Wednesday, March 28, 2018

Ikke mine ord, men... - Not my words, but...

Citat: "Jeg ville vise vores psykiske problemer, at vi kun er interesserede i os selv, at vi altid koncentrerer os om mig, mig, mig. Det er det, jeg ser i disse dage. De narcissistiske tendenser er en del af folks liv. Vi er blinde forbrugere, vi forsøger at lukke ned for alt, der er ubehageligt for os, vi ignorerer det, der gør os bange.
Vi har adgang til alt, men vi ser ingenting. Det eneste vi kender til, er vores oplevelser, og i den forstand er sociale medier meget farlige, fordi folk 'tror', at de ved alting. Men det er en illusion. De ved ingenting, heller ikke mere end før i tiden. De har en mening om alting, selv om de ikke har oplevet det."

Ordene er ikke mine. De tilhører Michael Haneke, film director og screenwriter, der er aktuel med filmen Happy End, som er en mørk farce om en familie i opløsning, og ordene kommer fra et interview i The Playlist, som er refereret fra MX.DK.

Jeg har ikke set filmen endnu, og jeg må erkende, at jeg heller ikke kender manden, men hvor er det godt sagt.

Det affødte mange tanker, og det er rigtigt, at verden er blevet et meget selvcentreret sted at være. Solidaritet og empati er sjældne varer.

Så hvor starter man? Helt sikkert med 'The Man in The Mirror'.
Hvordan?
Det må vi udtænke hver især, men jeg vil arbejde på

  • ikke at tro, at jeg ved mere eller bedre, 
  • at være tilstede, 
  • at lytte bedre og glemme mig selv, i stedet for at tro at jeg kan vide og mene det hele. 
  • Jeg vil øve mig i at lade være med at vide noget med sikkerhed og i at tænke 'os' i stedet for 'mig'.

Det vil sikkert føles ret befriende.


Quote: "I wanted to show our mental problems, that we only are interested in ourselves, that we always concentrate ourselves on me, me, me. That is, what I see these days. The narcissistic trends are a part of peoples lives. We are blind consumers, we try to close down for everything, which feels uncomfortable for us, we ignore, what makes us scared.
We have access to everything, but we see nothing. The only thing, we know, is our experiences and in that sense social medias are dangerous, because people 'think', that they everything. But it is an illusion. They know nothing, or not more than before. They have an opinion about everything, even though they haven't experienced it."

The words aren't mine. The belong to Michael Haneke, film director and screenwriter, who recently has made the film Happy End, which is a dark farce about a family on the edge of dissolving, and the words comes from an interview in The Playlist (I have translated from a Danish article in MX.DK

I haven't seen the film yet, and I have to admit, that I don't know the man, but I think, that it is so well said.

It made me think a lot, and it is true, that the world has become a very self centered place to be. Solidarity and empathy are rare 'comodities'.

So where do you start? Definitely with 'The Man in The Mirror'.
How?
That is for each of us to think about, but I will work on

  • not to believe that I know more or best,
  • to be present,
  • to listen better and forget myself, instead of believing, that I know everything.
  • I will work on not knowing anything for sure, and think 'we' instead of 'I'.

It will certainly feel pretty liberating.

Wednesday, March 21, 2018

Så svært at lege - So Difficult to Play

Hvorfor er det så svært at slippe kontrollen og give sig til at lege?

Lege på måden, hvor resultatet ikke betyder noget.
Den måde, som børn leger på.
Den måde, som udvikler sig efterhånden.
Den måde, hvor intet er givet på forhånd.
Den måde, hvor der ikke stilles krav.
Den måde, hvor alt er rigtigt.

Det er SÅ grænseoverskridende, og børn kan det bare.

Hvis vi altså ikke bare tæmmer dem og fortæller, hvad der er rigtigt og forkert. Når Favorit Storebror giver sig i kast med papir og farver eller maling, begynder det med at være noget, og ender med at være noget andet - og det er helt ok i hans univers. Det kan man stadig, når man lige er blevet 5 år.

