Monday, October 16, 2017

Min vintertøjs-ønskeliste - My Winter Clothes Wishlist

Efter gennemgangen af mit vintertøj var der et par stykker tøj, der trængte til udskiftning, og jeg har ialt 4 ting på ønskelisten.

Nu har jeg jo købt et par plateausko, som jeg godt kan gå i, så jeg har fået mod på at købe et par støvler, der kan bruges både til pænt og til hverdag, og jeg er faldet for disse her:

Som findes/To be found her

Jeg er også 'groet ud af' et par jeans, men jeg synes ikke, at jeg har så gode erfaringer med at købe tøj over nettet, så jeg må ud og finde nogen i det virkelige liv.


Som findes/To be found her

En lys grå sweatshirt vil også være et godt supplement, og selvom jeg har et par tyndere strik sweaters, bliver det jo koldere.

Som findes/To be found her

Og som det sidste trænger jeg til et nyt halstørklæde. Jeg er lidt i tvivl. Det sort/grå/hvide er jo en klassiker, men måske skulle man alligevel...?


Som findes/To be found her
Som findes/To be found her

Nu skal jeg bare tage mig sammen til at gå ud at købe det. Jeg bliver aldrig den store net-shopper, når det drejer sig om tøj. Jeg kan sagtens købe 'ting' - her tænker jeg godt nok mest på elektronik, men når det drejer sig om tøj, har jeg behov for at prøve det, se om det sidder godt, holde det i hånden, vende og dreje det, før jeg køber. 

Lige nu bliver det dog ved ønskerne. Det er dejlig varmt udenfor og meget smukt. I dag har det været så dejligt, at jeg slet ikke ville kunne koncentrere mig om at købe tøj til en kold vinter.

Og hvis tingene så er udsolgt? Så må jeg klare mig med det, jeg har :-)


After going through my winter clothes, I had to admit, that there were a couple of pieces, which deserved 'retirement', and now I have made a wishlist for filling in the holes.

For all you people, who aren't European, the links aren't worth much, but take a look anyway. Maybe you can find it somewhere in your country.

But as you can see, I want a pair of boots, which can be used for day and for evening. I also want a pair of classic jeans, a sweatshirt, and a scarf, about which I am in doubts if it should be colorful or not!?

So now it is all about going out shopping. I will never become the big internet shopper, when it is about clothes. I can easily buy 'things' - here I am mostly thinking electronics, but I have the need to try on clothes, and hold it in my hand, before I buy.

Though right now I cannot make myself go winter shopping. The weather is so beautiful. Today it was so nice, that I wouldn't have been able to concentrate about shopping for the coming winter.

And if then something is sold out? - Then I will do with what I have! :-)

Saturday, October 14, 2017

Jagten på lykken - The Pursuit of Happiness

Jeg har lige fået en invitation til en foredragsrække, hvor 25 kvinder taler om jagten på lykken. Jeg kommer ikke til at deltage!

Jeg vil ikke sige, at jeg ikke kunne blive inspireret, for det kunne jeg da sikkert. Men jeg tror på, at vi alle er unikke, og dermed skal vi finde svar i vores egne liv, og at det er bedre at gå ud og leve livet end at sidde på en stol og høre om, hvordan andre lever deres liv. Jeg har det på samme måde med tv-udsendelser, hvor vi er fluer på væggen. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor den slags er så succes-fulde, men det er nok, fordi vi så kan føle, at vi i hvert fald ikke er så dumme og uinteressante o.s.v., uden at at risikere noget.

Men det er spild af god tid, hvor vi  kan gøre så meget med vores egne liv.

Jeg vil gerne høre andre menneskers historie, men det skal være på samtale-plan. Det skal være en dialog. Jeg ønsker ikke envejs at høre om, hvor triste eller lykkelige ukendte (eller kendte for den sags skyld) mennesker er, eller hvad de mangler i deres liv, og jeg kunne som sagt sikkert godt lære noget af det, men generelt synes jeg, at vi vader rundt i følelser! Jeg synes ikke, at man hele tiden skal analysere, hvad man føler, men at det er ok, at der er morgener, hvor man bare skal spise sin morgenmad uden at checke, hvor man befinder sig på humørbarometeret.

