Monday, July 31, 2017

Jeg fatter ikke mode! - I Don't Get Fashion!

Hvad er mode egentlig? Er det modehusene, der laver shows, der giver de kommende trends? Eller er det street style, der (måske) opstår af 'sig selv'. Det er jeg ikke overbevist, da street style ofte er meget 'jo mere underligt, jo bedre'. Men vist af en it-girl, så går alt hjem.

Jeg forstå ikke mode, og af samme grund læser jeg modeblogs og klummer, og jeg hyrede en stylist og blev klogere på mig selv, men  blev stadig ikke klogere på mode, men selvom jeg ikke har meget tøj, synes jeg, at tøj er sjovt.

Men vi vil gerne have vores egen stil, og så ser vi alligevel ens ud. Prøv at sæt dig på en bænk og se på de mennesker, der går forbi. Det er uhyre sjældent, at man ser en person med sin egen stil. 

Man må ikke forveksle klasse med stil, for det er ikke samme. Klasse er forsvundet. Det forsvandt, at vi holdt op med at klæde os 'pænt på', når vi skulle på arbejde, ud med venner eller på besøg. Nu tager vi et tørklæde af og en halskæde på i stedet, tager vores sneakers af og et par stiletter på, og så påstår vi, at vi er festklædt.

For at skelne imellem stil og klasse kunne man sammenligne Jackie Kennedy-Onassis med Cher. Jackie O. havde både stil og klasse. Cher har stil, men hun har ikke klasse. Ingen kritik her - jeg elsker Cher. 

Men stort set render alle vi andre bare rundt og har hverken stil eller klasse. Vi er hverken festlige eller flotte. Vi er bare en gang havregrød.

Det, der udløste dette indspark, var en klumme om street style, som blev bragt i Metro-avisen. Et ungt menneske blev spurgt om, hvad han havde på, og svaret var et par Vans, Levi jeans og en hvid Asos bluse. 

Det var en pæn fyr. Helt bestemt. Men hvorfor fremhæve noget så dagligdags? Bringer det inspiration? Er det sjovt? Spændende? Det var nærmest, som om han bare havde grebet det, der var rent, hvilket selvfølgelig er fint nok. Men er det godt nok til at komme i en street style modeklumme, så behøver vi godt nok ikke gøre os umage mere. Eller måske skulle vi!

Jeg synes, at tøj er sjovt, men jeg fatter ikke mode!
What is fashion? Is it the big fashion houses, who make shows, and set out the course of the coming trends? Or is it street style, which (might) just arrise by 'itself'. I am not convinced, as street style often is 'the stranger, the better'-ish. But if it is shown by an it-girl, anything goes.

I don't understand fashion, and for the same reason I read fashion blogs and articles. I hired a stylist and became wiser about myself, but is still not wiser about fashion, and even though I don't have a lot of clothes, I still think, that it is fun.

We all want our own style, and yet we look the same. Try to sit on a bench for a while and look at the people go by. It is extremely rare, that you see a person with his/her own style. 

You shouldn't mix style with class, because it isn't the same thing. Class has - for most - disappeared. It wasnished, when we stopped dressing 'up' for work, going out with friends or visiting. Now we take off a scarff and put on a necklace, exchange the sneakers with a pair of heels, and then we claim, that we are ready for partying.

As an example you could compare Jackie Kennedy/Onassis with Cher. Jackie O had style and class. Cher has style, but no class. No critisism - I love Cher.

But most of us run around and have neither class nor style. We are not festive or dashing. We are a bowl of oatmeal.

What has released this blog post? Well, the other day on the train I was reading a column about street style in the Metro Paper. A young man was asked about, what he was wearing, and the answer was a pair of Vans, Levi jeans and a white Asos t-shirt.

He is a handsome guy. Not doubts. But why enhance something as common as this? Does it bring inspiration? It is fun? Exciting? I think, that he just had grabbed what was clean in his closet, which of course is fine. But it is fine for a fashion column? If it is, well, then we don't have to make so much effort anymore. Or maybe we should!