Sådan ville jeg ønske, at jeg kunne lege, men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke give helt slip. Jeg kan ikke acceptere at lave noget grimt og helst heller ikke noget, der bliver til noget andet. Jeg overtænker og over-reagerer.

Men hvis vi voksne ikke kan slippe os løs med harmløse ting, så skal vi i hvert fald lære ikke gribe ind, når børn slår sig løs og kreerer uden hæmninger. Vi skal ikke fortælle, hvad der er 'mere' rigtigt.

Det er direkte ondt at lægge barrierer ind i et barn, som man selv kæmper med at slippe løs - når det nu er helt harmløst og fyldt med glæde.


Why is it so difficult to let go of control and just play?

Play the way, where the result doesn't matter.
The way, children play.
The way, which develops while working.
The way, where nothing is given before hand.
The way without demands.
The way, where everything is correct.

It is SO transboundary, and children just do it.

That is, if we don't tame them and tell, what is right, and what is wrong. When Favorite Big Brother is totally absorbed by paper and crayons or paint on a project, which starts out as something, and ends up being something else - and that is quite ok. You can still do that, when you have just become 5 years old.

I wish, that I could play that way, but I cannot. I cannot totally let go. I cannot accept to make something ugly and prefer that is doesn't end up different from, what I planned. I over-think and over-react.

But when it is like that, that we grown-ups cannot let go when doing something harmless, then we should definitely not interfere, when kids let go and create something without inhibitions.

To put barriers into a child, barriers you cannot overcome yourself, is down right evil - now that it is about something totally harmless and filled with joy.

Tuesday, March 20, 2018

Gemmer du minder? - Do You Save Memories?

En af mine venner har familie, der var med til at grundlægge Solvang i Californien i USA. Vi kom til at tale om det forleden, og det var spændende at lytte til. Hun ligger inde med skøder fra den tid og andet papirmateriale, der stammer fra hendes families store gård, som var hendes barndomshjem.

Vi talte om vores familiers historier, og vi kom langt omkring. Som hende har jeg også mine skatte, der går tilbage til de personer i min familie, der oplevede 2. verdenskrig og tiden før. Min Mormor var dameskrædder og havde egen systue. Fra den tid har jeg en af hendes regnskabsbøger, der viser, hvad hun tjente på at sy f.eks. en bryllupskjole. Jeg har også mine bedsteforældres regnskabsbog, hvor der står, hvad forskellige fødevarer og rengøringsmidler kostede den gang. Det er sjovt og lærerigt.

Det er så lang tid siden - og alligevel ikke, for det er mennesker, som min veninde og jeg kan huske, og det er grundlaget for vores liv.

Samtidig fylder ingen af vores minder meget, men de fortæller meget.

Tænk på det, når du gemmer ting som minder. Tænk på hvor belastende de kan være plads- og vægtmæssigt. Fylder de mange flyttekasser, eller fylder de en skotøjsæske? Jeg er så overbevist om, at en skotøjsæske med gemte skatte bliver taget frem oftere end de 5-6 flyttekasser, der står i kælderen eller på loftet.

Minder kan være gode, stor ballast er altid dårlig. Lad ikke de gode minder drukne i mængden.

De omtalte bøger og min mormors salmebog
The books I mentioned, and my Grandmother's hymn book

One of my friends has family, which were some of the founders of Solvang, California, USA. We talked about it the other days, and it was very interesting. She has deeds in her possession from that time and other papers, which are from the big farm here in Denmark, which was her childhood home.

We talked about our family histories, and we came far. Like her I have my treasures, which goes back to the 2nd World War and before that. My Grandmother was a ladies tailor and had her own business. From that time I have her ledger showing how much she got from making a wedding dress and other garments. I also have my grandparents grocery account book, where you can read, what the costs for food and cleaning products were. It is fun and educational.

