Thursday, October 31, 2013

Stylist-aftale - Stylist Appointment

Jeg sidder her og tænker på, hvad jeg skal have på i morgen - hvilket er lidt tåbeligt, da jeg skal til stylist! Jeg har en aftale efter arbejde om at blive rådgivet om tøj i en eksklusiv forretning! Jeg glæder mig helt vildt, og har ingen ide om, hvad der venter mig. Det er jo ikke, fordi jeg mangler tøj. Mere fordi jeg er lidt træt af det tøj, jeg har! Jeg har klædt mig på den samme måde i årevis. Trygt og sikkert - og totalt forudsigeligt. Pænt og lidt kedeligt. Så I får mere at høre, det er helt sikkert.

En trediedel af mit tøj - A third of my clothes

I am sitting thinking about, what I am going to wear tomorrow - which is a bit silly, as I am going to see a stylist! After work I have an appointment with a stylist to be advised about style in a very fashionable shop! I am really looking forward, and have absolutely no idea about, what is going to happen. It is not exactly because I need clothes. More because I am a bit tired of the clothes I have! I have dressed the same way for years. Safe and secure - and totally predictable. Nice and a bit boring. You will hear more, I promise.

Friday, October 25, 2013

Kokkedal Slot, del 2 - Kokkedal Castle, part 2

Som lovet lidt mere fra Kokkedal slot. Hvis I kommer forbi, anbefaler jeg, at I går ind og tager en kop kaffe og slapper af. Det er en helt anden verden.


As promised a little more from Kokkedal Castle. If you come by, I recommend that you drop in and take a cup of coffee and relax for a moment. It is a totally different world.

Thursday, October 24, 2013

Vejen til Kokkedal Slot - The road to Kokkedal Castle

Jeg var inviteret til brunch-møde i morges og skulle meget tidligt op. Jeg skulle til Kokkdal Slot, hvor jeg aldrig har været før, så jeg vidste ikke rigtig, hvad der ventede. Men alene gåturen fra toget var fantastisk. Jeg kom lige, da solen brød igennem, og hestene kom på græs. Jeg viser slottet indefra i morgen.

 Solen bryder frem - The Sun breakes through

 Første møde med en af hestene - First meeting with one of the horses

 - og så kom denne skønhed - and then came a beauty


 Kokkedal Slot - Kokkedal Castle

Smukke omgivelser - Beautiful surroundings

I was invited to a brunch meeting this mornings, and had to get up very early. I was going to Kokkedal Castle. I had never been there before, so I didn't know what I should see. But the walk from the train was fantastic. I just arrived, when the sun broke through the clouds, and the horses were put on grass. I will show you some photos from inside the castle tomorrow.


Wednesday, October 23, 2013

En ny trend hver 3. måned - A New Trend Every 3 months

Når noget er for pænt, bliver det let kedeligt og upersonligt. Et hjem, hvor alt er anskaffet på samme tid, er bare en boligudstilling. En bolig, hvor alt er på rette plads hele tiden, er ikke et sted, man lever. Det er en kulisse. Et hjem skal skabes lidt efter lidt og afspejle de mennesker, der lever der. Et hjem skal give ro, beskyttelse, varme og nærhed. De artikler, man ser i mange boligblade, er lavet over samme skabelon. Lettere minimalistisk, sort/hvid/grå - og nu med et stænk af pasteller. En ny trend! Eller nok en ny trend! Så jeg tror, at det er en god ide at give sig god tid og lade tingene gro selv alt efter behov, og samtidig sikre sig, at man har de ting, man behøver omkring sig - og ikke andet, så man ikke drukner i uvigtige ting og sager.

