Friday, November 24, 2017

Jul og den gnavne nisse - Christmas and The Grumpy Elf

Nu er den gnavne julenisse på banen igen! Så er I advaret og kan skippe denne blogpost, hvis I ikke vil have julehumøret forstyrret.

Jul og økonomi! Det er ikke en lille ting for mange mennesker. Det er svært at følge med i det hele i løbet af måneden, og hvis der er flere børn i en familie, der både har arrangementer på skolen og  i fritidsklubber, kan det blive en stram tidsplan. De voksne har jo også deres traditioner, så det er vigtigt at lægge en plan. Både økonomisk og tidsmæssigt.

Så det er tid til at være realistisk:

Økonomi:
Økonomisk - hvad har du egentlig råd til? Hvem skal have gaver, og hvor mange penge er der til hver gave? Så enkelt skal det være. Det er ikke rart at skulle afdrage på et kviklån eller et tilbud om 'køb nu og betalt en gang i januar'. Det holder ikke. Man har råd til det, man har råd til! Så er den ikke længere. Det er bedre at være ærlig, end at ødelægge sin økonomi.

Tid:
Tidsmæssigt skal man være kritisk med, hvad man vil deltage i. At stresse rundt gør ingen glade. Man ved i reglen, hvad der kommer, så overvej, hvad familien skal deltage i, så ingen går død i arrangementer, men kan nyde en hyggelig tid.

Pakkekalendere:
Skal børnene have pakkekalendere - eller skulle det være en adventskalender med lidt bedre ting i? Eller måske skulle den tradition afskaffes for ikke at drunke ungerne i en masse bras. 

Aktiviteter:
Julekalenderen kan erstattes med familieaktiviteter. Gå i biografen eller besøge et børnevenligt sted. Det bliver såmænd ikke dyrere, men glæden kan vare en hel dag. For ikke at tale om en tur i skoven for at samle ting til dekorationer - måske med medbragte sandwiches og varm kakao. Bage småkager. Højtlæsningstime hver aften efter middagen. Der er uendelige muligheder.

Julegaver til voksne:
Skal de voksne have gaver? Eller kunne man udveksle 'naturalier' = jeg passer din hund/dine børn, mens I går på voksen-date. Hjemmelavede ting som syltetøj, hjemmestrikkede karklude eller en selvdyrket potteplante. En invitation til en hjemmelavet middag. Der er mange tjenester, der ville gøre nogen rigtig glade. Tænk på dem, du vil give gaver, og find ud af, hvad du kunne gøre i stedet.

Julegaver til børn:
Børn vil gerne have gaver, og det synes jeg også, at de skal også have. Men for det første skal man ikke give efter for urealistiske ønsker, og de behøver heller ikke at få ALT, de ønsker sig. Køb til børn med omtanke. Giv dem noget, de kan have glæde af længe.

Lyder det trist? Tja, måske er det lidt en spand koldt vand, men det vil få livet efter jul (for der er et liv efter jul!) til at føles meget lettere, og til den tid er det meste glemt alligevel. Ikke mindst, hvad man har fået i julegave. Med mindre gaven er meget gennemtænkt og kan holde rigtig længe eller er et skønt minde, og det behøver den ikke at være dyr for!

Bestem dig nu for at holde en afslappet, økonomisk forsvarlig jul med tid til at hygge i denne mørke tid med de mennesker, som betyder mest for dig.

Mit første juletiltag - My first sign of Christmas

Now the grumpy Christmas elf is on the run again! So now you are warned and can ship this blog post, if you aren't in the mood for having your Christmas mood interrupted.

Christmas and economy! It is not a small thing for many people. It is difficult to keep up in general during the coming month, and if there are children in a family, events at school and other places, the schedule can become quite stressed. Economically and time wise.

So it is time to become realistic:

Economy:
Economy - what can you afford? Who are going to have presents, and how much money is there for each gift? That's how simple it is. It is not a good thing to take loans or offers about 'buy now, and pay some time in January'. It doesn't work. You can afford, what you can afford! That's it. It is better to be honest, than to ruin your financial situation.

Time:
You should be critical about, what you want to participate in. To stess around doing everything makes no one happy. Most of the time you know, what is going to come up, so consider what the family should participate in, so you don't get tired, but can enjoy a pleasant season.

Christmas calendars:
Should the children have daily calendar gifts - or should they have advent calendars with better packages? Or maybe this traditions should be abolished to avoid drowning the kids in a lot of junk.

