Friday, March 29, 2019

Frikvarter - Playtime

Jeg har lige været inde i København i det dejligste vejr. Det er en fornøjelse at have tid til at gå stille og roligt i gågaderne. Der var tilstrækkeligt mange mennesker til, at det var hyggeligt, og ikke så mange, at man ikke kunne komme frem.

Når jeg går i gågaderne, bliver jeg altid overrasket over, at der er så mange små forretninger med kunsthåndværk af forskellig art. Jeg forstår ikke helt, at de kan få det til at løbe rundt, men der må jo være kunder nok. Jeg mødte stort set heller ingen mennesker uden bæreposer med forskellige logos. Der var dog en stor smykkeforretning, der holdt lukke-udsalg med 50%, og der var næsten ingen i forretningen. Men det er også det smukkeste solskin.

Solskin frem for shopping! Helt sikkert!

Jeg kom også hjem med en pose med logo. Jeg har brugt et gavekort, som jeg fik til min fødselsdag. Jeg købte en bog: Vesten mod Vesten af Rune Lykkeberg, så jeg håber virkelig, at der bliver lidt læsetid i weekenden.

Så rigtig god weekend til jer alle.

De bygger stadig på Rådhuspladsen - men se hvor mange træer, der kommer! Jeg kan næsten ikke få armene ned!
They are still building on Copenhagen Town Hall Square - but look at the many trees! I cannot get my arms down!


I have just been in Copenhagen in the most beautiful weather. It was a pleasure to have time to walk at a slow speed in the walking streets. There were enough people to make it 'hyggeligt', and few enough not to feel cramped.

When I walk there, I always get so surprised about, that there are so many small shops with crafts of different kinds. I don't quite understand, how they succeed, but there must be customers enough. But then again I actually didn't meet anyone, who didn't have a bag with some kind of logo on it. There was a big jewelry shop though, which had a closing sale with 50% discounts, but there was almost nobody in there. But of course outside was the most beautiful sunshine.

Sunshine before shopping! For sure!

I came home with a bag, too. I have used a gift card, I got for my birthday. I have bought a book written by a Danish newspaper chief editor. He is kind of a rock and roll journalist and a very original analyst of society and the world today. I am looking forward to start reading, so I hope for some time for that during the weekend.

Have a great weekend, all of you.

Thursday, March 28, 2019

Uden seng - Without A Bed

Det er ikke helt sandt, at jeg ikke har en seng, for det har jeg - og så alligevel ikke. Min seng overlevede nemlig ikke flytningen. Historien om den er ikke særlig interessant, men i hvert fald sover jeg for tiden på min topmadras på gulvet.

Og jeg har ikke sovet så godt i lang tid!

Det har givet mig nogen overvejelser. Jeg har nemlig i et års tid haft problemer med smerter i hoften om natten, og jeg kan næsten ikke komme mig over, at det måske var min seng, der var årsagen! Smerterne er aftaget med 95%!

Så hvad gør jeg nu? Jeg er ikke tilhænger af at sove direkte på gulvet. Delvis på grund af hygiejnen og delvist på grund af fugtigheden.

Mine overvejelser har været mange, for en seng er ikke en lille investering. Men nu køber jeg en billig sengeramme, der hæver mig over gulvet, så der kan komme bedre luftcirkulation i rummet, og så fortsætter jeg med at sove på topmadrassen en tid. Det bliver spændende at se, hvad jeg finder ud af.

Det her er bestemt et spørgsmål, der udelukkende handler om funktion og ikke design.


Det hele bliver meget enkelt, når man bor midlertidigt, som jeg gør nu.
Everything becomes very simple, when you live somewhere temporarily, as I do now.

It isn't quite true, that I don't have a bed, because I have - and yet not. My bed didn't survive the move. The story about that is not very exciting, so I will not go into it, but for now I am sleeping on my top mattress on the floor.

And I haven't slept so good in a longtime!

It has made me consider some issues. I have for approx. a year now had some problems with pain in my hip at night, and I cannot get over, that it might be my bed, that triggered it! The pain has decreased with 95%.

So what do I do now? I am not a fan of sleeping directly on the floor considering the hygiene and the humidity.

My thoughts have been many, because a bed is not small investment. But now I am buying a cheap bed frame, which gets me above the floor, so the air circulation in the room gets better, and then I will continue to sleep on the top mattress. It is going to be exciting to see, what happens.

This is definitely a decision, which is all about function and not design.

Monday, March 25, 2019

Kunst på forskellig måde - Art in Different Ways

Man opdager en masse, når man flytter!

