Wednesday, December 5, 2018

Vinter Gør-det-selv - Winter DIY

Jeg har ikke haft lyst til at begynde på større projekter her på det sidste. Jeg har stået lidt i stampe. Jeg plejer ellers altid at have noget at rive i.

Men julen står jo for døren med der til hørende festaktiviteter og oven i det er der planlægningen af rejsen i selve julen. Et par uger ind i det nye år får jeg flyttekasser, og så starter pakningen af mine ejendele, og en gang i februar bliver jeg genhuset.

Tanken om alt det har taget en del af mit overskud. Sjovt, hvordan tankegang kan æde af ens energi. Det er som at stå med fødderne i starthullerne uden nogen til at affyre startskuddet.

Men et lille projekt kunne jeg overskue. Og lidt garnrester blev til en hue.

Samtidig blev min lyst til at strikke vækket igen. Så det kan være, at jeg skal ud og finde noget garn til en sweater. På trods af alle de andre ting, der skal ske.

For man skal jo ikke leve i fremtiden. Man bliver nødt til at leve her og nu.I haven't felt like starting bigger projects lately. I have been kind of procrastinating. Normally I have something going on most of the time. But not right now.

There is the Christmas month with all the festive gatherings taking time, and the planning for spending Christmas abroad. A couple of weeks into the new year I will get my moving boxes, then the packing starts, and approx. mid February I am going to be rehoused. 

All this has taken some of my energy. Funny, how thoughts can do that. It is like standing with your feet in the starting blocks without anybody firing the start shot.

But I could deal with a small project, and it became a beanie.

It actually made my interest for knitting wake again. So maybe I am going shopping for some yarn for a sweater. In spite of all the events coming up.

Because you cannot live in the future, you have to do it here and now.

Monday, December 3, 2018

Ønsker... Ønsker ikke - Want... Want not

Nogen gang går man og ønsker sig noget. Man skriver det ned, eller man kommer i tanker om det, når det er jul, fødselsdag eller anden gaveanledning. Det er noget, som gror mere og mere fast i ens hjerne.

Man har en helt speciel ide om, hvad man vil gøre med det. Hvad man vil sætte det sammen med. Det kan være, hvad som helst. En ting til ens hjem, en ting til ens garderobe. Det kan være alt muligt.

Somme tider siger man til sig selv, at man burde egentlig spare op til den ting, eller begynde at søge efter den på nettet.

Men man får ikke taget sig sammen.

Og pludselig er den der! På gavebordet, på nettet, eller hvordan man nu får den i hænde. Og man bliver glad. Virkelig glad. Nu er det mål nået.

Men måske er der en lille ting, der gnaver i ens indre. Noget, der spørger med meget lille stemme: Hvorfor ønskede du dig egentlig det?

Måske glemte man at se, om ens ønske er så gammel, at man er vokset fra det. Måske glemte man, at ens liv har ændret sig, og det ønskede slet ikke er relevant mere. Eller at du måske var blevet forelsket i en trend.

Så man er glad - med måde. Et mål er nået, men måske var rejsen mod målet det mest spændende. For det var ikke en ting, som man kan pakke væk. Det var en følelse af forventning.


Sometimes you have something on your wish list. You write it down, or you think of it, when it is Christmas, birthday or some other day, which comes with gifts. It is something, which stays on your mind.

You have a very specific idea about, what you want to do with it. What you want to put it together with. It can be anything. Something for your home, something for your wardrobe. It can be everything.

Sometimes you tell yourself, that you should start saving for this thing, or look for it on the internet.

But you don't get around to do it.

And all of sudden it's there! On the gift table, on the net, or which ever way you get hold of it. And you are happy. Really happy. Now you have reached your goal.

But maybe there is a little thing biting inside of you. Something which asks with a very little voice: Why did you actually want this?

Maybe you forgot to see, if your wish had become so old, that you had outgrown it. Maybe you forgot, that your life had changed, and the wanted item wasn't relevant anymore. Or maybe you had fallen in love with a trend.

So you are happy - with moderation. A goal has been reached, but maybe the road to the goal was the most exciting part. Because it was not a thing, it was a feeling. A feeling of expectation.

Tuesday, November 27, 2018

Et nyt smykke - A New Piece of Jewelry

For nogle år siden gik den halskæde, som jeg altid gik med, i stykker. Jeg fik den i barselsgave af min mor og far med min søns navn indgraveret på bagsiden. Jeg elsker det smykke. Det er en af mine mest værdifulde ting. Men det kan ikke repareres mere. Det er slidt op! Det var et sølvhjerte i en tyk kæde.

Jeg har ikke siden fundet noget, der kunne erstattet det - det er der nu ikke noget, der kan - men for nogen tid siden så jeg en kæde, som jeg ikke har kunnet glemme. Og nu er den blevet min.

Det er den ene del af historien. Men der er en anden historie, der også er fin. Da jeg kom hjem med kæden, fandt jeg ud af, at det hjerte, jeg havde fået med, ikke kunne gå ind over kæden, så jeg måtte af sted igen for at bytte det.

Da jeg kom ind i forretningen fandt jeg ved et tilfælde ud af, at jeg havde fået kæden til en forkert pris. Jeg havde kun givet halvdelen af prisen for den. Jeg blev lidt forlegen ved det, men bestyreren af forretningen sagde, at det var jo ikke min fejl, men deres, så det skulle jeg ikke slet ikke tænke på, og så fik jeg oven i købet procenter på det hjerte, som jeg byttede mig til, og alt skete med et stort smil og fantastisk betjening.

Jeg har en god fornemmelse af, at der følger noget godt med denne hjertehalskæde.


Some years ago I was wearing the same necklace every day - until it broke. The necklace was a present for me from my parents, when I gave birth to my son, and his name was engraved on the backside. I love that necklace. It is one of my most precious belongings. But it is beyond repair. It has been worn to pieces! It was a silver heart in a thick chain.

I haven't since found anything to replace it - nothing actually can - but a while ago I saw a necklace, which I haven't been able to forget. And now it has become mine, and I am very happy about it. I have always loved to wear a heart around my neck.

That is one part of the story. But there is another nice story connected to it. When I come home, I found out, that the heart, I had chosen, was too small for the chain, so I had to go back to the shop to change it.

When I came into the shop, I accidently found out, that I only had paid half price for the chain. I became a bit embarrassed about it, but the shop manager said, that it wasn't my fault, but theirs, so I shouldn't think anything about it, and on top of that I had a discount on the heart, I bought, and everything was done with a big smile and a fantastic service.

I have a good feeling about, that something good follows this heart necklace.

Friday, November 23, 2018

Min favorit... - My Favorite...

Den er så blød. Så tynd og lækker at have på. Smidig og hverken for varm eller for kold.
Min natkjole!

Ja, det er nok lidt en overdrivelse at kalde det en natkjole, det er mere en nat-t-shirt. Og den er ikke køn. Den er bestemt heller ikke sexet!! - men så dejlig, så dejlig. 

Og den er heller ikke ny. Så forleden morgen, da jeg lå halvvågen, før uret ringede, kløede min albue, og jeg opdagede et hul. Et hul!  Hvad nu? Min yndlingsnatbeklædning kunne da bare ikke været slidt op. Så jeg gik den efter i sømmene, og de holder lidt endnu. Der var bare det her hul. Jeg har for spidste albuer! Jeg tog den på næste aften inklusive hul, men jeg kunne slet ikke abstrahere fra det, og min finger kørte rundt i det, og det blev lidt større.

Næste dag gik jeg og overvejede, om der kunne gøres noget ved det, og så kom jeg i tanker om, at jeg har købt bogen Mending Matters. Efter ca. 5 minutters overvejelse, blev jeg enig med mig selv i, at den sy-teknik vel også kunne bruges på noget andet end denim, silke og hør. Og det kunne den.

Ikke langt fra tanke til handling fik jeg vasket nat-tingen, tørret den, og så begyndte jeg at sy. Jeg er lidt glad for, at Katrina Rodabaugh skriver i sin bog, at det kræver lidt øvelse at gøre stingene lige store, men jeg lod mig ikke gå på og broderede løs!

