Friday, August 31, 2018

Ind- og udlisten - The In and Out List

Så er det den sidste dag i måneden, og da jeg jo er begyndt en gennemgang af det hele som forberedelse til mit flytning, er der nogen ting, der er kommet ud af hoveddøren. Der er også nogle nyanskaffelser og nogle erstatninger.

Vi starter med ud-listen

1 grydelåg - passer ikke til nogen af mine nuværende gryder
2 t-shirts - ødelagt af solcreme! Bliver indpakningsmateriale, når jeg skal genhuses
1 afhakkede jeans - har udtjent deres liv hos mig
1 fotomagasin - har gennemtygget det
1 bh - øh! Meget yndig - dårlig pasform (det er ikke sjovt at 'falde ud'!)
1 fnugrulle - det skulle være en genbrugs-fnugrulle, men den virker ikke
2 håndklæder - totalt slidt op. Bliver indpakningsmateriale, når jeg skal genhuses
1 par hvide bukser - pasformen er ikke min pasform mere
1 brun poncho - bruger den aldrig
1 kuglespil - bliver aldrig leget med
2 vandflasker - har et termokrus og en termoflaske. En til varmt og en til koldt
2 kamera-remme - bruger dem ikke
1 regnemaskine - hvem bruger dem i dag? Men den går til genbrug
1 passepartout skærer - jeg har ikke håndkræfter til det
1 spansk grammatik - skal ikke lære spansk ad grammatik-vejen :-)
1 stegepande - ridset i belægningen
1 par blå bukser - totalt fejlkøb, som jeg får en gangs skyld ikke fik returneret. Aurrgh!
1 håndstrap til kamera - knækkede og jeg tabte kameraet ned i betonen. Det holdt! Godt kamera!
1 par sandaler - slidt ned

På ind-siden er der så:

1 par sandaler - erstatning
1 trækasse til krydderier - afstedkommet af støv og omflytning i mit køkken
1 sæt tøj - bryllup i Spanien snart :-) og en halskæde, der passer til (udsalg)
1 blå bluse - er begyndt at se lidt på efterårs/vinter garderoben

Og det var det. Så nu foregår sorteringen til henholdsvis genbrug og containerpladsen. Jeg har det så godt, når det er gjort.

Jeg gemmer normalt ikke tøj og stof, der ikke kan gå til genbrug, men nu kommer det alt sammen ned i en kasse, så jeg har pakkemateriale til senere. Så undgår jeg at skulle købe bobble wrap til de skrøbelig ting, som jeg skal pakke, når jeg skal genhuses.

Hav en rigtig dejlig weekend.Now it is the last day of the month, and I have, as you know, started the de-cluttering of my home as preparation for my move, so there is quite a lot of stuff which goes out the front door. There are also some new items and a few replacements, which have come indoors.

We start with the out list

1 lid - doesn't fit to any of my pots
2 t-shirts - ruined by sun screen! Saved as wrapping for my rehousing
1 pair of cut-off jeans - has outlived life in my life
1 photo magazine - has 'chewed' it forth and back
a bra - eh! Very lovely - bad fit (it is no fun to 'fall out'!)
1 lint roll - supposed to be reusable, but it doesn't work
2 towels - totally worn out. Saved as wrapping for the rehousing later this year
1 pair of white pants - the fit doesn't fit my fit anymore
1 brown poncho - never uses it
1 box of toys - nobody plays with it
2 water bottles - I have a thermo mug and a thermo bottle. One for warm drinks and one for cold drinks
2 camera straps - never use them
1 calculator - who uses them today? Still goes to the 2nd hand shop
1 passepartout cutter - I don't have the strength in my hands to cut
1 Spanish gramma - I am not going to learn Spanish the gramma way :-)
1 frying pan - scratched and ruined in the coating
1 pair of blue pants - total purchase mistake, which I for once didn't get to return in time! Aurggh!
1 hand stap to my camera - broke and I lost my camera down into the pavement. No damage. Good camera!
1 pair of sandals - totally worn out

On the in list is:

1 a pair of sandals - replacement
1 wooden box for my spices - due to dust and moving things around in my kitchen
1 new blouse and a pair of pants - wedding in Spain coming up plus a necklace (from a sale)
1 blue blouse - has sort of started my autumn/winter wardrobe.

And that was it. So now the sorting for the 2nd hand shop and the container place has started. I feel so good, when that is done.

I normally don't keep things like worn out clothes and towels, which are too damaged for the 2nd hand shop, but now everything go into a box, so I have packing materials for later. Then I can avoid buying bobble wrap and likewise for the more delicate things, when I am being rehoused.

Have a great weekend.

Wednesday, August 29, 2018

Ledninger og opladere - Cords and Chargers

Hvordan har I det med ledninger og opladere? Jeg har haft det skidt, fordi det er noget, der altid roder!

En dag bestemte jeg mig for, at sådan skulle det ikke være mere. Det skulle være slut. Jeg ville ikke mere lade mig ophidse over, at ledningerne til mine opladere filtrer sig sammen - for det gør de! Altid! Og sådan er ledningers natur. Sådan er de født. De kan ikke gøre for det.

Jeg har prøvet 100 måder at rulle dem sammen på. At sætte dem sammen med kæmpeclips. At sætte dem samme med strips. At putte dem i alt muligt. Rulle dem og hænge dem. Bare for at styre dem.