Ikke en perfekt opdækning, men starten til et perfekt måltid -
Not a perfect setting, but the start of a perfect meal

When something becomes too good looking, it often ends up being boring and impersonal. A home, where everything is bought at the same time is just a furniture exhibition. A home, where everything is in the right place all the time, is not a living space. It is a backdrop. A home should be created little by little and reflect the persons living there. A home should bring peace, shelter, warmth and togetherness. The articles, you see in most design magazines, is made in the same way. Somewhat minimalist, black/white/grey - and now with a hint of pastel colors. A new trend! Yet another trend! So I think that it is a good idea to take the time to let a home grow with the things you need, and at the same time be aware that you have the things you need - and nothing else, so you don't drown yourself in unimportant knick-knacks.

Sunday, October 20, 2013

Ecco! Jeg elsker jer - Ecco, I love You

Da jeg havde skrevet mit indlæg om sko, fik jeg egentlig prikket ret meget til mig selv. Det er da bare for dårligt, at jeg altid vader rundt i flade stegepander. Man bliver så flot på hæle, og hvis man ikke kan, må man øve sig. I hvert fald er der ingen undskyldning for ikke at prøve. Og når man trænger til hjælp, så kommer den. Jeg slog op i et blad, der tilfældigt lå, hvor jeg var, og læste en anmeldelse af Ecco sko's nye sko Sculptured 75 here. Hælen er 7,5 cm - man skal jo starte et sted. Så jeg var i tre forretninger, før jeg fandt et sted, hvor de havde et par i min størrelse. Og de er fantastiske. Jeg har ikke gået så langt i dem endnu, men det er ikke svært! Jeg har ikke glemt det. Eneste problem: Nu bliver jeg nødt til at gå ud og købe en ny nederdel, måske en kjole, for jeg føler mig meget mere feminin!


When I wrote the blog about flat, old shoes the other day, I actually poked myself quite a lot. It is just to pathetic that I always run around in a pair of old worn out frying pans. I am so good looking in heels, and if I can't walk in them any more, I have to practice. At least there is no excuse for not trying. And when you need help, you get it. I had picked up a random magazine lying around and read a review of Ecco's new shoes called Sculptured 75 here, because the heel is 7,5 cm, I want to start slow. So I was in three shops, before I found my size. They are fantastic. I haven't walked far in them yet, but it is not difficult. I haven't forgotten it. The only problem: Now I need to buy a new skirt or maybe a dress, because I feel a lot more feminine!

Friday, October 18, 2013

Bladsælgere - Magazine Sales People

Hej Ninna. Det er Thomas. Grunden til at jeg kontakter dig her i eftermiddag, er fordi jeg gerne vil høre, om du kunne tænke dig en smagsprøve på Bo Bedre. Kender du Bo Bedre? Godt, nu skal du høre, Ninna, jeg har et rigtigt godt tilbud til dig. Kender du til, at vi har et ekstra juletillæg? Nå, ikke, men det har vi, og det vil jeg gerne høre, om du vil have en smagsprøve på? Jeg skal lige huske at fortælle, at oveni den smagsprøve kan du vælge mellem to gaver. Kender du Mette Blomsterberg. Godt. Du kan få et helt bagesæt, som hun har designet, eller du kan få – kender du Heiberg? – nå, ikke, men han er meget kendt for sin chokolade, og du kan få sådan et chokoladesæt oveni smagsprøven. Kunne du tænkte dig at prøve det? Der er faktisk en tredje gave, som er et indlæg i julenummeret med julepynt til en værdi af omkring 125 kr., så Ninna, du får faktisk en gave yderligere. Kunne du tænkte dig at få denne smagsprøve? Som noget nyt har vi, fordi der er en masse mennesker, der har hængt fast i abonnementer, lavet noget, som hedder passiv afmelding, hvilket vil sige, at du bare ringer op til vores servicetelefon og indtaler dit abonnnementsnummer, og så er du afmeldt med en måneds varsel.

Denne absolut meget søde og velopdragne fyr talte godt for sin sag i mange minutter, og han fik bl.a. fortalt, at de havde lavet en konkurrence om, hvilken gave der oftest ville blive valgt. Da jeg sagde Mette Blomsterberg bagegejlet, blev han ’glad’ og sagde, at nu fik han en gratis frokost. Hvilket han nok havde sagt, uanset hvad jeg havde valgt.