Activities:
The calendar could be replaces with doing something including all family members. Go to the movies or visit a child friendly place. It doesn't become more expensive, but the joy lasts for a whole day. Not to speak about a trip to the forest to collect branches, cones etc. for the decorations - maybe bringing sandwiches and hot cocoa. Baking cookies. Or gathering the family in the afternoon reading a book out loud.

Christmas gifts for adults:
Should the adults have presents? Or could you exchange services = I will take care of your dog/children, so you can go on a date. Homemade things like jam, knitted kitchen cloths or a home grown plant. An invitation for a homemade dinner. There are lots of 'services', which would make a lot of people happy. Try to think of the ones, you want to give a gift, and find out, what else would make them happy.

Christmas gifts for children:
Children want presents, and of course they should have presents. But you shouldn't give in to unrealistic wishes, and they don't get to have EVERYTHING, they want. Buy presents for the little ones with care. Give them something, which will give joy for a long time.

Does it sound gloomy? Well, maybe it is kind of a bucket of ice water over the head, but it will make life after Christmas (because there will be a life after Christmas!) so much easier, and at that time most of it is forgotten anyway. At least most of the presents will be. Unless the gift is well thought out and can work for a long time after or become a sweet memory, and it doesn't have to be an expensive one to become memorable.

Make up your mind to have a relaxed, economically responsible Christmas with time to 'hygge' in this dark season with the ones, you love.

Wednesday, November 22, 2017

Ikke helt færdig med Black Friday - Not Quite Done with Black Friday

Jeg har fået en del argumenter for, at Black Friday er en god dag at købe noget, hvis man vil spare penge.

OK! Lad det komme an på en prøve! Hvad trænger du til?

Ny parfume eller andre make-up artikler?
Kig i dit skab og dine skuffer og se, hvor meget du har liggende i forvejen. Det giver dig samtidig en mulighed for at rydde alle gamle produkter ud. Men trænger du reelt til mere?

Tøj?
Tag lige og kig ind i klædeskabet, før du kaster dig ind i en tøjforretning. Du har sikker en masse, som du ikke bruger (det er selvfølgelig bare en påstand fra min side!). Måske er der nogle ting som vil forekomme nye, hvis du tager dem i brug.

Køkkenudstyr?
Jeg ønsker mig en køkkenmaskine, men jeg køber den ikke, for jeg har ikke plads, og jeg klarer mig jo ganske fint uden. Jeg vil hellere have min bordplads fri, og jeg er sikker på, at den ikke vil tjene sine penge hjem, hvis jeg skal hente den ud af et skab, hver gang jeg kunne bruge den. Jeg er heller ikke sikker på, om jeg reelt har så stort et behov, at den er værd at investere i lige nu.
Tallerkner, glas og kaffekrus? Har vi ikke alle sammen det allerede?

Møbler?
Alle store indkøb, der skal holde i mange år, skal købes efter nøje overvejelse. Hvis man har overvejet en bestemt ting i den kategori, som nu er nedsat, så skal man købe. Men som sagt i går, hvis ikke man kan få præcis den ting, man ønsker - så skal man gå hjem uden noget. Man bliver aldrig rigtig glad for en erstatning. Og husk, at hvis du er heldig at købe et ønskemøbel, så skal noget ryge ud, hvis ikke pladsen skal blive trang.

Forråd af enhver art?
Det er der overhovedet ingen grund til at købe. Der kommer altid flere tilbud. Også til hverdag.

Sengetøj, håndklæder og lignende?
Igen, se hvad du har i gemmerne først. Der ligger ofte noget, som vi har gemt (og glemt) bagerst i skabet.

Nyt tv eller anden elektronik?
Lad være! Jeg vil vædde med, at dit tv er udmærket, hvis du altså har et, og udsendelserne bliver ikke bedre, fordi du køber et nyt tv. Ny telefon - puh! Nej, heller ikke. Nyt af denne slags tager bare din totale opmærksom i den næste uges tid fra samvær med andre, mens du får orden på alle apps og telefonnumre - og så bliver det hverdag og u-interessant igen. Spildt tid!

Køb kun, når du virkelig har brug for noget. Det er dig, der styrer det ræs..., hvis du altså vil tage styringen! Og vil du ikke spare flere penge ved ikke at købe end ved at købe noget, du - måske - ikke har brug for alligevel?

