Tuesday, May 31, 2016

Design Giganter - Design Gigants

I morges var der en artikel i Berlingske Business om en stor designvirksomhed, der startede med at designe selv i 1980erne. De har nu købt en hel masse kendte brands op, og artiklen handler om, at de holder øje med yderligere nogle firmaer, som de også godt kunne tænke sig at købe. Årsagen til de mange opkøb er, at de ønsker at skabe nye design-klassikere.

Men hvordan skaber man en design-klassiker? Er det op til et firma at bestemme, hvad der er en klassiker? Eller er det, når varen er af så god kvalitet og funktionalitet, at den bliver en klassiker?

Det er jo her, det går galt, og det er præcis en af mange grunde til, hvorfor vi kun skal købe, hvad vi har brug for og ikke, hvad der bliver proppet ind i vores hoveder via smart markedsføring. Det er ikke producenterne, der skal bestemme, hvad vi har brug for, og hvad der er en klassiker.

Det er os, kunderne!

Cobra stage, Georg Jensen
The Cobra candle holder from Georg Jensen Silver

This morning there is an article i Berlingske (a Danish newspaper) business section about a big design company, which started designing some time during the 1980's. The company has now bought a lot of well known brands, and the article is about, how they keep an eye on other companies, which they also want to buy. The reason is, that they want to design new design classics.

But how do you create a design classic? Does a company get to 'decide', what becomes a classic? Or is it, when an item is of such good quality and functionality, that it becomes a classic?

It is exactly here, things go wrong, and it is exactly one of many reasons, why we only should buy thing, we need, and not stuff being forced upon us through smart marketing. It is not the companies, who should decide, what we need, and what becomes a classic.

It is us, the customers!
Friday, May 27, 2016

Genbrug og grådighed - Recycle and Greed

Jeg havde en mærkevare-taske, som jeg gerne ville sælge. Prisen var meget rimelig. En kunde ringede på annoncen, og jeg gav et afslag i prisen. Hun kom med det samme, kiggede på tasken, kiggede i sin pung sagde: "Åh nej, jeg har kun xx antal kr. med! ... pause... Kan du gå ned i pris?". Det var helt oplagt, at hun prøvede at presse mig til at sælge billigere end allerede aftalt. Det gjorde jeg ikke!

Efter at have tænkt lidt over det gav jeg tasken til en Røde Kors forretning inde i byen, der har forstand på kvalitetsting. Så kan man kun håbe, at folk ikke pranger, når beløbet går til et godt formål! En handel skal være noget, som både køber og sælger er tilfredse med.

Hellere give ting væk, end at give efter for grådighed.

Et fredeligt billede til en mindre fredelig blog!
A peaceful photo to a less peaceful blog!

I owned a brand bag, which I wanted to sell. The price was really reasonable. A buyer call, and I gave a reduction in price. She came shortly after, looked at the bag, and looked in her purse and said. "Oh no, I only have xx amount of money! ... pausing... Will you sell it at that price?". It was obvious, that she was trying to put pressure on me to sell cheaper than already agreed. I didn't.

After having thought about it, I gave the bag to a charity shop in the city, which has knowledge about good quality. Hopefully people will not haggle, when the money goes to a good purpose.  A deal should be to the satisfaction for both seller and buyer.

Rather give things away, than give in for greed.

Wednesday, May 25, 2016

Vær nysgerrig, lær noget nyt - Be Curious, Learn Something New

At være et lille barn er en konstant udfordring. Alt skal undersøges, alt skal forstås, og det sker uden nogen form for tilbageholdenhed. Børn lærer nye ting hver dag! Mange ting!

Som voksen kræver det en hel del mere end nysgerrighed at kaste sig ud i nye projekter eller at skulle lære noget nyt, fordi man gerne ville kunne det lige med det samme. Det er jo lidt fjollet, at der er noget, man ikke kan. Fordi man er voksen!

Jeg har længe haft planer om at ville lære spansk, og jeg har været på skolebænken, men jeg føler ikke, at jeg kommer ud af stedet. Jeg ved, at jeg mister motivationen, fordi det går så langsomt, for "så tungnem plejer jeg altså ikke at være!". Men det skal altså læres, og så må jeg tage den tid, der skal til.

Min sidste lærer sagde noget klogt: Begynd som en baby. Gør det enkelt. Lad være med at tro, at fordi du er voksen, at du så bare kan tage det hele ind. Faktisk har du store barrierer at kæmpe imod, som et barn ikke har. Fordi barnet ikke opfatter sig selv som langsomt opfattende.

