Saturday, January 30, 2016

Udsalg, drop dem! - Sales, Don't Go!

I dag var jeg nede i det lokale shoppingcenter, og der var udsalg. Igen-igen! Før jul var der Black Friday, til jul var der udsalg, og nu udsalg igen her i slutningen af januar. Det vil sige, udsalg hver måned! Hvis det ikke er forbruger-vanvid, så ved jeg ikke, hvad det er!

Gør det ikke.

Et godt tilbud er kun et godt køb, hvis du har brug for det*

Lad os være helt ærlige. Når en ny sæson kommer, føler vi ofte, at vi har lyst til at købe noget nyt. Måske er der kommet en ny trend, som vi godt kan lide. Måske har vi forandret facon eller måske af en helt anden grund.

Så hvis du ser noget, her til foråret, som du virkelig ønsker dig og HAR BRUG FOR, så er mit råd – som sagt i går! - køb det!

Grund nr. 1: Du kan ikke regne med at finde det til udsalget senere.
Grund nr. 2: Hvis du senere går på udsalg, køber du så noget andet i stedet, som du ikke bliver så glad for, som hvis du havde købt den 'rigtige' ting.
Grund nr. 3: Du skal generelt holde dig fra udsalg, fordi det får dig til at købe ting, udelukkende fordi det virker som et godt tilbud – se ovenfor*

Udsalg er det, som forretningerne ikke har kunnet få dig til at købe til fuld pris – fordi du faktisk ikke havde brug for det. Og du har heller ikke brug for det nu, fordi du kan få det til den halve pris!

Generelt – gå ikke i butikker, hvis du ikke har planlagt, hvad du skal købe. At 'ose' kan være sjovt, men normalt betyder det bare penge ud af pungen, og de ting, du ikke har set, har du ingen behov for.

Benjamin Franklin: The bitterness of pour quality remains long after the sweetness of low price is forgotten.


Today I was down in the local shopping center, and there was sales going on. Yet again! Before Christmas there was Black Friday, at Christmas there were sales, and now again at the end of January. Actually sales every month! If this isn't consumer craze, then I don't know, what it is!

Don't do it! 

Because a good offer is only a good purchase, if you need it*

Let's be honest. When a new season comes, we often feel, that we need something new. Maybe there is a new trend, which we really like. Maybe we have changed appearance or for some other reason.

If you see something this Spring, which you really want AND NEED, then my advise is – as said yesterday – buy it!

Reason no. 1: If you wait for the sale, you might not get it.
Reason no. 2: If you are at the sale, you buy something else, which will not make you as happy as the 'real' thing.
Reason no. 3: In general stay away from sales. It makes you buy something, because things looks likes bargains – see above*

Sales are all about the stuff, which the shops haven't been able to sell you at the full price – because you actually didn't need them. And you still don't need them now, when they are only half price!

In general – don't go shopping, if you haven't planned, exactly what to buy. To 'browse' can be fun, but normally it just means money out of your purse, and you have no longings for the things, you haven't seen.

Benjamin Franklin: The bitterness of pour quality remains long after the sweetness of low price is forgotten.


Friday, January 29, 2016

Minimalist garderobe start - Minimalist Wardrobe Start

OK - så starter vi!

Dit klædeskab skal være overskueligt. Du skal ikke behøve at lede efter tingene. Du skal kunne se dem!

Bukser, nederdele, skjorter, jakker på bøjle. Toppe, t-shirts og sweaters på hylder eller i skuffer. Jeg ruller mine bluser og mit undertøj. Det giver meget plads og godt overblik.

Som med al anden oprydning, så skal alt ud på gulvet eller sengen, og alt skal tages op i hånden. Hvert eneste stykke tøj. Gør det ordentligt denne gang.

Det er meget, meget vigtigt, at du ikke tager stilling til det, der skal ud. Bare læg det væk!

DU SKAL TAGE STILLING TIL, HVAD DU VIL BEHOLDE!

Sorter det så i tre bunker:
 1. Beholdes
 2. Sendes videre
 3. Smides ud
Der er ingen kategori, der hedder 'måske'. Er der et 'måske', er det tegn på så meget tvivl, at det er din underbevidsthed, der siger nej. Så det stykke tøj skal i en af de to sidste bunker.

Derefter prøver du alt tøjet fra stakken, som du vil beholde. Igen, hvis du er i tvivl, skal det i bunke 2 eller 3.

Glem ikke at gennemgå undertøj, strømper og sportstøj. Det er ting, der let bliver slidt. Lækkert undertøj er godt. Jeg føler mig altid godt tilpas, bare jeg har noget lækkert undertøj på. Det gør ikke noget, at der ikke er nogen, der ser det. Bare jeg ved det! Det er 'skjult luksus'.

Når du er færdig med denne sortering, pakker du 'sendes-videre' og 'smides-ud' bunkerne i sække og sætter dem væk. Og det er nu forbudt at hente noget som helst tilbage fra disse sække. Se at komme af med det hurtigst muligt.

Nu vil du måske gå i panik over, hvor lille 'beholde'-stakken er. Det er normalt ikke den bunke, der vælter! Men du kan være helt rolig. Du har præcis lige så meget tøj, som du havde før!

Nemlig alt det, som du rent faktisk bruger!

Hvis du har været helt konsekvent med dine valg, er jeg også helt sikker på, at du ikke mere har et pladsproblem i dit klædeskab! Ellers har du snydt dig selv! Det gælder ikke om at have meget. Det gælder om at have det rigtige.

Og nu begynder det sjove.

Læg det resterende tøj op i sæt. Se, hvad du kan matche – og her skal du så frasortere dubletterne. Ingen behøver 6 grå t-shirts. Se, hvad du mangler for at få garderoben til at hænge endnu bedre sammen. Er der noget, der stikker ud, så læg også det væk. Koncentrer dig om de ting, som du vil bygge videre på.