Så hvad er det egentlig, du har så vanvittigt brug for? Er du sikker på, at det ikke bare reklamerne, der råber KØB! KØB!I have received some arguments for, that Black Friday is a good day to buy, if you want to save money.

OK! Let's test that! What do you need?

A new perfume or other make-up products?
Take a look in you bathroom cabinet or drawers to check, how much you have lying around. It will at the same time give you the possibility to toss old products. But do you really need more?

Clothes?
Take a look in your closet, before you run towards a fashion shop. You probably have a lot, which you don't use (this is just an assertion from my side!). Maybe there are some pieces, which will appear new, if you start using them.

Kitchen appliances?
I want a big kitchen machine, but I will not buy it, because I haven't got the space, and I manage pretty good without. I will rather have my table top free from stuff, and I am sure, that I will not feel that my money is well spent, if I have to take it out of a cabinet, every time I am going to use it. At the same time I am not sure, that I really have such a big need for it, that it is worth investing in right now. 
Plates, glasses, coffee mugs? Haven't we all got that already?

Furniture?
All big purchases, which are going to last for many years, should only be bought after careful consideration. If you have considered something in this category, which now is sold at a reduced price, you should buy. But as said yesterday, if you don't get exactly, what you want, you must go home with nothing. You will never really become happy about a substitute. And also remember, if you are lucky to get your favorite piece, something else have to go, if you don't want your space to get eaten up.

Food of any kind?
No reason to buy anything. New offers will always come. Also on an ordinary day.

Bedlinen, towels etc.?
Again, take a look in your closets first. Often we have something lying around, which we have hidden (and forgotten) way back in the closet.

A new TV or other kind of electronic appliances?
Don't! I bet, that you TV is fine, if you have one, and the shows don't get any better, because you buy a new one. New phone - phew! No, don't do that either. New stuff of this kind just takes up your total attention for the next week or so from the company of others, while you get in control of all your apps, phone numbers and photos - and then it becomes normal, boring everyday life again. Waste of time!

Only buy, when you need something - bad. You are the one in control... that is, if you want to be in control. And will you not save more money not buying anything, than buying something which you - maybe - don't need anyway?

So what is it, that you need so bad? Are you sure, that it isn't the influence of advertisements yelling BUY! BUY!

Tuesday, November 21, 2017

Gør det ikke! - Black Friday - Don't Do It!

Black Friday er ikke lavet for at glæde dig eller for at give dig billigere varer. Black Friday er udelukkende lavet for at øge salg for diverse forretningsejere, så resultatet er, at de bliver rigere, og du bliver fattigere!

Så køb kun, hvis du har et reelt behov. Køb, hvis du har planlagt det. Fordi du ejer noget, der ikke fungerer mere. For det er altid fint ikke at betale mere end nødvendigt. Men du skal sikre dig, at det er en lavere pris, for der bliver lavet en del fusk med priserne den dag.

 • Så er du sikker på varens kvalitet,
 • at det er præcis, hvad du har behov for,
 • og varen er nedsat, så køb. 

Hvis varen er udsolgt, så gå hjem. Lad dig ikke overtale til at købe en anden dyrere model. Der kommer udsalg igen i december og januar! Der kommer altid flere udsalg.

Hvis der ikke er noget specielt, du trænger til at købe, så lad være at gå rundt og checke i forskellige forretninger. Det ender bare i impulskøb, som du ikke har brug for og/eller ikke har plads til, og du skal ikke købe, bare fordi noget er billigt.

Jeg vil købe en kage til kaffen den dag og nyde tanken om,

 • at jeg ikke har behov for at købe noget
 • at jeg sparer penge
 • at jeg ikke skal stå i kø og måske risikere alligevel ikke at få den ønskede vare.
Det er snart jul, så måske kunne jeg købe julegaver?

Ja, men det gør jeg ikke, for de sidste mange år er varerne i forretninger og stormagasiner blevet nedsat lige før jul, så jeg tror ikke, at jeg misser noget. Og hvis jeg gør - så er jeg ikke bevidst om det, og så kan det jo være ligegyldigt.

Er I klar over, at selv om forretninger har indført Black Friday, så er julehandlen ikke blevet mindre! Ret tankevækkende, ikke? Måske endda lidt skræmmende!


Juledekorationerne har allerede været oppe i næsten 3 uger!
The Christmas decorations has already been in place for almost 3 weeks!


