Tuesday, October 31, 2017

Tid på ting eller mennesker? - Time for Stuff or People?

Det er kun mandag, og nu vil jeg alligevel stille dig et spørgsmål om næste weekend:

Har du planlagt, hvordan du skal tilbringe din weekend? Spørgsmålet er faktisk, om hvordan du SKAL bruge din weekend - ikke hvordan du gerne VIL tilbringe din weekend!

Skal du gøre rent?
Har du en liste med ting, der skal fixes?
Har du en masse pligter, der skal indhentes?
Tilsidesætter du det, du gerne vil, fordi du er nødt til at gøre en masse praktiske ting?
Og vil du føle, at weekenden er gået, uden at du har haft et pusterum med familie, venner og fritidsinteresser?

Det er her, at minimalisme (også) kan ændre dit liv, så du ikke tilbringer tiden med at være fraværende, fordi der er så mange ting, der SKAL gøres.

Så hvis du har følelsen af, at du hver weekend skal indhente en masse, som du ikke nåede i løbet af ugen, så læg mærke til, hvad det er, der tager din tid over den næste måned. Stil dig selv følgende spørgsmål:

Hvad er det, jeg føler, at jeg bør gøre?
Hvilke ting går igen?
Kan det gøres på en anden og mere rationel måde?
Er det bare gammel vane (eller opdragelse) der kræver, at jeg gør det?
Er det noget, som kan 'aflives'?
Ryddes væk en gang for alle?
Gives væk?
Uddelegeres?
Sælges?

At rydde op, reparere og gøre rent skal vi alle gøre. Men vi kan indrette os, så disse opgaver ikke tager væsentlig tid fra de mennesker og opleveler, der virkelig betyder noget. Det kan vi gøre ved at minimere vores ejendele. Jo mindre der er at passe, jo mere tid får man til alt det væsentlige.

Hvad med en enkel picnic med en god ven, hvis vejret er til det?
How about a picnic with a good friend, if the weather is good?

It is only Monday, and now I will ask you a question about next weekend anyway:

Have you planned, what you are going to do next weekend? The question is actually, about how you HAVE TO spend the weekend - not about how you WOULD LIKE to spend it!

Are you going to clean your house?
Do you have a list of things, you have to fix?
Do you have a lot of duties, you have to catch up with?
Do you set aside, what you really want to do, because you have to do a lot of practical stuff?
And do you feel, that the weekend has gone, without you having a break with family, friends, and hobbies?

This is, where minimalism (also) can change your life, so you will not spend time with being absent, because there are so many things, which have to be done.

So if you get the feeling, that you every weekend have to play 'catch up' with all the stuff, you didn't have to time for during the week, then take note of what it is over the next month. Ask yourself following questions:

What is it, that I feel, I have to do?
Which things repeat themselves?
Can it be done in another, more rational way?
Is it just old habits (or upbringing) demanding, that I do it?
Is it something, which just could be stopped?
Something which can be decluttered?
Something which can be given away?
Something which could be delegated?
Something which could be sold?

To clean, repair, and declutter is something we all have to do. But we can decide, that these tasks don't take up time from the persons and experiences, which really means something to us. We do that  by minimizing our belongings. The less you have to attend to, the more time you get for the important things.

Monday, October 30, 2017

Gør det selv-Halloween - DIY Halloween

Vores famlie søndagsmiddag i går stod på Halloween u-hygge, og inden da var hele eftermiddagen gået med at lave u-hygge-ting.

Jeg havde været i Panduro Hobby forinden, og der var mange æsker som indeholdt et 'helt sæt' u-hygge-ting til at dekorere med. Jeg valgte alligevel - også selv om det næsten blev dyrere - kun at købe nogle edderkopper og spindelvæv. Resten skulle Favorit Storebror stå for, så meget der nu var energi og 4-årige evner til.

Det blev en total succes!

Indrømmet, det var ikke til Bo Bedre, men hold da op, hvor var det sjovt. Vi tegnede, klisterede, dekorerede - holdt en pause med gulerødder, kaffe og Lego (han drikker ikke kaffe!) - og så fortsatte vi.

Senere blev den lille fyr forvandlet til en elegant Dracula med hvidt ansigt, strenge øjenbryn og et rødt ar på kinden, kappe og vest. Og så var vi parat til Halloween fest og at skræmme resten af Favorit-familien! Det bliver en Halloween både han og jeg vil huske fremover.

