Friday, September 30, 2016

Event den 13. oktober - Local Event October 13th

I øjeblikket går det meste af min tid med arbejde på et projekt, som har været i støbeskeen siden en gang i sommer. Det begynder at tage form nu, og i løbet af ganske kort tid vil jeg afsløre, hvad der sker. Det kommer til at foregå lokalt (ikke på bloggen), og det er en helt ny oplevelse for mig, så jeg løber lidt rundt i cirkler ind imellem, fordi der hele tiden sker noget nyt eller noget andet end forventet.

På en tur hjem fra et af mange møder mødte jeg efteråret. Indtil i forgårs var det sommer, og selvom det ikke blevet koldt endnu, har efteråret endelig vist sig. Så jeg tog en pause ved et plejehjem i byen og fotograferede lidt i parken.

Så rigtig god weekend - og smør en madpakke og gå ud og nyd naturen i stedet for at spise frokost i shoppingcenteret. Maden smager så meget bedre, når man sidder på en træstub!These days most of my time is spent working on a project, which has been on the way since mid summer. It is beginning to look ok, and within a short time I will let you in on, what it is. It is a local event (not on the blog), and it is a totally new experience for me, so I am running a bit in circles from time to time, because something new or different than expected happens all the time.

On a trip from one of my many meetings I met Autumn! Until the day before yesterday it was summer, and even though it isn't cold yet, autumn has shown the colors. So I took a break in the park of a nursing home and took some photos.

Have a great weekend - go make a sandwith and step out in nature instead of eating lunch in a shopping mall. Food tastes so much better, when you sit in the forest!

Wednesday, September 28, 2016

Papir- eller stofservietter - Paper or Cotton Napkins

Efter en middag i sidste uge, hvor mine favoritmennesker havde været her, ryddede jeg som sædvanlig af bordet, da de var gået.

Der lå en masse papirservietter. Faktisk havde vi alle sammen brugt to servietter hver. En til hovedretten og en til desserten, for når man tager tallerknerne ud, ryger en brugt serviet ofte med. Det bliver til ret meget papir, som bare er krøllet sammen og bliver smidt ud.

Nu var jeg ikke helt vild med at ofre mange penge på et eksperiment med at bruge stofservietter, men løsningen var i Ikea, hvor de har nogle ganske enkle viskestykker til næsten ingen penge.

Jeg købte en 'rulle' med 4, og i går klippede jeg dem over og sømmede den klippede side, og - vupti - havde jeg 8 stofservietter!

Nu bliver de lanceret næste søndagsmiddag. Jeg er spændt på både reaktionen, fordi det på en måde bliver en lidt 'finere' opdækning, men det er jo intet problem at smide 8 små servietter med i vasken.

Jeg skal nok melde tilbage!


After a dinner last week, where my favorite persons had been here, I cleaned the table as usual, when they had gone.

There were a lot of paper napkins. All of us had used two each, one for the main course and one for the dessert, because when you take out the dishes from the first course, the napkin often goes with it. It becomes quite a lot of paper, which just is being thrown out.

Now I wasn't totally hooked upon spending a lot of money on an experiment with cotton napkins, but I found the solution i Ikea, where they have some quite nice tea towels for almost no money.

I bought a 'roll' of 4, and yesterday I cut and seamed them, and - voilá - I had 8 cotton napkins!

They are going to be launched next Sunday. I am excited to see the reaction, because the table setting becomes kind of  'finer' with the napkins, but it is no problem to put 8 small napkins into the next wash.

I will keep you updated!

Monday, September 26, 2016

Et indkøbsnet - A Shopping Tote

I sidste uge stod jeg foran et spejl i en forretning og så mig selv i et glimt. Jeg var pænt klædt på, pæn taske, håret sad fint, og jeg havde mit shoppingnet hængende over skulderen. Det er et godt net med lange stropper, så det var let at bære, og det er sort og har broderier af H.C. Andersens papirklip på.

Eller skulle jeg sige, at det var et godt net! Jeg blev helt flov, da jeg så, hvor slidt og beskidt det var! Det havde jeg slet ikke lagt mærke til! For hvorfor beskæftige sig med noget, der fungerer perfekt?!

Men da jeg så det med objektive øjne, måtte jeg erkende, at det trængte til at blive skiftet ud. Jeg prøvede at vaske det først, men det gavnede ikke. Tværtimod!