Det kan man lære noget af! Gør som en baby, kast dig ud i det - og så vær vedholdende!... og en ting til: Vær ligeglad med, hvad andre tænker!

Hvad vil du kaste dig ud i?To be a small child is a constant challenge. Everything must be examined, everything has to be understood, and that happens without any kind of restraint. Kids learn new things every day. Many things.

As an adult it demands a bit more than curiosity to jump into new projects or to learn something new, because you want to master it immediately. It is a bit silly, that there is something, which you cannot do. Because you are an adult!

I have had plans about learning Spanish for a long time, and I have been taking classes, but I don't feel, that I am getting anywhere. I know, that I loose the motivation, because my progress is so slow, because 'I am normally not that dense'! But I am going to learn to speak Spanish, so I have to take the time to make that happen.

My last teacher said something smart: Start like a baby. Make it simple. Don't think that because you are an adult, that you just can take it all in. In fact you have big barriers to fight, which a child doesn't have. Because the child doesn't see itself as 'dense'.

Wise words! So make like a baby and take the leap - and be persistent! ... and one thing more: Don't pay attention to what other people think!

What's the leap you are going to take?

Monday, May 23, 2016

Lykken er henne om hjørnet - Happiness is around the Corner

Vi er altid på vej til noget. Vi har altid noget, vi lige skal have gjort. Noget, vi lige skal have overstået. Noget, vi lige skal købe. Noget, vi lige skal opnå... og så bliver vi lykkelige.

Undeligt nok ved vi godt, at det ikke hænger sådan sammen, og alligevel gør vi ikke noget for at ændre det. Jeg siger ikke, at vi skal kvitte jobbet og leve i skoven, men måske kunne vi omprioritere?

For eksempel en lille ting som ikke at checke mails fra chefen om aftenen, men i stedet være sammen med familien og venner. Ikke kun fysisk, men også psykisk. Men vi kører i det spor, som forventes af os, selvom det ikke er urimeligt at stille krav til vores professionelle liv, som det stiller krav til os. Som Cathie Black, tidl. chairman af Hearst Magazines, skriver i sin bog: "You can love your job, but it doesn't love you back".

Så hold styr på prioriteterne - hvilket er sprogligt forkert. Prioritet iflg. den danske ordbog betyder forrang, og der kan kun være en, der har forrang, så derfor kommer alt andet ind på de efterfølgende pladser.

Det er nu, der gælder. Intet bliver bedre, selvom vi har fået/opnået/gjort, det vi havde planlagt. Livet er så perfekt, som det kan blive - lige nu. Gør det bedste ud af det. Start med at ændre én ting. Det er en god ny begyndelse.We are always on our way to something. We always have something, that we just have to do. Something, that just has to be overcome. Something, we have to buy. Something, we have to achieve... and then we will be happy.

It is strange, but even though that we know, that it doesn't work that way, we don't do anything to change it. I don't say, that you should quit your job and go live in the forest, but maybe your priorities could be changed.

For instance a small thing like not checking mails from the boss at night, but instead be with your family and friends. Not only physically, but also mentally. But we keep on the track expected of us, even though that it is quite reasonable to make demands to our professional life, as it makes demands to us. As Cathie Black, previously chairman of Hearst Magazines, writes in her book: "You can love your job, but it doesn't love you back".

So keep your priorities right - which is a wrong term. Priority means precedence, and only one 'thing' can have precedence, so everything else comes after.

It is the now, which counts. Nothing becomes better, even when we have had/achieved/done the things planned. Life is as perfect, as it can be - right now. Make the best of it. Start changing one thing. That's a great new beginning.


Friday, May 20, 2016

Minimalisme og nips - Minimalism and Knick-Knacks

Der, hvor minimalismen ikke helt tager over for mig, er, at jeg har ganske få stykker nips, som jeg er meget glad for.

Jeg har længe tænkt på, hvordan jeg kan få dem 'frem i lyset', for ting skal ikke ligge gemt væk, hvis de betyder noget. De fortjener bedre. Og de skal heller ikke være spredt rundt omkring i huset. Nu tror jeg, at jeg har fundet løsningen.