Men har jeg fundet ud af, at det tager akkurat lige så lang tid at skille ledningerne fra hinanden, som det gør at have et striks oprulning-system. Så det er lige meget. For mig. Ikke mere irritation på den front. Jeg har accepteret, at sådan er livet i den kategori.

Til gengæld har jeg dem så i denne kurv, som jeg synes, er så sød. Den er håndlavet af søgræs og genbrugsplastic. Natur og genbrug. Det bliver ikke meget bedre. Så den har en stor andel af den manglende irritation.

Somme tider må man bare indordne sig efter naturen.

Orden - Order 

Uorden - Mess

Orden igen - Order again!

How do you feel about chargers and cords? They have always irritated me a lot, because they are always a mess!

One day I decided, that it shouldn't be like that anymore. Over and done with. I decided not to get upset, that the cords always tangle - because they do. Always! And that's the nature of cords. That's the way they are designed. They cannot help it.

I have tried 100 ways to roll them. To put them into gigantic clips. To put them together with strips. Roll them and hang them. To make them orderly in every way. Just to keep uncluttered.

But  I have found out, that it takes just as long time to have a strict 'roll-system', as it does to untangle them. So it doesn't matter. To me. No more irritation on that front. I have accepted, that that's the way life is in that category.

But I have this beautiful basket, where my cords and chargers are now. The ones I use regularly. It is handmade out of seagrass and recycle plastic. Nature and recycle. It doesn't become much better, and it has a big part of the missing irritation.

Sometimes you just have to adapt to nature.

Monday, August 27, 2018

Sagde jeg støv? - Did I Say Dust?

I dag regner det, og jeg er ikke så ked af det. Jeg er faktisk lidt glad, og jeg har en god grund.

Overdrivelse fremmer forståelsen, men det gør fotos også. Så bare for at få lidt sympati, kommer her et par fotos, som viser, hvordan denne renovation støver. Bevisførelse for, at jeg ikke overdriver! Jeg ved ikke, hvorfor jeg har behov for at bevise det, men det har jeg!

Det er slemt! - og med de temperaturer, vi har haft i de sidte 3 måneder, har det været lidt af en prøvelse. At sidde inde med lukkede døre uden nogen mulighed for lidt brise i 30 - 32 graders varme har ikke været en dans på roser.

Men det er nødvendigt, som I også kan se på rækværket til min franske altan, men nødvendigt betyder ikke nødvendigvis sjovt!

Men om 3½ måned bliver jeg genhuset, og jeg har nu set genhusningslejligheden, og den er så charmerende. Jeg følte mig godt tilpas, da det søde par, der bor der nu, viste mig rundt. Ja, viste rundt og viste rundt! Det er så meget sagt. Det er jo ikke noget palæ, men en lejlighed på størrelse med min nuværende, og rummene er gode. Så jeg glæder mig.

Jeg kan dog stadig have mine betænkeligheder, om mit lyse gulvtæppe overlever! Men nu må vi se!

12 timer efter rengøring - 12 hours after cleaning!

Min udsigt til grusbunker - My view to the gravel piles 
Min vindueskarm i soveværelset 12 timer efter rengøring -
My window sill 12 hours after cleaning

Today it is raining, and I am not sad about that. In fact I am quite happy, and I have a good reason.

Exaggeration promotes understanding, but so do photos. So just to get a bit of sympathy, here comes a couple of photos, to show how much dust this renovation creates. Evidence that I don't exaggerate! I don't know, why I have to show this, but I need to.

It is bad! - and with the temperatures we have had for the past 3 months, it has been a bit of a test. To sit indoors with doors and windows closed without the possibility to open up for a breeze i 86 - 90 degrees F hasn't been a dance on roses.

But it is necessary, as you can see on the railing on my French balcony, but necessary doesn't necessarily mean fun.

But in 3½ months I will be rehoused, and I have now seen my temporary flat, and it is so charming. I felt so good, when the young couple, who lives there now, was showing me around. Well, showing me around is probably an exaggeration. It isn't a manshion, but it is about the same size as my present flat, and the rooms look good. So I am looking forward.

Yet I still doubt, whether my white carpet will survive! But we will see!

Friday, August 24, 2018

Sortering før flytning, nr. 1 - Sorting before Moving, part 1

Næsten alle, der har prøvet at flytte, har haft samme tanke, når de pakker ud i deres nye hjem: Hvorfor i alverden pakkede jeg det ned? Hvad tænkte jeg på, da jeg tog det med?

Det er helt almindeligt, fordi der så mange ting at tage stilling til, at man bliver beslutnings-træt. Man skal rumme så meget i løbet af så kort tid, og samtidig har man også en dagligdag, der skal leves, så der er mange ting, der først kan pakkes et par dage eller dagen før. For ikke at tale om alle de instanser, som skal have information om flytningen.

Så efter at have sorteret en masse ud, når man flytter ud, skal man i gang med en ekstra sortering, når de flytter ind.

Jeg ved ikke, at der ikke kommer til at ske to sorteringer for mig. Jeg håber, at det bliver meget lidt, som jeg skal tage stilling til mere end en gang. Men det kommer an på en prøve, og jeg udfordrer mig selv ved at være ærlig her på bloggen.

