Monday, April 30, 2018

Ind- og Udlisten - The In and Out List

Jeg er kommet til ind- og udlisten, som tæller fra februar til i dag, og der har været nødvendige indkøb. Og der har været knap så nødvendige indkøb!

Min harddisk var fyldt - Nødvendigt at købe en ny med mega-giga meget hukommelse
Kartoffelpurerer indkøbt – Den gamle var gået i stykker
Madopbevaring – en plasticdåse blev erstattet med en rustfri stålskål
Et par jeans røg ud – der var et stort hul i rumpen på et ikke så charmerende sted
Mine drikkeglas blev erstattet – de var simpelthen blevet for ridsede (erstattet med Duralex – gode, flotte og billige)
Nogle sokker måtte lade livet og blev erstattet (er jeg den eneste, der slider sokker så hurtigt?)
Fire tallerkner var krakelerede – og blev erstattet
Jeg havde brugt nogle tusser op – og behøvede nye
Sorte sandaler, der var slidt op, blev erstattet med nye sorte sandaler
Sneakers, over 10 år gamle, blev erstattet med et par mokkasiner.

Så på udlisten kom følgende – bortset fra ovenstående:
En top
En sort vest
En kasse farver
3 par strikkepinde
En boom box
En isspand
En blå cardigan
Sort strik bluse
Et lille sylteglas
En bageform
En legetøjssaks

På indlisten er det følgende:

2 grønne planter
et balancebræt - jeg har et problem med den ene fod, og lægen anbefalede det - og det virker!
en silketop
en blåternet skjorte
en pink strikbluse
en pudderfarvet t-shirt.

Så der var lidt nyt til sommergarderoben, og jeg skal nok vise tøjet senere.

Det, der er i anstændig stand, bliver altid leveret til en genbrugsforretningen. Alt andet bliver sorteret og smidt ud i diverse containere.

Hvis jeg nu summerer det op, har jeg indtil nu i mit 'ting-regnskab' for hele året følgende:

Ud 36 – hvad skal jeg kalde det? - items?
Ind 29
Heraf er der 13 erstatninger.

Skal jeg være tilfreds med det? Det må jeg lige tænke over! Jeg er lidt i vildrede over, om jeg skal stræbe efter balance, så der kommer lige så meget ind som ud?Now it is time for the in- and out list, which covers from February until today, and there have been necessary purchases. And there has been not so necessary purchases!

My harddisk was full! - Necessary to buy a new one with mega-giga lots of memory
Potato masher – the old one broke
Food container – a plastic one replaced with a stainless steel one
A pair of jeans – there was a big hole in the butt in a not so charming place
My water glasses were so scratched, so they were replaced (with Duralex glasses – good, and cheap)
Some socks had to go and were replaced (am I the only one getting holes in my socks that fast?)
Four plates were replaced, because they were cracking
Needed new markers
My black sandals were replaced with – a pair of black sandals
My sneakers (soo old) were replaced with a pair of casual shoes.

So on the out list is – apart from the above
A top
A black vest
Some crayons
3 pairs of knitting needles
A boom box
An ice bucket
A blue cardigan
A black knit blouse
A small glass container
A baking dish
A pair of toy scissors

On the in list is the following – apart from what I wrote about at the start:
2 green plants
A balance board- I have a problem with my foot, and the doctor ordered it – and it works!
A silk top
A blue top
A pink-ish knit blouse
A powder colored t-shirt

So there were some purchases for the summer wardrobe, and I will show you the clothes later.

Everything, which is in a decent condition, is going to a 2nd hand store. Everything else will be sorted and thrown in the respective containers.

If I sum this up, my 'item account' for 2018 until looks now as follows:

Out 36
In 29
Out of this 13 items are replacements.

Should I be content with this? I think, that I have to give that an extra thought! I am in a bit doubts, if I should strive for balance between in and out?

Wednesday, April 25, 2018

Sommersko - Summer Shoes

I dag har vi regnvejr og 7 grader, og jeg har lige fået lavet sommerfødder og indkøbt sommersko. Så nu håber jeg på, at sommeren snart kommer igen.

Lavet sommerfødder betyder, at jeg har fået ordnet mine fødder og fået fransk lak på tåneglene. De er så fine.