Så er det tid til at gå ud kigge efter præcis den ting, eller de par ting, som giver din garderobe det sidste løft. Skriv dem en seddel og hav den altid hos dig og køb kun de ting, der står på den. Hvis det er noget dyrt, så giv dig god tid, spar sammen og køb, når du ser det helt rigtige. Gør det til en sport!

Du er nu på vej til at få en garderobe, som du har kontrollen over, og du har tøj til alle anledninger. Ikke flere panik-køb, når du skal det ene eller det andet. Kun de velovervejede køb!

Men du har ikke kun fået kontrollen over din garderobe og dine indkøb. Du får også kontrollen over dine morgener, når du ikke mere skal bruge tid på at bestemme, hvad du vil have på. For lige meget, hvad du vælger, kan du finde noget, der passer til, og det er alt sammen noget, som du kan passe.

Lyder det rart? Så gå i gang! - og rigtig god fornøjelse. Det er faktisk sjovt. Nyd det!
OK – here we go!

Your closet should be manageable. You shouldn't have to search for different items. You must be able to see everything.

Pants, skirts, shirts, jackets on hangers. Tops, T-shirts and sweaters on shelves or in drawers. I roll my t-shirts, sweaters and underwear. It is easy to see and takes up very little space.

So like in all other cleaning sessions everything has to get out in the open on the floor or on the bed, and you have to take every piece up in your hands. Every single one. Do it properly this time.

It is very, very important, that you don't concentrate on the items, which have to go. Just put them aside!

YOU HAVE TO CONCENTRATE ON THE THINGS, YOU ARE GOING TO KEEP!

Now sort it in three piles:
 1. To keep
 2. To give away
 3. To throw out
There is no category called 'maybe'. When 'maybe' comes up, it is a sign of doubt, and it is your subconsciousness saying no, so that garment goes in pile 2 or 3.

Now you try on everything in the keep-pile. Again if in doubt, let it go into pile 2 or 3.

Don't forget to go through underwear, stockings and sportswear. These categories often get really worn, and nice underwear is good. I always feel good, if I wear nice underwear. It doesn't matter, that no one can see it. As long as I know. It is 'hidden luxury'.

When you have finished this sorting, you pack the 'give-away' and the 'throw-out' piles in plastic bags and put them away. And now it is forbidden to take anything back. Get it out of the house ASAP.

Now you might panic about, how small the 'keep' pile is. It is normally not the pile, which tilts! But be quite calm. You have exactly as much clothes as before!

You have all the clothes, you actually use!

If you have been totally consequent in your choices, I am also quite certain, that you no longer have a space problem in your closet. Otherwise you have cheated yourself! It is all about not having a lot. It is all about having the right things.

And now the fun begins.

Put the remaining clothes on the bed in pairs. See, what you can match – and now it is time to sort away the doublets. No one needs 6 grey t-shirts. See, what is missing to make it all come together. Is anything sticking out, then put that away too. Concentrate on the things you will build you new wardrobe on.

Now it is time to go looking for exactly the thing, or the few things, which can give your wardrobe the last lift. Write them down on a piece of paper and always keep it in your bag, and only buy the things written on it. If it is somethings expensive, save you money and buy, when you find the right thing. Make it a sport!

You are now on your way to own a wardrobe, which you control, and you have outfits for all occasions. No more panic purchases, when you have to go to this or that event.

But you have not only gained control over your clothes and your purchases. You have also got the control over your mornings, now you don't have to waste time choosing, what to wear. Because no matter what you choose, you will always be able to find something, which matches, and every item fits you.

Does this sound good? Well, then get going! - and it is actually fun. Enjoy!

Thursday, January 28, 2016

Klar til en minimalist garderobe? - Ready for a Minimalist Wardrobe?

Er du klar til at bygge en minimalist-garderobe, der dækker alle dine behov?

Før man begynder at rydde op i sit tøj, skal man kigge på, hvilket liv man lever. Både på arbejde og privat. Måske kan du bruge dit tøj begge steder. Måske skal du være lidt mere formel på arbejde. Hvis du skal være formel, kan det være en fordel at sammensætte en 'uniform'. Nogle sæt tøj, der kan kombineres på kryds og tværs, som kun bruges på arbejde.

Næste spørgsmål er, om du er til sneakers eller stiletter. De fleste er vel lidt af hver, men hvis du er en sporty type, behøver du ikke 10 par stilletter og omvendt. Vær rationel.

En tidligere kollega havde sorteret sit tøj på en måde, jeg ikke har mødt før – eller siden. Men den er effektiv og interessant. På 6 bøjler hang en bh med tilhørende trusser (om vinteren også strømper), en nederdel eller bukser, en bluse og yderst en cardigan eller en jakke. På 3 bøjler hang et sæt undertøj, jeans og sweater eller t-shirt og på den sidste hang hendes sportstøj. I en dragtpose hang en habit af finere karat og en pæn kjole, og i bunden af posen lå tilhørende sko. Hvis der var bælter, tørklæder eller andre accessories hang de også på bøjlen. Dertil havde hun en jakke og en frakke til sommer og det samme til vinteren.

Hele garderoben var holdt i farver, der matchede, så hvis hun ville, kunne hun bytte rundt. Men det gjorde hun sjældent! Systemet gav hende total frihed fra at skulle bruge tid på at bestemme sig om morgenen. Hun havde bestemt sig én gang for alle og var en af de mest gennemførte og velklædte kvinder, jeg har mødt.

En hel garderobe på 10 bøjler! Der er mange måder at gøre det på. Find den, der er rigtig for dig.

