Thursday, March 28, 2019

Uden seng - Without A Bed

Det er ikke helt sandt, at jeg ikke har en seng, for det har jeg - og så alligevel ikke. Min seng overlevede nemlig ikke flytningen. Historien om den er ikke særlig interessant, men i hvert fald sover jeg for tiden på min topmadras på gulvet.

Og jeg har ikke sovet så godt i lang tid!

Det har givet mig nogen overvejelser. Jeg har nemlig i et års tid haft problemer med smerter i hoften om natten, og jeg kan næsten ikke komme mig over, at det måske var min seng, der var årsagen! Smerterne er aftaget med 95%!

Så hvad gør jeg nu? Jeg er ikke tilhænger af at sove direkte på gulvet. Delvis på grund af hygiejnen og delvist på grund af fugtigheden.

Mine overvejelser har været mange, for en seng er ikke en lille investering. Men nu køber jeg en billig sengeramme, der hæver mig over gulvet, så der kan komme bedre luftcirkulation i rummet, og så fortsætter jeg med at sove på topmadrassen en tid. Det bliver spændende at se, hvad jeg finder ud af.

Det her er bestemt et spørgsmål, der udelukkende handler om funktion og ikke design.


Det hele bliver meget enkelt, når man bor midlertidigt, som jeg gør nu.
Everything becomes very simple, when you live somewhere temporarily, as I do now.

It isn't quite true, that I don't have a bed, because I have - and yet not. My bed didn't survive the move. The story about that is not very exciting, so I will not go into it, but for now I am sleeping on my top mattress on the floor.

And I haven't slept so good in a longtime!

It has made me consider some issues. I have for approx. a year now had some problems with pain in my hip at night, and I cannot get over, that it might be my bed, that triggered it! The pain has decreased with 95%.

So what do I do now? I am not a fan of sleeping directly on the floor considering the hygiene and the humidity.

My thoughts have been many, because a bed is not small investment. But now I am buying a cheap bed frame, which gets me above the floor, so the air circulation in the room gets better, and then I will continue to sleep on the top mattress. It is going to be exciting to see, what happens.

This is definitely a decision, which is all about function and not design.

No comments:

Post a Comment