Monday, November 13, 2017

Et hjem, der fungerer - A Home That Works

Tænk, at have et hjem, der bare fungerer!

Hvor der er plads til tingene.
Og at de ligger på deres plads.
Og at de fungerer.

Jeg har haft meget at se til i de sidste to måneder, og jeg er gået tidligt om morgenen og er kommet hjem meget sent om aftenen. Der har ikke været luft i kalenderen til andet end at sørge for ikke at komme i søvnunderskud.

Men jeg ikke haft noget, jeg skulle gøre. Jeg har kunnet komme hjem, lave lidt mad, fyldt opvaskemaskinen og somme tider vaskemaskinen. Det har været så dejligt. Jeg har ikke følt, at jeg har forsømt noget, og jeg har ikke følt mig presset. Mit hjem 'passer sig selv'. Det tager ikke længere tid at lægge tingene på plads, end det gør at smide dem et tilfældigt sted.

Det har taget sin tid at komme der til. Der har været mange oprydninger, men der er skåret ind til benet, uden at jeg på nogen måde mangler noget.

Det er, hvad et minimalistisk hjem betyder for mig. Og jeg vil aldrig have det på nogen anden måde.Imagine to have a home which just works for you!

Where there is a space for everything.
And everything is in their place.
And they are functioning.

I have had a lot on my plate these last two months, and I have left early in the morning, coming home very late at night. There hasn't been any empty slots in the calendar for anything execpt to avoid not having enough sleep.

But I haven't had anything, I had to do. I have been able to come home, make some food, fill the dishwasher and sometimes the washing machine. It has been so good. I haven't felt, that I have neglected anything, and I haven't felt stressed. My home 'takes care of itself'. It hasn't taken any longer time to put things in their place, than it would have, if I just had dropped them anywhere random. And it looks good.

It has taken time to get here. There have been a lot of de-clutter sessions, but I have cut to the bone, without missing out on anything.

That is, what a minimalist home is to me. And I would never want it in any other way.


Wednesday, November 8, 2017

Mini-aben - The Mini Monkey

Det sidste man skal tænke på, når man indretter, er 'pynt'. Man skal tænke stort i vægge, gulve, lofter, basisfarver osv.

Vi skal slet ikke tænker på at pynte eller at dekorere. Det kommer helt af sig selv i form af vaser (hvis man er til afskårede blomster), planter og krukker (hvis man har grønne fingre), smukke brugsgenstande som vandkander, frugtskåle og fotos af smukke steder, hvor man har været og dejlige mennesker i ens liv. Hvis vi holdt os til det, ville vi få meget smukke, personlig hjem. Behøver vi så pynt?

Men der er så uendelig meget dimseri, som man kan købe. Gå ind i enhver isenkræmmer-forretning (meget gammeldags navn, men det er, hvad bl.a. 'Kop og Kande' kalder sig), og du vil finde 1000 ting, du med lethed kan leve foruden, og hvis du køber noget, kan du være sikker på, at du har glemt det ugen efter.

Jeg er lige faldet over Kaj Bojesen aben. Den er kommet i en mini-udgave til 500 kr. Man kan også få den 'almindelige' størrelse til 720 kr. og så en gigant-abe til over 7000 kr. Men hvorfor kommer der en mini-abe? Har Kaj Bojesen designet den? Han døde i 1958. Men selvfølgelig, hvis det er en korrekt kopi, så er det vel en original... eller?

Er den sød? Ja, det er den! Men hvorfor i alverden skal man have en træ-abe? Det er jo ikke ligefrem, fordi den bliver brugt som legetøj. Jeg kan kun se, at den er lavet for at tjene penge - hvilket der selvfølgelig ikke er noget galt i - men hvorfor skulle du bruge så mange penge på en træabe. En ting, der ikke kan bruges til noget!

Spar pengene! Eller køb bøffer og noget rødvin og inviter nogle venner. I længden giver det større glæde, og man bliver fri for at tørre støv af!


The last thing you should think about, when you decorate, is... decorations. You should think big about walls, floors, ceilings, basis colors etc.

We shouldn't think about decorating at all. It will come naturally in the form of vases (if you like cut flowers), plants and pots (if you have green fingers), beautiful usefull things like water carafes, fruit bowls and photos of beautiful places, you have visited and wonderful persons in your life. If we stick to that, we would build very beautiful, personal homes. Do we need decorations then?

There are so much endless knick-knack, you can buy. Go into any store, and you will find 1000 items, you without any difficulty can live without, and if you buy something, you can be sure, that you have forgotten it in a week.

I have just seen the Kaj Bojesen Monkey. You can now get it in a mini version for US$ 78/Euro 68. And there are a bigger one and a gigantic one, too. But why suddenly a mini-monkey? Has Kaj Bojesen designed that? He died in 1958. But of course, if it is a correct copy, then it is an original... or?

Is it cute? Yes, it is! But why on earth buy a wood monkey? It is not as if it is used as a toy. I can only see, that it is made to earn money - which is quite ok - but why should you spend so much money on a wood monkey? A useless thing. 

Save the money! Or buy some steaks and red wine and invite some friends over. In the long run it gives more happiness, and you don't have to dust off anything!

Monday, November 6, 2017

Genbrugsfund - Second Hand Find

Der er mennesker, der altid kan finde gode ting på kontainerpladser, på loppetorv i den blå avis eller lignende. Det har jeg altid haft dyb respekt for, men det er aldrig sket for mig - før nu!

Jeg har min genhusning i baghovedet (tidligst om 1 år...) - (lidt skørt, men det er jo ikke nogen lille ting), og jeg ved, at jeg får altan. Så der skal møbler til, og det skal være 'nomade-møbler', og jeg har haft lette bambusmøbler i tankerne.

Samtidig er jeg ikke villig til at ofre penge på noget på nuværende tidspunkt, når jeg ikke, ved hvor jeg havner senere, så jeg var henrykt, da jeg i lørdags gik over på vores kontainerplads med mit plastik-skrald og så 5 bambusstole i perfekt stand.

Der var 4 ens stole og en, der er mere lænestolsagtig. De 4 stole er kommet i kælderen og afventer altanen, og lænestolen bliver afprøvet lige nu. Hvis den er god at sidde i, vil jeg sy en hynde. Den kommer der billede af senere.

Men som sagt er det dejligt at kunne få afprøvet en ide uden større udgifter involveret, før man ved, om det fungerer for en.There are some people, who always can find good items at dump yards, flea markets, 2nd hand shops, on the internet etc. I really admire that, but it has never happened to me - until now!

