Friday, December 30, 2016

Ny begyndelse - A New Beginning

Der er mange meninger om nytårsforsætter, men er jeg totalt for! Jeg ved godt, at man kan begynde på noget nyt hvornår som helst, men der er nu noget særligt over et nyt år.

Selve dagen - den 1. januar - er i sig selv skøn. Jeg slapper af og hører/ser nytårskoncert fra Wien og senere skiløb, mens jeg fylder min kalender med fødselsdage og mål for noget som jeg vil arbejde på. Det gælder bl.a. de ting, som jeg gerne til opnå, lære og nyde i løbet af det kommende år.

Det første bliver mit januar-projekt, som jeg håber, at I har lyst til at deltage i. Det bliver et 'rydnings'-arbejde, der både omfatter det daglige liv, økonomi og byrden af for mange ting. Så hvis du har brug for mere luft, så hæng på! Jeg starter den 4. januar.

Så jeg vil sige tak for 2016 til alle jer, der har fulgt mig - og jeg håber, at vi kommer til at høre mere til hinanden i 2017. Så rigtig Godt Nytår. Jeg ønsker jer alle sammen det bedste år, I nogen sinde har haft!

Ingen kolde fødder denne vinter - No cold feet this winther

The are all kinds of opinions about New Year's Resolutions, but I am a fan! I know, that you can start something new at any time, but there is something special about a new year.

The day itself - January 1st - is in itself really nice. I relax watching the New Year's concert from Vienna, and later ski jumping on tv, while filling in birthdays in my new calendar. I am also including goals for new projects and things I want to learn, achieve and enjoy in the year to come.

The first thing will be my January project. It will be a 'cleaning'-job which will include questions about daily life, economy and the burden of owning too much stuff. So if you need more space in your life, then join me! It is starting January 4th.

I will take the opportunity to say thank you for being with me - and I hope to hear from you in 2017. So Happy New Year to you all. May you have the best year ever!

Monday, December 26, 2016

Når noget går i stykker - When Something Breaks

Nå, først af alt håber jeg, at I har haft en rigtig dejlig juleaften, og at I nyder fridagene - hvis I har fridage, og hvis ikke - så håber jeg, at der alligevel bliver tid til at have det lidt hyggeligt.

Vi har haft en dejlig juleaften med den samlede spanske og danske familie (et medlem kunne dog ikke komme på grund af arbejde), og det har været superhyggeligt. De bliver her heldigvis i nogle dage, så alle kan få fornøjelsen af de to små favoritmennesker, som er de eneste børn i familien.

Dagen før juleaften havde jeg den store fornøjelse at have favorit storebror sovende her, og efter middagsmaden præsterede vi i fællesskab at slå hans skål med is i stykker. Heldigvis var isen blevet spist! Men der er 9 (små kinesiske) skåle endnu, så vi klarede middagen dagen efter ved, at en person fik en anden skål (mig). Hovedsagen er vel, at alle får dessert.

Juledagsmorgen var det min tur til at ødelægge noget alene. Jeg smadrede min lille 'beholder', som står på min 'arbejdsbakke' med småting som usb stik, card reader osv.

Så kunne man jo blive lidt ærgerlig, men det gjorde jeg ikke, for jeg har oparbejdet en ny vane. Når jeg af en eller anden grund mister noget, kigger jeg mig omkring og finder noget, der kan bruges i stedet - og det lykkes de fleste gange - og altså også denne gang. Jeg fandt et lille sylteglas (et weck glas), og jeg er faktisk meget tilfreds med arrangementet, for den fylder meget mindre, og nu behøver jeg ikke og gå ud og investere i noget nyt.

Jo mere man vænner sig til at se sig omkring i sit eget hjem, før man erstatter noget, jo bedre bliver man til at se nye løsninger. Det er rart at bruge noget, man har allerede.


Well, first of all I hope, that you have had a nice Christmas morning, and that you are enjoying the days off - if you have days off, and if not - that there still is time for having a bit of fun.

