Monday, July 30, 2018

Jeg kan ikke følge en opskrift! - I cannot follow a recipe!

Der er nogen, der har genkendt mit broderi, og det har medført kommentarer om, at løven ikke helt ser ud, som den gør på mønsteret.

Det ved jeg godt!

Det skyldes, at jeg har en mekanisme i mig, der gør, at jeg har meget svært ved at følge en opskrift. Det gælder madopskrifter, strikkeopskrifter, alle slags opskrifter, og som her et broderimønster. Det gælder i det hele taget alt om, hvordan man gør ting, og det er egentlig ikke, fordi jeg ikke vil gøre det på 'den rigtige måde'. Det bliver bare ikke sådan!

Jeg har levet godt med det hele mit liv. Det er dog ikke altid, at tingene så bliver, som jeg gerne vil have dem, men jeg er villig til at tage den risiko, der følger med, når man ikke er så flink til at følge den slagne vej.

Det er ikke, fordi jeg er den store rebel, og jeg ved egentlig ikke, hvad det skyldes. Måske et behov for at gøre tingene til mine, når jeg nu ikke er så genial, at jeg kan lave tingene totalt på 'frihånd', men behøver et startgrundlag.

Mange gange føler jeg også, at når 'kreationen' er færdig, så er jeg også færdig med den. Det er processen, der er spændende.

Det kan der komme nogle meget personlige ting ud af det, og jeg er ekstremt kritisk overfor mine egne 'kreationer'. Men hvis jeg ikke er tilfreds, eller jeg er 'færdig' med arbejdet, så har jeg haft det sjovt undervejs, og så bliver tingene givet videre, hvis der er nogen, der vil have dem.

Det er der faktisk forbløffende mange, der gerne vil, og madmæssigt har jeg endnu ikke taget livet af nogen :-)Det håndarbejde, jeg har gang i, ligger altid i en vinkasse let tilgængeligt
The work, I am working on, always lies in a wine box easy to access

Some of you have recognized my embroidery, and I have had a couple of comments saying, that the lion doesn't quite look like it does on the pattern.

I know!

It is because, that I have a mechanism, which does, that I have difficulties following a pattern. It includes food recipes, knitting patterns, all kinds of instructions, and like here an embroidery. It counts for all things about, how you do stuff, and it isn't really because I don't want to do it 'the right way'. It just doesn't come out that way!

But I have been living well with this my entire life. Things don't always work out, the way I want, but I am willing to take that risk which comes, when you don't follow the traditional way.

It is not because I am a rebel or anything, and I don't know, what causes it. Maybe a need to make things mine, when I am not that kind of a genius, who can make things out of my head, but need a start base.

Lots of times I also feel, that when the 'creation' is done, I am also done with it. It is the process, which is interesting for me.

Sometimes some very personal things comes out of this, and I am extremely critical towards my own 'creations'. But if I am not satisfied, or as said 'done' with it, then I have had fun along the way, and then it is passed on, if somebody wants it.

Surprisingly many people do, actually, and food wise - well, I haven't killed anybody yet :-)

Friday, July 27, 2018

Et lille trick - A Small Trick

Det er ikke, fordi jeg tror, at jeg har opfundet noget nyt, men somme tider gør man ting, der gør det hele lidt lettere. Jeg elsker, når noget bliver lettere!

I øjeblikket er jeg helt bidt af at brodere, og her i varmen er det skønt at sidde stille og gøre noget, der ikke giver sved på panden.

Det er her tricket kommer ind. Jeg påbegyndte broderiet for 14 dage siden. Et broderi på stramaj. Det trævler og hænger fast i tøjet. Så jeg tænke på, at jeg skulle begynde med at sy over kanten, som jeg en gang har lært i min barndom. Men så hænger det stadig fast i alt, man kommer i nærheden af.

Men jeg maler også. Ikke kun på papir, men også på vægge. Og så slog det mig, at jeg kunne prøve at sætte malertape rundt om stoffet.

Jeg var spændt på, om det ville holde, men det gør det! Det fungerer fantastisk!

Nu er der sikkert nogen, der vil sige, at det har de vidst i mange år, men for mig var det nyt, så jeg vil alligevel give det videre.

Måske er der andre 'kanter', der kan gøres mindre ubehagelige med lidt malertape. Det er en hurtig, billig og let løsning.


It is not, because I think, that I have had the brilliant idea, but sometimes you do things, which makes something a whole lot easier. I love easy!

In these days I am totally into embroidery, and in this heat it is nice to sit quietly doing something, which doesn't bring out the sweat.

