Thursday, September 21, 2017

Genhusning - Rehousing

Det rumler ret meget i mig. Jeg tænker flytning og indretning. Jeg skal nemlig genhuses en gang næste år.

Den ejendom, jeg bor i, skal renoveres, og det trænger den til, og renoveringen bliver så omfattende, at vi ikke kan blive boende under ombygningen. Nogle af lejlighederne - herunder min - skal lægges sammen med lejligheden ved siden af, hvilket vil sige, at den bliver 30 kvadratmeter større. Det bliver en fantastisk lejlighed!

Og alligevel vil jeg ikke blive her. Da jeg flyttede sidste gang, var det fordi jeg byttede 3 værelser med 2.

Jeg brugte så meget tid på at finde noget fornuftigt at bruge det 3. værelse til. Så indrettede jeg det til kontor, men jeg var der aldrig, for jeg greb bare min laptop og satte mig ved spisebordet eller i sofaen. Så det 3. værelse blev en slags opbevaringsplads - jeg brugte det simpelthen ikke.

Så jeg ikke vil have mere plads.
Jeg vil ikke have mere at passe.
Jeg vil ikke betale så meget for kvadratmeter, som jeg ikke bruger.

Så selvom det bliver en af de bedste lejligheder her, så vil jeg bytte til en mindre.

Men inden det bliver aktuelt, skal jeg som sagt genhuses, og det bliver spændende. Jeg får nok ikke mange valg om, hvor jeg vil bo, og den udfordring kan blive ret lærerig. Jeg tror på, at det er godt at blive udfordret en gang imellem. At bo et sted, man ikke selv har valgt, kan blive spændende.

Det kommer I til at høre mere om!

Min udsigt fra mit spisebord - The view from my diningtable

 Udsigten i køkkenet - The view in the kitchen

Udsigten kommer jeg sikkert til at savne, for den bliver svær at erstatte
I am probably going to miss the view, which will be difficult to replace

Lots of things are going on right now. I am thinking move and interior decorating. You see, I am going to be rehoused some time next year.

The building, I live in, is going to be renoveated, and it really needs it. The renovation will be so extensive, that we cannot stay in our flats, while the work is going on. Some of the flats - mine - will be extented with the small flat next door, which means that it becomes approx. 300 sqr feet bigger. It will become a great place!

But I have decided NOT to stay. The reason I moved the last time was, that I had 3 rooms.

I spent way to much time to find something sensible to use the third room for. At a point I made an office, but I was never there, because I just grabbed my laptop and sat down at the dining table or in the sofa. So the room became a sort of storage room - I simply didn't use it.

So I don't want or need more space.
I don't want to have so more to maintain.
I don't want to pay for square meters, I don't use.

So even though it wil become a dream flat, I want to change to a smaller one.

But before this happens I am going to be rehoused, and it is quite exciting. I don't think, that I get much of a choise about, where I am going to stay during the renovation, but I think, that that challenge can be quite a lesson. I believe that it is good to be challenged now and again. So to live a place, which you haven't chosen yourself, can become quite exciting.

You will hear more.

Monday, September 18, 2017

Det er mandag = plantedag! - It is Monday = Plantday!

Ugen ligger åben, og jeg har allerede fået en del fra hånden her til morgen. Jeg havde planlagt lidt i går, og solen i dag får mig bestemt ikke til at blive mindre veloplagt, så det er bare 'to go with the flow'.

Derfor ville jeg - til trods for årstiden - omplante en plante, som jeg har haft en masse år. Af en eller anden grund har jeg ikke set, at han (den er en han!) er groet ud af sin potte - jeg så det i hvert fald ikke før i går.

Så nu har han fået en større potte, og så må vi se, hvordan han reagerer på den. Måske går han i shock!


The week is lying in front of us, and I have already accomplished a lot this morning. I made some planning yesterday, and the sun is definitely helping me along, so now I go with the flow.

I am - in spite of the time of year - going to replant a plant, which I have had for many years. For some reason I haven't noticed, that he (it is a he!) has outgrown his pot - at least not before yesterday.

So now he has a bigger pot, and I am excited to see, how he will react. Maybe he will go into shock!

Friday, September 15, 2017

Fantasy Self

Jeg hørte om 'Fantasy Self' forleden. Måske ved I, hvad det går ud på, men det er helt nyt begreb for mig.

Det går ud på, at man har et billede af sig selv, som ikke er helt korrekt. At man siger til sig selv, at man er sådan en, der... hvad det nu kan være, og mange ting i ens hjem og ejendele kan være et resultat af ens Fantasy Self.

Forklaringen er, at hvis man er en person, der

- ejer et ton kogebøger og aldrig laver mad
- har reolen fyldt med bøger og aldrig læser
- har strikkegarn til flere bluser og aldrig strikker
- har lærreder, pensler og maling og aldrig får malet
- har 15 loppetorvsfund i garagen, der bare lige skal sættes i stand, men aldrig går i gang etc.

så har man et forkert billede af sig selv! Et fantasi-billede om, hvordan man gerne vil være og gøre. Det kan give en masse rod og optage en masse plads på hylderne!

Jeg kunne ikke lade være med at grine, da jeg læste om det - og jeg følte mig så ramt!

Når jeg ser billeder af kvinder i jeans og højhælede sko, så ser jeg mig selv! Og jeg går altid i sneakers, flade støvler eller sandaler. Jeg har fortalt rigtig mange gange om, at jeg ikke kan gå i høje hæle. Nu ejer jeg ikke nogle mere, men jeg har tidligere købt sko, jeg ikke har kunnet gå i! Det billede af mig selv har jeg ryddet op i, men jeg elsker stadig tanken og skal lægge bånd på mig selv, når jeg ser et par skønne sko - som bare vil være splid af penge og tage plads op i mit skab.

Jeg er kunstmaler i svøb! Jeg har altid drømt at male, men jeg har ikke talentet at få hænderne til at lave det billede, jeg har i hovedet. Jeg har dog stadig en kasse med pensler og andet malerudstyr, og den eneste grundt til at jeg har gemt det, er, fordi jeg har mine favorit-børn. Den ældste bruger det gerne og er rigtig dygtig. Men han har det i sig. Jeg planlægger at tegne. Han gør det, fordi han ikke kan lade være!

Jeg har også en ubrugt kaftan, der er mindst 4 år gammel, fordi jeg ser mig selv på stranden med ungerne iført kaftan og badedragt. Sidst jeg var på stranden, havde jeg pirat-jeans på, som jeg rullede op! Men den kaftan bliver hos mig lidt endnu, for det er en fantasi, jeg ikke rigtig har opgivet - selvom jeg ikke p.t. ejer en badedragt!

Men det er godt at få ryddet op i disse ting, for de tager plads op. Ikke kun i skabe og på hylder, men også i vores bevidsthed om, hvem vi egentlig er. Det letter at fjerne alle rejsebøgerne om eventyrere, der sejler ned af floder og klatret i bjerge, når vi nu helst vil til Spanien og ligge ved poolen, eller når vi inderst inde hellere vil løse en krydsord end at læse den tunge litteratur, som står på hylden.

Hvilke fantasier har du, som det kunne være godt at slippe? Det er i hvert fald tid til at rydde disse fantasier ud og give plads til den, du er, og det du egentlig gerne vil.


