Friday, June 30, 2017

Jeg forstår ingenting! - I understand nothing!

I dag fik jeg en sms om, at mine nye sneakers var blevet afleveret. Skønt! Mine gamle trækker nemlig vand - hvilket ikke er så godt i disse dage.

Så jeg åbnede min postkasse for at se, om der lå en seddel, der viste, hvornår jeg kunne hente den på posthuset. Der lå ikke en seddel. Der lå pakken.

Men jeg kunne ikke få den ud! Den var ikke proppet ind med vold, hvilket jeg først tænkte over senere. Jeg begyndte at flå plastikken af for at se, om den så kunne komme ud, men det kunne den ikke! Jeg fattede ikke, hvordan den var kommet derind! Den havde ikke en skramme.

Indtil en af mine naboer kom og henkastet sagde: "Med mindre fronten har været flået af din postkasse, så er det ikke muligt at putte den der ind!"

Det var slet ikke faldet mig ind (hvor godtroende er jeg?!), og jeg havde ødelagt kassen allerede uden tanke på, at hvis jeg ikke kunne passe skoene, så kunne jeg ikke returnere pakken. Jeg ville bare have den ud.

Min nabo trak i fronten af postkassen, som røg af, og jeg fik endelig kassen ud.

Nu har jeg klaget til postvæsenet, for sådan noget skal standses. Bare fordi man ikke gider skrive en seddel om afhentning og tage pakken med tilbage, skal man ikke drive vold på andres ting eller gå i deres postkasser - selv om man er postbud!

Når jeg er kølet af, vil jeg prøve mine nye sneakers. Man må håbe, at de passer!

Rigtig god weekend!


Today I received a text message about that my new sneakers had been delivered. Great! My old ones take in water - which isn't so good these days.

So I opened my postbox to look for the note telling where to pick up the package. There was no note. There was the package.

But I couldn't get it out! It was totally impossible, and the package didn't have a scratch! So it hadn't been pushed in voilently. I started to pull off the plastic to see, if I then could take it out, but no! I just couldn't comprehend, how it got in there!

Until one of my neighbours came and said: "Unless the front of your postbox has been taken off, it isn't possible, that that box could be put there!"

It hadn't crossed my mind (how gullible am I?!), and I had already ruined the box without thinking about, that if the shoes didn't fit, I could not return them. I just wanted it out.

My neighbour pulled in the front off, and I got the box out.

I have complained to the post, because things like this should be stopped. Just because a person cannot be bothered with writing a note and bring the package back to the post office, he shouldn't be damaging other people's stuff or break into their postboxes - even though you are a postman!

When I have cooled off, I will try my new sneakers. Hopefully they fit!

Have a nice weekend!

Monday, June 26, 2017

Garderobe uniform - Wardrobe Uniform

Man bliver ved med at lære, når man går 'minimalist'-vejen. Man bliver ved med at forfine sine ejendele og sit hjem. At gøre det hele lidt 'skarpere' og mere overlagt.

Mit møde med en stylist lærte mig en masse. Ikke helt hvad jeg havde forventet, men jeg ser det som en lærdom i, hvad jeg - ikke andre - skal gøre for mig. Jeg kunne sikkert bliver mere chick, rå, elegant eller noget helt andet, hvis jeg fulgte stylistens råd til punkt og prikke, men så ville jeg holde op med at være mig. Hvis jeg klæder mig, så jeg føler mig godt tilpas, tror jeg, at jeg bliver pænere, for så glemmer jeg mig selv, fordi det fungerer til det liv, jeg lever.

Jeg har flere gange tænkt på at opbygge en 'uniform', og jeg er i bund og grund en t-shirt og jeans person om sommeren og en sweater/sweatshirt og jeans person om vinteren. Og jeg elsker jakker.
Der vil være undtagelser, og jeg har en denimskjorte, som jeg bruger som en slags jakke med en top under, og det trives jeg også med. 

Men jeg har også to hvide skjorter, som jeg er i tvivl om. De krøller og lever deres eget liv og ikke mit, når jeg har dem på. Lige nu bliver de i skabet, for en hvid skjorte kan se så godt ud, så jeg skal gennemtænke dette her lidt mere. Om jeg (også) på dette punkt skal være 'skarp'. Jeg synes nemlig, at det er svært at finde pæne hvide t-shirts. Enten er de for slaskede eller for gennemsigtige. Der savner jeg lidt en lidt tykkere kvalitet, som man ofte finder i herre t-shirts - men de har ikke udringet hals, så det er ikke bare at købe en af dem!