Jeg opdagede, hvor meget jeg havde hængende på mine vægge, og lige nu har jeg selvfølgelig ikke noget hængende, fordi jeg skal aflevere denne lejlighed, som jeg overtog den, hvis jeg ikke vil af med en masse penge til renoveringen af borehuller. Så alle billeder ligger oppe på et skab og venter.

Derfor har jeg nøje overvejet, hvilke billeder jeg vil have op igen, for nogle af dem har jeg 'set mig færdig' på.

Et af dem er det fine nummererede (14/469) signerede tryk af Liselotte Watkins, som er professionelt indrammet. Det skiller jeg mig af med nu, for det skal ikke ned i en kælder og stå uden at være til glæde for nogen. Så hvis der er nogen, der er interesseret, så kontakt mig endelig.

Iøvrigt har Liselotte Watkins bevæget sig ud i et nyt, spændende medie. Nu hvor keramik igen er blevet moderne, synes jeg, at det er meget spændende med nytænkning. Det er lidt træls med alle gengangerne. Vi skal ikke blive ved med at trække på, hvad der blev lavet i 1950'erne, men gøre plads for nye kunstnere.This is probably of no interest for anybody abroad, but you get it anyway! ...

You realize a lot, when you move!

I found out, how many pictures of different kinds, I had on my walls, and right now I don't hang anything, because I am going to leave this apartment, the way it was, when I moved in, and I don't want to pay a lot of money for renovating holes in the walls. So all my pictures are lying on top of the closet.

Now I have picked out the ones, I want on my walls later, because I 'am done' with looking at some of them.

One of them is a very fine, numbered (14/469) and signed print of Liselotte Watkins. It has been professionally framed. I am selling it now, because it shouldn't go to a basement, where it is of no value to anyone. So if somebody is interested, please contact me.

By the way Liselotte Watkins has moved into a new, exciting media. Now when ceramics are in fashion again, I find it very exciting with something new. It is a bit boring, that we keep pulling out all the art, we know already. We shouldn't keep going for the things from the 1950's, but make room for new artists.

Wednesday, March 20, 2019

Årsafslutning ind- og udlisten - Year End for The In and Out List

Selv om vi er kommet et godt stykke ind i 2019, vil jeg alligevel opgøre ind- og udlisten for 2018. Det har været et livligt år på det område.

Overordnet set har der været for mange fejlkøb. 6 stk. i alt. Alle sammen impulskøb når jeg ser på listen i dag! Det siger alt om impulskøb, for selv om det ikke lyder af meget, så er det sammenlagt et pænt beløb, og mange små beløb bliver til store beløb. Det her blev til ca. 2000 kr., som kunne være blevet brugt meget bedre.
  • På udlisten står der 180 ting, der enten er gået til genbrug eller destruktion.
  • På indlisten 84 ting - herunder de 6 fejlkøb
  • På indlisten er 33 ting nyanskaffelser. Helt nye. Og af samme 84 ting er 31 stk. erstatninger. Resten er genbrug. Det håber jeg, at jeg kan blive bedre til..
Hvad angår starten på ind- og udlisten for 2019 - så druknede det i planlægning og flytning, så alt jeg kan sig, om de første to måneder er, at jeg har været i genbrugsforretningen med 3 læs, som jeg på trods af de bedste intentioner, aldrig nåede at få opgjort.

Men alt i alt er jeg tilfreds med 2018. Der er dog mulighed for forbedringer :-)

Det blå net er mit opsamlingssted for ting, som jeg ikke bruger mere. Når det er fyldt, går det, der er noget værd, til genbrug.
The blue tote is the place, I put things, I don't use anymore. When it is filled, everything that is worth something goes to the 2nd hand shop.


Even though we are well into 2019, I will publish the result of the In and Out List for 2018. It has been quite a lively year in that area.

Overall I have made 6 senseless purchases. When I look at the list, I can see, that each one of them are bought on impuls, and even though 6 purchases might not sound of much, they make a 'nice' sum, and many small sums make a big number. It became approx. 300 US$ or 270 Euro, which could have been spent much better.

  • On the Out List is 180 items,which have gone to the 2nd hand shop or to trash.
  • On the In List is 84 items - of which as said 6 bad purchases.
  • On the In list is 33 new purchases. Totally new. And of the same 84 items are 31 replacements. The rest has been 2nd hand purchases. I hope, that I will get better in that area.
The start of 2019 drowned in planning and moving to the new flat, so all I can say about the first two months is, that I was at the 2nd hand shop with 3 loads, which I - in spite of all good intentions - didn't get documented.

