Monday, December 31, 2012

Godt Nytår - Happy New Year

Hvad behøver man udover champagne, et par gode sko, en maske og lidt knallerter til at starte en god nytårsaften? Rigtig Godt Nytår til jer alle, jeg ønsker jer alt godt i det nye år, og tak for jeres opmærksomhed i 2012. På gensyn i 2013.What more do you need except some champagne, a pair of good shoes, a mask and some fire crackers to start a good New Years Eve? Happy New Year to you all, I wish you all the best, and thank you for your attention during 2012. See you in 2013.

Friday, December 28, 2012

Må man bytte sine gaver? - Can you change your gifts?

Julegaverne er - måske - taget i brug. Og måske ikke! Måske var der nogen, der ikke helt ramte plet. Som  ikke er din smag, din farve eller størrelse. Så opstår spørgsmålet: Kan man tillade sig at bytte gaver? Mit svar er ja – og der er mindst 3 gode grunde. Punkt 1. - Gaven er ikke giverens mere. Den er din, og du kan gøre med den, hvad du vil. Punkt 2. - Det er vanvittigt at lægge en ny ting i kælderen eller bagerst i skabet, hvor den kun er til besvær (det er jo ligesom ikke derfor, at man giver gaver). Punkt 3.- Det er ærgerligt at give en gave, der ikke bliver brugt, og som bare giver modtageren dårlig samvittighed. Det er spild af penge og ressourcer både for giver og modtager. Men nogle bliver altså stødte, hvis man bytter, og overfor dem, kan man, hvis det er absolut nødvendigt, forklare sig: 'Jeg blev forfærdelig glad for din gave, men jeg mangler altså så meget en xx-ting i stedet, så jeg tillod mig at bytte, og du aner ikke, hvor meget det letter mig'. Og så må man tage, hvad der kommer. Men du har vist respekt, og du behøver ikke at lyve – eller hente gaven frem, hver gang giveren kommer på besøg.
The Christmas gifts are already in use – or maybe not. Maybe there is someone who didn’t quite hit your wishes spot on. A gift which isn't the right style, the right color or size. So now is the question: Is it good manners to change gifts? My answer is yes for at least 3 reasons: No. 1 - The gift does not belong to the giver anymore. It is yours, and you can do with it what you want. No. 2 – It is crazy to put a new thing in the basement or back in the closet, where it only takes up space (and that is not what you expect when you give gifts). No. 3 – It is a pity to give a present which isn’t going to be used, and which gives the receiver a bad feeling. It is waste of money and resources for both parties. But there will be persons, who will feel hurt, if you change the gift, and you can explain yourself to them if necessary: 'I am really glad for your gift, but I need so much an xx-thing, so I changed your present for that, and you don’t know how much this xx-ting helps me'. And then you must take what comes. But you have showed respect, and you don’t have to lie – or get the present out of its hiding place, every time the giver comes visiting.Thursday, December 27, 2012

At bytte gaver - To Change Gifts

Efter en uge i Cordoba er vi hjemme, lidt vemodigt at rejse, lidt godt at komme hjem. Sådan er rejser. Det har været nogle dejlige, solrige dage i selskab med dejlige mennesker. Og nu er jeg hjemme igen til ... udsalget! Præcis som forventet. Hvornår er der ikke udsalg? Det kan blive en god forretning, hvis man bytter nogle af sine gaver. Heldigvis fik jeg nogle fantastiske gaver, som jeg gladeligt beholder. Men hvad gør man, hvis man får noget, som man ikke behøver eller har ønsket? Det vil jeg tage fat på i morgen.

Cordoba i skumringen - Cordoba  at dusk

After a week in Cordoba we are home again, feeling a little sad leaving, and feeling a little good coming home. That's the way travels are. We have had really good, sunny days in the company of wonderful people. And now I am back home again ...for the sales! Exactly as expected. When aren't there sales? But it can become a good deal, if you want to change your gifts. Fortunately I got fantastic gifts which I gladly keep. But what do you do, if you get something, which you don't need or want? I will come back to that tomorrow.