Der skal jo ikke så meget til - bare at deltage!


Dette er bare et udpluk af alle herlighederne. Læg venligst mærke til Farmor-flagermusen med brillerne!
This is just a bit of the decorations. Please note the Granny Bat with the glasses!


Our family Sunday dinner yesterday was held in the sign of Halloween creepyness, and before that all afternoon was spendt with making creepy things.

I had been to a big DIY store some days before, and there were many 'total kits' with creepy things to decorate with, but I chose anyway - even though it almost became more expensive - only to buy some spiders and spider webs. The other decorations was up to Favorite Big Brother and as much energi and ability as a 4 year old can manage.

It became a total success!

Admitted - it wasn't anything you would see in an interior magazine, but it was so much fun. We were drawing, gluing, decorating - taking a break with carrots, coffee and Lego (he doesn't drink coffee!) - and then we continued. 

Later the little guy was transformed into an elegant Dracula with a white face, creepy eyebrown and a red scar, cape and a white shirt, and then we were ready for Halloween party and to scare the rest of the Favorite family! It became a Halloween both he and I will remember in the future.

And it doesn't take much effort - just to participation!

Monday, October 23, 2017

Nomademøbler - Nomad Furniture

I forbindelse med min kommende genhusning (ja, ja! det er først sent næste år!) har jeg besluttet, at jeg udelukkende vil have 'nomade-møbler'. Det vil sige møbler, der er lette at flytte med. Ikke fordi jeg har tænkt mig at begynde at flytte rundt i større stil, men fordi jeg vil have møbler, der er fysisk lette og fleksible og kun ganske få af dem.

For jeg ved, at jeg ind imellem har behov for at se tingene på en lidt anden måde, og så vil jeg ikke flytte rundt med nogen overvældende tungt - hvilket jeg har gjort så mange gange. Det er jeg færdig med.

Så jeg går og tænker over, hvor meget opbevaringsplads, jeg egentlig har brug for, for selv om jeg tænker 'småt og let', er ét stort opbevaringsmøbel bedre end flere små, der altid får et rum til at virke rodet. Ligesom mange små borde også gør.

Så hvordan konkluderer man det? Et stort møbel til opbevaring og alt andet let og fleksibelt - og ingen 'pyntemøbler', der bare fylder hjørner ud.

Men det vil tiden vise!In connection with my upcoming rehousing (yeah, I know, it it some time late next year) I have decided, that I exclusively want 'nomad furniture'. This means furniture, which is easy to move around. Not because I am thinking about moving regularly, but because I want furniture, which are physically light and flexible, and only a few of them.

Because I know, that I sometimes feel the need for things to look different, and then I don't want to move around with pieces of furniture, which are overwhelmingly heavy - which I have done so many times before. And I am done with that.

So I am thinking a lot about, how much storage I actually need, because even though I am thinking 'light and small', one big cabinet or dresser will look better than a lot of small ones, which always makes a room look messy. The same way as several small tables give the same impression.

So how do you make a conclusion about that? A big dresser for storing and otherwise light and flexible pieces - and no 'decoration' items to fill out corners.

Time will tell!

Wednesday, October 18, 2017

Minimalisme i 1950'erne? - Minimalism in the 1950's?

Var der minimalisme i 1950'erne? Nej, det var der ikke, for det var ikke opfundet som begreb. Det var sparsommelighed til gengæld. Og genbrug. Og at være nøjsom. Selvom ingen tænkte over det. Sådan var livet bare.

Man havde måske et lille hus med have. Der var ofte køkkenhave med nogle frugttræer og buske og nogle gange med høns. Man brugte køkkenaffald som gødning og/eller føde for dyrene. Man reparerede alting selv, og hvis man ikke havde talent for det, spurgte man nogen, der kunne, som man så gjorde andre tjenester for. Man syltede bær og lavede saft, så man havde til hele vinteren.

Man strikkede og syede. Man strikkede også af garn, der havde været strikket af. Jeg husker min mormor, der trævlede en sweater op, fordi garnet var godt, og der kunne jo strikkes noget nyt af det. Så brugte man bare ikke det garn, der var på albuerne, fordi det var tyndslidt.

Tøj og legetøj gik i arv. Det var der ikke noget underligt i. Det blev repareret og shinet op, og så var det ok. For sådan havde hovedparten af alle børn det. Til jul fik mange børn en 'blød' pakke i form af et stykke tøj og en pakke med et stykke legetøj.