Indkøbet af sommersko startede som en negativ oplevelse og endte med en positiv oplevelse. Jeg havde købt et par vinterstøvler i en forretning inde i København (Gabor på Kgs. Nytorv), og i løbet af 3½ måned havde jeg slidt hul igennem sålen på hælen - på begge støvler. Nok er jorden rund, men alligevel. Så jeg klagede. Det vil sige, jeg afleverede støvlerne inde i forretningen, og de sagde, at de ville ringe til mig. Opkaldet kom, og det var: Du kan bare komme ind og købe andre sko eller få et tilgodebevis! God service og sød betjening. Kan man bede om mere.

Så jeg fandt noget nyt. Jeg købte et par sandaler næsten magen til dem, jeg havde slidt ned og et par mokkasiner, som er helt neutrale - tæt på det kedelige, men af den slags man slider til døde, og sammen med mine UGG sneakers fra sidste år, er jeg dækket ind.

Heldige mig!

Jeg tror, at de er 10 år gamle. De skal ud... uden mig
 I think, that they are 10 years old. They are leaving... without me

Slidt ned - Worn down

Slidt ned - Worn down


Min nye sommersko - My new summer shoes
Three in - Three out

Today it is 7 degrees C and raining, and I have just had my 'summer-feet' made and bought new summer shoes. So I hope, that the summer comes back again soon.

'Summer-feet' means, that I have had a pedicure and a French lacquer. It is so pretty.

The purchase of summer shoes this time started with a negative experience and ended with a positive one. I had bought a pair of winter boots in a shop in Copenhagen (Gabor at Kgs Nytorv), and when I had worn them for 3½ months, there was holes through the sole - on both heals. I know that the world is round, but not that much, so I complained. Sort of. I brought the boots to the shop, and they would call me. The call came, and the message was: Come a find something else or get a gift card for later! Good service and very nice shop people. Can you ask for more.

So I found something new. I got a pair of sandals almost like the ones, I had worn down and a pair of casual shoes, quite neutral - close to boring, but the kind you wear to death. So together with my UGG sneakers from last year, I am covered.

Lucky me!

Monday, April 23, 2018

Svært at skrive om minimalisme - Harder To Write About Minimalism

Det er sjovt, hvordan ting udvikler sig. Jeg synes, at det er blevet sværere at skrive om minimalisme. Ikke fordi det ikke optager mig mere. Tværtimod. Jeg tænker stadig over alle mine indkøb. Tænker over, om jeg ejer ting, jeg kan bruge til flere formål. Tænker over, om der er ting, jeg skal skille mig af med, eller om de kan friskes op. Om ting skal gives videre, eller om de skal have lidt mere levetid i mit hjem.

Jeg tænker på det dagligt. Det er stadig vigtigt for mig kun at omgive mig med ting, der giver mig værdi i mit liv.

Men det bliver sværere at skrive om. Det er blevet svært at forny. Jeg har været hele vejen rundt så mange gange, så for mig er det hele helt almindeligt. 

Som alle bloggere ved jeg, at læsere kommer og går, så selv om der er læsere for hvem, minimalisme er noget nyt, så skal der også gerne være noget til gamle, trofaste læsere.

Så jeg vil gerne vide mere om, hvad I vil have, og jeg forstår, at i disse tider, hvor man næsten ikke kan lade være med at blive lidt paranoid over at være på sociale medier, ikke har lyst til at lave flere fodspor på nettet, end man allerede har gjort den gang, man var lidt mere naiv, end man er nu,og at man derfor ikke skriver på blogs mere.

Hvis det er tilfældet, så skriv til mig direkte på ninnakn@yahoo.com, om der er emner, som I har lyst til at høre mere om. Eller om der er noget nyt, I går og tænker på, som I gerne vil have, at jeg tager op. Det vil være dejligt, hvis I ville give mig mulighed for at hjælpe jer videre til at leve et lidt enklere og lettere liv.

Skriv! Kom med input. Jeg glæder mig til at høre fra jer.


It is strange, how things develop. I think, that it has become more difficult to write about minimalism. Not because it isn't important to me anymore. On the contrary. It still think about every purchase I make. Still think about if the stuff I own can be used for more than one purpose. Still think about, if there are things I should get rid of, or if they can be refreshed. If things should be passed on, or if they should live a little longer in my home.

