Thursday, July 20, 2017

Ferie hjemme - Staycation

Når sommerferien fra børnehaven skal holdes hjemme, fordi Næststørste Favoritperson desværre ikke kan holde ferie her i sommerperioden. så er der gang i den.

Der bliver leget meget med lego, og der er energi, der skal fyres af. Største Favoritperson er på fædre-barsel, så der er liv og glade dage med en 4 årig og en baby på 9 måneder!

Jeg har heldigvis fået lov til at være med på sidelinien - og elsker det - så vi tager på ture, finder nye legepladser og leger inde - alt afhængig af vejret.

Nu er favorit-baby blevet så stor, at favorit storebror kan udløse meget latter, men det er jo ikke altid, man kan få opmærksomhed, når man gerne vil underholdes. Men så finder man en måde at få kontakt på!


When the summer holidays from kindergarten is being spent at home, because Second Biggest Favorite person cannot take leave during summer, things are getting lively.

A lot of lego is being built, and energy has to be burned off. Biggest Favorite Person is on paternity leave, so he has his hands full with a 4 year old and a 9 month old baby!

I have been invited to be on the side line  which I love - and we go on trips, find new playgrounds and play indoors - depending on the weather.

Now Favorite Baby has become so big, that Favorite Big Brother can make her laugh out loud, but it is not always, that he reacts, when she wants to be entertained. But even babies can find a way to get attention!

Wednesday, July 19, 2017

På tur med små mennesker - On Tour with Small Persons

Favorit-storebror bliver så køresyg, når han kører i en bil, at han dårlig i en time efter at have kørt i 20 minutter.

Men det skal ikke afholde os fra at tage på tur, så vi startede med attituden, at rejsen var en del af det sjove, og med to klapvogne og masser af oppakning tog vi afsted med offentlig transport, og det gik over al forventning! Der er meget underholdning i et S-tog. 

Vi tog på stranden. Den nærmeste vi kunne finde. Masser af sol, lidt vind og en fin temperatur kombineret med sand og vand og ad libitum melon, gulerødder, knækbrød og yoghurt i køletasken, og så var succesen hjemme. 

Begge de små nød det rigtig meget - og det gjorde vi voksne også. Der skal jo ikke så meget til! Det behøver ikke at være de store dyre ture, der tæller. Denne tur kostede billetterne og en is til hver på vejen hjem. Enkelt er godt. Vi var sammen og havde tid til hinanden.

En virkelig dejlig dag! - og vi sover med garanti godt i nat.

Bellevue strand 
Bellevue Beach in Klampenborg just outside Copenhagen

Favorit-baby er for lille til is, så hun fik frugtmos
Favorite Baby is too small to have an icecream, so she had fruit 

Favorite Big Brother get so carsick, that he stays sick for an hour after have been in a car for 20 minutes.

But that is not going to prevent us from going on a trip, and today we startet out with the attitude that the trip itself was part of the fun, and with two strollers and a lot of bags filled with stuff, we took off with public transport, and it exceeded all expectations! There is a lot of entertainment in a train.

We went to the beach. The closest we could find, and with lots of sun, a bit of wind and a fine temperature combined with sand and water and ad libitum melon, carrots, crispbread and yogurt in the cooler bag, it was a total success.

The littles ones really enjoyed it - and so did the adults. It doesn't take much! It doesn't have to be and expensive trip to an expensive place that counts the most. This trip cost the train tickets and an icecream for each of us. Simple is good. We were together, and had time for each other.

A really wonderful day! - and we will sleep very well tonight.

Monday, July 17, 2017

København lørdag formiddag - Copenhagen Saturday At Noon

København er støj, trafik, mange mennesker, shopping og travlhed. Men København er også stilhed, åbne pladser, afslapning og leg.

I lørdags var jeg inde i byen for at gøre nogle indkøb, som jeg vil fortælle om senere, og jeg tog en pause med en kop kaffe. Jeg var inde ved Torvehallerne, som er et spændende sted med mad og drikke af alle slags og alt af høj kvalitet. Det skal opleves, hvis man er her.

Lige bag ved er der lavet en anden slags rekreativt område, som er bygget op af fliser og cement omgivet af meget smukke gamle huse. Det er store kontraster, men det fungerer.

Det gjorde ikke min lille pause dårligere, at solen skinnede fra en skyfri himmel. Så man kunne bare nynne Hot Town, Summer in the City.

Israels Plads med Torvehallerne i baggrunden
Israels Plads with Torvehallerne in the background

 Jeg kan godt lide moderne byggeri, men huse bliver ikke meget smukkere end disse
I like modern architecture, but houses don't get much more beautiful than these.

Plads til leg - Room for games and play

- og plads til lidt kærlighed til både dyr og mennesker
- and space for a little love for people and animals

Copenhagen is noice, traffic, crowds, shopping, and business. But Copenhagen is also quiteness, open spaces, relaxation and play.

On Saturday I was in the city to shop for some items, I will tell you about later, and I took a break with a cup of coffee. I was at Torvehallerne, which is a very exciting place with food and drinks of all kinds and of very high quality. You have to visit, if you are here.

Right behind Torvehallerne is another kind of recreative area made of tiles and concrete surrounded by beautiful old houses. Big contrasts, but it works.

My little break became even better, as the sun was shining from a clear blue skye. All you could do was to hum Hot Town, Summer in the City.

Wednesday, July 12, 2017

Samler du på projekter? - Do You Collect Projects?

Jeg har før skrevet om dette her, men det er noget, jeg møder så meget meget under oprydninger.

Det drejer sig om mennesker, der lader sig inspirere, og der findes ikke noget bedre end at lade sig inspiere. Man bliver glad. Det er en positiv insprøjtning.
 • Man går en tur, finder nogle flotte kogler, samler dem sammen og går hjem med en fantastisk ide til at lave et kogletræ til jul. Der er masser af tid til jul!
 • Man ser i en tv-udsendelse, at der er nogen, der har syet det flotteste sengetæppe af gamle jeans, og man har 3-4 par liggende, som er 'krøbet i vask', og nu kan de blive brugt. Så man går ud og køber tråd, bånd og foer til projektet. "Så har jeg det hjemme, til når jeg får tid".
 • Man ser en, der har malet et abstrakt maleri og klistret billeder af børn og venner på. Det ser super-cool ud, og et lærred koster næsten ingenting, det er ikke svært at male lidt krims-krams på, så det køber man næste dag. Og maling og lim. "Jeg skal bare lige have det malet og udvalgt billederne og få dem printet".
 • Man ser nogen, der har købt nogle syltetøjsglas på loppemarked, og nu bruger det til opbevaring af alle slags. Til clips, til blyanter, til viskelæder og småting, og der er sat mærker på med dymo. Man går ud og køber nogle glas (de koster ikke så meget) og nogle klistermærker (en dymo koster meget), og så skal man bare rydde op på hylden og i skuffen, så er det i orden.
 • Man ser noget smukt stof, som ville være flot at sy lunchservietter af til påskefrokosten, og det er på tilbud, så det er billigt. Og så skal man bare have kantebånd og sytråd. Og der er masser af tid til påske.
Og så går man ud og køber 2-3 plastickasser til at opbevare det altsammen i. Det hele har kostet en (nu passiv) formue og tager en pokkers masse plads op, men det er ikke det eneste. Man er blevet belastet af at have en masse kasser fyldt med ting, som man 'skal' lave og selv om man egentlig gerne vil, kommer det til at føles som en pligt. Glæden siver ud.