 Det er et stykke tøj, som jeg ville have afleveret til genbrug for et stykke tid siden, da jeg blev talt ud af det af en veninde, som sagde, at det var godt at have sådan en, når man nu ikke er helt ung mere! Vi er stadig venner :-)

This is a piece, which I would have given to the 2nd hand shop quite a while ago, but I was talked out of it by a girlfriend, who said, that it was a nice thing to have, when you are not quite young amymore! We are still friends :-)


The other day I heard about something called 'Fantasy Self'. Maybe you know, what it is, but it was totally new to me.

It means, that you imagine things about yourself, which isn't quite correct. That you tell yourself: I am one of these persons, who... what ever it can be, and your home and many things in it, can be a result of your Fantasy Self.

The explanation is, that if you are a person, who

- owns a ton of cook books and you never cook
- your bookself is filled with books and you never read
- you have boxes filled with knitting yarn and never knit
- you have canvases, brushes and paint, but never paint
- have 15 good items bought at flea markets, which need a little TLC, but you never get around to fix them,

then you have a wrong perception about yourself! A fantasy picture about, what you want to be like. This can create a lot of clutter and take up a lot of space!

I couldn't help laughing, when I read about it - and it hit me!

When I see photos of women in jeans and heels, I see myself! But I always wear sneakers, flat boots or sandals. I have told you many times about, that I cannot walk in high heels. Now I don't have any anymore, but I have bought a lot of shoes, which I couldn't walk in! It is a picture of myself, which I have decluttered, but I love the thought, and have to restrain myself, when I see a pair of beautiful shoes - which just would be waste of money and take up space in my closet.

I am an artist in the making! I have always wanted to paint, but I don't have the talent to make my hands make the painting, I have in my head! I still have a box with brushes and other equipment, and the only reason that I have kept it is, that I have my favorite-kids. My oldest favorite child uses them a lot and is really good. Drawing is one of his ways of relaxing, so it is in him. I plan to draw. He does it because he has to.

I also have an unused kaftan, which is at least 4 years old, because I see myself at the beach with the kids wearing a bathing suit and a kaftan. Last time I was at the beach I wore a pair of cut off jeans. But the kaftan stays with me a little longer, because it is a fantasy, which I haven't given up on yet  - even though I don't own a bathing suit!

But it is good to declutter these things, because they take up space. Not only in closets and on shelves, but also in our minds, about who we really are. It is liberating to remove all the books about adventurers, which sails down rivers, climbing mountains, when we rather would go to Spain to be at a poolside, or when we rather would make a cross word puzzle and read heavy literature on the book self. 

Which fantasies do you have about yourself, which would be good to let go of? Declutter these fantasies and make room for, who you really are, and what you really want to do.

Wednesday, September 13, 2017

En perfekt regnvejrsdag - A Perfect Rainy Day

Regnen har sået ned i stråler fra morgenstunden, og hvor sjovt er det? Det er måske ikke særlig sjovt, men så er det en dag, som man kan forsøge at gøre god alligevel.

Man kan f.eks. starte med en dejlig morgenmad.
Man kan f.eks. passe et lille favoritmenneske et par timer.
Man kan f.eks. spise frokost med største favorite menneske.
Man kan f.eks. finde nogle gamle æbler i køleskabsskuffen og koge dem til noget, der kan laves dessert af.
Og man kan f.eks. - endelig - begynde på sit strikketøj.

Så en regnvejrsdag kan blive en rigtig dejlig dag - og det blev denne her.
The day started with rain. It rained cats and dogs, and how much fun is that? Maybe not fun at all, but it is a day, but you can make an effort to make it nice anyway.

You can eg. start with a nice breakfast.
You can eg. take care of the favorite baby for a couple of hours.
You can eg. have lunch with the biggest favorite person.
You can eg. find some old apples in the fridge and cook them into something, you can make a dessert of.
And you can eg. - finally - begin knitting your sweater.

So a rainy day can become a really nice day - like this one.

Tuesday, September 12, 2017

Mine UGG sneakers - My UGG Sneakers

Somme tider foretager man et overvejet indkøb, der alligevel ikke falder helt rigtig ud! Eller det er i hvert fald hvad jeg har gjort.

For nogen tid siden købte jeg et par pudderfarvede UGG sneakers, som jeg stadig synes er helt fantastiske. Planen var at købe et par sorte bukser, der havde en stribe ned langs siden i akkurat samme farve, og jeg følte, at det var super gennemtænkt, og jeg skulle bruge outfittet til en speciel anledning.

Mine sneakers blev købt først, og da tiden kom til at købe bukserne, og jeg prøvede dem, fandt jeg ud af, at de ikke fandtes i den længde, jeg bruger, og på det tidspunkt var returneringstiden på mine sneakers overskredet.

Siden har jeg forsøgt at tage dem i brug, men det er ikke rigtig lykkedes, fordi det enten har været for varmt eller for vådt!

Så lige nu er det store smil over planlagte gode indkøb blevet lidt til en grimasse! Måske kan man også i bagklogskabens lys spørge sig selv, om hvor fornutigt det er at købe et par pudderfarvede ruskinds-sneakers!

Jeg tror, at svaret er:

 1. Køb kun dyrt, hvis det er klassikere. 
 2. Hvis det er en trend, så køb kun småting.
 3. Og køb aldrig ind til specielle anledninger. Brug det, du har.
Men jeg synes stadig, at de er flotte, så måske næste forår...!Sometimes you can make totally planned purchases, which don't come out right anyway. Or at least that is, what I have done.

Some time ago I bought a pair of nude colored UGG sneakers, which I still think are fantastic. The plan was to buy a pair of black pants with a stripe in the exact same color down the leg, and I really felt, that I had thought this through. I would wear the outfit for a special occation.

I bought the sneakers first, and when the time came to buy the pants, I tried them on and found that they were too short for me, and at that point the return time for the sneakers had passed.

Since then I have tried to wear them with others pants and jeans, but it hasn't really worked out, because the weather has been too warm or too wet!

Right now the satisfaction of having planned good purchases has sort of become a disappointment! In hindsigth you can ask yourself how sensible it was to buy a pair of nude suede sneaker.

I suppose the answer is:

 1. Only invest your money in classics! 
 2. Only buy the small stuff  when it is a trend!
 3. Never buy anything for 'special' occations. Use what you have!
But I still think, that they are cute, so maybe next spring...?

Thursday, September 7, 2017

Nu er det efterår! - Now It Is Autumn

Så kom efteråret for alvor. Det er lidt koldt, og det regner, men tøjmæssigt er det min yndlings-sæson.

Så i går planlagde jeg at lægge sommertøjet væk, og jeg blev godt nok lidt overrasket, for der var næsten ikke noget at lægge væk.

Min hvide skjorte og mine t-shirts bruger jeg året rundt under sweaters, trøjer og jakker, så de bliver oppe.

Så alt jeg lagde væk var 3 par korte bukser og et par shorts. Ikke andet! Det er første gang jeg har oplevet en tøjrydning, som varede 5 min.

Det er en god fornemmelse, og nu skal jeg til at gennemgå vintertøjet for at se, om der er mangler, eller om der er tøj, der ikke passer eller er blevet for 'ynkeligt'.