Men uanset hvad du gør, er det er altid godt at tænke i sæt. Hvis man ikke køber et helt sæt, (en overdel og en underdel), men kun en del, skal man kun købe en ting, hvis den matcher mindst 3 stykker tøj, som man allerede har i garderoben.

Sko! For mange kvinder er sko og tasker meget vigtige, og disse ting kan da også sætte prikken over i'et på ens garderobe i højere grad end meget andet. Men hvis du har rigtig mange sko, så er der med garanti også mange par, som du aldrig bruger. Fejlkøb er almindeligt. Det er svært at prøve sko og finde ud af, om man kan gå i dem i løbet af en gåtur frem og tilbage på skoforretningens bløde tæppe, og efter en gang ude på fliserne kan de ikke byttes. Så somme tider må man (meget nødigt) erkende, at man ikke kan holde ud af have dem på.

Jeg har lige givet et par skønne Marc Jacobs ballarina-sko videre til Røde Kors. Jeg kunne ikke holde dem på fødderne, da jeg havde haft dem på 2 gange. Jeg gik og slubrede rundt i dem med krummede tæer. Så de røg ud! For sko tager fantastisk meget plads op!

Sorter med hård hånd og glæd dig over de sko, som dine fødder har det godt i. Så næste gang du køber sko, så brug både følelserne i dit hjerte og i dine fødder. Man bliver grim i ansigtet af sko, der klemmer og gør ondt!

Nu kommer jeg med noget, som måske ikke lyder rigtigt, når jeg hele tiden taler om at spilde penge! Men altså... Hvis du ser den rigtige ting til din garderobe, og du har pengene, så køb! Lad være med at vente til udsalget, for så kan du sikkert ikke få præcis den ting, og så køber du måske noget, der ligner, som du ikke bliver glad for. Så køb, mens tingene er der!

Du vil spare penge andre steder, når du ikke shopper så meget, og så er du også fri for at løbe rundt og ose på udsalg og måske komme til at købe noget, bare fordi et er der!

Jeg er blevet spurgt, hvor mange stykker tøj jeg har i min garderobe, og det går jeg faktisk ikke så meget op i, men jeg ved, at mange minimalister tæller deres ting og vil have et bestemt antal. Det synes jeg ikke er nødvendigt. Jeg kan overskue min garderobe med et blik, og jeg kan godt lide, at den er 'komprimeret'.

Jeg pakker min tøj ind og ud hver sæson, selvom der er meget (bl.a. toppe) som er helårstøj. Det gør jeg, fordi jeg ikke føler, at jeg har et realistisk syn på det tøj, jeg bruger nu. Men når jeg pakker det ud igen, kan jeg se det med friske øjne, og jeg er ofte blevet overrasket over, hvor slidt en sweater eller en cardigan er blevet. Eller hvor dårlig et par bukser sidder! (Måske fordi jeg forandrer facon, men det er jo lige meget). Det holder også 'bestanden' af tøj nede.

Jeg lever et praktisk liv, hvor jeg går og cykler meget, så jeg føler mig bedst tilpas i bukser, og jeg går mest i flade sko.

Men her kommer det:
 • Jeans: 2 par sorte, 1 par grå, 3 par blå
 • Bukser: 2 par sorte, 1 par grå
 • Skjorter: 1 blå, i hvid
 • Cardigans: 1 blå, 1 sort, 1 grå melange
 • Sweaters: 1 natur, 1 blå, 1 stribet, 1 mørk grå
 • T-shirts: 5 stk. - blå, hvid, sort, grå
 • Toppe uden ærmer: 10 i forskellige farver, som jeg bruger som undertøj, under en cardigan, under en jakke til fest
 • Sko: Her i vinter – 1 par korte sorte pæne støvler. 1 par solide sorte sneakers, 1 par sne-støvler.
 • Fest: En sort silkehabit, som jeg bruger med top, t-shirt eller skjorte under.
 • Undertøj: 10 bh'er og 20 par trusser (en svaghed!)
 • Frakker: 1 grå til lidt pænere brug, 1 sort til daglig.
 • Tasker:
  1 sort crossbody, 1 sort stor (til laptop m.m.), 1 lys crossbody, 1 brun tote
  3 små festtasker, 1 sort, en turkisblå, begge crossbody, 1 brun vintage clutch
  1 syv-dages kuffert og et nylon-net, som ikke vejer noget, men kan indeholdeindeholde de ting, som man vil have med sig (hvis kufferten skulle blive væk!). Jeg er blevet god til at rejse let.
 • 2 sæt sportstøj
 • - og jeg er så dårlig til at bruge accessories. Jeg bruger kun tørklæder for at holde kulden ude, og jeg bruger aldrig bælter. Men jeg har nogle yndlingssmykker, som jeg bruger hver dag, og så veksler jeg med mine øreringe. Jeg har 4 par til fest og 5 til hverdag.
Det er vist det! Nu kommer jeg i tanker om, at jeg har en hue, et halstørklæde og handsker, og jeg har også en bumbag – som er den, jeg altid har med til nøgler, telefon, læbepomade og pung. Jeg er samtidig sikker på, at der sikkert er ting, som jeg har glemt, men det må I tilgive mig! Men I er velkomne til at stille spørgsmål.

Vær klar til i morgen. Så rydder vi ud i klædeskabet (-skabene) og kommoden (kommoderne)!

 Kassen øverst til venstre indholder mit sommertøj -
The box on top of the closet contains all my summer clothes.

Mit undertøj - My underwear

Are you ready for building a minimalist wardrobe, which covers all your needs?

Before you start cleaning out in your clothes, you should take a look of what kind of life you live. Both work wise as well as privately. Maybe you can use your clothes both places. Maybe you have to be a bit more formal at work. If you have to be formal, it is a good idea to build a 'uniform'. Three – four sets of clothes which can be combined in many ways, and then only use that at work.

