Friday, October 31, 2014

Næsten weekend.og en tur i Tivoli - Almost weekend and a trip to Tivoli

I går var det det skønneste vejr, og i dag var det præcis vejr til Halloween! Lidt diset, lidt fugtigt og lidt mørkt. Perfekt til en tur i Tivoli, hvor der var udklædning og god stemning.
Rigtig god weekend.

I går - Yesterday

Tivoligarden med oplyste trommer - The Tivoli Boys Guard with illuminated drums

 Slottet - The Palace

Belysningen ved hovedindgangen - The lamps at the main interance 

En af de ældste forlystelser - One of the oldest roundabouts in the garden

Yesterday it was the most beautiful weather, and today is was the right weather for Halloween! A little misty, a little wet, and a little dark. Perfect for a trip to Tivoli, where people were dressed up in scary ways which gave a very good atmosphere. Have a nice weekend!

Wednesday, October 29, 2014

Afslag - Rejections

Siden jeg blev min egen boss, lærer jeg noget hver dag. Bl.a. at tage afslag og selv at sige nej tak.
I dag fik jeg tilbudet at få noget på tryk, hvis man måtte redigere i det og klassificere det som et læserbrev. Men jeg har skrevet en artikel, ikke et læserbrev. Så jeg sagde nej. Jeg er så seriøs omkring det, jeg gør, at jeg ikke går på kompromis!

Det er en fantastisk årstid - It is a fantastic time of year

Since I became my own boss, I learn something new every day. F.ex to take rejections, and to say no when something doesn't feel right. Today I had the offer to have something on print, if they could edit my work and bring it as a reader's letter. But I have written an article, not a letter to the Editor. So I said no. I am so serious about what I do, that I will not compromise. 

Monday, October 27, 2014

Ingen sko-fetish her! - No Shoe Fetish Here!

I ved allerede, at nye sko er en pine for mig! Jeg ved, at det betyder vabler og skrabede tæer i mange dage, lige meget hvor bløde og lækre skoene er. Jeg beundrer virkelig de kvinder, der kan gå i sko, der gør ondt. Jeg kommer til at se så forkrampet ud i ansigtet, at folk spørger, om jeg er syg.
Men når noget nyt kommer ind - som i lørdags - så skal noget andet ud, og det bliver de sko, som jeg kan gå til verdens ende i, fordi de er virkelig tiltrådt. Men nu var det blevet pinligt. Denne gang havde jeg trukket det for langt. Jeg ved det! Det er tæt på ynkeligt... Jeg vil holde et minuts stilhed, når jeg smider dem i skraldespanden.
You already know that new shoes is a pain for me! I know, that it means blister and scraped toes, no matter how soft and comfortable they are. I really admire the women, who can wear shoes, which hurt. If I do that, my face expression becomes totally cramped, that people ask, if I am sick, so I have given that up. But when something new comes into the house - see Saturday's input - something else goes. It will be the shoes I can walk to the end of the world in, because they have been 'broken'. But they really had become embarrassing. This time I had pushed it too far. I know! It is close to pathetic...  I will take a moment of silence, when they go into the bin.

Saturday, October 25, 2014

Shopping og ændrede planer - Shopping and Change of Plans

Her til formiddag skulle jeg have haft en ansigtsbehandling, som jeg længe har set frem til. Det har jeg ikke prøvet i årevis. Og så blev den aflyst på grund af sygdom. Så det bliver en anden dag.

Jeg skulle også købe en spansk grammatikbog, fordi jeg er startet på et spansk kursus. Men at sende mig ind i en boghandel, er som at sende et barn ind i en slikbutik! Jeg kom ud med ialt tre bøger. Senere fandt jeg så de sneakers, som jeg har kigget efter i nogen tid, så må man sige, at til trods for aflysningen, blev det en dag med succes. Måske lidt dyrere end forventet!


This morning I was going to a beauty parlor to have a facial, and I was really forward. I haven't done that for years. And then it was cancelled due to illness. So that will be another day. 

I should buy a Spanish grammar, because I have started studying Spanish. But for me being in a book store is like a child in a candy store! So I came out with three books. Later I also found the sneakers, I have been looking for for some time, So in spite of the cancellation you can say that the day ended up as a success. Perhaps a bit more expensive than expected!

