Friday, July 29, 2016

Vuitton taske - A Vuitton Bag

Pigefrokost: En af pigerne har haft rund fødselsdag. I den anledning havde familien samlet penge sammen til en Vuitton taske, som hun havde ønsket sig i årevis. Der var ingen ende på glæden, da hun sagde:

"Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle komme til at eje sådan en. Jeg ville jo aldrig få råd at købe så en dyr taske selv".

Jeg havde meget lyst til at sige noget, men da stemningen var god, holdt jeg det indenbords.

Men jeg tænkte på alle de gange, vi havde været sammen, hvor hun havde købt en sød t-shirt, købt 'noget' til hjemmet, en ny bademåtte, et duftlys (som af en eller anden grund altid koster kassen! Hvorfor? For himlens skyld - det er stearin med parfume! - undskyld, selvfølgelig en helt anden historie. Det løb bare lige af med mig), kønt sengetøj, et par sofapuder, 'billige' øreringe osv.

Ting efter ting af meget lille betydning er blevet slæbt ind i hendes hjem.

Men hun fik 'endelig' sin Vuitton-taske. Reelt kunne hun have købt den for længe siden for alle de penge, hun har spildt på værdiløse ting. Og så kunne hun have haft glæde af den alle disse år. Men nu er hun heldigvis meget glad.

Så kig dig omkring og se, om dine (mindre godt overvejede) indkøb kunne have givet noget, du virkelig ønsker dig. Hvis du altså ikke havde købt dem!

Du kan måske ikke få alt, hvad du vil have! Men du kan få alle de ting, som du virkelig ønsker dig!
Det vil jeg komme tilbage til, for det har jeg oplevet - en historie med en drejning.


Min 11 år gamle Vuitton Noé. Den har tålt noget i sin tid, og den kommer til at tåle meget mere.
My 11 year old Vuitton Noé. It has taken some beatings during time, and it can take a lot more.


Girls Lunch: One of my friends had celebrated, what we call a 'round' birthday (the number is ending on 0). On that occation her family had collected the money for a Vuitton bag, which she had wanted for years. She was so happy, when she said:

"I have never dreamt about that I would own such an expensive bag. I would never be able to afford buying one myself".

I very much felt commenting on this, but as the atmosphere was great, I kept my mouth shut.

But I was thinking about all the times, we had been together, where she had bought a nice t-shirt, 'something' for the home, a new bath mat, a scented candle (which for some reason is ridiculously expensive! Why? For crying out loud - it is stearin with perfume! - sorry, of course a totally different story. I just godt carried away), nice bed linen, a couple of pillows for the sofa, some 'cheap' earrings, etc.

One thing after another without signifigance was carried into her home. She could have bought the bag many years ago for the amount of the money she wasted on worthless things. And then she could have enjoyed owning it since many years. But now she is happy!

So look around and see, if your (less considered) purchases chould have given you something, which you really want. That is, if you hadn't bought them!

Maybe you cannot have everything you want - but you can save for the things you really want!
I will come back to that with an experience of my own - a savings story with a twist.

Wednesday, July 27, 2016

Jeg har ikke behov for en manicure! - I don't need a Manicure!

En fantastisk kvinde, jeg kender, har sagt: "Jeg har ikke behov for en manicure, hvis jeg føler, at jeg har en meningsfuld hverdag"!

Har hun fat i noget? Er det fordi al markedsføring i dag siger, at vi bliver lykkeligere, smukkere, rigere, mere elskelige, når vi køber ting? Er det derfor, at vi køber og køber? Eller er det for at lukke et tomrum, der råber, at vores hverdag ikke er meningsfuld?

Men at shoppe vil jo aldrig give mening.

Det er der kun to faktorer, der gør.
 • De mennesker, vi omgiver os med,
 • og det vi beskæftiger os med.
Lad os i stedet kigge indad og føle efter - også selv om det kan gøre ondt. Det er voldsomt at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan vi lever livet, fordi vi har knoklet for at komme til, hvor vi er nu, for hvis vi kommer til konklusionen, at der skal ændres noget, vil det ikke kun påvirke os selv.

Derfor er der så mange af os, der ikke kigger indad - ikke tør kigge indad. Men det gør også ondt at lade være, når vi finder ud af, at en høj løn, status og 60+ times arbejdsuge godt nok giver mulighed for at købe mange dejlige ting og 14 dages ferie et par gange om året (en flugt?), men at hverdagen ikke giver mening. Vi bliver nødt til at spørge os selv:
 • Trives vi i vores hverdage? - dem er der jo flest af!
 • Hvornår har vi det virkelig godt?
 • Hvor er vi, når vi har det virkelig godt?
 • Hvad laver vi, når vi har det virkelig godt?
 • Hvem er vi sammen med, når vi har det virkelig godt?
 • - og hvad kan vi gøre ved det?
Men det er dér, vi skal finde hen. Der, hvor vi har det virkelig godt. Og det er garanti ikke med en indkøbskurv over armen.