Jeg synes heller ikke, at man skal jage efter lykke. "Mit liv ville være perfekt, hvis bare..."! Det kommer aldrig til at ske, for der er altid sten på vejen! Flyt en, og en anden triller ned. Det er ikke pessimistisk. Det er realistisk. Det gælder udelukkende om, hvordan vi tackler disse op- og nedgange.

For hvad er det lykkelige liv? Findes det?

Jeg ved det ikke. Men jeg ved, hvordan man føler stor glæde, og jeg tror, at 'lykken' findes i at glemme sig selv. At lade være med at føle efter hele tiden. I stedet for at sidde og gnaske i følelser, så gå ud og tag opvasken, slå græsplænen eller gå en tur med hunden. Gør noget!

Jeg vil hellere rette min opmærksomhed mod at give mit liv mening end at jage lykken, og jeg føler mig lykkelig, når jeg engagere mig i andre mennesker. Jeg føler meningen med mit liv  - 'lykken' - i de situationer, hvor jeg ikke har mig selv i fokus, men har opmærksomheden rettet udad. Jeg tror, at lykken kommer, når vi bliver lykkelige af at gøre andre lykkelige.

Så brug denne weekend til at kigge op fra navlen ;-)


I have just received an invitation to hear a series of lectures, where 25 women will talk about The Pursuit of Happiness. I will not participate!

I will not say, that I couldn't get inspired, because I probably could. But I believe, that we all are unique, and therefore we can find answers in our own lives, and that it is better to go out living your own life, than sitting on a chair hearing about how others live their lives. I feel the same thing about tv shows, where we are 'the fly on the wall'. I don't really know, why shows like that are such big successes, but it probably is, because then we can feel that we are not that stupid and uninteresting etc. without taking any risk for ourselves.

But it is waste of good time, when you can do so much in your own life.

I love to hear about other persons' stories, but it should be on a conversation level. It should be a dialog. I don't want to listen passively about, how sad or happy unknown (or celebrities for that matter) persons are, or what they are missing in their lives, and I am sure - as said before - that I could learn something, but I think that we are stomping around in emotions! I don't think, that you should analyze, what you feel all the time, and that it is ok, at there are mornings, you just eat your breakfast without checking, where you are on the mood barometer.

I don't think that you should go on a pursuit of happiness. "My life would be perfect, if just..."! That is never going to happen, because there will always be a stone on the road. Move one away, and another falls down. This is not being pessimistic. It is being realistic. The question is just, how we tackle these ups and downs.

Because what is the happy life? Does it exist?

I don't know. But I know, how to feel big joy, and I think, that 'happiness' is found in forgetting yourself. Not to feel all the time. Instead of analyzing what you are feeling right now, go do the dishes, mow the lawn, or take the dog for a walk. Do something!

I will rather turn my attention towards giving my life meaning than chasing happiness, and I feel happy, when I engage in other persons. I feel the meaning of my life - 'happiness' - in the situations, where my focus is not on me, but is directed outwards. I think, that happiness is, when we get happy making somebody else happy.

So use this weekend not focusing on your navel.

Tuesday, October 10, 2017

Traditioner og økonomi - Traditions and Economy

Traditioner kan være gamle eller nye. Valentines Day og Halloween er relativt nye traditioner her i Danmark, og den nyeste er Black Friday.

Den eneste grund til, at de er indført, er ønsket om øget salg, og det er tankevækkende, at julesalget sidste år ikke blev mindre, da der blev reklameret virkelig agressivt for Black Friday, som ifølge statistikkerne var en stor 'succes'! Det er fantastisk, at man kan købe et hav af ting i november og stadig bruge lige så mange penge på julen som før - og endda mere til. Det må siges at være en kraftig forøgelse af forbruget, så reklamerne har virket!

Men lad forretningsverdenen påstå, at det er nødvendigt at 'vækste'. Vi behøver ikke at 'vækste' med, hvis vi ikke vil. Det kan være godt at købe noget til nedsat pris, hvis man trænger til det, men at købe noget, bare fordi det er billigt, er økonomisk belastende.