Next question is, if you are a sneakers-person or you love heals. Most of us are a bit of both, buy if you are a sporty type, you don't need 10 pairs of Manolos or vice versa. Be rational.

A colleague, I used to work with, had sorted her clothes in a way, I have never seen before – or after. But it is effective and interesting. She had 6 hangers were a bra and panties were hanging (during winter also stockings), a skirt or pants, a blouse/shirt and a cardigan or a jacket. On 3 hangers also underwear, then jeans and a sweater or a t-shirt, and on the last hanger her sports wear. In an garment bag she had a suit and a little black dress for parties, and in the bottom of the bag were the shoes. If there was any accessories to any of the outfits, they were on the hangers, too. And to finish a coat and a jacket for summer as well as for winter.

All of it were in colors, which she could combine and match, the way she wanted. But she rarely did that! The system gave her total freedom from using time for deciding, what she wanted to wear every day. She had decided once and for all, and was one of the most completed and well dressed women, I have ever met.

A whole wardrobe on 10 hangers! But there are many ways to do it. Find the one, which is right for you.

But no matter what you do, it is always wise to think in sets. If you don't buy a set (a top and a skirt/pair of pants) but only one piece, you must buy something, which will match at least 3 pieces, which already is in the wardrobe.

Shoes! For many women shoes and bags are very important, and these items can really make the most casual outfit become special. But if you have many shoes, I will bet, that you also have many shoes, which you never use. Sometimes we make mistakes. It is difficult to try on shoes and find out, if you can walk in them, when you are walking on the soft carpet in the shoe shop, and after one walk on the pavement you cannot return them. Sometimes you have to accept (weather you like it or not) that you simply cannot wear them.

I have just given a pair of really pretty Marc Jacobs ballerinas to the Red Cross shop. I couldn't keep them on, when I had worn them twice. They slipped off all the time, and I was walking with curved toes. So they went. Because shoes take up a lot of space!

So sort ruthlessly and enjoy the shoes, your feet feel good with. And the next time you buy shoes use both the feelings in your heart and in your feet. You get an ugly expression in your face wearing shoes which hurt!

Now I am going to say something, which might not sound right, since I all the time talk about not wasting money! But... if you see the 'right' thing for your wardrobe, and you have the money, buy it! Don't wait for the sales, because you risk that the 'right' thing is gone, and then you buy something, which looks like it, but you will regret it. So buy now!

You will save the money else where, when you don't shop so much, and you will not have to spend time on sales, where you might 'by accident' buy something, just because it is there.

I have been asked, how I have put together my wardrobe, but I don't really pay much attention, even though I know that lots of minimalist count their things and want a certain number of items. For me that isn't necessary. I can take one look and see everything, and I like that it is 'compressed'.

I put my clothes away after every season, even though a lot of the items are all season things (like tops). I do that, because I don't feel, that I have a realistic look on the clothes, which I am wearing the same season. But when I unpack next year, I look at it wit fresh eyes, and I am often surprised, how worn a cardigan is, or how bad a pair of pants fit me! (Maybe because I have changed body shape, but never the less!). The method also keeps the number of pieces down.

I live a practical life. I walk and bike a lot, so I feel best wearing jeans/pants, and I wear flat shoes.

But here it is:
 • Jeans: 2 pairs of black, 1 pair of grey, 3 pairs of blue
 • Pants: 2 pairs of black, 1 pair grey
 • Shirts: 1 blue, 1 white
 • Cardigans: 1 blue, 1 black, 1 grey melange
 • Sweaters: 1 off white, 1 blue, 1 with stripes, 1 dark grey
 • T-shirts: 5 – blue, white, black, grey
 • Tops without sleeves: 10 in different colors, which I use as underwear, under a cardigan or under a jacket as party wear.
 • Shoes: During winter – 1 pair of short nice boots, 1 pair of solid sneakers, 1 pair of boot for snow.
 • Party: A silk suit, which I use with a top or a shirt under.
 • Underwear: 10 bras and 20 pairs of pants (my weakness!)
 • Coats: 1 light grey for nicer occasions, 1 black for daily use.
 • Bags:
  1 black crossbody, 1 big black (for a laptop etc.), 1 off white crossbody, 1 brown tote
  3 small party bags, 1 black, 1 turquoise blue, both crossbodys, 1 brown vintage clutch
  1 seven-days suitcase and a big nylon tote, which doesn't weigh anything, but can contain the things, you need on an airplane (if you suitcase goes missing!). I have become good at travelling light.
 • 2 sets of sport outfits
 • - and I am not the best at using accessories. I only wear scarfs to keep out the cold, and never belts, but I have some favorite jewelry, which I use every day, but I change my ear rings. I have 4 pairs for party occasions and 5 for everyday life.
And I think that this is everything. But of course now I remember, that I have a winter hat, a scarf and a pair of gloves, and my bumbag, which contains my keys, phone, lip balm and wallet. I wear that every day. It is like not carrying a bag! And I am sure that there is something, which I have forgotten. But you will have to forgive me for that. But you are welcome to ask questions.

And tomorrow – Then we clean the closet(s) and the dresser(s)!

Wednesday, January 27, 2016

Børneværelser - Children's Rooms

Så længe man har en baby, er børneværelset en drøm! Smukt trælegetøj og tøjdyr. Derefter bliver det en rædsel i rødt, blåt, gult og grønt plastic i alle former. Sådan er det. Gem principperne væk og accepter det. Der er nu meget godt legetøj i plastic!

Men et børneværelse skal have meget få møbler. Barnets seng, måske en madras, som der kan leges på, og som mor og far kan bruge de nætter, hvor ophold i børneværelset bliver af længerevarende karakter.