I am thinking about my rehousing (at the earliest in 1 year...) - (a bit crazy, but it is not a small thing), and I know, that I am going to have a flat with a balcony. That will need furniture, and it has to be 'nomad furniture', so I have been thinking about bamboo chairs.

At the same time I am not willing to spend money on anything now, when I don't know, where I will live later, so I was thrilled, when I last Saturday went to our container place with my plastic trash and found 5 bamboo chairs in mint condition.

There were 4 matching chairs, and one a bit more lounge like. The 4 chairs are in the basement now waiting for the balcony, and the lounge chair is being tested in my living room. If it is nice to sit in, I am going to make a cushion. I will show you that later.

But as already said it is nice to be able to test an idea, before you know, if you are doing the right thing without big money being involved.

Tuesday, October 31, 2017

Tid på ting eller mennesker? - Time for Stuff or People?

Det er kun mandag, og nu vil jeg alligevel stille dig et spørgsmål om næste weekend:

Har du planlagt, hvordan du skal tilbringe din weekend? Spørgsmålet er faktisk, om hvordan du SKAL bruge din weekend - ikke hvordan du gerne VIL tilbringe din weekend!

Skal du gøre rent?
Har du en liste med ting, der skal fixes?
Har du en masse pligter, der skal indhentes?
Tilsidesætter du det, du gerne vil, fordi du er nødt til at gøre en masse praktiske ting?
Og vil du føle, at weekenden er gået, uden at du har haft et pusterum med familie, venner og fritidsinteresser?

Det er her, at minimalisme (også) kan ændre dit liv, så du ikke tilbringer tiden med at være fraværende, fordi der er så mange ting, der SKAL gøres.

Så hvis du har følelsen af, at du hver weekend skal indhente en masse, som du ikke nåede i løbet af ugen, så læg mærke til, hvad det er, der tager din tid over den næste måned. Stil dig selv følgende spørgsmål:

Hvad er det, jeg føler, at jeg bør gøre?
Hvilke ting går igen?
Kan det gøres på en anden og mere rationel måde?
Er det bare gammel vane (eller opdragelse) der kræver, at jeg gør det?
Er det noget, som kan 'aflives'?
Ryddes væk en gang for alle?
Gives væk?
Uddelegeres?
Sælges?

At rydde op, reparere og gøre rent skal vi alle gøre. Men vi kan indrette os, så disse opgaver ikke tager væsentlig tid fra de mennesker og opleveler, der virkelig betyder noget. Det kan vi gøre ved at minimere vores ejendele. Jo mindre der er at passe, jo mere tid får man til alt det væsentlige.

Hvad med en enkel picnic med en god ven, hvis vejret er til det?
How about a picnic with a good friend, if the weather is good?

It is only Monday, and now I will ask you a question about next weekend anyway:

Have you planned, what you are going to do next weekend? The question is actually, about how you HAVE TO spend the weekend - not about how you WOULD LIKE to spend it!

Are you going to clean your house?
Do you have a list of things, you have to fix?
Do you have a lot of duties, you have to catch up with?
Do you set aside, what you really want to do, because you have to do a lot of practical stuff?
And do you feel, that the weekend has gone, without you having a break with family, friends, and hobbies?

This is, where minimalism (also) can change your life, so you will not spend time with being absent, because there are so many things, which have to be done.

So if you get the feeling, that you every weekend have to play 'catch up' with all the stuff, you didn't have to time for during the week, then take note of what it is over the next month. Ask yourself following questions:

What is it, that I feel, I have to do?
Which things repeat themselves?
Can it be done in another, more rational way?
Is it just old habits (or upbringing) demanding, that I do it?
Is it something, which just could be stopped?
Something which can be decluttered?
Something which can be given away?
Something which could be delegated?
Something which could be sold?

To clean, repair, and declutter is something we all have to do. But we can decide, that these tasks don't take up time from the persons and experiences, which really means something to us. We do that  by minimizing our belongings. The less you have to attend to, the more time you get for the important things.

Monday, October 30, 2017

Gør det selv-Halloween - DIY Halloween

Vores famlie søndagsmiddag i går stod på Halloween u-hygge, og inden da var hele eftermiddagen gået med at lave u-hygge-ting.

Jeg havde været i Panduro Hobby forinden, og der var mange æsker som indeholdt et 'helt sæt' u-hygge-ting til at dekorere med. Jeg valgte alligevel - også selv om det næsten blev dyrere - kun at købe nogle edderkopper og spindelvæv. Resten skulle Favorit Storebror stå for, så meget der nu var energi og 4-årige evner til.

Det blev en total succes!

Indrømmet, det var ikke til Bo Bedre, men hold da op, hvor var det sjovt. Vi tegnede, klisterede, dekorerede - holdt en pause med gulerødder, kaffe og Lego (han drikker ikke kaffe!) - og så fortsatte vi.

Senere blev den lille fyr forvandlet til en elegant Dracula med hvidt ansigt, strenge øjenbryn og et rødt ar på kinden, kappe og vest. Og så var vi parat til Halloween fest og at skræmme resten af Favorit-familien! Det bliver en Halloween både han og jeg vil huske fremover.

Der skal jo ikke så meget til - bare at deltage!


Dette er bare et udpluk af alle herlighederne. Læg venligst mærke til Farmor-flagermusen med brillerne!
This is just a bit of the decorations. Please note the Granny Bat with the glasses!


Our family Sunday dinner yesterday was held in the sign of Halloween creepyness, and before that all afternoon was spendt with making creepy things.

I had been to a big DIY store some days before, and there were many 'total kits' with creepy things to decorate with, but I chose anyway - even though it almost became more expensive - only to buy some spiders and spider webs. The other decorations was up to Favorite Big Brother and as much energi and ability as a 4 year old can manage.

It became a total success!

Admitted - it wasn't anything you would see in an interior magazine, but it was so much fun. We were drawing, gluing, decorating - taking a break with carrots, coffee and Lego (he doesn't drink coffee!) - and then we continued. 

Later the little guy was transformed into an elegant Dracula with a white face, creepy eyebrown and a red scar, cape and a white shirt, and then we were ready for Halloween party and to scare the rest of the Favorite family! It became a Halloween both he and I will remember in the future.

And it doesn't take much effort - just to participation!

Monday, October 23, 2017

Nomademøbler - Nomad Furniture

I forbindelse med min kommende genhusning (ja, ja! det er først sent næste år!) har jeg besluttet, at jeg udelukkende vil have 'nomade-møbler'. Det vil sige møbler, der er lette at flytte med. Ikke fordi jeg har tænkt mig at begynde at flytte rundt i større stil, men fordi jeg vil have møbler, der er fysisk lette og fleksible og kun ganske få af dem.