Hvad koster det? Ja, nu skal du høre, for gaverne, 3 numre af Bo Bedre med tillæg skal du betale 159 kr., og du kan altid afmelde. Du skal bare modtage de 3 blade, og når du har betalt, så sender vi dig gaven.

Jeg havde fået tid til at tænke mig om. Har jeg ikke det bage-gejl, som jeg behøver? og har jeg plads til mere? Ville jeg faktisk få læst Bo Bedre, som jeg ikke betragter som et af de skarpeste boligblade – mest fordi de kun skildrer den ’gode smag’ og ikke har forstået, at der er en helt anden bevægelse i gang i verden. Meget mere personlig og meget mindre strømlignet. Næh, sikkert ikke. Med andre ord ville det hele bare komme til at ligge og fylde op. Og når jeg har modtaget gaven, har jeg sikkert allerede modtaget et eller flere blade yderligere.

Nej tak. Jeg tror, at jeg hopper af. Et nano-sekunds stilhed: Må jeg spørge, hvorfor du ikke vil have det gode tilbud? Ja, fordi jeg har nået at tænke mig om, mens du talte, og fordi jeg ikke trænger til bage- eller chokoladeudstyr, og jeg har også julepynt nok.  

Det talte vi så lidt om, og han var tydeligvis temmelig skuffet, for samtalen sluttede pænt, men hurtigt derefter, og han skulle selvfølgelig også videre til en kunde, der ikke kunne nå at få tænkt sig om, før fælden klappede. 

Jeg sagde nej til et tilbud, så jeg har i hvert fald sparet 159 kr. i dag. Og lur mig om ikke der kommer et nyt tilbud en anden dag. Til gengæld blev jeg voldsomt lækkersulten af at få sat alle disse smagsprøver i udsigt. Men en Toms skildpadde koster en 5’er, og den fylder kun i maven … og måske lidt på sidebenene. 

Hvorfor giver de aldrig deres trofaste læsere gaver? Og hvordan går det her op for dem økonomisk? De må virkelig satse på, at folk ikke afmelder deres abonnementer.
Hi Ninna. My name is Thomas. I am calling you this afternoon, because I want to hear if you would like to some test samples of Bo Bedre (Danish design magazine)? Do you know BB? Good, now listen, Ninna, I have a really good offer for you. Have you heard that we also have a Christmas appendix this year? No?, but we have, and I would like to hear if you want to have that. I just have to tell that on top of this, you can choose between 2 gifts. Do you know Mette Blomsterberg (a famous Danish pastry maker)? Good. You can have a whole set of baking forms and things, which she has designed, or you can have – do you know Heiberg (a chocolatier)? – no, ok, but he is very famous for his chocolate, and you can have a chocolate set on top of the offer. Would you like that? There is actually a third gift, which is inside the magazine. It is DIY Christmas ornaments at the value of 125 DKK (16 Euro/ 22 US$) so Ninna, you can actually have one more present. Would you like this test sample of BB? As something new we have made something called passive unsubscribing. It is because a lot of people are paying subscription which they don't know how to get out of. You just have to call our service phone and say your subscription number, then you only have to pay for one more month.

This absolutely very nice and well spoken guy talked well for his cause for many minutes, and he told me that they had made a competition about which gift was chosen the most. When I said the baking-set, he became 'very happy', because now he would get a free lunch. I am sure that he would have said that no matter what I had answered.

What does it cost? Well, yes, listen now, for the gifts, 3 issues of BB with appendix you should pay 159 DKK (21 Euro/29 US$) and you can always unsubscribe. You just have to receive the 3 magazines, and when you have paid the amount, we will send you the gift.