Nogle af svarene kunne være: Er det vigtigt at opretholde en bestemt levestandard? Er det vigtigt at følge med trenden? Kunne mindre/noget andet være en mulighed? Hvad ville give luft til andre ting? Mere tid med familie og venner? Mere fritid? Mere nærvær? Et andet job?

Vil vi leve et rigt liv, eller leve et liv, der ser rigt ud?


A fantastic woman, I know, once said: "I don't need a manicure, if I feel that I am living a meaningful everyday life."

Has she got a point? Is that, why we buy and buy? Is it because marketing people today feeds our heads with the feeling that we get more beautiful, more happy, more trendy, makes us feel more rich, more lovable, og is it to close a void, which yells, that our everyday lives are meaningless?

But shopping will never give any meaning. Only 2 factors do:
 • The people, we surrounds us with
 • and the thing we do.
Let us instead look inwards and feel - even though it might hurt. It is quite overwhelming to put a questionmark to, how we live our lives, because we have worked hard to get, where we are. Because if we come to the conclusion, that something has to change, it will not only have impact on ourselves.

That is why many of us don't look inwards - dare not look inwards. But it also hurt too much not to, when we find out, that a high salary, status and a 60+ hours work week maybe gives the possibily to buy a lot of nice stuff and holidays a couple of times a year (a flight?), but that our weekdays are a straightjacket. We have to ask ourselves:
 • Are we thriving in our everyday life? - because that is taking up most of our time!
 • When do we really feel good?
 • Where are we, when we really feel good?
 • What are we doing, when we feel really good?
 • Who are we together with, when we feel really good?
 • - and what can we do about it?
Because that is where we have to go. The 'place' where we feel really good. And that is guaranteed not pushing a shopping cart in front of us.

Some of the answers could be: Is it so important to maintain a certain living standard? Could we do with less or something else? Would it make space for something more important? More time with family and friends? More time off for experiences? More mindful days? A new job?

Do we want to live a rich life, or do we want to live a life, which looks rich?

Monday, July 25, 2016

Hvad er din timeløn? - What Do You Earn per Hour?

Hvorfor?

Ikke fordi jeg vil vide det, men kende sin 'timeløn' er en fantastisk måde at finde ud af, hvor vigtig en ting er for os.

Uanset om du er studerende, pensionist, har fast arbejde, er freelancer eller arbejdsløs giver det god mening at beregne dette.

Tag det beløb, du har til rådighed, når alle dine faste udgifter er betalt, og divider det med det antal arbejdstimer, som du ville have/har i løbet af en måned.

Husk det beløb! Rund det op eller ned, så det er let at regne med.

Hver gang, du ser en ting, som frister, dividerer du prisen på varen med din 'timeløn', og så vil du se, hvor lang tid, du skal have arbejdet for at indtjene den ønskede ting.

Hvis du f.eks. ser en fantastisk køkkenmaskine til 2.000 kr., så lav timeløns-udregningen. Det er godt nok en del timer, der skal arbejdes for de fleste af os for at få sådan en fyr hjem. Er den pengene (og indsatsen) værd, så køb. Ellers lad den stå og gå hjem og spar pengene sammen først. Der kommer altid tilbud på køkkenmaskiner igen. Eller også finder du efter lidt tid ud af, at du slet ikke ønsker dig sådan en, eller at du har andre ønsker.

Men hvis du køber den, så husk, du skal også have plads til den! Hvis den bare kommer op i et overskab, kommer den ofte til at stå gemt og glemt. 

Metoden kan standse mange impulsindkøb, når man ser, hvor mange timer man skal arbejde for at få penge til indkøbet, og den giver en god ide om, hvor stort et indhug sådan et køb laver i et månedsbudget.

Det siges, at vi slet ikke køber ting med penge. Vi køber dem med vores tid.

Mit største fejlkøb i meget lang tid! 
En kaffetragt, som blev importeret og kostede kassen i told!
Jeg synes, at den er fin - men var den det værd?!  


My biggest purchase mistake in a very long time!
A coffee stand, which was imported and the custom costs was sky high!
I thing it is pretty - but was it worth it?!


Why I ask?

Well, not because I want to know, but because knowing your 'pay per hour' is a fantastic way to find out, how important something is to us.

No matter if you are a student, have retired, have a job, are freelancing or out of a job it makes good sense to do this.

Take the amount you have left, when you have paid your fixed expenses, and divide the number of work hours, you have/would have had in a normal work month.