Jeg har besluttet at starte tidligt. Ikke med at pakke, men med at sortere. Det er for tidligt at begynde at pakke noget ned nu her 3 måneder før tid, men det er ikke for tidligt at rydde op i ting og sager, så jeg forhåbentlig kun flytter med det, der har værdi og er i brug.

Hele denne tankerække blev sat i gang i dag, da flyttefirmaet kontaktede mig for at få lov til at se, hvor meget jeg ejer.

Jeg er begyndt med mine private papirer, og jeg var så energisk, at jeg ikke fik taget et før-billede. Da jeg efterhånden har alt digitalt, er papirerne gået fra at fylde 4 ringbind til at fylde 2. Dertil kommer en arkivbox med arbejdsrelatede bladartikler (om mig!) og en arkivbox med manualer. Jeg ved, at jeg kan finde  manualer på nettet, men jeg kan godt lide at have ting på print - i hånden, når jeg står og roder med noget, der ikke helt fungerer for mig.

Så det var første skridt.

Rigtig god weekend!Almost everybody, who has tried moving, have had the same thought, when they have been opening the boxes in their new home: Why on earth did I pack this? What was I thinking, when I brougt this here?

It is so common, because there are so many things to consider, that you get decision-tired. You have to do so many things in a very short time, and at the same time you have an everyday life, which has to be lived, so many things have to be packed in the last minute. Not to mention all the information you have to pass on to authorities about your move.

So after having sorted a lot of things, when you move out, you have to sort one more time, when you move in.

I don't know, if I will have to sort things twice. At least I hope, that it only will be small stuff. But that remains to be seen, and I take the challenge to be honest about it here on the blog.

I have decided to start out early. Not packing, but sorting. It is too early to pack anything now 3 months before time, but it is not too early to start going through closets, dressers, and cabinets, so I hopefully only move out with things of value and things, which have a purpose.

This train of thoughts was started, when the moving company contacted me, asking to see how much I own.

So I have started with my personal papers, and I was so excited, that I never got around to take a before photo. As I have become more digital, my papers have gone from 4 binders to 2 binders. I also have an archive box with work related articles (about me!) and one with manuals. I know, that I can find all these on the net, but I like to have them on print - in my hand, when I am standing trying to fix something, which doesn't quite is working as expected.

So this was the first step.

Have a great weekend!

Wednesday, August 22, 2018

Krydderier og støv - Spices and Dust

Alle de store maskiner larmer udenfor. Det er jeg blevet vant til, og de larmer jo ikke hele tiden. Byggepladsen er også ret interessant. Der sker noget hver dag.

Men det støver!

Så nu er reglen, at jeg vasker ting af, før jeg bruger dem, ikke efter. Eller rettere både før og efter.

Det har gjort, at jeg har været nødt til at flytte rundt på nogle ting i mit køkken for at undgå de værste støvfælder, og der er mange, fordi jeg har alt på åbne hylder! Normalt elsker jeg det, for det forhindrer, at jeg putter ting væk, som egentlig skulle ud, men der er ikke meget, der er normalt lige nu. Men det er ok, for normalt kan også blive en spændetrøje, og når man bliver udfordret, tænker man nye tanker.

Det, jeg gjorde i morges, er i småtingsafdelingen, men det er rigtig hyggeligt at få lavet noget om, så det ser nyt ud - selv om man har haft det i flere år. Man må jo erkende, at man allerede har alt.

Men jeg flyttede nogle tørre madvarer, som normalt står fremme, ned i en skuffe, og de bytte plads med mine krydderier. De er jo 'pakket ind', så de ikke bliver støvede.

Det ser nyt ud, men er gammelt - eller anderledes. Der skal ikke så meget til for at forny sig!


Jeg har dækket af med et pænt viskestykke - I have covered the box with a nice tea towel


All the big construction machines are making noise outside. I have become used to that, and they aren't noisy all the time. The construction site itself is quite interesting. Something happens every day.

But there is so much dust!

A new rule here in the house is, that now I wash things, before I use them, not after. Or rather both before and after.

It has therefore been necessary to move some thing around in my kitchen to avoid the biggest dust traps, and there are many, because I have open shelving! Normally I love it, because it prevents me from putting things away. Things which should have been in the trash, but there are a lot of things, which aren't normal right now. And it is OK, because 'normal' can become a straitjacket, and when you are challenged, you think new thoughts.

What I did this morning is in the small stuff area, but it is quite nice to change something, so it all of a sudden looks new - even though you have had it for years. Sometimes you have to admit, that you already have everything.

But I moved some dry goods, which normally are on a shelf, down into a drawer, and they changed place with my spices. The spices are 'wrapped' already, so there is no harm.

It looks new, but is old - or different. It doesn't take much renew yourself!

Monday, August 20, 2018

Plastic - Plastic - Plastic

Her, hvor jeg bor, har vi alle tiders kontainerplads med sortering. Den holdes virkelig fint af vores ejendomsfunktionærer, og langt de fleste opfører sig ordentlig, når de afleverer deres affald. Der er kontainere til plastic, pap, metal, farligt affald, glas, storskrald (møbler, køleskabe o.lign.) og en kontainer til småt brændbart. Der bliver stillet møbler til fri afhentning, og der er et bog-bytte-skab.