Er der nogen, der genkender sig selv? Det gør jeg - og jeg ved, at jeg ikke er den eneste.

Jeg har lært af skade, så jeg har max. ét - 1 - kreativt projekt i gang. Der bliver ikke købt ind til mere eller andet, før det er færdigt.

Hvis jeg får en god ide, skriver jeg den op i en lille notesbog, og så ligger den, til jeg er færdig med det, jeg arbejder på nu. Så tager jeg et kig, og jeg må indrømme, at 97% af ideerne holder ikke efter anden gennem-tænkning. De passer hverken til mit liv eller til mit hjem. Men det er gode ideer! Fine ideer! Dejlige at tænke på. Så jeg lader dem blive ved tanken.

Jeg har lært, at jeg bliver meget gladere af ikke at give efter for et pludseligt indfald, som jeg agerer for hurtigt på.

Fik en hel buket af disse skønheder i går!
Got a big bouquet of these beauties yesterday!


I have written about this before, but it is an issue, I see so much when de-cluttering.

It's about people, who get inspired, and there is nothing better than getting inspired. You become happy. It is a positive injection.
 • You go for a walk an find some pine cones, collect them and go home with the idea of making a cone-tree for Christmas. Christmas is still far away.
 • You watch on tv, that somebody has sewn the most fantastic blanket from old jeans, and you have 3-4 pairs laying around, which have 'shrunk in the wash', and now there is a use for them. So you go buy sewing thread, trimmings and backside material for the project. "So now I have it, for when I get the time to make it".
 • You see oneone, who has painted an abstract painting and glued photos of family and friends on. It looks super cool, and a canvas costs nothing, so you buy it the next day. And paint and glue. "Now I just have to paint something, choose the photos, print them and glue them on".
 • You see someone, who has bought mason jars at a flee market, and now is using them for storing all sorts of small stuff. Paper clips, crayons, erasers etc, and each jar has little dymo signs telling, what to put into it. You go and buy the jars (they are quite cheap) and some labels (a dymo is expensive), and then you just have to de-clutter the shelves and the drawer for small stuff, print labels, and fill them.
 • You find a piece of beautiful material, which would be so nice to make place mats of for Easter lunch, and it is on sale, so it is quite cheap. You just need some trimming and thread, and Easter is long time ahead.
Then you go an buy 2-3 plastic boxes to store all these projects in. Now a lot of (passive) money has been invested, and it takes up a lot of space, but that is not the only thing. You are being tied down by a lot of boxes filled with things, you 'have to' do. Even though you really want to do all this, it becomes a duty. The happiness takes off.

Anybody, who recognizes themselves? It do - and I know, that I am not the only one.

I have learned by experience, so I have max one - 1 - creative project going. No purchaces wil bee made, before the ongoing one is finished. 

If I get a good idea, I write it down in a small notebook, and it staying in place, until I am done with my present project. Then I take a look, and I have to admit, that 97% of the ideas don't take off after second thought. They don't fit my life or my home. But they are good ideas! Really fine ones. And nice to think about. So I stay with the thought.

I have learned, that I am happier with not giving in for sudden impulses, which I act too quickly on.

Monday, July 10, 2017

Design kopier - Design Copies

Jeg er helt med på, at vi alle køber kopier af møbler, tøj, sko, køkkenudstyr osv.  Noget bliver vist i en eksklusiv udgave, og straks er der nogle, der kopierer. Sådan opstår trends.

Men der må være grænser. Når jeg ser en sko, som den nedenfor på fotoet, spørger jeg mig selv, hvordan en producent kan finde på at producere sådan noget. Jeg spørger mig selv, hvordan en forretningsindehaver kan finde på at købe varen ind, og til sidst spørger jeg mig selv, hvem i alverden der ønsker at gå med sådan en sko. Den er af tydelig dårlig kvalitet, der prøver at give sig ud for at være noget, den ikke er!

Men, men, men - der må jo være kunder til den. Ellers blev den ikke produceret.

Jeg har en bekendt, der tog til et land i Asien og købte en kopi af en Vuitton taske. Den var ganske veludført, men det, der afslørede den, var syningerne på remmene. Den havde kostet en tiendedel af en original Vuitton taskes pris - som er himmelhøj, ingen diskussion om det - men hun overvejede faktisk at få sin skomager til at sy nogle flotte remme og sætte dem på, så den kunne gå for at være en original!

Der falder min kæde totalt af! Hvis man så gerne vil følge med den strøm, der føler trang til at vise ting frem, så køb dog en original. Alle genkender en kopi.

Men desværre er det os forbrugere, der gør, at sådan noget finder sted, og derfor er det også os, der kan standse det. Enten ved at købe en original, eller at købe noget, der ikke har et navn, men 'bare' er godt håndværk.

- og selvom indersålen er løs, er prisen stadig høj!
- and even though the inner sole is loose, the price is still high!

I am totally aware, that we all buy copies of furniture, clothes, shoes, kitchen ware etc. Something new is shown in an exclusive version, and immediately somebody else will copy. That's how trends appear.

But we have to draw a limit. When I see a shoe, as the one on the photo above, I ask myself, how somebody even get the thought to produce something like this. I ask myself, how a shopkeeper can buy it for his/her store, and then I ask myself, who in the world wants to wear such shoes. It is obviously bad quality pretending to be something it is not!

But, but, but, there are probably a customer for it out there. Otherwise it wouldn't be produced.

I have an acquaintance, who went on holiday to an Asian country and bought a copy of a Vuitton bag. It was quite well made, but what gave it away was the stiching on the handles. The bag had cost a tenth of an original Vuitton bag - which price is sky high, no discussion about that - but she actually considered making her shoemaker make new handles, so it would look like an original. 

That's where I totally flip! If you need to show off, then buy originals. Everybody recognize a copy. 

But infortunately it is us, the consumers, who make this possible, and therefore it is us, who can stop it. Either buy an original, or buy something which hasn't got a name, but 'just' is good craftmanship.

Friday, July 7, 2017

Mentalt forstoppelse - Mental Procrastination

Jeg fik lavet så meget i går - bare ikke det, som jeg egentlig skulle.