The trick comes here. I started a new piece two weeks ago. An embroidery on canvas. It ravels and sticks to your clothes. So at first I thought, that I would sew around the edge, as I was taught in my childhood. But then it still sticks to everything, you get close to.

But I also paint. Not only on paper, but also on walls. And then the thought came, that I could put masking tape all around the fabric.

I was a bit worried, if it would stick, but it does! It works like a dream!

Now there is probably somebody, who will say, that they have done this for years, but to me it was new, so I will pass it on anyway.

Maybe there are other 'edges' which will be less uncomfortable with a little masking tape. It is a fast, inexpensive and easy solution.

Wednesday, July 25, 2018

Småt værktøj - Small Tools

Det er ikke power værktøj, jeg snakker om. Eller måske er det præcis power værktøj, for redskaber, der er meget nyttige, er der da lidt power over. Den her blogpost er en slags fortsættelse af min blog i mandags om at reparere sit tøj.

Det kræver ikke en masse remedier. Faktisk kræver det meget lidt.

Min 'syæske' er en gammel kosmetiktaske. Den har en størrelse, der er en mellemting mellem en kosmetikpung og en toilettaske. I den har jeg alt, der skal til for at reparere mit tøj.

Jeg er den lykkelige ejer af nogle små metal cigaræsker og en meget gammel æske, der har været plaster i fra mine bedsteforældre, og nogle af æskerne er måske ældre. Jeg har haft dem, siden jeg var en lille pige. Den gang brugte jeg dem til alt muligt småt. Der har været nipsenåle i. Og glansbilleder. Perler, 'smykker' og sjove fund. De har fulgt mig hele mit liv, og jeg elsker dem, for de er både nyttige, smukke og fortæller en historie. Hvad mere kan man ønske sig?

Så nu indeholder de mine sy-grejer. Og det fungerer.

Det er en god ide, at gemme de knapper, der somme tider følger med nyt tøj. For det første kan man bruge dem til det man har købt (selvfølgelig), og de kan måske komme i brug senere til andet tøj. Men man behøver ikke gemme 100 knapper. Så mange taber man aldrig!

Så gå i gemmerne og find en sød lille taske eller en køn æske, og find sygrejerne frem. Sorter med hård hånd og gem (eller køb) noget tråd i de farver, du har i dit tøj, og sæt tasken/æsken et sted, der er let at komme til.

Så bliver reparationer ikke noget uoverkommeligt, der samler sig i store bunker.I am not talking about power tools now. Or maybe I am. Because it is about tools, which are very useful, and there is always some kind of power in that. Well, it is in relation to my blog post on Monday about repairing your clothes.

It doesn't take a lot of paraphernalia. In fact is only takes very little.

My 'sewing-bag' is an old cosmetics bag. The size is something between a cosmetics bag and a toilet bag. In that I have everything, I need in that bag for repairing my clothes.

I have 'inherited' some small cigar cases and an old case for band aids from my grandparents, and maybe the cases are even older. I have had them, since I was a small girl. They have always been in use.  For odds and ends. I had pushpins in them. Glossy pictures. Pearls,' jewelry' and interesting finds. They have followed me all my life, and I love them, because they are useful, pretty, do not take up much space and tell a story. What more can you want?

So now they contain my sewing gear. And it works.

It is not a bad idea to save the buttons, which sometimes comes with new clothes. They can come to good use later, for the clothes you bought (of course) but also for other items. But you don't have to save 100 buttons! You never loose that many buttons.

So look through your stuff and find a small bag or a pretty box of a kind, and collect your own sewing kit. Sort out any unimportant stuff, spare the thread (or buy some) in the colors you keep your clothes in, and find a space for it.

Then repairs will not be a mountain to claim anymore. 

Monday, July 23, 2018

Fix dit tøj - Fix and Mend

I næsten ethvert skab ligger det en stabel urørt tøj. Det er ofte vasket og lagt pænt sammen, men det bliver ikke brugt.

Fordi der er noget, der skal repareres.

Det er næsten aldrig, det store håndarbejde, der skal til for at ordne det. En knap, der er faldet af. En søm, der er gået op. Eller en plet, der skal fjernes, og det er den slags arbejde, som man - når man er færdig - næsten altid vil få en til at sige: Hvorfor har jeg ikke bare gjort det med det samme! Det er fordi, at når skaden sker, står man i en anden situation, og så bliver tøjet bare lagt væk.

Men sæt en time af en aften. Kig tøjet igennem og se, hvad der mangler at blive gjort - og få det så bare gjort!