I think, that clothes is fun, but I don't get fashion!

Thursday, July 27, 2017

Tilbage fra ferien - Back From Holiday

For mange er ferietiden ved at være ovre, og det kan kreere noget stress. Hverdagen sætter ind, og man skal tilbage i rytmen.

Eller skal man?

Ferie kan være en inspiration til, hvordan man kan gøre hverdagen lettere. Et sommerhus eller et hotelværelse er i reglen indrettet meget rationelt, og der er gode ideer, som man kan snuppe med hjem for at gøre ting lettere.

Indretning kan være en af dem.

 • På feriesteder består et soveværelse af en seng, et sengebord, et klædeskab og ofte en lille kontorsektion.
 • Hvis man er et sted, hvor der er en hel lejlighed, er køkkenet indrettet med præcis de ting, der er brug for. Der er ikke 6 forskellige røreskåle, og heller ikke 4 forskellige salatsæt - bare som eksempel. Til trods for det, er der alt, hvad man skal bruge. Skabene er ikke overfyldte, og det er let at komme til de ting, som man skal bruge.
 • Spisestuen er bord og stole, og afslapningssektionen er en sofa (afstemt efter de antal mennesker, som bor der) og et sofabord.
 • Hvad har man mere brug for? Måske et skab til sine hobbies og så ikke mere. 

Let at holde, let at overskue.

En anden god ting er at rydde op efter sig selv. Det kan selv små børn gøre. Når man er færdig med en aktivitet, rydder man alt væk, som man har haft fingrene i, før man begynder på noget nyt. Det gør underværker.

Før sengetid kan man tage en runde og lægge de sidste ting på plads, for det giver godt humør at komme op til et hus, der ser godt ud.

Samtidig lever man (ofte) med mindre strikse regler i ferien, og selvfølgelig skal der ordentlig mad og sengetid til i hverdagen, men måske har nogle regler udlevet sig selv og kan laves om.

Prøv at tænke 'ferie hjemme', og se om der ikke dukker nogle gode ideer op. Det er et godt tidspunkt
at prøve noget nyt, når man har været væk hjemmefra, og måske ser på det hele med friske øjne.

Velkommen tilbage!The Holiday season is over for a lot of people, and that can create some stress. Everyday life is setting in, and you have to get back into the rythm.

Or must you?

Holidays can be a good inspiration how to make everyday life easier. A summer cabin or a hotel room is usually furnished very rationally, and there are good ideas, which you can grab to take home to make things easier.

So your furnishing at home could be one idea to look at. 

 • In Holiday places the bedroom normally has a bed, a bedside table, a closet and often a small office section.
 • If you are in a holiday flat, the kitchen is a good example of, what you really need. There will not be 6 mixing bowls, and there will not be 4 salad sets - just as examples. Despite this there is everything you will need. The cabinets aren't overstuffed, and there is easy access to everything.
 • The dining area is a table and chairs, and the lounge/living room normally contains a sofa (equal to the numbers of persons living there) and a sofa table.
 • Do you need more? Maybe a cabinet for your hobby stuff and that's it.

Easy to maintain, easy to overview.

Another good thing is to clean up after yourself. Even kids can to that. When you are done with one thing, you put everything back into their places, before you start something new. It makes wonders.

Before bedtime you can make a round in the house and catch up with the rest, and you will be happy the next morning looking at a house, which looks nice.

Often you don't have so strict rules during holidays, and of course good meals and bedtime is necessary on ordinary weekdays. Though it is worth while to think about, if you have outgrown some of your rules, and if new ones could be taken in, which are not quite so restrictive and easier to live with.

Try to think 'holiday at home' and see, if a couple of new ideas come up. It is a good time to try something new, when you have been away from home, and maybe look at everything with fresh eyes.

Welcome back!