I think about it daily. It is still important to me only to have things in my life, which gives me value.

But it has become harder to write about. It has become difficult to see new angles. I have been all the way around the subject so many times, so to me everything is mundane.

We bloggers know, that our readers come and go, so even though there are readers, for whom minimalism is something new, there has to be something for the old, faithful ones.

I also understand in these times where it is almost impossible not to get a bit paranoid about social media, that you feel reluctant to make more footprints on the net, that you already have done, when we all were a bit more naive, that we are now, but I want to ask, if there are subjects, which you want to hear more about. If there is something new, you have wondered about. Let me hear from your. If you don't want to write here on the blog, then write directly to me on my mail ninnakn@yahoo.com.

I would love to hear, if you have something, you feel, that I can help you with getting a life a bit more easy and simple.

Please write! Give me some input. I am looking forward to hearing from you.

Wednesday, April 18, 2018

DIY hårbøjle - DIY hårbøjle

I årevis har jeg brugt den samme hårbøjle, når jeg tager makeup på. Ikke fordi jeg gør meget af den slags, men en gang dagligt - om morgenen - putter jeg lidt i hovedet, så jeg ser lidt friskere ud. Det skal så indrømmes, at det må holde hele dagen, for jeg gør ikke mere ved det. Jeg tror ikke, at jeg ser mig selv i spejlet mere end den ene gang, med mindre jeg skal ud om aftenen. Ikke fordi jeg ikke har lyst til at se mig selv i spejlet, jeg får ingen traumer over det, men fordi... det gør jeg altså bare ikke.

Den hårbøjle har været med mig længe, og sådan en bliver lidt ulækker med tiden. Det kan ikke undgås, når man tager den af, og hånden stadig er lidt cremet.

Men hvorfor ikke bare købe en ny. Af to grunde. Den første er, at den ikke klemmer bag ørerne. Det kan jeg bare ikke klare. Der er ikke noget, der skal klemme bag mine ører. Derfor kan jeg heller ikke holde hår på plads med solbriller. Ærgerligt, men sådan er det. Den anden grund er, at gode ting skal have en ny chance.

Så hvad gør man, når den nu trænger til udskiftning? Man flår stoffet af og sætter bånd fra sykassen på, og vupti! Ny hårbøjle med den gamle hårbøjles kvaliteter.

Intet er spildt. Alt er vundet.For years I have used the same hairband, when I put on makeup. Not because I do a lot of that stuff, but once a day - in the morning - I put a bit on, so I look a little more fresh. I have to admit, that it has to stay all day, because I don't refresh it. I don't think, that I look in the mirror more than this, unless I go out at night. Not because I don't want to look in the mirror, I have no traumas about it, but because... I just don't.

That hairband has been with me for so long, and these things become a bit disgusting over time. You cannot avoid that, when you take if off, and the hand still is a bit creamy.

But why not buy a new one. For two reasons. The first thing is, that it doesn't hurt behind my ears. I cannot handle that. Nothing is going to hurt behind my ears. That's why I cannot hold my hair back with my sunglasses. Not stylish, but that's the way it is. The other reason is, that good things should have a second chance.

So what do you do, when it needs replacement? You rip off the covering and put on a ribbon found in the sewing box and voila! New hairband with the qualities of the old one. 

No waste. All gain.

Monday, April 16, 2018

Når man falder af hesten - When You Procrastinate

Vi kender alle følelsen af gerne at ville gøre noget, men vi kommer aldrig rigtig i gang. Eller når vi kommer i gang, så kan vi ikke fuldføre. Der er den her tilbagevendende drøm om at gøre noget bestemt, som ikke forsvinder.

Hvis vi ikke får begyndt, er det måske, fordi ønsket ikke er så brændende, og så er det nødvendigt at finde ud af, hvorfor man egentlig går og tumler med det. Er det bare et gammelt ønske, som man er stivnet i og ikke har givet slip på, eller er det virkelig noget, man stadig gerne vil. Måske er man 'vokset' fra ønsket.

