Thursday, February 7, 2019

11 dage til flytning - 11 Days until Moving Out

Det nærmer sig, og jeg er lidt rundt på gulvet. I går pakkede jeg alt bortset fra mit igangværende tøj fra skabene i soveværelset, så nu er der kun meget lidt tilbage bag de sidste to døre. Det tog 1 time!

Er det en indikation på, hvor lang tid det tager generelt, så kan jeg jo pakke i løbet af en eftermiddag! Men det tør jeg ikke at tro på, og der er jo også ting, der skal skrues ned. Heldigvis får jeg hjælp til at skille skabene ad.

Så lige nu ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gribe fat i. Jo, jeg sidder og venter på handymanden, som jeg måtte udsætte yderligere på grund af sygdom hos Favoritfamilien, som trængte til lidt aflastning. Jeg viser resultatet af hans arbejde senere.

Jeg har også pakket mine 'klenodier'. De ting, som flyttemændene ikke skal bære, men som skal bringes ind i mit midlertidige hjem af mig selv. Hvad det er? Det er f.eks. en stak breve fra min Morfar til min Mormor fra ca. 1915, da han lå inde som soldat. Man kan læse hele udviklingen i deres forhold. Det er virkelig menneske-historie!

Jeg kunne jo tage billeder og andet ned fra væggene, men så bliver her for alvor trist at være. Så jeg tror, at jeg vil sætte mig og trille fingre lidt!

Næsten tomt - Almost empty

Så u-charmerende - So un-charming

It is getting closer, and my head is swimming a bit. Yesterday I packed everything from the closets in my bedroom - except the clothes I am using these days. It took one hour!

Is that an indication for, how long time it is going to take in general, because then I can pack during an afternoon? But I dare not believe that, because I also have to take down shelves etc. Luckily I will get help to dismantle the closet.

So now I don't quite know, what to get going with. Well, right now I am sitting waiting for the handyman, whom I had to postpone, because the little ones in the Favorite Family have been sick, and they needed a hand. I will show you the result of his work later.

I have also packed my 'treasures'. The things, which the moving guys aren't going to put their hands on. The things I am going to bring into my temporary home myself. What that is? Among other things it is the letters from my Grandfather to my Grandmother from approx. 1915, when he was a soldier. You can read the development in their relationship. That is real people history!

I could take down everything on the walls, but then it gets really gloomy! So I think, that I willl sit down and twiddle my thumbs for a while!

No comments:

Post a Comment