So long time ago - and not really, because it is all about people, whom my friend and I remember, and they were the foundation of our lives.

At the same time these items don't take up much space, but they tell a lot.

When you save memories, think about how much space they are going to take up. Think about how stressful they will be, if they are big and/or heavy. Do you have several moving boxes filled, or do you have a shoe box? I am so sure, that a shoe box will be taken out a lot more than the 5- 6 moving boxes, you have in the basement or in the attic.

Memories can be good, big ballast is always bad. Don't let the good memories drown in the crowd.

Thursday, March 15, 2018

Smukt kan godt være billigt - Beautiful can be Cheap

Vi kender alle sammen de perioder, hvor alt går i stykker. Hvor vaskemaskinen går lækker vand, cyklen punkterer, og strygejernet ikke vil blive varmt, og alt sammen inden for et uges tid.

Her er tingene også kommet i udskiftningsfasen. Dog ikke i stor stil.

Jeg har i hele mit voksne liv haft nogle bestemte glas, som er blevet brugt til vand, øl, sodavand, te, kaffe og gennem de sidste år også latte. Så de har tålt varmt og koldt - for ikke at tale om daglig vask i opvaskemaskinen.  Og så er de billige - og smukke, som de fleste anvendelige ting er.

Men forleden dag da jeg satte noget andet i opvaskemaskinen, strejfede jeg et glas med hånden, og glasset splintredes. Bare ved en let berøring. Der var et gigantisk oprydningsarbejde bagefter.

Så jeg vurderede, at glassene nu var for gamle og slidte, og de var også ret ridsede, så de er nu blevet skiftet ud - med samme slags glas.

Man kan ikke fornægte kvalitet, og nu er jeg ejer af 12 helt glatte og smukke Duralex Picardie glas igen. De fås alle steder og i flere størrelser, bare Google dem.Gammelt og nyt - Old and new


We all know those periods, where everything breaks. The washing machine leaks water, the bike  punctures, and the iron will not become warm. Everything happen within a week.

Things here are also in a replacement phase. Not big style, though.

I have all my life had the same glasses, which have been used for water, beer, soda, tea, coffee and through the last years latte. They have endured warm and cold drinks - not to mention daily wash in the dishwasher. They are cheap - and beautiful, as most useful things are.

But the other day when I was filling the dishwasher, I touched a glas with my hand, and it splintered. It was just a light touch. The clean up afterewards was quite extensive.

So I thought, that now the glasses were too old, and they were also quite scratched, so now they have been replaced - with the same kind of glasses.

You cannot deny quality, and now I have 12 totally smooth and beautiful Duralex Picardie glasses again. You can get them everywhere and in several sizes, just Google them.

Wednesday, March 14, 2018

Familie og venner - Family and Friends

Der er intet, der betyder mere end familie og venner!

Jeg havde den skønneste dag i går. Morgenen begyndte med, at jeg huskede mig selv på, at min ældste veninde (vi har været venner, fra vi var 9 år) har fødselsdag i dag, så jeg kunne skrive en hilsen til hende.

Lidt senere ringede Største Favorit person, og vi sludrede 10 minutter, mens han var på vej til arbejde, og jeg fik en update på, hvordan Favorit-familien havde det.

Senere cyklede jeg ned i byen, hvor jeg havde talt med 4 mennesker, som jeg kender godt, inden jeg nåede frem.

Hjemme igen forberedte jeg frokost, fordi en gammel veninde skulle komme på besøg. Vi har kendt hinanden meget længe, og det er en af den slags venskaber, der - uanset om der er gået et år eller en måned - altid er det samme. Vi taler, som om vi havde set hinanden dagen før.

Det er sådan en dag, hvor man (jeg) føler sig inderligt velsignet.Jeg fik oven i købet blomster! - I even had flowers!

Nothing means more than family and friends!