Det er på tide, at vi spørger os selv, hvor meget vi vil være med til. Hvor meget vi vil følge 'traditioner' indstiftet af forretningsfolk med det ene formål at gavne salgskurven.

Øget forbrug er hverken godt for os, vores økonomi eller verden. Vi bliver ikke gladere af flere ting, men vi bliver med garanti mindre glade, hvis vi bruger flere penge, end vi tjener!

Og forretningslivet skal såmænd nok klare sig. Måske bliver investorerne ikke så hurtigt rige som før, men de overlever nok!

Så tænk nøje over indkøbene i oktober, november og december. De skulle helst ikke ødelægge økonomien langt ind i 2018.

Jeg har absolut ikke noget billede, der matcher emnet! - Sorry!
I have absolutely no photo, which match the subject! - Sorry!

Traditions can be old or new. Valentines Day and Halloween are relatively new traditions here in Denmark, and the newcomer is Black Friday.

The only reason that these traditions have be 'adopted' here is the wish for increased sales.

The advertising for Black Friday was really aggressive last year, which according to statistics was a huge 'success'! But it is thought-provoking, that Christmas sales last year didn't decrease accordingly. It is amazing, that you can buy a lot of stuff in November and still spend just as much money on Christmas as last year - and even more. That it is a large increase in consumption!

But leave it to the business world to claim the necessity of 'growth'. We don't have to follow the 'growth', if we don't want to. It is good to buy something, if you need it and the price is low, but to buy stuff just because it is cheap, is economically burdensome.

It is time, that we ask ourselves, how much we want to parcipate. How much we will follow 'traditions' implemented by business people with the single goal to raise the sales curve.

Increased consumption is not good for us, our economy or the world. We don't become happy owning more stuff, but we will with guarantee be less happy, if we spend more money, than we earn!

And the business world will make it anyway. Maybe the investors won't become rich as fast as before, but they will probably survive!

So think carefully about your purchases in October, November, and December. Don't ruin your economy in 2018 in advance.

Saturday, October 7, 2017

Ny/gammel sweater - New/Old Sweater

Somme tider må man erkende, at ting er brugt op! At de faktisk ser triste og kedelige ud, og måske endda er slidt i stykker. Men der er mange grader af brug, og man udskifte, eller kan man måske udbedre.

Det kan være en sofa, som man elsker at sidde i, men som har fået skader af dagligt brug, og som - hvis man er helt objektiv - ikke er særlig pæn mere. Måske kan den ombetrækkes.

Det kan være et par sko, som man går godt i, men som egentlig trænger til udskriftning - og dem kan man for det meste ikke gøre noget ved - bortset fra at købe nye! Eller det kan være noget helt andet.

Da jeg gennemgik mit vintertøj fandt jeg ud af, at jeg havde to sweaters, der ikke rigtig fungerede mere. En sweater er blevet 'degraderet' til overdel til et par yogabukser, som er mit afslapningstøj, både fordi den er behagelig, og fordi den ikke er slidt op. Den anden sweater var helt fin, bortset fra at den var naturfarvet, og efter mange gange vask var farven blevet kedelig.

Så den blev farvet - og jeg har både fået en flot 'ny'sweater, jeg har sparet penge, så jeg er glad! Genbrug er fantastisk!

Rigtig god weekend.
Sometimes you have to admit, when things are worn out! That they look sad and dull, and maybe even are torn. But there are different levels of 'worn', so sometimes you have to replace, and sometimes you can repair.

It can be a sofa, which you love, but has the wear and tear of daily use, and - if you are totally objective - isn't looking good anymore. Maybe it can be upholstered.

It can be a pair of shoes, which feels so good, but actually need replacement. Though there is not much to do about that - except replace them. Or it can be something totally different.

Went I went through my winter clothes, I found out, that I have two sweaters, which don't quite work for me anymore. One sweater got demoted to become the top for a pair of yoga pants, which is my 'leasure' wear, mainly because it still is very comfortable, and because it isn't quite worn out. The other sweater was still very nice, apart from the fact that it was off-white, and after a lot of washing the color became dull.

Now it has a new color - and I have a 'new' beautiful sweater, I have saved money, so I am happy! Re-use is great!

Have a very nice weekend!