Basis er nu 4 par jeans og 7 t-shirts. Farverne er lys grå, mørk grå, mørk blå, hvid og sort. En enkelt meget mørk bordeaux har også sneget sig ind.

Så når jeg finder en udendørsjakke, skal der ikke anskaffes mere. Så er jeg 'færdig' - for i år, og jeg tror, at jeg er godt dækket ind til næste år.
 

You keep learning, when you walk the 'minimalist-path'. You keep refining your stuff and your home. Making everything a bit 'sharper' and more deliberate.

My meeting with the stylist taught me a lot. Not quite what I expected, but I see it as a lesson about, what I - not others - should do for me. I could probably become more chick, rock&roll, elegant or something else, if I followed the advice from the stylist to the letter, but then I would stop being me. If I dress, so I feel comfortable, I am sure, that I look better, because then I forget myself, because it is fitting the life, I live.

I have several times thought about building a 'uniform', and I am basically a t-shirt and jeans person in summer, and a sweater/sweatshirt and jeans person in winter. And I love jackets. Of course there will be exceptions, and I have a denim shirt, which I wear like a jacket with a top underneath, and I like that.

But I also have two white shirts, which I am in doubts about. They crinkle and kind of live their own lives and not mine, when I am wearing them. Right now they stay in the closet, because a white shirt can look so good, so I have to think this through a bit more. Weather I (also) should be sharp on this point. Because I think, that it is difficult to find good white t-shirts. Either they are too flabby or too see-through. I miss a thicker quality, which you often find i gents' t-shirts - but they have a different neckline, so I cannot just buy one of those!

The base now is 4 pairs of jeans and 7 t-shirts. The colors are light grey, dark grey, dark blue, white and black. One dark bordeaux has also sneaked in.

So now I need an outdoor jacket, and then it is full stop. I am 'done' for summer, and I think, that I will have a good start for next year, too.

Friday, June 23, 2017

Nye sko - New Shoes

For et par uger siden fortalte jeg om mine oplevelser med en stylist, og her er så skoene, som jeg beholdt! De får det til at se ud, som om jeg har lidt hæl på, hvilket jo altid er klædeligt, men mine fødder kan godt klare den lille vinkel.

Jeg er rigtig glad for dem - og nu skal jeg 'bare' finde det out-fit, som jeg har planlagt, jeg skal have på til en stor fest i august.

Rigtig god Skt. Hans og god weekend til alle. Håber, at vejret holder tørt, og at I får en dejlig aften.

Jeg har ikke planlagt at have gamle jeans på! - I don't plan to wear old jeans!

A couple a weeks ago I told about my experience with a stylist, and here are the shoes I kept. They make me look, as if I am wearing a bit of heal, which always looks good, but my feet can easily take that little angle

I am really happy with them - and now I 'just' have to find the out-fit, which I have planned to wear to a big party in August.

I wish you a great weekend. Here in Denmark we celebrate Sankt Hans tonight, which means that we have bonfires, where we burn the witches, but it seems, that the weather will prevent that a bit today with very fine rain falling :-(

Wednesday, June 21, 2017

Et oprydningsjob - A Declutter Job

Det var rart, at det ikke har været så varmt i dag, for jeg har haft et oprydningsjob. En mand, som jeg tidligere har hjulpet, ønskede at minimere endnu mere, og jeg skal love for, at han er kommet langt.

Før havde han meget svært ved at skille sig af med de mindste ting, men der var sandelig ikke meget slinger i sorteringen i dag.

Det blev til tre bunker: Sælges, gives til genbrugsforretningen og smides ud. Smides ud-bunken var ret stor, som det ses af billedet.

Oprydningen gav - som altid - luft, lys og en god følelse. Det er sandt, at man får det bedre med ikke at være tynget af mange ting.

Missionen fuldført!It is nice, that it wasn't a very warm day today, because I have had a declutter job. A man, whom I have worked with before, had decided to minimize even more, and I must say, that he has come far. 

Earlier he had big problems parting with things, but now he did it all by himself.

It became 3 piles: To be sold, to be given away to the secondhand shop, and trow out. The last pile was quite big, as you can see from the photo. 

The de-clutter gave - as always - air, light and a good feeling. It proved, that you feel better not being tied down by a lot of possessions.

Mission accomplished.