Thursday, July 20, 2017

Ferie hjemme - Staycation

Når sommerferien fra børnehaven skal holdes hjemme, fordi Næststørste Favoritperson desværre ikke kan holde ferie her i sommerperioden. så er der gang i den.

Der bliver leget meget med lego, og der er energi, der skal fyres af. Største Favoritperson er på fædre-barsel, så der er liv og glade dage med en 4 årig og en baby på 9 måneder!

Jeg har heldigvis fået lov til at være med på sidelinien - og elsker det - så vi tager på ture, finder nye legepladser og leger inde - alt afhængig af vejret.

Nu er favorit-baby blevet så stor, at favorit storebror kan udløse meget latter, men det er jo ikke altid, man kan få opmærksomhed, når man gerne vil underholdes. Men så finder man en måde at få kontakt på!


When the summer holidays from kindergarten is being spent at home, because Second Biggest Favorite person cannot take leave during summer, things are getting lively.

A lot of lego is being built, and energy has to be burned off. Biggest Favorite Person is on paternity leave, so he has his hands full with a 4 year old and a 9 month old baby!

I have been invited to be on the side line  which I love - and we go on trips, find new playgrounds and play indoors - depending on the weather.

Now Favorite Baby has become so big, that Favorite Big Brother can make her laugh out loud, but it is not always, that he reacts, when she wants to be entertained. But even babies can find a way to get attention!

Wednesday, July 19, 2017

På tur med små mennesker - On Tour with Small Persons

Favorit-storebror bliver så køresyg, når han kører i en bil, at han dårlig i en time efter at have kørt i 20 minutter.

Men det skal ikke afholde os fra at tage på tur, så vi startede med attituden, at rejsen var en del af det sjove, og med to klapvogne og masser af oppakning tog vi afsted med offentlig transport, og det gik over al forventning! Der er meget underholdning i et S-tog. 

Vi tog på stranden. Den nærmeste vi kunne finde. Masser af sol, lidt vind og en fin temperatur kombineret med sand og vand og ad libitum melon, gulerødder, knækbrød og yoghurt i køletasken, og så var succesen hjemme. 

Begge de små nød det rigtig meget - og det gjorde vi voksne også. Der skal jo ikke så meget til! Det behøver ikke at være de store dyre ture, der tæller. Denne tur kostede billetterne og en is til hver på vejen hjem. Enkelt er godt. Vi var sammen og havde tid til hinanden.

En virkelig dejlig dag! - og vi sover med garanti godt i nat.

Bellevue strand 
Bellevue Beach in Klampenborg just outside Copenhagen

Favorit-baby er for lille til is, så hun fik frugtmos
Favorite Baby is too small to have an icecream, so she had fruit 

Favorite Big Brother get so carsick, that he stays sick for an hour after have been in a car for 20 minutes.

But that is not going to prevent us from going on a trip, and today we startet out with the attitude that the trip itself was part of the fun, and with two strollers and a lot of bags filled with stuff, we took off with public transport, and it exceeded all expectations! There is a lot of entertainment in a train.

We went to the beach. The closest we could find, and with lots of sun, a bit of wind and a fine temperature combined with sand and water and ad libitum melon, carrots, crispbread and yogurt in the cooler bag, it was a total success.

The littles ones really enjoyed it - and so did the adults. It doesn't take much! It doesn't have to be and expensive trip to an expensive place that counts the most. This trip cost the train tickets and an icecream for each of us. Simple is good. We were together, and had time for each other.

A really wonderful day! - and we will sleep very well tonight.

Monday, July 17, 2017

København lørdag formiddag - Copenhagen Saturday At Noon

København er støj, trafik, mange mennesker, shopping og travlhed. Men København er også stilhed, åbne pladser, afslapning og leg.

I lørdags var jeg inde i byen for at gøre nogle indkøb, som jeg vil fortælle om senere, og jeg tog en pause med en kop kaffe. Jeg var inde ved Torvehallerne, som er et spændende sted med mad og drikke af alle slags og alt af høj kvalitet. Det skal opleves, hvis man er her.