Jeg er ved at udarbejde en vinter-ønskeliste, men den kommer jeg tilbage til.

Now Autumn came! It is a bit cold, and it is raining, but when it concerns clothes this season is my favorite.

Yesterday I planned to put away my summer clothes, and I got a bit surprised, because there was almost nothing to put away.

My white shirt and my t-shirts are all-year-around items for me, as I use them underneath sweaters, cardigans and jackets, so they stay, where they are.

So all I put away was 3 pairs of short trousers and a pair of shorts. Nothing else! It is the first time that I have experienced, a clothes packing which lasted 5 minutes!

It is a good feeling, and now I will go through my winter clothes to see if I need some items to make it cohesive, and if there is anything which doesn't fit or look too 'pathetic'.

I am working on a wish list for winter, and I will come back with that.

Monday, September 4, 2017

Min transport - My Transport

Dette er mit køretøj! Min elskede røde cykel, som nu har rundet de 17 år og lidt til. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle klare mig uden.

Jeg havde bil indtil 2000, da jeg blev natteblind i en grad, så jeg ikke kunne se at køre bil i mørke og især ikke i regnvejr. Jeg troede, at jeg ville komme til at savne den, men det gør jeg ikke!

Der er selvfølgelig ture, hvor jeg er nødt til at planlægge lidt mere, end hvis jeg havde haft en bil, men de er så få, at jeg tager det som en oplevelse. Jeg har altid elsket at køre i tog, fordi man kan spise en sandwich, læse en bog, lære nye mennesker at kende eller kigge ud på landskabet, der suser forbi og være helt afslappet. Desuden får man fordelen, at man kommer, når man kommer. Der er ikke noget med at skulle træde på speederen, hvis det går lidt langsomt, for det er jeg ikke herre over.

Jeg sparer også en masse penge. Det er utvivlsomt billigere at køre med offentlig transport, end det er have købe, eje og vedligeholde en bil.

Så min cykel bliver brugt til 'mellem-transport'. Jeg kører alle steder, hvor det kan svare sig, og hvis det er for langt, tager jeg cyklen til stationen og kommer på den måde hurtigt afsted og hurtigt hjem igen.

Og så får jeg motion!

Den har også båret tusindevis af kilo madvarer og andre sjove ting. En madras! Kufferter! - men så kører jeg ikke på den, så trækker jeg bare. Men jeg behøver ikke at bære noget. Børn! (jeg har haft børnestol på). Diverse pakker fra Ikea! Jeg kan meget med min cykel!

Men jeg må indrømme, at jeg er ikke god til at vedligeholde den, så jeg har min cykelmand. Han kan trylle, og jeg kunne sikkert have købt en ny cykel for de penge, som jeg har brugt på reparationer over disse år, men det er ikke vigtigt. Min cykel er produceret for lang tid siden, den er af god kvalitet og kan holde mange år endnu, så den fortjener at blive vedligeholdt - når den nu både bringer glæde og er nyttig. Og så ser den jo også ret godt ud.

Har jeg fået fortalt, at jeg er rigtig glad for den?


It is my transport! My beloved red bike, which now has passed its 17th birthday and a bit more. I wouldn't know how to do without it.

I had a car until year 2000, when I became nightblind to the extend, that I couldn't drive when dark and especially when it also was raining. I thought, that I would miss my car, but I don't!

Of course I take trips, to which I have to plan a bit more, than if I had had a car, but they are few, and then I take it as an experience. I have always loved to go by train, because you can eat a sandwich, read a book, get to know new people or look at the landscape and be totally relaxed. Furthermore you have the advantage, that you arrive, when you arrive. You cannot step harder on the speeder, if things go a bit slow, because you are not the master of the train.

I also save a lot of money. It is undoubtful cheaper to go by public transport, than it is to buy, own and maintain a car.

So my bike is used for 'medium'-transport. I ride it everywhere, where it is possible, and if I have to go far, I take it to the station. Quick trip there, quick trip home. 

And then I get the exercise!

It has carried thousands of kilos of food and other fun stuff. A mattress! Siutcases! - then I don't drive it, just pull it, but I don't have to carry anything. It has also carried children (I used to have a child seat). Packages of all sorts from Ikea! I can do a lot with my bike!

But I have to admit, that I'm not really good at doing any maintanence on it, so I have a bicycle-man. He can make magic, and I could probably have bought a new bike for all the money spent on repair over these years, but that is not important. My bike has been produced a long time ago, it is good quality, and I can have it many years ahead, so it deserves maintanence - as it brings me joy and is useful. And quite goodlooking, too.

Have I told you, that I love my bike?

Wednesday, August 30, 2017

Ind- og Udlisten - The In and Out List

Her kommer ind- og udlisten. Denne gang dækker den over 3 måneder, og jeg ser til min skræk, at der næsten er lige så mange ting på ind-siden som på ud-siden! Det er ikke den vej, jeg gerne vil gå, men så er det jo en fin øjenåbner at have en sådan liste, så jeg er opmærksom på mine indkøb!

Lad os tage den lange ind-liste først:
 1. Sweatergarn – jeg vil strikke en sweater til mig selv, men jeg er ikke kommet i gang endnu.
 2. 4 t-shirts – jeg havde ikke nok at skifte med og vaskede ustandselig.
 3. 2 par sko – et par plateau, der ser ud, som om jeg er på høje hæle og et par UGG sneakers.
 4. 5 grønne planter – 3 små og 2 store (dvs jeg har allerede taget livet af én, så jeg har 4)
 5. Grøn jakke – en varmere sommer-overgangsjakke. Jeg havde ingen.
 6. En festbluse – som krøb helt vildt 1. gang jeg vaskede den!
 7. En hvid skål, som jeg har vist jer. Den er erstatning for en, som jeg baldrede.
 8. En sort top – til at have under blusen, der krøb!
 9. 2 rammer – har fået nye billeder op.
 10. En kurv til alle mine ledninger og chargers. Jeg havde en anden kurv, men den gik i stykker (det ser ud, som om jeg smadrer en masse, men dette var tidens tand!).
 11. Og så har jeg forkælet mig selv med en taske fra Decadent! Mand, hvor er jeg glad for den. Jeg har gået og kigget tasker i 2 måneder! Nyindkøbet skyldes, at jeg har en blå, lidt festlig taske, som jeg er meget glad for, men jeg har brugt den hver dag her i sommer, og det slider for hårdt på den, da den er af blødt skind. Så nu er den blevet fredet fra daglig brug og ophøjet til festtaske, og dagligtasken er nu den nye af det solide skind!
Det er vist det!