Black Friday hasn't been launched for please you or to give you cheaper stuff. Black Friday has exclusively been made to increase sales for the shop owners, with the result that they get richer, and you get poorer!

That is why you only should buy, if you actually have a need. If you have planned it, because you own something, which doesn't function any more. Because it is always nice not to pay more than necessary. But you have to make sure, that the price actually are lower than usual, because scams with the prices are heard of.
 • So If you are sure about the quality of your purchase,
 • if it is exactly, what you need,
 • and the price is reduced, then buy.
If the wanted item has sold out, then go home. Don't let anyone talk you into buying a more expensive model. There are going to be sales again in December and January. There will always be more sales.

If you don't need anything special, then don't go cruising. It just ends up with impulse purchases, which you don't need, and/or stuff you don't have room for, and you should definitely not buy just because something is cheap.

I will buy a cake for my coffee and enjoy the thought about,
 • that I don't need to buy anything
 • that I save my money 
 • and that I am not going to stampede into a shop with the risk, that I won't get the wanted item anyway.
It is almost Christmas, so I could buy Christmas presents? 
Yes, but I won't, because for many years the shops have decreased the prices just before Christmas, so I don't think, that I will miss out on anything. And if I do - then I am not aware of it, so then it doesn't matter.

Do you know, that even though the shops have 'invented' Black Friday, the Christmas shopping hasn't decreased! Quite thought-provoking, right? Maybe even a bit worrying!

Monday, November 13, 2017

Et hjem, der fungerer - A Home That Works

Tænk, at have et hjem, der bare fungerer!

Hvor der er plads til tingene.
Og at de ligger på deres plads.
Og at de fungerer.

Jeg har haft meget at se til i de sidste to måneder, og jeg er gået tidligt om morgenen og er kommet hjem meget sent om aftenen. Der har ikke været luft i kalenderen til andet end at sørge for ikke at komme i søvnunderskud.

Men jeg ikke haft noget, jeg skulle gøre. Jeg har kunnet komme hjem, lave lidt mad, fyldt opvaskemaskinen og somme tider vaskemaskinen. Det har været så dejligt. Jeg har ikke følt, at jeg har forsømt noget, og jeg har ikke følt mig presset. Mit hjem 'passer sig selv'. Det tager ikke længere tid at lægge tingene på plads, end det gør at smide dem et tilfældigt sted.

Det har taget sin tid at komme der til. Der har været mange oprydninger, men der er skåret ind til benet, uden at jeg på nogen måde mangler noget.

Det er, hvad et minimalistisk hjem betyder for mig. Og jeg vil aldrig have det på nogen anden måde.Imagine to have a home which just works for you!

Where there is a space for everything.
And everything is in their place.
And they are functioning.

I have had a lot on my plate these last two months, and I have left early in the morning, coming home very late at night. There hasn't been any empty slots in the calendar for anything execpt to avoid not having enough sleep.

But I haven't had anything, I had to do. I have been able to come home, make some food, fill the dishwasher and sometimes the washing machine. It has been so good. I haven't felt, that I have neglected anything, and I haven't felt stressed. My home 'takes care of itself'. It hasn't taken any longer time to put things in their place, than it would have, if I just had dropped them anywhere random. And it looks good.

It has taken time to get here. There have been a lot of de-clutter sessions, but I have cut to the bone, without missing out on anything.

That is, what a minimalist home is to me. And I would never want it in any other way.


Wednesday, November 8, 2017

Mini-aben - The Mini Monkey

Det sidste man skal tænke på, når man indretter, er 'pynt'. Man skal tænke stort i vægge, gulve, lofter, basisfarver osv.

Vi skal slet ikke tænker på at pynte eller at dekorere. Det kommer helt af sig selv i form af vaser (hvis man er til afskårede blomster), planter og krukker (hvis man har grønne fingre), smukke brugsgenstande som vandkander, frugtskåle og fotos af smukke steder, hvor man har været og dejlige mennesker i ens liv. Hvis vi holdt os til det, ville vi få meget smukke, personlig hjem. Behøver vi så pynt?

Men der er så uendelig meget dimseri, som man kan købe. Gå ind i enhver isenkræmmer-forretning (meget gammeldags navn, men det er, hvad bl.a. 'Kop og Kande' kalder sig), og du vil finde 1000 ting, du med lethed kan leve foruden, og hvis du køber noget, kan du være sikker på, at du har glemt det ugen efter.