Lige bag ved er der lavet en anden slags rekreativt område, som er bygget op af fliser og cement omgivet af meget smukke gamle huse. Det er store kontraster, men det fungerer.

Det gjorde ikke min lille pause dårligere, at solen skinnede fra en skyfri himmel. Så man kunne bare nynne Hot Town, Summer in the City.

Israels Plads med Torvehallerne i baggrunden
Israels Plads with Torvehallerne in the background

 Jeg kan godt lide moderne byggeri, men huse bliver ikke meget smukkere end disse
I like modern architecture, but houses don't get much more beautiful than these.

Plads til leg - Room for games and play

- og plads til lidt kærlighed til både dyr og mennesker
- and space for a little love for people and animals

Copenhagen is noice, traffic, crowds, shopping, and business. But Copenhagen is also quiteness, open spaces, relaxation and play.

On Saturday I was in the city to shop for some items, I will tell you about later, and I took a break with a cup of coffee. I was at Torvehallerne, which is a very exciting place with food and drinks of all kinds and of very high quality. You have to visit, if you are here.

Right behind Torvehallerne is another kind of recreative area made of tiles and concrete surrounded by beautiful old houses. Big contrasts, but it works.

My little break became even better, as the sun was shining from a clear blue skye. All you could do was to hum Hot Town, Summer in the City.

Wednesday, July 12, 2017

Samler du på projekter? - Do You Collect Projects?

Jeg har før skrevet om dette her, men det er noget, jeg møder så meget meget under oprydninger.

Det drejer sig om mennesker, der lader sig inspirere, og der findes ikke noget bedre end at lade sig inspiere. Man bliver glad. Det er en positiv insprøjtning.
 • Man går en tur, finder nogle flotte kogler, samler dem sammen og går hjem med en fantastisk ide til at lave et kogletræ til jul. Der er masser af tid til jul!
 • Man ser i en tv-udsendelse, at der er nogen, der har syet det flotteste sengetæppe af gamle jeans, og man har 3-4 par liggende, som er 'krøbet i vask', og nu kan de blive brugt. Så man går ud og køber tråd, bånd og foer til projektet. "Så har jeg det hjemme, til når jeg får tid".
 • Man ser en, der har malet et abstrakt maleri og klistret billeder af børn og venner på. Det ser super-cool ud, og et lærred koster næsten ingenting, det er ikke svært at male lidt krims-krams på, så det køber man næste dag. Og maling og lim. "Jeg skal bare lige have det malet og udvalgt billederne og få dem printet".
 • Man ser nogen, der har købt nogle syltetøjsglas på loppemarked, og nu bruger det til opbevaring af alle slags. Til clips, til blyanter, til viskelæder og småting, og der er sat mærker på med dymo. Man går ud og køber nogle glas (de koster ikke så meget) og nogle klistermærker (en dymo koster meget), og så skal man bare rydde op på hylden og i skuffen, så er det i orden.
 • Man ser noget smukt stof, som ville være flot at sy lunchservietter af til påskefrokosten, og det er på tilbud, så det er billigt. Og så skal man bare have kantebånd og sytråd. Og der er masser af tid til påske.
Og så går man ud og køber 2-3 plastickasser til at opbevare det altsammen i. Det hele har kostet en (nu passiv) formue og tager en pokkers masse plads op, men det er ikke det eneste. Man er blevet belastet af at have en masse kasser fyldt med ting, som man 'skal' lave og selv om man egentlig gerne vil, kommer det til at føles som en pligt. Glæden siver ud.

Er der nogen, der genkender sig selv? Det gør jeg - og jeg ved, at jeg ikke er den eneste.

Jeg har lært af skade, så jeg har max. ét - 1 - kreativt projekt i gang. Der bliver ikke købt ind til mere eller andet, før det er færdigt.