På ud-siden ser det sådan her ud:
 1. Et par jeans – ved ikke rigtig, hvad der sker i skufferne om natten, siden ting ændrer form!
 2. 2 bøger – har læst dem, og så skal de videre.
 3. En fleece vest – som jeg aldrig brugte.
 4. En hvid skjorte – har en anden.
 5. Et terassebord – der var mugnet efter en vandskade. Jeg har ingen altan, men når jeg bliver genhuset, så får jeg en... jubii! Men først til næste år!
 6. En kasse mega-clips – jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Jeg skulle bruge én, men det kunne jeg ikke købe, og jeg kunne ikke tiltuske mig en!
 7. 4 kork dækkeservietter – dem har jeg brugt meget, men jeg bruger ikke dug eller dækkeservietter på det bord, jeg har nu.
 8. Et læder kalenderomslag – fra den gang, hvor jeg svansede rundt og så vigtig ud med en læderindbunden kalender.
 9. En meljævner – totalt fejlkøb. Jeg troede, at jeg kunne ryste min proteindrik bedre med sådan en. Det kan jeg ikke. Jeg bruger et syltetøjsglas. Det fungerer.
 10. En sort bluse – den er ikke flatterende for mig mere. Igen det problem med skufferne!
 11. Min Coffee Registry filterkaffe-holder – jeg laver stempelkaffe eller på min Nespresso-maskine. Tre forskellige måder at lave kaffe på var lidt overkill. Så den er solgt.
 12. Min brune taske – efter lange overvejelser har jeg besluttet at sælge den. Da jeg anskaffede den, havde jeg ide om, at den skulle bruges, når jeg havde lyst tøj på. Men sådan formede det sig ikke rigtig.
Det her var ret omfattende, og jeg havde ikke lige ventet, at det ville falde ud på denne måde, men så blev jeg det klogere. 

Jeg tør næsten ikke skrive, at jeg ikke har planer om større indkøb resten af året, men sådan er det lige nu.
Dette er noget af ud-bunken.
This is some of the out pile.


Here comes the in- and outlist. This time it is covering 3 months, and with horror I see, that there are almost as many things going in as there are going out! This is not the way, I want to walk, but then of course it is good to have this list, so I become aware of it.

Let's take the long in-list first:
 1. Yearn for a sweater – I want to knit one for myself, but I haven't had time to start yet.
 2. 4 plain t-shirts – I didn't have enough tops to change with and had to wash all the time.
 3. 2 pairs of shoes – one pair of party shoes and a pair of UGG sneakers.
 4. 5 green plants – 3 small ones and 2 big ones (I allready killed one, so now I have 4)
 5. A green jacket – a summer/autumnjacket. I didn't have any.
 6. A blouse for finer use – which shrunk 2 sizes, when I washed it the first time!
 7. A white serving bowl – replacement for the one I broke.
 8. A black top – to wear with the blouse, which shrunk!
 9. 2 picture frames – I have new photoes on the wall.
 10. A basket for my chargers. The one I had fell apart (it sounds as if I am breaking everything, but this was falling apart all by itself).
 11. And then I have spoiled myself with a new bag from Decadent! I am so thrilled with it! I have been looking at bags for about 2 months. The new purchase was caused by the blue one, I have. It is a very beautiful one, which I have been using all summer, and it is kind of wearing it out a bit, and now I am saving it for more special occations. The blue leather is quite thin, so everyday use was a bit hard on it. So now it is my partybag, and the new one is the everyday one.
That's about it!

On the out list it looks like this:
 1. A pair of jeans – I don't really know, what is happening in my drawers at night, but things change form!
 2. A couple of books – I have read them, and now I pass them on.
 3. A fleece vest – which I never used.
 4. A white shirt – have another one.
 5. A terrace table – which had a lot of mould after a water damage. I don't have a terrace, but I will get one, when I get re-housed – next year!
 6. A box of mega clips – I needed one, but could only buy a box!
 7. 4 cork placemats – I have used them a lot, but I don't use anything on the table, I have now.
 8. A leather calender cover – from when I was running around looking important with a leatherbound calender!
 9. A shaker – totally a mistake to buy. I thought, that I could mix my protein shake better with such a thing. I cannot. I use a jam jar. That works.
 10. A black blouse – it doesn't do anything good for my figure any more.
 11. A Coffee Registry pour-over stand – I make coffe with my French press or my Nespresso. Three ways to make coffee is a bit of an overkill. So now it has been sold.
 12. A brown bag – after some considering I decided to sell it. When I bought it, I had the idea, that it would be good, when I was wearing summer colors. But it didn't quite work for me.
This was quite comprehensive, and I hadn't expected this result, but I got a lot wiser. 

I don't know, if I dare writing that I am not planning any big purchases during this year, but that's how it looks now.

Monday, August 28, 2017

Familien først - Family First

I de kommende uger bliver min blogging måske lidt uregelmæssigt. Jeg plejer at blogge mandag, onsdag og fredag, men der kan komme noget i vejen.

For familien kommer først! Og favoritfamilien allerførst!

Jeg elsker at passe favorit-børnene, og jeg nyder det også i disse dage - dog med lidt malurt i bægeret. Grunden til at jeg er så involveret, som jeg er lige nu, skyldes, at Største Favoritperson har revet skulderen af led! Det er ikke spor sjovt, men langvarigt og bøvlet. Især når man har orlov, og den anden part ikke har mere orlov tilbage!

Men det klares også, og jeg er nu udnævnt til heldags-'opløfter'! En titel, jeg er meget stolt af!

Så hvis jeg ikke er på banen, når jeg plejer, så kommer der nok noget dagen efter!
During the next weeks the blogging might not be as normally on Mondays, Wednesdays and Fridays, which I try to do. But things can happen to change this.

Because family comes first! And the Favorite Family first of all!

I love to take care of the Favorite Children, and I also enjoy it these days - but that is mixed with a sour taste. Because the reason that I am so involved, as I am right now is, that Biggest Favorite Person has dislocated his shoulder! Not nice at all. Especially when he is the one, who is on paternity leave, and the other 'half' has no leave left!

But we will manage this too, and I have been promoted to 'up-lifter'! A titel I am very proud of.

Wednesday, August 23, 2017

Mine favorit-ting

Jeg har fået spørgsmål om, hvilke ting i mit hjem som jeg er knyttet til. Det er ikke mange. De fleste af mine ting er ting for mig. Men der er ting, som jeg rigtig godt kan lide.

Så nu jeg ind imellem vise nogle ting, og jeg starter med vaser. Noget som man kan diskutere, om det er nødvendigt at eje eller ej. For mig ville det være underligt ikke at kunne sætte en blomst eller en gren i vand, så jeg har vaser. Endda flere af slagsen.

Men da jeg har solgt og givet de fleste af de vaser, som jeg har fået gennem tiderne (såkaldte design-items), vil jeg gerne vise, hvad jeg så har blomster i.

De to gamle apotekerglas er helt fantastiske til blomster, man kan finde i naturen, og de er dekorative i sig selv. De to bedste ting forenet: Skønhed med praktiske. Den smalle af dem er især smuk, når der står én gren eller en blomst. Begge glas har jeg fra min mor og ved ikke mere om dem.

Den runde hvide er også til én blomst/gren i den lidt lavere ende. Den har jeg købt en gang for lang tid siden. Der er absolut ingenting trykt i bunden, og jeg gav 75 kr. for den. Ingen hype dér!

Den fjerde- og sidste - er temmelig speciel. Den har tilhørt min mormor og er af presset glas. Den er købt før 2. verdenskrig i Sverige. Så for mig har den historie, og den er perfekt til en købt buket.

Mine vaser står altid fremme. Tomme eller fyldte. De er en del af min dekoration af mit hjem.


I have had questions about, which things in my home I am really attached to. Not very meny, actually! Most of them are things for me. But there are some things, which I like very much.