Wednesday, October 4, 2017

Babysitter

Jeg ved ikke, hvordan småbørnsfamilier klarer sig, når mor og far har brugt al forældreorloven, og der ikke er en vuggestueplads klar. Det er ikke alle, der er så heldige, at der er bedsteforældre eller venner, der kan træde til og passe den lille ny, og det kan en tung sag at skulle bede om ekstra fri fra arbejde og håbe på forståelse for, at man ikke er tilgængelig et stykke tid yderligere, og hvis man endelig kan det, er der også et økonomisk aspekt.

Favoritfamilien er i den situation, og derfor har jeg fået nyt 'job' i de næste 6-7 uger.

For jeg er så heldig, at jeg har fået lov til at passe Favorit-baby! Det er et job, der kræver opmærksomhed, når Favorit-baby har bestemt sig for at stå på sine gele-ben hele tiden og endnu ikke kan finde ud af at sætte sig ned.

Hun er en meget talende og lattermild baby, så dagen er fyldt med babysnak og meget latter. For udover at være krævende er det sjovt. Rigtig sjovt!

Ikke mindst er det vidunderligt at få lov til at opbygge et forhold til dette lille, nye fantastiske menneske.

Andre fordele? Hm, jeg behøver ikke yderligere motion, og jeg sover godt om natten! :-)


I don't know, how families with small children are managing, when mum and dad no longer can stay at home and don't have a day-care ready, and aren't in the fornunate situation that there are grandparents or friends, who can help them out taking care of the little one. It is a heavy task to ask the employer for a longer leave, and not to be available for more time. Even if you can, there will be an economic aspect.

The Favorite family is in that situation, and that is why I have a new 'job' for the next 6-7 weeks.

Because I am so lucky, that I have become caretaker of Favorite-baby! It is a job, which requires total attention, because Favorite-Baby has decided to get on her jello-legs all the time without having found out, how to get back on the floor again.

She is a very happy and talktative baby, so the day is filled with baby-talk and laughter. So on top of being a demanding job, it is so much fun. 

On top of all this it is wonderful to be allowed to build a relationship to this little, new fantastic human being.

Other advantages? Well, I don't need any extra exercise, and I sleep very well :-)

Monday, October 2, 2017

Mit figentræ - My Fig Tree

Efter at have været den glade ejer af et figentræ i et lille stykke tid, blev det sygt. Jeg fik at vide af en figentræs-ekspert, at jeg skulle smide det ud, for det havde sikkert været sygt fra start! Der ikke var noget at gøre.

Det var jeg ked af, men sådan går det jo en gang imellem. Så jeg klippede det ned, så jeg kunne transportere det (på min cykel!) over til grønt-kontaineren, men jeg satte det udenfor min dør nogle dage, fordi jeg ikke havde tid til at tage mig af det.

Og se nu, hvad det gør!

Jeg har besluttet, at det skal have en chance, selv om det er ret grimt lige nu. Men hvis man kun giver det smukke chancen, går man glip af for meget!
After having been the happy owner of a fig tree for a little while, it became sick. I heard from a fig tree expert, that I should get rid of it, because it probably had been sick from start! There was nothing to do about it.

I was a bit sad about it, but that is what happens now and then. I cut it down, so I could transport it (on my bike) to the compost container, but I put it outside my door for a couple of days, because I haven't had time to do anything about it.

And now look, what it is doing!

I have decided, that I will give it a chance, even though it is quite ugle right now. But if you only give beauty a chance, you will miss out on a lot.

Thursday, September 28, 2017

En dag skal jeg... - Some Day I'm going to...

Det kender vi vist alle sammen. De opgaver, som er ganske små, og som kan ordnes på et par timer, men som vi ikke får taget os sammen til at gøre.

Jeg fik skovlen under en af de ting for et par dage siden! Jeg kan næsten ikke få armene ned!

Mit gamle tobaksskab indholder mange små ting, som betyder noget for mig, men de er egentlig for små til at placere ude i 'fri luft', for hvis ting ligger i skuffer, så de ikke ses, tror jeg ikke på, at de reelt har så meget værdi. Man skal kunne se sine skatte. Så de bor i skabet.