En reol (gerne hænge-reoler, så gulvet er frit) til legetøj. Men mest af alt – gulvplads! Plads til at kravle, bygge og lege på. Gør det let at rydde op. Brug nogle kasser, der kan stå i reolen, så det lille menneske kan være med til at rydde op, når den tid kommer.

Pak det legetøj, der ikke bliver brugt mere, væk. Hvis der er planer om at få flere små mennesker i familien, så pak det ned – lige som tøjet – med aldersgruppe uden på æsken, så den er let at finde næste gang.

Hvis der ikke er planer af den slags, så sælg det i store partier eller forær det brugbare væk til organisationer, hospitaler, vuggestuer og andre steder, hvor der er brug for det.

Gem kun de mest elskede ting som minder. De er for det meste forældrenes minder og kan let erstattes med en god fotoserie. Så bortset fra yndlingsbamsen eller hvad der nu bliver en fast føltesvend, så sorter med hård hånd. Man savner ikke det, som man ikke kan huske.

Teenage-værelset er en anden sag! Der har man ikke meget at skulle have sagt. Men man kan ret tidligt lægge grunden til at værdsætte god kvalitet. Med en god seng, en kommode, en reol, et skrivebord og stol er man godt begyndt. Vælg nogle klassiske ting af god kvalitet, der kan flytte med, når man flytter hjemmefra.

Når det er gjort, må man erkende, at værelset er teenagerens, kræve at intet bliver mishandlet, og så ellers give frie hænder.


As long as you have a baby, baby's room is a dream! Beautiful wooden toys and soft cuddly teddy bears. After that it develops into a horror of red, yellow, blue and green plastic of all sorts. That's the way it is. Forget your principles and accept the situation. There is a lot of good toys in plastic!

But a room for a child should have very few pieces of furniture. The child's bed, maybe a mattress to play on, which mum and dad can use the nights, when staying with baby is going to take time.

So shelves for toys, (to be hung on the wall, so the floor is kept free). Make it easy to clear the space. Use boxes on the shelves, so the little person can help cleaning up, when that time comes.

Remove toys which isn't played with anymore. If you are planning a bigger family, then put everything in boxes – like the clothes – and put labels on with age group, so it is easy to find when needed.

If your family isn't going to be bigger, then sell the toys in bulk or give it away to charity organisations, hospitals, kindergartens and other places, where it is needed.

Only keep the most beloved things as memories. They are mostly the parent's memories and can easily be replaced with some good photos. So apart from the favorite teddy bear or what ever has become the faithful cuddly friend, then sort ruthlessly. You don't miss things, you don't remember.

It is a totally different matter with the teenage room! You don't have much to say there. But you can from quite early try to make the child understand good quality. With a good bed, a dresser, a book shelf, a desk and an office chair you start out good. Choose things of good quality, which can move away from home with the young adult, to make a good start.

When that is done, you have to accept, that the room is teenage territory and demand that nothing is mis-treated, and then let it go.


Tuesday, January 26, 2016

Angst for at mangle - Anxienty if Missing

Vi holder fast i ting af angst for at mangle dem, når de er væk. Men objektivt set kommer vi ikke til at 'mangle' de ting, der ligger ubrugte rundt omkring i vores hjem. Det er bare ting, der tager plads og tid, fordi man er nødt til at flytte dem for at få fat i andre ting. 

Ting, der er gemt væk, tager også tid og energi! For hver gang man har ubrugte ting i hænder, buger man energi p at tænke over, hvad man skal gøre med dem.

Hvis de er brugbare og i anstændig stand skal man 'sende dem ud i verden' til nogen, der har brug for dem. Hvis de er i dårlig stand, skal de bare smides ud.
We are hanging on to things due to anxiety. Anxiety of missing them, if they go. But objectively we will not 'miss' the things, which are lying around in our homes - un-used. They are just things taking up space and time, because you have to search and move those things to get hold of other things.

Things, which are hidden, also eat your time and your energy! Because every time you are holding something, you don't use, in your hands, you spend energy thinking about, what you should do with them.

Yes, what should you do with them?

If they are intact and in a decent condition, you should send them 'out in the world' to somebody, who need them, because you don't need the things, you don't use. If they are in a bad condition, they should just be thrown out!

Monday, January 25, 2016

Gør-det-selv eller ej? - DIY or Not?

Min mor og mormor var sindssygt dygtige med deres hænder – og jeg kan lidt af alt. Med tryk på 'lidt'. Jeg er derfor pr. oplæring en gør-det-selv-person.

Jeg har prøvet alt. At male, sy, strikke, brodere. Jeg har bygget skriveborde, tapetseret og lakeret. Med svingende succes. Det har ofte været 'goddag entusiasme – farvel realisme'.

Men det blev for meget. Nogle projekter er blevet opgivet halvvejs. Nogle projekter fik jeg købt alt ind til, men så har de fået lov til at ligge. Enten fordi jeg ikke har haft tid, eller måske fordi jeg undervejs har erkendt, at projektet nok ikke var min boldgade, når det kom til stykket.

Så for nogen tid siden kom jeg frem til, at det måtte holde op. Jeg opgav en hel masse projekter, og jeg gav en hel masse forskelligt matereiale væk. Jeg bestemte mig for, hvad jeg ville gøre noget ved, og at jeg ville gøre det ordentligt og lave tingene færdige. I stedet for at sprede mig for vidt.

Det har sparet meget energi (som kan bruges bedre), tid (som kan bruges bedre) og penge (som kan bruges bedre).

Jeg følte mig fri, da jeg lærte, at jeg ikke behøvede at sætte gang i alle gode ideer. Somme tider er det ok, hvis det bare forbliver en god ide frem for at blive et projekt, der skal presses ind i en tilværelse, som allerede er stresset nok.