Det var rigtig sjovt! Det er ikke sidste gang, at jeg reparerer noget på den måde, fordi det virker ærligt og respektfuldt. Lidt som at sige: "Hej, du er gået i stykker, men du har tjent mig godt, og nu vil jeg gøre noget for, at du holder lidt længere, for jeg er glad for dig." Den føles faktisk lidt mere værdifuld nu, hvor jeg har lagt indsats i at bevare den. 

Det er vel, hvad man kan kalde en slags slow fashion.

Rigtig god weekend!It is so soft. So thin and wonderful to wear. Smooth and neither too warm or too cold.
My nightgown!

Well, it is probably an exaggeration to call it a nightgown, it is more at night t-shirt. And it isn't pretty. Nor is it sexy!! - but so good, so good.

And it isn't new either. So the other morning, half awake before the alarm went off, my elbow was itching, and I discovered a hole. A hole! So what now? My favorite night dress couldn't be worn down. So I examined it, and it was otherwise fine. There was just that hole. I have too pointed elbows! I wore it the next night, hole and everything, but I couldn't just ignore it. My finger was twisting and turning around in it, and it became bigger.

The next day I gave it some thought. If it was worth doing something about it, and then I remembered, that I have bought the book Mending Matters. After approx. 5 minutes of consideration, I came to the conclusion, that the described sewing technique probably could be used on cotton, too. And it could.

For me there is never a long distance from thought to action, so I washed the night-thing, dried it, and then I started sewing. I am a bit happy about, that Katrina Rodabaugh writes, that it takes some practice to make the stitches the same size, but I didn't let it discourage me and was sewing like mad!

It was fun! It is not the last time, that I repair something that way, because it seems honest and respectful. Like saying: "Hi there, you have become undone, but you have served me well, and now I will do something for you, because I like you, so you can stick around a little longer." It actually feels more valuable now, when I have made an effort to preserve it.

I guess, that it is kind of slow fashion.

Have a great weekend!

Wednesday, November 21, 2018

Hvorfor fejrer du jul? - Why Do You Celebrate Christmas?

Nu bevæger jeg mig lidt ud på tynd is, men... hvorfor fejrer du jul? Af religiøse årsager? Fordi det snart er solhverv? Fordi det er en tradition, eller fordi du ikke kan blive fri? Det er ikke et spørgsmål, du skal svare mig på, men det kan være godt at stille sig selv spørgsmålet.

Jeg vil godt svare, selv om det bliver meget personligt - jeg fejrer jul af religiøse og kulturelle årsager. Indrømmet jeg går kun i kirke, når jeg er inviteret, for jeg behøver ikke at være et bestemt sted for at fejre den 24.12. Selve juleaften tilbringer jeg med favorit-familien, og det drejer sig om at være sammen. Vores jul er dog blevet lidt anderledes over de sidste 5 år, men det vil jeg fortælle om nogle uger.

Men hele sæsonen giver mig en følelse af, at jeg altid bliver revet midt over, når juleræset sætter ind. Jeg er blevet meget bedre til ikke at lade mig dirigere så meget af travlheden, så jeg somme tider føler mig som en slags tilskurer.

Jeg synes dog, at det er lettere utåleligt, at julen bliver så udvandet, at vi ser julepynt før Halloween - nok en kunstig salgskampagne, som vi har overtaget fra udlandet. At trække en hyggelig tid ud, gør den ikke bedre. Singles Day og Black Friday har jeg intet til overs for. Måske er der nogen, der kan købe et billigt tv, men formålet med alle de nedsatte varer er jo at få os til at købe mere - ford vi er dresseret til at lade os manipulere til ikke at kunne modstå et 'godt tilbud' - for så kan vi jo godt købe lidt mere, ikke?

Når man ser blade og magasiner i disse dage, drejer det hele sig om dyre gaver, masser af sammenkomster med mennesker, man ellers aldrig ser, at alt er perfekt og pyntet op - og selvgjort, alt for meget mad, og resultatet er, at alle er totalt udmattede og meget fattigere den 28. december, fordi alt skal nås, inden for en måned.

Så brems op for det, du ikke føler helhjertet for.
Du skal ikke deltage i alt.
Spis ikke mere, end du føler dig godt tilpas. Mindre, men bedre.
Fokusér på det, der er vigtigt for dig og dine.
Giv dig tid. Reflekter lidt over hvorfor.
Se kun de mennesker, du har lyst til at være sammen med.
Giv dig tid til dem, du elsker.

Det er da et julebudskab!

 Julekassen er tidligt fremme i går - The Christmas box is out early this year


I am going out on a limp now, but...why do you celebrate Christmas? Of religious reasons? Because it soon will be solstice (at least in this part of the world). Because it is a tradition, or because you cannot 'wriggle' your way out of it? It is not a question you have to give me an answer to, but maybe you should ask yourself that question.

I will answer, event thought it is getting very personal - I celebrate Christmas of religious and cultural reasons. Admitted, I only go to church, when I am invited, because I don't need to be in a special place to celebrate Dec. 24th. I celebrate Christmas - the 24th here in Denmark - with the favorite family, and being together is the most important thing. Our Christmas has become a bit different over the last 5 year, but I will tell about that in a couple of weeks.

But the season gives me a feeling of being torn apart, when the Christmas race sets in. Though I am getting better about not letting myself get carried away, I feel, that I have become kind of a spectator.

But I think, that it is somewhat annoying, that Christmas has been kind of worn thin, seeing Christmas decorations before Halloween is even close - yet another sales campaign we have adopted from elsewhere. To make the season last longer, doesn't make it better. Singles Day and Black Friday leaves me cold. Maybe someone can get a cheap TV, but the purpose of the few cheaper items is to make us buy more - because we are trained to be manipulated not to be able to resist a 'good offer', and then we can buy a little more, right?

When you see magazines and articles these days, it is all about expensive gifts, parties with people you normally don't see at all, everything fixed up and perfect, preferably made by yourself, way to much food, so everybody are totally exhausted and broke on December 28th, because so many things have to be bought, and so many things have to be done.

Stop for everything that you cannot go into wholeheartedly. 
You don't have to participate in everything.
Don't eat more, than what makes you feel comfortable. Less, but better.
Focus on what is important for you and your loved ones.
Take time. Think a bit of 'why'.
Only spend time with the persons, you really want to spend time with.
Take time for the ones you love. 

That is a Christmas message!

Friday, November 16, 2018

Julegaver - Christmas Gifts

Jo, jeg får også gaver. Normalt bliver jeg spurgt, om jeg ønsker mig noget, og jeg er et temmelig lavpraktisk menneske, så somme tider er der noget, der står til udskiftning, og tæt på jul og fødselsdag ønsker jeg mig så det. Charmerende, nej, måske ikke. Men jeg bliver super glad, og jeg får ikke noget ind i huset, som bare tager plads op, men noget som jeg virkelig ønsker og har brug for, og giveren ved, at gaven bliver brugt.

Jo, jeg giver også gaver. Til de mennesker, jeg holder af. Jeg ved, at for nogle af dem er det bedste, at jeg laver et 'gavekort' på at passe små favoritmennesker med regelmæssige mellemrum, så der  bliver luft til at være et par, der kan gå ud og være voksne for en aften. De synes, at det er skønt, men jeg ved nu ikke rigtig, om det er en gave til dem eller mig, for synes jeg, for jeg synes faktisk, at det er en gave til mig :-)

De små favoritmennesker får selvfølgelig også gaver, og det er ofte noget, som de kan 'gøre' noget med. Jeg kan ikke lide passivt legetøj. Legetøjet skal ikke lege for dem, de skal have mulighed for selv at kreere med det. Og så får de et beløb på deres opsparingskonto.

Der er også nære mennesker i mit liv, som jeg ikke giver gaver. Jeg har en veninde, som jeg har kendt i over 25 år. Hvis vi giver hinanden gaver, er det som regel uden anledning. Hvis jeg står et sted og ser noget, der 'lige er Ruth', så køber jeg det. Men ellers ikke. Det gør bestemt ikke venskabet ringere.