I had the most wonderful day yesterday. The morning started with me reminding myself, that it is my oldest girlfriend's birthday today (we have been friends, since we were 9 years old), so I could write her a note.

Later Biggest Favorite Person called, and we chatted for 10 minutes, while he was on his way to work, and I had an update of, how the Favorite Family is doing.

Later I took my bike down into the city, and before I arrived, I had talked to 4 persons, whom I know very well.

At home again I prepared lunch, because an old girlfriend was coming. We have known each other for a very long time, and it is one of the friendships, which - no matter if we saw each other a year ago or a month ago - always is the same. We talk, as if we saw each other yesterday.

It a day like that, which makes you (I) feel blessed.

Monday, March 12, 2018

Brugt og slidt - Worn and Torn

Så skete det! Et af mine sengesæt er slidt op, og det er der ikke noget mærkeligt i, for jeg købte det i 1987! Så det har tjent mig godt. Det er virkelig et godt eksempel på, at kvalitet måske er dyrere her og nu, men billigere i længden.

Så nu har jeg kun 2 sæt sengetøj tilbage, og det vil jeg prøve at klare mig med, indtil det - måske - viser sig, at jeg skal ud at købe et nyt sæt, fordi det fungerer bedst for mig med 3 sæt. Men som sagt det vil vise sig. Der bliver ikke købt nyt lige nu.

Jeg har dog stadig planer med det slidte sæt. Det bliver lige lagt til side nu, og så vil jeg se, om jeg ikke skal have syet noget af den del, der ikke er slidt, for det er god damask bomuld. Måske skal det blive til en dragtpose til mit pæne tøj (som hænger i en plasticpose lige nu!), eller måske til en overtræk til min sommerdyne? Eller måske noget helt andet.

Men der er stadig levetid i det. Bare i en anden udgave.

Det er en firkant, der er tyndslidt
It is a square, which is totally worn thin


Now it happened! On of my sets of bedlinen has been torn, and that's not really a surprise, because I bought it in 1987! So it has served me well. It has also been a really good example of good quality, which might be more expensive in the moment, but cheaper in the long run.

So now I only have to sets left, and I will see, if I can manage with 2 sets instead of 3 as usual, or if I cannot do without the third one. Time will tell. But nothing new will be bought right now.

Though I still have plans with the old set. For now I have put it away, and I will see, if I can make something useful of the part, which isn't worn out, because it is good damask cotton. Maybe it will become a dust bag for my nicer clothes (which now is hanging in a plastic dust bag!), or maybe become the cover for my summer duvet?

There is still time left in it. Just in another version. 

Wednesday, March 7, 2018

Det må være forår! - It must be Spring!

Ellers får man vel ikke LYST til at vaske skuffen under komfuret af, vel?
Eller at vaske tæpper, der hører til i Favorit-børnenes croozer, vel?
Eller at støvsuge og vaske klædeskabet af?

Det må være forår til trods for, at der ligger en masse beskidt sne, og at de har lovet, at der kommer mere sne i dag! Der må bare være forår på vej, når man kan finde energi til sådan nogle ting.

Jeg har med vilje ikke taget billeder af komfur-skuffen, før jeg rengjorde den! Den var jeg ikke stolt af.

Nu mangler jeg bare køleskabet, som dog må vente, for når jeg har spist frokost, skal jeg ind til byen og købe fødselsdagsgaver til to af mine favoritmennesker, som har fødselsdag med 7 dages mellemrum. Den første på mandag :-)

Hvis energien ikke er aftaget i morgen, så er det forår!

Alle billeder taget med min telefon - All photos taken with my phone

Da jeg startede - When I started...

- og resultatet, som I ikke kan se meget af, men det kan jeg!
- and the result, which you cannot see much, but I can!

Otherwise you don't WANT to wash the drawer underneath your stove, do you?
Or wash the blankets, which belong in the Favorite little ones' croozer, eh?
Or to vacuum and wash the clothes closet?