Thursday, October 23, 2014

Farverigt, uventet resultat - A Colorful Unexpected Result

Malerskole - fantastisk oplevelse! Søde mennesker, god lærer og smukke omgivelser. Vi startede med en fast opgave, og meget mærkeligt valgte jeg at lave noget i meget klare, glødende farver. Mig, der normalt er meget low key med hensyn til farvevalg! Hvad skete der? Måske indeholder man ting, som man ikke har ide om, før det bliver provokeret frem!

 Stor kunst? Nej, på ingen måde. Men en virkelig sjov opgave, der bare både let og svær, og som faldt helt anderledes ud, end jeg havde forventet. Somme tider går tingene deres egen vej.


Art school - fantastic experience! Sweet people, good teacher, and beautiful surroundings. We started a set assignment, and I chose to make something in very vibrant colors. Really strange! Me, who normally is very low key regarding choice of colors!What happened? Maybe there's something inside me, I didn't know about until being 'provoked'!

Great art? No way. But a really fun task, which was both difficult and easy at the same time, and turned out totally different than I had expected. Sometimes events take their own path.

Wednesday, October 22, 2014

Malerskole - Art School

Jeg er begyndt på malerskole i dag! Det er lidt grænseoverskridende at skulle være sammen med en masse mennesker, der har malet i årevis og vise, hvad man kan - eller ikke kan.

Men hvis nye ting skal læres, så må man stille sig ud på vippen. Og første dag var så sjovt. Alle er forskellige steder i deres kreativitet, og det er meget inspirerende.


I have started in art school today. It is a bit nerve wracking to be together with a lot of people, who have been painting for years and show, what you can do - and what you can't do.

But if you want to learn new things, you have to put yourself out there. And the first day was so much fun. Everybody's in different places with their creativity, and it is very inspiring.

Tuesday, October 21, 2014

Mammografi eller ej? - Mammography or Not?

I morges cyklede jeg gennem et af de smukke grønne områder tæt ved min lejlighed, hvor morgendisen stadig lå flot.

Jeg skulle til hospitalet for at få foretaget en rutine scanning for brystkræft.  Man kan have mange meninger om, om vi skal undersøges for diverse sygdomme rutinemæssigt. Jeg har altid benyttet mig af det. Jeg forstår godt, at det kan afstedkomme lidt uro, og der er ret lang ventetid, før man får resultatet, men det tager jeg gerne med. Det er kun godt, hvis dårlige ting opdages i tide. Så nu vil jeg glemme alt om det, indtil brevet kommer.


This morning I went on bike through one of the beautiful green areas close to my flat, where the morning mist still was lying. 

I was going to the hospital to have a routine scanning for breast cancer. You can have all sorts om opinions about, if we should be examined for different diseases on a routine basis. I have always said yes to these offers. I understand that some people get anxious by the examinations, and there is quite a long waiting time, before you get the result, but I can live with that. It can only be good, if bad things are detected in time. So now I will forget all about it, until the letter arrives. 


Monday, October 20, 2014

Så er julen her! - Christmas is here!

Jeg var en tur i København i lørdags, og der så jeg den første julepynt! Jeg ved godt, at man skal forberede sig på julen i november, men at begynde midt i oktober er godt nok tidligt. Indrømmet, jeg er ikke den største jule-person i verden, men jeg kan godt lide sæsonen. Jeg synes bare, at det bliver lidt udvandet, når julen bliver så lang. Det kan være svært at bevare begejstringen.


I went to Copenhagen on Saturday, and I saw the first Christmas decorations! I know that you have to prepare during November, but starting in mid October is early. I have to admit that I am not the biggest Christmas fan in the world, but I like the season. I just think that it all get a bit 'diluted', when you start this early, and it can become difficult to maintain enthusiasm.

Thursday, October 16, 2014

Life-Work Balance or Making Rich People Richer!

Jeg har nu været min egen boss i 7½ måned, og jeg elsker det. Jeg bliver måske ikke millionær, men det er meget tilfredsstillende. Jeg bestemmer selv min dag og er rigtig god til at skelne mellem arbejde og fritid. Mine behov er helt klart blevet mindre, uden at jeg af den grund føler, at jeg mangler noget. Tværtimod, jeg styrer selv, og jeg behøver ikke at kompensere eller belønne mig selv på anden vis. Den består i at arbejde for mig selv.