For jeg ved, at jeg ind imellem har behov for at se tingene på en lidt anden måde, og så vil jeg ikke flytte rundt med nogen overvældende tungt - hvilket jeg har gjort så mange gange. Det er jeg færdig med.

Så jeg går og tænker over, hvor meget opbevaringsplads, jeg egentlig har brug for, for selv om jeg tænker 'småt og let', er ét stort opbevaringsmøbel bedre end flere små, der altid får et rum til at virke rodet. Ligesom mange små borde også gør.

Så hvordan konkluderer man det? Et stort møbel til opbevaring og alt andet let og fleksibelt - og ingen 'pyntemøbler', der bare fylder hjørner ud.

Men det vil tiden vise!In connection with my upcoming rehousing (yeah, I know, it it some time late next year) I have decided, that I exclusively want 'nomad furniture'. This means furniture, which is easy to move around. Not because I am thinking about moving regularly, but because I want furniture, which are physically light and flexible, and only a few of them.

Because I know, that I sometimes feel the need for things to look different, and then I don't want to move around with pieces of furniture, which are overwhelmingly heavy - which I have done so many times before. And I am done with that.

So I am thinking a lot about, how much storage I actually need, because even though I am thinking 'light and small', one big cabinet or dresser will look better than a lot of small ones, which always makes a room look messy. The same way as several small tables give the same impression.

So how do you make a conclusion about that? A big dresser for storing and otherwise light and flexible pieces - and no 'decoration' items to fill out corners.

Time will tell!

Wednesday, October 18, 2017

Minimalisme i 1950'erne? - Minimalism in the 1950's?

Var der minimalisme i 1950'erne? Nej, det var der ikke, for det var ikke opfundet som begreb. Det var sparsommelighed til gengæld. Og genbrug. Og at være nøjsom. Selvom ingen tænkte over det. Sådan var livet bare.

Man havde måske et lille hus med have. Der var ofte køkkenhave med nogle frugttræer og buske og nogle gange med høns. Man brugte køkkenaffald som gødning og/eller føde for dyrene. Man reparerede alting selv, og hvis man ikke havde talent for det, spurgte man nogen, der kunne, som man så gjorde andre tjenester for. Man syltede bær og lavede saft, så man havde til hele vinteren.

Man strikkede og syede. Man strikkede også af garn, der havde været strikket af. Jeg husker min mormor, der trævlede en sweater op, fordi garnet var godt, og der kunne jo strikkes noget nyt af det. Så brugte man bare ikke det garn, der var på albuerne, fordi det var tyndslidt.

Tøj og legetøj gik i arv. Det var der ikke noget underligt i. Det blev repareret og shinet op, og så var det ok. For sådan havde hovedparten af alle børn det. Til jul fik mange børn en 'blød' pakke i form af et stykke tøj og en pakke med et stykke legetøj.

Så er minimalisme noget nyt? Næh, det er det ikke. Og betyder det så, at vi skal tilbage og leve som i 1950'erne? Nej, selvfølgelig ikke, men vi kan lære meget af det, og det drejer sig ikke på nogen måde om ikke at have nok eller at nøjes, men om at være tilfreds med 'nok'.

Dette er endda ikke fra 1950'erne! Det er fra begyndelsen af 1970'erne!
This photo is even from the 1950's. It is from the beginning of the 1970's!

Was minimalism know in the 1950's? No, it wasn't, because it wasn't a concept. Though frugality was. And recycling. Also being hardy. Even though nobody made an issue about it. It was normal life.

Maybe you had a small house with a garden. Often with a vegetable garden, a couple of fruit trees and busches, and sometimes with hens. You used the kitchen scraps for fertilizer or food for the animals. You repaired everything yourself, and if you didn't have the talent, you would ask someone, who could help, and then you would help others with whatever you could do. You would make jam and juice of the fruit from the garden for the coming winter.

You would knit and sew. You would also knit of yarn, which already had been used. I remember my grandmother unravel a sweater, because it was good yarn, and you could make something new of it. Then you just wouldn't use the yarn from the sweater elbows, because that was worn thin.

Clothes and toys was inherited from older siblings. Nothing strange about that. It was repaired and shined up, and then it was fine. Because this was life for most children. For Christmas many kids had a 'soft' gift, which meant that it was clothes, shoes or other necessities and then a gift with a toy.

So is minimalism something new? No, not really. But does it mean, that we should go back to living like in the 1950's. No, of course not, but we can learn from the frugality, which by no means is about having too little, but to be happy with 'enough'.

Monday, October 16, 2017

Min vintertøjs-ønskeliste - My Winter Clothes Wishlist

Efter gennemgangen af mit vintertøj var der et par stykker tøj, der trængte til udskiftning, og jeg har ialt 4 ting på ønskelisten.

Nu har jeg jo købt et par plateausko, som jeg godt kan gå i, så jeg har fået mod på at købe et par støvler, der kan bruges både til pænt og til hverdag, og jeg er faldet for disse her:

Som findes/To be found her

Jeg er også 'groet ud af' et par jeans, men jeg synes ikke, at jeg har så gode erfaringer med at købe tøj over nettet, så jeg må ud og finde nogen i det virkelige liv.


Som findes/To be found her

En lys grå sweatshirt vil også være et godt supplement, og selvom jeg har et par tyndere strik sweaters, bliver det jo koldere.

Som findes/To be found her

Og som det sidste trænger jeg til et nyt halstørklæde. Jeg er lidt i tvivl. Det sort/grå/hvide er jo en klassiker, men måske skulle man alligevel...?


Som findes/To be found her
Som findes/To be found her

Nu skal jeg bare tage mig sammen til at gå ud at købe det. Jeg bliver aldrig den store net-shopper, når det drejer sig om tøj. Jeg kan sagtens købe 'ting' - her tænker jeg godt nok mest på elektronik, men når det drejer sig om tøj, har jeg behov for at prøve det, se om det sidder godt, holde det i hånden, vende og dreje det, før jeg køber. 

Lige nu bliver det dog ved ønskerne. Det er dejlig varmt udenfor og meget smukt. I dag har det været så dejligt, at jeg slet ikke ville kunne koncentrere mig om at købe tøj til en kold vinter.

Og hvis tingene så er udsolgt? Så må jeg klare mig med det, jeg har :-)


After going through my winter clothes, I had to admit, that there were a couple of pieces, which deserved 'retirement', and now I have made a wishlist for filling in the holes.

