Tuesday, March 12, 2019

Det hvide skab - The White Cabinet

Det møbel, som giver mig mest glæde - ud over den seng, som jeg ikke lige har i øjeblikket! - er mit hvide skab. Ikke så meget på grund af skabet, som jeg dog er meget glad for, men på grund af indholdet.

Det indeholder nemlig min person. Det indeholder alt 'værktøj' til mit kreative liv og alle papirer vedrørende min person.

Hvis vi tager fra øverste venstre side,der ligger mine notesblokke. Det er en total historik af alt, jeg har ønsket at lave, forsøgt at lave og lavet over mange år.
Så kommer der papir og kuverter.
Nogle kontorartikler i glas, spansk kursus bøger, Kindle m.v.
En skuffe med indpakningspapir og bånd, flag m.m. = festskuffen.
Så alt, der kan male og tegne, som fortsætter med pensler neden under
og til sidst alt, der vedører min oprydningsbusiness og min bog.

Den anden side er optaget af fotoudstyr m.m. Det tager halvdelen af den sektion.
Nedenunder er skuffen med kontor-ting. Hullemaskine, clipsemaskine m.v.
Så mit sy- og strikketøj.
Og til sidst mine private papirer, alt vedrørende min genhusning (det er en del) og garantibeviser.

Da jeg købte skabet for 9-10 år siden, bestemte jeg, at hvis mit kreative liv ikke kunne være i dette skab, så skulle jeg rydde op i mit kreative liv. Jeg tror, at vi kan have et lille antal projekter i gang på samme tid, men at man ingen vegne kommer, hvis man har materiale liggende til 1000 projekter.

Jeg er blevet spurgt, hvad jeg gør med eventuelle overskydende materialer, når jeg er færdig med et arbejde. Jeg ved, at når jeg er færdig med noget, så ønsker jeg at lave det samme igen, så jeg giver det videre. Det skal ikke ligge og fylde op til ingen nytte, bare fordi jeg måske en 'skønne dag' ud i den fjerne fremtid ønsker at lave noget magen til. For så er jeg alligevel sikker på, at det skal være lidt anderledes.

Men mine fornøjelsesprojekter må ikke fylde mere, end der kan være i skabet, for så bliver de en byrde eller en forpligtelse og ikke en glæde.

 


The piece of furniture, which brings me the most pleasure - apart from the bed, which I haven't got right now! - is my white cabinet. Not so much because of the cabinet, which I am quite happy about, but merely because of its contents.

You see, it contains my person. It contains all my 'tools' for my creative life and all the papers concerning me as a person.

If we take if from top left, there is my note books. It is a total history of everything, I have wanted to do, tried to do and done over the years.
Then there is the stationary shelf.
Some office equipment in glass jars, Spanish learning books, Kindle etc.
A drawer with gift paper, string, flags etc = the party drawer.
Then everything which draws and paints, which continues on the lower shelf 
with bruches and everything concerning my de-clutter business and my book.

The other side is occupied by all my photo stuff. It takes half that section.
Underneath is the drawer with all the office supplies. Stapler, puncher etc.
Then my sewing and knitting tools.
And at last my private papers, everything regarding my rehousing (a lot) and warranties.

When I bought the cabinet 9-10 years ago, I decided, that if my creative life took up more space than this cabinet would hold, I would have to clean up in my creative life. I think, that we can hold a small number of projects at the same time, but that you get nowhere, if you have material for 1000s of projects lying around.

I have been asked, what I do with left-overs from projects, when I am done with one. I know, that I don't want to do the same thing again, so I pass it on. It is not going to lay around for no good use, just because I 'some day' out in the far future may want to make something similar. And I am sure, that it then will be different anyway.

But my pleasure projects should not take up more space than the cabinet can hold, because then they become burdens or duties and not joy.

No comments:

Post a Comment