Monday, April 29, 2019

At have noget til salg - To Have Something for Sale

Efter at være flyttet er der nogle ting, som jeg kan se, ikke skal videre på rejsen med mig. Ting, som stadig har god levetid i sig.

Men er det bare mig, der synes, at det er så anstrengende at have noget til salg? Jeg har 5 annoncer i DBA lige nu, og der er masser af nysgerrige, der kigger og nogle få, der reagerer.

Når så en person reagerer, så begynder dansen. Frem og tilbage. Er det ordentlig kvalitet? Er prisen den rette? Hvordan med fragten? Hvem betaler hvad? Især prisen er svær. De fleste mennesker vil helst ikke betale noget som helst. Jeg har lært, at et salg skal være god for begge parter, for så kan man altid komme igen og købe/sælge.

Og når man så er igennem ret mange forespørgsler og har brugt ret meget tid, og alt lyder som et salg, så hører man ikke mere! Det kan gøre mig så rasende. Det mindste man kan gøre, når man har brugt andre menneskers tid, er vel at sende en besked om, at man hopper fra. Det er ærlig snak.

Af de 5 annoncer, løber de 4 ud i dag, og hvis der ikke inden da er kommet købere, så giver jeg tingene til en genbrugsshop, der støtter et velgørende formål!

Hellere det, end at sælge tingere til en latterlig pris. For man går forhåbentlig ikke ind i en shop, der støtter velgørende formål og pranger om tingene. Eller...?

Jeg er definitivt en dårlig sælger!After having moved there are some of my things, which aren't going to follow me in the future. Good things, which still have a good life spand.

But is it just me, who thinks, that it is so exhausting to have something for sale? I have 5 ads in a sales magazine right now, and there are a lot of curious people, who take a look and a few, who react.

When a person then takes contact, then the dance begins. Back and forth. Is the quality OK? Is it the right price? How about freight? Who pays what? Especially the price is hard. Most people want everything for nothing. I have always learned, that a sale should be good for the one, who buys as well as for the one, who sells. Then you can always come back and make a new purchase/sale.

And when you have gone through several inquiries, spent a lot of time, and it sounds like a sale, you hear no more! It makes me so mad! The least you can do, when you have used other peoples time is to send a message, that you have changed your mind. That is honest talk.

Four of the 5 ads expire today, and if there will be no buyers, I will give the items to a charity shop! Rather that than selling something for a ridiculous price. Because hopefully people don't go into a shop, which supports a good cause and make hard bargains. Or...?

I am definitely a bad sales(wo)man!

No comments:

Post a Comment