Thursday, February 21, 2019

Tre dage efter flytning - Three Days after Moving

Så er jeg flyttet.

Det blev til 32 kasser i alt. Flyttemændene bad mig bl.a. om at pakke nogle skuffer i kasser, for så skal de gå færre gange. Det gav flere kasser, end jeg havde beregnet.

Jeg har pakket alt ud nu, hvilket betyder, at der på hver side af min sofa står bøger og ting, der skal være i mit skab, og det kan jeg ikke få på plads, før skabet og reolen er blevet skruet fast. Men alt er ude, og det meste er på plads.

Hele min gang er fyldt med tomme kasser, der vælter hele tiden, og det irriterer mig helt vanvittigt, men de bliver heldigvis hentet i morgen.

Flytningen gik..., well, den gik! Det vil sige, at jeg ikke var den, der havde de hurtigste flyttefolk og heller ikke nogen, der gad at lytte til de informationer, jeg gav til start, og jeg vil spare jer for alle detaljer, men det endte med, at jeg måtte være en af disse irriterende mennesker, der stod og holdt øje med, hvad der blev lavet. Ellers var alt der skulle i kælderen kommet op i lejligheden og omvendt.

Jeg havde ellers troet, at jeg havde lavet en perfekt start til en flytning! Men jeg er her, og jeg kan godt lide lejligheden og beliggenheden.

Starten på den perfekt flytning - ha! - The start of the perfect move - ha!

En smuk stue - A nice room

Min udsigt til venstre - My view looking to the left

Min udsigt til højre, som er gadekæret og et stråtækt hus
My view to the right, which is the city pond and a thatched house


I have moved.

32 boxes all in all. The movers asked me to pack some drawers into boxes, because then they don't have to walk up and down so many times. That gave more boxes, than I had expected.

I have unpacked everything now, which means, that on each side of my sofa are books and things, which will go into my cabinet, but that will have to wait, until the cabinet and the book shelf has been screwed into the wall. But most things are out in the open, and a lot of them have found there places.

My entry way is filled with empty boxes, which fall to all sides all the time, and it irritates me a lot, but they will come and pick them up tomorrow.

The move went... well, it 'went'. That said, I wasn't the one getting the fastest movers, and I didn't either get some, who would listen to the information I gave from start, and I will spare you from all the details, but it ended up with, that I became one of these irritating persons, who kept an eye on the job all the time. Otherwise things, which should go to the basement, would have gone to the flat or the other way around.

Me - who thought, that I had made the perfect start for a move! But I am here, and I like the flat and the surroundings.

No comments:

Post a Comment