Det er umagen værd. Man får nyt/gammelt tøj. Tøj, man har været glad for, kommer tilbage i garderoben uden nogen nævneværdig anstrengelse eller udgift.

Udnyt det du har.

In almost every closet is a stack of clothes, which is untouched. It has often been washed and put nicely away, but it isn't being used.

Because it needs a repair of some kind.

Usually it is not a bigger job to fix it. A button, which has fallen off. A seam, which has come undone. A stain, which has to be removed. It is the kind of work, which you - when it is done - almost always will make you say: Why didn't I do this immediately! That is, because when the damage happens, you are in another situation.

But set aside one hour at some point. Look through the clothes and see, what needs to be done - and then just go do it!

It is worth while. You get some new/old clothes. Clothes, you have appreciated, comes back in the closet without big effort or expense.  

Take advantage of what you already have.

Saturday, July 21, 2018

Plads til gæst - Room for A Guest

Som I måske kunne se af min blog i sidste uge, har jeg haft overnattende gæst.

Det er en ven, som jeg taler i telefon med ca. en gang om måneden, og vi ser hinanden 1-2 gange om året. Men han er en af de venner, som bare kommer ind af døren, og så kunne han lige så godt have været her altid. De venskaber er ubetalelige.

Vi deler meget af vores syn på tilværelsen og verden i al almindelighed, og så er der emner, hvor vi står laaaaangt fra hinanden - som det bør være i venskaber, hvor man er ærlig, for det er dér man gror, og vi kan diskutere den halve nat. Ikke for at vinde diskussionen, men for at blive klogere på, at der er mange måder at se ting på.

Mine forberedelser var jo mange, fordi min gæstemadras var blevet ødelagt, og det er egentlig den, som denne blog post handler om. For det er den slags gæsteseng (vi taler her om stellet) som ikke  laves mere - såvidt jeg ved. Det gør de måske, men så er det sikkert ikke dyrere end at købe en sovesofa!

Men det handler om at bruge, hvad man har. Ikke altid købe nyt, fordi det er bekvemt, praktisk og måske endda billigere. Det handler om at bygge videre på ting, der er her allerede.

Jeg aner ikke, hvor gammel sengen er, men jeg overtog den fra en ven, som ikke behøvede den mere. Stellet er af metal med tyngde i, og jeg elsker den lille detalje med læderstroppen, der holder sammen på den. Jeg synes, at den er rigtig smuk.

Min gæst sov som en drøm på den og den nye madras, og jeg har stadig ikke noget, der fylder mere end tidligere, så - mission accomplished. Jeg er klar til nye gæster.

Han er en meget maskulin mand, så han havde ingen problemer med sove med pink maske :-)
He is a very masculine man, so he had no problems sleeping with a pink mask :-)


As you might have seen from my blog last week, I have had a guest sleeping over.

He is a friend, I talk with on the phone maybe once a month, and we see each other 1-2 times a year. But he is one of those friends, who just comes in the door, and then it feels, as if he has always been here. Those friendships are priceless.

We share the way we look at life and the world in general in many ways, but there are subjects, where we are so faaar from each other - as there should be in friendships, where honesty thrives, because that is were you grow, and we can discuss all night. Not to win the discussion, but to get wiser, and see that there are many ways to look at things on.

As you know, my preparations were many, because my previous guest mattress was damaged, and it is actually that, this blog is about. Because my guest bed (I am talking about the frame here) is of a kind, which to my knowledge isn't made any more. Maybe they are made, but I am sure that the price is of a kind, where you just as well could buy a sofabed.

It's about using, what you already have. Not to buy something new, because it is convenient, practical and maybe even cheaper. It is about building on items, which are here already.

I have no idea about, how old this bed frame is, but I had it decades ago from a friends, who didn't need it any more. The frame is heavy metal, and I love the little detail with the leather strap, which holds it together. I think, that it is really pretty.

My guest slept like a dream on it with the new mattress, and I still just have something, which doesn't take up more space than before, so - mission accomplished. I am ready for new guests.

Wednesday, July 18, 2018

Hvad har du for meget af? - What Have You Got Too Much Of?

Normalt læser jeg blade (mode- og boligmagaziner) på biblioteket, men i dag læste jeg i et venteværelse for at fordrive tiden.

Jeg læste en artikel, der absolut ikke handlede om minimalisme, men jeg faldt over sætningen:

"Jeg kan godt lide tanken om, at jeg ikke har for meget af alt".

Grunden til at jeg faldt over den var, at det jo er en god måde at se sine ting på. At finde ud af hvad man anskaffer for meget af. For ofte anskaffer vi de samme ting igen og igen.