Sunday, December 23, 2012

Glædelig Jul fra Cordoba, Spain - Merry Christmas from Cordoba, Spain

Sidste rapport det solrige Cordoba før jul. Dagen startede med en tur gennem byen i kirketiden, og gaderne var praktisk taget tomme. Men en halv time senere samledes familier med smukt klædte børn på pladsen, hvor der er forlystelser for børn. Vi gik rundt i solen uden vores frakker og nød sceneriet. Jeg hører, at det sner i Danmark. Men alt har jo sin charme.
Jeg vil ønske jer alle sammen en rigtig Glædelig Jul - for jeg holder fri i morgen. Jeg skal til frisør og shines up og senere til julemiddag med familien. Så vi ses.

 Tom gade i den nyere bydel - Empty street in the newer part of town
 - og den gamle bydel - and from the old part of town
Alle, der kan, går på høje hæle - Everybody, who can, wears heals


 Stylish Cordoba


Last report from sunny Cordoba before Christmas. Today started with a walk through town during church time. The streets were practically empty. But half an hour later families with beautifully dressed children gathered where all the amusement things for children are. We walked around in the sun without our coats and enjoyed the scenery. I hear that it snows in Denmark! But everything has it's charm!
I want to wish you all A Very Merry Christmas - because tomorrow I take a day off for going to the hair dresser for a little 'shine-up' and later for joining the family dinner. Stay tuned.

Saturday, December 22, 2012

God stil i Spanien - Good Style in Spain

Spanske kvinder gør noget ud af sig selv. Ingen baggy pants, ingen tilfældig påklædning, ingen ’jeg-skal-bare-i-Netto-påklædning’. Flot hår og flotte negle. Nogle kunne påstå, at det er, fordi det er billigere at gå til frisør eller få ordnet negle her, og det er det også i forhold til andre steder, men lønningerne er også lavere. Det betyder noget. At klæde sig pænt på, når man går ud, og det gælder ikke kun kvinderne, men også mændene. De fleste unge ligner Europas unge. Smarte og chicke. Men de ældre er også optaget af at se godt ud. Det er en fornøjelse at se. Forfængelighed behøver ikke at være negativt. Det er positivt at gøre noget for at se ud som den bedste udgave af sig selv.Spanish women take care of themselves. No baggy pants, no sloppy clothes, no ‘I-am-just-going-to-the-mall-outfits’. Nice hair and manicured nails. Some people could say that it is cheaper to have your hair and nails done here, and it is compared to other places, but the salaries are also lower. It means something. It means something to dress up when you leave your house, and that counts not only for the women, but also for the men. Most of the young ones look like any youngsters in Europe. Smart and chick. But the older part of the population is also into looking their best. It is really a pleasure to see. Vanity does not have to be a negative thing. It is positive to make yourself into the best version possible.

Friday, December 21, 2012

Udendørsliv i Cordoba - Outdoor Life in Cordoba


Spanierne kan gå på café! Temperaturen hjælper selvfølgelig, når der er 15 grader udenfor kl. 19.00. Men de forstår til fulde at sidde over en meget lille kop kaffe i lang tid og bare være sammen. Måske spise lidt tapas. Her mødes mødes man ude. Vi mødes for lidt til ’bare en kop kaffe og en snak’. Det kan vi lære noget af. Vi kan også lære at spise lidt flere – og mindre – måltider. Det fungerer godt. At frokosten er et vigtigt måltid her, er der ingen tvivl om, og hvis der så er en gang tapas senere og et let måltid (ved ca. 22-tiden), så er man dejligt tilpas. Restauranter og cafeer er fyldte her om aftenen, og det giver en fantastisk stemning i byen.