Hvis det ikke er et brændende ønske mere, så lad det gå! Drop det totalt og lad være med at erstatte det med noget andet.  Der ligger altid en drøm om et eller andet. Slap af og se tiden an.

Hvis det er noget, man begynder på gang på gang - det kan være et træningsprogram eller et malerkurses eller hvad som helst andet - og der hele tiden er noget, der spænder ben, så er det en helt anden indfaldsvinkel, der skal til.

Indfaldsvinklen hedder: Gør noget. Gør det så godt og så ofte, som du kan. Halvdårligt eller halvgjort et godt nok. Tage en bid af det. Få begyndt. Få taget hul på det. Begynd småt.

For vi lægger ofte planer, som slet ikke er mulige at udføre. Vi tænker: Hvor svært er det at løbe 3 gange om ugen! Det burde kunne lade sig gøre, og det kan det da også. Men det er måske ikke dér, du er lige nu. I stedet kan du planlægge at gå en tur på et kvarter. Gør det det til en vane. F.eks. onsdag, når du kommer hjem fra arbejde. Se det som en belønning. Femten minutter til dig selv. Når det er indarbejdet, så gør det mandag og onsdag. Udvid til 20 minutter, når du får lyst og har mulighed for det, og når det hele strammer til, så gå tilbage til kun at gøre det onsdag og de 15 oprindelige minutter.

Når du ikke får det gjort, er det stadig ikke en fiasko. Du skal bare acceptere det og starte igen. Du begynder ikke forfra hver gang. Du fortsætter, hvor du slap.

Det drejer sig ikke om perfekt. Det drejer sig ikke om resultat. Det drejer sig om at få det gjort og få det indarbejdet i ens mentale system.

Vi 'myrder' ofte vores egne planer, fordi vi vil være perfekte fra start. Men det drejer sig om at få gjort noget. Småt eller stort. Hver dag eller hver 5. dag. Bare du får gjort noget! Så skal det nok udvide sig hen ad vejen, når følelsen af, at du har gang i noget godt, indfinder sig. For det gør den!

Så gør det til en god dag og gå ud og gør noget!


We all know the feeling wanting to do something, but we never actually get there. Or when we get there, we don't go through with the project. But there is this recurring dream about doing something special, which doesn't go away.

Sometimes the reason that we don't get started, is that the thing we want to do, isn't burning so hard anymore. Then it is necessary to find out, why it still is tumbling around in your brain. Is it just an old dream, which has taken permanent resident in your head, which  you cannot let go of, or is it really still valid? Maybe you have 'outgrown' it.

If it no longer is a solid burning wish, let it go! Drop it permanently, and don't replace it with something else. There will always be another dream. Relax and let things come to you. 

If you cannot let go, and you  keep starting over on something - it could be a training program or a painting class or anything else - and something always gets in the way, then it is a totally different matter.

The approach to this is: Do something. Do it as often and as well, as you can. Half bad or half done is OK. Just take a 'bite' of it. Get started. Scratch the surface. Begin small.

The reason for 'failure' is, that we often make plans, which are impossible to execute. We think: I can easily run 3 times a week! It should be possible, and it is. But maybe it isn't where you are right now. Instead plan to take a walk for 15 minutes. Make it a habit. For example Wednesday when you come home from work. Look at it as a reward. Fifteen minutes to yourself. When this works, make it Monday and Wednesday. Make it 20 minutes, when you feel like it, and you have the time, and when it becomes too much, just go back to Wednesdays and the 15 minutes.

When you don't get to do it, it still isn't a failure. Just accept it and start again. You are not starting over. You continue, where you left.

It is not about perfect. It is not about the result. It is about doing something and incooperate it in your mental system.

We often 'kill' our own plans, because we want to be perfect from start. But it is all about doing something. Big or small. Every day or every 5th day. Just do something! It will develop through time, when the feeling that you have something good going comes along. Because that feeling will come!

So make it a good day and go do something!

Thursday, April 12, 2018

Papir eller Digitalt - Paper or Digital

Den her blog drejer sig om fotos. Skal vi have digitale fotos eller papirfotos?

Jeg er til begge dele. Jeg synes, at det er sjovt hurtigt at skimme en masse fotos igennem på pc'en, men jeg elsker at sidde og se i et album. Det afføder altid samtale, og at 'kigge i bøger' er altid et hit. Ikke mindst hos de små.