Så turen gik ud for at finde et nyt net! Det var ikke let, men det lykkedes, så nu har jeg købt et, der også kan bæres over skulderen, og som ydermere er lavet til at have i en cykelkurv. Det er jo fantastisk.

Det skal lige siges, at jeg fik nettet i 2005 i festugen under H.C. Andersens jubilæum, altså for 11 år siden. Så det var vist parat til at blive skiftet ud!

Det ses faktisk ikke, hvor ulækkert det er!
Actually you cannot see, how disgusting it is!

Last week I caught a glimse of myself in a shop mirror. I was nicely dressed, nice bag, my hair was fine, and I was carriyng my shopping tote over my shoulder. It is a good tote with long shoulder straps, so it is easy to carry, and it is black with embroidery of the paper clippings of Hans Christian Andersen.

Or should I say that it was a good tote! I became quite embarressed, when I saw, how worn and dirty it was. I hadn't noticed. Why bother about things, which work perfectly?!

But when I look at it with fresh eyes, I had to admit, that I had to have a new one. I tried to wash it first, but it didn't work. On the contrary!

So out to get a new one! It wasn't easy, but I found one, which can be carried over the shoulder, and also is created for my bicycle basket. That is quite fantastic.

Maybe I should mention, that I bought the old tote in 2005 in the week of H.C. Andersen's 200 years' anniversary - 11 years ago. So maybe it was time to get a new one!

Friday, September 23, 2016

Minimalisme er... - Minimalism is...

Minimalisme er
 • ikke et våben til at slå mennesker med, fordi de elsker deres ting
 • ikke at afhænde alt man sætter pris på
 • ikke at leve i totalt ryddede rum
 • ikke at alt er hvidt
 • ikke at man ikke kan være et rodehoved
 • ikke at leve som en munk
 • ikke at være nærig
Minimalisme er
 • at finde sit eget system, hvor alt man ejer giver værdi
 • at leve uden forstyrrende junk, der ligger gemt væk
 • at unde sig selv gode ting og oplevelser
 • at forstå at være minimalist er forskellig fra person til person
 • at kunne finde sine ting i løbet af ingen tid, fordi alt har sin plads
 • at vide hvad man har
 • at vide, hvad man trænger til at forny
 • at gøre sig fri af impuls-shopping
 • at kunne gøre rent i løbet af ganske kort tid
 • at have tid til at passe sine ting og reparere det, som kan repareres
Bare for at nævne nogle få ting.

Og hvad giver det så?
 • Mere tid
 • Mere ro
 • Flere penge
 • Mere frihed
 • Mere tid til de mennesker, der betyder noget for os og for de ting, vi brænder for at gøre.
Og hvem vil ikke gerne have det?
Rigtig god weekend!

Minimalism is
 • not a weapon to fight anyone, who loves their things
 • not to get rid of everything you own
 • not to live in a totally naked room
 • not that everything is white
 • not that you cannot be a messy person
 • not living like a monk
 • not being cheap
Minimalism is
 • when all your belongings give value
 • when you haven't any junk hidden away
 • to indulge yourself with the best things and experiences
 • to understand that minimalism is different from one person to another
 • to be able to find your things in no time, because everything has it's own space
 • to know what you have got
 • to know, wwhat hen you need to replace
 • to make yourself free from impulse shopping
 • to be able to clean your house in a very short time
 • to have time to take care of you things, and repair what can be repaired
Just to mention a few things.

And what's the benefits?
 • More time
 • More peace
 • More money
 • More freedom
 • More time for the ones we love and the important things, we want to do.
And who doesn't want that?
Have a great weekend!

Wednesday, September 21, 2016

Tid til et livs-check? - Time for a Life Check Up?

Hvis man er heldig, er man glad for sit job. God løn, søde kolleger, firmabil og firmagoder. Der er også nogle, der føler, at jobbet er ok, for man jo skal have et job for at opretholde en bekvem levestandard. Det er også fint.

Og så er der dem, der ønsker sig noget 'andet'! Det kan være en svær situation, for hvis man skal agere på 'andet', kræver det, at man må forlade sin komfort-zone, og hvis man har familie, river man den med. Det er hårdt at kvitte noget, der fungerer, som verden ser ud nu.

Men det er måske endnu hårdere at lade være. At bruge sit liv på at foretage sig noget, som ikke efterlader en uden glæde og engagement.

