Monday, March 25, 2019

Kunst på forskellig måde - Art in Different Ways

Man opdager en masse, når man flytter!

Jeg opdagede, hvor meget jeg havde hængende på mine vægge, og lige nu har jeg selvfølgelig ikke noget hængende, fordi jeg skal aflevere denne lejlighed, som jeg overtog den, hvis jeg ikke vil af med en masse penge til renoveringen af borehuller. Så alle billeder ligger oppe på et skab og venter.

Derfor har jeg nøje overvejet, hvilke billeder jeg vil have op igen, for nogle af dem har jeg 'set mig færdig' på.

Et af dem er det fine nummererede (14/469) signerede tryk af Liselotte Watkins, som er professionelt indrammet. Det skiller jeg mig af med nu, for det skal ikke ned i en kælder og stå uden at være til glæde for nogen. Så hvis der er nogen, der er interesseret, så kontakt mig endelig.

Iøvrigt har Liselotte Watkins bevæget sig ud i et nyt, spændende medie. Nu hvor keramik igen er blevet moderne, synes jeg, at det er meget spændende med nytænkning. Det er lidt træls med alle gengangerne. Vi skal ikke blive ved med at trække på, hvad der blev lavet i 1950'erne, men gøre plads for nye kunstnere.This is probably of no interest for anybody abroad, but you get it anyway! ...

You realize a lot, when you move!

I found out, how many pictures of different kinds, I had on my walls, and right now I don't hang anything, because I am going to leave this apartment, the way it was, when I moved in, and I don't want to pay a lot of money for renovating holes in the walls. So all my pictures are lying on top of the closet.

Now I have picked out the ones, I want on my walls later, because I 'am done' with looking at some of them.

One of them is a very fine, numbered (14/469) and signed print of Liselotte Watkins. It has been professionally framed. I am selling it now, because it shouldn't go to a basement, where it is of no value to anyone. So if somebody is interested, please contact me.

By the way Liselotte Watkins has moved into a new, exciting media. Now when ceramics are in fashion again, I find it very exciting with something new. It is a bit boring, that we keep pulling out all the art, we know already. We shouldn't keep going for the things from the 1950's, but make room for new artists.

No comments:

Post a Comment