Wednesday, March 20, 2019

Årsafslutning ind- og udlisten - Year End for The In and Out List

Selv om vi er kommet et godt stykke ind i 2019, vil jeg alligevel opgøre ind- og udlisten for 2018. Det har været et livligt år på det område.

Overordnet set har der været for mange fejlkøb. 6 stk. i alt. Alle sammen impulskøb når jeg ser på listen i dag! Det siger alt om impulskøb, for selv om det ikke lyder af meget, så er det sammenlagt et pænt beløb, og mange små beløb bliver til store beløb. Det her blev til ca. 2000 kr., som kunne være blevet brugt meget bedre.
  • På udlisten står der 180 ting, der enten er gået til genbrug eller destruktion.
  • På indlisten 84 ting - herunder de 6 fejlkøb
  • På indlisten er 33 ting nyanskaffelser. Helt nye. Og af samme 84 ting er 31 stk. erstatninger. Resten er genbrug. Det håber jeg, at jeg kan blive bedre til..
Hvad angår starten på ind- og udlisten for 2019 - så druknede det i planlægning og flytning, så alt jeg kan sig, om de første to måneder er, at jeg har været i genbrugsforretningen med 3 læs, som jeg på trods af de bedste intentioner, aldrig nåede at få opgjort.

Men alt i alt er jeg tilfreds med 2018. Der er dog mulighed for forbedringer :-)

Det blå net er mit opsamlingssted for ting, som jeg ikke bruger mere. Når det er fyldt, går det, der er noget værd, til genbrug.
The blue tote is the place, I put things, I don't use anymore. When it is filled, everything that is worth something goes to the 2nd hand shop.


Even though we are well into 2019, I will publish the result of the In and Out List for 2018. It has been quite a lively year in that area.

Overall I have made 6 senseless purchases. When I look at the list, I can see, that each one of them are bought on impuls, and even though 6 purchases might not sound of much, they make a 'nice' sum, and many small sums make a big number. It became approx. 300 US$ or 270 Euro, which could have been spent much better.

  • On the Out List is 180 items,which have gone to the 2nd hand shop or to trash.
  • On the In List is 84 items - of which as said 6 bad purchases.
  • On the In list is 33 new purchases. Totally new. And of the same 84 items are 31 replacements. The rest has been 2nd hand purchases. I hope, that I will get better in that area.
The start of 2019 drowned in planning and moving to the new flat, so all I can say about the first two months is, that I was at the 2nd hand shop with 3 loads, which I - in spite of all good intentions - didn't get documented.

But all in all I am pretty pleased with 2018. Though there is always room for improvement.

No comments:

Post a Comment