Favorit Storebror har lige fået sin årlige fotobog, og jeg er nu i gang med at lave Favorit Babys bog. Det er et kæmpearbejde, men det drejer sig ikke om 'perfekt'. Det drejer sig om historie.

Favorit Storebror nød rigtig meget at se, hvor stor han var blevet i det forløbne år, og så fik vi også de ældre bøger frem. Det var en eftermiddag med spørgsmål. "Hvad laver jeg der?" "Var jeg dygtig til det?" Og "Det kan jeg godt nu!"

Der bliver lavet 2 eksemplarer af hver bog. Et til Favoritforældrene og et til mig - som så senere vil blive givet videre til Storebror og Baby.

Forældrene er også henrykte!


This blog is all about photos. Digital or paper photos?

I like both. I think, that it is fun to skim through a lot of photos on the pc, but I love to sit with a photo book. It creates sharing memories, and to 'look in books' is always a hit. Also with the small ones.

Favorite Big Brother had just had his year photo book, and I am working on Favorite Baby's book. It is a lot of work, but it is not about 'perfect'. It's about history. 

Favorite Big Brother enjoyed a lot to see, how big he had grown through the last year, and it brought out the older books. It was an afternoon filled with questions: "What am I doing there? Was I good at that?" And "I can easily do that now!"

I make two copies of each book. One for the Favorite Parents and one for me - which later will be passed on to Favorite Big Brother and Baby.

The parents are very happy, too!

Tuesday, April 10, 2018

Trends eller ikke trends - Trends or No Trends

Nu er der sat tid på min genhusning - hvis alt går vel!

Det bliver i uge 50, altså lige før jul, og det kan jeg godt leve med. Bare der er skred i processen. Julepynt kan jo hænge alle steder (og nu er jeg jo ikke så 'julet').

Lidt i forlængelse af min råb til himlen om boligudstillinger contra hjem bliver et af mine forsætter her midt i året, at jeg lukker ned for al boligindretnings-kiggeri. Jeg vil ikke påvirkes af nye trends - såvidt det er muligt. Jeg vil flytte ind med de ting, jeg har.

Jeg er træt af trends, som jeg betragter som noget, der bliver lanceret, for at vi skal købe mere, mere, mere. Det ene øjeblik skal alt være gråt, og når vi alle har malet gråt, skal det være blåt mixed med pastelfarver, marmor og messing, og senere bliver det noget andet. Og det er lige meget drejer sig om nye ting eller om genbrug. Det drejer sig alt sammen om at købe mere. Sådan oversætter jeg ordet trends.

Men genhusningen må så vise, om jeg ved at bo et andet sted får nye vaner og ideer. Jeg er spændt på, hvad jeg kan lære af at blive rykket ud af mine vante folder og flytte ind i et midlertidigt hjem. En gang i mellem er det godt at blive drevet lidt rundt i manegen og få rystet posen af gamle vaner og arbejdsgange. Nytænkning er godt, og måske viser det sig, at nogle af de gamle vaner er gode nok til at at holde fast i, og samtidig har jeg en ret sikker fornemmelse af, at der bliver ting, der vil blive taget op til overvejelse og ændret.

Det bliver så spændende!

Forårstegn og solskin - Sping signs and sunshine


Now I have had a preliminary time for my rehousing - if everything goes to plan!

It will be week 50, right before Christmas, but I can live with that. As long as there is a progress. Christmas ornaments can hang anywhere (and I am not that much of a Christmas elf).

Continuing my scream about interior exhibitions vs homes one of my resolutions here in the middle of the year is, that I will stop looking in interior magazines. I don't want to become influenced by new trends - as far as possible. I want to move in with the stuff I have.

I am so tired of trends, which I see as something, which are made to make us buy more, more, more. One moment everything is gray, and when we have changed everything to gray, then it has to be blue mixed with pastels, marble and brass, and later again something else. And it doesn't matter if we are talking about vintage or new items. It is all about buying more. That is how I translate the word trends.