Så hvis du har 1000 ideer, så vælg kritisk. Vælg en eller to ting. Det føles som en lettelse, og det gør det hele meget sjovere. Koncentrer dig om det, du for alvor har talent for og drop resten.My mother and my grandmother were extremely good with their hands – and I can do a little of everything. Emphasize 'a little'. With that background I learned that DIY is good.

I have tried everything. To paint, sew, knit, embroidery. I have built tables, put up wallpaper, hammered etc. With various rates of success. It has often been 'hello enthusiasm – goodbye realism'.

But it became too much. I have given up some projects halfway through. I have bought a lot of material for a project, and then left it untouched. Either because I couldn't find the time, or maybe because I realized, that the project was not up my alley anyway.

So some time ago I came to the conclusion, that it had to stop. I gave up a lot of projects, and I gave away a lot of materials of different kinds. I decided, that I would put energy into, that I would do it correctly, and that I would finish it. Instead of spreading myself thin.

It has saved a lot of energy (which can be spent better), time (which can be spent better) and money (which can be spent better).

I felt free, when I learned, that I didn't have to act on all good ideas. Sometimes it is fine to let it stay being a good idea, instead of trying to push a new project into an already stressed life.

So if you have 1000 good ideas, choose one or two. It is a relief, and it makes everything so much more fun. Concentrate on the things you are really talented at and drop the rest.


Friday, January 22, 2016

Stuen - The Living Room

Så tager vi et rum mere! Stuen!

Stuen er et vigtigt rum. Det er familiens samlingssted. Så sæt allerførst en dag af i kalender, og nu begynder du at tænke over, hvad du og familien bruger stuen til: I ser tv, I leger, I læser og slapper af, I spiser osv. Der skal være plads til både de små og de store i familien.

Gør dig så nogle tanker om, hvordan du gerne vil have, at stuen ser ud efter en total oprydning. Du skal gøre plads til alle jeres aktiviteter.
Start som om du skal gøre gammeldags forårsrent. Fjern alle småting. Alt nips. Læg det i kasser og stil det væk. Langt væk :-) Fjern derefter alle små møbler. Små borde, sideborde, stole, der står ubenyttede. Ryd alt ud af skabe, reoler og andre opbevaringsmøbler.

De eneste ting, der skal være tilbage i stuen, er
Sofa
Et sofabord
En lænestol – hvis sofaen ikke kan rumme jer alle
Spisebord og stole – hvis I ikke har spisekøkken
Reol eller skab, muligvis med plads til tv
Tæpper på gulvet – if you have any
Gardiner

Gør dig selv den tjeneste at gøre rent, nu da der er frit, og begynd så at genplacere, som du har planlagt. Men sæt en ting ind ad gangen og tænk over det. Se, om du behøver så mange ting og møbler som tidligere - hvilket du med garanti ikke gør! Du har måske nået at rydde op i bøger, CD'er og DVD'er, så der er blevet plads til overs til andre ting. Måske skal I bruge pladsen til opbevaring af lidt legetøj, spil og andet, som familien bruger.

Stil ikke noget ind, der 'hikker'. Det kan føles med det samme. Hvis noget føles forkert, så stil det væk for en tid. Du skal hele tiden tænke: Enkelt, luftigt og let at rengøre. Enkelt, luftigt og let at rengøre! Jo mere gulvplads du får fri for bord- og stoleben, jo lettere bliver rengøringen og hverdagen.

Mange gør den antagelse, at man skal købe småt til små boliger med små rum. Intet er mere forkert. Et stort opbevaringsskab, der kan rumme det hele, virker roligere end 3 små opbevaringsmøbler. Men man køber ofte et møbel for at løse et pladsproblem, og så ender møblet med selv at give et pladsproblem, fordi det tager plads op! Gør det ikke! Se i stedet på de ting, som du vil opbevare. Behøver du dem virkelig? Gør de livet bedre?

Jeg er ikke stor fan af åbne reoler. De ser ofte rodede ud med bøger, nips og fotos, og det er meget tidskrævende at tørre støv af. Jo mere, der kan lægges i skabe, jo lettere bliver det at holde orden.

Hvis du er modig, kan du prøve at leve med det mest skrabede minimum af møbler og vente med at stille flere ting ind. Det er en god øvelse, for man bliver så glad af at leve med mere luft og færre pligter.

Ting, der står i kasser, kan blive der en tid. Du når at finde ud af, om du har lyst til at sætte dem tilbage, eller om du - ved denne prøve - har fået en ny livsstil. En livsstil med mindre, men bedre. Bedre for dig og din familie.Now we are ready for one more room! The living room!

The living room is an important room. It is where your family get together. First of all, start setting a date in your calendar, and start thinking about, what you and your family are using the living room for: You watch TV, you play, you read and relax, you eat etc. There should be space for both the small and the big ones in the family.

Give it some thought, how you would like the room to look after this total clean up. You must make space for all your activities.

Start as if you are going to do old fashioned Spring cleaning. Remove all knickknacks. All small items. Put them in boxes and put them away. Far away :-) Remove all small pieces of furniture. Small tables, side boards, chairs which you don't use. Empty all cabinets, shelves and other storage places.

The things left is the living room should be
A sofa
A coffee table
A lounge chair – if the sofa isn't big enough for all of you
A dining table with chairs – if you don't have a kitchen with a dining section
A bookshelf or cabinet with space for the TV
Carpets – if you have any
Curtains

Do yourself a favor and clean the room, now that it is cleared, and then start replacing according to your plan. But only put one thing in at the time and think carefully. See, if you really need as many things and pieces of furniture as before – which you probably won't! Maybe you already have cleaned out in your books, CDs and DVDs, so now there is space for something else. Maybe you could use the storage for some toys, and the games etc., which your family uses.