Nu er det jul og gave-ræs, og en virkelig god tid at se på, hvorfor vi giver gaver og ikke mindst hvordan. Gaver kan godt blive lidt tankeløse. Vi kender alle situationen, hvor vi står og er helt blanke i hovedet og slet ikke kan finde ud af, hvad vi kan give onkel Peter, og så køber vi noget, der koster penge, men ender med at være værdiløst, fordi det er tankeløst.

Så lad os tænke lidt på onkel Peter. Hvordan er hans liv skruet sammen? Kommer han ud? Kan han lide at læse? Har han nogen interesser? Skal vi give en invitation til suppe, hvis det er hans favoritmad? Købe en bog? Tage ham med i biografen? Eller hjælpe ham med at male en væg?

Måske skal vi slet ikke give ting, men tid og selskab. Det vil ikke gavne detailhandlen, men jeg er sikker på, at det vil gavne alle os andre - både giver og modtager.

For det er jo ikke noget, der bare skal overstås - vel?


De første gaver er i hus - The first gifts are in house

Yes, I do get presents. Normally I am asked, if I have a wish list, and since I am quite a low practical person, I sometimes want something, which I should have replaced anyway, so that is on my list. Charming? No, maybe not. But I am happy, and I don't get something into my house, which just takes up space, but something which I really want and need, and the giver knows, that the gift will be used.

And yes, I give gifts. To the ones I love. I know, that one of the best things I can do, is to give af'gift card' for taking care of the favorite kiddoes on a regular basis, so the favorite grown ups can have adult nights out. They think,, that it is awesome, but I don't know, if it is a gift for them or me, because I actually think, that the gift is mine.

The small favorite person get presents, of course. They get one each, and it is often something, they can create something with. I don't like passive toys. The toys shouldn't play for them, they should have the possibility to create something with them. And then they get money for their savings account.

There are also close relationships in my life, I don't give gifts to. I have a friend, whom I have known for more than 25 years. We rarely give each other gifts, and if we do, it is normally without any reason. If I am somewhere, where I see something, which is 'totally Ruth', then I buy it. Otherwise not. It doesn't make the friendship less precious.

Now it is Christmas and gift race, and it is a really good time to look at, why we give gifts and how. Gifts can become a bit thoughtless. We all know the situation standing in a shop, totally blank in our heads, not able to find anything to give uncle Peter, and then we buy something, which costs money, but ends up being totally worthless, because it is thoughtless.

So let's think of uncle Peter. How is his life designed? Does he go out dining? Does he like to read? Has he any hobbies? Can we give him an invitation for soup, if this is his favorite food? Buy a book? Take him to the movies? Paint a wall for him?

Maybe we should invest more in giving some of our time and interest instead of giving things. It will not benefit the retailers, but it will benefit all the rest of us - giver as well as receiver. 

Because it is not something, which just should be done with - is it?

Wednesday, November 14, 2018

Singles Day - Black Friday - Christmas Sales - January Sales and so on!

Singles' Day? Hvorfor nu også det? Ja, det ved vi jo godt. Vi skal købe mere. Og mere! Og så kommer Black Friday! Og gæt, hvad du skal gøre der! For ikke at tale om jul... og januar udsalg.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan vi KAN blive ved med at købe mere! Hvad er det, vi mangler? 

Der er studier, der viser, at vi kan købe os lykkeligere. Dog kun til en vis grænse. Når vi har nået et bestemt niveau, giver det ikke mere lykkefølelse, og jeg er sikker på, at en stor del af den vestlige verdens befolkning har nået den grænse. Alligevel køber vi videre. Fordi det plejer vi. Det er blevet en fritidsbeskæftigelse.

Jeg kan også undre mig over, at hvis der kan laves den ene prisnedsættelse efter den anden, hvorfor skal vi så give højere priser ind i mellem? For der er ingen, der skal komme og fortælle mig, at der ikke stadig bliver tjent på varerne. Ellers ville de aldrig blive produceret og solgt. Men lav pris vil altid være lig med dårlige materialer og/eller uanstændige lønninger og arbejdsforhold til de, der tilvirker varerne. Anderledes kan det ikke være!

Er det det, vi ønsker os?

Det her er skrevet, fordi jeg bliver helt kvalm ved alle de salgstiltag, der kommer rullende. 

Nu nærmer julen sig, og jeg vil opfordre til at købe julegaver med omtanke. Købe lidt mindre og lidt bedre. At vi vælger bæredygtige varer solgt af firmaer, der har en politik, hvor de ikke udnytter, men gavner andre mennesker.

Så hvis du ikke har akut brug for noget, så boykot Singles' Day og Black Friday. Gør dig selv en tjeneste og spar pengene til noget bedre, som du får brug for i fremtiden.

Vinteren kommer - Winter is coming

Singles' Day?! Why on Earth? Well, we know. We should buy more. And More. And then comes Black Friday. Guess once, what you are going to do there! Not to mention Christmas...and January sales.

I cannot help thinking, how we CAN go on buying all this stuff? What are we missing?

Studies show, that happiness can be bought. To a certain degree. When we reach a certain level, shopping does not give this rush anymore, and I am sure, that this is a level most of the Western world has reached a long time ago. But we keep buying. Because that is what we are used to. It has become a kind of recreational pastime.

I also become skeptical about, how these prices can fluctuate so much. Why do we then have to pay the high prices in between? Nobody is going to tell me, that there still isn't a profit on the goods. Otherwise they never would be produced or sold. But low prices will always be the result of bad materials and/or bad working conditions and low salaries for those, who produces the goods. It cannot be anything else!

Is that what we want?

This is written, because I feel sick about all the sales 'attacks', which comes rolling in.

Christmas is close, and I will encourage you to buy with care. Buy a little less and a little better. I will encourage that we choose sustainable items sold by companies, which have a policy not to exploit, but to benefit others.

So if you don't need anything, please boycott Singles' Day and Black Friday. Do yourself a favor and save the money for something better, which you might need in the future.

Thursday, November 8, 2018

Det værste jeg har lært - The Worst Lecture I Ever Had

"Time management. Planlægning. Få så meget ud af din tid som muligt. Spild ikke dit liv."

Du er velkommen til at fortsætte! Der er tusindvis af bøger, der fortæller, hvordan vi skal leve vores liv. Der er kurser online og offline. Mange af dem handler om, at vi ikke må spilde vores tid.

Jeg var med i den bølge, der lærte det en gang i slutningen af 1990erne. Vi fik alle sammen fine kalendere, hvor vi skulle planlægge vores mål for hver time, hver dag, hver måned, hvert år, de næste fem år, og det var godt, hvis vi også kunne se, hvor vi ville være om 10 år. Og det handlede både om jobbet og privatlivet. 'Kun' på den måde kunne vi få det optimale ud af vores liv.

Jeg lærte det så godt, at jeg stadig gør det. Jeg planlægger. Jeg har lige været ude at handle, og da jeg kom hjem, trængte jeg til en kop te og en småkage. Men vasken i vaskemaskinen var færdig, så jeg skulle lige lægge mine ting på plads i køleskabet, når jeg havde sat vand over til te. Så kunne jeg samtidig tage mit net med ud i entreen og hænge det på plads, når jeg alligevel skulle hente kurven til at bære vasketøjet i, og mens vandet til teen kogte, kunne jeg så lige hænge håndklæderne op (mit tøj tørrer i fri luft), og så kunne jeg tage en tallerken og lægge småkagerne på, mens jeg hældte vandet på min tepose.

Alt sammen i en glidende bevægelse uden spild af tid.

Sådan handler jeg også. Jeg kan lige aflevere bøger på biblioteket på vej ned på apoteket, hvor jeg venter i kø og samtidig kan skrive en fødselsdagshilsen på et kort, og når jeg er færdig der, kan jeg bestille burgere (på fastfood-dagen), der bliver lavet, mens jeg går ind og handler til de næste dage, og på vej ud kan jeg købe snørebånd i skobutikken.

Alt sammen i en glidende bevægelse uden spild af tid.