 Juleudsmykningen overgår alt, jeg har oplevet
The Christmas lights exceed anything I have ever experienced
 Meget moderne - Very modern
 Som en sand blogger må jeg vise lidt mad !- As a true blogger I have to show some food!
Aftenen endte med at et famliemedlem spillede flygel på opfordring i hotellets lobby bar 
The evening ended with a family member playing on request in the hotel lobby bar

The Spaniards know how to go to a cafe! The temperature helps of course, when it is 15 degrees centigrade outside at 7 p.m. But they fully understand to sit with a very small cup of coffee for a long time and just spend time together. Maybe eat some tapas. You meet outside here. We meet too little ‘just for a cup of coffee and a talk’. We can learn something here. We can also learn to eat more – but smaller – meals. That works really well. That lunch is an important meal here, no doubt, and with a dish of tapas later and a light meal for dinner (at approx. 10 p.m.) you feel good. The restaurants and cafes are crowded at night, and it gives a fantastic atmosphere in the city.

Thursday, December 20, 2012

From your 'man' in Spain

De næste dage vil jeg blogge fra Spanien. Nærmere bestemt Cordoba. Vi ankom sent i går og var heldige, at flyet var det sidste, der landede i Malaga, før tågen lagde sig over byen. Efter 1 times togrejse ankom vi til Cordoba. En smuk by med både meget historie og meget kultur. Gammelt og nyt præsenteret på mest charmerende måde dokoreret til jul, som jeg aldrig har oplevet før. Til trods for den sene ankomst var der på bedste spanske facon tid til tapas med familien, før vi checkede ind på et skønt hotel. En god start på juleferien i år. I kommer til at høre mere.


Udsigten fra hotellet - the view from the hotel


Appelsintræer med julelys! - Orange trees with Christmas lights!


- og palmer - and palms!

The next days I will blog from Cordoba in Spain. We arrived late yesterday and were lucky that our plane was the last to land in Malaga, before a thick fog covered the city. After a 1 hour train ride we arrived in Cordoba. A beautiful city with a lot of history and cultural sights. Old and new represented in the most charming way decorated for Christmas like I haven't ever experienced before. In spite of the late arrival we had tapas as you do best in Spain together with the family, before we checked into a beautiful hotel. A good start of the Christmas holidays this year. I will keep you updated.

Tuesday, December 18, 2012

Julesalg - Christmas Sales


Jeg tror ikke, jeg nogen sinde har set så mange varer i forretningerne som i år. Man bliver helt overvældet. Og de er alle sammen nedsat i pris. 30% - 50% - 70% . En gang var udsalg en januar og august ting. Det var sidste sæsons varer, der skulle væk fra forretningerne, før de nye varer kom ind. Nu er der altid en eller anden mærkedag, der udløser en prisnedsættelse, og lige nu er det julen. Hvad sker der så, når udsalget starter efter jul? Får vi så 80%? Når vi nu alle sammen har købt de ting, som vi overhovedet kan komme afsted med, ønsker vi os så mere? Eller noget andet? Og hvor skal vi gøre af det alt sammen? Eller bliver vi så færdige og køber ingenting? Smider det hele ud og køber junk (måske en ny trend)? Og hvad gør designer-firmaerne så? Åbner junk-forretninger? Ja, jeg spørger bare, fordi jeg synes, at det er lidt underligt, at en vare ikke bare har en pris! Den rigtige pris.


I don’t think I have ever seen so many things in the shops as this year. I am totally overwhelmed. And every thing with a discount. 30% - 50% - 70%. Once the sales toook place in January and August. It was last season’s goods which should out of the shops, before the new came in. Now there always is a event, which releases a price reduction, and right now it is Christmas. Wonder what will happen when the sales start after Christmas. Will we have 80% then? And when we have bought all the things we can get away with, do we then want more? Or something else? And where will we put all the stuff? Or do we finish and buy nothing? Throw everything out and buy junk (maybe a new trend)? And what will the design companies do then? Open junk-shops? Well, I am just asking, because I think that it is a little strange that a piece of merchandise just don’t have a price. The real price.