Så hvad har du for meget af?

Hvad tager mest plads op i dit køkken? Måske en masse krus af forskellig slags?
Hvad tager mest op i dit soveværelse? Masser af ting, som du ikke ved, hvor du ellers skal anbringe?
Hvad tager mest plads op i dit linnedskab? Sengetøj eller håndklæder, der aldrig bliver brugt?
Hvad tager mest plads op i dit badeværelse? Alt for mange produkter, som har overskredet udløbsdatoen?
Hvad tager mest plads op i din entre? Alt for mange sko og paraplyer?
Hvad tager mest plads op i din stue? Alt for mange små møbler?

Ved at rydde op i ganske få ting på ganske få steder, kan der blive plads til andet - måske de ting, du har i soveværelsen, som ikke har deres egen plads?

Prøv at gå en tur rundt i dit hjem og se, hvad der fylder for meget i hvert rum. Der er sikkert plads, der kan frigøres.


Normally I read magazines (fashion and interior magazines) at the library, but today I read in a waiting room to pass time.

I read an article, which definitely wasn't about minimalism, but one sentence jumped right out to me:

"I like the thought, that I don't have to much of everything."

I reacted, because it is actually a good way to look at your belonging. To find out what you always buy more of. Because often we buy the same things over and over again.

So what have you got too much of?

What takes up most space in your kitchen? Maybe mugs of all sorts?
What takes up most space in your bedroom? Lots of things, you don't know where else to put?
What takes up most space in your bathroom? Too many products, which have expired?
What takes up most space in your entry hall? Too many shoes and umbrellas?
What takes up most space in your living room? Too many pieces of small furniture?

By decluttering only few things and areas, other items can have their own space - maybe some of the stuff from your bedroom?

Try to make a tour in your own home and notice what takes up (too much) space in each room. You probably have space, which can be released.

Monday, July 16, 2018

For meget umage? - Too Much Effort?

En rigtig god ven, som man kun ser et par gange om året, ringer og siger, at han kommer til byen for at deltage i et møde og spørger, om han kan overnatte. Han ved ikke rigtig, hvornår han ankommer og rejser endnu, men er det ok? Man bliver super glad og siger selvfølgelig ja.

Så begynder forberedelserne!
Hvor skal han sove - hvis man ikke lige har et gæsteværelse?
Har man noget, han kan sove på, eller skal man ud og låne?
Man skal have vasket (og hvis man er mig :-) skal man også have strøget) sengetøj.
Købt ind til en mand ekstra. Madplan overvejes.
Måske trænger man til en ny rullemadras? Ja, det gør man! Ud og købe.
Madrassen, som har stået i kælderen, lugter lidt muggent, gør den ikke? Ud at købe en ny folde madras!
Venner, der også gerne vil hilse på, bliver inviteret til middag.
Så op og i gang.

En uge senere ringer vennen op og siger, at mødet, han skal deltage i, er om eftermiddagen, så han ankommer sent, og han skal afsted næste dag ved 10-tiden, så han skal sådan set kun lige crashe på sofaen en nat!

Godt så!

Hvordan kan det være, at jeg gik sådan i selvsving? Selvfølgelig i første omgang fordi jeg sætter pris på min ven. I anden omgang fordi jeg gerne vil have styr på situationen og give ham en god oplevelse. For det tredie fordi jeg gerne vil lave et 'perfekt' ophold.

Men næste gang tror jeg alligevel, at jeg vil tage det lidt mere ovenfra og ned, og det har intet at gøre med min ven. Det har udelukkende noget med mig at gøre. Men han er en af mine bedste venner, så alt det her var ikke nødvendigt.

Men vi skal have mørbrad i løgsauce og dessert, og jeg har en ny foldemadras og en ny rullemadras, så kom endelig og overnat!A really good friend, whom you only see a couple of times a year, calls telling you, that he is coming to town for a meeting and asks, if he can spend the night. He doesn't really know arrival and departure yet, but is it OK? You are thrilled, and of course you say yes.

Then the preparations start!
Where is he going to sleep - if you don't have a guest room?
Do you have something, he can sleep on, or do you have to borrow?
Do you have any clean bed linen (and if you are me :-) you also iron the sheets)?
Food for one more person. Food plan is under consideration.
Maybe you need a new top mattress? Yes, you do. Go for it.
The mattress in the basement, does it smell a bit moldy? Yes, go get a new folding mattress!
Friends, who want to say hello to him, are invited for dinner.
Get going.

A week later your friend calls and say, that the meeting he is attending, is in the afternoon, so he will arrive late, and he is leaving the next day at 10, so he is sort of only need the sofa for one night!