For all you people, who aren't European, the links aren't worth much, but take a look anyway. Maybe you can find it somewhere in your country.

But as you can see, I want a pair of boots, which can be used for day and for evening. I also want a pair of classic jeans, a sweatshirt, and a scarf, about which I am in doubts if it should be colorful or not!?

So now it is all about going out shopping. I will never become the big internet shopper, when it is about clothes. I can easily buy 'things' - here I am mostly thinking electronics, but I have the need to try on clothes, and hold it in my hand, before I buy.

Though right now I cannot make myself go winter shopping. The weather is so beautiful. Today it was so nice, that I wouldn't have been able to concentrate about shopping for the coming winter.

And if then something is sold out? - Then I will do with what I have! :-)

Saturday, October 14, 2017

Jagten på lykken - The Pursuit of Happiness

Jeg har lige fået en invitation til en foredragsrække, hvor 25 kvinder taler om jagten på lykken. Jeg kommer ikke til at deltage!

Jeg vil ikke sige, at jeg ikke kunne blive inspireret, for det kunne jeg da sikkert. Men jeg tror på, at vi alle er unikke, og dermed skal vi finde svar i vores egne liv, og at det er bedre at gå ud og leve livet end at sidde på en stol og høre om, hvordan andre lever deres liv. Jeg har det på samme måde med tv-udsendelser, hvor vi er fluer på væggen. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor den slags er så succes-fulde, men det er nok, fordi vi så kan føle, at vi i hvert fald ikke er så dumme og uinteressante o.s.v., uden at at risikere noget.

Men det er spild af god tid, hvor vi  kan gøre så meget med vores egne liv.

Jeg vil gerne høre andre menneskers historie, men det skal være på samtale-plan. Det skal være en dialog. Jeg ønsker ikke envejs at høre om, hvor triste eller lykkelige ukendte (eller kendte for den sags skyld) mennesker er, eller hvad de mangler i deres liv, og jeg kunne som sagt sikkert godt lære noget af det, men generelt synes jeg, at vi vader rundt i følelser! Jeg synes ikke, at man hele tiden skal analysere, hvad man føler, men at det er ok, at der er morgener, hvor man bare skal spise sin morgenmad uden at checke, hvor man befinder sig på humørbarometeret.

Jeg synes heller ikke, at man skal jage efter lykke. "Mit liv ville være perfekt, hvis bare..."! Det kommer aldrig til at ske, for der er altid sten på vejen! Flyt en, og en anden triller ned. Det er ikke pessimistisk. Det er realistisk. Det gælder udelukkende om, hvordan vi tackler disse op- og nedgange.

For hvad er det lykkelige liv? Findes det?

Jeg ved det ikke. Men jeg ved, hvordan man føler stor glæde, og jeg tror, at 'lykken' findes i at glemme sig selv. At lade være med at føle efter hele tiden. I stedet for at sidde og gnaske i følelser, så gå ud og tag opvasken, slå græsplænen eller gå en tur med hunden. Gør noget!

Jeg vil hellere rette min opmærksomhed mod at give mit liv mening end at jage lykken, og jeg føler mig lykkelig, når jeg engagere mig i andre mennesker. Jeg føler meningen med mit liv  - 'lykken' - i de situationer, hvor jeg ikke har mig selv i fokus, men har opmærksomheden rettet udad. Jeg tror, at lykken kommer, når vi bliver lykkelige af at gøre andre lykkelige.

Så brug denne weekend til at kigge op fra navlen ;-)


I have just received an invitation to hear a series of lectures, where 25 women will talk about The Pursuit of Happiness. I will not participate!

I will not say, that I couldn't get inspired, because I probably could. But I believe, that we all are unique, and therefore we can find answers in our own lives, and that it is better to go out living your own life, than sitting on a chair hearing about how others live their lives. I feel the same thing about tv shows, where we are 'the fly on the wall'. I don't really know, why shows like that are such big successes, but it probably is, because then we can feel that we are not that stupid and uninteresting etc. without taking any risk for ourselves.

But it is waste of good time, when you can do so much in your own life.

I love to hear about other persons' stories, but it should be on a conversation level. It should be a dialog. I don't want to listen passively about, how sad or happy unknown (or celebrities for that matter) persons are, or what they are missing in their lives, and I am sure - as said before - that I could learn something, but I think that we are stomping around in emotions! I don't think, that you should analyze, what you feel all the time, and that it is ok, at there are mornings, you just eat your breakfast without checking, where you are on the mood barometer.

I don't think that you should go on a pursuit of happiness. "My life would be perfect, if just..."! That is never going to happen, because there will always be a stone on the road. Move one away, and another falls down. This is not being pessimistic. It is being realistic. The question is just, how we tackle these ups and downs.

Because what is the happy life? Does it exist?

I don't know. But I know, how to feel big joy, and I think, that 'happiness' is found in forgetting yourself. Not to feel all the time. Instead of analyzing what you are feeling right now, go do the dishes, mow the lawn, or take the dog for a walk. Do something!

I will rather turn my attention towards giving my life meaning than chasing happiness, and I feel happy, when I engage in other persons. I feel the meaning of my life - 'happiness' - in the situations, where my focus is not on me, but is directed outwards. I think, that happiness is, when we get happy making somebody else happy.

So use this weekend not focusing on your navel.

Tuesday, October 10, 2017

Traditioner og økonomi - Traditions and Economy

Traditioner kan være gamle eller nye. Valentines Day og Halloween er relativt nye traditioner her i Danmark, og den nyeste er Black Friday.

Den eneste grund til, at de er indført, er ønsket om øget salg, og det er tankevækkende, at julesalget sidste år ikke blev mindre, da der blev reklameret virkelig agressivt for Black Friday, som ifølge statistikkerne var en stor 'succes'! Det er fantastisk, at man kan købe et hav af ting i november og stadig bruge lige så mange penge på julen som før - og endda mere til. Det må siges at være en kraftig forøgelse af forbruget, så reklamerne har virket!

Men lad forretningsverdenen påstå, at det er nødvendigt at 'vækste'. Vi behøver ikke at 'vækste' med, hvis vi ikke vil. Det kan være godt at købe noget til nedsat pris, hvis man trænger til det, men at købe noget, bare fordi det er billigt, er økonomisk belastende.

Det er på tide, at vi spørger os selv, hvor meget vi vil være med til. Hvor meget vi vil følge 'traditioner' indstiftet af forretningsfolk med det ene formål at gavne salgskurven.