Monday, December 17, 2012

At falde for en 'dims'! - To get soft for a 'thing'!

Jeg er generelt ikke den store nips-elsker, og jeg er derfor heller ikke vild med diverse juleting, som man kan samle år efter år. Jeg synes, at det er ensformigt, og det ender med, at alle har de samme ting. Hvem har desuden plads til 28. udgave af en juleuro? Midt i alt det er jeg dog faldet for én eneste, som jeg synes er meget smuk. Georg Jensens juleuro, julestjernen fra 2001, som nu er blevet kåret som den mest populære og derfor kommer i genudgivelse i år med 2 bånd. Ét med årstallet 2001 og ét med påtrykt Special Edition. Så selvom det ikke sker ofte, så kan jeg falde for en 'dims'!
I am in general not a big trinket-lover, and therefore I am not hooked on the miscellaneous Christmas ornaments, which you can collect year after year. I think that it becomes trivial, and it ends up with that everybody have the same things. Anyway who has space for 28 similar Christmas mobiles? In the middle of all this I have fallen for one ornament, which I think is very beautiful. It is the Georg Jensen Christmas mobile, the Poinsettia from 2001, which has been reissued this year with to ribbons. One with the original ribbon from 2001, and one printed with Special Edition. So even if it doesn't happen often, even I can get soft!

Sunday, December 16, 2012

Fest og ømme fødder - Party and Sore Feet

Det var en god pre-julefest med vennerne. Resultatet er flade sko i dag. Jeg var heldig og reddede mig en flaske champagne! Så er det bare, hvornår den skal drikkes - men det bliver sikkert på nytårsaften med venner, hvor jeg forhåbentlig får ømme fødder igen!


It was a good pre-Christmas Party with friends. So I have to wear flats today. I was lucky to get a bottle of Champagne! The question is when to drink it - but it will probably be at New Year with friends, where I hopefully will get sore feet again!

Thursday, December 13, 2012

'Made in China'

Har I tænkt på, at for ikke så mange år siden købte vi ’bare’ tøj og ting. Nu køber vi brands. Alt er blevet til mærkevarer, småt som stort, og dermed bliver alt dyrt. Hvis det så var åbenbart, at man betalte for noget, som var bedre end det, der ikke er mærkevarer, ville det være ok. Men sådan hænger det ikke sammen. Det er jo alt sammen ’Made in China’! Så når vi ved, at en bluse er lavet i et land med et lavt lønniveau, skulle blusen så ikke blive billigere end dén, der er lavet i et land, hvor lønnen er høj? Ja, jeg spørger bare?


Denne frakke er lavet i Europa - This coat is made in Europe

Have you thought about that for not so many years ago we ‘just’ bought clothes and things. Now we buy brands. Everything has become brand, little things as well as big ones, and with that it becomes more expensive. If it then was obvious that we were paying for better quality, then it would be ok. But that is not how it works. Because it is all ‘Made in China’! Shouldn’t a blouse made in a low income country be cheaper than the one made in a country, where the salaries are high? Well, I am just asking? 

Tuesday, December 11, 2012

Føl dig lettere - Feel lighter

Med julen kommer der ofte nye ting ind i huset. Der vil komme nogle værtpar-gaver, nogle julegaver, måske noget nyt juletøj, noget nyt pynt, og så er det tid til at sige farvel til de ting, som de erstatter. Ting, som kan gives til genbrugsshoppen og/eller til velgørende institutioner. Der sker 2 ting, når man gør sådan noget: Man gavner og glæder andre, og man føler sig lettere. Du behøver ikke 2 af alt. Sig farvel og tak til det gamle og gør plads til det nye!


At Christmas new things come into your house. You will get some gifts being the host of parties, you will get some present, maybe new party clothes, new ornaments, and now is the time to say goodbye to the things which is replaced. Thing, which can be given to a second hand shop and/or to a charity cause. Two things happen, when you do that. You help somebody else, and you yourself feel lighter. You don’t need 2 of everything. Say goodbye and thanks to the old stuff and make space for the new!