Så det var selvfølgelig godt for noget, men det var ikke det væsentlige, der blev gjort. Altså det som jeg selv havde planlagt. Jeg kredsede rundt om det, og så 'blev jeg lige nødt til' at lave noget andet først. Og det var ikke en gang noget, som jeg synes, var spændende. Jeg vaskede bl.a. tøj, og det er jo ikke til at dø af grin over.

Så var der en ven, der sendte en sms, og spurgte, om jeg var hjemme, og det var jeg jo! Så gik den formiddag.

Det var en virkelig hyggelig formiddag, men nu sidder jeg i samme situation igen.

Det er nemlig et arbejde, som jeg rigtig gerne vil lave, men det kommer til at tage tid, og det er noget, som jeg skal gøre mig umage med. Det er mindst en måneds arbejde.

Men jeg går i gang nu, selvom om garnet til min nye sweater ligger lige foran mig - jeg skal bare lige have en kop kaffe til, men så går jeg altså også i gang...!

Hav en rigtig god weekend.

Hvis mit loft ser skråt ud - så er det fordi, at det er skråt!
If my ceiling looks as if it is 'tilting', then it is because it is 'tilting'.

I was doing so many things yesterday - just not, what I had planned to do.

So what I made was good for something, but it wasn't the important thing. It wasn't, what I myself had planned. I circled around it, and then I 'just had to do' something else first. And it wasn't even something fun. I did some laundry, and you don't roll around laughing about that.

Then a friend sent a text asking, if I was home, and I was! Then that morning went by.

It was a really cosy morning, but now I am in the same situation again.

It is work, I actually really want to do, but it will take time, and it is something, which will take all my attention. At least for one month.

But I will start now, even though the yarn for my new sweater is lying right in front of me - I will just have one more cup of coffee, but then I will start...!

Have a really nice weekend.

Wednesday, July 5, 2017

Stresser du? - Are You Stressed?

Så bliv lige her!

Jeg mener ikke, at du skal blive ved med at læse blogs, men hvor befinder du dig? Du sidder sikkert med iPad'en og føler, at du bør gøre noget andet, og hvis stressen lurer, fordi der er 1000 ting, der skal gøres, føler du måske, at det kan være lige meget, for du kan ikke overkomme det alligevel. Men prøv at stille dig selv disse spørgsmål:

Hvorfor føler du dig stresset? Hvad er det egentligt, du føler, du mangler at gøre.
Find de ting, der trigger dig.
Er det fordi tingene skal være på en bestemt måde? Din måde?
Drejer det sig om, hvordan du ønsker verden skal se dig?
Er det dine omgivelser, der forventer noget af dig? - og gør de overhovedet det, eller er det noget, du tror?
Eller er det dine egne store forventninger, altså selvpåførte pligter.
Har du 15 ting på din to-do liste?

Besvar spørgsmålene så ærligt som du kan.

Måske finder du ud af, at du har sat kravene til dig selv meget højt. Så højt, at du ikke kan honorere dem.

Hvordan verden ser dig, kan du ikke bestemme, uanset hvor meget du prøver! Du kan ikke gøre alle tilfreds, og det skal du sandelig heller ikke. Hvis du gerne vil have verden beskriver dig på en bestemt måde, så arbejder du op ad bakke. Glem alt om, hvad 'verden' tænker, og vær aldrig andet end det, du er. Det er alt for anstrengende. Hvis du så mister venner (så er de ikke venner alligevel) eller bekendte, så må du finde nye, som accepterer dig, som du er. Vær dig selv. Alt andet er umuligt at leve med i længden.

Smid to-do listen væk. Den er bare en ekstra stress-faktor. Skriv i stedet for en 'jeg-har-gjort-liste', når dagen er slut. Glem ikke noget. Heller ikke 'jeg har lagt tøj sammen', for alt tager tid. Du vil blive overrasket over, hvor meget du har lavet!

Men det afstresser selvfølgelig ikke lige nu, så find ud af hvad er absolut nødvendigt at gøre lige nu? Det er ALDRIG at få huset til at se pletfrit ud. Eller at få haven til at lige noget fra et haveblad. Eller at skrive en e-mail til chefen kl. 23.

Jo hurtigere du accepterer, at der altid er noget, der skal laves jo bedre. Men det er dig, der styrer, hvad der er vigtigt lige nu. Måske skal du lige nu lege med dit barn, ringe til dine forældre/ven/veninde, kysse og kramme lidt med din partner, eller at gå ud og putte en vask i vaskemaskinen. Det lyder ikke af meget, men det er den vigtige ting at gøre lige nu.

Når det er gjort, kan du planlægge resten af dagen og kigge på, hvad der absolut skal gøres i morgen. Og så skal du ikke gå længere. Tag små skridt. Husk at bede om hjælp. Det er ikke dig, der alene er udset til at bære verden på dine skuldre.

Største favoritperson er lige startet på 3 måneders fuldtids-barsel med 8 måneder gamle favorit baby. Han største mål i går var at få tømt telefonen for billeder - ud over at passe baby. Det synes jeg, var et godt mål - og det lykkedes. Var huset pletfrit? Næh, men det var pænt. Der var lidt, der ikke havde fundet vej til opvaskemaskinen. Der var også legetøj nogle steder. Baby var glad, og Far var glad.

Små mål er gode! Virkelig gode! Resten bliver nok også klaret - bare man ikke gør problemer ud af dem, og storvasken kan være et bjerg, men man kan starte med at vaske det, som skal bruges i morgen!

Tag dagen, som den kommer. Du behøver ikke at løbe så langt i forvejen. Slip kontrollen, ting sker alligevel. Tag livet, som det kommer. Og bliv i øjeblikket. Ellers går du glip af så meget godt.


Then stay around!

I don't say, that you should continue reading blogs, but where are you? Maybe you are sitting with the iPad feeling, that you should be doing something else, and if the stress is just around the corner, because there are 1000 things to be done, maybe you feel, you cannot overcome the whole thing anyway, so it doesn't matter. Then try to ask yourself these questions:

Why are you stressed? What are the things, you feel, you have to do.
Find the things, which feel like a pressure.
Is it because things have to be en a certain way? Your way?
Is it about, how you want the world to see you?
Or is it 'the world' expecting something from you? - and does it really, or are you just imagining it?
Or is it your own big expectations to yourself = self-inflicted duties.
Do you have 15 things on your to-do list?

Answer the questions as honest as you can.

Maybe you will find out, that you have set your own expectation bar too high. So high that you cannot honor you own demands.

How the world sees you, is not for you to control, no matter how much you try! You cannot please everyone, and you don't have to. If you want the world to see you in a special way, you are working up-hill. Forget all about, what 'the world' thinks, and never be anything but yourself. It is too exhausting. If you loose friends (then they are not friends anyway) or contacts, then you have to find new ones, who will accept you, as you are. Be yourself. Everything else is impossible to live with.