Monday, June 19, 2017

Grønne planter - Green Plants

Jeg følger nogle blogs, som i den sidste tid har bragt en masse billeder med interiørs fyldt med grønne planter, og det ser så dejligt ud.

Jeg havde 3! Nu har jeg det dobbelte, for jeg fandt ud af, at jeg - uden at vide det - har savnet den del af indretning af mit hjem.

Dem købte jeg i sidste uge, og selv om jeg sagtens kunne have købt nogle større af slagsen, vil jeg gerne selv se dem gro. Det er en del af sporten.

Jeg har for en del år siden levet med rigtig mange grønne planter, men fordi jeg er så dårlig til at smide planter ud, selv om de udvikler sig til at blive noget småskravl, minimerede jeg også den del af mit hjem. Men det gør ondt, når en plante skal smides ud, for det er jo mig, der ikke har passet den godt nok, og det er som at smide liv ud.

Nu starter jeg igen i det små, og en potteplante er jo et nemt 'møbel' at flytte rundt med, det giver liv i rummene - og måske bedre luft. En win-win situation.

Ny - New one

 Gammel - Old one

 Ny - New One

Gammel - Old one

 Ny - New One
Meget gammel, 5 fem år - Very old, approx 5 years ole
- og lidt ynkelig - and a bit wimpy!
...men også meget skulpturel - but also very sculptural!

I am following some blogs, which lately has brought a lot of photos with interiors with green plants.

I had 3! Now it has been doubled up, because I found out, that I - without really knowing it - have missed that part of the decoration of a home.

I bought them last week, and I could have bought bigger ones, but I want to see them grow. That is part of the sport.

Some years ago I had a lot of green plants, but I am really bad at getting rid of them, when they develope into wimpy little things, so I minimized that part of my home. I breaks my heart, when I get rid of a plant, because it is my lack of skill not to be able to take care of it . It is like throwing life away.

Now I am starting out small, and a potted plant is an easy piece of  'furniture' to move around with, they give life to a room - and maybe better air. A win-win situation.

Thursday, June 15, 2017

Hyggelige dage... og dårlig mad - Great Days and Bad Food

Jeg har været lidt fraværende her på bloggen, fordi jeg i de sidste dage har haft besøg af en af mine bedste venner fra Jylland.

På ankomstdagen var vi lidt rundt i København og  tog derefter hjem og spiste middag med mine favoritmennesker og hyggede os hele aftenen.

Anden dag tog vi til København og gik vores fødder flade. Han fik lejlighed til at se alle de ting, der bliver bygget rundt omkring, som han læser om i avisen. Han bor på det dejligste landsted med åbne vidder. Jeg elsker at komme der, og det lod til, at han også nyder at komme her. Det er godt at prøve noget andet, og jeg kommer i hvert fald altid hjem med lidt ekstra i overskuds-posen, når jeg har været på besøg i Jylland.

I dag sendte jeg ham godt afsted, og vi talte - og grinede - over den eneste dårlige oplevelse. I går ville vi spise på en restaurant, der ligger ud til en af søerne, restaurant Cassiopeia i Planetariets bygning. Det er den dårligste buffet, vi nogen sinde har oplevet. Og det er ikke kun dårligt - det er også dyrt! Så hvis I er i nabolaget - så gå et andet sted hen!

Senere da vi sad nede ved kanalen med en (god) kop kaffe og talte om alle de steder, vi havde passeret, hvor vi kunne have fået mindst 4 gode, friske sandwiches for samme pris - hver!

Vi valgte at grine af det hele, for vejret var dejligt, og selskabet var godt.

Planetariet - The Planetarium

Som det eneste var udsigten god! - As the only things the view was good!

I have been a bit absent from the blog, because I for the last couple of days have had one of my very best friends from Jutland staying over.

The day of arrival we took a small trip in Copenhagen and later we ate dinner with my favorite people and had a great evening.

The second day we went to Copenhagen again and walked, until our feet were sore. We saw a lot of the new projects around the city. He saw with his own eyes the buildings, which he reads about in the paper. He and his family live in a beautiful small place on the countryside in open landscape. I love to go there, and it seems, that he likes to come here, too. It is nice to try something new, and I visit them, I always come home with a little extra in the 'surplus-bag'.

Today I sent him off again, and we talked - and laughed - of the only bad experience we had had during his stay. Yesterday we wanted to eat in a restaurant, which lies down to one of the lakes, restaurant Cassiopeia in The Planeteria's building. It is the worst buffet, we have ever eaten. And food isn't just bad - it is also expensive. So if you are in the neighborhood, go somewhere else!