We have had a great Christmas eve with the Spanish and Danish family here (one member couldn't come due to work), and it has been super 'hyggeligt' (Danish word for cosy). They are fortunately staying for some days, so everybody get to be together with the smallest favorite persons, who are the only children in the family.

The day before Christmas Day I had the pleasure of having favorite big brother for a sleep-over, and during dinner we managed to drop his bowl with ice cream, and it broke. Luckily the ice cream had been eaten! But there are still 9 (small chinese) bowls left, so we managed dinner the next day by letting one person (me) eat out of another one. The goal is, that everybody gets dessert.

Christmas morning it was all my own doing, when I put something on a shelf and dropped my small  'container' from my 'work tray' with all the small stuff like usb sticks, card reader etc.

So now I could have become a bit irritated, but I didn't, because I have grown a new habit. When I for some reason loose something, I look around and find something to replace the missing 'bit' - and most of the times it works - and so it did this time. I found a small weck glas, and I am actually quite happy with the result, because it takes up less space, and I don't have to invest in anything new.

The more you get used to look around in your own home, before you replace something, the better you get to see new solutions. It is a good feeling to use, what you already have in the house.

Wednesday, December 21, 2016

Minimalisme og gamle minder - Minimalism and Old Memories

Ja, hvordan kan det lade sig gøre? Minimalist og gamle minder. For når man er minimalist må man vel ikke eje ting? Eller...

Nu er det jo sådan, at vi alle sammen bestemmer, hvad vi vil eje, og det er ikke noget, vi skal gøre noget stort nummer ud af. Men hvor meget vi ejer er til gengæld noget, som det er klogt at have en mening om. Altså hvornår meget bliver til for meget.

For jo mere vi ejer, jo mere har vi at passe på. Mere at vedligeholde. Mere at opbevare. Mere at rode rundt i.

Det vil jeg komme tilbage til i januar, og allerede nu vil jeg invitere jer til en måneds oprydnings-kalender. Bare rolig, det kommer til at gå stille og roligt, og der vil komme input til at tænke lidt anderledes, såvel som ideer til at få taget hul på nogle opbevaringsproblemer og meget andet. Så hæng på i januar - men hold jul nu!

Jeg havde 2 små julekasser. Det vil sige, nu har jeg kun en, for alt der hører til pynt af juletræet er overgivet til favorit-familien.

I den kasse, jeg har beholdt, er der to ting, der altid skal frem til jul. Det ene er 2 kogler, som er fundet i skoven under 2. verdenskrig af et tidligere familiemedlem. Det samme gælder for 5 julekugler, som stammer var ca. samme tid, måske lidt ældre. Ingen af delene er smukke i den egentlige forstand mere. Men de er smukke for vores familie.

Har I nogle ting, som er specielt værdifulde for jer?Yeah well, how is that done? Minimalism and old memories. Because when you are a declared minimalist, then you cannot own things? Or...

It is like this - we all decide, what we want to own, and it isn't anything, we should stand trial for. But how much we want own is wise to have an opinion about. That is, when a lot becomes too much.

Because the more we own, the more we have to take care of. More to maintain. More to store. More to move around the house.

I will come back to that in January, but already now I will invite you to one month of free de-clutter calendar. Just be calm, it is going to be small steps, and there will be input about how to change a few ways of thinking as well as practical de-clutter solutions and a lot more. So hang on in January - but celebrate Christmas now!

I had two small Christmas boxes. Now I only have one, because everything which belong on the Christmas tree have been handed over to the favorite family.

In my box are 2 things, which makes my Christmas. The one are two cones, found in the forest during 2nd World War by a family member. The other thing are 5 glass balls also in the family since that periode late 1930 early 1940's. They are not pretty like in 'pretty', but they are beautiful to our family.

Do you have things, which are special to you?

Monday, December 19, 2016

Hvad man behøver - What You Need

Det er meget tilfredsstillende, når man er færdig med at skrive indkøbsseddel, og der står:

Knækbrød
Ost
Mælk
Grønt til middagen (som supplement til resterne fra i går).