For nogle år siden, da vi fik at vide, at vi nu skulle sortere vores affald, skulle man lige vænne sig til det, men det er ikke så svært. Bortset fra...

... at jeg er chokeret over, hvor meget plastic emballage, jeg generer!

Nu, hvor jeg sorterer, er det blevet meget tydeligt. Jeg har mindst 1 helt fyldt pose med plastic-emballage om ugen! Og det samme gælder for mit pap-'forbrug'! Mit organiske affald fylder kun en tiendedel! Og jeg er en ganske almindelig forbruger.

Hvordan kan man undgå det? Jeg har ikke umiddelbart tilgang til at købe ind i medbragt emballage, for så skal jeg på en tur på 10 km ud og 10 km hjem, og storkøb er heller ikke en løsning, for jeg har ikke bil.

Jeg køber økologisk og/eller danske produkter, når det kan lade sig gøre, og det er alt sammen pakket i plastic!

Det er jo alt sammen meget godt, at vi samler plastic og pap ind og sorterer det rigtigt, men det løser jo ikke problemet, at der bliver mere og mere af det.

Hvordan får vi producenter til at ændre indpakningen, så den er nedbrydelig? Hvilke organisationer kan man kontakte? Hvor går man hen for at prøve at ændre denne udvikling?

Hvad gør man?

Bestemt ikke et billede til Pinterest! - En uges affald!
Definitely not a photo for Pinterest!  One week of trash!

Here, where I live, we have a very good container place for sorting all sorts of trash. Our janitors are keeping it nice, and most users are also doing a good job. There are containers for plastic, cardboard, metal, hazardous waste, glass, big items (furniture, freezers etc.) and a container for small gods to be burned. The furniture is put in a section, so anyone can take it, if they want it, and there is a book-exchange-closet.

Some years ago, when we were told to start sorting our trash, it took some time to get used to, but it isn't difficult. Except from...

... I am shocked, how much plastic packing, I generate!

Now when I am sorting, this has become very clear. I fill up 1 whole bag of plastic wrappings a week. Almost the same goes for the cardboard trash! My organic trash is about 1/10 of that! And I am just a ordinary consumer.

How can I avoid this? It isn't possible for me to shop anywhere using my own containers, unless I go on a trip of 10 km one way and 10 km back home, and bulk shopping isn't a solution either, because I don't have a car.

I buy organic and/or Danish products when possible, and everything is wrapped in plastic!

It's fine, that we all sort our plastic and cardboard etc, but it doesn't solve the problem, when we produce more and more of it.

How do we make the producers used degradable wrapping? Which organizations can be contacted? Where do you go and become part of the solution? 

What can one do?

Friday, August 17, 2018

Tøjdilemma - Clothes Dilemma

Jeg har det tøj, som jeg har brug for, og jeg er normalt ikke i tvivl om, hvad jeg skal have på, for 90%  af det passer sammen. Så det er ret let.

Men ca. én gang hvert andet år har jeg alligevel et tøjdilemma. Nemlig, når jeg bliver inviteret til noget specielt. Noget helt specielt.

Jeg skal til en stor fest i udlandet næste måned, og jeg ved, at alle er festklædte i langt højere grad, end vi gør her til lands.

Jeg vil godt købe nyt tøj, men jeg vil ikke have dødt tøj hængende i mit skab. Død tøj er tøj, som bliver brugt én gang. Jeg synes, at det er spild.

Jeg går ikke i kjole. Jeg ser underlig ud i kjoler! Så det skulle være bukser og en overdel, og jeg har brugt flere dage på at drøne rundt og se på og prøve tøj. Alt i denne sæson er blomster og boho-chic (bohemian chic med hippie trends - jeg måtte selv lige slå det op!), og jeg kommer til at ligne udgangen til vinterhaven i en svejende kjole med blomster! Så mange blomster på et sted! Og hvad gør man så?

Jeg prøver at være tro mod sig selv og alligevel opfylde fest-indsatsen. Det blev til en helt enkel mørkeblå løst hængende overdel i knitrende glat bomuld og et par matchende slanke bukser med en fin detalje ned langs benet. De vil blive sat sammen med mine mest prangende smykker og mine festsko - og en gang læbestift!

Så føler jeg mig tilpas, og hvis jeg gør det, er jeg klar til at feste, og samtidig har jeg tøj, som vil blive brugt rigtig meget senere, fordi det er så anvendeligt.

Kommer jeg til at ligne de andre? Nej, men jeg ligner en god version af mig selv!
I have the clothes, I need, and normally, I am not in doubts about what to wear, because 90% of my clothes match. So that is easy.

But approx. once every second year I get a clothes dilemma. That is, when I get an invitation for something special. Very special.

I am going to a big party abroad next month, and I know, that everybody will be dressed up far more, than we do here in Denmark.

I will buy new clothes, but I don't want to have any 'dead' pieces hanging in my closet. Dead clothes is something, which will be used once. I think, that it is waste.

I don't wear dresses. I look weird in dresses! So it had to be a pair of pants and a top, and I have spent several days running around looking at and trying on clothes. Everything this season is something with flowers and/or hobo chic (bohemian chic with hippie influences - I had to look it up myself!). In something like that I look like the entrance to the conservatory! So many flowers in one place! So what to do?

