Thursday, February 21, 2019

Tre dage efter flytning - Three Days after Moving

Så er jeg flyttet.

Det blev til 32 kasser i alt. Flyttemændene bad mig bl.a. om at pakke nogle skuffer i kasser, for så skal de gå færre gange. Det gav flere kasser, end jeg havde beregnet.

Jeg har pakket alt ud nu, hvilket betyder, at der på hver side af min sofa står bøger og ting, der skal være i mit skab, og det kan jeg ikke få på plads, før skabet og reolen er blevet skruet fast. Men alt er ude, og det meste er på plads.

Hele min gang er fyldt med tomme kasser, der vælter hele tiden, og det irriterer mig helt vanvittigt, men de bliver heldigvis hentet i morgen.

Flytningen gik..., well, den gik! Det vil sige, at jeg ikke var den, der havde de hurtigste flyttefolk og heller ikke nogen, der gad at lytte til de informationer, jeg gav til start, og jeg vil spare jer for alle detaljer, men det endte med, at jeg måtte være en af disse irriterende mennesker, der stod og holdt øje med, hvad der blev lavet. Ellers var alt der skulle i kælderen kommet op i lejligheden og omvendt.

Jeg havde ellers troet, at jeg havde lavet en perfekt start til en flytning! Men jeg er her, og jeg kan godt lide lejligheden og beliggenheden.

Starten på den perfekt flytning - ha! - The start of the perfect move - ha!

En smuk stue - A nice room

Min udsigt til venstre - My view looking to the left

Min udsigt til højre, som er gadekæret og et stråtækt hus
My view to the right, which is the city pond and a thatched house


I have moved.

32 boxes all in all. The movers asked me to pack some drawers into boxes, because then they don't have to walk up and down so many times. That gave more boxes, than I had expected.

I have unpacked everything now, which means, that on each side of my sofa are books and things, which will go into my cabinet, but that will have to wait, until the cabinet and the book shelf has been screwed into the wall. But most things are out in the open, and a lot of them have found there places.

My entry way is filled with empty boxes, which fall to all sides all the time, and it irritates me a lot, but they will come and pick them up tomorrow.

The move went... well, it 'went'. That said, I wasn't the one getting the fastest movers, and I didn't either get some, who would listen to the information I gave from start, and I will spare you from all the details, but it ended up with, that I became one of these irritating persons, who kept an eye on the job all the time. Otherwise things, which should go to the basement, would have gone to the flat or the other way around.

Me - who thought, that I had made the perfect start for a move! But I am here, and I like the flat and the surroundings.

Friday, February 15, 2019

3 dage til flytning - 3 Days Before Moving Out

Så er det lige ved og næsten. Jeg er tilfreds med nedpakningen, og jeg er meget tilfreds med, at jeg kun har kasseret en - 1 - ting! Det tager jeg som et tegn på, at jeg har, hvad jeg behøver. Både redskaber og minder.

Det bliver nok til omkring 20-25 kasser i alt, for jeg fik at vide, at jeg også skal pakke puder og grønne planter. Og mit musikanlæg. Alt, hvad der kan kommes i kasser, skal i kasser. Så lidt løsdele som muligt.

Jeg har gjort mig umage med ikke at blande ting, så jeg får lettere ved at pakke ud. Jeg har kun en diverse-kasse, der ikke er fuld endnu, og den bliver nok brugt til de sidste ting, som skal pakkes på selve flyttedagen.

Jeg har været nede i den nye lejlighed et par gange, sidste gang for at måle op. Jeg kan godt have mine ting der, og jeg har en god fornemmelse af, at det bliver pænt. Jeg skriver 'nede i lejligheden', fordi den nye lejlighed er tættere på bymidten, og jeg har boet lidt oppe i terræn.

Nu skal jeg hente favoritbørnene om et øjeblik og passe dem hele aftenen (Favorit-forældrene skal på date!), og i morgen skal jeg til rund fødselsdags-frokost, så søndag giver jeg den så fuld gas med det sidste.

Jeg glæder mig.

Det er næsten forår udenfor! - It is almost Spring outside!