Det koster ikke ret meget, og det kommer ikke til at tage tid fra noget, som jeg hellere vil. Jeg skal ikke 'shoppe' noget. Jeg skal bare have lidt mad. Udover det har jeg, hvad jeg behøver.

En lille lystråle fangede en lille stjerne - A small beam of light caught the litte star

There is quite bit of satisfaction, when I have done writing the shopping list, and it says:

Wasa Cripsbread
Cheese
Milk
Vegetables for dinner (as supplement to the left-overs from yesterday).

It will not cost a lot, and it will not take any time from things, I'd rather do. I am not going 'shopping'. I'm just going to have a bit of food. Otherwise I have got, what I need.

Friday, December 16, 2016

At strikke en plaid - To Knit A Blanket

På min computer har jeg noget, jeg kalder min idebank. Det er billeder af tøj og interiør, som jeg mener, at jeg - meget ambitiøst - kan lave selv, hvis jeg får lyst og tid.

Min idebank indeholder i øjeblikket ca. 40 billeder på ting, som tiltaler mig. Store og små ting. Jeg gennemgår den med mellemrum, når jeg filer nye billeder, og så ryger der måske noget ud. Det er IKKE en to-do liste, så den tynger mig ikke. Det er udelukkende inspiration.

Nogle billeder bliver på filen meget længe, og det er bl.a. sket med nogle eksempler på strikkede plaids, og så gør jeg noget ved det, når jeg løber tør for 'hygge-arbejde'. På indlægget om min indliste fortalte jeg, at jeg havde købt garn, og nu er jeg begyndt.

Det er et stort, hyggeligt arbejde og kan holde mig varm her i vinter - så jeg må sørge for at blive færdig inden sommer.

Så rigtig god weekend til jer. Håber, at I - trods juletravlhed - får lidt tid til at lave noget hobby-arbejde.

On my computer I have a file, which I call my ideas bank. It contains photos of clothes and interiors, which inspire me, and it gives me an idea about, what I should/could make, if I want to.

My ideas bank contains approx. 40 photos of things right now. Big and small things. I go through it now and then, when a new photo is being filed, something goes out. It is NOT a to do list, so it doesn't weight me down. It is for inspiration only.

But some photos stay on the file for a long time, and that has happened with some photos of knitted blankets, and then I do something about it, when I have run out of 'hobby-tasks'. In my In and Out-list I told, that I had bought yarn, and now I have started - and it is so much fun.

It is a big job, but it is really nice and can keep me warm during winter - so I better finish it before summer.

Have a good weekend. I hope that you will get time - in spite of all the Christmas stuff - to relax with some hobby-work!

Wednesday, December 14, 2016

Juleboller og en lektion - Christmas Buns and a Lesson Learned

Mig og opskrifter! Når jeg ser en madudsendelse på tv, bliver jeg tit meget inspireret, og så prøver jeg at lave det samme, og det bliver for det meste ret godt. Men jeg er ikke en ørn til at lave noget efter opskrift.

Forleden så jeg en tv-kok bage nogle boller i tv, og jeg fandt opskriften. Købte ind efter listen og begyndte. Hvad jeg ikke lige havde set var, at der skulle laves kandiserede appelsinstykker, og at de skulle afkøle. Så det gjorde jeg den aften, hvor jeg havde tænkt mig at bage.

Næste dag, havde jeg rigtig travlt, men da jeg havde lavet dejen, fandt jeg ud af, at den skulle hæve 3 gange! Ialt ca. 4 timer! Men jeg nåede det og flåede bollerne ud af ovnen med alt overtøjet på på vej ud af døren.

De blev gode! Hele familien elskede dem, så den lidt molesterede bolle på billedet var, hvad der blev til overs til mig - og det er dem vel undt.