Later when we sat by the channel with a (good) cup of coffee, we counted the places, we had passed, where we could have had at least 4 good sandwiches for the same price - each!

We chose to laugh at the whole thing, because the weather was good - and so was the company.

Monday, June 12, 2017

Jeg hyrede en stylist - I hired a stylist

For et par uger siden fortalte jeg om noget, som jeg var i gang med. Det blev udsat, men i fredags blev det til noget.

Jeg havde hyret en stylist!

Fordi: Jeg HADER at shoppe. Jeg moser rundt og kigger, bliver træt og overvældet. og så går jeg hjem. Så efter at have minimeret min sommergarderobe ned til 10 stk. tøj, så jeg det som en mulighed for at få bygget en god grundgarderobe op. Og det skete faktisk også. Bare ikke helt på den måde, som jeg havde regnet med.

Stylisten var sød, sjov og meget, meget dygtig, og det blev en dejlig dag.

Det blev også en dag, som gav nogle rigtig gode erfaringer. Jeg blev opmærksom på forskellige ting i mit valg af tøj, som jeg ikke tidligere har tænkt over. Jeg prøvede bl.a. kjoler, som jeg ellers aldrig går med, og vi kom frem til konklusionen, at selv om jeg selv kunne lide tanken om en kjole, så er det i bund og grund ikke mig - selv om stylisten synes, at der var flere, der klædte mig.

Så jeg kom hjem med 7 'grund'-ting af god kvalitet.

Den gode erfaring: Jeg lærte en anden måde at shoppe på, og jeg lærte at koncentrere mig om missionen.

Den dårlige erfaring: Når man køber ind på den måde, går det hurtigt. Jeg fik ting med hjem, som er fantastiske, men da jeg fik dem på her hjemme, tænkte jeg: "Hvornår skal jeg bruge den?". Meget af tøjet var simpelthen for fint til mit praktiske liv! Jeg har min oprydnings-forretningen, hvor jeg rydder op hos folk. Jeg er meget sammen en med en 4-årig og en på 7 måneder. Jeg cykler og tager på fototure o.s.v.

Så nu har jeg afleveret 6 af tingene igen. Jeg beholdt et par sko, som ganske vist var uanstændigt dyre, men som får mig til at se ud, som om jeg har 'hæl på', selvom det er lidt snyd. Men de er super behagelige, og jeg har ikke i mange år gået i høje hæle, fordi mine fødder ikke kan klare det. Det kan de med de her sko.

De ting, som jeg har afleveret, vil jeg gå ud og finde - stille og roligt - i 'min' version. Jeg er allerede godt i gang :-)

Det var en god erfaring, og det var pengene værd! Jeg lærte bl.a., at jeg har en stil, som jeg bliver nødt til at være tro imod. Så nu forventer jeg, at jeg med min nye lærdom, bliver en - tøjmæssigt - bedre version af mig selv!

Og det vil stadig være en minimalistgarderobe, for shoppedagen lavede jeg en liste over mit tøj til brug for stylisten, og den inkluderer sports wear, vinter- og sommertøj og består af  totalt 40 stykker tøj, 7  par sko/støvler og 6 tasker. Udover dette kommer undertøj, sokker og nattøj. Så det er vel stadig en minimalist garderobe.

Det her var sjovt!

Scene fra et omklædningsrum - A photo from a dressing room

 - og en scene fra torvet udenfor :-)
- and a scene from the flowershop outside :-)

A couple of weeks ago I told you, that I was planning something different. It was postphoned, but last Friday was the day.

I had hired a stylist!

Because: I HATE shopping. I run around trying to find something, get tired and overwhelmed, and then I go home. So after having minimized my summer clothes to 10 pices, I saw it as a possibility to build up a basic wardrobe. And that actually happened. Just not the quite the way, I had imagined.

The stylist was sweet, fun and very, very skilled, and it was a good day.

It also became a day with some good learning. I noticed different thing about my clothes, which I never have thought about. I tried a lot of dresses, which I normally never wear, and we came to the conclustion, that even though I was tempted to buy a dress, it isn't 'me' - even though the stylist thought, that I looked good in a lot of them.

So I came home with 7 'basic' pieces of good quality.