But the rehousing will show, if I by living somewhere else will get new habits and ideas. I am so excited, what I will learn from being pulled out of my usual paths and moved to a interim home. Sometimes it is good to be pushed around a bit being challenged about old habits and work systems. Innovation is good, and maybe some old habits will be good enough to stick with, and at the same time I am pretty sure, that there are things, which I have to reconsider and change.

It will be so exciting! 

Friday, April 6, 2018

Sommergarderoben - The Summer Clothes

Der er lovet godt vejr i weekenden og længere frem. Det er så skønt, og det var dejligt at vågne op til solskin.

Så jeg blev grebet af energi og hev min kasse med sommertøj ned. Det var ret overraskende, for der lå kun
1 regnjakke
1 bomuldsjakke
2 par piratbukser - et par sorte, et par hvide
6 t-shirts (som jeg skal kigge meget nøje på!)
1 kortærmet hvid bluse 

Jeg har to par jeans og to stribede strikbluser, som jeg bruger hele året, men det er så det! Og måske lige lidt nok. Det skal jeg tænke lidt over.

Der var også noget, som ikke kommer i spil næste sæson: 1 strikbluse, en viskose bluse og 2 cardigans, som går til genbrug.

Jeg tror, at det tog 10 minutter, og så var gennemgangen slut. Nu vil jeg hive alt det tøj, som jeg bruger gennem hele året ud og se, hvad jeg trænger til, for at få sommeren til at hænge sammen.

Sådan noget er let at lave, når lyset er kommet, og man føler det ekstra løft. Måske er det et weekend-projekt?

Uanset, hvad I skal lave - rigtig god weekend! Nyd det, vi trænger til det!


The forecast says good weather for the weekend and even longer. It is wonderful, and it was great to wake to sunshine.

So I was overwhelmed with energy and pulled my box with summer clothes down. That was quite surprising, because it contained only
1 rain coat
1 short cotten coat
2 pairs of cropped jeans - black and white
6 t-shirts (which I have to take a very serious look at!)
and 1 short sleeved blouse.

On top of that I have 2 pairs of jeans - black and blue - which are all year clothes, and that was it! And maybe a bit too little? I have to think about that.

There are a few items, which don't into play this season: 2 blouses and 2 cardigans, which go to the 2nd hand shop.

I think, that the go through took 10 minutes. So now I will take out my all season clothes to see, what I might need to make my wardrobe come together this summer.

These things are easy to do when the weather is good, and the light is bright. Then you feel an extra lift. Maybe it will also be your weekend project?

No matter what you are going to do - have a great weekend! Enjoy, we need it!

Thursday, April 5, 2018

Hårdt job - Hard Work


Sidder her midt i støj fra byggepladsen udenfor. Det går tilsyneladende efter planen, men der har været en del klager over rodet og støjen. Der er støj, men det er et nødvendigt onde for at få et bedre sted at bo, og det er tidsbegrænset, så jeg kan sagtens leve med det.

Og er jeg imponeret! Imponeret over hvor dygtige disse mennesker er. Jeg har set en kæmpe gravko lægge metal køreplader ud. Hvis de bare lå en anelse skævt, kunne føreren med et lille puf med den enormt store skovl skubbe dem på plads, så de lå snorlige. Senere gravede han ned i ca. 20 cm dybde i helt lige linie. Og senere dybere fordi de sorterer jorden, også her helt snorlige.

Lige nu er de ved at skære altanerne ned. Det vil sige, at de skærer den udhængende del af altanen af. Gennem beton og armering. Det tager én mand 5 kvarter stående med ryggen bøjet i 90 graders vinkel at udføre denne bedrift. For det er en bedrift. De har gjort det i fygende sne og isnende kulde. Kun da vi havde stærk blæst, indstillede de arbejdet en dags tid, fordi de skal op med lift.

Det er disse mennesker, der nu på grund af regeringens nye pensionsplaner ikke kan blive pensioneret, før de bliver 70 år eller måske endda ældre! Men de er slidt op lang tid inden!

Man lærer mange ting af at have den udsigt, som jeg har nu. Der sker mange ting, jeg aldrig har tænkt over og aldrig har vidst. Somme tider, når jeg har mødt en arbejdsmand, stiller jeg spørgsmål, fordi jeg har så mange af dem, og jeg bliver hele tiden klogere.