Jeg har et gammelt tobaksskab, der tidligere har indeholdt mine CD'er, som jeg ikke har mere, da jeg lytter til musik på anden vis, så derfor skal det nu blive til mit 'udstillingsskab'.

Så nu skal jeg til glarmesteren og høre, om det kan lade sig gøre at få en glasdør sat i. (Det forventer jeg han kan!)

Senere vil jeg vise, hvilke småting, der er, som jeg er så 'blød' for.The one point, minimalism doesn't take over for me, is, that I have a few pieces of knick-knacks, which means a lot to me.

For a long time I have thought about, how I could get them 'out in the open', because items, which means something, shouldn't be hidden away. And they shouldn't be spread all over the house either. They deserve better. Now I think, that I have found the solution.

I have an old tobacco cabinet, which earlier held my CDs, which I don't have any more, as I listen to music in another way, and therefore this will become my display cabinet.

So now I will go to the glazier to hear, if he can put a glass door in it. (Which I expect that he can!)

Later I will show you the items, which I am so soft about.

Wednesday, May 18, 2016

Minimalist orden 2. udgave - Minimalist Order 2nd Edition

I fortsættelse af mit blogindlæg i mandags bliver jeg nødt til at sige, at vi ikke alle kan eller skal være ejere af så få ting, at det kan være i et par kufferter, hvilket nogle minimalister trives glimrende med for at leve et enkelt liv.


Jeg respekterer det fuldt ud og er imponeret over, at nogen kan gøre det, men jeg  vil indrømme, at jeg ikke er dedikeret i den grad. Jeg må dog også erkende, at det har givet mig et nyt liv ikke at eje mere end de ting, jeg bruger.


Det har givet mig tid og ro, fordi det overfløde, det dårlige, det der tyngede, og det der ikke passede, er væk. Ikke flere opbevaringsmasser at flytte rundt med.


Jeg har fået tid til at koncentrere mig om det, jeg vil arbejde med. Tid til at passe de ting, jeg har beholdt, så de er i god stand, og ro fordi mit hjem på ingen måde stresser mig.


I forbindelse med en artikel, som Hjemmet lavede med mig sidste år, synes fotografen, at jeg havde et hyggeligt hjem. Underforstået, at han havde troet, at min hjem ville være helt skarpt med masser af bare flader.

Jeg ved, at når med rydder ud i det, jeg nævnte ovenfor, så føler man sig lettere. Fysisk og psykisk. Og jeg ved også, at når man er kommet så langt som mig, må man spørge: Og hvad nu?


Svaret er, at så må man begynde på det, man altid har ønsket at gøre. Det, som man har skubbet foran sig med undskyldning om, at man ikke havde tid, fordi man bare lige skulle dét - og dét - og dét - og dét!


Det er det, man skal gøre! Måske er det at være mere sammen med familien, lære et nyt sprog, tage en ny uddannelse, rejse, opdage noget nyt. Kort sagt - skifte selvpåførte pligter ud med oplevelser.
In continuation of my blog last Monday I have to say, that we don't have to be the owners of two suitcases of items only, which some minimalists thrives with, to live a simple life.


I totally respect it, and I am impressed, that anyone can do it, but I have to admit, that I am not dedicated to that extent. But I also have to admit, that it has given me a new life not to own more than the stuff, which I actually use.


It has given me time and calm, because the excess, the bad stuff, the things weighing me down, and the things which didn't fit, have been removed. No storage boxes to move around with.


It has given me time to concentrate about the thing, I want to work with. Time to take care of the things I have kept, and calm because my home doesn't stress me out at all.


In connection with an article about me in a magazine last year, the photographer said, that I had a really nice home. He implied, that he had thought, that my home would be all 'sharp' with naked surfaces. I have naked surfaces, but not empty rooms.


But I do know, that when you de-clutter, you feel lighter. Physically as well as mentally. I also know, that when you get to the point, where I am now, you have to ask yourself: What's next?


The answer is, that you have to start doing, what you always have wanted to do. The thing that you pushed in front of you with the excuse, that you didn't have the time, because you just had to do this - and this - and this first!


That's the thing you are going to do! Maybe spend more time with your family, learn a new language, travel, study for a new education, discover new things. Change the self inflicted duties with new experiences.

Monday, May 16, 2016

Minimalist Orden - Minimalist Order

Hvordan holder minimalister orden?

Det gør de ikke! Fordi der er så lidt at holde orden i, at ting automatisk har deres plads, og det er det!