Throw out the to-do list. It is an extra stress-factor. Instead make a 'I-have-done-list' at the end of the day. Don't forget the small things. Not even 'I have folded the laundry', because everything takes time. You will be surprised, how much you have accomplished.

But that doesn't de-stress you right now, so find out what is absolutely necessary to do right now, and that is NEVER to make the house spotless. Or to make the garden look like something out of a magazine. Or to write the boss an e-mail at 11 pm.

The faster you accept, that there always will be things to do, the better. But you are the one to control, what is important right now. Maybe it is playing with you child, call your parents/a friend, kiss and hug your partner - or to go do the laundry. It doesn't sound much, but it is the important thing right now.

When that is done, you can plan for the rest of the day and to take a look at, what is absolutely important to do tomorrow. You don't have to go further. Take small steps. Remember to ask for help. You are not selected to be the one, who has to carry the world on your shoulders.

Biggest favorite person has just started 3 months paternity leave with 8 month old favorite baby. His biggest goal yesterday was to empty the phone for photos - apart from taking care of baby. I think, that it was a great goal - and he succeeded. Was the house spot free? No, but it was more than ok. There was a bit, that hadn't found the way into the dishwasher. There were toys different places. But baby was happy, and Daddy was happy.

Small goals are good! Really good! All the rest will probably also be done - if you don't make problems out of it, and the laundry can be a mountain, but you can start washing, what should be clean tomorrow.

Try to tacle the day, as it comes! You don't have to live in the future. Let go of the control, things happen anyway. Take life, as it comes. Stay in the moment. Otherwise you will miss so many good things.

Monday, July 3, 2017

Pudderfarvede sneakers - Powder Colored Sneakers

Efter alt dramaet med posten i fredags, se foregående blogpost, er jeg nu blevet ringet op af postbudet, og han var meget ked af det! Og så er den ikke længere. Han har lovet, at han aldrig gør sådan noget igen og ville iøvrigt gerne komme ud og hjælpe mig med at få pakken ud!

Men den er ude, som I ved, og skoene er fine. Så fine, at jeg bare må vise dem her. Min plan var at købe nogle hvide, men jeg synes, at de her måske er lidt mere diskrete, meget sommerlige - og samtidig lidt anderledes.

Solen skinner i dag, så jeg tror, at de skal 'søsættes'.

Hav en dejlig mandag!

p.s. - og selvfølgelig ryger de gamle sneakers ud. One in - One out!After all the drama with the post last Friday, see the previous blogpost, I had a call from the postman, and he was very sorry! And then that's it! He has promised, that he never will do anything like this again and offered to come out and help me get the package out!

But as you know it is out, and the shoes are fine. So fine, that I will show you the photo. My plan was to have bought white ones, but I thought, that these are a bit more discrete, and very summer like - and at the same time a bit different.

The sun is shining today, so I think that they will have their launch today.

Have a great Monday!

p.s. - and of course the old sneakers goes. One in - One out!

Friday, June 30, 2017

Jeg forstår ingenting! - I understand nothing!

I dag fik jeg en sms om, at mine nye sneakers var blevet afleveret. Skønt! Mine gamle trækker nemlig vand - hvilket ikke er så godt i disse dage.

Så jeg åbnede min postkasse for at se, om der lå en seddel, der viste, hvornår jeg kunne hente den på posthuset. Der lå ikke en seddel. Der lå pakken.

Men jeg kunne ikke få den ud! Den var ikke proppet ind med vold, hvilket jeg først tænkte over senere. Jeg begyndte at flå plastikken af for at se, om den så kunne komme ud, men det kunne den ikke! Jeg fattede ikke, hvordan den var kommet derind! Den havde ikke en skramme.

Indtil en af mine naboer kom og henkastet sagde: "Med mindre fronten har været flået af din postkasse, så er det ikke muligt at putte den der ind!"

Det var slet ikke faldet mig ind (hvor godtroende er jeg?!), og jeg havde ødelagt kassen allerede uden tanke på, at hvis jeg ikke kunne passe skoene, så kunne jeg ikke returnere pakken. Jeg ville bare have den ud.

Min nabo trak i fronten af postkassen, som røg af, og jeg fik endelig kassen ud.

Nu har jeg klaget til postvæsenet, for sådan noget skal standses. Bare fordi man ikke gider skrive en seddel om afhentning og tage pakken med tilbage, skal man ikke drive vold på andres ting eller gå i deres postkasser - selv om man er postbud!

Når jeg er kølet af, vil jeg prøve mine nye sneakers. Man må håbe, at de passer!

Rigtig god weekend!


Today I received a text message about that my new sneakers had been delivered. Great! My old ones take in water - which isn't so good these days.

So I opened my postbox to look for the note telling where to pick up the package. There was no note. There was the package.

But I couldn't get it out! It was totally impossible, and the package didn't have a scratch! So it hadn't been pushed in voilently. I started to pull off the plastic to see, if I then could take it out, but no! I just couldn't comprehend, how it got in there!

Until one of my neighbours came and said: "Unless the front of your postbox has been taken off, it isn't possible, that that box could be put there!"

It hadn't crossed my mind (how gullible am I?!), and I had already ruined the box without thinking about, that if the shoes didn't fit, I could not return them. I just wanted it out.

My neighbour pulled in the front off, and I got the box out.

I have complained to the post, because things like this should be stopped. Just because a person cannot be bothered with writing a note and bring the package back to the post office, he shouldn't be damaging other people's stuff or break into their postboxes - even though you are a postman!

When I have cooled off, I will try my new sneakers. Hopefully they fit!

Have a nice weekend!

Monday, June 26, 2017

Garderobe uniform - Wardrobe Uniform

Man bliver ved med at lære, når man går 'minimalist'-vejen. Man bliver ved med at forfine sine ejendele og sit hjem. At gøre det hele lidt 'skarpere' og mere overlagt.

Mit møde med en stylist lærte mig en masse. Ikke helt hvad jeg havde forventet, men jeg ser det som en lærdom i, hvad jeg - ikke andre - skal gøre for mig. Jeg kunne sikkert bliver mere chick, rå, elegant eller noget helt andet, hvis jeg fulgte stylistens råd til punkt og prikke, men så ville jeg holde op med at være mig. Hvis jeg klæder mig, så jeg føler mig godt tilpas, tror jeg, at jeg bliver pænere, for så glemmer jeg mig selv, fordi det fungerer til det liv, jeg lever.

Jeg har flere gange tænkt på at opbygge en 'uniform', og jeg er i bund og grund en t-shirt og jeans person om sommeren og en sweater/sweatshirt og jeans person om vinteren. Og jeg elsker jakker.
Der vil være undtagelser, og jeg har en denimskjorte, som jeg bruger som en slags jakke med en top under, og det trives jeg også med. 