Monday, December 10, 2012

Stresser du rundt nu? - Are You Stressed Now?

Så tag 5 min og sæt dig ned med en blok og en blyant og del opgaverne i 2 bunker: Det, der skal gøres, og det du gerne vil gøre. Du skal købe julegaver og købe ind til julemiddagen, og du vil gerne lave marcipan og bage pebernødder. Få de store opgaver af vejen først, og se om der bliver plads til de små. Ellers må du vælge at købe dig ud af det, eller også må du undvære. Det går sikkert helt fint endda. Du kan være sikker på, at familie og venner hellere vil have, at du er nærværende, end at du drøner rundt og ikke er til at komme i nærheden af. Desuden kan du delegere opgaverne ud til de forskellige familiemedlemmer, så alle føler, at de er med i festen. Der er mange måder at gøre tingene rigtigt på. Ens egen er ikke nødvendigvis den eneste eller den bedste.Then take 5 minutes, sit down with a piece of paper and a pen and write 2 columns: One with the things you have to do, and one with the things you want to do. You have to buy gifts and food, and you want to make sweets and bake. So take action with the ‘musts’ and see if you have time for the other things. Otherwise you have to choose buying what you think is needed, or you must do without. And that probably works out fine anyway. You can be sure that family and friends want you to be present instead of being impossible to reach. You can delegate some of the tasks to other family members, so everybody fell that they are in on the project. There are lots of ways of doing things right. Yours is not necessarily the best.

Sunday, December 9, 2012

Sne! - Snow!

Søndag middag, brunch og snestorm! Det kan ikke blive hyggeligere! Det skal jeg ud i lidt senere, og jeg kan rigtig godt lide det. Besværligt med transport, men alligevel...

Sunday mid day, brunch and snowstorm! It doesn't become any cozier! I will go out a little later, and I really like it. It's difficult with transport, but anyway ...

Saturday, December 8, 2012

Styling amok (måske) - Styling Over Board (Maybe)

Jeg har verdens dejligste famlie - og de har masser af humor. Jeg har tidligere vist min 'advents'-krans med isbjørnene her på bloggen, og et familiemedlem syntes (måske), at jeg (måske) har overstylet lidt, så da jeg kom hjem forleden havde en anden lille figur sneget sig ind i opstillingen, og da jeg forstår et hint, får den lov til at blive - lidt absurd (måske), men jeg elsker fugle, især papegøjer i alle størrelser.I have the most lovely family in the world - and they have a great sense of humor. I have earlier shown my 'advent wreath' with the ice bears here on the blog, and a family member (maybe) felt that I (maybe) had gone a little overboard, so when I came home the other day another little figure had sneaked it's way into the tableau, and as I understand a hint, it stays - a bit absurd (maybe), but I love birds, especially parrots in all sizes.

Thursday, December 6, 2012

Redningsaktion - Rescue Mission

Tidligere har jeg skrevet om min ønskeliste, se den 28. november, og da jeg skulle fotografere det vedhæng til den halskæde, som jeg ønsker mig, kom jeg i tanker om, at jeg havde set nogle flotte eksemplarer af planten husløg, der var hvide. Jeg købte en, gik hjem og fotograferede - og opdagede, at den var spraymalet med noget, der ligner vådrumsmaling. Så jeg har været på redningsaktion og har fået det meste maling vasket af, og jeg håber, at den vil overleve. For det første fordi jeg ikke kan lide, at man gør så underlige ting ved levende planter, og for det andet fordi jeg synes, at den har en meget smuk form.I have earlier written about my wish list, see November 28th, and when I should take a photo of the pendant to a necklace I want, I remembered that I had seen some beautiful plants, Sempervivum, House Leeks, but these were white. I bought one, went home, took photographs - and discovered that the plant was spray painted with something looking like bathroom paint. So I have been on a rescue mission washing off most the paint, hoping that it will survive. As no. 1 because I don't like that anyone does so weird things to living plants, and second because I think that it has such a beautiful form.