Øget forbrug er hverken godt for os, vores økonomi eller verden. Vi bliver ikke gladere af flere ting, men vi bliver med garanti mindre glade, hvis vi bruger flere penge, end vi tjener!

Og forretningslivet skal såmænd nok klare sig. Måske bliver investorerne ikke så hurtigt rige som før, men de overlever nok!

Så tænk nøje over indkøbene i oktober, november og december. De skulle helst ikke ødelægge økonomien langt ind i 2018.

Jeg har absolut ikke noget billede, der matcher emnet! - Sorry!
I have absolutely no photo, which match the subject! - Sorry!

Traditions can be old or new. Valentines Day and Halloween are relatively new traditions here in Denmark, and the newcomer is Black Friday.

The only reason that these traditions have be 'adopted' here is the wish for increased sales.

The advertising for Black Friday was really aggressive last year, which according to statistics was a huge 'success'! But it is thought-provoking, that Christmas sales last year didn't decrease accordingly. It is amazing, that you can buy a lot of stuff in November and still spend just as much money on Christmas as last year - and even more. That it is a large increase in consumption!

But leave it to the business world to claim the necessity of 'growth'. We don't have to follow the 'growth', if we don't want to. It is good to buy something, if you need it and the price is low, but to buy stuff just because it is cheap, is economically burdensome.

It is time, that we ask ourselves, how much we want to parcipate. How much we will follow 'traditions' implemented by business people with the single goal to raise the sales curve.

Increased consumption is not good for us, our economy or the world. We don't become happy owning more stuff, but we will with guarantee be less happy, if we spend more money, than we earn!

And the business world will make it anyway. Maybe the investors won't become rich as fast as before, but they will probably survive!

So think carefully about your purchases in October, November, and December. Don't ruin your economy in 2018 in advance.

Saturday, October 7, 2017

Ny/gammel sweater - New/Old Sweater

Somme tider må man erkende, at ting er brugt op! At de faktisk ser triste og kedelige ud, og måske endda er slidt i stykker. Men der er mange grader af brug, og man udskifte, eller kan man måske udbedre.

Det kan være en sofa, som man elsker at sidde i, men som har fået skader af dagligt brug, og som - hvis man er helt objektiv - ikke er særlig pæn mere. Måske kan den ombetrækkes.

Det kan være et par sko, som man går godt i, men som egentlig trænger til udskriftning - og dem kan man for det meste ikke gøre noget ved - bortset fra at købe nye! Eller det kan være noget helt andet.

Da jeg gennemgik mit vintertøj fandt jeg ud af, at jeg havde to sweaters, der ikke rigtig fungerede mere. En sweater er blevet 'degraderet' til overdel til et par yogabukser, som er mit afslapningstøj, både fordi den er behagelig, og fordi den ikke er slidt op. Den anden sweater var helt fin, bortset fra at den var naturfarvet, og efter mange gange vask var farven blevet kedelig.

Så den blev farvet - og jeg har både fået en flot 'ny'sweater, jeg har sparet penge, så jeg er glad! Genbrug er fantastisk!

Rigtig god weekend.
Sometimes you have to admit, when things are worn out! That they look sad and dull, and maybe even are torn. But there are different levels of 'worn', so sometimes you have to replace, and sometimes you can repair.

It can be a sofa, which you love, but has the wear and tear of daily use, and - if you are totally objective - isn't looking good anymore. Maybe it can be upholstered.

It can be a pair of shoes, which feels so good, but actually need replacement. Though there is not much to do about that - except replace them. Or it can be something totally different.

Went I went through my winter clothes, I found out, that I have two sweaters, which don't quite work for me anymore. One sweater got demoted to become the top for a pair of yoga pants, which is my 'leasure' wear, mainly because it still is very comfortable, and because it isn't quite worn out. The other sweater was still very nice, apart from the fact that it was off-white, and after a lot of washing the color became dull.

Now it has a new color - and I have a 'new' beautiful sweater, I have saved money, so I am happy! Re-use is great!

Have a very nice weekend!

Wednesday, October 4, 2017

Babysitter

Jeg ved ikke, hvordan småbørnsfamilier klarer sig, når mor og far har brugt al forældreorloven, og der ikke er en vuggestueplads klar. Det er ikke alle, der er så heldige, at der er bedsteforældre eller venner, der kan træde til og passe den lille ny, og det kan en tung sag at skulle bede om ekstra fri fra arbejde og håbe på forståelse for, at man ikke er tilgængelig et stykke tid yderligere, og hvis man endelig kan det, er der også et økonomisk aspekt.

Favoritfamilien er i den situation, og derfor har jeg fået nyt 'job' i de næste 6-7 uger.

For jeg er så heldig, at jeg har fået lov til at passe Favorit-baby! Det er et job, der kræver opmærksomhed, når Favorit-baby har bestemt sig for at stå på sine gele-ben hele tiden og endnu ikke kan finde ud af at sætte sig ned.

Hun er en meget talende og lattermild baby, så dagen er fyldt med babysnak og meget latter. For udover at være krævende er det sjovt. Rigtig sjovt!

Ikke mindst er det vidunderligt at få lov til at opbygge et forhold til dette lille, nye fantastiske menneske.

Andre fordele? Hm, jeg behøver ikke yderligere motion, og jeg sover godt om natten! :-)


I don't know, how families with small children are managing, when mum and dad no longer can stay at home and don't have a day-care ready, and aren't in the fornunate situation that there are grandparents or friends, who can help them out taking care of the little one. It is a heavy task to ask the employer for a longer leave, and not to be available for more time. Even if you can, there will be an economic aspect.

The Favorite family is in that situation, and that is why I have a new 'job' for the next 6-7 weeks.

Because I am so lucky, that I have become caretaker of Favorite-baby! It is a job, which requires total attention, because Favorite-Baby has decided to get on her jello-legs all the time without having found out, how to get back on the floor again.

She is a very happy and talktative baby, so the day is filled with baby-talk and laughter. So on top of being a demanding job, it is so much fun. 

On top of all this it is wonderful to be allowed to build a relationship to this little, new fantastic human being.

Other advantages? Well, I don't need any extra exercise, and I sleep very well :-)

Monday, October 2, 2017

Mit figentræ - My Fig Tree

Efter at have været den glade ejer af et figentræ i et lille stykke tid, blev det sygt. Jeg fik at vide af en figentræs-ekspert, at jeg skulle smide det ud, for det havde sikkert været sygt fra start! Der ikke var noget at gøre.