So now and again I will show you some things, and I will start out with vases. Now you can discuss, if it is necessary to own a vase or not, but for me it would be stange not to be able to put a flower or a branch in a vase. So I have vases. Several in fact.

You know, that I have sold most of the so-called design-icon vases, that I have been given during time, so now I will show you, what I put flowers into.

The two old bottles from earlier days in some pharmacies, and they are fantastic flower vases, especially for flowers found in nature, and the bottles are decorative in themselves. The two best things united: Beauty and practicality. The smallest one is beautiful with one flower or branch. I have both bottles from my mother, and know no more about them.

The round white one is also just for one flower/branch in the smaller end of the scale. I bought it a long time ago. There is absolutely nothing printed in the bottom, and I payed approx. US$ 12/Euro 10 for it. No hype there!

The forth - and last one - is quite special. It has belonged to my grandmother and is made of pressed glass. It is bought before World War II in Sweden. So that is history for me, and it is perfect for a bought bouquet.

My vases are always on display. Empty or filled. They are part of my decoration of my home.


Tuesday, August 22, 2017

Made in China

Jeg var inde på bloggen og lave noget rent teknisk og faldt over en blog post, som jeg har lavet for nogen tid siden.

Det er så lang tid siden, at jeg faktisk har ændret indstilling til min egen attitude. Bloggen hedder: At falde for en dims. Men man udvikler sig jo, og jeg er et helt andet sted i dag. Langt væk fra den indstilling, som jeg lagde for dagen på det tidspunkt.

Den, juleuroen - eller dem begge, har jeg nemlig givet væk uden nogen som helst fortrydelse. Det skete i forbindelse med, at jeg ryddede ud i mine 'design-ikoner'.

For jeg har tænkt over, hvorfor man kalder disse varer sådan - altså design-ikoner. Det meste i den kategori er samlebånds-lavede ting, og så er de vel bare ting som alle andre?! Bare med en masse salgs-hysteri!

Somme tider afgør prisen også, om det bliver et hit. Jo dyrere, jo bedre - for så er det jo ikke for alle at købe det. Men det sker - som planlagt af markedsføringen - alligevel. Det skal være dyrt, men lige netop opnåeligt.

Jeg har stadig et par genstande, som sikkert også ryger hen ad vejen - men jeg bruger dem i øjeblikket i det daglige, fordi de er brugsgenstande. Når de skal erstattes - for man skal jo ikke bare afhænde, for at købe nyt - så bliver det med noget lavet af en lokal håndværker eller kunsthåndværker, både for at få originaliteten ind og for at støtte lokale håndværkere.

Jeg vil - såvidt det overhovedet er muligt! - prøve at undgå masseproducerede produkter, der bliver spyet ud som design-nyheder - altsammen Made in China og udelukkende produceret med henblik på, at de skal være så billige at producere som muligt, og at vi alle skal købe dem, for at der så - når alle har dem - kan 'designes' noget nyt, som vi så skal købe.

Det er mærkeligt, at man kan sælge et produkt, hvor der står 'Made in China' trykt i bunden - eller nakken og tage skyhøje priser for det.

Eller det er måske mere mærkeligt, at vi vil betale for det!

Køb ikke noget, før du har set, hvad der er nedenunder!
Don't buy anthing, before you have checked, what's underneath!

I was doing some maintenance on the blog and stumbled over a blog post, which I have made some time ago.

It is that long ago, that I actually have changed my mind totally. The name of the blog post is: To get soft for a 'thing'. Well, I have developed in a different direction, and I am so far from that today. 

The thing - the Christmas Mobile - or rather both of them, have been handed over to other owners with no regrets what so ever. It happened in connection with the clean-out of my 'design-icons'.

Because I have thought about, why these products are called that - design-icons. Most of them are made on an assembly line, and then they are just 'things' like all others - just with a lot of hype. 

Sometimes the price itself decide, if it becomes a hit. The more expensive, the better - because then it is not for everybody to get is, is it? But it is - as planned by the marketing departments it is exactly the goal. It must be very expensive, but just about reachable.

I still have a couple of things, which I will let go during time, but right now I use them daily, because they are appliances. When they will be replaced - because I don't want to let things go just to buy new stuff - I will get replacements from local craftsmen/women.

I want to - if at all possible - avoid mass produced products, which are being spit out like design news - all made in China and exclusively made as cheap as possible to make the biggest profit, and to make us all buy, and then - when everybody have a special item- something new will be 'designed', which we then will buy.

It is stange, that you can sell a product printed with 'Made in China' in the bottom - or in the collar and demand sky high prices. 

Or maybe it is even more stange, that we will pay for it!

Friday, August 18, 2017

Når man er nødt til at shoppe! - When You Have To Shop!

Nogle gange er man nødt til at shoppe! Det var jeg nødt til i sidste uge.

Jeg har 3 skåle i forskellige størrelser, og jeg bruger dem alle sammen, men i forrige uge var jeg uheldig at tabe den mellemste, og den stod ikke til at redde.

Jeg fandt hurtigt ud af, at det er bøvlet for mig ikke at have en skål i den størrelse, og jeg gik på jagt efter en ny. Den skulle have samme størrelse som den gamle, og den skulle være hvid.

Jeg gik først i de lokale genbrugsbutikker, men der var ingen hvide skåle. Så gik jeg i forretninger, og jeg fandt en del skåle, men faktisk ikke så mange som jeg havde regnet med, og de var alle sammen i nogenlunde samme priskategori.

En skål havde dog nogle fordele frem for de andre. Royal Copenhagen's Hvid Riflet. Det er et klassisk stel, som vil blive produceret i mange år endnu (hvis jeg nu smadrer flere skåle!), og der er brudgaranti. Det vil sige, at hvis den går i stykker inden for de næste 2 år, vil jeg få den erstattet!

Så her er min nye skål. Enkel, smuk og anvendelig - eller 'bare' en hvid skål.

Rigtig god weekend!
Sometimes you just have to shop! I had to last week.

I have 3 bowls in different sizes, and I use them all, but last week I was unlucky losing the middle size one on the floor, and it wasn't to be saved.

I quickly found out, that it was really annoying for me not to have a bowl this size, and I went bowl hunting. It should have a certain size, and it should be white.

First I went to the local 2nd hand shops, but there were not white bowls. Then I went to different shops, and there were some bowls, not not quite as many as I expected, and they were all in the approx. the same price range.

One bowl had some advantages to the others. Royal Copenhagen's White Fluted. It is a classic dinnerware, which will be produced any years to come (if I break one of the others ones!), and they give a breakage guarantee. This means, that if your break something, you can have it replaced within 2 years.

So here is my new bowl. Simple, beautiful and very versatile - or 'just' a white bowl.

Have a nice weekend!

Wednesday, August 16, 2017

Grønne indendørs planter - Green Indoor Plants

For mange år siden levede jeg i et drivhus. Eller det gjorde jeg jo ikke, men jeg havde virkelig mange grønne planter. Men af en eller anden grund forsvandt de uden at blive erstattet.

For nogen tid siden så jeg en bog om indretning med planter, og jeg blev pludselig klar over, at jeg egentlig savnede grønt omkring mig. Så det er jeg ved at gøre noget ved nu. Det er også en let måde at indrette fleksibelt på.