Samtidig hører jeg fra venner i gode stillinger, hvor hårdt der er på arbejdsmarkedet. Alt bliver skåret ind til benet, og ved personale-afgang bliver der ikke nødvendigvis ansat nye kolleger. Arbejdet bliver bare fordelt mellem de tilbageværende. Alle bliver mere og mere udpinte. Men hvorfor er der ikke nogen, der siger stop? Det er ikke mange år siden, at fagforbundene kæmpede for indførelse af 37½ times arbejdsuge. Det var åbenbart spildt energi.

Men hvordan er det kommet der til, at vi frivilligt lægger 10 - 15 timer ekstra om ugen på vores arbejdsplads. Eller mere. Er der virkelig så meget belønning i vores arbejde? Hvad får vi ud af at arbejde fra 8 til 18, gå hjem, fodre børn og putte dem, for derefter at sætte os ved computeren igen. Og vi kigger i mailen søndag aften, for at være forberedte til mandag morgen. Hvad er 'the catch'? Anerkendelse? Bonus? Eller bare fordi, at 'det gør de andre'. Er vi ingenting, hvis vi ikke knokler ud over alle grænser hele tiden? Er der ikke mere til livet end det? Er det virkelig indsatsen værd?

Eller halser vi bare blindt rundt og gør meget rige mennesker endnu rigere?!

 På vej sydpå - Going down South

I have now been my own boss for 7½ months, and I love it. I might not become a millionaire, but it is so satisfying. I plan my day, and I am pretty good at defining work and time off. My needs have clearly become smaller, but I don't feel that I am missing out on anything. On the contrary actually. I run the show, and I don't feel the need for compensating for anything, or that I need any 'rewards'. I get that by working for me.

At the same time I hear from friends with good jobs, how hard is has become 'out there'. Companies are making savings, cutting everything to the bone, and when somebody leaves, there are no replacements. The job tasks are being divided between the employees left at the office. Everybody's stretched thin. But why isn't anyone yelling stop? It isn't long ago since the Danish unions fought for the 37 hour work week. What a waste of energy!

So how come that we by our own free will put 10-15 more work hours into the week? Or even more. Is the reward for working really that big? What makes us work from 8 to 18 (6 p.m.), go home, feed the kids and put them to bed, only to start the computer again. And to start the computer Sunday nights to prepare for Monday? What is the catch? Acknowledgement? A bonus? Or just because 'everybody else is doing it'? Are we nobody, if we aren't slaving beyond any limits all the time. Isn't there more to life than that? Is it worth it?

Or are we actually just running around blindly making very rich people even more rich?

Wednesday, October 15, 2014

Sofienholm Kunstmuseum - Sofienholm Art Museum

I går mødtes jeg med et par gamle kolleger på Sofienholm og for at se en udstilling kaldet 'Figurativ Fokus'. Især en hollandsk kunstner, Piet Sebens, gjorde stort indtryk på mig. Hold da op, hvor er han dygtig. Sofienholm er et meget smukt sted året rundt, og vi var heldige, at det til trods for gråvejr var lunt, så vi kunne gå en tur i parken og nyde efterårets farver. Billederne nedenfor er taget sidste år ved et tidligere besøg på Sofienholm. Jeg havde ikke mit kamera med i går. Senere hyggede vi os med noget god mad på Meyers Madhus, som bestemt godt kan anbefales. En rigtig dejlig dag med skønne mennesker.

Yesterday I met with a couple of old colleagues at Sofienholm to see an exhibition called 'Figurative Focus'. Especially a Dutch artist, Piet Sebens, made a big impression. He is good! Sofienholm is a beautiful place all year around, and we were lucky that the weather was nice, though no sunshine, so we could go for a walk in the park and enjoy the colors of autumn - my photos are taken at another visit there last autumn. I didn't bring my camera yesterday. Then we went to Meyers Madhus to have dinner, and I can recommend the place. A really nice day with great people.

Tuesday, October 14, 2014

Klædt på til kunst - Dressed for Art

I aften skal jeg først se en kunstudstilling og derefter ud at spise med to gode venner. Det er midt imellem koldt og varmt, så det er lidt svært at finde ud af, hvad man skal have på - eller hvor meget. Men mine sorte yndlings-jeans, en klassisk grå sweater og en halskæde, købt i New York, og et par grove støvler til at piffe det op, virker for mig.Tonight I am going to an art exhibition and later to have dinner with two old friends. It is not cold nor warm outside, so it is quite difficult to know what to wear - or how much to wear. But my black favorite jeans, a classic grey sweater and a necklace bought in New York, together with a pair of rough boots to spark it up, works for me.