Don't put anything back, which makes you 'twitch'. You can feel it immediately. If something feels wrong, put it away for some time. You should constantly think: Simple, airy and easy to clean. Simple, airy and easy to clean! The more free floor space from tables and chairs, the easier cleaning and everyday life gets.

Many people make the assumption that you have to buy small pieces of furniture for small homes with small rooms. Nothing could be more wrong. One big storage cabinet, which can contain everything, looks a lot more calm than 3 small storage pieces. But very often you buy a piece of furniture to solve a storage problem, and then it ends up giving a space problem itself, because it takes up space. Don't do it! Instead take a look at the things, you want to find space for. Do you really need them? Do they make you life better?

I am not a big fan of open selves. With books, knickknacks and photos they often look messy, and it is quite time consuming to keep them clean. The more you can put away in a cabinet, the easier it is to make a room look tidy.

If you are brave, you can try to live with a minimum of furniture and wait putting the smaller things back into the room. It is a good experience, because you get to like the airy feel and the easy maintenance.


The things, which are left in the boxes, should stay there for a while. You get to find out, if you really want to put them back in the room, or if you – with this test – have gained a new lifestyle. A lifestyle with less, but better. Better for your family and you.

Thursday, January 21, 2016

Er du en samler? - Are you a collector?

Samler du på noget bestemt – eller samler du bare på alt?

At sige: ”Jeg er samler” kan være sandt eller usandt. For det er ret let at definere en samling. Her er kriterierne for en samling:
 • En samling kan blive komplet.
 • Samlere mødes ofte i foreninger eller på nettet, hvor de diskuterer, bytter og sælger.
 • En samling er afgrænset. Hvis du er fodboldfan, der støtter en bestemt klub, kan du samle trøjer, men ikke en kasket fra en anden klub. Så har du brudt samlingen.
 • Samlinger bliver mere værd ved en nyanskaffelse, men ikke nødvendigvis i penge.
 • Der er orden i en samling, fordi man passer den. Den bliver ikke bare en bunke.
 • En samling består både af tingene, der samles og arbejdet, der lægges i den.
 • En samling drives af en interesse.
 • En samling strækker sig over tid.
 • Og man er ofte i allerede i gang, når man opdager, at man har en samling!
Samlinger kan desværre også komme snigende! En god ven af mig havde en stor samling ugler i alle materialer. Jeg spurgte, hvordan hun var begyndt at samle præcis ugler, og hun svarede, at hun faktisk slet ikke samlede! Hun havde bare haft 2 små ugler stående, og så var folk begyndt at give hende ugler som gave, fordi ”jeg ved jo, at du samler jo på ugler”, og nu nænnede hun ikke at afhænde dem, fordi folk ville blive kede af det. Men hun stod tilbage med en reol, der var næsten dækket af ugler, som tog en masse plads op, skulle rengøres med mellemrum og masser af dårlig samvittighed over, at hun ikke satte pris på dem! Jeg foreslog, at hun åbent fortalte alle om misforståelsen, og at hun skulle sælge samlingen til en, der for alvor samlede på ugler, så hun kunne blive fri igen. Så kunne hun give en frokost til alle dem, der havde købt ugler til hende for pengene!

Man kan samle på alt. Frimærker, tinsoldater, kuglepenne, bestemte slags legetøj, teaterprogrammer etc., bare samlingen er afgrænset. Så bestem dig for det, du helst vil arbejde med. Det, som giver dig størst glæde, og koncentrer dig om den. Så kan du sælge alle de 'halve' samlinger og få penge til at supplere din eneste samling.

Der er også nutidige samlinger, som ofte består i, at der bliver udgivet 'en ting' om året. Det er et godt kommercielt trick, og tingene er ofte halvdyre, men alle har dem, så der er ikke noget eksklusivt eller specielt ved dem. Nogle ting bliver lanceret som 'samler-objekter' eller 'begrænset oplag'. Men det er ikke producenterne, der skal bestemme, hvad der skal blive samlerobjekter. Det er dig, og det er også bare reklamestunts.

Hvis man samler på alt, man 'falder for', er det starten til at blive ekstrem samler (hoarder!).

Det æder bare plads og energi - så begræns dig!

Min samling! - My collection!

Are you a collector – or do you just collecting everything?

To say: ”I am a collector” can be true or untrue. Because it is easy to define a collection. Here are some criteria for a collection:
 • A collection can become complete.
 • Collectors often meet in clubs or chat rooms to discuss, exchange and sell/buy.
 • A collection is limited. If you are a football fan of a club, you can collect t-shirts, but not add a cap from another club. Then you have broken the collection.
 • Collections often get more valuable with new things coming in, but not necessary not in money value.
 • You keep a collections in order. Otherwise it becomes a pile of junk.
 • A collection is both the items you collect as well as the work, you put into it.
 • A collection is driven by your engagement in it.
 • A collection is stretched over time.
 • And often you already collect, when you realize that you have a collection!
Unfortunately, collections can creep in on you! A good friend of mine had a big collection of owls in all kinds of materials. I asked her, how she had started collecting owls, and she answered, that she actually hadn't! She had had 2 little porcelains owls standing on a shelf, and then friends started giving her owls, because ”I know, that you are collecting owls”, and now she didn't have the heart to get rid of them, scared of hurting people's feelings. But she was left with a shelf covered in owls, which should be cleaned and was taking up space and a lot of bad conscience about not really appreciating them! I suggested, that she sold all the owls to a real collector and gave her friends a lunch for the money, coming clean with that she actually didn't collect owls.

You can collect everything. Stamps, toy soldiers, ball point pens, certain kinds of toys, theater programs etc., as long as you don't loose direction. So decide what you really want to work with. Choose the thing, which gives you the biggest joy, and concentrate. Then sell all the 'half' collections and get some money for your only collection.