Så er minimalisme noget nyt? Næh, det er det ikke. Og betyder det så, at vi skal tilbage og leve som i 1950'erne? Nej, selvfølgelig ikke, men vi kan lære meget af det, og det drejer sig ikke på nogen måde om ikke at have nok eller at nøjes, men om at være tilfreds med 'nok'.

Dette er endda ikke fra 1950'erne! Det er fra begyndelsen af 1970'erne!
This photo is even from the 1950's. It is from the beginning of the 1970's!

Was minimalism know in the 1950's? No, it wasn't, because it wasn't a concept. Though frugality was. And recycling. Also being hardy. Even though nobody made an issue about it. It was normal life.

Maybe you had a small house with a garden. Often with a vegetable garden, a couple of fruit trees and busches, and sometimes with hens. You used the kitchen scraps for fertilizer or food for the animals. You repaired everything yourself, and if you didn't have the talent, you would ask someone, who could help, and then you would help others with whatever you could do. You would make jam and juice of the fruit from the garden for the coming winter.

You would knit and sew. You would also knit of yarn, which already had been used. I remember my grandmother unravel a sweater, because it was good yarn, and you could make something new of it. Then you just wouldn't use the yarn from the sweater elbows, because that was worn thin.

Clothes and toys was inherited from older siblings. Nothing strange about that. It was repaired and shined up, and then it was fine. Because this was life for most children. For Christmas many kids had a 'soft' gift, which meant that it was clothes, shoes or other necessities and then a gift with a toy.

So is minimalism something new? No, not really. But does it mean, that we should go back to living like in the 1950's. No, of course not, but we can learn from the frugality, which by no means is about having too little, but to be happy with 'enough'.

Monday, October 16, 2017

Min vintertøjs-ønskeliste - My Winter Clothes Wishlist

Efter gennemgangen af mit vintertøj var der et par stykker tøj, der trængte til udskiftning, og jeg har ialt 4 ting på ønskelisten.

Nu har jeg jo købt et par plateausko, som jeg godt kan gå i, så jeg har fået mod på at købe et par støvler, der kan bruges både til pænt og til hverdag, og jeg er faldet for disse her:

Som findes/To be found her

Jeg er også 'groet ud af' et par jeans, men jeg synes ikke, at jeg har så gode erfaringer med at købe tøj over nettet, så jeg må ud og finde nogen i det virkelige liv.


Som findes/To be found her

En lys grå sweatshirt vil også være et godt supplement, og selvom jeg har et par tyndere strik sweaters, bliver det jo koldere.

Som findes/To be found her

Og som det sidste trænger jeg til et nyt halstørklæde. Jeg er lidt i tvivl. Det sort/grå/hvide er jo en klassiker, men måske skulle man alligevel...?


Som findes/To be found her
Som findes/To be found her

Nu skal jeg bare tage mig sammen til at gå ud at købe det. Jeg bliver aldrig den store net-shopper, når det drejer sig om tøj. Jeg kan sagtens købe 'ting' - her tænker jeg godt nok mest på elektronik, men når det drejer sig om tøj, har jeg behov for at prøve det, se om det sidder godt, holde det i hånden, vende og dreje det, før jeg køber. 

Lige nu bliver det dog ved ønskerne. Det er dejlig varmt udenfor og meget smukt. I dag har det været så dejligt, at jeg slet ikke ville kunne koncentrere mig om at købe tøj til en kold vinter.

Og hvis tingene så er udsolgt? Så må jeg klare mig med det, jeg har :-)


After going through my winter clothes, I had to admit, that there were a couple of pieces, which deserved 'retirement', and now I have made a wishlist for filling in the holes.

For all you people, who aren't European, the links aren't worth much, but take a look anyway. Maybe you can find it somewhere in your country.

But as you can see, I want a pair of boots, which can be used for day and for evening. I also want a pair of classic jeans, a sweatshirt, and a scarf, about which I am in doubts if it should be colorful or not!?

So now it is all about going out shopping. I will never become the big internet shopper, when it is about clothes. I can easily buy 'things' - here I am mostly thinking electronics, but I have the need to try on clothes, and hold it in my hand, before I buy.

Though right now I cannot make myself go winter shopping. The weather is so beautiful. Today it was so nice, that I wouldn't have been able to concentrate about shopping for the coming winter.