Monday, October 13, 2014

Planlægning for ugen - Plan for the Week

Med alle gode intentioner om at bevæge mig ud af det klister, der holdt mig tilbage hele sidste uge, sad jeg i går eftermiddags og nød en pause i min lænestol. Den sol kunne jeg godt trænge til i dag, hvor det er gråt regnvejr, men jeg har lagt en plan for ugen, og så er det bare at komme 'ud over stepperne'.


With all good intentions about moving out of the mental and physical glue, which held me back all last week, I sat in my chair yesterday enjoying taking a break getting warm from the sun. I would have appreciated that sun today, when it is grey and raining, but I have made a plan for the week, so now it is just getting on with it.

Saturday, October 11, 2014

Generel tørke - General Drought

Det har været en uge, hvor der har været 'tørke' i alt, hvad jeg har foretaget mig. Jeg har følt det, som om jeg har bevæget mig rundt i lim. Ingen indsats har givet resultat. Så nu kickstarter jeg weekenden med at gøre klar til et besøg af en ven, som jeg sætter stor pris på. Vi skal sludre i timevis! Og så bliver det bedre næste uge!


It has been a week with 'drought' in everything that I have been doing. I have felt as if I was moving around in glue! No effort has given any result. So now I am kickstarting the weekend by making preparations for a visit of a friend, who's company I really appreciate. We are going to talk for hours! And it will be better next week!

Wednesday, October 8, 2014

Sweater Time!

Det blev pludselig koldt og blæsende, og efteråret er her, så kassen med sweaters er kommet frem i lyset. Nu er det tid til at gennemgå dem. Så bestemmer jeg mig for, hvilke der skal 'fornys', og hvilke der skal til genbrug. I år ryger den sorte sweater ud. Den skulle have været ude sidste år, men den er så lun og hyggelig, at den fik lov til at overleve sidste vinter,  men jeg brugte den faktisk ikke, for den er ikke helt i top. Så med den, jeg har på i dag, skal jeg kun ud og anskaffe en ny sort sweater. Jeg har dog også mine overvejelser med hensyn til den stribede med bling-bling stjernerne på ærmerne - og der er også en på ryggen. Jeg er ikke rigtig til glimmer, og jeg brugte den ikke meget, så måske ryger den ud...It has suddenly become cold and windy, and autumn is here, so the box with sweaters has come out into the light. Now it is time to go through the pile. Then I decid, which ones that have to be renewed, and which ones that have to go. This year the black sweater goes. It should have been done last year, but it is so warm and nice that I let it live for one more season, but I actually didn't use it, because it is a bit worn. So with the one I am wearing today I only have to get a new black one. Though I have my considerations about the striped one with the bling-bling stars on the elbows - and there is also a star on the back. I am not really into anything sparkly, and I didn't use it much, so maybe it goes...

Friday, October 3, 2014

Mere fødselsdagsorberedelse - More Birthday Preparations

Nu er det næsten weekend, og det har været en travl dag i dag. Jeg er begyndt at pynte bordet til drikkevarer og snacks, og jeg har en god plan for i morgen, så det skal nok gå.


Now it is almost weekend, and it has been a busy day today. I have started setting the table for drinks and snacks, and I have a good plan for tomorrow, so I am sure that it will work out nicely.

Thursday, October 2, 2014

Fødselsdagsforberedelser - Birthday Preparations

Jeg er midt i forberedelserne til den runde fødselsdag, som er i morgen, og til receptionen som skal holdes hos mig på lørdag. Så dagen i dag er gået med at gøre rent over hele huset og at lave plan over, hvad der skal ske i morgen, og hvad der er sidste øjebliks ting på lørdag. Men der er blevet lidt tid til noget gør-det-selv, så jeg har fået lavet en flag-ranke! Og så skal der gule blomster på bordet. Det foregår hjemme hos mig, og jeg elsker gult, og det kan fødselaren forhåbentlig leve med!I am in the middle of all the preparations for the big birthday, which is tomorrow, and to the reception on Saturday, which will take place at my apartment. So today I have been cleaning the whole place, and I have made a plan for things to do tomorrow, and for the last moment things on Saturday. But I have had time for a bit of DIY, so I have made a flag line! To be followed up with yellow flowers. The reception is going on in my home, and I love yellow, so the birthday person can hopefully live with that!