Men hvis et familiemedlem ikke trives, så trives familien ikke, og hvis man har en partner, må man altid være åben for at tale om at ændre ting. Intet i livet holder uændret, og justeringer er nødvendige hen ad vejen.

Måske kan man starte med at lave små justeringer og ændre mindre ting, så man kan få luft til at nytænke.

Men måske er store ændringer nødvendige.
 • At finde et andet job, selvom det måske betyder, at man ikke mere kan bo på 140 m2, men er nødt til at flytte til noget mindre og billigere.
 • At arbejde færre timer om ugen eller finde et job, der giver bedre balance i hverdagen.
 • At have mulighed for at holde mere fri og nyde børnene, mens de er små.
 • At tage den uddannelse, som man brænder for.
Vi kan ikke vente, til tingene bliver bedre eller ændrer sig automatisk. Men det gør de, hvis vi ikke selv tager aktion. Og så kan vi jo lige så godt gøre det selv.

Vi kan ikke vente, indtil vi 'lige kommer over det eller det'. Vi er her nu, og livet kan ikke udsættes, og det er ikke kun et spørgsmål om at arbejde.

Det tager som bekendt 10 år at lære at mestre noget, og vores levetid stiger. Så hvis man er 40 år, har man ca. 50-60 år tilbage at leve i = 5-6 nye ting at lære at mestre! Er det ikke en dejlig vild tanke!

Sæt tid af til at tænke hverdagen igennem - eventuelt at tænke 'højt' sammen med partneren.

Hvem ser du i spejlet?
Who do you see in your mirror?

If you are lucky, you love your job. You have a good salary, nice colleagues, a nice company car og benefits. Other feel that they have an ok job, because you have to earn a comfortable living. That's is fine, too.

And then there are those, who want 'something else'! This can be a very difficult situation, because if you are going to act on 'something else', it means that you have to leave your comfort zone, and if you have family, they will feel the impact too. With the world looking as it does now, it is difficult to leave something, that is already working.

But maybe it is even harder not to. To spend your life doing something, which doesn't make you happy and excited.

But if a family member doesn't thrive, then the family doesn't either, and as a couple you have to be open talking about changes. Nothing in life stays unchanged, and adjustments must be made along the way.

Maybe a start with making small changes and adjustment can make space for thinking of new ways to go forwards.

But maybe big changes are necessary.
 • To find a job, even though it means that you cannot go on living on 2000 sqr feet, but have to move to something smaller and cheaper.
 • To work less hours a week, which could give a better balance during the day.
 • To be able to take more time off to spend with your kids, while they are small.
 • To start the education you have always wanted.
We cannot wait until things get better or is changing automatically. But they do anyway, even if we don't take action ourselves. So you can just as well take action yourself.

We cannot wait, until we 'just get passed this or that'. We are here now, and life cannot be postphoned, and life isn't just about work.

As we have heard a lot of times, it takes 10 years to master something new, and we live longer. So if you are 40 years old, you have approx. 50-60 years yet to live = time to learn mastering 5-6 new things! Isn't that a wild, wonderful thought.

Set off some time to 're-think' your life – maybe sit down with your parter and think 'out loud'.

Monday, September 19, 2016

Kettlebells og kvinder - Kettlebells and Women

I lørdags deltog jeg i et seminar, som blev kaldt 'Uimodståelig'. Det er det on-line træningskursus, som jeg følger. Som jeg allerede har fortalt, begynder jeg nu at kunne se og føle forandringerne, nu hvor jeg knokler 5. måned.

Lederen, Anna Bogdanova og hele holdet bag havde inviteret os alle til en event, og sjældent har jeg deltaget i noget, som har givet mig så meget.

Jeg deltog i 4 forskellige emner, og alle foredragsholdere var engagerede og sjove og jeg var helt 'høj', da jeg kom hjem.

Motivationen fik - om muligt - et yderligere boost, og hvor er det dejligt at være sammen med en masse mennesker i 'samme båd'.

Respekt!Saturday I participated in a seminar called 'Irrisistable'. It is the on-line training program, I am following. As already told, I am starting to see and feel the changes now on my 5th month into it.

The trainer, Anna Bogdanova and her team had invited all of us to an event, and I don't think, that I ever have participated in anything, which has given me so much.

I participated in 4 different sections, and all the speakers were inspiring and fun, and I was 'high' from all the good input, when I came home.

My motivation got - if possible - a bigger boost, and it is great to be together with a lot of people in the same situations as yourself.

Thumbs up!