Minimalister lejer ikke opbevaringsrum hos et lagerfirma. Minimalister køber ikke pæne plastic opbevaringsbokse. Fordi der ikke er grund til det! At rydde sine ting i plastickasser er ikke at holde orden. Det er at holde orden i ting, som aldrig kommer til at blive brugt.

Statistikken siger, at amerikanske hjem i gennemsnit indeholder over trehundredetusind ting!

300.000 ting!

Det lyder af rigtig meget, men jeg er sikkert på, at rigtig mange danske hjem sagtens kan 'leve op' til det.

Prøv at tænke på, hvor uendeligt mange penge alle disse ting har kostet, og sammenlign det med hvor længe man føler sig glad for noget, man har købt. Hvor længe bruger man den nye juice-maskine/is-maskine? Den store røremaskine? Har man virkelig glæde af de nye lysestager? Hvor længe er man henrykt for sin nye telefon?

Tænk på, hvad der bringer varig glæde. Det er i hvert fald ikke tusindvis af ting.How do minimalists keep order?

They don't! Because they have so few things, that every item has a place, and that's it!

Minimalists don't rent storage units. Minimalists don't buy nice plastic storage boxes. Because there is no reason to do so.

To put your things in plastic boxes for storage is not to keep things in order. It is keeping things, which never will be used, in order. Statistics say, that an American home as an average contains more than three hundred thousands things!

300.000 things!


It sounds like a lot, but I am quite sure, that a lot of Danish homes easily can match that.

Try to think about, what an alarmingly big amount of money all these things have cost, and compare it to how long you feel happy about a new purchase. How long do you actually use the new juice machine/ice machine? The big kitchen machine? The new candle holders? How long do you really appreciate you new phone?

Think about what really brings lasting joy. It is definitely not things.Friday, May 13, 2016

En rejsehistorie - A Travel Story

Mit næstældste favoritmenneske har en meget sjov historie, som jeg kom til at tænke på, da jeg skrev min foregående blog.

Han er søn af en enlig mor, og da han blev forlovet, fortalte han sin kæreste, at han - til trods for at hans mor var eneforsørger - altid havde været på sommerferie. Hvert eneste år!

Hans mor rettede ham og sagde, at hun havde sparet op, så de kunne komme på ferie hver andet år. Ikke hvert år. Sønnen begyndte at opremse de steder, de havde været, og han nævnte nogle steder, som hans mor ikke umiddelbart huskede. "Jo, men kan du ikke huske det sted med den store park i nærheden af havnen?".

Efter et stykke tid fandt hans mor ud af, hvad det var han tænkte på. Det var de ferier, hvor de ikke havde råd til at rejse og skulle tilbringe hjemme. Hun havde pakket mad og drikkevarer, og de var taget tog eller bus ud til store parker eller til stranden, til havne og legepladser, hvor de så havde tilbragt hele dage. Det var feriestederne! (Den store park var Churchill Parken ved Langelinie i København!)

Det er sjovt at høre en et barns erindring fra en voksen om, hvordan ferierne var blevet oplevet så mange år efter. De var gode og fyldt med sjove oplevelser, for det drejede sig om at være sammen og at være nærværende. Det behøver man ikke flyve det halve af verden rundt for.

Så der skal ikke de store budgetter til for at lave en mindeværdig barndom! Bare vær tilstede!

At flyve med drage eller at 'at gå over vandet' - selv når vejret ikke er det beste.
To fly a kite, or go for a walk 'over the water', even though the weather is that good.

 


My next oldest favorite person has a very funny story, which I suddenly remembered yesterday, when writing the previous blog.

He is the son of a single mother, and when he got engaged, he told his fiancé, that he - in spite of that his mother was the sole provider - always had gone on summer holiday. Every single year!

His mother corrected him and said, that she had saved money, so they could go every second year. Not every year. The son started mentioning the places, they had been, and he told about some places, which his mother didn't recognize immediately. "But don't you remember the place with the big park close to the harbor?"

After a while his mother found out, what he was remembering. It was the holidays, where they didn't have money to travel and stayed at home. She had packed food and drinks, and they had taken a train or a buss to somewhere close, a park, the beach, harbors, and playgrounds, where they would spend all day. Those were the holidays destinations. (The big park was The Churcill Park in Copenhagen).

It was fun to hear a child's memory from an adult of, how his holidays had been so after many year later. They were good and filled with funny experiences, because it was all about being together and being present. You don't need to fly half around the world to get that.