Remember that amount! Make it a 'round' figure, so it is easy to calculate with.

Every time you see something, which tempts you, then divide the price of the item with your 'pay per hour', and then you will have the number of hours you should have worked to earn the amount for this thing.

If for instance you see this KitchenAid food processor at the price of 200 US$ or Euro (I have no idea of the price in different countries for such a thing!), then make the 'pay per hour' calculation. Most of us would have to work quite a of hours to take it home. Is it worth the money (and the effort), then you should buy. Otherwise let it stay in the shop, go home and save the money for it. There will always be a new offer for kitchen machines somewhere, and maybe you will come to the conclusion, that you don't need it anyway after a bit of thinking, or you have more important wishes.

But if you buy it, remember to have a space for it! If it just comes up on top of a kitchen cupboard, it will often be hidden and forgotten.

This methode can stop a lot of purchases, when you see, how many work hours the item takes, and it gives a good idea about, how big a chunck it will make in the monthly budget.

It is said, thay you don't pay things with money, but with your time.

Friday, July 22, 2016

Opbevaring i kasser - Storing in Boxes

Oven på mit klædeskab har jeg 5 bokse fra Ikea. Mig, som hader alt, der er gemt væk i kasser!!

Men når man nu bor småt, må man somme tider sluge en kamel (eller to), og jeg er endnu mere modstander af at lægge ting på loftet eller i kældre, for så er de ude af syne OG ude af brug! Indholdet af mine bokse er i brug, og det gør det acceptabelt. Jeg søger dog stadig efter at få renset så meget ud, at tingene kan komme ind på hylder eller skuffer i skabet.

Boks nr. 1 - Indeholder kasketter og shorts om vinteren. Om sommeren vanter og huer
Boks nr. 2 - Fleece tæpper og et vattæppe, der kan tåle en picknick tur
Boks nr. 3 - Mindste favoritpersons overnatnings-dyne og hovedpude
Boks nr. 4 - Min vinterdyne/ sommerdyne alt efter årstid
Boks nr. 5 - Sportstøj.

De 5 skabe indeholder ALT mit tøj og ALLE mine ejendele:

Vasketøjskurv, sengetøj, håndklæder, fotoudstyr, private papirer (fylder ikke meget mere pga digitalisering), medicin,  toiletsager, der ikke er plads til på badeværelset (eks. når man køber tandpaste, er der normalt to tuber i pakken, fladjern, toilettasker og lignende), min printer, symaskine og hvad dertil hører, mindste favoritpersons legetøj, tasker (som ses på billedet på bloggen fra onsdag - 3 sorte, 2 brune i forskellige størrelser til forskellige formål), undertøj, nattøj, tørklæder og bælter (det har jeg ikke meget af ), sokker, og i min stue har jeg en lille kiste, der indeholder alt kontorudstyr og hobbyartikler.

Det er det, der er 'gemt væk'. Ude af syne, men ikke ude af brug og under konstant revision.

Jeg har alt, jeg har behov for. Jeg ved, hvad jeg har. Alt fungere og er i god stand. Det er en meget frigørende følelse, for jeg behøver ikke at tænke på det overhovedet. Jeg bruger ikke tid og penge på at gå ud og shoppe, med mindre noget bliver ødelagt på en eller anden måde, for så er det jo bare at gå ud og finde noget, der fungerer lige så godt. Og kun det!

Hav en rigtig god weekend!


Kisten - og min lille satinblå undulat, Elvis :-)
The chest - and my little satin blue budgie, Elvis :-)

On top of my closets I have 5 boxes from Ikea. Me, who hates everything stored in boxes!

But when you are living in a small place, you sometimes have to swallow a camel (or two), and I am even more against putting things in attics or basements, because then they are out of sight AND out of use! The contents of my  boxes are in use, and that makes it sort of acceptable for me. But I am still looking for space for these things in my closet.

Box no. 1 - In winter it contains caps and shorts. In summer time gloves and hats
Box no. 2 - Fleece blankets and a thin duvet perfect for picknics
Box no. 3 - Smallest favorite person's duvet and pillow for sleepovers
Box no. 4 - My winter duvet/summer duvet depending of the season
Box no. 5 - Sports clothes.

The 5 closets contains ALL my clothes and ALL my belongings:

Laundry bag, bed linen, towels, photo equipment, private papers (not much left due to digital storage), medicine, toiletries which there aren't room for in the bathroom (like toothpaste in double packages, flat iron, toilet bags etc.), my printer, sewing machine, smallest favorite person's toys, bags (as seen on the photo on blog from Wednesday, 3 black ones and 2 brown ones in different sizes for different purposes), underwear, night wear, scarfs and belts (not much of that), socks, and in my living room I have a small chest containing office equipment and DIY material.