There are also season collections, which often means that a producer launches one 'item' a year. It is a good commercial trick, and the items are very often quite expensive, but everybody buys them, so there is nothing exclusive or special about them. Some things are also marketed as 'collectors-items' or 'limited editions'. But it should not be the producers, who decide if something becomes a collectors-item. It is you, and it is all just advertising stunts.

But if you collect everything, you 'fall for', it is the start to becoming a hoarder!

It will eat you space and your energy – so limit yourself!

Wednesday, January 20, 2016

Bøger, CD'er og DVD'er - Books and Other Media

Medier

Bøger: At købe bøger i dag er en temperamentssag. For nogle år siden begyndte jeg at downloade bøger til min Kindle og Ipad, og jo mere jeg gør det, jo bedre kan jeg lide det. Det betyder dog ikke, at jeg aldrig køber en 'rigtig' bog. Somme tider køber jeg en papirudgave af en bog, jeg har læst på min Kindle. Hvis en bog taler så meget til mig, at jeg kunne finde på at gå hen og slå op i den fra tid til anden, eller at læse den igen, så køber jeg papir versionen. Jeg køber også foto-, design- og kunstbøger, for det er de andre medier ikke rigtig egnede til.

Men som sagt er det en temperamentssag, men uanset hvad du føler mest for, så tag alligevel et kig på din bogreol. Bøger fylder ret meget, og hvis du er helt objektiv, har du bøger i reolen, som du ikke kan lide, bøger som er uinteressante og bøger, som du aldrig kommer til at læse mere. Dem vil jeg råde dig til at komme af med – af flere grunde. For det første er de en meget stor støvsamler, og de tager unødvendig meget plads op. For det andet – og mest vigtige – så får du en samling bøger, som virkelig betyder noget for dig.

De andre bøger? Giv dem til læseglade mennesker med besked om, at de skal gives videre, når de er læst. Bøger, der ikke bliver læst, har ingen værdi. Så giv glæden og underholdningen videre. Det føles godt.

DVD og CD'er: Der er rigtig mange mennesker, der har en kæmpe samling DVD'er. Hvis det ikke lige er en reel samling (jeg vil definere samlinger senere) så brug samme fremgangsmåde som ovenfor eller sælg dem, der ikke betyder noget, og behold dem, du vil se igen og igen, og lad resten gå.

Mine DVD'er er ude af huset. Dem gav jeg til en velgørenhedsforretning, og jeg har ikke savnet en eneste. Da jeg flyttede her til for snart 5 år siden, fik jeg aldrig tilsluttet mit afspiller, og nu bliver det ikke gjort. Jeg har flere gange tænkt på at komme i gang med at streame, men det har jeg ikke fået gjort, og det tager jeg som et tegn på, at jeg ikke har tid til det, når det kommer til stykket. Eller også er det ikke så vigtigt for mig?! Men det er jo altid en mulighed, hvis jeg skulle få lyst til det. Det samme gælder for mine CD'ere. Jeg har ganske få, men min CD-afspiller er i stykker! Så min musik ligger på min pc.

Mens jeg har skrevet på denne blog, har jeg opdaget, at de fleste af mine bøger er 'fagbøger'. Fotobøger, kunstbøger og opslagsbøger af forskellig slags. Skønlitteraturen har jeg givet videre.

Alle disse ting ville have taget en masse plads op i mit – den gang – nye hjem og samle en masse støv. Jeg ville hellere have lys og luft i min stue end at opbevare 500 CD'er og DVD'er. Det har sin charme, men hvis man ikke er samler af disse ting , skal man lade være med at bruge pladsen på det. Tilfældige samlinger skal man undgå.

Hvis du nu har taget al overflade-rodet (se tidligere blog) og din mediesamling under kærlig behandling, er vi klar til at tage fat på stuen. Så hæng på!
Books: To buy books today is a matter om temperament. Some years ago I started downloading book to my Kindle and to my Ipad, and the more I did that, the more I liked it. It doesn't mean that I never buy a 'real' book. Sometimes I buy the paper version of a book which I have read on the Kindle. If a book is so appealing to me that I need to be able to go and look something up from time to time or re-read it, then I want the paper version. I also buy photo-, design- and art books, because paper books are better for that.

As said it is a matter of temperament, and no matter what you like the best, then take a close look at your book collection. Books take up space, and if you are objective, you have books on the shelves, which you don't like, books which are un-interesting, and book which you will never read again. I advise that you will get rid of them – for several reasons. First they collect a lot of dust, and they take up valuable space. Second – and most important - you are left with a collection, which really makes you happy.

The other books? Give them away to people who appreciate reading with the message to pass them on, when they are done with them. Books, which are not being read, have no value. So give the pleasure of reading to somebody else. It feels good.

DVDs and CDs: A lot people have big collections of DVDs. If it isn't a specific collection (I will come back with the definition of collections), then use the same procedure as above. Keep the ones, you will watch again, and let the others go.

My DVDs are out of my house. I gave them to the second hand shop, and I haven't missed a single one. When I moved in there almost 5 years ago, I never found a place for my DVD player, and I will not start that now. I have several times thought about starting streaming, but I haven't taken action for that either, and I take that as a sign, that I don't have the time for it, when it comes to the point. Or maybe it isn't that important for me?! But it is always an opportunity, if I should feel like it. It is the same with my CDs. I have a few, but my CD player is broken. So all my music is on my pc.

While writing this blog I saw that most of my books are non-fiction books. I have given the literature book to others after reading them.

All these things would have taken a lot of space in my – at the point – new home and collected a lof of dust. I chose to have a free and airy space in my living room rather than having 500 CDs and DVDs. Random collections should be avoided.

If you now have cleared you house from all the surface clutter (see earlier blog) and your 'media'-collection with a loving hand, you are ready to face putting your living room in order. So hang on!