Wednesday, December 27, 2017

Farvel til Julen - Goodbye to Christmas

Jeg er en af dem, der rydder af lige efter jul. At forlænge en højtid - uanset hvor hyggeligt den er - er i mine øjne at udvande den.

For allerede i oktober bliver vi overvældet af reklamer om jul, så påvirkningen er der over 3 måneder, og hvis vi så også holder fast i julepynt og småkager langt ind i januar, bliver det hverdag og ikke festligt.

Vi sluttede julen med en god frokost i går, og nu er alle juledekorationer er taget ned og ligger klar til nedpakning, og selvom det altid føles lidt bart, er det også frigørende.

Når du skal til at pakke din julepynt, så gennemgå den, før du pakker den ned. Er der noget, der er gået i stykker, så reparer det, hvis det er har betydning og smid det ud, hvis det ikke har. Hvis der er noget, som du aldrig får taget dig sammen til at få op år efter år, så lad også det forsvinde. Så vil du næste år åbne en kasse fyldt med ting, der betyder noget


I am one of these persons, who take down all decorations just after Christmas. To prolong a holiday - no matter how cozy it is - is in my eyes to dilute it.

We are already overwhelmed by advertisements about Christmas in October, so the influence is there for more than 3 months, and if on top of that you keep doing the decoration and cookies-thing far into January, is becomes normal, not festive.

We ended Christmas yesterday with a Danish lunch, and all the Christmas decorations have been taken down and are ready for packing now, and even though it feels a bit 'naked' - it is also calming.

So when you put your ornaments and decorations away, go through them first. Is anything broken, then repair if it has any sentiment to you and throw it out, if it hasn't. If there is something, which never comes out of the box, but stay there year after year, then let that go too. Then you will open a Christmas box next year filled with items, that means something.

Saturday, December 23, 2017

Glædelig Jul - Merry Christmas

Kære Alle Sammen.

Jeg ved, at jeg får travlt i morgen, og derfor sender jeg min hilsen nu lige før sengetid. Gaverne ligger klar, og jeg mener, at jeg har styr på resten. Jeg skal tilbringe min juleaften med Favorit-familien, og Favorit-Baby har det bedre.

Så jeg vil ønske jer en rigtig Glædelig Jul, som jeg håber, at I vil tilbringe med de mennesker, der betyder mest for jer.


Hygge før sengetid - 'Hygge' before bedtime


Dear Everybody,

I know, that I will be busy tomorrow, so I am sending you this greeting now right before bedtime. The presents are ready, and I think, that I am in control with the rest. I am going to spend Christmas (which we here in Denmark celebrate on the 24th) with the Favorite Family, and Favorite Baby is better now.

So I want to wish you a very Merry Christmas, which I hope, that you will spend with the ones, who mean the most to you.

Thursday, December 21, 2017

Ændring af juleplaner! - Change of Christmas Plans

Ja, det går ikke altid, som præsten prædiker! Vi skulle have været taget afsted til Spanien i dag for at holde jul sammen med den spanske del af familien. Men det bliver der ikke noget af, fordi Favorit-Baby har mellemørebetændelse og har fået flyforbud!

Det er rigtig ærgerligt og synd for alle i hvert land, men det kan ikke være anderledes.

Alle er helt afklarede med det, men det har lavet en slags vacuum. Hvad skal vi nu? Ja, vi ved, at vi skal lave alle de ting, som man nu laver juleaften i Danmark, men det er kun den 24., og vi har fået 3 dage, som nu er helt uden planer. Det er sjældent, at man prøver det.

Jeg har lige talt med Favorit-familien, og de har - ligesom mig - dasket rundt og lavet masser af ingenting i dag. Jeg har været lidt huslig på lyst-niveau, været ude at handle ting, som kunne have ventet, og prøvet at tage mig sammen til at lave noget, som jeg ellers havde planlagt skulle ske mellem jul og nytår - uden held.

Måske er lidt godt en gang imellem at få et tvunget pusterum - men det er underligt, at man bliver så rastløs og ideforladt, når det endelig sker.