That is the stuff  'hidden away'. Out of sight, but not out of use, and still under constant revision.

I have everything I need. I know, what I have got, everything is working and is in a good condition. It is a very freeing feeling, because I don't need to think about it at all. I don't spend time and money on shopping unless something should be replaced for some reason, and then it is just to go out and buy something, which works just as well as the item, which has gone. And to buy only that thing!

Have a great weekend!

Wednesday, July 20, 2016

Capsule Wardrobe

Når jeg åbner mit klædeskab nu efter oprydningen og kigger, synes jeg sommetider, at det ser ud til, at jeg har alt for lidt tøj. Men alligevel savner jeg aldrig noget at tage på! 

Jeg har bare været så vant til, at der hang en masse tøj, men jeg brugte det jo ikke. Det føltes bare, som om jeg havde reserver, som jeg så alligevel ikke havde, når det kom til stykket, fordi det var noget, som jeg ikke følte mig godt tilpas i, som ikke sad pænt, eller som jeg ikke kunne passe - 'lige nu'! 

At gemme tøj 'for en sikkerheds skyld' eller til 'når jeg har tabt 4 kg' fungerer ikke. Det er forfærdeligt at gå i tøj, som man er opmærksom på hele tiden, fordi man ikke har det godt i det af den ene eller den anden grund.

Nu tager det 50 sekunder at bestemme, hvad jeg skal have på. Jeg gør følgende: 
Kigger ud ad vinduet. Hvordan er vejret?
Hvad skal jeg lave i dag?
Så skal jeg have dét på!

Jeg har ikke tidligere (jo, vist én gang for længe siden) talt, hvor meget tøj jeg har, og det er ikke vigtigt, men for sjovs skyld, gjorde jeg det alligevel i går:

Eksklusive sportstøj, undertøj, sokker og nattøj har jeg 41 stykker tøj. Lidt over hvad en capsule wardrobe plejer at indeholde, så det er egentlig meget sjovt, at det er endt med et antal så tæt på, uden at jeg har planlagt det. Men det hævdes, at man bruger de samme 30-35 stykker tøj hele tiden, uanset hvor meget tøj man har.

Det er alt mit tøj! Ikke kun tøj til en sæson, men året rundt. Jeg bruger mine t-shirts og cardigans både sommer og vinter. Det er er kun overtøjet og de korte bukser, der er sæson-baseret, og de er også talt med.

Kasserne på toppen? - Dem kommer jeg tilbage til, og jeg bruger dørene som mood board
The boxes on top of the closet? - I will come back to them, and I use the doors as a mood board

When I open my closet now after the finished de-clutter, I sometimes think, that it looks as if I have very little clothes. But nevertheless I don't miss anything to wear!

I have just been so used to seeing a lot of clothes filling out the space, but I didn't use it. It just felt like I had some clothes as 'reserves', which I actually didn't have, when it came to the point, because they were all pieces, which I didn't feel comfortable wearing, which didn't fit well, or which I actually couldn't fit at all- 'right now'!

To save clothes for 'just in case' or 'when I have lost 8 pounds' doesn't work. It is awful to wear clothes, which takes your attention all the time, because you for one reason or another don't feel comfortable in them.

Now it takes 30 seconds to decide, what to wear. I do the following:
Look out the window. How is the weather?
What am I going to do today?
Then I am going to wear this!

I have not earlier (well, maybe once for the fun of it a long time ago) counted, how many items of clothes I have, and it is not important at all, but - also for fun - I did that yesterday:

Not including sports clothing, socks, underwear and night wear I have 41 pieces of clothes. A little more than a capsule wardrobe normally is, and this is quite fun to end up with a number that close without planning for it. But it is said, that you use the same 30-35 items all the time, no matter how much clothes you have.

This is all my clothes! For all seasons, year around. I use my t-shirts with a cardigan both summer and winter. It is only coats and jackets and shorter pants, which are season wear, and they are included.

Monday, July 18, 2016

Oprydning færdig! - Decluttering Done!

I lørdags kom en pige og købte en Mulberry-taske, som jeg har haft til salg, og i går kom der en mand og købte de kettlebells (jeg bruger tungere nu) og et par håndvægte, som jeg ikke bruger mere. Dermed er min oprydning slut! Selv min kælder er i orden!

Det resultat, som jeg har sigtet efter, er opnået.

Jeg er der, hvor jeg vil være med hensyn til ejendele. Jeg har hverken for meget eller for lidt. Jeg mangler ikke noget, og jeg har ikke behov for mere.