But all in all I am pretty pleased with 2018. Though there is always room for improvement.

Tuesday, March 12, 2019

Det hvide skab - The White Cabinet

Det møbel, som giver mig mest glæde - ud over den seng, som jeg ikke lige har i øjeblikket! - er mit hvide skab. Ikke så meget på grund af skabet, som jeg dog er meget glad for, men på grund af indholdet.

Det indeholder nemlig min person. Det indeholder alt 'værktøj' til mit kreative liv og alle papirer vedrørende min person.

Hvis vi tager fra øverste venstre side,der ligger mine notesblokke. Det er en total historik af alt, jeg har ønsket at lave, forsøgt at lave og lavet over mange år.
Så kommer der papir og kuverter.
Nogle kontorartikler i glas, spansk kursus bøger, Kindle m.v.
En skuffe med indpakningspapir og bånd, flag m.m. = festskuffen.
Så alt, der kan male og tegne, som fortsætter med pensler neden under
og til sidst alt, der vedører min oprydningsbusiness og min bog.

Den anden side er optaget af fotoudstyr m.m. Det tager halvdelen af den sektion.
Nedenunder er skuffen med kontor-ting. Hullemaskine, clipsemaskine m.v.
Så mit sy- og strikketøj.
Og til sidst mine private papirer, alt vedrørende min genhusning (det er en del) og garantibeviser.

Da jeg købte skabet for 9-10 år siden, bestemte jeg, at hvis mit kreative liv ikke kunne være i dette skab, så skulle jeg rydde op i mit kreative liv. Jeg tror, at vi kan have et lille antal projekter i gang på samme tid, men at man ingen vegne kommer, hvis man har materiale liggende til 1000 projekter.

Jeg er blevet spurgt, hvad jeg gør med eventuelle overskydende materialer, når jeg er færdig med et arbejde. Jeg ved, at når jeg er færdig med noget, så ønsker jeg at lave det samme igen, så jeg giver det videre. Det skal ikke ligge og fylde op til ingen nytte, bare fordi jeg måske en 'skønne dag' ud i den fjerne fremtid ønsker at lave noget magen til. For så er jeg alligevel sikker på, at det skal være lidt anderledes.

Men mine fornøjelsesprojekter må ikke fylde mere, end der kan være i skabet, for så bliver de en byrde eller en forpligtelse og ikke en glæde.

 


The piece of furniture, which brings me the most pleasure - apart from the bed, which I haven't got right now! - is my white cabinet. Not so much because of the cabinet, which I am quite happy about, but merely because of its contents.

You see, it contains my person. It contains all my 'tools' for my creative life and all the papers concerning me as a person.

If we take if from top left, there is my note books. It is a total history of everything, I have wanted to do, tried to do and done over the years.
Then there is the stationary shelf.
Some office equipment in glass jars, Spanish learning books, Kindle etc.
A drawer with gift paper, string, flags etc = the party drawer.
Then everything which draws and paints, which continues on the lower shelf 
with bruches and everything concerning my de-clutter business and my book.

The other side is occupied by all my photo stuff. It takes half that section.
Underneath is the drawer with all the office supplies. Stapler, puncher etc.
Then my sewing and knitting tools.
And at last my private papers, everything regarding my rehousing (a lot) and warranties.

When I bought the cabinet 9-10 years ago, I decided, that if my creative life took up more space than this cabinet would hold, I would have to clean up in my creative life. I think, that we can hold a small number of projects at the same time, but that you get nowhere, if you have material for 1000s of projects lying around.

I have been asked, what I do with left-overs from projects, when I am done with one. I know, that I don't want to do the same thing again, so I pass it on. It is not going to lay around for no good use, just because I 'some day' out in the far future may want to make something similar. And I am sure, that it then will be different anyway.

But my pleasure projects should not take up more space than the cabinet can hold, because then they become burdens or duties and not joy.

Thursday, March 7, 2019

Min nye stue - My New Living Room

Ah! Skønt at være (næsten) på plads. Jeg føler, at alt er færdigt, og så finder jeg lige ud af, at noget skal flyttes eller omarrangeres, og det kommer sikkert til at stå på et godt stykke tid.

Men der er også den midlertidige følelse. At jeg ved, at jeg skal flytte igen om ca. 8 måneder. Den følelse gør, at man ikke investerer 100% i indretningen. At man undgår at lave for mange huller i væggen, fordi det koster, når man flytter. Ledninger, der får lov til at ligge langs panelet. Alt sammen noget, der giver lidt uro i billedet, men jeg føler alligevel, at jeg har fået det rigtig hyggeligt. 