Så nu vil jeg lave masser af ingenting resten af aftenen og håbe på, at energien og fantasien indfinder sig igen i morgen.
Well, as we say in Denmark: It doesn't always work out, as the priest says! We should have been off to Spain today to celebrate Christmas with the Spanish part of our family. But it didn't happen, because Favorite Baby has an ear infection and has denied permission to fly!

It is really a pity and sad for everybody in each country, but it cannot be any different.

Everybody totally understand, but it has created kind of a vacuum. What to do now? Yes, of course we know, that we are going to do, what we normally do on the 24th in Denmark, but that is only that day and leaves 3 days totally without plans. It is not often, you get to try that.

I have just talked with the Favorite family, and they have - like me - been slouching around doing a lot of nothing. I have done a few things around the house on pleasure-level, been out shopping things which could have waited, and tried to pull myself together to do something, which I had planned to do between Christmas and New Year - without any luck.

Maybe it is good to have a forced break now and then - but it is strange, that you get so restless and uninspired, when it finally happens.

So now I am going to do a lot of nothing for the rest of the day, hoping that the energy and the fantasy will appear again tomorrow.

Wednesday, December 13, 2017

Vintertøjs-ønskeliste næsten købt - Winther Clothes Wish List almost fulfilled

For nogen tid siden skrev jeg om min vintertøjs-ønskeliste. Nu har jeg fået købt 3 af de 4 ting, som var på listen.

Støvlerne blev en mellemting mellem sneakers og støvler. De er med snøre, som kun er til for at kunne stramme dem lidt til. Der er - heldigvis - lyslås i.

Bukserne blev sorte og ikke blå - hvilket ved nærmere eftertanke nok er meget godt, når jeg tager resten af min garderobe med i spillet.

Og tørklædet blev pink! Changerende pink! Bare for at prøve noget andet. Meget sødt og anvendeligt både til gråt, sort og hvidt. Det er købt på Kræftens Bekæmpelses webshop.

Så nu mangler jeg bare sweateren, og jeg håber, at jeg snart finder den, for det er VIRKELIG koldt, og jeg ønsker mig en i off-white.

Når jeg nu praktiserer En ind-En ud, hvad der så kom i genbrugsposen? Et par sko, som jeg fandt ud af, at jeg går dårligt i, da jeg fik gang i dem her i begyndelsen af vinteren, og et par blå jeans.

Så jeg er næsten klar.
Some time ago I wrote about my winter clothes wish list. Now I have bought 3 out of the 4 things on the list.

The boot style is something between sneakers and boots. They have laces, but only to make them tighter, because they close with a zip. I like that.

The jeans are black and not blue - which in hindsight probably is better, when I am going to match them with the other things in my closet.

And the scarf is pink! Pink in different shades! Never tried that before! Very sweet and versatile for both gray, black and white. It is actually bought on the Danish Cancer Association's website.

Now I only need to find the sweater, and I hope that I soon do so, because it is REALLY cold now, and that I want one in off-white.

Practicing One in-One out the following things went into the bag for the 2nd hand shop: A pair of blue jeans, and a pair of shoes, which I found out, I wasn't walking very well in, when I started using  them at the start of this season.

So I am almost done.

Monday, December 11, 2017

Første step mod genhusning - First Step Towards Rehousing

Dagen i dag er tid for de første store maskiner, der ruller ind i vores område. Nogle af træerne er faldet, og nu går det rigtig løs.

Det er nødvendigt, trist og glædeligt, voldsomt og spændende, og ingenting bliver nogensinde som før igen.

Forhåbentlig bliver det nyt og bedre, og det skal man også være klar til. Det føler jeg også, at jeg er. Nu må det bare godt gå hurtigt! - Hvilket det ikke kommer til. Det drejer sig om total renovering af 525 lejemål, og målet er, at det skal være færdig i 2021!

Tålmodighed, tålmodighed!


Today is time for the first big machines rolling into our lawns. Some of the trees have already been cut down, and it is time for some serious action.

It is necessary, sad and joyful, violent and exciting, and nothing will ever be the same again.

Hopefully it becomes new and better, and then I am ready for that. I. And it just cannot go fast enough! - Which will not happen, as we are talking about total renovation of 525 flats, and the goad is, that it will be done in 2021!