OK, right!

How come, that I went totally overboard in arrangements? Of course because I really appreciate this person. Second because I want to be in control of the situation and give him a good experience. Third because I wanted to make it a 'perfect' stay.

But next time I think, that I will be a bit more laid back, and that has nothing to do with my friend. It is all about me. But he is one of my best friends, so all this fuss wasn't necessary.

But we are going to have tenderloin in onion sauce and dessert, and I have a new folding mattress and a top mattress, so do come and stay over!

Saturday, July 14, 2018

Planer er gode... - Planning is Good...

En af mine nærmeste venner er et meget organiseret menneske. Hun er ikke minimalist. Nærmest det modsatte. Hun har mange ejendele, men hun har pinlig orden i det hele. Hun har et stort hjem og to kældre med store skabe, og hun ved lige præcis, hvad hun ejer.

Hun sætter stor ære i at være velforberedt og organiseret. Hun laver ugeplaner, middagsplaner, indkøbslister og har faste dage for at vaske og ordne hus. Faste dage hvor hun får ordnet hår og faste dage til pedicure m.v. Faste dage for alt der har med rutiner at gøre.

Det er time management! Men det er også overdrevet time management.

For hvis der kommer noget uventet i vejen, så bryder hele planen sammen med stor stress til følge. Hvis pedicure-damen melder afbud, bliver rytmen brudt, og selv om min veninde får tilbudt en ny tid, så griber ind i noget andet, og så vælter korthuset. Det samme sker, hvis nogen tilbyder hende en teaterbillet til i aften/i morgen eller næsten hvornår som helst. Hvis kalenderen fortæller, at det er vasketid eller tid til rengøring af badeværelset, så bliver der sagt nej tak.

I dag har hun sagt nej tak til en invitation til kaffe og kage, fordi hun skulle stryge.

Det er ikke en kritik. Det er en konstatering af, at det er umådelig svært at leve på den måde. Jeg har selv i de sidste par dage erfaret, hvor hurtigt der kan ske noget, som ændrer planerne - hvilket bl.a. har givet sig udslag i, at jeg ikke har fået blogget som sædvanligt. Fordi livet sker! Og heldigvis for det. Der skal være plads til ændringer. Der skal være plads til pludselige indfald, sjove oplevelser eller at tage sig tid til at hjælpe andre.

Hvem har lyst til at dø med tanken om, at alt blev lavet til planlagt tid, men desværre var der kun plads i kalenderen til rutinerne.

Med planer gælder præcis den samme regel som med ting. Gør det hele så enkelt som muligt. Det giver bevægelsesfrihed.

Kig på din to-do liste for weekenden og se at få gjort det det absolut nødvendige i en fart, drop resten, grib dine kære og gå ud og gør noget dejligt sammen!

Ingen belønner os for at være ordensmennesker. Men vi føler os belønnet, når vi er sammen med de vigtigste mennesker i vores liv.

Rigtig god weekend!


One of my closest friends is a very well organized person. She is not a minimalist. Maybe a maximalist. She has a lot of possessions, all in strict order. She has a big home and two basements with big closets in each of them, and she knows exactly, what is in them. 

She takes big pride in being well prepared and organized. She makes weekly plans, dinner plans, shopping lists and has specific days for doing the laundry and cleaning the house. She has specific days for the hairdresser and the pedicure ect. Fixed days for everything, which has to do with routines.

That is time management. But it is also excess time management.

Because if something unexpected happens, the whole plan breaks down, which creates a lot of stress. If the pedicure lady has to cancel, the rythm breaks, and even if my friend is offered another appointment, then something else has to be moved, and then the whole card house comes down. The same thing happen, if somebody offers her a ticket for the theater tonight/tomorrow or at any time in fact. If there isn't a free slot in the calendar, even though the time is 'occupied' by laundry or cleaning the bathroom, it is a no.

Today she said thanks, but no thanks for an invitation for coffee and cake, because she has to iron her laundry.

This is not criticism. It is an ascertainment, that it is difficult to live this way. I myself have these last days experienced, how fast plans can change - which is why I haven't been blogging as usual. Because life happens! And thank God for that! There has to be room for events and changes. There has to be room for sudden events and ideas. Space in the calendar to help others. And have fun!

Who wants to die with the thought, that everything was done as scheduled, but unfortunately there was only time slots in the calendar for routine stuff.

But the rule for plans are exactly like the rule for things. Make everything as simple as possible. It gives freedom.

Take a look at your to-do list for the weekend, then go do the absolutely necessary stuff in a jiffy, drop the rest, grab your loved ones and go do something really wonderful together.