I stay true to myself and make an effort to fill the party-mood. It became a very simple dark blue a-line top in crisp cotton and a pair of matching slim pants with a elegant detail down the leg, which will be put together with my biggest and most glittery jewelry, my party shoes - and some lipstick!

Then I feel good, and if I do that, then I am ready to party, and at the same time I have clothes, which will be used a lot at other occations, because it is so versatile.

Will I look like the others? Probably not, but I will look like a good version of myself!

Wednesday, August 15, 2018

Facebook eller ej? - Facebook or Not?

Har jeg sagt farvel til Facebook?

Nej, det har jeg ikke. Men jeg har gjort noget meget enkelt, der har givet meget stor virkning. Langt større end jeg forventede.

Tidligere kiggede jeg alt, når jeg alligevel havde fat i min telefon. Eller når jeg havde en lille pause eller noget ventetid, som jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle bruge til. Så tyede jeg til FB.

Så kunne jeg læse om fortrædelighederne i verden og blive vred eller ked af det. Jeg kunne selvfølgelig også læse noget, som kunne få mig til at grine og blive glad. Men der gik så meget tid på at læse om ting, som jeg ikke kan gøre noget ved. Tid, som kunne været brugt på andre ting - som jeg kan gøre noget ved.

Men det eneste, jeg har gjort, er at fjerne ikonet fra min telefons frontskærm!

Det er det hele. Den ligger stadig inde bag ved, så jeg kan gå på, hvis jeg vil. Men underligt nok gider jeg ikke at finde den frem hver gang en pause eller noget ventetid melder sig. Jeg gider bare ikke! Det var så nemt før, og nu skal jeg bøvle mig et par tryk længere ind i systemet, og det gør jeg altså så ikke!

Jeg vil ikke fjerne Facebook helt, for jeg er med i nogle lukkede grupper, der sender information, der er relevant for mig, og så får jeg stadig meddelelse om fødselsdage, og det er nok for mig, hvilket virkelig overrasker mig.

Så jeg er stadig på. Men der er ikke en masse meddelelser, som jeg pløjer mig igennem, og som ofte ville trække både 10, 15 eller 30 minutter ud af min dag. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget tid jeg har brugt på FB.

Bliver jeg nu 'hellig'? Nej, det gør jeg ikke på nogen måde. Alle skal gøre det, de føler sig tilpas med, men jeg var blevet opmærksom på, hvor meget tid jeg følte, at jeg 'spildte'.

Jeg læser nyheder, jeg ser tv, mine venner har telefon, og det har jeg også, så jeg er ikke nervøs for at gå glip af noget. Og hvis jeg gør? - ja, så ved jeg det jo ikke :-)

Kan det føles? Ja, det kan det, og det føles som en lettelse.


Have I said goodbye to Facebook?

No, I haven't. But I have done something very simple, which has created such a big impact. Far more than I expected.

Earlier I would look at everything coming in, when I picked up my phone. Or when I had a small break or waiting time, which I didn't quite know what to do with. Then it was FB.

I would read about all the terrible tings happening in the world and get angry or sad. I could of course also read something, which would make me laugh and be happy. But so much time was spent on things, I couldn't do anything about. Time which could have been spent on other things - which I can do something about.

The only thing I did was to remove the FB icon from the front screen of my phone!

That is all. It is still there further into the system, so I can access it, if I want to. But strangely I cannot be bothered to find every time I have a break or some waiting time. I cannot be bothered! It was so easy before, and now I have to make some extra clicks further into the system, and I don't!

I will not remove Facebook, because I am a member of some groups, which send RELEVANT information, and I still get notices about birthdays, and that is enough for me, which actually surprises me a lot.

So I am still in reach. But I don't spend a lot of time on messages, which often would pull 10, 15 or even 30 minutes out of my day. I don't event dare think about, how much time I have used on FB.

Am I going fanatic? No, not the least. Everybody should do, what make them feel comfortable, but I had become aware of, how much time I felt, that I was 'wasting'.

I read the news, I watch TV, my friends all have a phone, and so have I, so I am not afraid of missing out. And if I do? - well, then I won't know, will I :-)

Can I feel it? Yes, I can, and it is a relief!

Monday, August 13, 2018

For en sikkerheds skyld, part 2 - Just in Case, part 2

Her fortsætter jeg med at belyse de årsager, der kan være grund til, at så mange ting bliver gemt.

Det kan være ubeslutsomhed. Vi gør os ikke klart, når ting har udlevet deres tid hos os. Det betyder, at vi er så vant til at eje dem, at selv om de ikke er i brug, så har de en plads på hylden, og der bliver de. Det er gammel vane. Men hvis der ikke er brug for dem mere, skal de væk.

Vi kan knytte minder til ting og tøj. Det er bare ikke nødvendigt, for hvis en episode er værd at huske, så husker man den. Man kan jo altid komme i en situation, hvor man kigger ned i en kasse i kælderen og siger: "Se, der ligger jo xxx. Kan du huske den gang, da...?" Men hvis man nu ikke var blevet mindet om præcis den episode, ville man så være et ulykkeligt menneske? Nej, vel! Som sagt - man mindes det, man ønsker at mindes.

Det kan også være den gave, som I fik til jeres bryllupsdag, som aldrig bliver brugt mere, fordi stilen i hjemmet har ændret sig. Vær taknemlig over at nogen gav en gave, og send den videre.