Skabet er meget gammelt, og det er flækket på bagsiden, og det har jeg ikke tænkt mig at gøre noget ved. Men jeg ville male det indeni, så det var lettere at se, hvad der er i det.

Og endelig blev det gjort! Det er en fantastisk følelse, og når jeg så tænker på, hvor længe jeg har gået rundt om den opgave, forstår jeg det slet ikke. Det tog ingen tid. Det var ikke besværligt.

Det skulle bare gøres!


Som det var - As it was

 Før - Before

 Efter grunding - After 1st coat

Det pyntede! - So nice!

I think that we all know them. The tasks, which are quite small, and which could be done in a couple of hours, but which we never get around to do.

I nailed one of those tasks the other day! I cannot stop cheering!

My old tobacco cabinet contains a lot of small things, which means something to me, but they are to small to place out 'in the open'. Because if stuff is hidden away in drawers, I don't believe, that they really mean that much. You should be able to see your treasures. So they live in the cabinet.

The cabinet is very old, and the back is split, but I am not going to do anything about that. But I wanted to paint it inside, so it was easier to see, what it contains.

So it has finally been done! It is a great feeling, and when I think about, how long I have been running around it without doing anything, I don't understand it. It took no time. It wasn't a big job.

It just had to be done!

Monday, September 25, 2017

Istandsættelse - Maintenance

Som jeg fortalte i går, skal jeg genhuses, og det er så småt begyndt at røre på sig i mit hoved.

Hele projektet er være undervejs siden 2008! - og jeg har siddet i en del beboerudvalg, fordi jeg har syntes, at det er spændende, og nu bliver det første spadestik taget i slutningen af oktober. Derefter vil der blive lavet en prøveopgang, og efter jul går de for alvor i gang.

Jeg bor i den 3. bygning, der skal renoveres, så der kommer til at gå lidt tid, før de kommer til min lejlighed, og tidsrammen ved vi faktisk ikke noget om endnu.

Men jeg er en utålmodig person, så jeg er gået i gang på anden vis. Jeg er begyndt at kigge på mine ejendele. Her tænker jeg ikke på tøj og bløde objekter, men udelukkende møbler. Jeg er begyndt at tænke over, hvilke ting, der skal 'pudses op' og hvilke ting, det ikke er værd at ofre penge på, og hvad jeg skal have med, og hvad der ryger ud.

Min seng og mit spisebord er de vigtigste møbler for mig, og jeg har 6 gamle stole, som er fra en gang i 1960'erne, og de er fantastiske at sidde i, så jeg overvejer at få dem sat i stand. Derfor har jeg kontaktet en møbelpolstrer, som jeg nu skal besøge og se, hvad han kan gøre for mine stole. De bliver sikkert lige så dyre, som hvis jeg køber nye, men jeg er ikke særlig forelsket i særlig mange af de stole, der er fremme nu. Mine stole kan man sidde i en hel aften uden at blive øm i rumpen.

Men en ting er sikkert! Jeg kommer ikke til at købe nye ting til hjemmet i det næste års tid - bortset fra en grøn plante i ny og næ! Det her drejer sig udelukkende om istandsættelse.
As told in my last blog post I am going to be rehoused, and it is starting to rumble in my head.

The project has been on the way since 2008! - and I have been a member of every house committee possible, where tenants were invited. I think that it is quite exciting, and now the upstart has a date late October. They are going to make a 'test build' at first, and after Christmas they are starting for real.

I live in the 3rd building to be renovated, so there will be some waiting time, before they come to my flat, but we still don't know the date.

But I am an unpatient person, so I have started some preparation. I have started to look at my stuff! I am not thinking clothes or other soft objects, but furniture. I have started to think about, which things that should be 'shined up', and which things that aren't worth spending money on, and what should stay, and what should go.

My bed and my dining table are the most important pieces of furniture for me, and I have 6 old chairs from the 1960's, and they are so comfortable, so I am thinking about having them upholstered. So now I have contacted an company, which I am going to visit, so I can see, what they can do with my chairs. The chairs will probably become just as expensive as new ones, but I am not really in love with a lot of the newer furniture. You can sit in my chairs a whole evening without getting a sore bum.