Det var jeg ked af, men sådan går det jo en gang imellem. Så jeg klippede det ned, så jeg kunne transportere det (på min cykel!) over til grønt-kontaineren, men jeg satte det udenfor min dør nogle dage, fordi jeg ikke havde tid til at tage mig af det.

Og se nu, hvad det gør!

Jeg har besluttet, at det skal have en chance, selv om det er ret grimt lige nu. Men hvis man kun giver det smukke chancen, går man glip af for meget!
After having been the happy owner of a fig tree for a little while, it became sick. I heard from a fig tree expert, that I should get rid of it, because it probably had been sick from start! There was nothing to do about it.

I was a bit sad about it, but that is what happens now and then. I cut it down, so I could transport it (on my bike) to the compost container, but I put it outside my door for a couple of days, because I haven't had time to do anything about it.

And now look, what it is doing!

I have decided, that I will give it a chance, even though it is quite ugle right now. But if you only give beauty a chance, you will miss out on a lot.

Thursday, September 28, 2017

En dag skal jeg... - Some Day I'm going to...

Det kender vi vist alle sammen. De opgaver, som er ganske små, og som kan ordnes på et par timer, men som vi ikke får taget os sammen til at gøre.

Jeg fik skovlen under en af de ting for et par dage siden! Jeg kan næsten ikke få armene ned!

Mit gamle tobaksskab indholder mange små ting, som betyder noget for mig, men de er egentlig for små til at placere ude i 'fri luft', for hvis ting ligger i skuffer, så de ikke ses, tror jeg ikke på, at de reelt har så meget værdi. Man skal kunne se sine skatte. Så de bor i skabet.

Skabet er meget gammelt, og det er flækket på bagsiden, og det har jeg ikke tænkt mig at gøre noget ved. Men jeg ville male det indeni, så det var lettere at se, hvad der er i det.

Og endelig blev det gjort! Det er en fantastisk følelse, og når jeg så tænker på, hvor længe jeg har gået rundt om den opgave, forstår jeg det slet ikke. Det tog ingen tid. Det var ikke besværligt.

Det skulle bare gøres!


Som det var - As it was

 Før - Before

 Efter grunding - After 1st coat

Det pyntede! - So nice!

I think that we all know them. The tasks, which are quite small, and which could be done in a couple of hours, but which we never get around to do.

I nailed one of those tasks the other day! I cannot stop cheering!

My old tobacco cabinet contains a lot of small things, which means something to me, but they are to small to place out 'in the open'. Because if stuff is hidden away in drawers, I don't believe, that they really mean that much. You should be able to see your treasures. So they live in the cabinet.

The cabinet is very old, and the back is split, but I am not going to do anything about that. But I wanted to paint it inside, so it was easier to see, what it contains.

So it has finally been done! It is a great feeling, and when I think about, how long I have been running around it without doing anything, I don't understand it. It took no time. It wasn't a big job.

It just had to be done!

Monday, September 25, 2017

Istandsættelse - Maintenance

Som jeg fortalte i går, skal jeg genhuses, og det er så småt begyndt at røre på sig i mit hoved.

Hele projektet er være undervejs siden 2008! - og jeg har siddet i en del beboerudvalg, fordi jeg har syntes, at det er spændende, og nu bliver det første spadestik taget i slutningen af oktober. Derefter vil der blive lavet en prøveopgang, og efter jul går de for alvor i gang.

Jeg bor i den 3. bygning, der skal renoveres, så der kommer til at gå lidt tid, før de kommer til min lejlighed, og tidsrammen ved vi faktisk ikke noget om endnu.

Men jeg er en utålmodig person, så jeg er gået i gang på anden vis. Jeg er begyndt at kigge på mine ejendele. Her tænker jeg ikke på tøj og bløde objekter, men udelukkende møbler. Jeg er begyndt at tænke over, hvilke ting, der skal 'pudses op' og hvilke ting, det ikke er værd at ofre penge på, og hvad jeg skal have med, og hvad der ryger ud.

Min seng og mit spisebord er de vigtigste møbler for mig, og jeg har 6 gamle stole, som er fra en gang i 1960'erne, og de er fantastiske at sidde i, så jeg overvejer at få dem sat i stand. Derfor har jeg kontaktet en møbelpolstrer, som jeg nu skal besøge og se, hvad han kan gøre for mine stole. De bliver sikkert lige så dyre, som hvis jeg køber nye, men jeg er ikke særlig forelsket i særlig mange af de stole, der er fremme nu. Mine stole kan man sidde i en hel aften uden at blive øm i rumpen.

Men en ting er sikkert! Jeg kommer ikke til at købe nye ting til hjemmet i det næste års tid - bortset fra en grøn plante i ny og næ! Det her drejer sig udelukkende om istandsættelse.
As told in my last blog post I am going to be rehoused, and it is starting to rumble in my head.

The project has been on the way since 2008! - and I have been a member of every house committee possible, where tenants were invited. I think that it is quite exciting, and now the upstart has a date late October. They are going to make a 'test build' at first, and after Christmas they are starting for real.

I live in the 3rd building to be renovated, so there will be some waiting time, before they come to my flat, but we still don't know the date.

But I am an unpatient person, so I have started some preparation. I have started to look at my stuff! I am not thinking clothes or other soft objects, but furniture. I have started to think about, which things that should be 'shined up', and which things that aren't worth spending money on, and what should stay, and what should go.

My bed and my dining table are the most important pieces of furniture for me, and I have 6 old chairs from the 1960's, and they are so comfortable, so I am thinking about having them upholstered. So now I have contacted an company, which I am going to visit, so I can see, what they can do with my chairs. The chairs will probably become just as expensive as new ones, but I am not really in love with a lot of the newer furniture. You can sit in my chairs a whole evening without getting a sore bum.

But one thing is for sure - I am not going to buy anything new for my home during this period - except a green plant now and then! This is all about maintenance.

Thursday, September 21, 2017

Genhusning - Rehousing

Det rumler ret meget i mig. Jeg tænker flytning og indretning. Jeg skal nemlig genhuses en gang næste år.

Den ejendom, jeg bor i, skal renoveres, og det trænger den til, og renoveringen bliver så omfattende, at vi ikke kan blive boende under ombygningen. Nogle af lejlighederne - herunder min - skal lægges sammen med lejligheden ved siden af, hvilket vil sige, at den bliver 30 kvadratmeter større. Det bliver en fantastisk lejlighed!

Og alligevel vil jeg ikke blive her. Da jeg flyttede sidste gang, var det fordi jeg byttede 3 værelser med 2.