Jeg tænker: Her er 3 minutter! Hvad kan jeg fylde dem med? Her er 5 minutter! Hvad kan jeg fylde dem med? Jeg tænker altid på, hvad jeg kan bruge selv den mindste pause med.

Det lyder jo vældig effektivt, men hold op, hvor er det da anstrengende! Ens hoved holder aldrig op med at tilrettelægge. Det har aldrig ro!

Jeg vil kode mig selv om, for så meget tid behøver jeg ikke at spare. Så næste gang jeg har været ude at handle og kommer hjem og trænger til en kop te, vil jeg smide alt på køkkenbordet, hælde vand på kedlen og stå og se på den, til den koger. Så vil jeg tage en tallerken og lægge småkager på og bære det alt sammen ind i stuen - alt imens jeg kun tænker på, at nu skal jeg slappe af med te og småkage, og så vil jeg smide mig i sofaen og slappe af i hovedet.

Resten vil sikkert blive gjort på et tidspunkt!


"Time management. Planning. Get the most out of your life. Don't waste your time".

You are welcome to continue! There are thousands of book telling, how we are going to live our lives. There are courses off and online. Many of them all about not wasting our time.

I was on the wave in the late 90's, who was taught that. We all got nice calendars, in which we should write our goals per hour, her day, per month, per year, for the next 5 years, and it was really good, if we could see, where we were going to be 10 years ahead. And it was career wise as well as privately. Only this way we would get the optimum out of our lives.

I learned it so well, that I still do it. I plan. I have just been out shopping, and when I came home, I needed a cup of tea and a cookie. But the laundry was done, lying in the washing machine, so I should just put my groceries on their places, when I had put on the kettle. On my way to get the basket to carry the laundry in, I could hang the shopping tote in the hall way, and while the water in the kettle was warming up, I could just hang the laundry (out in free air), and then I could take a plate to put the cookies on, while I was pouring the water on the tea. 

Everything done in one smooth movement without waste of time.

That also the way I am shopping. I will return the books to the library on the way to the pharmacy, where I am writing a birthday card while waiting in line, and when I am done there, I can order burgers (on the fast food day), which will be done, while I am going shopping groceries  for the next days, and on the way out I will buy shoe laces in the shoe shop.

Everything done in one smooth movement without waste of time.

I think: Here is 3 minutes! What can I fill into that kind of time? Here is 5 minutes! What can I fill into that kind of time? I always think about, what I can fill into every pause, which occurs.

This might sound very effective, but it is so exhausting! My head never stops planning. Never gets a moment of peace.

I will re-code myself! I don't need to save that much time. So then next time I have been out shopping and come home needing a cup of tea and a cookie, I will dump everything on the kitchen table, pour water in the kettle and watch it, until the water boils. Then I will take a plate and put the cookies on it and carry everything into the living room - while I am just thinking about, that now I am going to relax with tea and cookies, and then I will sit down in the sofa and release my head.

The rest of the work will eventually be done! 

Tuesday, November 6, 2018

Lidt tættere på flytning - A Bit Closer To Moving Out

Selv om jeg har fået udsat min genhusning til midt i februar, er jeg  alligevel i gang med forberedelserne, som jeg har nævnt før.

Jeg har bl.a. solgt nogle ting. For nylig afhændede jeg to små tasker og et sæt med 3 vaser, som jeg egentlig har været rigtig glad for. Glad for skal oversættes med, at jeg synes, at det var gode ting.

For taskernes vedkommende har jeg altid syntes, at de var lækre. Men når jeg har skullet noget, hvor en af dem ville passe vældig godt til mit tøj, har jeg alligevel taget den taske, som jeg normalt bruger, fordi jeg enten ikke gad at flytte ting fra den ene taske til den anden, eller fordi jeg var nervøs for at glemme noget, hvis jeg har været nødt til at sortere indholdet, fordi tasken var mindre end daglig-tasken. Så jeg har kun brugt dem ganske lidt. Til gengæld har jeg har flyttet dem fra sted til sted et endeløst antal gange.

Vaserne købte jeg som en indflytningsgave til mig selv, da jeg flyttede ind her for 7 år siden. De fik fast plads i køkkenvinduet og har aldrig været andre steder,selv om jeg havde mange planer med dem. Der har heller aldrig været blomster i. Jeg købte dem, fordi jeg elsker gult og grønt, og de ville matche nogle andre ting, jeg har i mit køkken. Men reelt stod de der bare. Det var noget, jeg faldt for, og det kan forhåbeligtlig få mig til at tænke en ekstra gang,næste gang jeg falder for noget. Der er jo mange, dejlige ting der ude, men jeg behøver ikke at eje dem alle sammen.

Selv om det her er småting, så er det præcis de ting, der tager pladsen for de ting, der bliver brugt. Så hverken tasker eller vaser bestod flytte-prøven, der består i, at jeg forestiller mig,  hvor tingene skal være, når jeg skal flytte i min genhusningslejlighed, hvor jeg skal være ca. 6 måneder.

Begge de nye ejere fortalte, at de havde ønsket sig lige præcis de tasker/vaser i lang, lang tid, og jeg har jo bare haft dem liggende/stående, når jeg ikke lige har flyttet rundt på dem eller tørret støv af dem. Så de er ikke savnet.

Somme tider er vores ejendele bedre tjent med at få nye ejere, der rent faktisk sætter pris på dem.Even though that my rehousing date has been postponed to mid February, I am preparing for the move, as mentioned before.

I have sold some things. Recently it was two small bags and a set of 3 small vases, which I have been quite happy about. Happy should be translated as, that I thought, that it was good things.

Regarding the bags I have always thought, that they were really smart. But when I should go somewhere, where one of them would fit well together with my outfit, I have chosen the bag, I normally use, because I couldn't be bothered moving stuff from one bag to another, or because I I was nervous about forgetting something, if I had to sort the contents, because the bag was smaller than my everyday bag. So I have only used the bags very little. Compared to all the endless times I just have moved them around the house.

The vases were bought as a house warming gift from me to me, when I moved in 7 years ago. They had a permanent spot in the window sill in the kitchen and have never been anywhere else, and they have never been filled with flowers, even though I had big plans with them. I bought them, because I love the colors green and yellow, and they would match some other things, I have in my kitchen. But they actually only stood there. They were something, I just fell for, which hopefully will make me think twice before buying something like that again. There are so many beautiful things out there, but I don't need to own them all.

Even though this is just small stuff, it is exactly what takes up space in a home for things,which actually are in use. So neither the bags nor the vases passed the moving-test, which is, that I imagine, where the things are going to have their place, when I move to my rehousing flat, where I am going to be for approx. 6 months. 

Both of the new owners told me, that they have wanted exactly these vases/bags for a long, long time. And I have have just had them lying/standing around, when I just didn't moved them around or dusted them. So they are not missed.

Sometimes our belongings are better off with new owners, who actually appreciate them.

Thursday, November 1, 2018

DIY, der gik galt! - DIY Gone Wrong!

Når noget ikke virker, får jeg en uimodståelig trang til at fixe det! Er det noget, jeg har erfaring med, tager det ikke lang tid, før jeg er i gang, og har jeg ikke nogen erfaring - ja, så tager det alligevel ikke lang tid!

Meget ofte virker det, og nogle gange virker det ikke, og nu har jeg lavet noget, som ikke gik, som det skulle.

Det drejer sig om mine nubuc UGG sneakers. Alt for dyre, meget lækre at gå i, og i den skønneste pudderfarve. Men meget sarte. Så efter turen til Spanien med masser af kuffertkørsel, snæver plads i flyet og små favorit mennesker, der af en eller anden grund altid skal stå på ens fødder, var det sparsomt med den skønne pudderfarve, og alverdens skrubben og vask gjorde ingen forskel. De var nærmest ulækre!

Så hvad gør man? Man farver dem! Og det gik godt - lige indtil dagen efter, hvor jeg fik en plet på den ene, som jeg bare lige ville reparere, hvor på jeg væltede narvsværten ud over det hele. Og det var farvel til de sko. De røg ud af huset, før jeg fik taget et billede, så her er kun billeder af skoene før behandling.