And if then something is sold out? - Then I will do with what I have! :-)

Saturday, October 14, 2017

Jagten på lykken - The Pursuit of Happiness

Jeg har lige fået en invitation til en foredragsrække, hvor 25 kvinder taler om jagten på lykken. Jeg kommer ikke til at deltage!

Jeg vil ikke sige, at jeg ikke kunne blive inspireret, for det kunne jeg da sikkert. Men jeg tror på, at vi alle er unikke, og dermed skal vi finde svar i vores egne liv, og at det er bedre at gå ud og leve livet end at sidde på en stol og høre om, hvordan andre lever deres liv. Jeg har det på samme måde med tv-udsendelser, hvor vi er fluer på væggen. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor den slags er så succes-fulde, men det er nok, fordi vi så kan føle, at vi i hvert fald ikke er så dumme og uinteressante o.s.v., uden at at risikere noget.

Men det er spild af god tid, hvor vi  kan gøre så meget med vores egne liv.

Jeg vil gerne høre andre menneskers historie, men det skal være på samtale-plan. Det skal være en dialog. Jeg ønsker ikke envejs at høre om, hvor triste eller lykkelige ukendte (eller kendte for den sags skyld) mennesker er, eller hvad de mangler i deres liv, og jeg kunne som sagt sikkert godt lære noget af det, men generelt synes jeg, at vi vader rundt i følelser! Jeg synes ikke, at man hele tiden skal analysere, hvad man føler, men at det er ok, at der er morgener, hvor man bare skal spise sin morgenmad uden at checke, hvor man befinder sig på humørbarometeret.

Jeg synes heller ikke, at man skal jage efter lykke. "Mit liv ville være perfekt, hvis bare..."! Det kommer aldrig til at ske, for der er altid sten på vejen! Flyt en, og en anden triller ned. Det er ikke pessimistisk. Det er realistisk. Det gælder udelukkende om, hvordan vi tackler disse op- og nedgange.

For hvad er det lykkelige liv? Findes det?

Jeg ved det ikke. Men jeg ved, hvordan man føler stor glæde, og jeg tror, at 'lykken' findes i at glemme sig selv. At lade være med at føle efter hele tiden. I stedet for at sidde og gnaske i følelser, så gå ud og tag opvasken, slå græsplænen eller gå en tur med hunden. Gør noget!

Jeg vil hellere rette min opmærksomhed mod at give mit liv mening end at jage lykken, og jeg føler mig lykkelig, når jeg engagere mig i andre mennesker. Jeg føler meningen med mit liv  - 'lykken' - i de situationer, hvor jeg ikke har mig selv i fokus, men har opmærksomheden rettet udad. Jeg tror, at lykken kommer, når vi bliver lykkelige af at gøre andre lykkelige.

Så brug denne weekend til at kigge op fra navlen ;-)


I have just received an invitation to hear a series of lectures, where 25 women will talk about The Pursuit of Happiness. I will not participate!

I will not say, that I couldn't get inspired, because I probably could. But I believe, that we all are unique, and therefore we can find answers in our own lives, and that it is better to go out living your own life, than sitting on a chair hearing about how others live their lives. I feel the same thing about tv shows, where we are 'the fly on the wall'. I don't really know, why shows like that are such big successes, but it probably is, because then we can feel that we are not that stupid and uninteresting etc. without taking any risk for ourselves.

But it is waste of good time, when you can do so much in your own life.

I love to hear about other persons' stories, but it should be on a conversation level. It should be a dialog. I don't want to listen passively about, how sad or happy unknown (or celebrities for that matter) persons are, or what they are missing in their lives, and I am sure - as said before - that I could learn something, but I think that we are stomping around in emotions! I don't think, that you should analyze, what you feel all the time, and that it is ok, at there are mornings, you just eat your breakfast without checking, where you are on the mood barometer.

I don't think that you should go on a pursuit of happiness. "My life would be perfect, if just..."! That is never going to happen, because there will always be a stone on the road. Move one away, and another falls down. This is not being pessimistic. It is being realistic. The question is just, how we tackle these ups and downs.

Because what is the happy life? Does it exist?

I don't know. But I know, how to feel big joy, and I think, that 'happiness' is found in forgetting yourself. Not to feel all the time. Instead of analyzing what you are feeling right now, go do the dishes, mow the lawn, or take the dog for a walk. Do something!

I will rather turn my attention towards giving my life meaning than chasing happiness, and I feel happy, when I engage in other persons. I feel the meaning of my life - 'happiness' - in the situations, where my focus is not on me, but is directed outwards. I think, that happiness is, when we get happy making somebody else happy.