Hvis jeg får en god ide, skriver jeg den op i en lille notesbog, og så ligger den, til jeg er færdig med det, jeg arbejder på nu. Så tager jeg et kig, og jeg må indrømme, at 97% af ideerne holder ikke efter anden gennem-tænkning. De passer hverken til mit liv eller til mit hjem. Men det er gode ideer! Fine ideer! Dejlige at tænke på. Så jeg lader dem blive ved tanken.

Jeg har lært, at jeg bliver meget gladere af ikke at give efter for et pludseligt indfald, som jeg agerer for hurtigt på.

Fik en hel buket af disse skønheder i går!
Got a big bouquet of these beauties yesterday!


I have written about this before, but it is an issue, I see so much when de-cluttering.

It's about people, who get inspired, and there is nothing better than getting inspired. You become happy. It is a positive injection.
 • You go for a walk an find some pine cones, collect them and go home with the idea of making a cone-tree for Christmas. Christmas is still far away.
 • You watch on tv, that somebody has sewn the most fantastic blanket from old jeans, and you have 3-4 pairs laying around, which have 'shrunk in the wash', and now there is a use for them. So you go buy sewing thread, trimmings and backside material for the project. "So now I have it, for when I get the time to make it".
 • You see oneone, who has painted an abstract painting and glued photos of family and friends on. It looks super cool, and a canvas costs nothing, so you buy it the next day. And paint and glue. "Now I just have to paint something, choose the photos, print them and glue them on".
 • You see someone, who has bought mason jars at a flee market, and now is using them for storing all sorts of small stuff. Paper clips, crayons, erasers etc, and each jar has little dymo signs telling, what to put into it. You go and buy the jars (they are quite cheap) and some labels (a dymo is expensive), and then you just have to de-clutter the shelves and the drawer for small stuff, print labels, and fill them.
 • You find a piece of beautiful material, which would be so nice to make place mats of for Easter lunch, and it is on sale, so it is quite cheap. You just need some trimming and thread, and Easter is long time ahead.
Then you go an buy 2-3 plastic boxes to store all these projects in. Now a lot of (passive) money has been invested, and it takes up a lot of space, but that is not the only thing. You are being tied down by a lot of boxes filled with things, you 'have to' do. Even though you really want to do all this, it becomes a duty. The happiness takes off.

Anybody, who recognizes themselves? It do - and I know, that I am not the only one.

I have learned by experience, so I have max one - 1 - creative project going. No purchaces wil bee made, before the ongoing one is finished. 

If I get a good idea, I write it down in a small notebook, and it staying in place, until I am done with my present project. Then I take a look, and I have to admit, that 97% of the ideas don't take off after second thought. They don't fit my life or my home. But they are good ideas! Really fine ones. And nice to think about. So I stay with the thought.

I have learned, that I am happier with not giving in for sudden impulses, which I act too quickly on.

Monday, July 10, 2017

Design kopier - Design Copies

Jeg er helt med på, at vi alle køber kopier af møbler, tøj, sko, køkkenudstyr osv.  Noget bliver vist i en eksklusiv udgave, og straks er der nogle, der kopierer. Sådan opstår trends.

Men der må være grænser. Når jeg ser en sko, som den nedenfor på fotoet, spørger jeg mig selv, hvordan en producent kan finde på at producere sådan noget. Jeg spørger mig selv, hvordan en forretningsindehaver kan finde på at købe varen ind, og til sidst spørger jeg mig selv, hvem i alverden der ønsker at gå med sådan en sko. Den er af tydelig dårlig kvalitet, der prøver at give sig ud for at være noget, den ikke er!

Men, men, men - der må jo være kunder til den. Ellers blev den ikke produceret.

Jeg har en bekendt, der tog til et land i Asien og købte en kopi af en Vuitton taske. Den var ganske veludført, men det, der afslørede den, var syningerne på remmene. Den havde kostet en tiendedel af en original Vuitton taskes pris - som er himmelhøj, ingen diskussion om det - men hun overvejede faktisk at få sin skomager til at sy nogle flotte remme og sætte dem på, så den kunne gå for at være en original!