Men jeg har også to hvide skjorter, som jeg er i tvivl om. De krøller og lever deres eget liv og ikke mit, når jeg har dem på. Lige nu bliver de i skabet, for en hvid skjorte kan se så godt ud, så jeg skal gennemtænke dette her lidt mere. Om jeg (også) på dette punkt skal være 'skarp'. Jeg synes nemlig, at det er svært at finde pæne hvide t-shirts. Enten er de for slaskede eller for gennemsigtige. Der savner jeg lidt en lidt tykkere kvalitet, som man ofte finder i herre t-shirts - men de har ikke udringet hals, så det er ikke bare at købe en af dem!

Basis er nu 4 par jeans og 7 t-shirts. Farverne er lys grå, mørk grå, mørk blå, hvid og sort. En enkelt meget mørk bordeaux har også sneget sig ind.

Så når jeg finder en udendørsjakke, skal der ikke anskaffes mere. Så er jeg 'færdig' - for i år, og jeg tror, at jeg er godt dækket ind til næste år.
 

You keep learning, when you walk the 'minimalist-path'. You keep refining your stuff and your home. Making everything a bit 'sharper' and more deliberate.

My meeting with the stylist taught me a lot. Not quite what I expected, but I see it as a lesson about, what I - not others - should do for me. I could probably become more chick, rock&roll, elegant or something else, if I followed the advice from the stylist to the letter, but then I would stop being me. If I dress, so I feel comfortable, I am sure, that I look better, because then I forget myself, because it is fitting the life, I live.

I have several times thought about building a 'uniform', and I am basically a t-shirt and jeans person in summer, and a sweater/sweatshirt and jeans person in winter. And I love jackets. Of course there will be exceptions, and I have a denim shirt, which I wear like a jacket with a top underneath, and I like that.

But I also have two white shirts, which I am in doubts about. They crinkle and kind of live their own lives and not mine, when I am wearing them. Right now they stay in the closet, because a white shirt can look so good, so I have to think this through a bit more. Weather I (also) should be sharp on this point. Because I think, that it is difficult to find good white t-shirts. Either they are too flabby or too see-through. I miss a thicker quality, which you often find i gents' t-shirts - but they have a different neckline, so I cannot just buy one of those!

The base now is 4 pairs of jeans and 7 t-shirts. The colors are light grey, dark grey, dark blue, white and black. One dark bordeaux has also sneaked in.

So now I need an outdoor jacket, and then it is full stop. I am 'done' for summer, and I think, that I will have a good start for next year, too.

Friday, June 23, 2017

Nye sko - New Shoes

For et par uger siden fortalte jeg om mine oplevelser med en stylist, og her er så skoene, som jeg beholdt! De får det til at se ud, som om jeg har lidt hæl på, hvilket jo altid er klædeligt, men mine fødder kan godt klare den lille vinkel.

Jeg er rigtig glad for dem - og nu skal jeg 'bare' finde det out-fit, som jeg har planlagt, jeg skal have på til en stor fest i august.

Rigtig god Skt. Hans og god weekend til alle. Håber, at vejret holder tørt, og at I får en dejlig aften.

Jeg har ikke planlagt at have gamle jeans på! - I don't plan to wear old jeans!

A couple a weeks ago I told about my experience with a stylist, and here are the shoes I kept. They make me look, as if I am wearing a bit of heal, which always looks good, but my feet can easily take that little angle

I am really happy with them - and now I 'just' have to find the out-fit, which I have planned to wear to a big party in August.

I wish you a great weekend. Here in Denmark we celebrate Sankt Hans tonight, which means that we have bonfires, where we burn the witches, but it seems, that the weather will prevent that a bit today with very fine rain falling :-(

Wednesday, June 21, 2017

Et oprydningsjob - A Declutter Job

Det var rart, at det ikke har været så varmt i dag, for jeg har haft et oprydningsjob. En mand, som jeg tidligere har hjulpet, ønskede at minimere endnu mere, og jeg skal love for, at han er kommet langt.

Før havde han meget svært ved at skille sig af med de mindste ting, men der var sandelig ikke meget slinger i sorteringen i dag.

Det blev til tre bunker: Sælges, gives til genbrugsforretningen og smides ud. Smides ud-bunken var ret stor, som det ses af billedet.

Oprydningen gav - som altid - luft, lys og en god følelse. Det er sandt, at man får det bedre med ikke at være tynget af mange ting.

Missionen fuldført!It is nice, that it wasn't a very warm day today, because I have had a declutter job. A man, whom I have worked with before, had decided to minimize even more, and I must say, that he has come far. 

Earlier he had big problems parting with things, but now he did it all by himself.

It became 3 piles: To be sold, to be given away to the secondhand shop, and trow out. The last pile was quite big, as you can see from the photo. 

The de-clutter gave - as always - air, light and a good feeling. It proved, that you feel better not being tied down by a lot of possessions.

Mission accomplished.

Monday, June 19, 2017

Grønne planter - Green Plants

Jeg følger nogle blogs, som i den sidste tid har bragt en masse billeder med interiørs fyldt med grønne planter, og det ser så dejligt ud.

Jeg havde 3! Nu har jeg det dobbelte, for jeg fandt ud af, at jeg - uden at vide det - har savnet den del af indretning af mit hjem.

Dem købte jeg i sidste uge, og selv om jeg sagtens kunne have købt nogle større af slagsen, vil jeg gerne selv se dem gro. Det er en del af sporten.

Jeg har for en del år siden levet med rigtig mange grønne planter, men fordi jeg er så dårlig til at smide planter ud, selv om de udvikler sig til at blive noget småskravl, minimerede jeg også den del af mit hjem. Men det gør ondt, når en plante skal smides ud, for det er jo mig, der ikke har passet den godt nok, og det er som at smide liv ud.

Nu starter jeg igen i det små, og en potteplante er jo et nemt 'møbel' at flytte rundt med, det giver liv i rummene - og måske bedre luft. En win-win situation.

Ny - New one

 Gammel - Old one

 Ny - New One

Gammel - Old one

 Ny - New One
Meget gammel, 5 fem år - Very old, approx 5 years ole
- og lidt ynkelig - and a bit wimpy!
...men også meget skulpturel - but also very sculptural!

I am following some blogs, which lately has brought a lot of photos with interiors with green plants.

I had 3! Now it has been doubled up, because I found out, that I - without really knowing it - have missed that part of the decoration of a home.

I bought them last week, and I could have bought bigger ones, but I want to see them grow. That is part of the sport.

Some years ago I had a lot of green plants, but I am really bad at getting rid of them, when they develope into wimpy little things, so I minimized that part of my home. I breaks my heart, when I get rid of a plant, because it is my lack of skill not to be able to take care of it . It is like throwing life away.

Now I am starting out small, and a potted plant is an easy piece of  'furniture' to move around with, they give life to a room - and maybe better air. A win-win situation.

