Monday, July 23, 2018

Fix dit tøj - Fix and Mend

I næsten ethvert skab ligger det en stabel urørt tøj. Det er ofte vasket og lagt pænt sammen, men det bliver ikke brugt.

Fordi der er noget, der skal repareres.

Det er næsten aldrig, det store håndarbejde, der skal til for at ordne det. En knap, der er faldet af. En søm, der er gået op. Eller en plet, der skal fjernes, og det er den slags arbejde, som man - når man er færdig - næsten altid vil få en til at sige: Hvorfor har jeg ikke bare gjort det med det samme! Det er fordi, at når skaden sker, står man i en anden situation, og så bliver tøjet bare lagt væk.

Men sæt en time af en aften. Kig tøjet igennem og se, hvad der mangler at blive gjort - og få det så bare gjort!

Det er umagen værd. Man får nyt/gammelt tøj. Tøj, man har været glad for, kommer tilbage i garderoben uden nogen nævneværdig anstrengelse eller udgift.

Udnyt det du har.

In almost every closet is a stack of clothes, which is untouched. It has often been washed and put nicely away, but it isn't being used.

Because it needs a repair of some kind.

Usually it is not a bigger job to fix it. A button, which has fallen off. A seam, which has come undone. A stain, which has to be removed. It is the kind of work, which you - when it is done - almost always will make you say: Why didn't I do this immediately! That is, because when the damage happens, you are in another situation.

But set aside one hour at some point. Look through the clothes and see, what needs to be done - and then just go do it!

It is worth while. You get some new/old clothes. Clothes, you have appreciated, comes back in the closet without big effort or expense.  

Take advantage of what you already have.

No comments:

Post a Comment