Der vil selvfølgelig altid være en ongoing oprydning, fordi behov forsvinder, og nye behov opstår, og så skal reglen om at fjerne det overflødige bruges, lige som nye ting kun kommer ind efter nøje overvejelse. Men det er enkelt-ting, vi taler om. Ikke kasser eller bunker.

Det kan føles fysisk!

Men det har jo ikke været et mål i sig selv, at have færre ting. Mimimalisme er for mig blevet et redskab til at leve enkelt og at have så lidt at passe, at jeg har fået frigivet maximal tid til de ting, jeg gerne vil gøre, gerne vil opleve og gerne vil blive bedre til. Mere tid med familie og venner. Mere af alt det, der betyder noget. Og rengøring, endeløs arkivering i kasser og ting, der ligger for 'en sikkerheds skyld' har ingen værdi!

Det er en dejlig dag i dag!On Saturday a girl bought a Mulberry bag, which I had for sale, and yesterday a man came to buy the kettlebells (I use heavier ones now) and the hand weights, which also were for sale. With those sales my de-clutter is done! Even my basement is in order!

The result, which I have aimed for, have been reached.

I am right on spot with my belongings. I neither have too much nor too little. I don't miss anything and I need nothing more.

Of course there will always be an ongoing 'audit', because needs disappear and new needs occur, and then the rule about removing excess stuff has to come into action, just as well as new things only comes through the door after careful consideration. But it is one thing at a time, we are talking about boxes or piles.

I can feel it physically.

But of course it hasn't been a target in itself just to have fewer things. Minimalism has for me become a tool for having so little stuff to maintain, that I have freed maximum time for the things, which I want to do, want to experience, and want to become better at. More time for family and friends. More of everything which really matters. And cleaning, filing in endless numbers of boxes and keeping thing for 'just in case' doesn't come into that category!

It is a great day today!

Friday, July 15, 2016

Opfyld dine store ønsker - Fulfill Your Big Wishes

Forleden skrev jeg om små indkøb, og sådan som verden er indrettet, er det svært ikke at falde i købe-fælden, for det ene store shoppingcenter efter det andet bliver bygget og fyldt med fristelser. Hold da op, hvor er der mange, der gerne vil have fingre i vores penge!

Desuden er selve det at shoppe og holde fri for mange mennesker gået op i en højere enhed. Vi spiser lige en frokost i en af de mange cafeer i centeret, og så "kigger vi os lidt omkring for at se, om der er noget, vi har brug for". Men for at gentage mig selv - hvis du ikke havde brug for noget, da du gik hjemmefra - så har du heller ikke brug for noget nu.

Har du et stor ønske? En rejse jorden rundt, en racer-cykel, en Vuitton-taske, en ny bil, ting som  føles lidt 'uopnåelige' - så tænk sådan her: For hver gang jeg køber en 'småting', vil jeg være en 'småtings' pris fjernere fra mit mål!

Altså: Vil denne her ting gøre mig 100 kr. mere 'glad', selvom jeg kommer 100 kr. længere væk fra at opfylde mit STORE mål?

Hm? Nej, vel! For det er sådan man får store ønsker opfyldt! - ved at holde inde med småindkøb.

Så lav en madpakke, find cyklen frem og tag på tur. Det er meget billigere. Hav en god weekend!


The other day I wrote about small purchases, and the way the world has been 'designed', it is truly difficult not to fall into the shopping-trap, because one shopping mall after another is being built and filled with temptations. Milly Molly, there is a lot of people, who wants our money!

On top of that shopping and having time off has gone into synthesis. We will have lunch at one of the many cafes, and then "we just look around to see, if there is anything we need". Endlessly repeating myself: If you didn't need anything before you left home, you don't need it now.

Do you have a big wish? A trip around the world, a class act bicycle, a Vuitton bag, a new car, something which feels a bit 'un-reachable' - then think like this: Every time I buy a 'small thing', I will be a 'small thing's' price further away from my goal!

So to speak: Will this thing make me 15$/13 Euro 'happier', even though I will be 15$/13 Euro further away from my BIG goal?

Eeee? No, not really. But this is the way to fulfill big wishes! - to stop all small purchases.

Make a lunchbox, go for a bikeride, and have a great weekend - all at a much smaller expense.

Wednesday, July 13, 2016

At afhænde Arvestykker - Dealing with Heirlooms

Forleden sagde største favoritmenneske sagde noget tankevækkende:

"Med den lethed som vi bringer ting ind i vores hjem, har jeg ændret indstilling til de ting, som ligger tilbage i min barndom og længere tilbage."

Det er en fantastisk god erkendelse af, at ting er ting. Men somme tider 'ophøjer' vi ting til noget andet. Vi tillægger gamle ting større betydning, end de nogensinde har haft for de mennesker, der har ejet dem. Vi gør ting til symboler for mennesker, vi holder af, og derfor er der mange af os, der hænger ved noget, som egentlig bare skaber pladsproblemer og/eller vedligeholdelse-problemer - og ind imellem irritation.