Thursday, June 15, 2017

Hyggelige dage... og dårlig mad - Great Days and Bad Food

Jeg har været lidt fraværende her på bloggen, fordi jeg i de sidste dage har haft besøg af en af mine bedste venner fra Jylland.

På ankomstdagen var vi lidt rundt i København og  tog derefter hjem og spiste middag med mine favoritmennesker og hyggede os hele aftenen.

Anden dag tog vi til København og gik vores fødder flade. Han fik lejlighed til at se alle de ting, der bliver bygget rundt omkring, som han læser om i avisen. Han bor på det dejligste landsted med åbne vidder. Jeg elsker at komme der, og det lod til, at han også nyder at komme her. Det er godt at prøve noget andet, og jeg kommer i hvert fald altid hjem med lidt ekstra i overskuds-posen, når jeg har været på besøg i Jylland.

I dag sendte jeg ham godt afsted, og vi talte - og grinede - over den eneste dårlige oplevelse. I går ville vi spise på en restaurant, der ligger ud til en af søerne, restaurant Cassiopeia i Planetariets bygning. Det er den dårligste buffet, vi nogen sinde har oplevet. Og det er ikke kun dårligt - det er også dyrt! Så hvis I er i nabolaget - så gå et andet sted hen!

Senere da vi sad nede ved kanalen med en (god) kop kaffe og talte om alle de steder, vi havde passeret, hvor vi kunne have fået mindst 4 gode, friske sandwiches for samme pris - hver!

Vi valgte at grine af det hele, for vejret var dejligt, og selskabet var godt.

Planetariet - The Planetarium

Som det eneste var udsigten god! - As the only things the view was good!

I have been a bit absent from the blog, because I for the last couple of days have had one of my very best friends from Jutland staying over.

The day of arrival we took a small trip in Copenhagen and later we ate dinner with my favorite people and had a great evening.

The second day we went to Copenhagen again and walked, until our feet were sore. We saw a lot of the new projects around the city. He saw with his own eyes the buildings, which he reads about in the paper. He and his family live in a beautiful small place on the countryside in open landscape. I love to go there, and it seems, that he likes to come here, too. It is nice to try something new, and I visit them, I always come home with a little extra in the 'surplus-bag'.

Today I sent him off again, and we talked - and laughed - of the only bad experience we had had during his stay. Yesterday we wanted to eat in a restaurant, which lies down to one of the lakes, restaurant Cassiopeia in The Planeteria's building. It is the worst buffet, we have ever eaten. And food isn't just bad - it is also expensive. So if you are in the neighborhood, go somewhere else!

Later when we sat by the channel with a (good) cup of coffee, we counted the places, we had passed, where we could have had at least 4 good sandwiches for the same price - each!

We chose to laugh at the whole thing, because the weather was good - and so was the company.

Monday, June 12, 2017

Jeg hyrede en stylist - I hired a stylist

For et par uger siden fortalte jeg om noget, som jeg var i gang med. Det blev udsat, men i fredags blev det til noget.

Jeg havde hyret en stylist!

Fordi: Jeg HADER at shoppe. Jeg moser rundt og kigger, bliver træt og overvældet. og så går jeg hjem. Så efter at have minimeret min sommergarderobe ned til 10 stk. tøj, så jeg det som en mulighed for at få bygget en god grundgarderobe op. Og det skete faktisk også. Bare ikke helt på den måde, som jeg havde regnet med.

Stylisten var sød, sjov og meget, meget dygtig, og det blev en dejlig dag.

Det blev også en dag, som gav nogle rigtig gode erfaringer. Jeg blev opmærksom på forskellige ting i mit valg af tøj, som jeg ikke tidligere har tænkt over. Jeg prøvede bl.a. kjoler, som jeg ellers aldrig går med, og vi kom frem til konklusionen, at selv om jeg selv kunne lide tanken om en kjole, så er det i bund og grund ikke mig - selv om stylisten synes, at der var flere, der klædte mig.

Så jeg kom hjem med 7 'grund'-ting af god kvalitet.

Den gode erfaring: Jeg lærte en anden måde at shoppe på, og jeg lærte at koncentrere mig om missionen.

Den dårlige erfaring: Når man køber ind på den måde, går det hurtigt. Jeg fik ting med hjem, som er fantastiske, men da jeg fik dem på her hjemme, tænkte jeg: "Hvornår skal jeg bruge den?". Meget af tøjet var simpelthen for fint til mit praktiske liv! Jeg har min oprydnings-forretningen, hvor jeg rydder op hos folk. Jeg er meget sammen en med en 4-årig og en på 7 måneder. Jeg cykler og tager på fototure o.s.v.

Så nu har jeg afleveret 6 af tingene igen. Jeg beholdt et par sko, som ganske vist var uanstændigt dyre, men som får mig til at se ud, som om jeg har 'hæl på', selvom det er lidt snyd. Men de er super behagelige, og jeg har ikke i mange år gået i høje hæle, fordi mine fødder ikke kan klare det. Det kan de med de her sko.

De ting, som jeg har afleveret, vil jeg gå ud og finde - stille og roligt - i 'min' version. Jeg er allerede godt i gang :-)

Det var en god erfaring, og det var pengene værd! Jeg lærte bl.a., at jeg har en stil, som jeg bliver nødt til at være tro imod. Så nu forventer jeg, at jeg med min nye lærdom, bliver en - tøjmæssigt - bedre version af mig selv!

Og det vil stadig være en minimalistgarderobe, for shoppedagen lavede jeg en liste over mit tøj til brug for stylisten, og den inkluderer sports wear, vinter- og sommertøj og består af  totalt 40 stykker tøj, 7  par sko/støvler og 6 tasker. Udover dette kommer undertøj, sokker og nattøj. Så det er vel stadig en minimalist garderobe.

Det her var sjovt!

Scene fra et omklædningsrum - A photo from a dressing room

 - og en scene fra torvet udenfor :-)
- and a scene from the flowershop outside :-)

A couple of weeks ago I told you, that I was planning something different. It was postphoned, but last Friday was the day.

I had hired a stylist!

Because: I HATE shopping. I run around trying to find something, get tired and overwhelmed, and then I go home. So after having minimized my summer clothes to 10 pices, I saw it as a possibility to build up a basic wardrobe. And that actually happened. Just not the quite the way, I had imagined.

The stylist was sweet, fun and very, very skilled, and it was a good day.

It also became a day with some good learning. I noticed different thing about my clothes, which I never have thought about. I tried a lot of dresses, which I normally never wear, and we came to the conclustion, that even though I was tempted to buy a dress, it isn't 'me' - even though the stylist thought, that I looked good in a lot of them.

So I came home with 7 'basic' pieces of good quality.

The good experience: I taught another way of shopping, and I learned to concentrate on the mission. It was also a relief, that I didn't have to run in and out of dressings rooms to find new things or sizes. She did that!

The bad experience: When you shop this way, it goes fast. I brought fantastic things home, but when I tried them on here, I thought: "When am I going to use this?" Because much of the clothes was simply too formal for my practical life!