But one thing is for sure - I am not going to buy anything new for my home during this period - except a green plant now and then! This is all about maintenance.

Thursday, September 21, 2017

Genhusning - Rehousing

Det rumler ret meget i mig. Jeg tænker flytning og indretning. Jeg skal nemlig genhuses en gang næste år.

Den ejendom, jeg bor i, skal renoveres, og det trænger den til, og renoveringen bliver så omfattende, at vi ikke kan blive boende under ombygningen. Nogle af lejlighederne - herunder min - skal lægges sammen med lejligheden ved siden af, hvilket vil sige, at den bliver 30 kvadratmeter større. Det bliver en fantastisk lejlighed!

Og alligevel vil jeg ikke blive her. Da jeg flyttede sidste gang, var det fordi jeg byttede 3 værelser med 2.

Jeg brugte så meget tid på at finde noget fornuftigt at bruge det 3. værelse til. Så indrettede jeg det til kontor, men jeg var der aldrig, for jeg greb bare min laptop og satte mig ved spisebordet eller i sofaen. Så det 3. værelse blev en slags opbevaringsplads - jeg brugte det simpelthen ikke.

Så jeg ikke vil have mere plads.
Jeg vil ikke have mere at passe.
Jeg vil ikke betale så meget for kvadratmeter, som jeg ikke bruger.

Så selvom det bliver en af de bedste lejligheder her, så vil jeg bytte til en mindre.

Men inden det bliver aktuelt, skal jeg som sagt genhuses, og det bliver spændende. Jeg får nok ikke mange valg om, hvor jeg vil bo, og den udfordring kan blive ret lærerig. Jeg tror på, at det er godt at blive udfordret en gang imellem. At bo et sted, man ikke selv har valgt, kan blive spændende.

Det kommer I til at høre mere om!

Min udsigt fra mit spisebord - The view from my diningtable

 Udsigten i køkkenet - The view in the kitchen

Udsigten kommer jeg sikkert til at savne, for den bliver svær at erstatte
I am probably going to miss the view, which will be difficult to replace

Lots of things are going on right now. I am thinking move and interior decorating. You see, I am going to be rehoused some time next year.

The building, I live in, is going to be renoveated, and it really needs it. The renovation will be so extensive, that we cannot stay in our flats, while the work is going on. Some of the flats - mine - will be extented with the small flat next door, which means that it becomes approx. 300 sqr feet bigger. It will become a great place!

But I have decided NOT to stay. The reason I moved the last time was, that I had 3 rooms.

I spent way to much time to find something sensible to use the third room for. At a point I made an office, but I was never there, because I just grabbed my laptop and sat down at the dining table or in the sofa. So the room became a sort of storage room - I simply didn't use it.

So I don't want or need more space.
I don't want to have so more to maintain.
I don't want to pay for square meters, I don't use.

So even though it wil become a dream flat, I want to change to a smaller one.

But before this happens I am going to be rehoused, and it is quite exciting. I don't think, that I get much of a choise about, where I am going to stay during the renovation, but I think, that that challenge can be quite a lesson. I believe that it is good to be challenged now and again. So to live a place, which you haven't chosen yourself, can become quite exciting.

You will hear more.

Monday, September 18, 2017

Det er mandag = plantedag! - It is Monday = Plantday!

Ugen ligger åben, og jeg har allerede fået en del fra hånden her til morgen. Jeg havde planlagt lidt i går, og solen i dag får mig bestemt ikke til at blive mindre veloplagt, så det er bare 'to go with the flow'.

Derfor ville jeg - til trods for årstiden - omplante en plante, som jeg har haft en masse år. Af en eller anden grund har jeg ikke set, at han (den er en han!) er groet ud af sin potte - jeg så det i hvert fald ikke før i går.

Så nu har han fået en større potte, og så må vi se, hvordan han reagerer på den. Måske går han i shock!


The week is lying in front of us, and I have already accomplished a lot this morning. I made some planning yesterday, and the sun is definitely helping me along, so now I go with the flow.

I am - in spite of the time of year - going to replant a plant, which I have had for many years. For some reason I haven't noticed, that he (it is a he!) has outgrown his pot - at least not before yesterday.

