs for anything - then you don't need anything, wether you are at the mall or at the flea market... so why go there?

Why not take a trip out in nature and enjoy the sun? Go to a museum, if it rains? Take a bike ride. Or something which hasn't anything to do with consumption. There are so many possibilities to spend time better - than to buy, buy, buy. New stuff or old. It makes not difference!

Have a great weekend!

Wednesday, April 5, 2017

Indkøbstur til København - Shopping Trip to Copenhagen

Shoppetur! Lyder det som mig? Nej, vel :-)

Men jeg vil/ville så gerne have en jakke her til overgangs-sæsonerne. En der er let, kan tage lidt støvregn, og ikke er for varm, og hvor svært kan det være? SVÆRT!

Jeg var i 4 forskellige forretninger, så var jeg slidt op. Først 2 marmor-paladser og så to små forretninger. Så havde jeg også prøvet omkring 12 jakker. Det måtte være nok. Så jeg tog en kop cappucino og tog hjem.

Men det var dejligt solskin, og for en gangs skyld tog jeg mig tid og var mindre mål-fokuseret, så det blev en dejlig dag.

Hvad jeg fik købt?

Min favorit-pen, som jeg altid skriver med og nogle små Summerbird påskææg (de er sååå lækre!), som skal indgå i næstmindste favorit persons påskeæg - og jeg er ikke sponsoreret af Summerbird. Selvom de faktisk burde give mig en lille goodie-bag, så varmt som jeg kan tale om dem! Nej, helt ærligt, de laver virkelig lækker chokolade.

Så en resultatløs, men absolut hyggelig dag. Chokolade hjælper på en masse... men nu skal pakken bare blive liggende til påske - og det er ikke mig, der skal spise noget. For så skal jeg til byen igen!

Som jeg sagde - det ene eller det andet marmor palads - det er lige meget. De har de samme ting
As I said - one or the other mable palace - it doesn't matter. They have the same items

Billederne er taget i to forskellige stormagasiner
The photos are take in two different stores

Det er altid festligt, når Livgarden trækker op :-)
It is always festive, when the Queen's Guard walks through the city playing a march. 

Dagens indkøb
The purchaces of the Day

Shopping! Does that sound like me? No, not really :-)

But I want/wanted so much a jacket for Spring/Autumn-use. A light one, which can take just a bit of drizzle, and which isn't too warm. How difficult can that be? DIFFICULT!

I was in 4 different shops, then I had had it. First in two marble-palaces and then two small shops. Then I had tried on about 12 jackets. That was enough. So I took a cup of cappucine and went home.

But it was a nice sunshine day, and for once I took the time and was less goal oriented than usual, so it was really nice.

What did I buy then?

My favorite pen, which I always write with and some small organic Summerbird Easter chocolate eggs (they are so yummy!), which are going to be part of the second smallest favorite person's Easter egg - and I am not being sponsored by Summerbird. Though they should actually give me a goodie-bag, when I speak to warmly about them! No, honestly, they make quality stuff.

No result, but absolutely a wonderful day. Chocolate helps a lot... but now the package is going to be on the shelf for a week or so - and I am not to eat anything - because then I have to go to the city again!

Monday, April 3, 2017

Ind- og udlisten - The In and Out List

Så er listen her igen.

Her i de første tre måneder af året er der en del ting, der er blevet udskiftet. Ialt er 14 ting gået ud, og 9 ting gået ind. Heraf er 6 ting udskiftninger af forskellige årsager.

Mit gamle musikanlæg (som jeg fik secondhand i 2001) - som nu gav op!
En orange suppeske - ønskede mig en stålske i fødselsdagsgave
En hvid bluse - slidt og slet ikke pæn mere. Sjov som solskin åbner ens øjne!
En stak farveblyanter - blev aldrig brugt
3 små porcelæn kinesiske skåle - tabte dem!
2 hvide smalle ringbind - ryddede ud i papirer
En gryde - blev erstattet, se hvorfor nedenfor!
Et par ballarinasko - fordi de er begyndt at klemme. Underligt at ens fødder ændrer sig så meget!
Sorte travesko - slidt ned
Espadrillos - slidt ned
Piratbukser - passer ikke til min mås længere
4 CD'er - som jeg aldrig hørte
En natskjorte - ikke med på billede - desuden er den slidt op!
20 kuverter - har stadig et par stykker - hvis jeg nu skulle sende et brev en gang.