Der kan være ting, som har kostet mange, mange penge. De er tit svære at skille sig af med, for det kan være noget, som man har sparet sammen til over længere tid. Så ofte kommer sådan nogle ting frem igen og igen. Og tilbage i kælderen igen og igen. Glem alt om, hvad det har kostet og få, hvad en eventuel køber vil give.

Fejlkøb er en anden gemme-i-skabet-fejl, som er svære at afhænde. Men gør det alligevel, for det minder dig konstant om, at du har begået en fejl, og hvem ønsker det? Erkend det og kom videre.

Start med at spørge, hvorfor du skal gemme en ting, som du ikke har brugt i ugevis, månedsvis eller endda årevis. Hvorfor? Er det en genopstandelse af en tidligere tid? Har det været meget dyrt? Eller har du bare slet ikke taget stilling til, om tingen skal bruges igen? Tænk over, om det er værd at gemme for bare at slæbe det frem om et år - kun for at lægge det tilbage i kassen igen.

Det er kun dig, der kan tage de beslutninger, men ting, der ikke bliver brugt, har ingen værdi.

Måske er det tid til at spørge "Hvorfor?"


Mine forældres forlovelsesringe - de bliver, hvor de er!
My parents engagement rings - they will stay!


I am here continuing to talk about the reasons, why so much stuff is saved.

It could be indecision. We don't make up our minds, when something has outlived itself. This means, that we are so used to own these things, that even though we don't use them, they have a place on the shelf, and there they stay. Old habits. But if they aren't in use anymore, they should go. 

We often have a lot of memories connected to different items and clothes. But is isn't necessary to keep everything, because if something is worth remembering, you will remember. You can of course always get in a situation, where you open a box from the basement and say: "Look, there is xxx. Do you remember, when...?" But if you hadn't seen this thing and not remembered this precise episode, would you then have been an unhappy person? No, you wouldn't! As said - you remember, what you want to remember.

It can also be a gift, you received at your wedding, which you never use anymore, because the style in your home has changed. No reason there to keep it. Be grateful that somebody gave you a present, and pass it on.

It can be something, which has cost a lot of money. These items are often hard to part with. Maybe you saved for a long time to get it. So often these things are brought out again and again. And go back in the basement again and again. Forget all about, what the value once was, and sell it to somebody, who wants to buy and accept the price.

Purchase mistakes is another hide-in-the-closet issue, which are difficult to handle. But do it anyway, because it reminds you, that you have made a mistake, every time you see it, and who wants to be confronted that much. Get rid of it and get going.

Start asking yourself, why you keep something, which you haven't used for weeks, months or even for years. Why? Is it a resurrection of youth? Was it very expensive? Or you just haven't made up your mind about, whether you are going to use it again? Think about, if it is worth saving just to take it out in a year - and put it back again, where is was.

You are the only one, who can make these decisions, but items, which aren't in use, have no value.

So maybe it is time to ask "Why?"

Wednesday, August 8, 2018

For en sikkerheds skyld, part 1 - Just in Case, part 1

For en sikkerheds skyld beholder jeg den gamle dyne, selv om jeg har købt en ny, for man ved aldrig...
For en sikkerheds skyld beholder jeg den slidte plasticskål, selv om jeg har købt en ny, for man ved aldrig...
For en sikkerheds skyld beholder jeg de gamle sko, selv om jeg har købt nye, for man ved aldrig...
For en sikkerheds skyld beholder jeg ALT, for man ved aldrig...

Dette indlæg handler om - ja, 'for en sikkerheds skyld', og det udtryk - eller den følelse er skyld i meget rod, fordi vi gemmer ting til anledninger, som vi ikke har tænkt færdig over. Jo da, vi gemmer noget til jul, påske og andre højtider. Men hvad med alt det andet?

En del af de ting, vi gemmer, ligger, hvis der kommer gæster, for vi vil gerne være gode værter, der får gæster til at føle sig velkomne.

Men vi behøver ikke at prøve at være perfekte. At være gæstfri er ikke at have alt og kunne levere alt.
Ingen gæst forventer at blive indlogeret på et 5-stjernet hotel. Hvis jeg er gæst, er jeg taknemlig for, at nogen åbner sit hjem for mig. Det er samværet, der tæller.

Så find de ting, du gemmer 'for en sikkerheds skyld', fordi der måske kommer gæster og find ud af, hvornår du sidst havde brug for dem. Hvis det er over et år siden, skal du ikke lade dem tage pladsen fra ting, du bruger oftere.

Problemet ligger i, at vi aldrig gør os den umage at finde ud af, hvad der egentlig skal gemmes for en sikkerheds skyld. Hvis man er helt nøgtern behøver vi vel mad, plaster og hovedpinetabletter?

Alt andet kan vi klare med det, vi allerede har, og vi skal ikke indrette vores hjem på situationer, der opstår én eller to gange om år - eller endda måske slet ikke!For en sikkerheds skyld har jeg gemt denne 20 år gamle ventilator,
og den bliver brugt hver sommer
For a just in case situation I am keeping this 20 years old fan,
and I use it every summer

I will keep the old duvet, even though I have bought a new one, because you never know - just in case...
I will keep the old shoes, even though I have bought a new pair, because you never know - just in case...
I will keep the old plastic bowl, even though I have bought a new one, because you never know - just in case...
I will keep EVERYTHING, because you never know - just in case...