So use this weekend not focusing on your navel.

Tuesday, October 10, 2017

Traditioner og økonomi - Traditions and Economy

Traditioner kan være gamle eller nye. Valentines Day og Halloween er relativt nye traditioner her i Danmark, og den nyeste er Black Friday.

Den eneste grund til, at de er indført, er ønsket om øget salg, og det er tankevækkende, at julesalget sidste år ikke blev mindre, da der blev reklameret virkelig agressivt for Black Friday, som ifølge statistikkerne var en stor 'succes'! Det er fantastisk, at man kan købe et hav af ting i november og stadig bruge lige så mange penge på julen som før - og endda mere til. Det må siges at være en kraftig forøgelse af forbruget, så reklamerne har virket!

Men lad forretningsverdenen påstå, at det er nødvendigt at 'vækste'. Vi behøver ikke at 'vækste' med, hvis vi ikke vil. Det kan være godt at købe noget til nedsat pris, hvis man trænger til det, men at købe noget, bare fordi det er billigt, er økonomisk belastende.

Det er på tide, at vi spørger os selv, hvor meget vi vil være med til. Hvor meget vi vil følge 'traditioner' indstiftet af forretningsfolk med det ene formål at gavne salgskurven.

Øget forbrug er hverken godt for os, vores økonomi eller verden. Vi bliver ikke gladere af flere ting, men vi bliver med garanti mindre glade, hvis vi bruger flere penge, end vi tjener!

Og forretningslivet skal såmænd nok klare sig. Måske bliver investorerne ikke så hurtigt rige som før, men de overlever nok!

Så tænk nøje over indkøbene i oktober, november og december. De skulle helst ikke ødelægge økonomien langt ind i 2018.

Jeg har absolut ikke noget billede, der matcher emnet! - Sorry!
I have absolutely no photo, which match the subject! - Sorry!

Traditions can be old or new. Valentines Day and Halloween are relatively new traditions here in Denmark, and the newcomer is Black Friday.

The only reason that these traditions have be 'adopted' here is the wish for increased sales.

The advertising for Black Friday was really aggressive last year, which according to statistics was a huge 'success'! But it is thought-provoking, that Christmas sales last year didn't decrease accordingly. It is amazing, that you can buy a lot of stuff in November and still spend just as much money on Christmas as last year - and even more. That it is a large increase in consumption!

But leave it to the business world to claim the necessity of 'growth'. We don't have to follow the 'growth', if we don't want to. It is good to buy something, if you need it and the price is low, but to buy stuff just because it is cheap, is economically burdensome.

It is time, that we ask ourselves, how much we want to parcipate. How much we will follow 'traditions' implemented by business people with the single goal to raise the sales curve.

Increased consumption is not good for us, our economy or the world. We don't become happy owning more stuff, but we will with guarantee be less happy, if we spend more money, than we earn!

And the business world will make it anyway. Maybe the investors won't become rich as fast as before, but they will probably survive!

So think carefully about your purchases in October, November, and December. Don't ruin your economy in 2018 in advance.

Saturday, October 7, 2017

Ny/gammel sweater - New/Old Sweater

Somme tider må man erkende, at ting er brugt op! At de faktisk ser triste og kedelige ud, og måske endda er slidt i stykker. Men der er mange grader af brug, og man udskifte, eller kan man måske udbedre.

Det kan være en sofa, som man elsker at sidde i, men som har fået skader af dagligt brug, og som - hvis man er helt objektiv - ikke er særlig pæn mere. Måske kan den ombetrækkes.

Det kan være et par sko, som man går godt i, men som egentlig trænger til udskriftning - og dem kan man for det meste ikke gøre noget ved - bortset fra at købe nye! Eller det kan være noget helt andet.

Da jeg gennemgik mit vintertøj fandt jeg ud af, at jeg havde to sweaters, der ikke rigtig fungerede mere. En sweater er blevet 'degraderet' til overdel til et par yogabukser, som er mit afslapningstøj, både fordi den er behagelig, og fordi den ikke er slidt op. Den anden sweater var helt fin, bortset fra at den var naturfarvet, og efter mange gange vask var farven blevet kedelig.

Så den blev farvet - og jeg har både fået en flot 'ny'sweater, jeg har sparet penge, så jeg er glad! Genbrug er fantastisk!