It is getting close. I am quite satisfied with the packing, and I am very happy about, that I only have had to get rid of one - 1 - thing! I take that as a sign, that I have, what I need and want. Tools as well as treasures.

I think, that I will end up with 20-25 boxes in total, because I have been told, that I also should pack pillows and green plants. And my stereo and amplifiers. Everything, which can go into boxes, should be in boxes. As little 'loose' things as possible.

I have been careful not to mix items, so it will be easier to unpack. I only have one miscellaneous box, which isn't full yet, and I will use that for the last minute things.

I have been down in the new flat a couple of times, the last time to make some measurements. I can easily have my stuff there, and I have a good feeling, that it is going to look nice.  I write 'down in the new flat', because it is closer to the city center, and I have been living in a higher terrain. 

Now I am going to pick up the Favorite kiddoes and take care of them for the rest of the day (The Favorite patents are going on a date!) and tomorrow I am going to a birthday lunch, so most of the day will be spent there, but Sunday I will speed it up with the last things.

I am looking forward.

Monday, February 11, 2019

Det hvide skab - The White Cabinet

I de næsten 8 år, jeg har boet her, har nogle møbler haft en anden funktion end den oprindelige. Det drejer sig bl.a. om mit hvide skab, som blev købt til mit fotoudstyr, malergrej og håndarbejdsting.

Da jeg flyttede her til, var der ikke plads til det i den funktion, men det blev til mit køkkenskab. Da køkkenet er meget smalt, kunne jeg ikke have dørene på, så det blev med åbne hylder og har fungeret godt i alle årene.

Nu kommer det igen til ære og værdighed som det, jeg egentlig havde tænkt mig, og handymanden kom og satte understel og døre på forleden.

Jeg blev ret glad, da jeg så resultatet, for jeg havde glemt, hvor pænt det er.

Nu - tilbage til papkasserne! Jeg skal have pakket det meste i løbet af de næste 2 dage, da jeg har andre aftaler resten af ugen. Ikke så godt planlagt, men sådan bliver det jo en gang i mellem.
For the almost 8 years, I have lived here, some of my furniture have had other functions, than they were meant to have. It is like that with my white cabinet, which I originally bought for my photo gear, painting stuff, and my sewing machine and knitting equipment.

When I moved here, there wasn't any space for it with that function, so it became my kitchen cabinet. As the kitchen is very narrow, the doors couldn't be on it, and it became an open shelf unit and has functioned very well during the years.

Now it is going back to the original purpose, and the handyman came last week and put it back in its original state.

I became quite pleased, when I saw the result, because I had forgotten, how nice it is.

But - back to packing boxes! I have to pack most of my belongings during the next 2 days, because I have other engagements during the week. Not very well planned, but that's the way things are sometimes.

Thursday, February 7, 2019

11 dage til flytning - 11 Days until Moving Out

Det nærmer sig, og jeg er lidt rundt på gulvet. I går pakkede jeg alt bortset fra mit igangværende tøj fra skabene i soveværelset, så nu er der kun meget lidt tilbage bag de sidste to døre. Det tog 1 time!

Er det en indikation på, hvor lang tid det tager generelt, så kan jeg jo pakke i løbet af en eftermiddag! Men det tør jeg ikke at tro på, og der er jo også ting, der skal skrues ned. Heldigvis får jeg hjælp til at skille skabene ad.

Så lige nu ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gribe fat i. Jo, jeg sidder og venter på handymanden, som jeg måtte udsætte yderligere på grund af sygdom hos Favoritfamilien, som trængte til lidt aflastning. Jeg viser resultatet af hans arbejde senere.

Jeg har også pakket mine 'klenodier'. De ting, som flyttemændene ikke skal bære, men som skal bringes ind i mit midlertidige hjem af mig selv. Hvad det er? Det er f.eks. en stak breve fra min Morfar til min Mormor fra ca. 1915, da han lå inde som soldat. Man kan læse hele udviklingen i deres forhold. Det er virkelig menneske-historie!