Blev jeg sur? Nej, egentlig ikke. Bare lidt ærgerlig. Jeg havde jo 'forlænget' deres eksistens ved at farve dem sorte, som faldt ud som pæn mørk grå, så det var da noget ærgerligt, at uheldet så var ude.

Vil jeg gøre det igen? Ja, helt sikkert! Læren for mig er ikke, at jeg skal holde mig tilbage næste gang, jeg får en ide om at bevare noget. Læren er, at det er umagen værd, og at jeg måske bare ikke skal gøre noget, når jeg kun lige har 5 minutter, før jeg skal noget andet, men at jeg skal tage mig tid.


When something doesn't work, it gives me an irresistible urge to fix it! If it is something, which I have experience in doing, it doesn't take long, before I get going, and if I have no experience - well, then it doesn't take long, before I get going!

Very often it works, and sometimes it doesn't, and now I did something, which didn't turn out the way I wanted.

It's about my nubuck UGG sneakers. Far too expensive, wonderful to wear, and in the most beautiful powder color. But very delicate. So after the trip to Spain with lots of rolling suitcases, very little space in the plane, and small favorite persons, who for some reason always stand on your feet, it was so an so with the beautiful powder color, and all the washing and scrubbing in the world made no difference. They looked awfull!

So what to do? You color them! And it went well - right until the day after when I had a spot on one of the shoes, which I just wanted to repair, and I knocked over the bottle with nubuck color, which went all over the place. So goodbye to those shoes. They went out of the house, before I had taken a photo, so there is only a photo of the shoes ready for coloring.

Did I get mad? No, not really. Just a bit annoyed. I did actually manage to 'expand' the lifetime of the shoes by coloring them black, which turned out to become a nice dark grey, so it was a bit unlucky that the accident happened.

Will I do it again? Yes, definitely! The lesson for me is not to hold back the next time, I get the idea to prolong the lifetime of an item. The lesson is, that it is worth while, and that maybe I shouldn't 'just' do it 5 minutes, before I have to do something else, but take my time.

Tuesday, October 30, 2018

Lavede ingenting i går! - Did Nothing Yesterday!

I går havde jeg en dag, hvor jeg lavede ingenting! Der så ikke anderledes ud noget steder, da det blev aften.

Så da det var blevet mørkt, satte jeg mig og tænke over, at jeg egentlig havde følt, at jeg havde været ret flittig hele dagen. Der havde ikke været mange stille stunder bortset fra frokost (lidt sent) og her, hvor det var blevet mørkt.

Så jeg satte mig og lavede en 'har gjort-liste', og den viste et lidt andet billede:
 1. Morgengymnastik
 2. Nyheder, bad, morgenmad og rede seng
 3. Spraye to par sko 3 gange, så de er klar til vintervejr. Havde nær forgivet mig selv!
 4. Ordnet køkken og stue  – det var noget rodet fra søndags-samlingen, som var så hyggelig!
 5. Farvede mine UGGs. Det var ikke en succes, men de var ødelagt, så det var et forsøg, der mislykkedes 😒 Jeg nåede også at vælte flasken med farve!
 6. Været nede i byen og handle ind til hele ugen
 7. Vandet og nusset blomster
 8. Tørret vindueskarme af for byggestøv (p.g.a. renoveringen)
 9. Vasket sengetøj
 10. Downloaded symønstre (planlægger at sy en kimoni-jakke)
 11. Været ovre på containerpladsen med 4 sorterede poser til skrald. Uhyggeligt, så meget jeg generer! Ved ikke, hvordan jeg kan undgå det?!
 12. Havde meget mad i køleskabet, gav noget af det til nogen, der trænger
 13. Lavet mad til de næste 3 dage.
Sådan kan en dag, hvor man 'laver ingenting' se ud!

Vinter? - Winther?

Nææ! Jeg giver ikke op! - Naah, I am not giving in!

Det gør jeg heller ikke! - I don't either!

Yesterday I had a day, when I did nothing! Everything looked the same, when the evening came.

So when it became dark, I sat and thought about, that I actually felt, that I had been quite busy all day. There hadn't been many quite moments, apart from lunch (a bit late) and now, when it was dark.

So I sat down and made a 'have-done-list', and it showed a bit of another picture:
 1. My morning gym program
 2. Read the news, bath, breakfast and did the bed
 3. Sprayed two pairs of shoes 3 times, so they are ready for winter. Almost poisoned myself!
 4. Cleared the kitchen and the livingroom, which were quite messy after Sunday's very nice get together
 5. Colored my UGGs. Not a success, but they were already ruined, so it was a trial, which didn't go well 😒 I even succeeded knocking over the bottle with color!
 6. Went to town and did the shopping for this week
 7. Watered and nursed all the plants
 8. Wiped off the window sills for dust from the house renovation
 9. Did the linen laundry
 10. Downloaded sewing patterns (are planning to sew a kimono jacket)
 11. Went to the container place with 4 sorted bags of trash. Scary, how much I generate! Don't know how to avoid it?!
 12. Had a lot of left-overs in the fridge. Gave it to somebody, who need it
 13. Cooked food for the next 3 days.
That's how a day, when you 'don't do anything' can turn out!

Friday, October 26, 2018

DIY Bevare og reparer! - DIY Preserve and Mend!

I den sidste tid har jeg læst en masse om japanske håndværkstraditioner og deres måde at se på deres ejendele.

Det, der har betaget mig mest, er respekten for ting og håndværk. De har en helt anderledes tilgang til ejendele, end den vi har i den vestlige verden. De tager sig tid til at bevare og reparere. Vi bruger, smider væk og køber nyt. Alt skal være hurtigt og ubesværligt.

En af de ting, som har inspireret mig og fået mig til at nytænke min egen måde at gøre tingene på er
Kintsugi. Et håndværk, som omhandler reparation af glas og lertøj. Når noget er gået i stykker, gør man sig den umage at reparere det, og reparationen er synlig og meget smuk. Man har respekt for det oprindelige produkt og lægger ikke bare noget til 'skrald', fordi det er gået i stykker.

Nu vil jeg ikke prøve at få alle til at reparere hver tallerken, der går i stykker, men der er andre og lettere tilgange til at forlænge levetiden på vores ejendele. Bl.a. på vores tøj.

Bogen, som jeg fortalte om i foregående blogpost, er nu kommet. Mending Matters af Katrina Rodabaugh. Den omhandler synlige reparationer - lige som Kintsugi - af fortrinsvis demin, silke og hør. Den er let læselig, med god information om tøjindustrien og gode instruktionsfotos. Jeg kan varmt anbefale den - og jeg er ikke sponseret!

Vi ved alle sammen, at tøjindustrien er en af de store miljøsyndere - eller rettere vi er! For det er kun os, der kan ændre det, og det kan vi gøre ved at bruge vores tøj længere og købe tøj med omtanke for, hvor og hvordan det er lavet. Der er trods alt ikke noget marked, hvis der ikke er købere. Så vi har magten til at ændre tingene.

Det er tid til at udvise respekt for det, vi ejer, i stedet for at gå ud og købe nyt hele tiden.Lately I have been reading a lot about Japanese crafts traditions, and I have been taken by the respect for belongings and crafts. They have a totally different attitude to what they own, than we have in the West. They take the time to repair. We use, toss and buy new stuff. Everything has to be fast and easy.

One of the things, which have inspired me and made me rethink my own way of doing things is Kintsugi. It is a craft, which is about repairing glass and pottery. When something is broken, they make the effort to repair it. The repair is visible and very beautiful. There is a respect for the original product, and they just don't put something in the 'trash', because it is damaged.

Now I am not trying to make everybody repair every plate, which is broken,  but there are other ways to prolong the lifetime of our belongings. Here I am thinking about our clothes.

The book, I told about in my previous blog post, has arrived. Mending Matters by Katrina Rodabaugh. It is all about making visable repairs - like kintsugi - of demin, silk and linen. It is easy to read, there is good information about the clothes industry and good instruction photos. I highly recommend it - and I am not sponsored!

