Monday, March 24, 2014

Udsalg og plads! - Sales and Space!

Så har jeg 16 annoncer i Den Blå Avis. Alt muligt fra nummererede, signerede tryk, se billedet, til Stelton Cylindaline kaffekander og Kewpie dolls! Jeg har været igennem alt, der bare ligger, og taget stilling til, hvad jeg ville med det, og der gik yderligere 2 sække tøj og diverse til genbrugsbutikken i dag. De tror garanteret, at jeg sidder på det bare gulv nu. Det gør jeg ikke, men jeg har plads i skabene i alle rum. Ikke nogen 'døde' ting, der bare ligger og tager plads op. Skøn følelse! Billedet kan jeg stadig godt lide, men jeg har bestemt, at jeg kun vil have originale ting på mine vægge.
Now I have 16 ads in Den Blå Avis (like Danish version of E-bay, sort of). Everything from prints, signed and numbered, see the photo, to Stelton Cylindaline coffee pots and Kewpie dolls! I have been through everything and considered what I wanted to do with it, and on top of that two more big bags went to the secondhand shop today. I bet that the volunteers in the shop think that I sit on the bare floor by now. Which I don't, but I have space in the closets in all rooms, and no 'dead' things lying taking up space. Great feeling. I still like the print, but I have decided that I will have original artwork only on my walls.

Sunday, March 23, 2014

Lektion i nærvær - A Lesson in Presence

Så fik jeg afprøvet mine talenter som konditor, og det gik faktisk ganske godt. Alle sagde aah og uuhm! Min yngste favoritperson blev 1 år. Stor dag! Det er ganske kort tid, siden han blev født, og alligevel føles det, som om han altid har været her. Han er den dejligste unge, og for mig er det blevet en stor lektion i nærvær. Når jeg er sammen med ham, er jeg 100% tilstede, og når jeg går hjem, er min hjerne 'vasket ren'. Han er den  største gave på mange måder.Now I have tried my talents as a pastry chef, and it went quite well. Everybody said aah and yummi! My youngest favorite person celebrated his first birthday. Big dag! It is a short time ago, since he was born, and still it feels as if he has always been there. He is the most wonderful boy, and for me it has become a fantastic lesson in presence. When I am with him, I am 100% present, and when I go home, my brain has been 'washed clean'. he is the greatest gift in many ways.

Friday, March 21, 2014

Minimalistisk garderobe - Minimalist Wardrobe

Mit nye arbejdsliv er begyndt at tage form, og det er virkelig fantastisk. Jeg føler allerede, at jeg er langt væk fra mit tidligere job. I de første uger lavede jeg småjobs og ryddede op i mine egne ting, og jeg blev inspireret af, at jeg – for hver gang jeg fjernede noget – følte mig lettere og lettere. Det er ikke lang tid siden, jeg ryddede ud i mit tøj og mine sko, men denne gang er jeg gået planken ud. Det er blevet til yderligere 30 stykker tøj eller sko til genbrug. Mit mål er en minimalistisk garderobe, der ikke volder mig kvaler, dækker mine behov, hvor alt passer, så jeg kan åbne mit klædeskab og finde dagens outfit uden at stå og prøve eller overveje og undgå fødder, der gør ondt.


Til genbrugsshoppen - To the secondhand shop


My new work life is starting to take form, and it is really fantastic. I feel that my previous job is way back in the past already. During the first weeks I had a few jobs and also did some clean up in my own stuff, and it inspired me that I – every time I removed something – felt lighter and lighter. It isn’t a very long time ago I gave quite a lot of bags to the secondhand shop, but this time I 'walked the plank'. It became 30 items or pairs of shoes. My goal is a minimalist wardrobe, which doesn’t cause any problems, covers my needs, and where clothes and shoes fits, so I can open my closet and find the day's outfit without second thoughts and have a day without sore feet.