Nobody rewards us for being tidy or organized! But we get rewarded for being present with the important persons in our lives.

Have a great weekend!

Monday, July 9, 2018

Brug hvad du allerede har - Use What You Already Have

Det kan godt betale sig at kigge rundt i gemmerne, når man står med et problem, som man skal have løst. Man har ofte allerede, hvad der skal bruges.

Jeg blev irriteret over, at olien, som jeg bruger til at fjerne min øjenmakeup, altid lavede fedtede rander, som spredte sig ud over hele hylden i mit toiletskab, men jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre ved det.

Indtil jeg tænkte mig om. Jeg har en lille olivenskål, som passer i bredden af skabet, og nu står olien der sammen med to andre ting, der også kan fedte. Så behøver jeg ikke tømme skabet, hver gang der er olierander. Jeg kan bare vaske skålen.

Jeg lancerer ikke det her som en genial ide, for det er jo virkelig en lav-praktisk løsning. Men ofte ligger vi allerede inde med ting, der kan løse opbevaringsproblemer.

Næste gang du har et irritationsmoment eller et praktisk problem i dit hjem, så overvej om der ikke allerede findes en løsning inden for husets vægge, i stedet for at gå ud og bruge penge på noget, som ikke fungerer bedre.


It might pay off to look in your own hideaways, when you have a problem to solve. Often you already have, what you need.

I was quite annoyed with the oil, I remove my eye makeup with. It always left sticky circles, which would spread all over the shelf of the bathroom cabinet. But I didn't quite know, what to do with it. Until I gave it a second thought. 

I have a small olive plate, which has the perfect width of the cabinet, and now the oil and two other sticky creams are placed in the plate. Then I don't have to empty the whole shelf, every time I see oil circles. I can just wash the plate.

I am not launching this as a brilliant idea, because it is really a low-practical solution. I am just saying, that most of the time we already have the solution within your own homes.

So the next time you find something, which irritates, or you have a practical problem, then consider looking around instead of going out buying something, which doesn't work any better.

Friday, July 6, 2018

Har jeg snart mere tilbage? - Do I have anything left?

Jeg får ofte spørgsmålet, om jeg efterhånden har flere ejendele tilbage i mit hjem.

Det kan jeg godt forstå, og jeg må svare: Ja, det har jeg. Underligt nok! For somme tider undrer jeg mig også over, at jeg kan afhænde så meget og stadig have alt. Men hvis der er noget i mit hjem, som ikke er aktivt, så bliver det givet videre.

Jeg mangler intet! Jeg savner intet! Jeg har stadig alt, hvad jeg behøver.

Jeg er som alle andre forbrugere. Jeg behøver nye ting, når noget går i stykker eller er udtjent. Jeg behøver nye ting, når mine behov ændrer sig. Så selvfølgelig køber jeg nye ting. Men det er hverken en hobby eller et tidsfordriv. Jeg kunne ikke drømme om at bruge tid i et shopping center, hvis jeg ikke lige har et bestemt ærinde der. Det er ikke nogen fornøjelse for mig at gå rundt og 'kigge'. Så vil jeg hellere være udendørs og/eller sammen med andre mennesker.

At have færre ting giver mig tid, flere penge og mere frihed. Friheden kommer ved, at jeg ikke har ret meget at rengøre og vedligeholde. Flere penge kommer helt automatisk, når man ikke shopper konstant.

På min gravsten skal der IKKE stå: Hun levede sit liv i de lokale shopping centre.

Hav en god weekend.

Det her har jeg fået tid til - I have time for this now

I have been asked, if I have any possessions left in my home.

I perfectly understand this, and I can answer: Yes, I have. Strange as it may sound. Because sometimes even I wonder, how I can declutter so much and still have everything. But if there is something in my home, which is inactive, I pass it on.

I miss nothing. I still have everything, I need.

I am like all other consumers. I need new things, when something breaks or is worn out. I need new things, when my needs change. So of course I buy new things. But it is not a hobby, nor a pastime. I wouldn't dream of spending time in a shopping center, if I don't have a specific goal. It is not a pleasure for me to walk around browsing. I will rather be outside and/or together with other people.

To have less gives me time, more money and more freedom. The freedom comes, because I don't have a lot to clean or maintain. More money comes quite automatic, when you don't shop constantly.

The stone on my grave is NOT  going to say: She lived her life in the local shopping malls.

Have a great weekend.