Der falder min kæde totalt af! Hvis man så gerne vil følge med den strøm, der føler trang til at vise ting frem, så køb dog en original. Alle genkender en kopi.

Men desværre er det os forbrugere, der gør, at sådan noget finder sted, og derfor er det også os, der kan standse det. Enten ved at købe en original, eller at købe noget, der ikke har et navn, men 'bare' er godt håndværk.

- og selvom indersålen er løs, er prisen stadig høj!
- and even though the inner sole is loose, the price is still high!

I am totally aware, that we all buy copies of furniture, clothes, shoes, kitchen ware etc. Something new is shown in an exclusive version, and immediately somebody else will copy. That's how trends appear.

But we have to draw a limit. When I see a shoe, as the one on the photo above, I ask myself, how somebody even get the thought to produce something like this. I ask myself, how a shopkeeper can buy it for his/her store, and then I ask myself, who in the world wants to wear such shoes. It is obviously bad quality pretending to be something it is not!

But, but, but, there are probably a customer for it out there. Otherwise it wouldn't be produced.

I have an acquaintance, who went on holiday to an Asian country and bought a copy of a Vuitton bag. It was quite well made, but what gave it away was the stiching on the handles. The bag had cost a tenth of an original Vuitton bag - which price is sky high, no discussion about that - but she actually considered making her shoemaker make new handles, so it would look like an original. 

That's where I totally flip! If you need to show off, then buy originals. Everybody recognize a copy. 

But infortunately it is us, the consumers, who make this possible, and therefore it is us, who can stop it. Either buy an original, or buy something which hasn't got a name, but 'just' is good craftmanship.

Friday, July 7, 2017

Mentalt forstoppelse - Mental Procrastination

Jeg fik lavet så meget i går - bare ikke det, som jeg egentlig skulle.

Så det var selvfølgelig godt for noget, men det var ikke det væsentlige, der blev gjort. Altså det som jeg selv havde planlagt. Jeg kredsede rundt om det, og så 'blev jeg lige nødt til' at lave noget andet først. Og det var ikke en gang noget, som jeg synes, var spændende. Jeg vaskede bl.a. tøj, og det er jo ikke til at dø af grin over.

Så var der en ven, der sendte en sms, og spurgte, om jeg var hjemme, og det var jeg jo! Så gik den formiddag.

Det var en virkelig hyggelig formiddag, men nu sidder jeg i samme situation igen.

Det er nemlig et arbejde, som jeg rigtig gerne vil lave, men det kommer til at tage tid, og det er noget, som jeg skal gøre mig umage med. Det er mindst en måneds arbejde.

Men jeg går i gang nu, selvom om garnet til min nye sweater ligger lige foran mig - jeg skal bare lige have en kop kaffe til, men så går jeg altså også i gang...!

Hav en rigtig god weekend.

Hvis mit loft ser skråt ud - så er det fordi, at det er skråt!
If my ceiling looks as if it is 'tilting', then it is because it is 'tilting'.

I was doing so many things yesterday - just not, what I had planned to do.

So what I made was good for something, but it wasn't the important thing. It wasn't, what I myself had planned. I circled around it, and then I 'just had to do' something else first. And it wasn't even something fun. I did some laundry, and you don't roll around laughing about that.

Then a friend sent a text asking, if I was home, and I was! Then that morning went by.

It was a really cosy morning, but now I am in the same situation again.

It is work, I actually really want to do, but it will take time, and it is something, which will take all my attention. At least for one month.

But I will start now, even though the yarn for my new sweater is lying right in front of me - I will just have one more cup of coffee, but then I will start...!

Have a really nice weekend.

Wednesday, July 5, 2017

Stresser du? - Are You Stressed?

Så bliv lige her!