Jeg kunne jo tage billeder og andet ned fra væggene, men så bliver her for alvor trist at være. Så jeg tror, at jeg vil sætte mig og trille fingre lidt!

Næsten tomt - Almost empty

Så u-charmerende - So un-charming

It is getting closer, and my head is swimming a bit. Yesterday I packed everything from the closets in my bedroom - except the clothes I am using these days. It took one hour!

Is that an indication for, how long time it is going to take in general, because then I can pack during an afternoon? But I dare not believe that, because I also have to take down shelves etc. Luckily I will get help to dismantle the closet.

So now I don't quite know, what to get going with. Well, right now I am sitting waiting for the handyman, whom I had to postpone, because the little ones in the Favorite Family have been sick, and they needed a hand. I will show you the result of his work later.

I have also packed my 'treasures'. The things, which the moving guys aren't going to put their hands on. The things I am going to bring into my temporary home myself. What that is? Among other things it is the letters from my Grandfather to my Grandmother from approx. 1915, when he was a soldier. You can read the development in their relationship. That is real people history!

I could take down everything on the walls, but then it gets really gloomy! So I think, that I willl sit down and twiddle my thumbs for a while!

Friday, February 1, 2019

Genhusning start - Rehoursing Start

17 dage til flytning!

Lige nu ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gribe først! Jeg er i tvivl om, hvilken ende jeg skal begynde.

Jeg fik lige en smagsprøve i går, da jeg tømte mit køkkenskab. Eller rettere det skab jeg har brugt som køkkenskab (det er egentlig et dækketøjsskab) i de år, jeg har boet her. Det tog 10 minutter!

Og nu har jeg ryddet alt på plads igen! Den håndværker, som skulle have sat de døre og ben på, som hører til, er blevet syg, og weekenden kan jo ikke fungere med alle tingene fremme. Så retur på plads med alt. Det tog 8 minutter.

Er det et svar på, hvor lang tid, jeg skal bruge? Jeg ved godt, at jeg skal pakke ind og pakke ned også, men måske er det en god indikation? En halv time pr. kasse, så tror jeg, at jeg er garderet. Jeg er optimist!

Nu bliver mit skab lavet på tirsdag i stedet for, og jeg har haft en test run.

Eftermiddagen og aftenen står på total nydelse. Jeg skal have Favorit Storebror (5½ år) på sleep-over. Vi skal hygge os og lave præcis, hvad vi har lyst til og absolut ikke noget, vi ikke har lyst til! Vi skal læse, lave labyrinter, tegne, spille lidt Minecraft, spise 'rigtig' mad, spise 'u-rigtig' mad, og vi skal sove, når vi falder om! Jeg glæder mig.

Rigtig og u-rigtig mad er koden for sund mad og ikke så sund mad. Så kravet er altid rigtig mad først og så en lille smule ikke så rigtig mad bagefter.

Rigtig god weekend.17 days to the move.

Right now I don't really know, where to begin! In which end do I start?

I had a small 'taste' yesterday, when I emptied my kitchen cabinet. Or more precisely the cabinet I have used as a kitchen cabinet during the years, I have lived here. It took 10 minutes! 

And now I have put everything back in place again! The handyman, who should have put on the legs and doors, which belongs to the cabinet, has become ill, and the weekend wouldn't work with all the things on the table. So back to the cabinet with everything. It took 8 minutes.

Is that an answer to, how long time I need? I know, that I have to wrap and put in boxes, but maybe it is a good indication? Half an hour per box. Then I think, that I will be fine. I am an optimist.

The cabinet will be made on Tuesday, so now I have had a test run.

The afternoon and everning is going to be devoted to total pleasure. Favorite Big Brother (5½ years old) is coming for a sleep-over. We are going to have a lot of 'hygge' and do exactly, what we want to and absolutely nothing, we don't want to. We are going to read, make mazes, draw, play a bit of Minecraft, eat 'real' food, eat 'not-so-real' food, and we are going to sleep, when we faint!

Real and un-real food is a code for healthy food and not so healthy food. The rule is real food first, and then a bit of goodies!

Have a really nice weekend.