We all know, that the clothes industry is one of the big environmental sinners - or rather we are! Because we are the only ones, who can change it, and we can do that by using our clothes longer and buy new clothes with knowledge about, how and where it is made. Because there will be no marked, if there are no buyers. So we have the power to change things.

It is time to show respect for, what we own, instead of going shopping for new stuff all the time.

Wednesday, October 24, 2018

Vinter projekt - Winter Project

I går var det regn- og blæsevejr. Det var ikke koldt, men det var virkelig efterår. Bladene fløj rundt, og der var mange skyer på himlen.

Jeg fik først rigtig øje på månen og skyerne, da jeg kom hjem, så jeg tændte ikke lyset med det samme. Jeg satte mig og nød synet af skyerne, der fløj afsted og skiftevis dækkede og åbenbarede månen.

Først sad jeg en en rum tid uden at tænke på noget specifikt, men så fik det mig til at tænke på, hvilket vinterprojekt jeg vil kaste mig ud i. Jeg kan godt lide at lære noget nyt, og jeg føler, at efterår og vinter giver mig lidt ekstra mulighed for at være 'tilladt' inaktiv rent fysisk og kaste mig over noget hoved- og håndarbejde. Det kan være alt fra at sidde i et sofahjørne og læse lidt mere, gå til nogle foredrag, se nogle flere film og meget andet, for jeg får ikke dårlig samvittighed over at sidde inde, hvilket jeg ofte får om sommeren.

Nu kan jeg godt lide efterår og vinter, så jeg føler ikke, at vejret er dårligt. Det er, som jeg forventer, det vil være, og det forhindrer mig ikke i at gå ud, men på den anden side synes jeg, at det opfordrer til at gå i dybden med noget.

Denne vinter har jeg tænkt mig at lære nogle nye syteknikker, så jeg har bestilt en bog, som omhandler, hvordan man reparerer tøj, så det er synligt! Så man kan se, at det er brugt, men at det bliver behandlet med respekt. Det modsatte af 'brug og smid ud'.

Når bogen kommer, skal jeg nok 'dele' den med jer.


Yesterday was rainy and windy. Not cold, but it really was autumn. The leaves flew all over the place, and the sky was covered in clouds.

I didn't really see the moon and the clouds, before I came home, but it was so beautiful, that I didn't turn on the light immediately. I sat down and enjoyed the sight of the clouds flowing fast across the sky covering and revealing the moon.

I sat for quite a while without thinking about anything specific, but then I started thinking about, which project I want to focus on this winter. I like to learn something new, and I feel, that autumn and winter gives me an extra opportunity for being a bit more inactive physically and swop it with a bit of head and hand exercises. It can be anything from sitting reading in a sofa corner, go to some lectures, watch more movies and a lot of other things, because I don't feel bad about sitting indoors, which I often feel during summer time.

I like autumn and winter, so I don't feel, that the weater is bad. It is, what I expect it to be, and it doesn't stop me from going out, but on the other hand it sort of encourages me to go in depth with something.

This winter I have decided to learn some new sewing techniques, so I have ordered a book, which is about mending clothes, so you can see it! You can see, that the clothes is well used, but that it is treated with respekt. The opposite of 'use and toss'.

When the book arrives, I will 'share' it with you.

Monday, October 22, 2018

Spontan dag - Spontaneous Day

I går, søndag, var der en del ting, som jeg havde planlagt at gøre før søndagsmiddagen, så jeg var i gang fra morgenstunden.

På vej ned for at handle ringede min telefon, og største favorit person spurgte, om jeg var begyndt på middagen, for hvis jeg ikke var, ville han høre, om jeg ville med hele favoritfamilien i Tivoli? Om jeg ville! Jeg smed alt, jeg havde i hænderne, og vi tog afsted med s-tog til København.

Tivoli var dejligt, og til trods for at det var søndag, var menneskemængden behagelig. Ikke så mange, at man ikke kunne komme rundt, og tilstrækkeligt mange til at det var hyggeligt.

Favorit-storebror (og Far) prøvede to forlystelser og ellers var det den store legeplads, der trak. Det blev også til et 15 minutters teaterstykke, lige passende for et ungt publikum.

Der var medbragt lidt at spise hjemmefra, så der var ikke behov for at købe noget tilfældigt, og hjemturen startede med noget nem mad i en fastfood restaurant og en is bagefter, og så var det tid til at tage toget hjem igen - som også var en oplevelse.

Den tur fik mig til at tænke på 2 ting:

 1. Man behøver ikke at købe sig fattig i forlystelser og slik for at få en dejlig tur, og
 2. Planer er gode, men samvær er bedre, og her til morgen har jeg kigget på de ting, jeg havde planlagt at gøre i går - og de er såmænd ikke så vigtige.

Konklusion: At være sammen med dem, man elsker, er vigtigere end alt andet.

Rasmus Klump Teater i Tivoli - Childrens Theater in Tivoli

Yesterday, Sunday, I had some plans, which I wanted to execute before Sunday dinner, so I got going from early morning.

On my way to go shopping, my phone rang, and Biggest Favorite Person asked, if I had started making dinner, because if I hadn't, he wanted to know, if I wanted to join the Favorite Family on a trip to Tivoli? If I would! I dropped everything, and we went by the subway to Copenhagen.

Tivoli was lovely, and even though it was Sunday, there were exactly so many people, that it felt good. Not too many, not too little, so it was easy to get around.

Favorite Big Brother (and Daddy) tried two rides, and otherwise the big, free playground was the attraction. We also saw a 15 minutes theater show, exactly long enough for the young audience.

We had brought a bit of food, so there were no need to buy anything, and the trip back started with some easy food in a restaurant followed by an ice cream, and then it was time to head home by train, which also was an experience.

That trip made me think of two things:

 1. You don't have to buy yourself poor in rides and candy to have a nice trip, and
 2. Planning is good, but being together is better, and this morning I took a look at the plans, I had for Sunday - and they aren't actually that important.

Conclusion: Being together with the ones you love is more important than anything else.

Thursday, October 18, 2018

Blå sko til blåt tøj - Blue Shoes for Blue Clothes

Det har altid været svært for mig at have noget på, der ikke matcher. I hvert fald til en vis grad, for jeg vil gerne have, at f.eks. skoene matcher enten bukser eller top. Jeg vil have sorte sko til sorte bukser eller sort top. Det kræver selvfølgelig også, at jeg har blå sko til blå bukser eller blå top, eller hvad?

Jeg har egentlig ikke været på udkig efter blå sko, men pludselig var de der. Gid at alle ting, man gerne ville have dukkede op på den måde! Men der var de, og endda til nedsat pris på grund af åbning af en ny skoforretningen, så det var ikke til at modstå, og er de skønne at have på. Det kan man jo ikke klage over. Så min blå bølge fortsætter

Men nu skal jeg vel også have blå sokker?It has always been difficult for me to wear something, which was a color mismatch. At least to the degree, that I want my shoes to match my pants or my top. I need a connection. I want black shoes for black pants or a black top. And that would also be the case, that I should wear blue shoes for blue pants or blue top - wouldn't it?

I haven't really been looking for blue shoes, but suddenly there they were. I wish, that all things you want, would come along like that! But there they were, and they came with a discount due to the opening of a new shoe shop, so they were impossible to resist, and they are so comfortable to wear. What's not to like? So my blue wawe continues.

But I guess, that now I need blue socks?

Monday, October 15, 2018

Pligter, pligter, pligter! - Chores, Chores, Chores

Pligter! Pligter, som skal gøres!

Man skal selv vaskes og ordnes.
Opvasken skal klares - opvaskemaskine eller ej.
Vasketøj skal vaskes og måske stryges.
Hjemmet skal gøres rent.
Småreparationer rundt omkring på hjem og tøj.
Pudses sko (hvis man gør det), renses tøj osv.
Planter skal vandes.
Der er måske en græsplæne, der skal slås.
Grene, der skal klippes af
O.s.v - o.s.v.

En endeløs liste af pligter! Og man bliver næsten træt på forhånd.