So now he has a bigger pot, and I am excited to see, how he will react. Maybe he will go into shock!

Friday, September 15, 2017

Fantasy Self

Jeg hørte om 'Fantasy Self' forleden. Måske ved I, hvad det går ud på, men det er helt nyt begreb for mig.

Det går ud på, at man har et billede af sig selv, som ikke er helt korrekt. At man siger til sig selv, at man er sådan en, der... hvad det nu kan være, og mange ting i ens hjem og ejendele kan være et resultat af ens Fantasy Self.

Forklaringen er, at hvis man er en person, der

- ejer et ton kogebøger og aldrig laver mad
- har reolen fyldt med bøger og aldrig læser
- har strikkegarn til flere bluser og aldrig strikker
- har lærreder, pensler og maling og aldrig får malet
- har 15 loppetorvsfund i garagen, der bare lige skal sættes i stand, men aldrig går i gang etc.

så har man et forkert billede af sig selv! Et fantasi-billede om, hvordan man gerne vil være og gøre. Det kan give en masse rod og optage en masse plads på hylderne!

Jeg kunne ikke lade være med at grine, da jeg læste om det - og jeg følte mig så ramt!

Når jeg ser billeder af kvinder i jeans og højhælede sko, så ser jeg mig selv! Og jeg går altid i sneakers, flade støvler eller sandaler. Jeg har fortalt rigtig mange gange om, at jeg ikke kan gå i høje hæle. Nu ejer jeg ikke nogle mere, men jeg har tidligere købt sko, jeg ikke har kunnet gå i! Det billede af mig selv har jeg ryddet op i, men jeg elsker stadig tanken og skal lægge bånd på mig selv, når jeg ser et par skønne sko - som bare vil være splid af penge og tage plads op i mit skab.

Jeg er kunstmaler i svøb! Jeg har altid drømt at male, men jeg har ikke talentet at få hænderne til at lave det billede, jeg har i hovedet. Jeg har dog stadig en kasse med pensler og andet malerudstyr, og den eneste grundt til at jeg har gemt det, er, fordi jeg har mine favorit-børn. Den ældste bruger det gerne og er rigtig dygtig. Men han har det i sig. Jeg planlægger at tegne. Han gør det, fordi han ikke kan lade være!

Jeg har også en ubrugt kaftan, der er mindst 4 år gammel, fordi jeg ser mig selv på stranden med ungerne iført kaftan og badedragt. Sidst jeg var på stranden, havde jeg pirat-jeans på, som jeg rullede op! Men den kaftan bliver hos mig lidt endnu, for det er en fantasi, jeg ikke rigtig har opgivet - selvom jeg ikke p.t. ejer en badedragt!

Men det er godt at få ryddet op i disse ting, for de tager plads op. Ikke kun i skabe og på hylder, men også i vores bevidsthed om, hvem vi egentlig er. Det letter at fjerne alle rejsebøgerne om eventyrere, der sejler ned af floder og klatret i bjerge, når vi nu helst vil til Spanien og ligge ved poolen, eller når vi inderst inde hellere vil løse en krydsord end at læse den tunge litteratur, som står på hylden.

Hvilke fantasier har du, som det kunne være godt at slippe? Det er i hvert fald tid til at rydde disse fantasier ud og give plads til den, du er, og det du egentlig gerne vil.


 Det er et stykke tøj, som jeg ville have afleveret til genbrug for et stykke tid siden, da jeg blev talt ud af det af en veninde, som sagde, at det var godt at have sådan en, når man nu ikke er helt ung mere! Vi er stadig venner :-)

This is a piece, which I would have given to the 2nd hand shop quite a while ago, but I was talked out of it by a girlfriend, who said, that it was a nice thing to have, when you are not quite young amymore! We are still friends :-)


The other day I heard about something called 'Fantasy Self'. Maybe you know, what it is, but it was totally new to me.

It means, that you imagine things about yourself, which isn't quite correct. That you tell yourself: I am one of these persons, who... what ever it can be, and your home and many things in it, can be a result of your Fantasy Self.