Monday, March 17, 2014

Travle, gode dage - Busy, Great Days

Jeg er her endnu, og jeg har ikke haft et eneste kedeligt minut. Forskellen på at være ansat og at arbejde freelance er - bl.a. - at der ikke er to dage, der ligner hinanden. Jeg løber stærkt - og jeg elsker det. Jeg kan slet ikke forstå, at det kun er 5 uger siden, at jeg begyndte på dette her. Sjovt nok har jeg tidligere altid haft svært ved at få snøvlet mig i seng om aftenen, og jeg er bestemt heller ikke noget morgenmenneske. Det har ændret sig i løbet af denne korte periode. Jeg går i seng i ordentlig tid, fordi jeg ikke har lyst til at være uoplagt næste morgen, og så det er heller ikke svært at komme op. Mystisk! Pauser bliver værdsat, og blomster, som bare kommer, uden grund andet end at ville glæde - glæder fantastisk meget.I am still here, and I haven't had a dull moment. The difference in being employed and to work freelance is - among other things - that not two days are alike. I run fast - and I love it. I really cannot understand that it is only 5 weeks ago that I started this. It has also given new habits. I have always had difficulties in getting to bed in time, and I definitely wasn't a morning person. That has changed during this short period. I go to bed in due time, because I really don't want to be tired the next day, because I really want to do my thing, so it is not difficult to get up in the morning either. Strange! The breaks are highly appreciated, and flowers, which just arrive with no other reason than the wishes of bringing joy - bring so much of just that.

Sunday, March 9, 2014

Nyt soveværelse, næsten - New Bedroom, Almost

Jeg er ikke den, der laver mange møbelinvesteringer. Jeg har, hvad jeg skal bruge. Men somme tider trænger noget til en udskiftning. Nu var det en ny topmadras - som ikke lyder af meget, men det er en madras med fjedre, der ligger ovenpå min boxmadras. Det medførte en større gang vask af quilt-coveret til den underste madras og dæklagnet til topmadrassen, altsammen før der kom nyt sengetøj på. Lyder det indviklet? Måske, men resultatet er fantastisk nattesøvn og et soveværelse, der emmer renhed. Somme tider er nyt ikke kun nyt, men fantastisk dejligt nyt.

I am not the one to make many furniture investments. I already have what I need. But sometimes things need to be replaced. Now it was time for a new top mattress - which doesn't sound like much, but it is a mattress with springs which lays on top of my box mattress. So I have washed the quilt cover for the box mattress and the cover to the top mattress, everything before new bed linen was put on. Sound complicated? Maybe, but the result was a fantastic night's sleep, and a bedroom oozing of cleanness. Sometimes new stuff is really great stuff.

Thursday, March 6, 2014

Fra SKAL til VIL - To go from Have To to Want to

Efter et par travle dage, hvor en kælder gik fra at være rodet losseplads til at være overskuelig opbevaring for sæson-ting, tog jeg en halv fridag i København i det gode vejr - uden kamera. Men forleden tog jeg et billede af et kort jeg fik af mine favoritmennesker, da jeg havde sidste arbejdsdag. Et kort af en frø, som jeg synes er så morsom, at jeg indrammede den. De havde skrevet: Nu hopper du fra det du skulle, til det du vil! Så hvis jeg bliver i trivl, kan jeg se op den og spørge mig selv: Hvad er det, du vil? - og så gå ud og gøre det!After a couple of busy days, where a basement went from cluttered junkyard to airy storage for season stuff, I took half a day off and spent it in the fantastic weather in Copenhagen - without camera. But the other day I took a photo of a card my favorite persons gave me, when I had last day at work. It is a card of a frog, which I thought was so funny that I framed it. They had written: Now you jump from what you had to do, to what you want to do! So if I ever should get any doubts, I can look at it and ask myself: What is it, you want? - and go do it!

Monday, March 3, 2014

På egen hånd - All by myself

Efter en dejlig afskedsmiddag med mine søde (ex)kolleger, som jeg bestemt håber på at løbe ind i her 'ude i verden', er jeg klar til mit første job på egen hånd i morgen. Spændende. Jeg har lige holdt nogle feriedage og er fit for fight. Så kom bare an!

Blomster fra gode venner - Flowers from good friends ...

som lyste op på dage med dis - which made hazy days light up

After a wonderful goodbye dinner with my sweet (ex)-colleagues, whom I really hope to run into 'out here in the world', I am ready for my first job on my own tomorrow. Exciting! I took a few holidays and is fit for fight. So bring it on!