Wednesday, July 4, 2018

Ind- og udlisten - The In and Out List

Så er der gået 2 måneder igen, og jeg synes godt nok, at der er meget, der er blevet udskiftet her på det sidste. Jeg har været på destruktions-kurs med mine ting!

På indsiden er kommet:

kartoffelskræller - udskiftning
strygejern - udskiftning
notesbog - den anden 'lånte' Favorit Storebror
verdenskort - Favorit Storebror er interesseret i, hvordan verden ser ud
nubuck børste til lyse sko - har en til mørke sko (det er en supergod opfindelse til 30 kr.)
hvid skjorte
2 t-shirts (1 blå og 1 hvid)
toiletbørste
kontainer til mad
kartoffelpurerer - den 2. jeg har købt i år. Den første rustede! - altså udskiftning
grøn plante - fik taget livet af en anden
grå shorts - var groet ud af dem, jeg havde - så en slags erstatning :-/
blå overdel, blå bukser - skal til bryllup i september
fladjern - har savnet et helt vildt. Kan ikke undvære det mere
Nespressomaskine - den anden var gammel og lækkede - udskiftning
kasserolle - fik brændt en anden af. Det er 2. gang i år! - udskiftning

På udsiden kom jo så:

kartoffelskræller - se ovenfor
strygejern - se ovenfor
notesbog - se ovenfor
lyseblå top - fejlkøb, den blev forfærdelig, da den blev vasket. Sjasket og kedelig.
3 fotobøger - var 'færdig' med dem
3 bøger - var læst
sort bluse
halstørklæde
2 altanstole - blev solgt. De var for store og tunge
4 bambusstole - kommer ikke til at bruge dem
akrylfarver 12 stk - færdig med at male med akryl!
zebrastribet bluse - NU er jeg blevet så træt af den, at den skulle ud
sorte shorts - se ovenfor
strand kaftan - den er simpelthen for varm!
baby bukser - 2 par, meget, meget små
2 glaslysestager
Nespressomaskine - den lækkede! - og var meget gammel
fransk/dansk ordbog - jeg prøver at koncentrere mig om spansk
dansk/fransk ordbog - kan ikke håndtere flere sprog på en gang
2 Acne magasiner - har trævlet dem igennem
Bølling bakkebord - det er solgt. Ikke flere små borde. Det virker rodet i en stue med for mange små borde. Prøv at fjerne nogle små møbler. Det gør underværker!

Så der er over de sidste 2 måneder kommet 17 ting ind - heraf 8 erstatninger og 32 ting ud, hvis man tæller helt bogstaveligt - hvis man kan tælle bogstaveligt?

Nogle af tingene kom allerede til genbrugsforretningen i sidste måned, for jeg kan ikke have de store læs på min cykel, så tingene kommer af sted hen ad vejen. Så tager de heller ikke plads op. Når min plasticpose er fuld, kommer tingene afsted.

Konklusion: Det er en fin balance, selv om jeg stadig føler, at jeg har shoppet ustandselig! Men når jeg ser det på skrift, kan jeg godt leve med resultatet.

Hvad skal ud hos jer i denne måned?

Nogle af tingene på udlisten - Some of the things on the out-list

Now it has been 2 months since the last list, and I think, that there is a lot, which has to be replaced lately. I have somehow been on a destruction course with my things lately!

On the In list is:

potato peeler - replacement
iron - replacement
note book - Favorite Big Brother 'borrowed' the other one
Map of the world - Favorite Big Brother is interested in, how the world looks
brush for light colored shoes - already have one for the dark ones
white shirt
2 t-shirts (1 blue, 1 white)
toilet brush
food container
potato masher - the 2nd one this year. The first one rusted! - so replacement
green plant - I kind of killed another one
gray shorts - had grown out of the ones I had - so a kind of replacement :-/
blue top, blue pants - for a wedding in September
flat iron for my hair - have missed one for so long. Couldn't do without anymore
Nespresso coffee machine - the other one was leaking and old - replacement
casserole - burned it off. Second time this year! - replacement

On the Out List is:

potato peeler - see above
iron - see above
note book - see above
pale blue top - mistake. After wash it became so shabby - in the wrong way
3 photo books - I am 'done' with them
3 books - I have read them
black blouse - don't use it
scarf - don't use it
2 balcony chairs - sold. They were too big and heavy
4 bamboo chairs - will never come to use
12 acrylic paint tubes - done painting with acrylic!
zebra striped blouse - NOW I have grown too tired of it
black shorts - see above
beach caftan - it is simply too warm!
baby pants - 2 pairs, very very small
2 glass candle holders
Nespresso coffee machine - see above
French/Danish dictionary - I am trying to concentrate on Spanish
Danish/French dictionary - Cannot handle two languages at the same time
2 Acne magazines - have read them over and over
small coffee table - has been sold. No more small tables. It makes a room look messy with too many little pieces of furniture. Try to remove some! It makes all the difference!