I am a practical person. I have my de-clutter-business, where I go and help people de-clutter. I spend a lot of time with a 4 years old boy and a 7 months old girl. I bike, I go on photo tours etc.

So now I have takes 6 of the purchases back. We found a pair of shoes, which - I have to admit - was indecently expensive - but they make me look as if I am wearing heals. They are super comfy, and I haven't worn heals for hears, because my feet will not let me. But with these ones, they will.

The things, which I have returned, are going to be substituted by the same ones - just my version. I have already started :-)

So it was a good experience, and definitely worth the money. I learned, that I have a style, that I have to be true to. So I expect, that I with this new lesson, will become - clothes wise - a better version of myself.

In this process I made a list for the stylist of all my clothes, and it includes gym wear, summer and winter clothes: In total 40 pieces, 7 pairs of shoes/boots, 6 bags. Underwear, night wear, socks not included. So I guess, that it still is a minimalist wardrobe.

This was fun!

Wednesday, June 7, 2017

Sommer-fødder - Summer Feet

Hvordan kan det være, at det regner så meget, når jeg nu har fået lavet 'sommer-fødder' for første gang i år?

Det er der da ikke nogen mening i - men det er nu dejligt alligevel. Man kan vel kalde det forventningens glæde.

Håber, at vejret er bedre hos jer. Lige nu kunne jeg godt hente nogle tykke sokker frem for at holde varmen.

Da jeg gik hjem iført sandaler, kiggede jeg mig omkring og så kun mennesker med sneakers. Jeg var (kun) lidt misundelig, for jeg kunne sidde og beundre det flotte lakarbejde!


Som I kan se, har jeg allerede zebrastribede fødder!
As you can see, I have zebra striped feet already!

How come, that it rains so much, now when I have had my 'summer-feet' done for the first time this year?

That makes absolutely no sense - but it is nice anyway. I guess, that you could call it the joy of expectation.

I hope, that the weather is better, where you are. Right now I want to find a pair of thick socks just to keep warm.

When I went home wearing sandals, I looked around and saw only people with sneakers. I was (just) a bit envious. Because I could sit and admire the beautiful paintwork :-)

Friday, June 2, 2017

En dag uden planer - A Day without Plans

I morges fik jeg en sms, der ændrede dagens planer. En aftale blev aflyst. Det var selvfølgelig lidt øv, fordi jeg havde glædet mig, men solen skinnede, og pludselig havde jeg fået 'foræret' en dag uden planer - der selvfølgelig straks endte i en masse planer.

Jeg bestemte mig for at gøre en masse småting af den slags, der ikke ses, men som er så dejlige at få gjort. Så det gjorde jeg efter at have givet mig god tid med min morgentræning og morgenkaffe.

Jeg har også fået forberet mad til i aften, i morgen og til fryseren, så jeg føler mig virkelig på forkant!

Så kørte jeg til byen og købte nyt garn til en sweater. Nu er jeg jo færdig med plaiden, og jeg må i gang igen. Jeg hygger mig med det og slapper virkelig af.

Jeg har stadig et par ting på programmet, som jeg vil gøre, og dagen er bare gledet som i olie. Jeg tror, at alle skulle have sådan en dag en gang imellem. En dag uden planer. Hvor man får gjort en masse ting! Det føles virkelig godt.

Så hav en rigtig god weekend og en dejlig Pinse!This morning I received a text message, which changed the plans for today. An appointment was cancelled. Of course that was a bit 'auurgh', because I had been looking forward to it, but the sun was shining, and suddenly I was 'given' a day without plans - which of course ended with a lot of plans.

I decided to do a lot of small tasks of the kind, which you might not see, but which are sooo good, when they are done. And I didn't start, until I had taken good time for my training and my morning coffee.

After that I went to town to buy yarn for a sweater. Now that I have finished the blanket, I have to make some more. I really enjoy it, and it is so relaxing.

I have also prepared food for tonight, tomorrow and for the freezer, so I really feel good.

I still have a few things to do, and the day has really been going smooth. I think, that everybody deserves to get a day like this now and again. A day without plans. You get a lot of things done! It feels really good.

So have a great weekend!

Wednesday, May 31, 2017

Et tab - A Loss

Sammenlignet med liv af alle slags er ting ligegyldige. Liv er de mennesker, vi elsker og omgiver os med. Liv er den natur, vi færdes i.

Og somme tider bliver noget taget fra os. Et menneske. Et dyr. Et stort smukt træ. Og sikkert mange andre ting, som jeg ikke kan komme på lige nu. Det kan være stort eller småt, det er ligegyldigt, når det er noget, der har givet værdi.

I går skulle min lille undulat, Elvis, åbenbart ikke være her i verden mere. Han døde uden smerter - for ham. Men ikke for mig.

Han blev 7 år og 15 dage.

Det var hårdt at vågne i morges uden kvidren og larm fra hans bur. Ikke at høre hans små puslelyde. Ikke at have ham hængende på tremmerne, når han så min morgenmad, som han altid fik en bid af. Han kommer heller ikke til at spise frokost sammen med mig, for han spiste, når jeg spiste. Og i aften skal vi ikke dele lidt knækbrød.

Man siger, at mennesker, der taler med deres dyr, er intelligente. Så er jeg meget intelligent, for Elvis og jeg har talt meget sammen. Lange samtaler om alt fra irritationsmomenter til problemer og glæder.

'Bare' en lille blå fugl - der har givet så meget fornøjelse og nu efterlader så stor tomhed! Det er ikke en god dag!


Hey, du har noget godt på din tallerken, som jeg ikke har smagt!
Hey, you have godt something good on your plate, which I haven't tasted!

Compared to life things of all kinds are totally unimportant. Life is the ones we love and spend time with. Life is the nature, which we walk around in.

And sometimes someone is taken away from us. A person. An animal. A beautiful tree. And probably a lot of things which I cannot remember right now. It can be big or small, but that doesn't matter, when it has been something, which gives value.

Yesterday my little budgie, Elvis, apparently shouldn't be part of this world any more. He died without pain. Without pain for him that is - not for me.

He became 7 years and 15 days.

This morning was hard. Waking up without his twitter and the noise from his cage. Not hearing him eating his seeds and little flutter from his wings. He wasn't hanging on the side of the cage begging for some of my breakfast. He is not going to eat lunch with me either. He ate, when I ate. And tonight we aren't going to share some cripsbread.

It is said that people, who talk to their animals, are intelligent. If so - then I am very intelligent, because Elvis and I have talked a lot. Long conversations about moments of irritation, problems and joys.

'Just' a little blue bird - who has given so much enjoyment and now leaves so much emptiness! This is not a good day!

Monday, May 29, 2017

Ind- og udlisten - The In and Out List

Måneden er ikke helt slut, men her er de ting, der er gået ind og ud i løbet af april og maj.