Jeg skal helt sikkert bage disse boller igen, selvom det er et stort arbejde, men det skal være en dag, hvor jeg ikke skal så meget til bestemte tider... og måske skal jeg til at nærlæse opskrifter, før jeg starter!

En lektion til mig?

Me and recipes! I see a cooking program on tv, and then I get inspired, and most of the time I succeed making things. And most of the time it becomes fine. But I am not very sharp on cooking after a recipe.

The other day I saw a tv-cock bake some buns, and I found the recipe. Bought everything on the list and started. What I hadn't seen was, that I should caramelise orange bits, and that they had to cool of. So I did that on the night, where I actually had plan to bake.

The next day I was busy, but I made the dough and found out - that it had to rise 3 times. Almost in total 4 hours! But I made it and pulled the buns out of the oven while wearing my overcoat on the way out of the door.

They became good! The favorite family loved them, and the sligthly misformed bun on the photo was the one left for me - and they were so welcome :-)

I am going to bake these buns again, even thought it is quite a long project, but it is going to be a day, when I haven't so many things scheduled... and maybe I should stop skimming recipes, and actually read them, before I start.

Lesson learned?

Monday, December 12, 2016

Ind- og udlisten - The In and Out List

Lidt bagud med alting lige nu, kommer her ind- og udlisten for november måned:

På udlisten:

 • 2 Georg Jensen juleuroer - som en del af min 'design'-udryddelse, og fordi jeg ikke fik hængt dem op, forærede jeg dem væk til 2 dejlige mennesker, som virkelig blev glade.
 • Opvaskebakke - fordi jeg aldrig brugte den.
 • Lernisse - fordi jeg har to.
 • iPhone armholder - fordi jeg har en android telefon. Det her er det udtalte eksempel på, hvad man kan få indenfor dørene uden at lægge mærke til det - og uden at have brug for det!
 • 2 grydelåg - fordi jeg ikke har gryderne mere.
 • En plastic spatel - en udskiftning.
 • 10 kinesiske suppeskeer - brugte dem ikke.
 • 2 brevbakker i akryl - rigtig flotte, men de fyldte så meget, og der kom så meget junk ned i dem! Man skal bare ikke indrette et 'diverse'-sted. Det bliver bare holdeplads for alle de ting, som man ikke 'afliver' med det samme.
 • En vase - meget fin, men brugte den ikke. Jeg har et skønt apotekerglas, som jeg griber, hver gang jeg har en blomst eller en gren.
 • Et pynte æg - hvad bruger man egentlig sådan et til? Gad vide, hvorfor jeg har anskaffet det?

På indlisten var der også noget:

 • En halskæde - fordi den anden knækkede under leg med min næstmindste favoritperson.
 • En messingkrog - til min taske. Tidligere omtalt her.
 • Kageforme til jul - første gang bagning med ovennævnte favoritperson.
 • En spatel i oliventræ - udskiftning.
Og så har jeg virkelig investeret: Jeg har købt garn og er gået i gang med at strikke en plaid. Den vil jeg vise, når jeg kommer lidt længere. Det skal være min afslapnings-ting her i den mørke vintertid.


Jeg havde to - I had two.
A little behind with everything right now, here comes the in and out-list for November:

On the out-list:

 • 2 Georg Jensen Christmas ornaments - a part of my 'getting-rid-of-design-icons' - and because I didn't use them. I gave them away to two lovely ladies, who were really happy.
 • Dish drainer - never used it.
 • A Christmas Gnome figure - because I have two.
 • iPhone holder to put on the arm - because I have an android phone. A perfect example of something creeping into the house without getting your attention, and of no use at all.
 • 2 pot lids - because I don't have the pots anymore.
 • A plastic spatula - replaced by the one mentioned in the in list.
 • 10 Chinese soup spoons - because I never used them.
 • 2 acryllic letter trays. Very nice, but they took up so much space, and so much junk 'fell' into them. You should never have an 'miscl'-space, because it becomes the place, where all the paper stuff, you should 'kill' immediately, end up.
 • A vase. Very pretty, but I never used it, because I have an old bottle from a pharmacy, which is my first choise always, when I have one flower or a branch.
 • A decorative egg in marble. What do you actually use a decorative egg for? Wonder why I have bought it!

