Monday, April 8, 2019

Den grimme kommode - The Ugly Dresser

Jah, grim er måske så meget sagt! Den er faktisk bare ret ligegyldig. Gør ikke meget ud af sig. Er egentlig... grim på en intetsigende måde.

Den er mindst 15-18 år gammel, og den har ikke ændret sig. Den er hvid og sølvfarvet træ, vejer en ton, har fantastisk hjul, der kører let, og nogle skuffer, der bare glider, som de skal. Plastic-skuffer! Det lyder dårligt, men den er så god og anvendelig.

Den har været brugt til alt muligt. Jeg tror egentlig, at jeg købte den til mine fugle som et fuglebord. Jeg havde 2 undulater, Kylling og Elvis, og det var let at gøre rent, når man kunne køre kommoden rundt. Så havde jeg sand, foder, fuglebade o.s.v. i skufferne og sikkert også andre ting. Den har også været fyldt med alt kreativt. Gaveartikler, papir, tusser, farver, lim m.v. Og den har stået i kælderen med værktøj, el-artikler og kælder-ting.

Nu står den i mit soveværelse.

Grim eller ej. Den er så anvendelig, at jeg slet ikke kan forestille mig, at den ikke altid vil være i brug i mit hjem til et eller andet.

Den er lige som mennesker. Man kan godt være fantastisk uden at være smuk!

Her er den!
Here it is!

1. skuffe - undertøj
1st drawer - underwear

2. skuffe - toppe, nattøj, leggings
2nd drawer - tops, night clothes, leggings

3. skuffe - tørklæder, smykkeæsker og - jeg har en gang været til maskebal!
3rd drawer - scarfs, jewelry boxes and - I once was at a masked ball!

4. skuffe - mine taske (alle 3) og nogle net
4th drawer - my bags (all 3 of them) and some totes

Well, ugly is perhaps putting it too harsh! It is just kind of indifferent. Doesn't make much of itself. Is actually just... quite ugly in a bland way.

It is at least 15-18 years old, and it hasn't changed. It is white and silver painted tree, weighs a ton, has fantastic wheels, which are running so smooth, and drawers which just slide, as they should. Plastic drawers! It really sounds bad, but it is so good and versatile.

It has had all kinds of purposes. I think, that I might have bought it for my birds as a bird stand. I had two budgies, Chicken (Kylling) and Elvis, and it was easy to clean, when you could push the dresser around. So I had sand, seed, bird baths etc. in the dressers - and probably some other stuff. It has been filled with all sorts of stuff. Crafts materials, gift paper, paper, markers, crayons, glue etc. And it has been placed in the basement with tools, electric articles and other basement stuff.

Now it is standing in my bedroom.

Ugly or not. It serves so many purposes, that I cannot imagine, that there will come a time, when I will not use it for something in my home.

It is like people. You can be fantastic without being pretty!

No comments:

Post a Comment