Det giver bare så meget mening, når det siges, at vi ikke skal dømme andres liv, før vi selv har prøvet det.

Jeg tager hatten af for disse folk. Det er ikke let arbejde.
I am sitting here in the noise from the construction site outside. Everything seems to go according to plan, but there has been some complaints about the noise and the mess. There is noise, but it cannot be any different, if we want a better place to live, and it is time limited, so I think, that is manageable.

And I am impressed! Impressed about how skilled these people are. I have seen a gigantic excavator put metal plates for driving in place. If they were just a bit out of line, the driver would put them in place with a tiny push, so the driveway were totally in line. Later he was digging approx. 20 cm deep also in a straight line, and then a bit deeper because they sort the soil, also in a straight line.

Right now they are cutting down the balconies. This means, that they are cutting the part hanging outside the building. Through armouring and concrete. It takes one man one hour 15 minutes standing bent over in a 90 degree angle to do this achievement. Because it is an achievement. They have worked in heavy snow and in icy cold. Only when we had strong wind, they stopped it, because they have to up with a lift.

These are the workers who, due to the new pension rules the government has dictated, cannot retire before they are 70 years old or maybe even older! But they will be worn out long before that!

I learn a lot by having this view right now. Many things are happening, which I have never thought about or known about. Sometimes when I meet one of the workers, I ask questions, because I have a lot of them, and I get wiser all the time.

It makes so much sense, when it is said, that we should not judge anybody's lives, before we have tried it ourselves. I admire these people. They do not have an easy job.

Tuesday, April 3, 2018

Boligblade - Interior Magazines

Jeg er så træt af indregningsmagasiner.

Når jeg kigger i dem, ser jeg ikke hjem. Jeg ser udstillinger. Udstillinger med de 'rigtige' designmøbler (altid meget, meget dyre), og de er fuldstændig ens. Og jeg ser kulde! Ingen sjæl og ingen personlighed.

Så mit hoved stiller en masse spørgsmål: Lever der børn i disse hjem? Bliver der holdt fødselsdag for alle børnene fra lille Klara's børnehavestue? Skal folk tage skoene af, når de kommer? Hvor ligger den hunden? Hvor er hans vandskål og hans kurv? Hvad laver de voksne, når de slapper af? Har de nogle hobbies, og hvor foregår de? Jeg kunne forsætte i en uendelighed. For der mangler liv!

Der er absolut ingen tegn på aktivitet. Så hvor er livet? Hvad laver man i en møbeludstilling?

Men hvad er egentlig grunden til, at vi ikke må se livet i et hjem, når det skal fotograferes til et boligblad? Det virker mere som annoncer for dyre møbler end boligreportager.

Endnu mere kan det undre mig, hvorfor er vi så interesserede i alle disse teaterkulisser, når nu de fleste af os har et liv med ting på køkkenbordet, legetøj på gulvet, papirer på skrivebordet og ting på og under spisebordet.

Jeg savner virkelig boligmagasiner, som viser liv. Rigtige familier, rigtige hjem og liv fyldt med gode, praktiske løsninger.

Men selvfølgelig - jeg kunne holde op med at kigge i dem!


I am so tired of interior magazines.

When I read them, I don't see homes. I see exhibitions. Exhibitions with the 'right' design furniture (always very, very expensive), and totally alike. And I see cold! No soul and no personality.

Then all the questions are popping around in my head: Are there any children in these homes? Will there ever be a birthday party for all the kindergarten kids at little Klara's birthday? Are people asked to take off their shoes, when they come in? Where is the dog's basket? And his water and food bowls? What are the adults doing, when they relax? Do they have any hobbies, and where do they take place? I could go on for eternity. Because life is missing

Because there are no signs of activity. So where is life? What do you do in a furniture exhibition?

But what is the reason that we are not allowed to see the life going on in a home, when it becomes a reportage for a magazine? It looks more like ads for furniture stores.

And what is even more intriguing is, why we are so interested looking at all these theater wings, as most of us have a life with stuff on the kitchen table, toys on the floor, papers on the desk and stuff on and under the dining table.

I really miss interior magazines showing real life. Real families, real homes - and life filled with good useable solutions!

But of course - I could stop reading them!