Wednesday, December 5, 2012

Et mesterværk - A Masterpiece

Der er ikke meget at sige om denne kande bortset fra, at det er med god grund, at Georg Jensen Sølv kalder serien af gamle sølvarbejder, der nu bliver lavet i stål, for Masterpieces. Og nu står et af mesterstykkerne hjemme hos mig.There is not much more to say about this carafe, except that there is for good reason for that Georg Jensen Silver calls the series of old silversmith interpretations, which now are remade in steel, for Masterpieces. And now one of these masterpieces is in my home.


Monday, December 3, 2012

En stegepande eller parfume? - A Frying Pan or Perfume?


Nu da juleaften nærmer sig, så tænk lige på, hvad du ønsker dig! Lad være med at ønske dig flere pyntegenstande til dit hjem, med mindre du har tænkt dig at skille dig af med nogle gamle. Alt for mange dimser og dutter er nogen af de ting, der kan få et hjem til at se unødigt rodet ud. Ønsk dig noget, som du kan ’forbruge’, deltage i eller behøver. Det er måske ikke særligt charmerende at få en stegepande, men hvis det er det, du har brug for, så ønsk dig den. Hellere det end at få en lysestage mere. Derfor er det også vigtigt at ønske sig noget, så folk ikke bare køber en eller anden ting, der er moderne lige nu – og som næste år oser af at være købt til jul i 2012!Now when we are getting closer to the 24th (in some countries the 25th) then think about what kind of gifts you want. Don’t go for more decorative objects for your home, unless you consider getting rid of some of the ones you already got. Too many gizmos makes a home look cluttered. Go for something that you can ‘consume’, participate in, or need. It might not be very charming to get a frying pan, but if that's what you need, then put it on the list. Rather that than yet another candle stick holder. So it is important to make a list of wishes, so people don’t go buying something, which is modern right now – and next year is so much Christmas 2012!

Her er også et billede af min 'adventskrans' med lys i. Så gør den sig lidt bedre! 
Here is also a photo of my 'Christmas Wreath' with the lights burning. Then it looks nicer!

Sunday, December 2, 2012

Adventskrans for fummelfingrede - Advent Wreath for the fumble fingered

Jeg har gået med et billede i hovedet af en lidt anderledes adventskrans, som jeg så i et blad for et par år siden, som jeg synes var ret original, og nu har jeg lånt ideen. Det var nemt, og jeg synes, at det er blevet ret fint. Alt, man behøver er en bakke, noget salt, 2 isbjørne fra BR legetøj (det er Sleichs figurer, som er meget naturtro), 4 lys og nogle neutrale fyrfadlysstager. Vupti - Nordpols- 'adventskrans' for de fummelfingrede! - som bliver tændt om et times tid, når familien kommer.

I have had a picture of a different advent wreath, which I saw in a magazine a couple of years ago. It is rather unconventional, and now I have borrowed the idea. It was easy, and I think that it has become pretty nice. All you need is a tray, some salt, 2 ice bear figures from a toy store (I have bought Sleich's figures, which are very lifelike), 4 candles and 4 neutrale handles sticks, and voila! - North Pole Christmas Wreath for the fumble fingered! It will be lit in an hour, when the family comes.Perfekt søndag - Perfect Sunday

Endelig kom den lovede sne! Lidt sne og meget kulde, men en fin start på december. Så er det bare at komme ud og udnytte den, og bagefter komme hjem til tørre sokker, varm kakao og lidt juleguf.


Finally the promised snow came! A little bit at least and a lot of cold weather, but a fine start of December. So now it is just getting out there to grab the opportunity, and afterwards to get home to dry socks, warm cocoa and some Christmas treats.