So over the last 2 months 17 things have entered my home - of which 8 are replacements, and 32 things have gone out, if you count every piece.

Some of the things went out last month, because I cannot have heavy, big loads on my bike, so things for the 2nd hand shop goes, when the plastic bag in the closet is full. Then it doesn't take up space either. 

Conclusion: It is a good balance, even though I feel, that I have been shopping non-stop! But when I see it in writing, I can live with the result.

What is going out from your home this month?

Monday, July 2, 2018

At sælge arvestykker - To Sell Heirlooms

Når jeg ser tv, ser jeg i reglen noget om huse, indretning... og ting! Jeg ser mest engelske serier, og der er en udsendelse, som hedder Sæt pris på dit hjem (Secret Dealers).

Det er interessant at se, hvordan folk fortæller om de minder, de har, om forskellige ting. Men det er også interessant at se, hvor let de skiller sig af med minderne, hvis prisen bliver høj nok.

Fra min side er det ikke en kritik, men en helt naturlig ting. 

Vores arvestykker kan være vejen til at få eller gøre noget, som vi ellers ikke ville have haft råd til. Så det er helt ok at sælge dem, for vi lever nu. 

Når du under en oprydning falder over en 'minde'-ting, så stil 2 spørgsmål:
  1. Ville jeg købe denne ting, hvis jeg ikke allerede ejede den?
  2. Ønsker jeg mig noget, som salget af denne ting ville sætte mig i stand til at opnå?
Minder i form af ting er helt ok, hvis vi glæder os over dem hver dag, men hvis de bare ligger gemt væk, skal vi give tingen videre til nogen, der for alvor sætter pris på den, og du får måske et ønske opfyldt.

Med hensyn til spørgsmål nr. 2 så er der et ekstra spørgsmål, hvis du har tænkt dig at sælge:
  • Hvad ville jeg give for denne ting, hvis jeg selv skulle købe den. 
Vi værdisætter nemlig alt for ofte vores ting for højt, så at have et realistisk syn på et salg er en god ide. Find din smertegrænse og start nogen højere, så der er plads til forhandling.

Når man har skilt sig af med noget, kommer der ofte en dårlig samvittighed, og ikke helt sjældent består den i, at man faktisk slet føler noget savn bagefter. Men vi skal ikke leve i mausolæer over forgangne slægter. 

Lev livet, ikke minderne. Se fremad, men bliv i nuet.

Nogle småting, som gør mig glad - Some small things, which make me happy
Mit tip-oldemors lugtesaltflaske - My Great Great Grandmothers smelling salt bottle

Min Mors kop med inskriptionen 'Til den flittige pige' - 
My Mother's cup with the incription 'For the hardworking Girl'

En lille bil lavet af min søn og en sten, han fandt kort efter
A little car made by my son, and a stone he found shortly after

Et glas min Far fik for en stort indsats - A goblet my Father got for a big accomplishment

Det meste samlet i mit lille klenodie-skab - Most of my memories are is this little cabinet
Til daglig glæde og ikke spredt over hele huset - Brings big joy every day and things are not spred all over the house


When I watch TV,  I often watch something about houses, interior design... and stuff! I really like the English series, and there is one called Secret Dealers.

It is interesting to see, when people tell about, how attached they are to something special. But it is also interesting to see, how easily they part with the items, when the price go high enough.

From my side that it not a criticism, but a quite natural thing.

Our heirlooms can be the way to achieve something, which we otherwise wouldn't have been able to afford. So selling is quite fine, because we live now.

When you during a declutter find a 'memory'-thing, then ask 2 questions:
  1. Would I buy this thing, if I didn't already own it?
  2. Do I want something, which the sale of this thing would make achiveable?
Memories and heirlooms are nice, if they actually make us feel good, but if they just are lying around, we should pass them on to somebody, who will appreciate them more, and you might be able to get a wish fulfilled.

But regarding question no. 2, there is one more question to be asked, if you want to sell:
  • What would I pay for this thing, if I didn't already own it?
 Because we often set the value of our things much too high, so looking realistic on the sale, is a good idea. Find you 'pain'-level and start out so high, that you have something to bargain with.

When you have parted with something, you might feel a bit bad about it, and not seldom it is because you realize, that you don't miss it at all. But we shouldn't live in mausoleums over past generations.

Live life, not memories. Look ahead, but stay in the Now!