Friday, September 16, 2016

Automatisk minimalisme! - Automatic Minimalism!

Min gamle Stelfon kaffekande er 46 år gammel, og da jeg ikke bruger almindelig kaffekande (næsten alle andre kaffe-brygnings-måder har sneget sig ind i mit hjem) og heller ikke har gjort det i mange år, har den fungeret som vandkande. Smuk at se på, svær at hælde af! Jeg har tit undret mig over, hvordan man har kunnet hælde af den tud uden at spilde på gæster og bord. For mig løber det meste ovenud!

Da jeg i dag ville give min planter en ekstra tår vand i varmen, synes jeg, at kanden dryppede mere, end den plejer! Og det gjorde den virkelig, for den lækkede, og da jeg undersøgte den, stod jeg pludselig med tuden i hånden! Det var lidt overrumplende.

Da jeg havde lagt den ud i min sorteringspose til containerpladsen, tænkte jeg på, hvad jeg nu skulle bruge til blomstervanding og jeg kom til den konklusion, at jeg har masser af ting, som jeg kan bære vand i, som man kan hælde af - og jeg har lang erfaring fra kanden i, at man skal bare have et viskestykke med rundt, så man kan tørre op efter sig.

Det er også en måde at formindske antallet af sine ejendele!

Hav en rigtig dejlig weekend :-)My old Stelton coffee pot is 46 years old, and since I don't use an ordinary coffee pot (almost every other way to make coffee has entered my home) and since I haven't done this for many years, it had the function of watering can. Beautiful to look at, difficult to pour from! I have always wondered how to pour hot coffee out of the spout without pouring it all over guests and table!

Today, when I wanted to give my plants an extra sip of water in this heat, I thought that the pot was dripping more than usual. And it did, because it was leaking. I examined it, and all of a sudden I was standing with the spout in my hand! A bit surprising!

As I put it out in the bag for the container area we have for trash (things are sorted and dealt with in the manner it should be dealt with) I was thinking about what to use for watering plants now, and I came to the conclusion, that I have a lot of things to carry water in - and I have a long experince from the pot in how always to have a tea towel with me to wipe up waterdrips.

That is another way to minimize your stuff!

Have a great weekend :-)

Wednesday, September 14, 2016

Ind- og udlisten

Jeg har ikke haft tid til at lave ind- og udlisten før nu. Der har været så meget andet at tage fat på, fordi jeg arbejder på et projekt, som løber af stabelen præcis om en måned, men det vender jeg tilbage til.

Så månedens 'udrydning' er:

Et strikket sjal - har aldrig brugt det
En blå bluse - var blevet for kort
2 hvide t-shirts
9 bøger
et par blå jeans - blevet for korte
et par sorte jeans - blevet for korte

Alt, bortset fra de hvide t-shirts er gået til genbrugsshoppen. De hvide t-shirts er blevet klippet i stykker til klude til forskelligt pudsearbejde og lignende.

Tøjet - ja, jeg tør næsten ikke skrive det, men jeg motionere jo på 5. måned, og resultaterne begynder at ses. Taljen er blevet smallere, og rumpen er krøbet lidt højere op, så noget af mit tøj er begyndt at sidde meget mærkeligt! Men det er jo luksus, hvis man skal købe tøj, fordi man 'kryber'.

Ind-listen er altsammen meget praktiske ting:

En sikkerhedsrazor
Et termokrus, stål
En stål drikkedunk, stål
2 glas med skruelåg til mel og gryn

Alle disse ting er købt som erstatning for ting, der trængte til at blive skiftet ud og er blevet erstattet med ting lavet af bedre materiale.
I haven't had time to make the in- and outlist made before now. I have had so many others things to do, because I am working on a project, which will take place in exactly one month, but I will come back to that later.

So the clean-out for the month is:

A knitted shawl - have never used it
A blue blouse - had become to short
2 white t-shirts
9 books
A pair of blue jeans and
A pair of black jeans.

Everything, except the white t-shirts have gone to the 2nd hand shop. The white t-shirts have been cut into rags for different kinds of dirty work.

The clothes - well, I don't know, if I want to write it, because I don't want to jinx it, but I am still exercising now in month 5, and it is beginning to show to a point, where some of my clothes look really wierd on me. My waist has become smaller, and my but is 'hanging' a bit higher! But it is really awesome, if you have to buy clothes, because your body 'shrinks'!

