Friday, April 12, 2019

Store investeringer for 2019 - Big Investments for 2019

Nu havde jeg egentlig tidligere besluttet, at jeg ville lave et indlæg om at planlægge større investeringer i 2019, men det er på en måde kommet mig i forkøbet!

Det har nemlig planlagt sig selv, og det startede faktisk allerede sent sidste år!

Sent sidste år gik min telefon i stykker. Jeg kunne bl.a. ikke styre ringetonen , og det var ret ubekvemt!

Her under flytningen gik min seng i stykker, som jeg tidligere har nævnt, og jeg har nu købt en ny, der kommer om 2 uger. Det glæder jeg mig meget til.

Og i går brækkede min pc-skærm af! Der er heldigvis stadig kontakt mellem skærmen og disken, så i dag har jeg, som det første jeg gjorde, taget backup. Sidste gang jeg tog backup var i januar, og jeg har lavet en hel del siden da. Men det lærer man af. Tag backup oftere!

Så den planlægning er for en stor del allerede gjort for hele 2019. Der spøger dog stadig en istandsættelse af nogle stole og et bord, men nu må jeg lige trække vejret lidt.

Det er godt nok tidligt på året, men jeg tror, at kvoten på større indkøb er brugt for mit vedkommende.

Ikke rigtig det, jeg helst ville have brugt penge på lige nu.
Not quite, what I wanted to spend money on right now.

Til gengæld fik jeg et mig et godt grin, da jeg så dette her senere på dagen! Jeg fik dig!
But I got a laugh later in the day, when I saw this! Got ya'!

I had actually decided, that I would make a post about planning for bigger investments in 2019, but in a way it has caught up with me!

The investments have sort of planned themselves, starting already late last year.

Because late last year my phone broke. Among other things I couldn't control the ringtone, and that was quite inconvenient!

During my move my bed was damaged as earlier mentioned, and now I have bought a new one, which will arrive in 2 weeks. I am really looking forward to that.

And yesterday my pc screen broke off! Luckily there is still contact between the screen and the disk, so I have taken a backup today. Last backup is from January, and I have worked quite a lot since then. But this is a good reminder of making backup more frequently!

So the plan for 2019 is more or less done - and executed. There is still a question about renovating some chairs and a table, but now I will just take a break.

But I think, that it is still early in the year to be done with this, and I think that the limit for bigger investments have been done for my part in 2019!

No comments:

Post a Comment