Vi har fornemmelsen af, at vi bør beskytte disse ting for at 'ære' dem, der ikke er her mere. Derfor er det så svært at skille sig af med Mormors kaffekande, eller hvad det nu kan være.

Men tænk på det på en anden måde. Måske var kaffekanden bare en ting for Mormor. Måske satte Mormor mere pris på, hvad der var i kaffekanden end selve kanden! Måske var det bare en kaffekande, som Mormor og Morfar købte, fordi de havde brug for en kaffekande!

Jeg ønsker at blive husket for at være den, jeg er, frem for at blive husket, når nogen ser min gamle kaffekande!


The biggest favorite person said something thought-provoking the other day:

" Considering the how easy we bring things into our home, I have totally change opinion about the things, which relates to my childhood or further back".

That is a fantastic acknowledgement of, that things are things. But sometimes we 'exalt' thing to something else. We give them bigger meaning, than they ever had for the persons owning them. We make thing into symbols for people, we have cared about, and because of this many of us cling to something, which actually only creates space problems and/or maintenance problems - and sometimes irritation.

We get the feeling, that we have to protect these things to 'honor' the ones, who aren't with us any more. That is why it is so difficult to part with Granny's coffee pot, or what ever it might be.

But maybe the coffee pot only was a coffee pot to Granny. Maybe she cared more about the contents than the pot itself! Maybe it was just a coffee pot, she bought, because she needed one.

I want to be remembered for being, who I am, rather than being remembered when somebody sees my old coffee pot!

Monday, July 11, 2016

De evige små indkøb - The Never Ending Small Purchases

Vi bliver fattige af de indkøb, vi gør, når vi går rundt og 'oser'.

Det kan være de søde dækkeservietter, lyskæden til altankassen, det lille armbånd, t-shirten, de søde glas eller bladet med den flotte indretning på forsiden.

Laver man 4 unødvendige indkøb om måneden og bruger bare 50 kr. hver gang. så er der brugt et par hundrede kroner på en måned på ting, som man aldrig har haft brug for. Det beløber sig til 2.400 kr. om året! Penge, der kunne være brugt så meget bedre!

Men ikke nok med at det kan gøre økonomien stram sidst på måneden. Man bærer også en masser ting ind over dørtærsklen. Ting, der bliver til junk, som man har liggende forskellige steder i skuffer og skabe, fordi man ikke har brug for dem, når det kommer til stykket.

Hold op! Du vil få råd til gode oplevelser, og skuffer og skabe vil ikke blive fyldt op med værdiløse ting!
We become 'poor' from the purchases, which we do, when we go 'browsing'.

It is often 'just' small purchases, like the nice table napkins, the light chain for the balcony, the little bracelet, the t-shirt, the pretty water glasses or the glossy magazine with the pretty cover.

If you make 4 unnecessary purchases like this a month and spend like 10 US$ a time, then you have spent 40$ a month on stuff, you never needed. It grows to 480$ a year! Money which could have been spent much better.

But not only can it make the money situation tighter at the end of the month. You also carry a lot of stuff into your home. Things, which often become junk, lying around on shelves and in drawers, because you didn't need it anyway.

Stop it and make room for things you really want, good experiences, and an un-stuffed home.

Saturday, July 9, 2016

Nyt design i hjemmet - New Design in my Home

Jeg har fået et - ikke helt nyt - men nu meget gennemtænkt design concept i mit hjem. Ikke sådan at jeg kommer til at lave meget om. Snarere kommer jeg måske til at stramme lidt mere op. For designet skal være
 • Familien, som jeg elsker
 • Gode venner, som jeg holder af
 • Enkel mad, som man kan sidde og smovse længe over
 • Masser af grin og dybe samtaler.
Intet er smukkere, og det er, hvad der skal være plads til hos mig. Så er resten ret ligegyldigt! - måske lige undtaget en god seng at sove i. Hvem behøver mere? 

Rigtig god weekend!

I have just had - not quite a new - but a very well thought through design concept for my home. Not that I am going to change a lot. Maybe more that I am going to be a little more rigid about stuff. Because the design is
 • My family, whom I love very much
 • Good friend, I really appreciate
 • Simple food, that you can enjoy eating for a long time 
 • Lots of laughter and deep conversations.
Nothing is more beautiful, and that is the design I want for my home. Because nothing else matters! - maybe except a good bed to sleep in. Who needs more? 

Have a nice weekend!