The in-list contains very practical things:

A safety razor
A thermo steel thermo mug
A steel thermo water bottle
2 mason jars for flour and sereal

All these things have been bought as replacements for things, which needed to go, because they were worn out or damaged. I have now chosen the same things made of better and more long lasting materials. 

Monday, September 12, 2016

Nogle af mine favoritting - Some of my Favorite Things

Med en travl dag foran mig, får I lige 3 af mine hverdags-favorit-ting:

En god kop kaffe med mælk (som det siges: mælk i kaffe er for folk, der i virkeligheden ikke kan lide kaffe!)
Schweitzer Drops og
mit sølvhjerte, som er så slidt, og som jeg endelig har fået sendt til sølvsmeden til reparation.

Hav en rigtig dejlig dag!


With a buzy day ahead of me, I am just going to show you 3 of my everyday favorite things:

A good cup of coffee with milk (as said: coffee with milk is for persons, who don't really like coffee!)
Swiss Drops (peppermint with chocolate inside, yummi!) and
my silver heart, which is so worn, and which I finally have sent to the silversmith for repair.

Have a great day!

Friday, September 9, 2016

For evigt ung - Forever Young

En af mine bekendte i ejendommen, hvor jeg bor, er 79 år gammel. En flot lille dame. Hendes krop er sej og stærk. Hendes gang er energisk, og hun har altid gang i et eller andet.  Hun er ung! Både af krop og sind! Selvfølgelig kan man godt se, at hun ikke er 29, men min med-beboer er en smuk, gammel, ung kvinde.

Hendes passion er at male. Hun tager kurser for at lære mere og maler stort set hver dag.Hun sætter sig ind i forskellige maleteknikker, kender berømte maleres historie og alle kunstmuseer i miles omkreds og en del i udlandet. Hun har gjort sig selv til aktiv kunst-studerende.

Men det er kun en af tingene hun gør. Da jeg mødte hende i dag, skulle hun ud til noget familie og passe hund: ..."og så får jeg mulighed for at gå en tur i det dejlige vejr". Hun er der for familie og venner. Jeg lærte hende at kende, at hun ud af den blå luft tilbød at passe min undulat, Elvis, da jeg fortalte, at vi skulle ud at rejse. Så jeg nyder også godt af hendes omsorg. Men hun har et stort socialt liv - og en sød mand.

Jeg har også venner, der siden de var 25 år, har været 'gamle', gnavne og kæmpet imod alt omkring sig, som om verden er imod dem personligt, og jeg har lige siddet og tænkt dem igennem. Alle de glade, 'unge' mennesker, jeg kender, er engagerede og laver en masse forskellige ting. Nogle er mere udadvendte end andre, men det gør ingen forskel. Alle de sure og tvære (jeg holder af dem alligevel!) er trætte og mismodige og sidder hjemme i sofaen og brokker sig.

Det er en grov generalisering, ingen tvivl om det, men med de mennesker, jeg kender, holder sammenligningen!

Måske er vejen til 'evig ungdom' at være engageret og bruge sig selv? - lige til den dag hvor vi ikke er her mere.

At være åben og nysgerrig
To be open and curious

An acquaintance of mine who lives in the same building as I do, is 79 years old. A goodlooking, small lady. Her body is firm and strong. Her walk is energetic, and she is always working on a project. She is young! In body and mind! But she is a beautiful, old, young woman.

Her passion is to paint.She takes classes to learn more, and she paints practically every day. She has learned lots of different painting technicques, knows all about famous painters' history and every art museum miles around and even in other countries. She has made herself an active art student.

When I met her today, she was going to a family member to take care of the dog: ...”and then I get the chance to take a walk in the nice weater”. She is there for family and friends. I got to know her, when she out of blue air offered to take care of my budgie, Elvis, when I told, that we were going on a holiday. So I am also privileged with her care. She has a big social life – and a sweet husband.

I have friends, who since they were 25 years old, have been 'old' and grumpy, fighting against all and everybody in their surroundings, as if the world was against them personallly, and I have been thinking about that. All the happy, 'young' persons I know are committed and engaged in a lot of different things. Some are more extrovert than others, but that makes no difference. And ll the angry and grumpy ones (whom I love anyway!) are tired, despondently sitting at home in the sofa complaining.

This is a a very rough generalisation, I know, but with the people I know, the comparison is right.

Maybe the road to 'eternal youth' is to be committed and to get yourself  'out there'?