I had actually had time to think. Haven't I got the baking things I need? and do I have room for more?  Would I actually read the magazine, which I don't consider the 'sharpest' design magazine, because they only display the 'good taste' and haven't understood that a totally new movement is out here. A much more personal and a lot less streamlined style. No, I probably wouldn't read it. In other words all this stuff would just lay around and take up space. And when the gift finally would come, I would probably have received more than 3 magazines.

No thanks, I think that I will pass. A nano second of silence: May I ask why you don't want this good offer? Yes, because I have had time to think, while you were talking, and I don't need a baking set and I don't want to make my own chocolate. And I have loads of Christmas ornaments.

We talked a little more, and he was of course disappointed, and the conversation ended nicely, but fast, because he had to go on to the next potential customer, who might not get the chance to think, before the trap closed. 

So I turned down an offer, and I have saved at least 159 DDK today, maybe more, and somehow I have an idea about that there will be other offers. Why do they never reward the faithful readers? And how does this ad up financially for them? They must really rely on that the subscribers forget to unsubscribe.

Wednesday, October 16, 2013

Jeg hader nye sko! - I Hate New Shoes!

Er jeg den eneste kvinde i verden, der hader nye sko! Jeg ser læssevis af blogs med billeder af skabe fyldt med sko. Højhælede sko. Højhælede støvler. Højhælede alt muligt. Og det er så smukt med alle disse fantastiske kvinder, der altid går på høje hæle. Jeg er så misundelig. OK, for at være ærlig er der også kvinder, der ikke kan gå på dem, men mange kan. Jeg går med flade sko. Det samme par. Altid. Næsten altid. Indtil de er slidt helt i stykker, og jeg hader at købe nye sko. Jeg føler mig som en total særling! Fordi 1) som sagt jeg hader at købe sko, fordi 2) jeg synes, at det er så svært at finde nogen, som jeg kan 3) gå i … gå langt i. Jeg går meget. 4) Som passer til det meste af min garderobe – ved nærmere eftertanke kunne det måske løse problemet, hvis jeg havde nogle flere sko … hvilket bare bringer mig tilbage til punkt nr. 1). 5) Som ikke giver ømme fødder. Får I, der kan gå med hæle, ikke ondt i fødderne? Jeg kan bare ikke se glad ud i ansigtet, hvis mine fødder gør ondt! 6) og så får jeg vabler! Selv når jeg tager et par udtrådte sandaler i brug fra sidste år! Måske må jeg bare erkende, at jeg ikke er en sko-person, fordi jeg har dumme fødder. Lange, tynde fødder uden sul på, der bliver ømme og har let til vabler. Det er svært at komme til den erkendelse. For højhælede sko gør nu noget for en! Men flade sko til mig. Og alligevel så står der her på gulvet – på 4. dag et par helt nye støvler. Flade. Meget enkle og klassiske. Helt uden noget sæson-hype over sig. Bare lækre korte støvler i god kvalitet, som jeg er ved at tage tilløb til at tage på, fordi jeg ved, at jeg skal træde dem til, få vabler, efterhånden blive gode venner med, og når jeg kommer dertil, så er det allerede blevet sommer, og så skal jeg starte forfra med gamle og nye sandaler. Måske ville jeg kunne diagnostiseres som sko-fobiker – der findes sikkert et smartere ord for det. Det må jeg lede efter på nettet… Næh, der er skopofobi, som er rædsel for at blive iagttaget, og skotofobi, som er at være mørkeræd. Så måske er det en helt ny fobi? Er der nogen, der har det som mig? Det ville være superfedt, hvis man ikke var helt alene i verden med dette problem J Så kunne vi lave en forening og gå med gamle sko! Altid! Og se glade ud! Måske kunne vi blive trendsetters!  
Am I the only woman in the world who hates new shoes? I see load of blog with photos of closets filled with shoe. High heels. Shoes and boots. High heels of all sorts. And it is so beautiful with all these fantastic women who can walk in heels. I am so envious. OK, to be honest there are women who cannot, but lots of them can. I wear sneakers. The same pair. Always. Almost always. Until they are totally worn out, and I hate to buy new shoes. I feel like a total oddball. Because 1) as mentioned I hate to buy shoes because 2) I think that it is difficult to find some, which I can 3) walk in … walk a lot in, because I walk a lot. 4) Which match my wardrobe – on reflection more shoes could solve that problem … which just brings me back to 1). 4) Which doesn’t give me sore feet. Do you with the high heels never get sore feet? I simple cannot have a happy face, if my feet hurt! 5) And I get blisters! Even when I start using the sandals from last season! Perhaps I just have to accept that I am not a shoe person, because I have stupid feet. Long, thin feet with no flesh on. Feet that get sore and blisters. It is difficult to swallow. Because heels do something for you! Well, it is flat shoes for me. And still - for 4 days I have had a new pair of flat boots standing on my floor. Very simple and classic. No season hype about them. Just really nice boots of good quality, which I am trying to get the courage to put on, because I know that I will get sore feet and blisters, eventually as times go by become friends with, and when that times comes, it is summer again, and I have to start all over with new and old sandals. Maybe I could be diagnosed with a phobia – shoe phobia … there is probably a smarter word for that. I will look at it on the net … Naah! There is nothing really. So maybe it is a totally new phobia. Is there anyone out there who feels like me? It would be super cool, if I wasn’t totally alone with this problem J Maybe we could make a group and only wear old shoes! Forever! And have happy faces! Maybe we’d become trendsetters!