Stuen ville, hvis jeg skulle blive her, nok give mig nogle vanskeligheder. Stuen ser mørk ud på billederne, men det er den faktisk ikke. Men de skrå vægge gør rummet ufleksibelt, men lige nu er det hyggeligt at få lov til at prøve at leve i lidt anderledes regi. 

Det er den oplevelse, som jeg har tænkt mig at tage med mig. At jeg kan flyttes og trives alle steder. At et hjem ikke har noget med væggene at gøre, men med menneskene og indholdet.

Der er ingen vægge, der skal forhindre mig i at føle mig hjemme.
Ah! Wonderful to be (almost) in order. I feel, that I am done placing things, and then I find out, that something needs to be moved or rearranged, and that is probably going to go on for a while.

But there is also the temporary feel. The knowledge that I will move again in approx. 8 months. The feeling, which prevents me from investing 100% in the decor. That I don't want to make too many holes in the walls, because it's going to cost money, when I move out. The cords lying on the floors along the panels. Things, which makes some disturbance in the picture, but I still feel, that this is very 'hyggeligt' here.

If I would stay, I am sure that the living room would cause me some difficulties. The room looks dark on the photos, but it actually isn't. But the sloping walls makes the room inflexible, but right now it is fun to try it out. 

That is the experience, which I want to take with me. That I can move and thrive everywhere. That a home isn't the walls, but the people and the stuff.

There are no walls, which will prevent me from feeling home.

Tuesday, March 5, 2019

Efter pausen... - After The Break...

Efter 10 dages pause er jeg tilbage. Først skulle jeg flytte, så havde jeg rund fødselsdag, og til sidst fik mindste favoritperson lungebetændelse, så favoritforældrene havde brug for lidt flere arme, så jeg er først tilbage nu.

I skal nok få min nye lejlighed at se, men det må vente, for jeg er lidt tændt på et udklip, jeg faldt i staver over under flytningen. Det er fra 2006 (nogle artikler er tidsløse), og skribenten, Stephen Bayley der er den helt store design klitiker, skrev således:

Design og rejser har samme årsag: Utilfredshed med med vores nuværende ejendele og nuværende opholdssted. 

Vil det sige, at trends og rejser er et ønske konstant fornyelse, og/eller er det en flugt fra hverdagen?

Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig været voldsomt rejselysten, for jeg kan sagtens opleve nye ting uden for min egen dør. Jeg behøver ikke at rejse jorden rundt. Men til gengæld har jeg i mange år slugt nye trends, farver og indretninger med hud og hår. Den eneste grund, jeg i dag kan tænke mig, kunne være, at jeg i den periode ikke havde så mange penge, og derfor følte, at jeg trængte til 'noget andet' hele tiden, hvilket i sig selv er så dumt, for når man ikke har mange penge, skal man lade være med at bruge penge til ting, der ikke var nogen reel værdi. Men det gjorde jeg, og måske var det min flugt eller min utilfredshed?!

I dag beholder jeg mine ting, til de falder fra hinanden. Er min flugt så forbi?

Meget apropos faldt min seng sammen under flytningen, så jeg skal ud og investere!


After 10 days I am back. First I moved to the new flat, then I had a birthday (the number ended on '0!), and after that the smallest favorite person had pneumonia, so the favorite parents needed some extra arms. But I am back.

I will show you photos of my new flat, but it has to wait, because I am a bit excited about a clipping, I found during the move. It is from 2006 (some subjects never die), and it is written by Stephen Bayley, who are one of the big design critics. He wrote:

Design and travel have a common cause: dissatisfaction with our present possessions or our current location.

Does this mean, that trends and travel are a wish for constant renewal, and/or is it an escape from the everyday grind?

I don't know. I have never been much of a traveler, because I can easily find new inspiration just walking out my door. I don't need to travel the world. However I have for many years been totally obsessed with trends, colors and indoor decoration. The only reason for this I can think of is, that I during that period didn't have a lot of money, and therefore felt that I needed 'something else' all the time, which in itself is stupid, because when you haven't got money, you shouldn't spend the little you have on stuff, which has no real value. But I did, and maybe it was my escapism or my dissatisfaction?

Today I keep my things, until they fall apart. Is my escape over then?

Very appropriate talking about falling apart. During the move my bed fell apart, so now I have to go an invest in a new one.