So it doesn't take a big wallet to make a memorable childhood! Just be present!

Wednesday, May 11, 2016

Sommerferie, hvordan? - Summer Holidays, How?

Vi nærmer os sommerferien, og vi alle trænger til at hoppe af hamster-hjulet og stresse ned.

I ferier laver vi planer om at gøre alt det, som vi ikke kan nå til daglig og vil gerne give hus og have en kærlig hånd, og så skal man måske også ud og rejse. Samtidig er børn og unge hjemme fra institution og skole, og alle skal leve sammen på en måde, som vi ikke gør i hverdagen. Så hvordan gør man?

Start med ikke at stille så store forventninger. Planlæg ikke til det yderste. Giv plads for impulsivitet. Ferien skal ikke ligne hverdagen. Hvad sker der, hvis du ikke bliver færdig med reparationerne, haven eller hvad det nu er, du synes, at du skal gøre? Ingenting! Det løber ikke nogen steder.

Læg vægten på at være sammen. Saml hele familien nu og find ud af, hvilke forventninger hvert familiemedlem har og planlæg så noget, alle kan være med til. Teenagere vil ofte også ud på egen hånd sammen med venner, og det giver jo en god mulighed for at gøre noget, som passer de små.

Og hold budgettet! Det er slemt at komme fra ferie og have trukket for meget på kontoen.

Du kan tjene flere penge, du kan få et nyt hjem, du kan anskaffe nye ting, men tiden og de mennesker vi holder af, er de eneste 'ting' i verden, der ikke kan genanskaffes.

Alt andet er ren faktisk kun ting!


We are getting closer to the summer holidays, and we all need to jump off the hamster wheel and de-stress.

We often make plans to do all the things, we don't have time to do during work weeks, and we want to give some attention to our house and garden, and maybe we are travelling, too. At the same time kids and young ones are at home from kindergarten and school, so we are going to live together in another way than normally. So how do we do that?

Start with not making too big expectations. Don't plan too much. Make room for being impulsive. Holidays aren't meant to be like normal days. So what happens if you don't finish the repairs, the garden or what ever you had planned. Nothing!

Plan to be together. Gather the whole family and find out, what each family member wants to do, and make plans, which everybody can agree about. Teenagers often want to go out on their own with friends, and that gives a good opportunity to be more attentive to the smaller ones.

 And keep a budget! It is no fun to finish a holiday with a budget account with red numbers.

You can earn more money, you can get a new house, you can buy new things, but time and the persons we love, are the only 'things' in the world, which cannot be replaced.

Everything else are just thing!Monday, May 9, 2016

Arvestykker og følelser - Heirlooms and Sentiment

Følelser og ejendele er tæt knyttet. Når man får gaver fra mennesker, man holder af, eller når man arver ting fra et kært familiemedlem, er det vanvittig svært at afhænde.
Skal man afhænde noget? Nej, ikke hvis man har varig glæde af tingene. Men hvis det er ting, der ikke bliver brugt, og som man flytter rundt på, så ja. Så er de ikke til glæde. Så er de en belastning, uanset hvor stor glæde man har ved at tænke på personen, der ejede dem, men det behøver man reelt ikke ting for at kunne gøre.
Der er ingen straf nogen steder for at afhænde noget, som man ikke har glæde af! 
I sidste ende drejer det sig om ting.
Men gør det, og bestem at det, der kunne komme ud af det ved et eventuelt salg, skal gå til noget, som gør en virkelig glad. Noget, som man har ønsket sig meget længe. Så kan man mindes personen, der har gjort dette muligt.
Eller man kan skænke pengene til en organisation, som man gerne vil støtte, og dermed sende et godt minde videre.


Rigtig gamle ting, fra 1918 and 1920, som er i brug.
Real old stuff, from 1918 and 1920, which are in use.


Feelings and possessions are closely united. When you get a present from persons, you care about, or when you inherit something from a dear family member, it is extremely difficult to let go.
But should you let go? No, not if the item gives you joy every time, you use it. But if it is something, which isn't being used, something you just move around the house, then yes. Then it doesn't bring joy. Then it is a load, no matter the warm feelings you get thinking about the person, who once owned it, and you don't really need an item to do that.
There is no punishment anywhere by letting go of something, which doesn't make you happy! Realistic, it is about things.
So do it, and decide that the amount which could come from a sale should go to buy something, which makes you really happy. Something, which you have wanted for a long time. Then you can think of the person, who made this possible.
Or you could give the money to an organisation, which you want to support, and that way pass on your good memories to the benefit of others.