Monday, October 14, 2013

Den daglige bustur - The Daily Bus Ride

Dagen startede med fugtigt gråvejr, men efter en arbejdsdag, hvor alt gik glat, tog jeg hjem i det skønneste efterårsvejr. Jeg har, som fortalt tidligere, en temmelig lang tur, med cykel, s-tog og bus, og i dag var jeg helt alene i bussen i over 15 min. Bortset fra chaufføren, selvfølgelig. En virkelig underlig følelse. En del af turen er totalt uinteressant, men ca. 7 min går gennem det skønneste landskab. Vi går med vinter. Jeg så 2 store fugletræk - som jeg desværre ikke fik billeder af.

Der er min bus - Here comes my bus

 Helt tom - Totally Empty
 Smukke marker - Beautiful Fields
 Et kig ned til søen - A View to the Lake
 - og skoven - and to the forest
  Gennem skoven - Through the forrest
 
En smuk rundkørsel - A Beautiful Roundabout

The day started with damp weather, totally gray sky, but after work, where everything went smooth, I went home in the most beautiful autumn weather. I have, as told earlier, quite a long ride first by bike, then train, bus and a walk, and today I was alone in the buss for more than. 15 min. Except for the bus driver, of course Really strange feeling. A part of the trip is totally uninteresting, but for about 7 min. my trip goes through be most beautiful landscape. It goes towards winter. I saw 2 big bird migrations - which unfortunately didn't get the chance to take photos of.

Saturday, October 12, 2013

En prinsesse, grønne monstre, et par støvler og en barista - A Princess, Green Monsters, a pair of Boots, and a Barista

Sådan var København i dag: En prinsesse, der lavede sæbebobler, to grønne monstre, dejlig musik, et par støvler, og en cool barista, som var serviceminded og sød, selvom omringet af kunder. Der var mange mennesker i byen i dag. Skolernes efterårsferie er begyndt, og det var måske ikke den bedste dag at gå på støvle-jagt. Men det lykkedes. Støvlerne ser I senere, når jeg lige har prøvet dem herhjemme. Jeg skal checke, at de er lige så behagelige at have på, som de er lækre at se på.

-  jeg ikke fik spurgt om tilladelse til at fotografere hende!
- I never had the possibility to ask permission to take a photo!