Wednesday, September 7, 2016

Købekontrol for august - Purchase control for August

Jeg har omdøbt denne blogpost til købekontrol, som gerne skulle betyde, at jeg bliver en mere bevidst forbruger! Det lykkes en god del af tiden, fordi der er gået sport i det, og det kan jeg mærke, at jeg sparer penge ved. Jeg kan også mærke, at jeg har mere tid, fordi jeg bruger meget lidt tid med at shoppe.

Denne måned er en god del billigere end august sidste år. Ikke medregnet en tandlægeregning i august måned sidste år, fordi jeg ikke ser det som forbrug, men 'helse' = min vedligeholdelse! Og det går fra et buffer-beløb.

Sidste år brugte jeg rigtig mange penge på kosmetik og andre plejeprodukter i august måned. Jeg lagde hovedet et sted og lod mig overtale til at prøve nogle (ret ulækre) wraps, som skulle stramme huden op! Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på, men det kostede kassen og virkede i op til hele ti minutter efter, at jeg havde taget dem af. Måske har andre bedre erfaringer end jeg (så lad mig det vide), men jeg holdt hurtigt op. Alligevel kostede det mig 2000 kr. Så meget for kontrol!

August i år har været billigere rent kostmæssigt, og det kan jeg egentlig ikke rigtig forklare. Men jeg har sparet ca. 800 kr. på mad. Måske skyldes det, at jeg har lavet mad hjemme næsten hver aften, og at jeg har fået brugt en masse rester fra fryseren. (Se mit forrige indlæg).

Selvom budgettet er bedre end sidste år, har jeg anskaffet en del nye ting, men det fortæller jeg om, når jeg kommer med ind- og udlisten i næste post.

Så alt ialt en meget billigere august end sidste år!

I mit køkkenvindue - In my kitchen window

I have renamed the post to purchase control, which hopefully means, that I am becoming a more conscious consumer. I succeed a good deal of the time, because it has become a sport, and I am saving money as well as time, because I spend less time shopping.

This August has been quite a lot cheaper that August last year. Not included a dentistbill last August, because I don't include that in consuming, but a health expense = my maintenance! and that goes from a buffer sum.

But last year I spent a lot of money on cometics and other product in that category. I put my head somewhere else and let myself be talked into trying some kind of (quite icky) wraps, which should firm my skin! Don't ask what I was thinking about, but it was very expensive and worked up to 10 minutes after removing them. Maybe some of you have had better experience of that kind than I had
(if - please let me know), so I stopped it fast. It still cost me 300 US$/ 270 Euro. So much for control!

August this year has been cheaper when it comes to grocery shopping, and I really cannot explain why. But I have saved 120 US$/110 Euro. Maybe because I have been cooking at home almost every night, and I have used a lot of food from the freezer (see the post from Monday).

And even if the spendings in general are a lot lower, I have bought a few things for the house, which I will tell you about, when I have made the In and Out-list.

Monday, September 5, 2016

Brug det ubrugte - Use the Un-used

Hvis man ønsker at tilføre sin hverdag lidt enkelhed, er det en rigtig god ide at begynde med at bruge sine ting. At bruge dem op. At tage fat på det lager, som de fleste af os bygger op over tid.

Man kan starte med køkkenet. Kig dine skabe igennem og se, hvad der er udløbet (meget ofte er det krydderier), mel, gryn, pasta, ris. Hvis ikke, så brug det, du har op, før du køber noget nyt.

Fryseren er også ofte gemmested for en masse gode ting - og for gamle ting. Hvis du ikke kan genkende de frosne 'objekter', har de nok ligget så længe, at de skal ud. Resten kan bruges, så når du er færdig med gennemgangen, har du måske en hel uges mad hjemme - eller mere.

Og så kan du begynde igen - på en bedre måde. Du behøver ikke 4 forskellige slags pasta. Brug en pose færdig ad gangen. Du behøver heller ikke flere forskellige slags ris. Prøv at forenkle dine indkøb. Det giver mere plads og bedre økonomi.

Badeværelset kunne være det næste sted at gå i gang på samme måde. Smid alt det gamle ud og brug det, som fungerer. Jeg tænker somme tider mit 'skønheds-regime' igennem, og jeg er stadig på jagt efter nye og bedre plejeprodukter. Der er efterhånden mange mærker, som ikke indholder hverken miljø- eller hormon-skadelige ingredienser.

Og hvorfor ikke købe dem, når de er bedre for os alle sammen.