Jeg mener ikke, at du skal blive ved med at læse blogs, men hvor befinder du dig? Du sidder sikkert med iPad'en og føler, at du bør gøre noget andet, og hvis stressen lurer, fordi der er 1000 ting, der skal gøres, føler du måske, at det kan være lige meget, for du kan ikke overkomme det alligevel. Men prøv at stille dig selv disse spørgsmål:

Hvorfor føler du dig stresset? Hvad er det egentligt, du føler, du mangler at gøre.
Find de ting, der trigger dig.
Er det fordi tingene skal være på en bestemt måde? Din måde?
Drejer det sig om, hvordan du ønsker verden skal se dig?
Er det dine omgivelser, der forventer noget af dig? - og gør de overhovedet det, eller er det noget, du tror?
Eller er det dine egne store forventninger, altså selvpåførte pligter.
Har du 15 ting på din to-do liste?

Besvar spørgsmålene så ærligt som du kan.

Måske finder du ud af, at du har sat kravene til dig selv meget højt. Så højt, at du ikke kan honorere dem.

Hvordan verden ser dig, kan du ikke bestemme, uanset hvor meget du prøver! Du kan ikke gøre alle tilfreds, og det skal du sandelig heller ikke. Hvis du gerne vil have verden beskriver dig på en bestemt måde, så arbejder du op ad bakke. Glem alt om, hvad 'verden' tænker, og vær aldrig andet end det, du er. Det er alt for anstrengende. Hvis du så mister venner (så er de ikke venner alligevel) eller bekendte, så må du finde nye, som accepterer dig, som du er. Vær dig selv. Alt andet er umuligt at leve med i længden.

Smid to-do listen væk. Den er bare en ekstra stress-faktor. Skriv i stedet for en 'jeg-har-gjort-liste', når dagen er slut. Glem ikke noget. Heller ikke 'jeg har lagt tøj sammen', for alt tager tid. Du vil blive overrasket over, hvor meget du har lavet!

Men det afstresser selvfølgelig ikke lige nu, så find ud af hvad er absolut nødvendigt at gøre lige nu? Det er ALDRIG at få huset til at se pletfrit ud. Eller at få haven til at lige noget fra et haveblad. Eller at skrive en e-mail til chefen kl. 23.

Jo hurtigere du accepterer, at der altid er noget, der skal laves jo bedre. Men det er dig, der styrer, hvad der er vigtigt lige nu. Måske skal du lige nu lege med dit barn, ringe til dine forældre/ven/veninde, kysse og kramme lidt med din partner, eller at gå ud og putte en vask i vaskemaskinen. Det lyder ikke af meget, men det er den vigtige ting at gøre lige nu.

Når det er gjort, kan du planlægge resten af dagen og kigge på, hvad der absolut skal gøres i morgen. Og så skal du ikke gå længere. Tag små skridt. Husk at bede om hjælp. Det er ikke dig, der alene er udset til at bære verden på dine skuldre.

Største favoritperson er lige startet på 3 måneders fuldtids-barsel med 8 måneder gamle favorit baby. Han største mål i går var at få tømt telefonen for billeder - ud over at passe baby. Det synes jeg, var et godt mål - og det lykkedes. Var huset pletfrit? Næh, men det var pænt. Der var lidt, der ikke havde fundet vej til opvaskemaskinen. Der var også legetøj nogle steder. Baby var glad, og Far var glad.

Små mål er gode! Virkelig gode! Resten bliver nok også klaret - bare man ikke gør problemer ud af dem, og storvasken kan være et bjerg, men man kan starte med at vaske det, som skal bruges i morgen!

Tag dagen, som den kommer. Du behøver ikke at løbe så langt i forvejen. Slip kontrollen, ting sker alligevel. Tag livet, som det kommer. Og bliv i øjeblikket. Ellers går du glip af så meget godt.


Then stay around!