Patience, patience!

Friday, December 8, 2017

En gave - A Gift

En gang om året mødes 'Logen' - som ikke er en loge i virkeligheden. Vi er fire kvinder, der har kendt hinanden siden vores teenage-år, og vi mødes hvert år den 1. onsdag i December. Det er en fasttømret tradition. Det er super hyggeligt, og der er mange ting, der skal rapporteres om. Det bliver også kun til de væsentlige ting, for vi har ikke tid til at fylde eftermiddagen med ligegyldig snak.

Vi spiser frokost, og bagefter går vi hen og får en drink et andet sted. Begge steder er de samme hvert år. Vi vælger næsten også de samme ting samme ting fra menukortet hvert år :-)

Og så giver vi hinanden gaver! Vi køber en gave hver, og så trækker vi lod. Jeg fik dette skønne hjerte, som nu er kommet op i mit stuevindue, og i aften skal jeg se, hvordan det skal se ud med lys i - og det glæder jeg mig til. Så kan jeg tænke på de 3 fantastiske kvinder, jeg er så heldig at kende.

"Same procedure as last year, Miss Sophy? - Yes, same procedure as always, James!".Once a year I meet with the 'The Lodge' - which actually isn't a lodge. We are four women, who have known each other since our teenage years, and we meet the first Wednesday in December. It is a rock solid tradition. It is so cosy, and we all have many things to report. Only the big things that have happened in our lives, because we don't have time to spend the afternoon with small talk. 

We have lunch, and after wards we go and have a drink somewhere else. The same two places every year. We almost also choose the same food on the menu every year :-) 

And then we give each other a gift! We buy one gift each, and then we draw lots. I got this beautiful heart, which now is hanging in my living room window, and tonight I am going to see, how beautiful it looks, when the light is on - I am looking forward to that. Thinking about 3 great women, I am lucky to know.

"Same procedure as last year, Miss Sophy? - Yes, same procedure as always, James!". 

Thursday, December 7, 2017

Giganterne falder! - The Gigants are Falling!

Det er gråt og blæsende i dag. Præcis passende til det, der sker udenfor mine vinduer.

Man fælder mindst 7 smukke 35-40 år gamle træer! 

Vores bygninger skal renoveres, og det trænger de til. Men at det skal være nødvendigt at fælde træer i det omfang, er der ikke grundlag for. Det påstås, at de er farlige, og det kan jo være sandt. Vi ved jo alle, hvor ofte vi læser om, at der er folk, der er blevet slået ihjel af faldende træer her i Danmark! Faktisk lige så ofte, som vi læser, at en svømmer er blevet bidt i rumpen af en høj i Øresund. Super-farligt!

Jeg joker kun, fordi jeg er ked af det. Jeg ser ingen grund til det, der sker, og vi har ikke for mange træer her i nabolaget mere. Desuden ved vi jo alle, at der skal træer til, for at vi kan trække vejret... eller hvad? 

Jeg bor i en lille by med ca. 29.000 indbyggere, og der er store planer med byen. Meget store. I hvert fald meget høje. Der bliver revet ned og bygget den ene fantasiløse bygning på over 8-10 etager efter den anden. Jeg ved godt, at det er ingenting i forhold til NY eller Singapore. Men det her er ikke NY eller Singapore. Det er Herlev. En by, der tidligere var kendt som en grøn by tæt på København. En by, hvor de højeste bygninger var 3 etager. Et charmerende sted.

Nu er vi snart som enhver anden by. Men de standser måske, når mindste grønne plet er forsvundet. For at prøve at bevare noget gammelt er åbenbart ikke en mulighed.

Jeg er ikke glad i dag!

Taget i tågen forleden - Taken in the fog the other day

I dag - Today

I dag - Today

Foråret kommer aldrig til at se sådan ud igen.
Spring will never look like this again.

Today is gray and windy. Fits exactly to what is going on outside my windows.

They are cutting down at least 7 beautiful 35-40 years old trees!