På indsiden er der

Nyt musikanlæg - hvor er det dejligt og flot!
En suppeske i stål - en fødselsdagsgave
En kettlebell - en, der der tungere, fordi jeg bliver stadig stærkere
En blå notesbog - fordi den anden er fyldt op med gode, dårlige og fjollede ideer
3 par sorte sokker - slidt hul i 3 andre par
En gryde - man skal huske at putte vand i en gryde, når man damper grøntsager, ellers går det galt!
Et par sorte ballarinasko - fordi de andre klemte, se ovenfor, og denne gang er de med bløde såler!!!
Et par sorte travesko - fordi jeg går meget og elsker, at mine fødder har det godt
En nat t-shirt - det er bare en helt almindelig hvid en.
En blå/hvid bluse - Viser den senere.

Da jeg lavede listen, følte jeg, at der var kommet meget til huse, men sådan er det jo en gang imellem. Ting bliver slidt op, og ting går i stykker - eller man får dem til at gå i stykker. Gryden var bestemt ikke med i planen, og jeg kan fortælle, at når man glemmer vand i en gryde med broccoli, der skal dampes, så er det lugten, der fortæller, at der er noget  rivende galt! Så meget for multi-tasking!

Men så er der jo gået 3 måneder denne gang. Ikke én måned. Lad os se, hvad der sker de næste tre.

Jeg ved, at jeg skal ud og se på en trenchcoat af en slags. Så det er der sat penge af til. Nu er det bare at finde den rigtige, der kan holde i mange år.


Denne her har I allerede set - det var en fødselsdagsgave. Den orange ske er blevet recycled.
You have already seen this - it was a birthday gift. The orange one goes to recycle.


So here is the list again.

During these first three months of the year quite a few things have been replaced. Total 14 items have gone out of the house, and 9 items have come in. Of these 6 are replacements for different reasons.

My old stereo (got it secondhand in 2001) - and now it died!
An orange soupspoon - I wanted a steel one for my birthday, and got it
A white blouse - worn out and not nice at all anymore. Funny how sunshine opens your eyes!
A stack of crayons - never being used
3 small porcelain Chinese bowls - lost them!
2 thin binders - cleaned up in papers
A pot - was replaced, se why below!
A pair of ballarina shoes - because they suddenly hurt my toes. Stange how feet change!
A pair of walking shoes - worn down
A pair of blue shoes -worn down
A pair of pants - didn't fit my but any longer
4 CDs - never listened to them anymore
A nightgown - not in the photo - worn out
20 envelopes - still have a couple - if I should send a letter some day.

On the in-list is

A new stereo - so nice looking and so good!
A steel soup spoon - a birthday gift
A kettlebell - a heavier one, because I am still getting stronger!
A blue notebook - because the one I had is filled with good, bad and silly ideas
3 pairs of black socks - because there were holes in the old ones
A pot - because you should remember to put water in a pot, when you steam vegetables, otherwise it goes wrong!
A pair of black ballarina shoes, because the others hurt, see above, and this time I found some with soft soles!!
A pair of shoes - for walking, because I love walking and being good to my feet
A night t-shirt - just an ordinary white one
A blue/white blouse - will show that later.

When I made the list, I felt, that I have brought a lot into the house, but that is the way it is now and then. Things get worn out, and things break - or you make them break. The pot was not in the plan, and I can tell you, that when you forget water in a pot with broccoli, which should be steamed, then the smell tells you, that somethings is really going wrong! So much for multi-tasking!

But then it has been 3 months this time. Not one month. Let's see, what happens the next 3 months.

I know, that I want a trench coat or likewise. So money has been saved for that. Now the job is to find the right one, which will last a lot of years.