Friday, July 8, 2016

To liter vand - Two Liters of Water

Jeg ved, at det lyder enormt 'frelst', men der er flere nye vaner, der har sneget sig ind i mit liv. Ikke på en gang, men over nogle måneder.
 1. Et lille motions-program 4 gange om ugen om morgenen, hvor jeg følger et online motions-system. Jeg er på 11. ugen, og min talje skrumper!
 2. Slukke mine elektroniske medier to timer før sengetid og læse i sengen, før jeg sover. Det virker! Jeg sover meget bedre.
 3. 7 timers søvn. Jeg er begyndt at vågne op 5 minutter, før vækkeuret larmer.
 4. Og at drikke ca. 2 liter vand om dagen. Efter en uge var jeg blevet vant til det, og det er virkelig godt. 
Fordi? Fordi efter en sygdomsperiode i foråret, der varede det meste af to måneder, følte jeg, at jeg måtte gøre noget godt for mig selv, og det føles så godt nu, så når/hvis der kommer en drøj periode, vil jeg holde fast i de gode resultater, jeg har opnået allerede.I know that this will sound very 'hyped', but new habits have crept into my life. Not all at once, but during the past months.

 1. A small exercise program 4 times a week in the morning. I am following an on-line system, and I have done this for 11 weeks now, and my waist is shrinking!
 2. Closing down my computer and iPad two hours before bedtime and reading a book in bed instead. It works! I sleep a lot better now.
 3. Getting 7 hours of sleep. I am beginning to wake up by myself 5 minutes before the alarm clock goes crazy.
 4. Drinking 2 liters of water a day. After one week I was used to it, and it feels really good.
Because? 
Because after a period of a couple months of sickness earlier this year, I felt that I had to do something good for myself, and it works so well now, that I will hold on to that feeling, if/when a period of 'this-is-boring' will arise. 


Wednesday, July 6, 2016

Cykelhjelm - Bike Helmet

Da jeg sagde, at jeg godt vidste, at man ser tåbeligt ud med cykelhjelm, men at jeg bruger den alligevel, sagde største favoritmenneske: Det er jo bare en cykelhjelm! Underforstået: Det er da ligegyldigt.
Så sandt. Det er jo bare en cykelhjelm.

Jeg har nu kendskab til 3 i vennekredsen, der er blevet alvorligt skadet i solo-ulykker. En væltede og ramte kantstenen og har mistet korttidshukommelsen. En har fået kranieskader og har fået opereret en plade ind i tindingen, og den 3. flækkede kindbenet og kanten af kraniet under øjenbrynet! Ved alle ulykkerne sagde lægerne,at det kunne have været undgået, hvis de havde brugt hjelm.

I går kiggede jeg nøje på min cykelhjelm, som heldigvis aldrig har været i brug, og jeg kunne se, at den havde kendt bedre dage. Så nu har jeg en ny og testet cykelhjelm - og fortsætter gladeligt med at se tåbelig ud! For det er jo bare en cykelhjelm.

Den røde er den gamle, og den hvide er den nye!
The red one is the old one, and the white now is new!

When I said, that I knew, at I look silly wearing a bike helmet, but I would do it anyway, the biggest favorite person said: So?! It is just a bike helmet! Meaning: Who cares.
So true. It is just a bike helmet.

Now 3 persons in my circle of friends have been seriously injured i solo accidents. One fell and hit her head on the curb, and she has lost part of her short time memory. The next one also had a scull injury and had a plate operated into the temple, and the third one crushed the cheekbone and had a crack in the bone over the eye brow! In each case the doctors said, that it could have been avoided by wearing a helmet.

Yesterday I took a close look at my helmet, which luckily never has been 'in use', and I could see, that it had known better days. So now I have a totally new and tested helmet - and I am continuing being happy about looking silly. Because it is only a bike helmet.

Monday, July 4, 2016

Ind- og udlisten - The In and Out List

Der har været lidt nyanskaffelser denne måned. Alt sammen noget, som er blevet erstattet, eller som der er opstået behov for. Vi starter med

Udlisten:
En bluse med sko-motiv
En blå sweater
En hvid t-shirt
Alle med den gene, at de føles for korte. Kender I det? Pludselig føler man, at tøj bliver for kort! Jeg tror, at det på være, fordi jeg har ændret facon, for alle tingene er vaskede flere gange. Eller også er det bare et af de tøj-mysterier, som kun tøj kender svaret på!
Grå bukser med striber - brugte dem ikke mere
Sorte Bukser - har et andet par, der sidder bedre
Et hvidt ringbind - flere papirer er blevet ryddet væk
Et skærebræt - det var simpelthen brugt op
En kam (!! - det er en god kam) og
et krus formet som et objektiv. Bare rolig, jeg giver ikke mit fotoudstyr væk.