Our buildings are going to be renovated, and they need it. But that it has be necessary to cut down trees to that extent, is unbelievable. It is said, that they are dangerous, and this could be true. We all know, how often we read about somebody being killed by falling trees here in Denmark! In fact just as often, as we read about swimmers in Øresund (the water between Sweden and Denmark) are bitten in their butts by sharks. Super dangerous! (Fact info: We don't have sharks in Danish waters!)

I am joking, because I am sad, I see no reason, this happens, and we don't have many trees around here anymore. On top of that we all know, that we need trees to breathe... or what?

I live in a small city, approx. 29.000 citizens, and there are big plans for this city. Very big. At least very tall plans. Buildings are torn down and building, which pop up are ugly and built without any fantasy 8-10 stories high. I know, that it is nothing compared to NY or Singapore. But this is not NY or Singapore. This is Herlev. A city, known for its green areas close to Copenhagen. A city, where the highest buildings were 3 stories. A charming place.

Now we will soon be like most cities. But maybe they will stop, when the last green spot is gone, because trying to restore something old is apparently not a possibility.

I am not happy today!

Monday, December 4, 2017

Ro i hjerne og hjerte - Peace in Mind and Heart

Nu knokler vi afsted! Der er meget, der skal nås, men som jeg skrev i min sidste blogpost, skal vi være kritiske med, hvad vi bruger os selv til.

Vi skal have hjerne og hjerte med. Vi behøver at gøre det, vi gør, ordenligt - med hjerne og hjerte i ro. Ellers bliver denne måned ikke en fornøjelse.

Favoritfamilien og jeg er lige blevet 'banket på plads', for livet sker - uanset hvad man skal og hvilken måned, man er i. To børn og to voksne har været syge, og det har ikke været sjovt. Men det er ret ligegyldigt, for nu er alle ved at være på benene igen, og så må vi fortsætte. Ikke der, hvor vi slap, men der fra hvor vi er nu. Det vi når, det når vi.

Jeg havde dog den store fornøjelse at have Favorit-storebror på sleep-over her i fredags, og vi var ude og julehandle. Vi skulle handle ting til fortsættelse af vores nisselandskab fra sidste år, og denne gang var der budget på. Altså loft over hvor mange penge vi kunne bruge. Indrømmet, det blev sprængt lidt, men det var lidt lærdom af, at man ikke bare kan købe.

Resten af aftenen gik med at pakke små nisser og andet julegøjl ud og sætte det på plads i nisselandskabet - som jeg ikke kan vise billeder af, da hele kreationen blev bortført og bragt hjem til Favorit-familien :-). Favorit Storebror kunne bare ikke forlade det, hvilket er helt ok med mig!

Det er altid en fantastisk oplevelse af være helt koncentreret om at være sammen, at kreere og hygge, og det giver så meget god energi.

Når man så putter en 4-årig, der er glad og falder i søvn i løbet af 2 minutter, så har det været en perfekt dag.Now it's time for running fast! There are so many things to be done, as I wrote about in my last blog post, but we do have to be critical about, what we are spending our energy on.

We should have our hearts and brains into everything. We need to do, what we do in a proper way - with heart and brain at ease. Otherwise this  month will not become pleasurable.

The Favorite-family and I have just had a reminder about, that life happens - no matter what you have to do. or which month you are in. Two kids and two adults have been ill, and it hasn't been fun. But it doesn't matter, because now everybody are almost on their feet again, so we can continue. Not from where we were, but from where we are right now. So we skip a few things.

Yet, I had the pleasure to have Favorite Big Brother on a sleep-over here last Friday, and we went Christmas shopping. We were shopping for things to continue our winter landscape from last year, and this time we were shopping on a budget. We had a spending limit. Admitted, it was broken a bit, but it gave a small lesson in, that you just cannot buy, everything you want.

The rest of the evening was spent unwrapping little elves and other Christmas items, putting them in place - and I cannot show you anything, because everything went home with Favorite Big Brother. He just couldn't leave it here. That is quite OK with me!

It is always a fantastic experience to be totally concentrated about being together, creating and 'hygge', and it gives so much good energy. 

When you then at the end of the day are tugging in a 4 year old, who is tired and happy, falling asleep within 2 minutes, then you have had a perfect day.