The good experience: I taught another way of shopping, and I learned to concentrate on the mission. It was also a relief, that I didn't have to run in and out of dressings rooms to find new things or sizes. She did that!

The bad experience: When you shop this way, it goes fast. I brought fantastic things home, but when I tried them on here, I thought: "When am I going to use this?" Because much of the clothes was simply too formal for my practical life!

I am a practical person. I have my de-clutter-business, where I go and help people de-clutter. I spend a lot of time with a 4 years old boy and a 7 months old girl. I bike, I go on photo tours etc.

So now I have takes 6 of the purchases back. We found a pair of shoes, which - I have to admit - was indecently expensive - but they make me look as if I am wearing heals. They are super comfy, and I haven't worn heals for hears, because my feet will not let me. But with these ones, they will.

The things, which I have returned, are going to be substituted by the same ones - just my version. I have already started :-)

So it was a good experience, and definitely worth the money. I learned, that I have a style, that I have to be true to. So I expect, that I with this new lesson, will become - clothes wise - a better version of myself.

In this process I made a list for the stylist of all my clothes, and it includes gym wear, summer and winter clothes: In total 40 pieces, 7 pairs of shoes/boots, 6 bags. Underwear, night wear, socks not included. So I guess, that it still is a minimalist wardrobe.

This was fun!

Wednesday, June 7, 2017

Sommer-fødder - Summer Feet

Hvordan kan det være, at det regner så meget, når jeg nu har fået lavet 'sommer-fødder' for første gang i år?

Det er der da ikke nogen mening i - men det er nu dejligt alligevel. Man kan vel kalde det forventningens glæde.

Håber, at vejret er bedre hos jer. Lige nu kunne jeg godt hente nogle tykke sokker frem for at holde varmen.

Da jeg gik hjem iført sandaler, kiggede jeg mig omkring og så kun mennesker med sneakers. Jeg var (kun) lidt misundelig, for jeg kunne sidde og beundre det flotte lakarbejde!


Som I kan se, har jeg allerede zebrastribede fødder!
As you can see, I have zebra striped feet already!

How come, that it rains so much, now when I have had my 'summer-feet' done for the first time this year?

That makes absolutely no sense - but it is nice anyway. I guess, that you could call it the joy of expectation.

I hope, that the weather is better, where you are. Right now I want to find a pair of thick socks just to keep warm.

When I went home wearing sandals, I looked around and saw only people with sneakers. I was (just) a bit envious. Because I could sit and admire the beautiful paintwork :-)

Friday, June 2, 2017

En dag uden planer - A Day without Plans

I morges fik jeg en sms, der ændrede dagens planer. En aftale blev aflyst. Det var selvfølgelig lidt øv, fordi jeg havde glædet mig, men solen skinnede, og pludselig havde jeg fået 'foræret' en dag uden planer - der selvfølgelig straks endte i en masse planer.

Jeg bestemte mig for at gøre en masse småting af den slags, der ikke ses, men som er så dejlige at få gjort. Så det gjorde jeg efter at have givet mig god tid med min morgentræning og morgenkaffe.

Jeg har også fået forberet mad til i aften, i morgen og til fryseren, så jeg føler mig virkelig på forkant!

Så kørte jeg til byen og købte nyt garn til en sweater. Nu er jeg jo færdig med plaiden, og jeg må i gang igen. Jeg hygger mig med det og slapper virkelig af.

Jeg har stadig et par ting på programmet, som jeg vil gøre, og dagen er bare gledet som i olie. Jeg tror, at alle skulle have sådan en dag en gang imellem. En dag uden planer. Hvor man får gjort en masse ting! Det føles virkelig godt.

Så hav en rigtig god weekend og en dejlig Pinse!This morning I received a text message, which changed the plans for today. An appointment was cancelled. Of course that was a bit 'auurgh', because I had been looking forward to it, but the sun was shining, and suddenly I was 'given' a day without plans - which of course ended with a lot of plans.

I decided to do a lot of small tasks of the kind, which you might not see, but which are sooo good, when they are done. And I didn't start, until I had taken good time for my training and my morning coffee.

After that I went to town to buy yarn for a sweater. Now that I have finished the blanket, I have to make some more. I really enjoy it, and it is so relaxing.

I have also prepared food for tonight, tomorrow and for the freezer, so I really feel good.

I still have a few things to do, and the day has really been going smooth. I think, that everybody deserves to get a day like this now and again. A day without plans. You get a lot of things done! It feels really good.

So have a great weekend!