That was Copenhagen today: A princess making soap bobbles, two green monsters, beautiful music, a pair of boots, and the coolest barista who kept calm and friendly, surrounded by customers. There were lots of people in the city today. The schools's Autumn Holidays has just started, and it might not have been the best day for boot hunting. But I succeeded. You will see them later, when I have tried out, if they are just at comfortable to wear, as they great to look at!

Friday, October 11, 2013

Finally Weekend!

Er jeg glad for, at det er weekend? Det har været en travl uge. Jeg arbejder på flere forskellige projekter, og der er ikke nok timer i døgnet, men endelig er det weekend. Jeg burde ligge i min seng, men jeg må bare mærke, at jeg har fri de næste par timer. Så undskyld, at det er et 'træt' billede på en lidt 'træt' blog. Men I'll be back!Am I glad that it is weekend? It has been a busy week. I am working on several projects, and there are enough hours, but finally weekend. I should be in bed, but I just have to feel the feeling of being off duty for a couple of hours. So sorry that it is a 'tired' photo, and a 'tired' blog. But I will be back!


Tuesday, October 8, 2013

Hvad gør dig glad? - What makes You Happy?

Mandag aften kom jeg til at tænke på, hvad der egentlig gør mennesker glade. Min mandag bestod af en solskinsmorgen, hvor jeg hurtigt spiste en gang skyr med vanilje, efter min undulat, Elvis, havde fået frisk mad og vand. Så på arbejde, hvor jeg arbejdede støt hele dagen. Kom lidt sent fra derfra, men tog alligevel til fitness centeret til en gang motion, som jeg bliver mere og mere glad for. Tog hjem, badede og spiste lidt nem mad. Slappede af med det første afsnit af Marvel SHIELDS i tv, som var underholdende, men jeg skal se et par afsnit mere, før jeg bliver fan – eller ikke. Lidt praktisk husarbejde, en kop the og lidt afslapning med en bog, og så var det sengetid. En helt almindelig ’kedelig’ mandag. Almindelige hverdage kan være supergode. Jeg nød min mandag.


Monday night I thought about what makes people happy. My Monday started with sunshine, I was eating a quick yoghurt with vanilla, after my budgie, Elvis (he is satin blue!) had his seeds and fresh water. At work I had an even stream of work done all day. Left a little late, but went to the fitness center anyway for a workout, which I appreciate more and more. Got home, took a bath and a bit of ‘easy’ food, not fast food, though. Turned on the television to take a break with the first episode of Marvel’s SHIELDS, which was entertaining, but I have to see a bit more, before I become a fan – or not. A bit of housework, a cup of tea and a quiet moment with a book, and then it was bedtime. A totally ordinary ‘boring’ Monday. Ordinary days can be super nice. I enjoyed my Monday.

Sunday, October 6, 2013

Tæt på natur, og byen - Close to Nature, and the City

Det er fantastisk at have grønne omgivelser lige udenfor for sin lejlighed. Bare ned ad trappen og ud. Og så mødes man af årstidens fantastiske farver. Og så er der kun 18 min med offentlig transport til Kgs. Nytorv. Det bedste af begge verdener. Hvor heldig kan man være?Der er ikke pillet ved farverne her, se nedenfor
The colours are not enhanced, see belov


It is fantastic to have green surroundings right outside the apartment. Just go down the stairs and out, and then you are met with autums' fantastic colours. And then there's only 18 min with public transport to the center of Copenhagen. The best of both worlds. How lucky can you be?

Thursday, October 3, 2013

Must Haves?

Jeg har kigget lidt på forskellige modemagasiners hjemmesider, og jeg fandt et magasin, hvor bladets moderedaktør har fundet sine favoritter frem. Der er sat et billedgalleri ind med 10 stk. tøj, så vi kan se, hvad hun ønsker sig. Jeg ved godt, at det er ment som inspiration, men det er alligevel helt hul i hovedet, når den viste garderobe samlet koster 43.050 kr.  Regn lige på gennemsnitsprisen! Og det er kun tøj til efteråret! Det er helt i orden at vise dyre stykker tøj i de forskellige modereportager, men på en trendliste ville det være mere relevant at vise, hvad man kan få for en almindelig løn.Min frakke fra 2012, der får lov til at holde i 2013 også -
og det har jeg det udmærket med.
My coat from 2012 which will have to do for 2013, too - 
and I feel fine about it.