This post is about - well, 'just in case', and that expression - or feeling is the cause of a lot of clutter, because we keep stuff for occasions, which we really haven't thought through. Of course, we keep things for Christmas, Easter and other holidays. But what about all the other stuff?

Some of the things we keep, we keep for visitors, because we want to be good hosts, who can make guests feel welcome.

But we don't need to be perfect. To be a good host doesn't mean that you own everything and can deliver everything. No guest will expect to be treated as in a 5 star hotel. If I am a guest in somebody's home, I am grateful, that someone will open his/her home to me. Being together is what counts.

Go through your stuff and find the things you keep for 'just in case' you get visitors and find out, when you have used them. If it is more than a year ago, you should let them go and use the space for things, you use more often.

The problem is, that we never take the time to find out, what we really need 'just in case'. If you are totally down to earth it probably food, band aid and painkillers?

Everything else can be helped by what we already have, and we shouldn't build our homes on situations, which happens once or twice a year - or even never!

Monday, August 6, 2018

Frie flader - Free Spaces

For meget opbevaringsplads giver mulighed for at opbevare ting, som man ikke længere bruger, og så bliver man mindre selektiv. Alt, man ikke bruger, kommer ind i skabene, og så glemmer man alt om dem, og pludselig har man ingen plads. Så for mange skabe og opbevaringsmøbler skaber rod, så utroligt det end lyder, men man skal selvfølgelig have opbevaringsmuligheder til de ting, som man har brug for.

Jeg gentager :-) opbevaring til de ting, man har BRUG for!

Hvis du vil afprøve, om du har for meget i dine skabe, så prøv at se, hvor mange steder du kan få fat i det, du vil have uden at rykke om på 3 ting først? Hvis ikke, så har du for meget.

Det kan være meget irriterende ikke at have plads, men vi bliver alle nødt til at erkende, hvor meget vi har plads til, og det er det bedste incitament til kun at eje det, som absolut har værdi.

Når hver ting har sin plads, er det let at holde fladerne fri, så hele dit hjem ikke bliver en stor drop-zone, hvor tingene ligger alle steder, fordi man ikke ved, hvor man skal gøre af dem. For rod er de ting, som vi bare lægger fra os. Hvis vores ting har et 'hjem', så det er lige så let at lægge dem, hvor de skal være, som det er at smide dem på gulvet i entreen eller på køkkenbordet.

Så bliver fladerne fri til det, de er beregnet til, og man bliver fri for at rydde op, før man kan gå i gang med noget andet - og måske sjovere.

Opbevaringsmøbler og -pladser skal fungere. Ikke akkumulere.


Jeg elsker solsikker - I love sunflowersToo many closets give the possibility to save thing, which you no longer use, and then you become less selective. Everything, you don't use, is thrown into the closets, and then you forget all about them, and all of a sudden you have no space. So to have a lot of closets and storage furniture can create clutter, as strange as it may sound, but of course you need space for storing the things you need.

I repeat :-) Storage for the things, you NEED!

If you want to test, if you store too much in your closets and cabinets, then see how many places you have to move 3 items, before you get to the thing, you want. If so, then you have too much stuff.

It is a pain not to have space, but we all have to acknowledge, how much we are able store, and it is the best incentive to own exactly, what gives value.

When each item has its place, it is easy to keep surfaces free, so you home doesn't turn into one big drop zone covered in things, because you don't know where to put them.

Clutter is stuff, we just drop. If your belongings have a 'home', it is just as easy to put them there, as it is to drop them on the floor in the entryway or on the kitchen counter.

Then the surfaces become free to the use, they are meant for, and you don't have to move anything, before you start something - which is more fun.

Storage spaces should function. Not accumulate.

Friday, August 3, 2018

Jeg er forelsket! - I am in Love!

Jeg er forelsket!

I svensk tv er der en fyr, der indretter gamle bygninger. Han hedder Ernst Kirchsteiger, og han kan lave de mest fantastiske ting. Han kan lave mad og arrangere blomster, bygge bådebroer og forvandle faldefærdige stenhuse beliggende ned til søer og elve til rustikke drømmehjem. Udsendelsen hedder 'Sommer med Ernst'.

Han er den flotte handy idemand, vi alle ønsker os. Så jeg er hovedløst forelsket!

Nej, måske ikke hovedløst. For jeg lapper det godt nok i mig og er samtidig helt bevidst om, at han har et team af dygtige håndværkere bag sig. Men han er meget handy :-)

Jeg ved også godt, at selv om jeg godt kan lave den lampe af træ, som han laver, ville det ikke falde rigtigt ud i mit hjem. For de rustikke ruiner, han istandsætter, har en anden stemning, som min lille lejlighed ikke har og aldrig vil få. Jeg har lige set ham flikke en lysekrone af en metalring, bøjede skeer og blomster sammen. Den er fantastisk, men jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvor forkert den ville se ud hos mig. Men jeg elsker det alligevel.

For han lærer mig en ting - nej, tre faktisk. Han viser mig glæden ved at skabe ting. At lave noget unikt i stedet for at gå ud og købe det sidste 'design ikon', der er masseproduceret i Kina eller andet fjernt sted. At gøre mit hjem personligt. At turde gøre noget. Hvis ikke det bliver godt, kan jeg bare lave det om igen. Det er jo mit hjem.