On the in list:

 • A necklace - because the other one broke during playing with my second smallest favorite person.
 • A brass hook - for my bag mentioned her.
 • Cookie forms - 1st time baking cookies with second smallest favorite person.
 • A spatula in olive tree.

And then I have made an investment: I have bought yarn to knit a plaid. I have just started it, and I will show it, when I get a little further. It is going to be my un-stress tool during the dark winter.

Friday, December 9, 2016

Julefrokost - Christmas Events

Måneden er fyldt med arrangementer, men jeg har skåret mine ned til et minimum for at have tid til at nyde de ting, som jeg deltager i. Så jeg deltager ikke i alt det, jeg plejede at gøre. December er for mig ikke - mere - lig med tungen ud af halsen hele måneden. Jeg har slået back, og jeg har fået det så meget bedre. Også økonomisk, for det koster altid noget at deltage i en masse ting.

Jeg har stadig 'faste' tilbagevendende aftaler, og jeg har stadig mange traditioner. Men jeg har skippet det, som var mere 'fordi vi altid har gjort det', og som reelt ikke fungerede mere. Det lyder hårdt, men det er også forkert at holde andre mennesker som gidsler, hvis man ikke giver slip, så de kan finde andre at invitere, som sætter pris på det - og lidt nye mennesker er altid godt. Det kan ryste lidt op i en forsamling, der ellers ender i de samme skurer ved hver højtid.

En af mine tilbagevendende aftaler er Logens, hvis 'formål' er at mødes første onsdag i december. Den startede, da en ven i kredsen mistede sin mor, og hun og moderen havde en tradition med at mødes første onsdag i december og spise frokost og gå en tur og se på julelysene. En anden ven fik ideen, at hun i hvert fald ikke skulle være alene den første onsdag efter moderens død, så vi mødtes - og det blev en tradition. Et par af os ses bare den ene gang om året (vi har dog kendt hinanden, siden vi var i begyndelse af tyverne), men det er altid, som om vi så hinanden for 14 dage siden.

Så hold fast ved det, der fungerer, og kom ud af det, som bare er blevet en forpligtelse. Det er det mest respektfulde for alle parter.

Vi har altid en lille gave med, som vi trækker lod om.
Beløbet er fast og  ganske lille, det gælder om at være kreativ.
We always bring a little present, which we draw lots about. 
The amount is set to be quite small, so it's all about being creative

This month is filled with get-togethers, but I have cut to the bone to have time to enjoy the events, I participate in. So I don't go to all the events, I used to. December is no longer a time with a lot of running around from one place to another for 31 days. I cut back, and I feel so much better. Also economy wise, because every event costs something.

I still have the 'solid' returning events, and I still have many traditions. But I have skipped the ones, which was 'because we always have done that'. It might sound cold, but participating without being whole-hearted is to take other people hostage, so you should let go, so they can find others to invite, who appreciates it - and getting to know new people is always good. It can shake-up a circle of people, who otherwise always end up doing the same things.

One of my returning appointments is the girls' loge, which 'purpose' is to meet the first Wednesday in december. It started, when a friend lost her mother in Autumn, and she and her mother had the tradition to meet the that day to have lunch and see the Christmas lights in the streets. Another friend got the idea, that she shouldn't sit alone that day after the mother's death, so we got together that year - and it became a tradition. A couple of us only see each other that one time a year (but we have know eachother since our early twenties), but it is always, as if we saw eachother last week.

So stick to what works, and get out of what doesn't, because it has turned into an obligation. It is the most respectful thing for all parties.

Thursday, December 8, 2016

Julebordet - The Christmas Table

Jeg vil gerne have lidt pynt rundt omkring, men helst af så naturlig slags som muligt med gran, kogler, grene og lys.