I have been looking around on different fashion magazines homepages, and I found one magazine who's fashion editor had found her favorites for her autumn clothes. They had made a photo board with 10 pieces of clothes, so we could see what she wanted. I know that it is meant as an inspiration, but it is crazy, when the total wardrobe cost the amount of approx 5.760 Euro or 7.560 US $! Try to calculate the average price! And it is only for the autumn clothes! It is ok to show the expensive pieces in the fashion editorials, but on a trend list it would be more relevant to show what you can get for an ordinary salary.

Velkommen efterår - Welcome Autumn

Sikke et smuk vejr. Det er lidt surt at ligge underdrejet indenfor med en influenza/forkølelse.


It is such beautiful weather. It is a bit sad to lie on the sofa with some kind of flu/cold.

Wednesday, October 2, 2013

Gode og dårlige køb - Good and Bad Purchases

Da jeg havde skrevet indlægget om mine toilettasker, kom jeg til at tænke på, hvad det er, der gør forskellen mellem ting, der fungerer, og ting, man får købt, men aldrig rigtig får gang i. Er det kvaliteten? Er det de tidsløse ting i modsætning til modetingene? Jeg har fortrudt en masse køb, men jeg er blevet så klog, at jeg venter med at pille byttemærkerne af og gemmer kvitteringerne, så jeg kan kigge lidt på sagerne og vurdere hjemme, om jeg virkelig har lyst/behov for den. Hvis jeg bliver det mindste i tvivl, afleverer jeg det igen. Der skal ikke være noget 'jeg kan måske få brug for den' over det. Men måske er det forventningerne, der gør forskellen. Sådan at man somme tider kan bliver glædelig overrasket over en billig ting, der fungerer, og skuffet over en dyrere ting, som ikke lever op til forventningerne. Det ville være skønt, hvis man bare kunne få købt det 'rigtige' i første hug!

Skønne efterårsblade - Beautiful Autumn Leaves

When I had written yesterday about my toilet bags, I thought about what it is that makes the difference between the things, which works, and the things you buy, which really never come into use. Is it the quality? Is it because they are thing which do not relate to fashion? I have regretted a lot of purchases in my time, but now I keep the receipts, so I can take a look at home  and find out, if it is what I really want. If I have any doubts at all, I return it. There must not be any feeling like 'maybe I will need it some day' about it. But maybe it is the expectations which make the difference. Sometimes you get happily surprised when a cheap thing turns out to be really good, and disappointed when a more expensive thing doesn't live up to your expectations. It would be nice if you just could buy the 'right' thing first time!

Tuesday, October 1, 2013

Kvalitet - Quality

Jeg ejer nogle ting, som virkelig fungerer for mig, og det er for det meste ting af god kvalitet. To af tingene nyder jeg at tage frem, hver gang jeg skal rejse. For 15 år siden købte jeg to toilettasker, en lille og en stor, meget enkle, og de er stadig som nye. De er lette at pakke og lette at gøre rene. Jeg kommer på en vanskelig opgave, når de en dag ikke kan mere, men jeg passer på dem, for de er nogle af de ting, som jeg virkelig ikke føler trang til at udskrifte.


I am the owner of some things, which really is functioning for me, and often they are things of good quality. I enjoy taking two of these things out, when I travel. 15 years ago I bought two toilet bags, a small one and a big one, very simple, and they still look like they are new. They are easy to pack and easy to clean. I will get a difficult task one day, when I have to buy new ones. But I take care of them, because they are possessions I really don't want to change.