Men måske er det lettere at se disse helt praktiske pligter som et frirum! Ja, også selv om man ikke synes, at det er spor spændende. Jeg har i mange år praktiseret en metode, hvor jeg kobler enhver følelse fra de ting, som jeg ikke kan lide at gøre, og bare gør dem! Jeg siger NU, rejser mig og går i gang. Så er det værste overstået. Bagefter kaster jeg mig over de ting, som ikke gør mig noget, og til sidst laver jeg det, jeg godt kan lide. Undervejs lytter jeg til podcasts og musik - det er der frirummet kommer ind - og så lover jeg mig selv en belønning, når jeg er færdig.

Jeg kan ikke lide at tørre støv af. Det er en endeløs historie for mig. Men jeg kan godt lide vasketøj! Både det beskidte og det rene. Det glatte og det, der skal stryges. Jeg ser langt mere resultat i vasketøj end i så meget anden rengøring, men gøres rent - det skal der! Det er en del af vores velbefindende og selvfølelse, at vi selv og vores hjem er velholdte. Min Far kaldte det mental hygiejne. At vi ved, at vi har gjort det bedste for os selv og vores omgivelser giver et fundament, der rækker langt ud over selve rengøringen.

Så næste gang du synes, at det er træls at skulle gøre rent, så bare se at få lettet dig, få det gjort svære først og kom videre til det, du synes er ok eller måske endda godt kan lide.

Og bagefter kan du føle dig som dagens helt!Chores! Chores, which have to be done!

You yourself should have a bath.
The dishes must be done - dishwasher or not.
The laundry has to be done and maybe ironed.
Your home must be cleaned.
Small repairs around house and on your clothes have to be done.
Shoes to be polished (if you do that), clothes to be sent for dry cleaning.
Plants to be watered.
Maybe a lawn to be cut.
Dead branches to be cut off.
Etc. etc.

And endless list of duties! And you are almost tired before starting.

But maybe it is easier to see all these practical deeds as clearances! Yes, even though you don't think, that it is one bit exciting. I have for many years used a method, where I disconnect any kind of emotion from the chores, I don't like to do, and then I just do them! I go NOW, get up and get going. Then the worst part is done. I 'throw' myself into the things, I don't like, afterwards I do the things, I really have no feelings about, and in the end I do the things, I like. While working I listen to podcasts or music - that is where the clearances comes in -  and I always promise myself a reward, for when I am done.

I don't like dusting. For me it it an endless story. But I like laundry. Both the dirty and the clean laundry. The smooth and the items, which have to ironed. I see much more result in doing the laundry than in many other kinds of cleaning, but cleaning has to be done! It is a part of our well being and self-esteem, that we ourselves and our homes are well maintained. My Father called it mental hygiene. The fact that we know, that we have done the best for our selves and our surroundings gives a foundation, which reach so much further that just the cleaning.

So the next time you feel, that it is annoying to have to clean, just get out of the chair, get it diffficult stuff done first, and get on with the stuff, which you think are OK or maybe even like.

And then you will feel like the hero of the day!

Friday, October 12, 2018

Hvad er din luksus? - What is Your Luxury?

For lang tid siden læste jeg en artikel, der omhandlede en ung designer, der levede meget spartansk, fordi han var under uddannelse. Han indrømmede, at han gerne ville gøre mere ved sin lejlighed, men der var simpelthen ikke penge, så det måtte vente. Men han følte alligevel, at der var luksus i hans tilværelse.

Han elskede sengetøj af god kvalitet og sølv lysestager. Det var hans luksus.

Sølvlysestagerne var genbrug, som stod i en stor klase midt på hans secondhand spisebord, og i al deres enkelthed så ud som... luksus. Sengetøjet var af god kvalitet, og han elskede nystrøget, velduftende, glat sengetøj - lige som mig! Måske var det derfor, at jeg læste artiklen med så stor interesse.

Men da jeg læste artiklen, fik jeg en klar fornemmelse af, hvad jeg føler, der er luksus i mit liv. Det er de ting, som fungerer for mig år efter år. Mit sengetøj, min hårbørste, min store sorte taske o.s.v. De ting, som jeg tager som en selvfølge og ikke tænker på at udskifte med noget nyt, bare for at skifte til noget nyt.

Måske er det sådan, det hænger sammen. At reel luksus ikke drejer sig om at eje det dyreste eller det nyeste, men om at eje ting, der fungerer, så man aldrig får impulsen til at udskifte det?

Denne unge designer havde en sund, gennemtænkt måde at gøre tingene på. Han har ikke råd til at gøre præcis, som han har lyst til nu, men han køber ikke noget bare noget for at 'fylde ud'. Han bygger sit hjem langsomt, og de ting, han køber, er kommet for at blive.

De fleste mennesker ejer så mange ting, at de ting, der virkelig fungerer, drukner i mængden, og de fleste af os ejer allerede, hvad vi har brug for.

Så tænk over, hvad luksus er for dig? Måske er det ikke den næste nye ting, men noget i dit hjem, som allerede fungerer og gør noget godt for dig? Når du har fundet ud af det, behøver du måske ikke gå på jagt efter mere!

Så enkelt er det måske at definere luksus?

Jeg bliver aldrig træt af mine gamle Nagel-stager
I never get tired of my old Nagel candle holders


Og denne gamle skønhed kommer heller ikke til at skifte hænder
And this old beauty will never change hands either

Det er et par ting af de ting, som giver luksus til mit liv
These are a couple of things, which add luxury to my life

A long time ago I read an article about a young designer, who lives in a very spartan way, because he still is studying. He admitted, that he wanted to do something to his flat, but the money wasn't there, so it had to wait. But he still felt, that he had luxury in his life.

He loved bed linen of good quality and silver candle holders. That was his luxury.

The silver candle holders were bought 2nd hand, and he had bought them one by one after careful consideration. They were standing on the middle of his table in a circle and in all their simplicity they looked like... luxury. The bed linen was of good quality, and he loved it, when it was ironed and smelling nice - just like I do! Maybe that was why I read the article with such big interest.

But when I read it, I got a clear idea about, what I feel is the luxury in my life. That is the things, which have been functioning for me year after year. My bed linen, my hairbrush, my big black bag etc. The items, which I take for granted, and don't think about replacing with something new - just to get something new.

Maybe that is the way, it is. That real luxury isn't about owning the most expensive or the most trending items, but to own things, which work, so  you never get the impulse to change it?

But this young designer had thought out a way how to do things. He didn't have the money to do exactly, what he felt like right now, but on the other hand he didn't buy something else to 'fill out' the space. He built his home slowly and took the time to think about, that the things, he buys, have come to stay.

Most people own a lot of things. So many, that the things, which really matters, are drowning in the piles, and most us already own all the stuff, we need.

So give it a thought - what do you consider is luxury for you? Maybe it isn't the next new thing, but something, which you already own and is working well for you? When you have found that out, you might not go hunting for the next new purchase!

Maybe that is the simple way to define luxury?

Monday, October 8, 2018

Unikke hjem - Unique Homes

Ca. hver 14. dag tager jeg på biblioteket. Så ser jeg, hvilke nye bøger, der er kommet, og om det er noget, som jeg er interesseret i, og så læser jeg også nogle blade og magasiner. Bred viden og underholdning i en times tid eller mere.

I et boligblad fandt jeg en artikel med overskriften: "4 unikke hjem". Jeg slog spændt op - og blev så skuffet. Det var Eames stole, Y-stole, Hay spiseborde, diverse vintage lamper, det marokkanske gulvtæppe, Kaj Bojesen aber... og så en lille ting fra slægt og et par rejseminder (ikke souvenir) fra eksotiske steder. Hjem, som jeg måske lidt kynisk kalder de 'design-sikre' hjem, hvor jeg ikke føler, at jeg kan se de personer, der bor der. Hjem, hvor tingene er valgt efter den 'gode smag'. Så kedeligt, forudsigeligt og på en måde lidt trist.

Hvis man vil se unikke hjem, skal man gå på websiten Freunde von Freuden. Der bliver enhver fornemmelse for unik indfriet. Ikke noget med samlebånds-hjem, men hjem der passer til de personligheder, der lever der. Dyrt og billigt. Vildt og... ja, her skulle vel stå det modsatte af vildt, men det er for det meste vildt!