Nu skal julemiddagen holdes hos mig i år, og der kommer ret mange mennesker, så jeg skal have flyttet om i stuen, og så skal der ikke være en masse ting i krogene. 

Men det må gerne se 'julet' og hyggeligt ud, så efter at have lagt hovedet i blød et par dage fik jeg ideen at sy nogle juleservietter i rødt og hvidt. Jeg ved, at der er 'årets julefarver' hvert år, men det kan altså ikke rykke ved, at min jul er rød, hvid og grøn med glimmer. Så det blev til røde servietter.

Det kostede ikke meget og var ikke den store DIY-opgave - det gik faktisk ret hurtigt, og jeg tror, at de bliver rigtig søde på hvide tallerkner med et bånd omkring og en lille grankvist.

Jeg skal nok tage et billede, når vi kommer til den 24.
I want a bit a Christmas decoration in my home, but I like it as natural as possible with pine, pinecones, branches and lights.

This year the Christmas dinner is going to be at my place, and we will be quite a lot of people, so I have to move some furniture around, and then I don't want a lot of Christmas knick-knacks lying around in the corners.

But I want it to be 'Christmassy', and after a lot of thinking I got the idea to sew cloth napkins in red and white. I know, that there are 'this year's Christimas color' every year, but it cannot change, that my Christmas is red, white and green with lights. So red and white table cloth napkins.

It didn't cost a lot and was not a very big DIY task - it went actually quite fast, and I think, that they will look great on white plates with a small ribbon around and a small pine twig.

I will post a photo, when we get to the 24th.

Monday, December 5, 2016

Tørklæder - Scarfs

Selvom det er koldt her nu og da, er jeg faktisk ikke særlig forfrossen. Jeg fryser generelt ikke ret meget - hvis altså ikke jeg bliver kold i nakken! Så er jeg bare færdig og fryser over det hele!

Så jeg går ofte med tørklæde, også indendørs. Men jeg er så dårlig til at binde dem smart. Der er nogen, der kan slynge et tørklæde om halsen og se fantastiske ud. Jeg ligner en, der er kommet forkert i tøjet.

Lige indtil... at jeg fik et tørklæde, der er syet sammen i enderne. Som et rør. Så nu har jeg syet to 'gamle' tørklæder sammen. De passer til det meste af mit tøj, og hvis jeg skal have et rigtigt udendørs tørklæde på, fylder de ingenting nedenunder. Så nu bruger jeg dem hele tiden.

Somme tider er det så fint at tænke nyt eller få inspiration til at bruge det, man har.
Even though it gets really cold here now and then, I don't freeze very much - that is if I don't get cold on the back of my neck! Then I am done, and then I freeze all over!

So I often wear a scarf, indoors too. But I am not good at putting them on in a smart way. Some women can sling a scarf around the neck and look fantastic. I look like someone, who has jumped into my clothes.

Right until... I got at scarf, which was make like a tube. So now I have sewn the two ends together on two of my scarfs. They match most of my clothes, and if I have to wear a thick outdoor scarf, I can easily wear them underneath. So now I use them all the time.

Sometimes it is so nice to think in a new way or get inspration to use, what you already have.

Friday, December 2, 2016

Gør-det-selv-piberenser-nisser - DIY Pipe Cleaner Gnomes

Alle i Danmmark kender piberenser-nisser, men det er ikke tilfældet med udenlandske læsere af bloggen, så jeg tager lige et øjeblik til at vise, hvad det drejer sig om!

Rigtig god weekend!I was talking about Pipe Cleaner Gnomes a few days ago, and for the ones of you, who don't know, what that is, here it is. Very simple and possible for little fingers to deal with, so the result becomes fun - and it always ends up with everybody participating.

So last Sunday gnomes was made, and also a snow man family. Father Snowman, Mamie Snowman, Big Brother snow man, and Baby-snowman! The total universe of my 3½ year old favorite person :-)

One of these days we are going to make them be able to stand up! And then we are going to place them in a snow landscape!

Have a great weekend!