Thursday, March 7, 2019

Min nye stue - My New Living Room

Ah! Skønt at være (næsten) på plads. Jeg føler, at alt er færdigt, og så finder jeg lige ud af, at noget skal flyttes eller omarrangeres, og det kommer sikkert til at stå på et godt stykke tid.

Men der er også den midlertidige følelse. At jeg ved, at jeg skal flytte igen om ca. 8 måneder. Den følelse gør, at man ikke investerer 100% i indretningen. At man undgår at lave for mange huller i væggen, fordi det koster, når man flytter. Ledninger, der får lov til at ligge langs panelet. Alt sammen noget, der giver lidt uro i billedet, men jeg føler alligevel, at jeg har fået det rigtig hyggeligt. 

Stuen ville, hvis jeg skulle blive her, nok give mig nogle vanskeligheder. Stuen ser mørk ud på billederne, men det er den faktisk ikke. Men de skrå vægge gør rummet ufleksibelt, men lige nu er det hyggeligt at få lov til at prøve at leve i lidt anderledes regi. 

Det er den oplevelse, som jeg har tænkt mig at tage med mig. At jeg kan flyttes og trives alle steder. At et hjem ikke har noget med væggene at gøre, men med menneskene og indholdet.

Der er ingen vægge, der skal forhindre mig i at føle mig hjemme.
Ah! Wonderful to be (almost) in order. I feel, that I am done placing things, and then I find out, that something needs to be moved or rearranged, and that is probably going to go on for a while.

But there is also the temporary feel. The knowledge that I will move again in approx. 8 months. The feeling, which prevents me from investing 100% in the decor. That I don't want to make too many holes in the walls, because it's going to cost money, when I move out. The cords lying on the floors along the panels. Things, which makes some disturbance in the picture, but I still feel, that this is very 'hyggeligt' here.

If I would stay, I am sure that the living room would cause me some difficulties. The room looks dark on the photos, but it actually isn't. But the sloping walls makes the room inflexible, but right now it is fun to try it out. 

That is the experience, which I want to take with me. That I can move and thrive everywhere. That a home isn't the walls, but the people and the stuff.

There are no walls, which will prevent me from feeling home.

No comments:

Post a Comment