Friday, May 6, 2016

Ind- og ud-listen - The In- and Out List

Så er der status på de ting, der er gået ind og ud i løbet af april. Det er lidt utroligt, at man kan blive ved, men behovene for, hvad man har brug for skifter, så der vil være ting, der 'pludselig' ligger ubrugte hen og ting, der kræver opdatering eller fornyelse. Det er de ting, som vi ikke får afhændet, som gør, at vi får rod. Når der kommer noget andet ind, skal det gamle ud, så det ikke hober sig op.

Så her kommer ud-listen:

En stor grå trøje (der overhovedet ikke er blevet brugt i vinter)
Tre toppe, to sorte og en hvid (jeg har rigeligt)
En råhvid trøje med guld-broderi
En grå t-shirt med lange ærmer og glimmer (!!!)
Nogle bøger
En gammel dåse, som jeg synes er fin, men jeg flytter bare rundt med den
Og et tomt hvidt ringbind (nok en bunke papirer, som jeg har smidt ud).

På indlisten står der:

Sorte sokker (igen - men nu er alle udskiftet)
Briller (de var meget tiltrængt, men det opdagede jeg først for alvor, da jeg fik dem! Desværre kan jeg ikke bruge kontaktlinser).

Så det var det, og det føles godt. Nu skal det hele pakkes, og så kører jeg til genbrugsforretningen.


Now status for the things, which have gone in and out of my house during April. It is a bit unbelievable, that you can keep tossing things, but your needs change, so there will be things, which 'all of a sudden' just are lying un-used or things, which need being updated or replaced. These are the things which create clutter, so they have to go.

So here comes the out-list:

A big grey cardigan (which I didn't use at all this winter)
Three tops, two black ones and one white (I already have enough)
A white cardigan (with gold embroidery)
A grey t-shirt with long sleeves and bling (!!!)
Some books
An old cookie jar (which I really like, but I just keep moving it around)
And an empty white binder (yet another pile of papers, I have got rid of).

And the in-list:

Black socks (again - now they are all replaced)
Glasses (they were needed! - I didn't realize how much, until I had them! Unfortunately, I cannot wear contact lenses).

So job well done for this month. Now it has to be packed, and I will go to the second hand store.

Wednesday, May 4, 2016

Købestop for april - Shopping Ban for April

Jeg bestemte mig jo for at fortsætte mit købestop en måned mere, fordi jeg gerne vil blive mere bevidst om mine indkøbs-vaner.

Og forbruget for denne måned blev 500 kr. mindre end forbruget i april sidste år, og besparelsen ligger på kosten, fordi jeg har handlet stort ind en gang om ugen og ellers ikke gået i forretninger.

Men 500 kr. sparet er bestemt penge, så det er en måned, hvor det har givet pote at handle efter indkøbsliste og 'med fuldt overlæg'.


Det er Kr. Himmelfartsdag i morgen, og vejret bliver skønt. Hvor heldig kan man være?!
It is Ascension day tomorrow (public holiday), and the weater will be beautiful. Lucky us!


As I told you, I decided to continue with my shopping ban, because I wanted to be more conscious about my shopping habits.

And the budget for this month is less than April last year, and the savings has been 77 $/67 Euro, which comes from groceries, because I have been shopping once a week and otherwise not been in any shops.

But 77 $/67 Euro is definitely money, so it has been a month where shopping 'deliberately' with a grocery list has given a good result.

Monday, May 2, 2016

En enkel dag - A Simple Day

Det er dejligt, når dagen ikke er fyldt med 1000 småting, der skal gøres. I dag er sådan en dag.
Jeg skal arbejde på et nyt projekt hele formiddagen, og over middag skal jeg hente mindste favorit-menneske og være sammen med ham resten af dagen.
Solen skinner, og det er dejlig varmt, så det kan ikke blive bedre!
Hav en god mandag.


Den lille akrobat - The little acrobat

It is nice, when the day isn't filled up with 1000 small thing, which have to be done. And today is such a day.
I am going to work on a new project until noon, and then I am going to pick up the smallest favorite person, and we are going to spend the afternoon together.
The weather is perfect, so it cannot be any better!
Have a nice Monday.