Tuesday, March 5, 2019

Efter pausen... - After The Break...

Efter 10 dages pause er jeg tilbage. Først skulle jeg flytte, så havde jeg rund fødselsdag, og til sidst fik mindste favoritperson lungebetændelse, så favoritforældrene havde brug for lidt flere arme, så jeg er først tilbage nu.

I skal nok få min nye lejlighed at se, men det må vente, for jeg er lidt tændt på et udklip, jeg faldt i staver over under flytningen. Det er fra 2006 (nogle artikler er tidsløse), og skribenten, Stephen Bayley der er den helt store design klitiker, skrev således:

Design og rejser har samme årsag: Utilfredshed med med vores nuværende ejendele og nuværende opholdssted. 

Vil det sige, at trends og rejser er et ønske konstant fornyelse, og/eller er det en flugt fra hverdagen?

Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig været voldsomt rejselysten, for jeg kan sagtens opleve nye ting uden for min egen dør. Jeg behøver ikke at rejse jorden rundt. Men til gengæld har jeg i mange år slugt nye trends, farver og indretninger med hud og hår. Den eneste grund, jeg i dag kan tænke mig, kunne være, at jeg i den periode ikke havde så mange penge, og derfor følte, at jeg trængte til 'noget andet' hele tiden, hvilket i sig selv er så dumt, for når man ikke har mange penge, skal man lade være med at bruge penge til ting, der ikke var nogen reel værdi. Men det gjorde jeg, og måske var det min flugt eller min utilfredshed?!

I dag beholder jeg mine ting, til de falder fra hinanden. Er min flugt så forbi?

Meget apropos faldt min seng sammen under flytningen, så jeg skal ud og investere!


After 10 days I am back. First I moved to the new flat, then I had a birthday (the number ended on '0!), and after that the smallest favorite person had pneumonia, so the favorite parents needed some extra arms. But I am back.

I will show you photos of my new flat, but it has to wait, because I am a bit excited about a clipping, I found during the move. It is from 2006 (some subjects never die), and it is written by Stephen Bayley, who are one of the big design critics. He wrote:

Design and travel have a common cause: dissatisfaction with our present possessions or our current location.

Does this mean, that trends and travel are a wish for constant renewal, and/or is it an escape from the everyday grind?

I don't know. I have never been much of a traveler, because I can easily find new inspiration just walking out my door. I don't need to travel the world. However I have for many years been totally obsessed with trends, colors and indoor decoration. The only reason for this I can think of is, that I during that period didn't have a lot of money, and therefore felt that I needed 'something else' all the time, which in itself is stupid, because when you haven't got money, you shouldn't spend the little you have on stuff, which has no real value. But I did, and maybe it was my escapism or my dissatisfaction?

Today I keep my things, until they fall apart. Is my escape over then?

Very appropriate talking about falling apart. During the move my bed fell apart, so now I have to go an invest in a new one.

No comments:

Post a Comment