For 2 uger siden - lige op til dåben, se sidste blogindlæg - købte jeg et pænt stort figentræ, og jeg har bestilt en violinbladsfigen, som jeg ikke har fået endnu. Den får I at se, når den kommer.

Men jeg har ikke haft tid til at omplante den før nu, og efter at have 'etableret' en planteplads i køkkenet, har jeg endelig fået den på plads.

Nu skal jeg bare få den til at trives!
Many years ago I lived in a greenhouse. Or - of course I didn't, but I really had a lot of green plants indoors. But for some reason they disappeared without being replaced.

Some time ago I saw a book about decorating with plants, and I suddenly felt, that I missed having plants around me. So now I am doing something about it. It is a nice flexible way to decorate your home.

Two weeks ago - right before the Christening, se previous blogpost - I bought a nice, fairly big fig tree, and I have also ordered a violinleaf fig tree, which hasn't arrive yet. You will see that, when it comes!

But I haven't had time to plant it in a proper pot until now, so after have 'established' a plant space in the kitchen, it is now done.

Now I 'only' have to make it thrive!

Monday, August 14, 2017

Barnedåben - The Christening

Trods regn og mørke skyer var der lys og varme hele dagen. Lille Favorit Baby blev døbt, og Favorit Storebror fik lov til at tørre hendes lille hoved oppe ved døbefonden. Det var et dejligt øjeblik.

Festen var så skøn. Der var god mad, og vi havde dækket op og pyntet, men en god fest kræver, at de mennesker, der deltager, virkelig deltager. Og det gjorde de! Det blev en dejlig lang dag, som de små tog i stiv arm.

Så nu er alle lidt trætte - og meget, meget glade.

Jeg fik ikke taget et billede af pom-pom'erne, der hang på væggene
I never got to take a photo of the pom-poms, which were hanging on the wall

Favorit Baby - 9½ måned - Favorit Storebror passer også på hende!
Favorite Baby - 9½ months - Favorite Big Brother is also watching her!

In spite of rain and dark clouds there was light and warmth all day. Little Favorite Baby was christened, and Favorite Big Brother got the job to wipe off the water of her little head at the baptistery. A wonderful moment.

The party afterwards was so good. There was good food, and we had decorated, but a good party need, that the ones participating, really participate. And they did! It became a wonderful long day, which the little ones managed so well.

So now everybody's a bit tired - and very, very happy.

Wednesday, August 9, 2017

Barnedåb DIY - Christening DIY

Her er travlt. Der er masser at lave før en barnedåb med efterfølgende fest. Og det er skønt!

Jeg leverer noget af dekorationen til lokale og bord, og i går gik jeg i gang med at lave pom-poms, som er virkelig let.

Så det er alt for i dag! Jeg vil 'drukne' mig selv i silkepapir :-)It is busy here. There are lots to do before a Christening and party. And it is so much fun!

I am making some of the decorations of the room and the table, so yesterday I started making pom-poms, which are really easy.

That's all for today! I will 'drown' myself in lots of polkadot paper :-)

Monday, August 7, 2017

Tag magten tilbage! - Take Back The Power!

Har du nogensinde spurgt dig selv, HVORDAN du kan blive ved med at 'behøve' noget? Hvordan du kan blive ved med at ønske dig noget?

Uanset hvem du er – tør jeg næsten godt sige, når du sidder og læser blogs – så har du et hjem. Du har sikkert seng, bord, stole, lænestole, reoler med bøger, skabe med ting og tøj, et køkken fyldt med alt, der vedrører madlavning. Du har sikkert sengetøj, håndklæder og badekåbe. Mad og drikke i køleskabet osv.

Jeg ved, at det ikke gælder for alle - heller ikke her i Danmark – men størstedelen af den vestlige verden lider ikke nød. Så jeg vil ufortrødent fortsætte.

Hvad er det så, der får os til at fortsætte med at købe?

Noget af det skyldes reklamens magt. Vi bliver overdænget med reklamer alle vegne. Det siges, at vi bliver udsat for 3000 reklamer hver dag! Men hvis vi skal undgå dem, skal vi blive indendørs, ikke se tv eller høre radio, ikke åbne laptoppen, o.s.v. Vi skulle også undgå at se andre mennesker, fordi vi ser, hvad andre får og ønsker det samme, fordi vi vil også 'være med'.

Vi accepterer, at nogen fortæller os, at vi behøver den nye bil, den nye parfume, deodoranten o.s.v., der skal gøre os lykkelige! Og vi ved, at det er noget vås! 

Men hvofor gør vi det så?

Fordi vi alle sammen har ting, som trigger os. Jeg har det sådan, at hvis jeg er meget træt og ikke passer min søvn, så bliver jeg sulten kl. 11 om aftenen, og så går jeg ud og spiser noget, som ikke er godt for mig i stedet for at gå i seng og sove. Det er min mad-trigger.

Jeg er sikker på, at der også findes en 'købe-trigger'. Men hvad er det?

Er det noget man har set i et blad? Noget tøj som så godt ud på pigen i S-toget? Er man ked af det? 'Trænger' man bare til noget? Eller veninden/vennen har fået noget nyt og smart? Kedsomhed? Det kan være hvad som helst.

Nogle gange aftaler man bare med nogen at tage til byen og 'ose' lidt, og så falder der let noget ned i plasticposen, uden at tanken egentlig havde været at man skulle bruge penge. Oven i en sådan tur kommer ofte en latte og måske noget at spise, og det kan ikke gøres under 100 kr., så det kan blive et pænt stort beløb på månedsbasis, hvis man går ud og shopper et par gange om ugen. Penge, der kunne have været brugt bedre.

Det er måske ikke tøj eller make-up, der får pengene til at sidde løst. Det kan være en hobby, der 'kræver' nye opdaterede gadgets. Eller det kan være en samling, som man kan udvide hele tiden. Det kan være, at man elsker at gå på loppetorv og gøre et godt fund, som selv om at både ideen om genbrug og de lavere priser er en positiv ting, så ender det med en udgift, fordi man bare lige faldt for noget.

Bestem dig for, at du har, hvad du behøver og ønsker at bruge dine penge mere målrettet - på noget stort, så du virkelig kan føle, at du får noget. Ikke bare en t-shirt her og et par bukser der, eller den nye design-vase, som de allesammen taler om.

Find ud af hvilken situation der udløser din købetrang.

Hvis du lærer at styre dine indkøb - bliver bevidst om, hvad du egentlig har brug for, så bliver det dig, der bestemmer, hvordan pengene bliver brugt, og hvad der skal ind i dit hus.

Ikke nok med det – du er også med til at bremse den sanseløse forbrugsfest, som ikke gavner nogen i verden - bortset fra dem, der spekulerer i den!

Du tager magten tilbage. Over dine penge, din tid og pladsen i dit hjem. Det er en fantastid følelse!
Have you ever asked yourself, HOW you can go on 'needing' something? How you can keep having a wishlist?

No matter who you are - I dare say no matter, since you are sitting reading this blog - I am sure that you have a home.

You probably have a bed, table, chairs, lounge chair, shelves with books, closets with clothes and stuff, a kitchen with everything needed for cooking. You probably have bed linen, towels and a bath robe. Food and drinks in the fridge etc.

I know that it is not like that for everybody - not even here in Denmark - but most of the Western world doesn't suffer. So I will continue without hesitation.