Og så er det helt klart, at der bliver levet der!

Kunne det ikke være lidt 'vildt' at prøve at slå sig løs og gøre noget anderledes. Det behøver ikke at være dyrt. Det behøver ikke være noget, andre synes om. Men det kan 100% blive, hvad der passer til dig og din familie.

Tag et kig og bliv inspireret til at se udenfor boksen!

Stemning fra Christiania -desværre ikke interiør
Atmosphere from Freetown Christiania - unfortunately not indoors interiorsOnce approx. every fortnight I go to the library. I take a look at the new books, if there are some, I am interested in, and then I read some magazines. Broad knowledge and entertainment for an hour or so.

This time I found an article in a furniture magazine with the headline: "4 unique homes". Excited I look at them - and got so disappointed. There were Eames chairs, Wishbone chairs, miscellaneous vintage lamps, the Maroccan carpet, Kaj Bojesen's wood monkeys... and then a small item from the family and a couple of travel purchases (not souvenirs) from exotic places. The kind of homes, which I - maybe a bit cynical - call the 'design-safe' homes, where I don't feel, that I can see the persons living there. Homes, where the things are chosen according to 'the good taste'. So boring, so predictable and in a way a bit sad.

If you want to look at unique homes, go to the website Freunde von Freunden. There every sense of unique will be redeemed. No assembly line homes, but homes for the (big) personalities living there. Expensive and cheap. Wild and... yes, I guess, that I should have written the opposite of wild, but it is mainly wild!

And then you aren't in doubts about, that lives are lived there! 

Couldn't it be a bit 'wild' to let go and do something different. It doesn't have to be expensive. It doesn't have to be something, which other should approve. But it could 100% become, what suits you and your family.

Take a look, get inspired, and think out of the box!

Friday, October 5, 2018

Efterår - Autumn

De fleste af os har en yndlingsårstid. Her er vinteren mørk og somme tider lang, men det er et spørgsmål om at klæde sig rigtig på, og så er det tid til indendørs sysler. Alt det, der ikke blev gjort, mens det var sommer, kan blive gjort nu. Det er også årstiden, der kan være smuk og stille, når sneen falder.

Foråret er altid smukt. Det er så 'lovende', frisk og nyt. Som at begynde forfra. Somme tider springer vi dog her i Danmark fra vinter til forsommer i løbet af ganske kort tid. Men tiden, hvor alting spirer, løfter humøret.

Sommeren er ifølge en undersøgelse i en avis for nylig de fleste danskeres yndlingsårstid, og det er jo helt forståeligt. Det er let at gå ud uden at skulle iføre sig en masse tøj, mange mennesker dyrker solen, og normalt varer den ikke så længe. Det har den dog gjort i år. Vi har stort set haft sommer fra begyndelsen af maj til midten af september, og de lover høje temperaturer igen i næste uge. Så sommerfolket kan ikke være utilfredse.

Min årstid er efterår. Jeg elsker farverne og den friske, 'sprøde' luft. Så føler jeg, at der er højt til loftet. Selv blæsten kan jeg godt lide. Bare at tage en jakke på og gå en rask tur gør mig glad. Der er også regnvejr om efteråret, men det er kun et spørgsmål om at have noget ordentlig regntøj - og så at komme hjem i varmen og hygge sig bagefter.

Den her årstid er for mig begyndelsen til at kunne fordybe mig. Jeg 'trækker mig ind i mig selv' og går på opdagelse i de ting, jeg ikke havde tid til, da jeg skulle nyde sommeren. Det er også tiden, hvor projekter, der har ligget stille, kommer frem i lyset igen. Jeg lægger planer om, hvad jeg gerne vil nå inden jul - inden foråret. For så får jeg igen travlt med andre ting.

Det er som at leve, som man gjorde i gamle dage på gårdene, hvor sæsonen bestemte det, man skulle lave. Så jeg er glad for at leve et sted med forskellige årstider, der giver en naturlig mulighed for at køre i forskellige gear.Most of us have a favorite season. Here the winter is dark and sometimes long, but it is a question about dressing in the right clothes, and then it is time for indoors chores. All the things, which weren't done during summer, can be done now. It is also the season for the snow, which makes everything beautiful - and quite.

Spring is always fantastic. It is so 'promising', fresh and new. Like starting over again. But here in Denmark the spring is short, because we often jump from winter to early summer in a very short time. But the time, when everythings go green, gives your mood a lift.

The summer is according to a poll in a newspaper recently most Danes' favorite time of year, and that is understandable. It is easy to go outside without a lot of clothes, lots of people worship the sun, and normally summer is short. Though this year it lasted from May 1st  to mid September - and they have promised high temperatures next week. So summer persons cannot be discontent.

My season is autumn. I love the colors and the crisp, fresh air. Then I feel the 'height to the ceiling'. I even love the wind. Just to put on a jacket and go for a walk makes me happy. Rain comes with autumn, but that is just a question about the right rain clothes - and then to go home in the warmth and have some 'hygge'.

This season is for me the start of being able to immerse. I 'pull back' and go on a discovery into the things, I didn't have time for, when I was enjoying summer. It is also the time, when projects, which have been put away, come out into the light again. I make plans for, what I want to do before Christmas - before spring. Because then I will be busy doing other things.

It is a bit like living on a farm in the old days, where the season decided, what you had to do. I am very happy living in a part of the world, where the seasons change, and give a natural possibility for living in different gears.

Tuesday, October 2, 2018

Indlæg nr. 1000 og en gave - Post no. 1000 and a Gift

Denne post er en tak til jer, der har fulgt min blog i lang tid. Tusind tak for jeres support. Og jeg håber, at det er et velkommen til jer, der måske er her for første gang. For mig er det stort, at bloggen runder 1000 blog posts! Jeg har nydt det hele vejen og lært en masse.

Jeg startede bloggen i 2012 for at dele mine erfaringer med, hvordan det er at drukne i sine ting, altid at føle at man har pligter, der skal gøres og at føle sig overvældet - og om hvordan man arbejder sig ud af det. Der er sket meget siden da, og jeg håber, at min intention er lykkedes.

Men jeg tror, at emnet er mere relevent end nogen sinde, for vores tilværelse er blevet et stort reklamemarked, som er svær at modstå. Men det kan aldrig meningen med vore liv, at vi skal bruge dem på at arbejde for at købe, og arbejde mere for at købe mere.

Derfor arbejder jeg på et større projekt, der ikke bliver en hurtig 'ryd hele dit hjem på 30 dage'-session, men en række oprydningsforslag, der kommer til at gå stille og roligt, så alle kan være med. Men mere om det senere på året.

Og lidt fest skal der være, så i anledning af bloggens jubilæum giver jeg min bog 'Ryd Dig op' til 3 læsere, der vil fortælle mig,  hvad I gerne vil have mere af, eller om der er nye emner, som I føler, at jeg skal tage op.

Jeg glæder mig til at høre fra jer.

Måske den sidste rose for i år - Maybe the last rose this year

This blog post is a big Thank You to all of you, who have followed my blog for a long time. A million thanks for your support. And I hope that it is a welcome to you, who might be here for the first time.

For me it is a big thing, at I have have written 1000 blog posts. I have enjoyed it all the way and learned a lot. 

I started this blog in 2012 to share my experiences of, how I was drowning in my stuff, always feeling that I had duties, which had to be done and feeling overwhelmed - and how to work your way out of it. A lot of things have happened since then, and I hope, that my intentions have been of help.

But I think, that the subject is more relevant than ever, because our lives have become one big advertising market, which is difficult to resist. But it cannot be the mening of life to spend our time working for stuff, and only to work more to get more stuff. 

So now I am working on a bigger de-cluttering projekt, which will NOT become a 'de-clutter your home in 30 days'-session. It is going to be something you can do quitely, so everybody can join. But more about that later this year.

But there is going to be a bit of celebration, so because of the number 1000 I will give away 3 copies of my book 'Wipe Your Slate' to 3 readers, who will tell me, what you want more of, or if there are other subjects you want me to cover.

I am looking forward to hearing from you!