I don't say, that you should continue reading blogs, but where are you? Maybe you are sitting with the iPad feeling, that you should be doing something else, and if the stress is just around the corner, because there are 1000 things to be done, maybe you feel, you cannot overcome the whole thing anyway, so it doesn't matter. Then try to ask yourself these questions:

Why are you stressed? What are the things, you feel, you have to do.
Find the things, which feel like a pressure.
Is it because things have to be en a certain way? Your way?
Is it about, how you want the world to see you?
Or is it 'the world' expecting something from you? - and does it really, or are you just imagining it?
Or is it your own big expectations to yourself = self-inflicted duties.
Do you have 15 things on your to-do list?

Answer the questions as honest as you can.

Maybe you will find out, that you have set your own expectation bar too high. So high that you cannot honor you own demands.

How the world sees you, is not for you to control, no matter how much you try! You cannot please everyone, and you don't have to. If you want the world to see you in a special way, you are working up-hill. Forget all about, what 'the world' thinks, and never be anything but yourself. It is too exhausting. If you loose friends (then they are not friends anyway) or contacts, then you have to find new ones, who will accept you, as you are. Be yourself. Everything else is impossible to live with.

Throw out the to-do list. It is an extra stress-factor. Instead make a 'I-have-done-list' at the end of the day. Don't forget the small things. Not even 'I have folded the laundry', because everything takes time. You will be surprised, how much you have accomplished.

But that doesn't de-stress you right now, so find out what is absolutely necessary to do right now, and that is NEVER to make the house spotless. Or to make the garden look like something out of a magazine. Or to write the boss an e-mail at 11 pm.

The faster you accept, that there always will be things to do, the better. But you are the one to control, what is important right now. Maybe it is playing with you child, call your parents/a friend, kiss and hug your partner - or to go do the laundry. It doesn't sound much, but it is the important thing right now.

When that is done, you can plan for the rest of the day and to take a look at, what is absolutely important to do tomorrow. You don't have to go further. Take small steps. Remember to ask for help. You are not selected to be the one, who has to carry the world on your shoulders.

Biggest favorite person has just started 3 months paternity leave with 8 month old favorite baby. His biggest goal yesterday was to empty the phone for photos - apart from taking care of baby. I think, that it was a great goal - and he succeeded. Was the house spot free? No, but it was more than ok. There was a bit, that hadn't found the way into the dishwasher. There were toys different places. But baby was happy, and Daddy was happy.

Small goals are good! Really good! All the rest will probably also be done - if you don't make problems out of it, and the laundry can be a mountain, but you can start washing, what should be clean tomorrow.

Try to tacle the day, as it comes! You don't have to live in the future. Let go of the control, things happen anyway. Take life, as it comes. Stay in the moment. Otherwise you will miss so many good things.

Monday, July 3, 2017

Pudderfarvede sneakers - Powder Colored Sneakers

Efter alt dramaet med posten i fredags, se foregående blogpost, er jeg nu blevet ringet op af postbudet, og han var meget ked af det! Og så er den ikke længere. Han har lovet, at han aldrig gør sådan noget igen og ville iøvrigt gerne komme ud og hjælpe mig med at få pakken ud!

Men den er ude, som I ved, og skoene er fine. Så fine, at jeg bare må vise dem her. Min plan var at købe nogle hvide, men jeg synes, at de her måske er lidt mere diskrete, meget sommerlige - og samtidig lidt anderledes.

Solen skinner i dag, så jeg tror, at de skal 'søsættes'.

Hav en dejlig mandag!

p.s. - og selvfølgelig ryger de gamle sneakers ud. One in - One out!After all the drama with the post last Friday, see the previous blogpost, I had a call from the postman, and he was very sorry! And then that's it! He has promised, that he never will do anything like this again and offered to come out and help me get the package out!

But as you know it is out, and the shoes are fine. So fine, that I will show you the photo. My plan was to have bought white ones, but I thought, that these are a bit more discrete, and very summer like - and at the same time a bit different.

The sun is shining today, so I think that they will have their launch today.

Have a great Monday!

p.s. - and of course the old sneakers goes. One in - One out!