Jeg ser jo helst, at der ikke kommer mere ind, end der kommer ud, og helt ærligt vil jeg helst have, at der kommer mere ud, så jeg hele tiden 'forfiner' mine ejendele. Med det mener jeg, at hvis noget absolut skal erstattes, fordi jeg bruger, hvad det nu er, så skal det være med noget godt. Jeg regner i hvert fald ikke med, at den nye bradepande skal skiftes ud i løbet af de næste 10 år!

Men hvis noget er brugt op på den ene eller den anden måde, køber jeg ikke noget med det samme. Jeg venter og ser, om jeg ikke allerede har noget, jeg kan bruge i stedet for, og jeg anskaffer nyt, hvis jeg savner funktionen.

Ud-listen:

 • Highlighters, 5 stk. - fordi jeg har en, og fordi de tørrer ud, hvis de ligger for længe. Så nu er de til glæde for andre i genbrugsforretningen
 • Sigte - fordi den gamle begyndte at ruste
 • Billedrammer, 5 stk - fordi jeg har flyttet rundt med dem i kælderen i et års tid - gået til genbrug
 • Notesbog - fordi den var brugt op. Den gamle er ikke smidt ud, den er arkiveret
 • Bradepande - belægningen i bunden var kradset op. Den er smidt i metal-containeren
 • Stor pande - fordi den var så stor, så jeg ikke vidste, hvad jeg skulle bruge den til (en gave, og tak for den, men jeg sender den videre) - altså genbrug
 • Sports t-shirt - fordi jeg sveder i den. Det er ikke en joke, jeg lugter af gnu i den, når jeg sveder. Også genbrug - måske er der nogen, der ikke sveder, når de træner!
 • Sportsjakke - se ovenfor.

Ind-listen

 • Kettlebells, 2 stk. - fordi jeg hele tiden får nye øvelser og nye kompetencer :-)
 • Sigte - fordi jeg manglede den, se ovenfor
 • Bog - fordi jeg har været inde i en læseperiode og var løbet tør for bøger
 • Notesbog - skønt at begynde på en ny og skrive tanker og inspiration ind i
 • Bradepande - en fransk kvalitets-sag med gode håndtag.

MEN det er jo ikke alt sammen et spørgsmål om mindre og bedre. Somme tider er det også et spørgsmål om forandring, og i slutningen af ugen kommer der sikkert flere ting ind i mit hus. Det hører I mere om!

Bevis: Inklusiv støv = bliver ikke brugt! 
:Evidence: Incl. dust = isn't in use!This month isn't quite over, but here are the things, which have gone in and out of my house during April and May.

You know, that I like, that there isn't going more things in than out, and quite honestly I want more to go than to come, because I try to 'refine' my stuff all the time. This means, that if something absolutely has to be replaced, because I use what-ever it is, it has to be replaced with something really good. I am sure that the new baking pan will not be replaced for another 10 years! 

But if  something is going for one reason or anther, I don't buy anything new immediately. I wait and see, if I don't already own something, which I can use instead, and I only buy something new, if I miss the function.

The out list:

 • Highlighters, 5 - because I have one, and because they dry out, if they lay around. So now others can use them. They went to the 2nd hand shop.
 • A sieve - because it had started to rust - went to the metal container
 • Picture frames, 5 - because I have moved them from one place to another in the basement for a year - went to the shop
 • Note book - because I had filled it. It has not been thrown out, it has been archieved
 • A baking pan - because the coating was scratched - to the metal container
 • Big pan - because it was to big, that I didn't know what to use it for (a gift, and thank you for that, but I will pass it on) - to the shop
 • Sport t-shirt - because it makes me sweat - no joke! When I wear it, my sweat smells wilderbeast! This and the jacket went to the shop. Maybe there are somebody out there, who doesn't sweat when exercising!
 • Sports jacket - same as above!

The in list:

 • 2 kettlebells - because I get new competences and new exercises :-)
 • A Sieve - see above
 • A book - because I have entered a period of intense reading, and I ran out of books
 • A noteboog - se above. It is so nice to start on a new one
 • Baking pan - a French quality thing with good handles.

BUT it is not all about less and better, sometimes it is about change, and at the end of this week new things probably will come into my house, and I will give you a hint about that in my next post.

Tuesday, May 23, 2017

Ubrugte gryder og gamle kaffestel - Un-used Pots and Old Coffe Sets

Jeg var på besøg hos en god ven i går, som så småt er i gang med at minimere sine ting, og under samtalen nævnte jeg, at jeg havde fundet et 'gryde', som jeg pludselig havde opdaget, at jeg aldrig bruger. Helt klart bevis på manglende brug: Støv! Og det er ikke godt på køkkengrej :-) - men det er fordelen ved åbne hylder: Der er ikke støv på de ting, man bruger!

Det medførte, at min ven så ud, som om jeg havde opfundet noget nyt. Hun udbrød: "Selvfølgelig, næste trin er mine køkkenskabe".

Så fortalte hun, at hun var i gang med at pakke sin afdøde mors kaffestel ned for at sætte det i kælderen. Før jeg kunne sige noget, tilføjede hun, at hendes søn havde udtrykt ønske om at få det, men da han ikke har plads nu, men regner med at få det, skulle det blive i hendes kælder indtil da. Jeg synes, at det er en virkelig god løsning, for der er - for hendes vedkommende - nu taget hånd om, hvad der skal ske med kaffestellet, og det er ikke hendes mere. Men det fungerer kun, hvis der rent faktisk er lavet en aftale om, at det egentlig tilhører en anden. 

Men tilbage til min 'gryde' - så skal den til genbrugsshoppen, og bradepanden går i metal-containeren, da der nu er ridset igennem belægningen. 

Så jeg skal ud og se på en ny bradepande, og jeg har ide om, at det skal være en rustik fransk 'sag'. 


I was visiting a friend last night, who slowly, but surely, has started minimizing her stuff, and during the evening I mentioned, that I had found a big 'pot', which I suddenly had notice, that I wasn't using. Clear evidence of lacking use: Dust! Not good for kitchenware :-) - but that is the advantage of open shelves: The things, you use, do not collect dust!

That make my friend lighten up, as if I had discovered something new, and she yelled: "Of course, next step is my kitchen cabinets".

Then she told me, that she was packing her late mother's coffee set to put it in the basement. Before I could say anything, she added, that her son had expressed, that he wanted it, but he hasn't got the space now, but eventually will, and it would stay in her basement until then. I think, that it is a really good solution, because - for her - it has been taken care of, and it doesn't belong to her anymore. But it only works, if there is a clear deal about, that it actually belongs to somebody else.

But back to my 'pot' - it goes to the 2nd hand shop, and the baking pan goes to the metal-container, because of the scratches in the bottom.

So I am going to have a new baking pan, and I am planning to buy a French rustic one.