Han lærer mig også at have respekt for det, der er lavet tidligere. At anvende ting, der allerede er produceret og derfor ikke vil kræve flere resourcer - bortset fra mit knofedt. Han er god til at se mulighederne i noget, som han finder undervejs og bruger naturmaterialer til alt.

Og så kan han vise mig - det kan man måske ikke lære, men man kan jo øve sig - livsglæde. Han har en misundelsesværdig glæde. Han er en livsnyder. Den inspirerende af slagsen!

Glæden ved at skabe ting. Respekten for ting, der er lavet. Og livsglæde. Jeg tror, at det gør det hele meget bedre.

Jeg ønsker jer en fantastisk dag!

Svensk TV4 eller dansk TV2 Fri har udsendelser nu - og der ligger mange YOUTUBE videoer
Swedish TV¤ or Danish TV2 Fri are sending this series now, and there are lots of videoes on YOUTUBE


I am in love!

On Swedish TV there is a guy, who restores old buildings. His name is Ernst Kirchsteiger, and he can make the most amazing things. He can cook and arrange flowers, build boat bridges and do magic with dilapidated old stone houses lying at lakes or small rivers and turn them into rustic dream homes. The show is called 'Sommer med Ernst'.

He is the handsome handyman, we all want. So I am totally in love!

No, maybe not totally. Because I eat each show raw, and at the same time I am aware, that he has a team of very skilled craftsmen in the background. But he is very handy :-)

I also know, that even though I can put the wood lamp, that he makes, together, it wouldn't look right in my home. Because the rustic ruins he works in have a totally different atmosphere, which my small flat don't have and never will get. I have just watched him make a big chandelier out of a big metal ring, bent spoons and flowers. It looks fantastic, but I don't have the fantasy to imagine, how wrong it would look in my place. But I love it anyway.

But I still learn one thing from him - no, three in fact. He shows me the joy of making things myself. To make something unique, instead of going out buying the latest 'design ikon', which is part of a mass production made in China or another place far away.

He also teaches me to have respect for things already made. To use things, which have already been produced and therefore don't crave more resources than my labor. He is so good at seeing possibilities in things, he finds on his way and only uses natural materials. 

And then I can learn - maybe I cannot learn, but I can try to exercise it - joy of life. He has an admirable joy in all aspects of life. He is a hedonist in the best interpretation of the word. Very inspiring!

The joy of making things. The respect for things already made. And joy of life. I think, that it makes the whole thing a lot better.

Have a great day!

Wednesday, August 1, 2018

Løse ender - Loose Ends

Min mor var meget dygtig med sine hænder. Jeg har tidligere fortalt om hende, og hun kunne lave alt! Der var ikke det stykke håndarbejde, hun ikke lykkedes med - og hvis det ikke lykkedes, så blev hun ved, til hun kunne det.

Hun var også meget nøje med at gøre tingene ordentligt, og hun lærte mig og min veninde, at når vi lavede noget, skulle vi også lave tingene pæne på bagsiden.

"Ingen løse ender! Det giver utilfredshed, når man ved, at tingene ikke er helt i orden!"

Så orden på 'forsiden' og rod på 'bagsiden' er noget skidt. Jeg tror, at det er sådan for de fleste forhold i tilværelsen. Derfor er det også noget skidt gemme ting, vi ikke bruger. Det gør 'bagsiden' uoverskuelig og rodet.

Så når du rydder op, gør det ordentligt! Det hjælper ikke at finde en ny plads til ting, du ikke bruger. Så er det en OMrydning og ikke en OPrydning, og bagefter er intet ændret. Der er ikke opnået noget som helst. Det er bare spild af tid og energi og måske endda af penge. Penge givet ud til nye opbevaringskasser og møbler. Alt sammen kun for at opbevare ting, som man ikke bruger.

Man får et overskueligt hjem, hvis alt har en plads, og det kan kun lade sig gøre, hvis man gør op med sig selv, hvad der er væsentligt at eje - hvilket egentlig er meget lidt.

Så lad være med at rydde OM - ryd UD! Så er der ingen løse ender.


Dette smukke par er mine forældre. De var sportsdansere, og min mor syede alle sine kjoler selv
This beautiful couple is my parents. They were sports dancers, and my mother made all her dresses herself


My mother was very skilled with her hands. I have told about her before, and she could do anything, she set herself to. There wasn't the thing, she didn't succeed with, and if she didn't, she kept going, until she did.

She was also very particular with doing things neatly, and she taught me and my girlfriend, that when we were working on something, we should make things nice on the back side.

"No loose ends! It gives discontentment, when you know, that things haven't been done in a proper way!"

So order on the 'front' and mess on the 'back' is not good. I think, that it is like this in most things in life. Therefore it is not good to hide things, we don't use. It makes the 'back' unmanageable and messy.

When you declutter, do it properly! It does no good to find a new place for things, you don't use. Then it is just moving things about, not moving things out and afterwards, nothing has changed. Nothing has been gained at all. It has just been a waste of time and energy and maybe even money spent on new boxes and storage furniture. All invested in stuff, we don't use.

You get a manageable home, if everything has its own space, and that is only possible, if you make up your mind about, what is essential for you to own - which is surprisingly little.

So don't move stuff about - move stuff out! So there will be no loose ends.