Indlisten:
Et skærebræt
En børnetaburet og toiletsæde til mindste favorit person, som nu er stor
2 karafler til vand - dem kommer jeg tilbage til
2 fotobøger - dem har jeg fortalt om
En drikkedunk i ufarlig plastic (uden hormon- og miljøforstyrrende stoffer)
En genbrugs sengelampe.

Stadig som jeg gerne vil have det: Mere ud end ind.There has been some purchases this month. All of them replacements or thing required by new needs. Starting with the

Out List:
A blouse with a shoe motive
A blue sweater
A white t-shirt
All with the nuisance that I feel that they are too short. Do you know that feeling? All of a sudden you feel, that your clothes is getting too short! I believe that it is because I have changed shape, because everything have been washed a lot of times. Or maybe it is just one of those clothes mysteries, which only the clothes knows the secrets of!
Grey pants with stripes - didn't use them anymore
Black pants - I have another pair with a better fit
A white binder - again less papers in the house
A cutting board - made a blog about the other one ending it's lifetime
A comb (!! it's a good comb), and
A mug shaped like a photo lens - easy now, I am not giving my photo equipment away!

The In List:
A cutting board - already explained
A childrens stool and a childrens toilet seat for the smallest favorite person, who is big now
2 carafes - I will come back to them
2 photo books - have already told you about them
A water bottle in safe plastic (without hormone or environmental materials)
A secondhand bed lamp.

Everything is still the way I want it. More out of the house than coming in.

Saturday, July 2, 2016

Indretningsbloggernes ensretning - Interior Bloggers Regimentation

Hvor er indretningsbloggere dog ensformede. De bringer alle de samme billeder. Eller billeder af de samme ting og de samme hjem.
Det samme gulvtæppe, hvidt, lidt langluvet med diagonale tern. Det rå bord lavet af en gammel dør eller gamle brædder. Forskellige, meget mishandlede stole, de samme planter og de samme vaser, runde med knopper. Grå vægge. Gråt krøllet sengetøj. Og så videre.
Men måske bliver de alle sponserede af de samme firmaer? For de kan da for søren ikke have samme smag alle sammen?
Godt, at man har, hvad man har behov for!

Se, det er interessante grå farver!
Well, this is interesting grey colors!

Interior bloggers are fantastic regimented. They all bring the same photos. Or photos of the same stuff. And the same homes.
The same carpet, white with a bit of shag and diagonal dices. The raw table made out of an old tabletop or old boards. Various, very mishandled chairs, the same green plants and the same vases, round ones with nobs on. Grey walls. Grey, wrinkled bed linen. And so on.
But maybe they all are sponsored by the same companies? Because they cannot have the same taste all of them - can they?
I am glad, that I have got, what I need!

Friday, July 1, 2016

Købestop for Juni - Shopping Ban for June

Mit budget for juni er næsten identisk med samme måned sidste år. Jeg har været på en ferie, der har stået mig i 4000 kr., som jeg jo for længst har tjent ind på de tidligere måneder ved ikke at købe tøj og ting til hjemmet. Sidste år kom den udgift først i juli måned.
Men jeg har købt nogle småting i denne måned. Noget nyt, som der ikke har været behov for tidligere og noget som erstatning for ting, der har udtjent sig selv.
Posen med ting til genbrugsbutikken bugner ret meget, men det fotograferer jeg til ind- og udlisten i weekenden, så det kommer jeg tilbage til.
Jeg har også fået lavet fotobøger over mindste favoritpersons 3. år, og jeg får lavet en bog til favorit-familien og en til mig selv, så det er fordelt på gavebudgettet og posten til ting til huset (bogen til mig selv). Sådan nogle bøger er ikke helt billige, men de er til gengæld også alle pengene værd.
Hav en rigtig god weekend, og lad være med at bruge tid på at gå ud og ose. Gå en tur ud i det fri i stedet!

Hvis man ikke går på 'opdagelse' her, sparer man med garanti penge!
If you don't go 'browsing' here, you will save a lot of money!

My budget for Juni is almost identical with the same month last year. I have been on holiday, which cost 600 $/540 Euro, which is an amount that I have saved by not buying stuff for the house and clothes. Last year I didn't have holidays until July.
I have bought a few small things things this month. Something new, which I haven't needed before, and some things replacing something, which have outlived their time.
The bag with stuff for the 2nd hand shop is quite heavy, but I will take photographs for the in and out list during weekend, so I will come back to that.
I have also had photo books made of the smallest favorite persons 3. year. I make one for the favorite family and one for myself, so that amount is divided between the gift budget and the purchases for the home (the book for myself). These books are quite expensive, but worth every penny.
Have a nice weekend - and don't go buy stuff. Go for an walk instead!