It must be Spring in spite of that there still is a lot of dirty snow lying around, and that they have promised, that more will come today. Spring just have to be on the way, when you can find energy for such things.

Intentionally I haven't taken before-photos of the stove drawer, before I cleaned it! I wasn't exactly proud of it.

Now I only want to clean the fridge, though that has to want, because when I have eaten lunch, I am going into town to buy birthday presents for two of my Favorite persons, who has birthdays on the next 2 Mondays :-)

If the energy hasn't declined tomorrow, then it is Spring!

Monday, March 5, 2018

Ønskesedler - Wish Lists

Mine ønskesedler indeholder i reglen praktiske ting. Ting, som jeg ønsker fornyet, fordi andet er slidt op.

Det forholdt sig lidt anderledes med et af mine ønsker på min juleønskeliste.

Jeg elsker nykværnet peber. Det er mit krydderi. Og groft salt. Så jeg havde en saltkrukke og en peberkværn.

Men kværnen blev mere og mere stram at dreje, og til sidst kunne jeg næsten ikke vride den rundt. Den var slidt op. Ikke fordi den var særlig gammel, men sikkert fordi den ikke var af særlig god kvalitet.

Saltkrukken er smuk i al sin enkelhed, men når jeg laver mad, går det ofte stærkt, og så griber jeg ned i saltkrukken med to fingre og fisker det salt op, som jeg skal bruge. Jeg har aldrig tænkt over det før, men det er jo faktisk ikke særlig hygiejnisk!

Så i julegave ønskede jeg - og fik disse dejlige kværne, som oven i købet har indstilling til, hvor groft der skal kværnes.

Smukt anvendeligt design.

My wish lists mostly contain practical items. Things, which I want to replace, becauce they are worn out.

It was a bit different with one of my wishes for last Christmas.

I love fresh grained pepper. That is my spice. And sea salt. So I had a salt jar and a pepper mill.

But the pepper mill became more and more difficult to turn, and at the end I almost couldn't turn it around. It had been worn out. Not because it was very old, but probably because the quality wasn't too good.

The salt jar is very beautiful in a simple way, but when I cook, I am often in a hurry, and then I grab down into the jar with two fingers and pick up the salt, I need. I have never thought about it before, but it is actually not very hygienical!

So for Christmas I wanted - and received these two beautiful mills, which even have a feature, so you can set how coarse you want to the pepper and salt to be.

Beautiful useful design.

Saturday, March 3, 2018

An organized Home

Til min fødselsdag blev jeg ikke kun forkælet med at få en fantastisk dag i gave, jeg fik også fysiske gaver, bl.a bog, der hedder 'Remodelista The Organized Home'. Det er en... tja, hvordan kan det siges - en meget fornuftig bog. Masser af gode råd om at holde sit hjem enkelt og have en plads til det, som man behøver. Oveni er den meget smukt forarbejdet og fyldt med dejlige fotos.

Det inspirerede mig til at ændre en ting, som virkelig får køkkenbordet til at se bedre ud. Normalt står min opvaskebørste og skrubber i vasken, men det har jeg gjort op med. Det er selvfølgelig en ganske lille ting, men jeg er meget inspireret til at gå videre. Det kan jo både være kønt og praktisk.

Jeg er ikke sponseret - I am not sponseredFor my birthday I wasn't only spoiled with a fantastic day out as a present, I also had physical gifts. I got a book called 'Remodelista The Organized Home'. It is a... well, maybe you could say a very sensible book. Lots of good advice about how to keep things simple in your home and make place for the things, you need. On top of that it is beautiful and filled with lots of great photos.

It inspired me to take action to change something on my kitchen counter, which really made my kitchen look better. Normally my dish brush i standing in the sink, but I am done with that. Of course it is a very small thing, but I am inspired to continue. Things can be pretty and practical.