What is it then, that makes us keep buying stuff?

Some of it is the power of advertising. We are overwhelmed with ads everywhere. It is said, that we see 3000 ads every day. If we should avoid them, we should stay indoors, not watch tv or hear the radion, not open the laptop etc. We should also avoid seeing other people, because we see, what others get, and then we want the same.

We accept that somebody tell us, at we need this new car, this new perfume, the deodorant etc., which will make us happy! And even though we know for sure, that it is totally nonsense, we buy anyway!

But why do we do it, when we know better?

Because we all have triggers. I know, that if I am tired and haven't had enough sleep, then I get hungry at 11 p.m., and I go to the kitchen and eat something, which isn't good for me, instead of going to bed. That's my food-trigger.

I am sure, that there also is a 'shopping-trigger'. But what is it? 

Is it happening, when you read magazines? When you se a smart looking person on the train? When yiy are you sad? Do you just 'need' something? Your friend bought something new? Boredom?

Sometimes you go to the mall with a friend without any plans of buying anything, but stuff just 'drops' into your plastic bag without further thinking. Maybe you top it with a latté and something to eat, and this can become quite a big amount every month, if you go shopping a couple of times a week. Money you could have spent betterr.

It might not even be clothes or make-up, which makes the money disappear. It can be a hobby, which demands new updated gadgets. Or a collection, which you can expand all the time. You might love to go to a flea market and make a 'good purchase', and even though buying secondhand and lower prices is a good idea, it is an expense, when you just 'fell for something'.

Try to find out what situation you are in, when your shopping desire releases. 

Realise, that you already have, what you need and that you want to spend your money more deliberate - for something big so you really feel, that you have get something. Not just a new t-shirt or a pair of pants, or the new designer vase, everybody is talking about.

If you learn to control your shopping - become consious about what you really need, then it is you, who decide, how your money are spent, and which things that are entering your house - and not some 'stylish' ads, which makes you feel that you are missing something, and that you have to buy a certain product to be happy.

Not only that - you also take action to stop the senseless comsumer feast, which doesn't benefit anybody - except the ones speculating in it!

You take the power back. Over your money, your time and the space in your home. That is a fantastic feeling!

Friday, August 4, 2017

Overlagt shopping - Deliberate Shopping

Som jeg sagde for ganske få dage siden, fatter jeg ikke mode, og det gør jeg stadigvæk ikke. Men jeg forsøger at gøre nogle gode valg.

Favoritfamilien holder barnedåb denne måned, og den danske sommer kan være lunefuld, så jeg har bestemt mig for at tage en bluse på, der også kan bruges som en jakke. Så kan jeg knappe op, hvis det bliver varmt.

Det kræver selvfølgelig, at jeg har en top på nedenunder, og sådan en har jeg købt. Jeg gennemgik dem, jeg havde og kom til konklusionen, at de faktisk var lidt ynkelige!

Min nye top er en Rosemunde, og nej, jeg er ikke sponsoreret. Toppen er uden pynt, men de findes også med den sødeste blondekant og i mange farver. De er vellavede, behagelige, anvendelige, og så holder de sig pæne meget, meget længe. Desuden er de ikke vanvittigt dyre og er lavet af 70% silke og 30% bomuld. Så hvad skulle man dog kunne klage over?

Det er en god fornemmelse at komme hjem med noget, man på forhånd ved, er godt.

p.s. - og nu må jeg gennemgå mine gamle toppe med friske øjne og se, om der er flere 'ynkelige' eksemplarer og finde ud af, om de er så brugte, at man ikke en gang kan være bekendt at aflevere dem i genbrugsshoppen. Men hvis det er sådan, så må man jo sige, at de har gjort deres job!
As I said a couple of days ago, I don't get fashion, and I still don't. But I try to make good choices.

The Favorite Family is having a christining for Favorite Baby this month, and as the Danish summer is rather unpredictable, I have decided to wear a blouse, which also can be used as a jacket. Then I can unbotton it, if it gets too hot.

Of course that demands that I wear a top underneath, and I have bought one. I went through the ones I had and came to the conclusion, that they actually are rather 'pathetic'.

The new top is a Rosemunde, and no, I am not sponsered. The top is quite simple, but you can also get them with the sweetest lace trimmings and in a lot of colors. They are well made, comfortable, very versatile, and they stay nice looking for a very long time. Furthermore they are not very expensive and are made of 70% silk and 30% cotton. What's to complain about!

It is a good feeling to bring something home, which you beforehand know, is good!

p.s. - and now I have to go through all my tops with fresh eyes and find out, if there are more 'pathetic' ones, and find out, if they are so worn down, that you cannot even give them to the second hand shop. But if that's the way it is, then you can of course say, that they have done their job!

Wednesday, August 2, 2017

Lydbøger - Audio Books

I går aftes så jeg en reklame i tv om lydbøger. Reklamen viste en ung kvinde, der gik en tur på stranden og en mand, der sad ude på vandet i sin båd, og begge havde hovedtelefoner på, så vi kunne forstå, at de lyttede til lydbøger.

Nu ved jeg godt, at det er en reklame, men hvordan får man ideen til at markedsføre, at man går tur ved vandet eller tager ud at sejle for at lytte til lydbøger? Man er vel ude i naturen for at nyde naturen, eller...? Skal man lytte til en krimi, men man kigger på solnedgangen ude over havet?

Lydbøger er fantastiske, når man skal stryge, lave husligt arbejde eller andet trivielt. Eller hvis man vil sidde og strikke, sortere frimærker eller andet, hvor man arbejder med hænderne og samtidig gerne vil høre en god historie.

Men reklamen er et glimrende eksempel på, at vi spreder os for meget. Vi udvander oplevelserne ved at ville have det hele ind på en gang. Det er multitasking, når det er værst.

Nyd oplevelserne, når de er der - når du er der. Når du er i naturen, så bliv der. Lad være med at være i et andet univers.Yesterday I saw a tv ad about audio books. The ad was showing a young woman walking on the beach and a man sitting in his boat out on the sea, both wearing headphones, so we could understand, that they were listening to audiobooks.

Now I know, that it is a tv ad, but how do anyone get the idea to suggest, that you - when sailing or walking at the beach should listen to audiobooks? If you go out into nature, isn't it because you want to enjoy, what you see and hear, or...? Should you be listening to a criminal story while watching the sun set?

Audiobooks are fantastic, when you are ironing, doing domestic chores or something trivial. Or if you want to knit, sort your stamps or do something else with your hands, and be able to listen to a good story while doing, whatever it is you are doing.

But the ad is a great example of, that we spread ourselves too thin. We dilute our experiences trying to do everything at the same time. It is the worst kind of multitasking.

Enjoy your experiences, when they are there - when you are there. When you are in nature, then stay there. Don't be in another universe.

Monday, July 31, 2017

Jeg fatter ikke mode! - I Don't Get Fashion!

Hvad er mode egentlig? Er det modehusene, der laver shows, der giver de kommende trends? Eller er det street style, der (måske) opstår af 'sig selv'. Det er jeg ikke overbevist, da street style ofte er meget 'jo mere underligt, jo bedre'. Men vist af en it-girl, så går alt hjem.

