Friday, February 1, 2019

Genhusning start - Rehoursing Start

17 dage til flytning!

Lige nu ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gribe først! Jeg er i tvivl om, hvilken ende jeg skal begynde.

Jeg fik lige en smagsprøve i går, da jeg tømte mit køkkenskab. Eller rettere det skab jeg har brugt som køkkenskab (det er egentlig et dækketøjsskab) i de år, jeg har boet her. Det tog 10 minutter!

Og nu har jeg ryddet alt på plads igen! Den håndværker, som skulle have sat de døre og ben på, som hører til, er blevet syg, og weekenden kan jo ikke fungere med alle tingene fremme. Så retur på plads med alt. Det tog 8 minutter.

Er det et svar på, hvor lang tid, jeg skal bruge? Jeg ved godt, at jeg skal pakke ind og pakke ned også, men måske er det en god indikation? En halv time pr. kasse, så tror jeg, at jeg er garderet. Jeg er optimist!

Nu bliver mit skab lavet på tirsdag i stedet for, og jeg har haft en test run.

Eftermiddagen og aftenen står på total nydelse. Jeg skal have Favorit Storebror (5½ år) på sleep-over. Vi skal hygge os og lave præcis, hvad vi har lyst til og absolut ikke noget, vi ikke har lyst til! Vi skal læse, lave labyrinter, tegne, spille lidt Minecraft, spise 'rigtig' mad, spise 'u-rigtig' mad, og vi skal sove, når vi falder om! Jeg glæder mig.

Rigtig og u-rigtig mad er koden for sund mad og ikke så sund mad. Så kravet er altid rigtig mad først og så en lille smule ikke så rigtig mad bagefter.

Rigtig god weekend.17 days to the move.

Right now I don't really know, where to begin! In which end do I start?

I had a small 'taste' yesterday, when I emptied my kitchen cabinet. Or more precisely the cabinet I have used as a kitchen cabinet during the years, I have lived here. It took 10 minutes! 

And now I have put everything back in place again! The handyman, who should have put on the legs and doors, which belongs to the cabinet, has become ill, and the weekend wouldn't work with all the things on the table. So back to the cabinet with everything. It took 8 minutes.

Is that an answer to, how long time I need? I know, that I have to wrap and put in boxes, but maybe it is a good indication? Half an hour per box. Then I think, that I will be fine. I am an optimist.

The cabinet will be made on Tuesday, so now I have had a test run.

The afternoon and everning is going to be devoted to total pleasure. Favorite Big Brother (5½ years old) is coming for a sleep-over. We are going to have a lot of 'hygge' and do exactly, what we want to and absolutely nothing, we don't want to. We are going to read, make mazes, draw, play a bit of Minecraft, eat 'real' food, eat 'not-so-real' food, and we are going to sleep, when we faint!

Real and un-real food is a code for healthy food and not so healthy food. The rule is real food first, and then a bit of goodies!

Have a really nice weekend.

No comments:

Post a Comment