Jeg brugte så meget tid på at finde noget fornuftigt at bruge det 3. værelse til. Så indrettede jeg det til kontor, men jeg var der aldrig, for jeg greb bare min laptop og satte mig ved spisebordet eller i sofaen. Så det 3. værelse blev en slags opbevaringsplads - jeg brugte det simpelthen ikke.

Så jeg ikke vil have mere plads.
Jeg vil ikke have mere at passe.
Jeg vil ikke betale så meget for kvadratmeter, som jeg ikke bruger.

Så selvom det bliver en af de bedste lejligheder her, så vil jeg bytte til en mindre.

Men inden det bliver aktuelt, skal jeg som sagt genhuses, og det bliver spændende. Jeg får nok ikke mange valg om, hvor jeg vil bo, og den udfordring kan blive ret lærerig. Jeg tror på, at det er godt at blive udfordret en gang imellem. At bo et sted, man ikke selv har valgt, kan blive spændende.

Det kommer I til at høre mere om!

Min udsigt fra mit spisebord - The view from my diningtable

 Udsigten i køkkenet - The view in the kitchen

Udsigten kommer jeg sikkert til at savne, for den bliver svær at erstatte
I am probably going to miss the view, which will be difficult to replace

Lots of things are going on right now. I am thinking move and interior decorating. You see, I am going to be rehoused some time next year.

The building, I live in, is going to be renoveated, and it really needs it. The renovation will be so extensive, that we cannot stay in our flats, while the work is going on. Some of the flats - mine - will be extented with the small flat next door, which means that it becomes approx. 300 sqr feet bigger. It will become a great place!

But I have decided NOT to stay. The reason I moved the last time was, that I had 3 rooms.

I spent way to much time to find something sensible to use the third room for. At a point I made an office, but I was never there, because I just grabbed my laptop and sat down at the dining table or in the sofa. So the room became a sort of storage room - I simply didn't use it.

So I don't want or need more space.
I don't want to have so more to maintain.
I don't want to pay for square meters, I don't use.

So even though it wil become a dream flat, I want to change to a smaller one.

But before this happens I am going to be rehoused, and it is quite exciting. I don't think, that I get much of a choise about, where I am going to stay during the renovation, but I think, that that challenge can be quite a lesson. I believe that it is good to be challenged now and again. So to live a place, which you haven't chosen yourself, can become quite exciting.

You will hear more.

Monday, September 18, 2017

Det er mandag = plantedag! - It is Monday = Plantday!

Ugen ligger åben, og jeg har allerede fået en del fra hånden her til morgen. Jeg havde planlagt lidt i går, og solen i dag får mig bestemt ikke til at blive mindre veloplagt, så det er bare 'to go with the flow'.

Derfor ville jeg - til trods for årstiden - omplante en plante, som jeg har haft en masse år. Af en eller anden grund har jeg ikke set, at han (den er en han!) er groet ud af sin potte - jeg så det i hvert fald ikke før i går.

Så nu har han fået en større potte, og så må vi se, hvordan han reagerer på den. Måske går han i shock!


The week is lying in front of us, and I have already accomplished a lot this morning. I made some planning yesterday, and the sun is definitely helping me along, so now I go with the flow.

I am - in spite of the time of year - going to replant a plant, which I have had for many years. For some reason I haven't noticed, that he (it is a he!) has outgrown his pot - at least not before yesterday.

So now he has a bigger pot, and I am excited to see, how he will react. Maybe he will go into shock!

Friday, September 15, 2017

Fantasy Self

Jeg hørte om 'Fantasy Self' forleden. Måske ved I, hvad det går ud på, men det er helt nyt begreb for mig.

Det går ud på, at man har et billede af sig selv, som ikke er helt korrekt. At man siger til sig selv, at man er sådan en, der... hvad det nu kan være, og mange ting i ens hjem og ejendele kan være et resultat af ens Fantasy Self.

Forklaringen er, at hvis man er en person, der

- ejer et ton kogebøger og aldrig laver mad
- har reolen fyldt med bøger og aldrig læser
- har strikkegarn til flere bluser og aldrig strikker
- har lærreder, pensler og maling og aldrig får malet
- har 15 loppetorvsfund i garagen, der bare lige skal sættes i stand, men aldrig går i gang etc.

så har man et forkert billede af sig selv! Et fantasi-billede om, hvordan man gerne vil være og gøre. Det kan give en masse rod og optage en masse plads på hylderne!

Jeg kunne ikke lade være med at grine, da jeg læste om det - og jeg følte mig så ramt!

Når jeg ser billeder af kvinder i jeans og højhælede sko, så ser jeg mig selv! Og jeg går altid i sneakers, flade støvler eller sandaler. Jeg har fortalt rigtig mange gange om, at jeg ikke kan gå i høje hæle. Nu ejer jeg ikke nogle mere, men jeg har tidligere købt sko, jeg ikke har kunnet gå i! Det billede af mig selv har jeg ryddet op i, men jeg elsker stadig tanken og skal lægge bånd på mig selv, når jeg ser et par skønne sko - som bare vil være splid af penge og tage plads op i mit skab.

Jeg er kunstmaler i svøb! Jeg har altid drømt at male, men jeg har ikke talentet at få hænderne til at lave det billede, jeg har i hovedet. Jeg har dog stadig en kasse med pensler og andet malerudstyr, og den eneste grundt til at jeg har gemt det, er, fordi jeg har mine favorit-børn. Den ældste bruger det gerne og er rigtig dygtig. Men han har det i sig. Jeg planlægger at tegne. Han gør det, fordi han ikke kan lade være!

Jeg har også en ubrugt kaftan, der er mindst 4 år gammel, fordi jeg ser mig selv på stranden med ungerne iført kaftan og badedragt. Sidst jeg var på stranden, havde jeg pirat-jeans på, som jeg rullede op! Men den kaftan bliver hos mig lidt endnu, for det er en fantasi, jeg ikke rigtig har opgivet - selvom jeg ikke p.t. ejer en badedragt!

Men det er godt at få ryddet op i disse ting, for de tager plads op. Ikke kun i skabe og på hylder, men også i vores bevidsthed om, hvem vi egentlig er. Det letter at fjerne alle rejsebøgerne om eventyrere, der sejler ned af floder og klatret i bjerge, når vi nu helst vil til Spanien og ligge ved poolen, eller når vi inderst inde hellere vil løse en krydsord end at læse den tunge litteratur, som står på hylden.