Jeg forstå ikke mode, og af samme grund læser jeg modeblogs og klummer, og jeg hyrede en stylist og blev klogere på mig selv, men  blev stadig ikke klogere på mode, men selvom jeg ikke har meget tøj, synes jeg, at tøj er sjovt.

Men vi vil gerne have vores egen stil, og så ser vi alligevel ens ud. Prøv at sæt dig på en bænk og se på de mennesker, der går forbi. Det er uhyre sjældent, at man ser en person med sin egen stil. 

Man må ikke forveksle klasse med stil, for det er ikke samme. Klasse er forsvundet. Det forsvandt, at vi holdt op med at klæde os 'pænt på', når vi skulle på arbejde, ud med venner eller på besøg. Nu tager vi et tørklæde af og en halskæde på i stedet, tager vores sneakers af og et par stiletter på, og så påstår vi, at vi er festklædt.

For at skelne imellem stil og klasse kunne man sammenligne Jackie Kennedy-Onassis med Cher. Jackie O. havde både stil og klasse. Cher har stil, men hun har ikke klasse. Ingen kritik her - jeg elsker Cher. 

Men stort set render alle vi andre bare rundt og har hverken stil eller klasse. Vi er hverken festlige eller flotte. Vi er bare en gang havregrød.

Det, der udløste dette indspark, var en klumme om street style, som blev bragt i Metro-avisen. Et ungt menneske blev spurgt om, hvad han havde på, og svaret var et par Vans, Levi jeans og en hvid Asos bluse. 

Det var en pæn fyr. Helt bestemt. Men hvorfor fremhæve noget så dagligdags? Bringer det inspiration? Er det sjovt? Spændende? Det var nærmest, som om han bare havde grebet det, der var rent, hvilket selvfølgelig er fint nok. Men er det godt nok til at komme i en street style modeklumme, så behøver vi godt nok ikke gøre os umage mere. Eller måske skulle vi!

Jeg synes, at tøj er sjovt, men jeg fatter ikke mode!
What is fashion? Is it the big fashion houses, who make shows, and set out the course of the coming trends? Or is it street style, which (might) just arrise by 'itself'. I am not convinced, as street style often is 'the stranger, the better'-ish. But if it is shown by an it-girl, anything goes.

I don't understand fashion, and for the same reason I read fashion blogs and articles. I hired a stylist and became wiser about myself, but is still not wiser about fashion, and even though I don't have a lot of clothes, I still think, that it is fun.

We all want our own style, and yet we look the same. Try to sit on a bench for a while and look at the people go by. It is extremely rare, that you see a person with his/her own style. 

You shouldn't mix style with class, because it isn't the same thing. Class has - for most - disappeared. It wasnished, when we stopped dressing 'up' for work, going out with friends or visiting. Now we take off a scarff and put on a necklace, exchange the sneakers with a pair of heels, and then we claim, that we are ready for partying.

As an example you could compare Jackie Kennedy/Onassis with Cher. Jackie O had style and class. Cher has style, but no class. No critisism - I love Cher.

But most of us run around and have neither class nor style. We are not festive or dashing. We are a bowl of oatmeal.

What has released this blog post? Well, the other day on the train I was reading a column about street style in the Metro Paper. A young man was asked about, what he was wearing, and the answer was a pair of Vans, Levi jeans and a white Asos t-shirt.

He is a handsome guy. Not doubts. But why enhance something as common as this? Does it bring inspiration? It is fun? Exciting? I think, that he just had grabbed what was clean in his closet, which of course is fine. But it is fine for a fashion column? If it is, well, then we don't have to make so much effort anymore. Or maybe we should!

I think, that clothes is fun, but I don't get fashion!

Thursday, July 27, 2017

Tilbage fra ferien - Back From Holiday

For mange er ferietiden ved at være ovre, og det kan kreere noget stress. Hverdagen sætter ind, og man skal tilbage i rytmen.

Eller skal man?

Ferie kan være en inspiration til, hvordan man kan gøre hverdagen lettere. Et sommerhus eller et hotelværelse er i reglen indrettet meget rationelt, og der er gode ideer, som man kan snuppe med hjem for at gøre ting lettere.

Indretning kan være en af dem.

 • På feriesteder består et soveværelse af en seng, et sengebord, et klædeskab og ofte en lille kontorsektion.
 • Hvis man er et sted, hvor der er en hel lejlighed, er køkkenet indrettet med præcis de ting, der er brug for. Der er ikke 6 forskellige røreskåle, og heller ikke 4 forskellige salatsæt - bare som eksempel. Til trods for det, er der alt, hvad man skal bruge. Skabene er ikke overfyldte, og det er let at komme til de ting, som man skal bruge.
 • Spisestuen er bord og stole, og afslapningssektionen er en sofa (afstemt efter de antal mennesker, som bor der) og et sofabord.
 • Hvad har man mere brug for? Måske et skab til sine hobbies og så ikke mere. 

Let at holde, let at overskue.

En anden god ting er at rydde op efter sig selv. Det kan selv små børn gøre. Når man er færdig med en aktivitet, rydder man alt væk, som man har haft fingrene i, før man begynder på noget nyt. Det gør underværker.

Før sengetid kan man tage en runde og lægge de sidste ting på plads, for det giver godt humør at komme op til et hus, der ser godt ud.

Samtidig lever man (ofte) med mindre strikse regler i ferien, og selvfølgelig skal der ordentlig mad og sengetid til i hverdagen, men måske har nogle regler udlevet sig selv og kan laves om.

Prøv at tænke 'ferie hjemme', og se om der ikke dukker nogle gode ideer op. Det er et godt tidspunkt
at prøve noget nyt, når man har været væk hjemmefra, og måske ser på det hele med friske øjne.

Velkommen tilbage!The Holiday season is over for a lot of people, and that can create some stress. Everyday life is setting in, and you have to get back into the rythm.

Or must you?

Holidays can be a good inspiration how to make everyday life easier. A summer cabin or a hotel room is usually furnished very rationally, and there are good ideas, which you can grab to take home to make things easier.

So your furnishing at home could be one idea to look at. 

 • In Holiday places the bedroom normally has a bed, a bedside table, a closet and often a small office section.
 • If you are in a holiday flat, the kitchen is a good example of, what you really need. There will not be 6 mixing bowls, and there will not be 4 salad sets - just as examples. Despite this there is everything you will need. The cabinets aren't overstuffed, and there is easy access to everything.
 • The dining area is a table and chairs, and the lounge/living room normally contains a sofa (equal to the numbers of persons living there) and a sofa table.
 • Do you need more? Maybe a cabinet for your hobby stuff and that's it.

Easy to maintain, easy to overview.

Another good thing is to clean up after yourself. Even kids can to that. When you are done with one thing, you put everything back into their places, before you start something new. It makes wonders.

Before bedtime you can make a round in the house and catch up with the rest, and you will be happy the next morning looking at a house, which looks nice.

Often you don't have so strict rules during holidays, and of course good meals and bedtime is necessary on ordinary weekdays. Though it is worth while to think about, if you have outgrown some of your rules, and if new ones could be taken in, which are not quite so restrictive and easier to live with.

Try to think 'holiday at home' and see, if a couple of new ideas come up. It is a good time to try something new, when you have been away from home, and maybe look at everything with fresh eyes.

Welcome back!