Rigtig god weekend.
Sometimes you have to admit, when things are worn out! That they look sad and dull, and maybe even are torn. But there are different levels of 'worn', so sometimes you have to replace, and sometimes you can repair.

It can be a sofa, which you love, but has the wear and tear of daily use, and - if you are totally objective - isn't looking good anymore. Maybe it can be upholstered.

It can be a pair of shoes, which feels so good, but actually need replacement. Though there is not much to do about that - except replace them. Or it can be something totally different.

Went I went through my winter clothes, I found out, that I have two sweaters, which don't quite work for me anymore. One sweater got demoted to become the top for a pair of yoga pants, which is my 'leasure' wear, mainly because it still is very comfortable, and because it isn't quite worn out. The other sweater was still very nice, apart from the fact that it was off-white, and after a lot of washing the color became dull.

Now it has a new color - and I have a 'new' beautiful sweater, I have saved money, so I am happy! Re-use is great!

Have a very nice weekend!

Wednesday, October 4, 2017

Babysitter

Jeg ved ikke, hvordan småbørnsfamilier klarer sig, når mor og far har brugt al forældreorloven, og der ikke er en vuggestueplads klar. Det er ikke alle, der er så heldige, at der er bedsteforældre eller venner, der kan træde til og passe den lille ny, og det kan en tung sag at skulle bede om ekstra fri fra arbejde og håbe på forståelse for, at man ikke er tilgængelig et stykke tid yderligere, og hvis man endelig kan det, er der også et økonomisk aspekt.

Favoritfamilien er i den situation, og derfor har jeg fået nyt 'job' i de næste 6-7 uger.

For jeg er så heldig, at jeg har fået lov til at passe Favorit-baby! Det er et job, der kræver opmærksomhed, når Favorit-baby har bestemt sig for at stå på sine gele-ben hele tiden og endnu ikke kan finde ud af at sætte sig ned.

Hun er en meget talende og lattermild baby, så dagen er fyldt med babysnak og meget latter. For udover at være krævende er det sjovt. Rigtig sjovt!

Ikke mindst er det vidunderligt at få lov til at opbygge et forhold til dette lille, nye fantastiske menneske.

Andre fordele? Hm, jeg behøver ikke yderligere motion, og jeg sover godt om natten! :-)


I don't know, how families with small children are managing, when mum and dad no longer can stay at home and don't have a day-care ready, and aren't in the fornunate situation that there are grandparents or friends, who can help them out taking care of the little one. It is a heavy task to ask the employer for a longer leave, and not to be available for more time. Even if you can, there will be an economic aspect.

The Favorite family is in that situation, and that is why I have a new 'job' for the next 6-7 weeks.

Because I am so lucky, that I have become caretaker of Favorite-baby! It is a job, which requires total attention, because Favorite-Baby has decided to get on her jello-legs all the time without having found out, how to get back on the floor again.

She is a very happy and talktative baby, so the day is filled with baby-talk and laughter. So on top of being a demanding job, it is so much fun. 

On top of all this it is wonderful to be allowed to build a relationship to this little, new fantastic human being.

Other advantages? Well, I don't need any extra exercise, and I sleep very well :-)

Monday, October 2, 2017

Mit figentræ - My Fig Tree

Efter at have været den glade ejer af et figentræ i et lille stykke tid, blev det sygt. Jeg fik at vide af en figentræs-ekspert, at jeg skulle smide det ud, for det havde sikkert været sygt fra start! Der ikke var noget at gøre.

Det var jeg ked af, men sådan går det jo en gang imellem. Så jeg klippede det ned, så jeg kunne transportere det (på min cykel!) over til grønt-kontaineren, men jeg satte det udenfor min dør nogle dage, fordi jeg ikke havde tid til at tage mig af det.

Og se nu, hvad det gør!

Jeg har besluttet, at det skal have en chance, selv om det er ret grimt lige nu. Men hvis man kun giver det smukke chancen, går man glip af for meget!
After having been the happy owner of a fig tree for a little while, it became sick. I heard from a fig tree expert, that I should get rid of it, because it probably had been sick from start! There was nothing to do about it.

I was a bit sad about it, but that is what happens now and then. I cut it down, so I could transport it (on my bike) to the compost container, but I put it outside my door for a couple of days, because I haven't had time to do anything about it.

And now look, what it is doing!

I have decided, that I will give it a chance, even though it is quite ugle right now. But if you only give beauty a chance, you will miss out on a lot.