Jeg er lige faldet over Kaj Bojesen aben. Den er kommet i en mini-udgave til 500 kr. Man kan også få den 'almindelige' størrelse til 720 kr. og så en gigant-abe til over 7000 kr. Men hvorfor kommer der en mini-abe? Har Kaj Bojesen designet den? Han døde i 1958. Men selvfølgelig, hvis det er en korrekt kopi, så er det vel en original... eller?

Er den sød? Ja, det er den! Men hvorfor i alverden skal man have en træ-abe? Det er jo ikke ligefrem, fordi den bliver brugt som legetøj. Jeg kan kun se, at den er lavet for at tjene penge - hvilket der selvfølgelig ikke er noget galt i - men hvorfor skulle du bruge så mange penge på en træabe. En ting, der ikke kan bruges til noget!

Spar pengene! Eller køb bøffer og noget rødvin og inviter nogle venner. I længden giver det større glæde, og man bliver fri for at tørre støv af!


The last thing you should think about, when you decorate, is... decorations. You should think big about walls, floors, ceilings, basis colors etc.

We shouldn't think about decorating at all. It will come naturally in the form of vases (if you like cut flowers), plants and pots (if you have green fingers), beautiful usefull things like water carafes, fruit bowls and photos of beautiful places, you have visited and wonderful persons in your life. If we stick to that, we would build very beautiful, personal homes. Do we need decorations then?

There are so much endless knick-knack, you can buy. Go into any store, and you will find 1000 items, you without any difficulty can live without, and if you buy something, you can be sure, that you have forgotten it in a week.

I have just seen the Kaj Bojesen Monkey. You can now get it in a mini version for US$ 78/Euro 68. And there are a bigger one and a gigantic one, too. But why suddenly a mini-monkey? Has Kaj Bojesen designed that? He died in 1958. But of course, if it is a correct copy, then it is an original... or?

Is it cute? Yes, it is! But why on earth buy a wood monkey? It is not as if it is used as a toy. I can only see, that it is made to earn money - which is quite ok - but why should you spend so much money on a wood monkey? A useless thing. 

Save the money! Or buy some steaks and red wine and invite some friends over. In the long run it gives more happiness, and you don't have to dust off anything!

Monday, November 6, 2017

Genbrugsfund - Second Hand Find

Der er mennesker, der altid kan finde gode ting på kontainerpladser, på loppetorv i den blå avis eller lignende. Det har jeg altid haft dyb respekt for, men det er aldrig sket for mig - før nu!

Jeg har min genhusning i baghovedet (tidligst om 1 år...) - (lidt skørt, men det er jo ikke nogen lille ting), og jeg ved, at jeg får altan. Så der skal møbler til, og det skal være 'nomade-møbler', og jeg har haft lette bambusmøbler i tankerne.

Samtidig er jeg ikke villig til at ofre penge på noget på nuværende tidspunkt, når jeg ikke, ved hvor jeg havner senere, så jeg var henrykt, da jeg i lørdags gik over på vores kontainerplads med mit plastik-skrald og så 5 bambusstole i perfekt stand.

Der var 4 ens stole og en, der er mere lænestolsagtig. De 4 stole er kommet i kælderen og afventer altanen, og lænestolen bliver afprøvet lige nu. Hvis den er god at sidde i, vil jeg sy en hynde. Den kommer der billede af senere.

Men som sagt er det dejligt at kunne få afprøvet en ide uden større udgifter involveret, før man ved, om det fungerer for en.There are some people, who always can find good items at dump yards, flea markets, 2nd hand shops, on the internet etc. I really admire that, but it has never happened to me - until now!

I am thinking about my rehousing (at the earliest in 1 year...) - (a bit crazy, but it is not a small thing), and I know, that I am going to have a flat with a balcony. That will need furniture, and it has to be 'nomad furniture', so I have been thinking about bamboo chairs.

At the same time I am not willing to spend money on anything now, when I don't know, where I will live later, so I was thrilled, when I last Saturday went to our container place with my plastic trash and found 5 bamboo chairs in mint condition.

There were 4 matching chairs, and one a bit more lounge like. The 4 chairs are in the basement now waiting for the balcony, and the lounge chair is being tested in my living room. If it is nice to sit in, I am going to make a cushion. I will show you that later.

But as already said it is nice to be able to test an idea, before you know, if you are doing the right thing without big money being involved.