Det regnede og var mørkt i går, så jeg trængte til blomster
It was dark and raining (lots) yesterday, so I needed flowers

If you want to make your everyday life a bit simpler, it is a good idea to start with using your stuff. To use, what you have lying around. To find the things, which you have stored over time.

You can start with your kitchen. Look through your cabinets and see, what has expired (very often it is spices), flower, grains, pasta, rice. If it hasn't expired, then use it, before you buy anything new.

The freezer is often a good hideaway for a lot of good stuff - and old stuff. If you cannot recognize the frozen 'objects', they have probably been there for too long, and then they have to go. Use the rest, and maybe you have food for a whole week - or more.

And then you can start buying again - in a better way. You don't need 4 different kinds of pasta. Finish one bag at a time. You don't need different kinds of rice either. Try to simplify your grocery shopping. It gives space and better economy.

The bathroom could be the next place to examine. Toss everything old, and use the good stuff. I sometimes think about, how I can make my 'beauty-regime' simpler, and I am always on the hunt for better products. There are a lot of brands, which don't contain hormone as well as environmental disturbing ingrediences.

And why not buy these, when they are better for all of us.

Friday, September 2, 2016

Mode- og indretningsblade - Magazines, Interior and Fashion

Jeg ved ikke, hvad der er sket, men jeg gider simpelthen ikke dameblade mere! Jeg, der plejede at elske, når der kom nye udgaver af de glittede, tykke magasiner og drønede hen og købte dem uanset prisen.

Jeg har ikke købt nogen længe, men da jeg skulle rejse i tog på ferie sidste måned, købte jeg et. Det var fuldstændig som det, jeg købte det foregående år i samme anledning. Mange gode råd om hvad man skal spise, hvordan man skal se ud, hvordan man tackler kriser, hvordan man indretter sig. Alt sammen gamle nyhed.

Er jeg blevet overfodret? For det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan eller vil lære nyt. Det vil jeg virkelig gerne.

Men vi ved jo, hvad vi skal spise for at være sunde og stærke. Noget andet er så, om vi gør det, men det er jo ikke det, det handler om.

Vi ved også, at det er svært at indrette et badeværelse som skildret i bladene, når man har et, der er 20 fliser bredt og 40 fliser langt!

Moden - ja, den er vel ikke noget at tale om mere. Der er ingen ny trends. Alt er set! Sorry, Folks, men sådan er det altså. Jeg er så gammel, at jeg ikke kan finde noget i dag, som jeg ikke har set før i lignende version. De samme hvide bluser med blå/sorte striber, jeans i alle former, lidt bohemian, kropsnært, flagrende, ja, jeg kunne blive ved. Og vi gør jo alligevel, som vi plejer.

Nu går jeg på biblioteket en gang i mellem og kigger. For jeg læser dem ikke mere, jeg kigger! Og jeg ender meget ofte med at tage et fagblad om noget, som jeg slet ikke ved noget om, fordi det er meget sjovere.

Jeg har aldrig før læst noget om fluefiskeri - og der var smukke fotos!

Hav en rigtig dejlig weekend!


Ikke med specielt fokus på Vogue!
No offence towards Vogue!

I don't know, what has happened, but I don't want to read magazines anymore! I used to love, when new editions of the glitted, fancy magazines were released, and I ran to buy them, no matter the price.

I haven't bought any in a long time, but when I went on holiday last month, I bought one. It was exactly like the one, I bought the previous year, also for a train trip. There were good advise about how to eat, how to look, how to tackle life crises, and how to decorate. Everything old news.

Have I been over fed? Because it is not, because I don't want to learn something new. I really want that.

But we all know, how to eat, if we want to be strong and healthy. If we follow the advises is a totally different matter.

We also know, how difficult it is to decorate a bathroom as described in the magazines, when you have a bathroom 20 tiles wide and 40 tiles long!

And fashion – well, is there anything to talk about? No new trends. Everything has already been done! Folks, sorry, but it has! I am so old, that I cannot find anything in the shops today, which I haven't already worn before. Sweaters with stripes, jeans in all versions, a bit bohemian, thight, wawy, I could go on. And we still choose, what we normally choose.

Now and again I go to the library and peek into the magazine stand. I don't read them anymore. Just skim! And I very often take a technical magazine about a subject I know nothing about, because it is a lot more fun.

I have never read anything about fly fishing before – with beautiful photos!

Have a great weekend!