Hvilke fantasier har du, som det kunne være godt at slippe? Det er i hvert fald tid til at rydde disse fantasier ud og give plads til den, du er, og det du egentlig gerne vil.


 Det er et stykke tøj, som jeg ville have afleveret til genbrug for et stykke tid siden, da jeg blev talt ud af det af en veninde, som sagde, at det var godt at have sådan en, når man nu ikke er helt ung mere! Vi er stadig venner :-)

This is a piece, which I would have given to the 2nd hand shop quite a while ago, but I was talked out of it by a girlfriend, who said, that it was a nice thing to have, when you are not quite young amymore! We are still friends :-)


The other day I heard about something called 'Fantasy Self'. Maybe you know, what it is, but it was totally new to me.

It means, that you imagine things about yourself, which isn't quite correct. That you tell yourself: I am one of these persons, who... what ever it can be, and your home and many things in it, can be a result of your Fantasy Self.

The explanation is, that if you are a person, who

- owns a ton of cook books and you never cook
- your bookself is filled with books and you never read
- you have boxes filled with knitting yarn and never knit
- you have canvases, brushes and paint, but never paint
- have 15 good items bought at flea markets, which need a little TLC, but you never get around to fix them,

then you have a wrong perception about yourself! A fantasy picture about, what you want to be like. This can create a lot of clutter and take up a lot of space!

I couldn't help laughing, when I read about it - and it hit me!

When I see photos of women in jeans and heels, I see myself! But I always wear sneakers, flat boots or sandals. I have told you many times about, that I cannot walk in high heels. Now I don't have any anymore, but I have bought a lot of shoes, which I couldn't walk in! It is a picture of myself, which I have decluttered, but I love the thought, and have to restrain myself, when I see a pair of beautiful shoes - which just would be waste of money and take up space in my closet.

I am an artist in the making! I have always wanted to paint, but I don't have the talent to make my hands make the painting, I have in my head! I still have a box with brushes and other equipment, and the only reason that I have kept it is, that I have my favorite-kids. My oldest favorite child uses them a lot and is really good. Drawing is one of his ways of relaxing, so it is in him. I plan to draw. He does it because he has to.

I also have an unused kaftan, which is at least 4 years old, because I see myself at the beach with the kids wearing a bathing suit and a kaftan. Last time I was at the beach I wore a pair of cut off jeans. But the kaftan stays with me a little longer, because it is a fantasy, which I haven't given up on yet  - even though I don't own a bathing suit!

But it is good to declutter these things, because they take up space. Not only in closets and on shelves, but also in our minds, about who we really are. It is liberating to remove all the books about adventurers, which sails down rivers, climbing mountains, when we rather would go to Spain to be at a poolside, or when we rather would make a cross word puzzle and read heavy literature on the book self. 

Which fantasies do you have about yourself, which would be good to let go of? Declutter these fantasies and make room for, who you really are, and what you really want to do.

Wednesday, September 13, 2017

En perfekt regnvejrsdag - A Perfect Rainy Day

Regnen har sået ned i stråler fra morgenstunden, og hvor sjovt er det? Det er måske ikke særlig sjovt, men så er det en dag, som man kan forsøge at gøre god alligevel.

Man kan f.eks. starte med en dejlig morgenmad.
Man kan f.eks. passe et lille favoritmenneske et par timer.
Man kan f.eks. spise frokost med største favorite menneske.
Man kan f.eks. finde nogle gamle æbler i køleskabsskuffen og koge dem til noget, der kan laves dessert af.
Og man kan f.eks. - endelig - begynde på sit strikketøj.

Så en regnvejrsdag kan blive en rigtig dejlig dag - og det blev denne her.
The day started with rain. It rained cats and dogs, and how much fun is that? Maybe not fun at all, but it is a day, but you can make an effort to make it nice anyway.

You can eg. start with a nice breakfast.
You can eg. take care of the favorite baby for a couple of hours.
You can eg. have lunch with the biggest favorite person.
You can eg. find some old apples in the fridge and cook them into something, you can make a dessert of.
And you can eg. - finally - begin knitting your sweater.

So a rainy day can become a really nice day - like this one.

Tuesday, September 12, 2017

Mine UGG sneakers - My UGG Sneakers

Somme tider foretager man et overvejet indkøb, der alligevel ikke falder helt rigtig ud! Eller det er i hvert fald hvad jeg har gjort.

For nogen tid siden købte jeg et par pudderfarvede UGG sneakers, som jeg stadig synes er helt fantastiske. Planen var at købe et par sorte bukser, der havde en stribe ned langs siden i akkurat samme farve, og jeg følte, at det var super gennemtænkt, og jeg skulle bruge outfittet til en speciel anledning.

Mine sneakers blev købt først, og da tiden kom til at købe bukserne, og jeg prøvede dem, fandt jeg ud af, at de ikke fandtes i den længde, jeg bruger, og på det tidspunkt var returneringstiden på mine sneakers overskredet.

Siden har jeg forsøgt at tage dem i brug, men det er ikke rigtig lykkedes, fordi det enten har været for varmt eller for vådt!

Så lige nu er det store smil over planlagte gode indkøb blevet lidt til en grimasse! Måske kan man også i bagklogskabens lys spørge sig selv, om hvor fornutigt det er at købe et par pudderfarvede ruskinds-sneakers!

Jeg tror, at svaret er:

  1. Køb kun dyrt, hvis det er klassikere. 
  2. Hvis det er en trend, så køb kun småting.
  3. Og køb aldrig ind til specielle anledninger. Brug det, du har.
Men jeg synes stadig, at de er flotte, så måske næste forår...!Sometimes you can make totally planned purchases, which don't come out right anyway. Or at least that is, what I have done.

Some time ago I bought a pair of nude colored UGG sneakers, which I still think are fantastic. The plan was to buy a pair of black pants with a stripe in the exact same color down the leg, and I really felt, that I had thought this through. I would wear the outfit for a special occation.

I bought the sneakers first, and when the time came to buy the pants, I tried them on and found that they were too short for me, and at that point the return time for the sneakers had passed.

Since then I have tried to wear them with others pants and jeans, but it hasn't really worked out, because the weather has been too warm or too wet!

Right now the satisfaction of having planned good purchases has sort of become a disappointment! In hindsigth you can ask yourself how sensible it was to buy a pair of nude suede sneaker.

I suppose the answer is:

  1. Only invest your money in classics! 
  2. Only buy the small stuff  when it is a trend!
  3. Never buy anything for 'special' occations. Use what you have!
But I still think, that they are cute, so maybe next spring...?