The explanation is, that if you are a person, who

- owns a ton of cook books and you never cook
- your bookself is filled with books and you never read
- you have boxes filled with knitting yarn and never knit
- you have canvases, brushes and paint, but never paint
- have 15 good items bought at flea markets, which need a little TLC, but you never get around to fix them,

then you have a wrong perception about yourself! A fantasy picture about, what you want to be like. This can create a lot of clutter and take up a lot of space!

I couldn't help laughing, when I read about it - and it hit me!

When I see photos of women in jeans and heels, I see myself! But I always wear sneakers, flat boots or sandals. I have told you many times about, that I cannot walk in high heels. Now I don't have any anymore, but I have bought a lot of shoes, which I couldn't walk in! It is a picture of myself, which I have decluttered, but I love the thought, and have to restrain myself, when I see a pair of beautiful shoes - which just would be waste of money and take up space in my closet.

I am an artist in the making! I have always wanted to paint, but I don't have the talent to make my hands make the painting, I have in my head! I still have a box with brushes and other equipment, and the only reason that I have kept it is, that I have my favorite-kids. My oldest favorite child uses them a lot and is really good. Drawing is one of his ways of relaxing, so it is in him. I plan to draw. He does it because he has to.

I also have an unused kaftan, which is at least 4 years old, because I see myself at the beach with the kids wearing a bathing suit and a kaftan. Last time I was at the beach I wore a pair of cut off jeans. But the kaftan stays with me a little longer, because it is a fantasy, which I haven't given up on yet  - even though I don't own a bathing suit!

But it is good to declutter these things, because they take up space. Not only in closets and on shelves, but also in our minds, about who we really are. It is liberating to remove all the books about adventurers, which sails down rivers, climbing mountains, when we rather would go to Spain to be at a poolside, or when we rather would make a cross word puzzle and read heavy literature on the book self. 

Which fantasies do you have about yourself, which would be good to let go of? Declutter these fantasies and make room for, who you really are, and what you really want to do.

Wednesday, September 13, 2017

En perfekt regnvejrsdag - A Perfect Rainy Day

Regnen har sået ned i stråler fra morgenstunden, og hvor sjovt er det? Det er måske ikke særlig sjovt, men så er det en dag, som man kan forsøge at gøre god alligevel.

Man kan f.eks. starte med en dejlig morgenmad.
Man kan f.eks. passe et lille favoritmenneske et par timer.
Man kan f.eks. spise frokost med største favorite menneske.
Man kan f.eks. finde nogle gamle æbler i køleskabsskuffen og koge dem til noget, der kan laves dessert af.
Og man kan f.eks. - endelig - begynde på sit strikketøj.

Så en regnvejrsdag kan blive en rigtig dejlig dag - og det blev denne her.
The day started with rain. It rained cats and dogs, and how much fun is that? Maybe not fun at all, but it is a day, but you can make an effort to make it nice anyway.

You can eg. start with a nice breakfast.
You can eg. take care of the favorite baby for a couple of hours.
You can eg. have lunch with the biggest favorite person.
You can eg. find some old apples in the fridge and cook them into something, you can make a dessert of.
And you can eg. - finally - begin knitting your sweater.

So a rainy day can become a really nice day - like this one.

Tuesday, September 12, 2017

Mine UGG sneakers - My UGG Sneakers

Somme tider foretager man et overvejet indkøb, der alligevel ikke falder helt rigtig ud! Eller det er i hvert fald hvad jeg har gjort.

For nogen tid siden købte jeg et par pudderfarvede UGG sneakers, som jeg stadig synes er helt fantastiske. Planen var at købe et par sorte bukser, der havde en stribe ned langs siden i akkurat samme farve, og jeg følte, at det var super gennemtænkt, og jeg skulle bruge outfittet til en speciel anledning.

Mine sneakers blev købt først, og da tiden kom til at købe bukserne, og jeg prøvede dem, fandt jeg ud af, at de ikke fandtes i den længde, jeg bruger, og på det tidspunkt var returneringstiden på mine sneakers overskredet.

Siden har jeg forsøgt at tage dem i brug, men det er ikke rigtig lykkedes, fordi det enten har været for varmt eller for vådt!

Så lige nu er det store smil over planlagte gode indkøb blevet lidt til en grimasse! Måske kan man også i bagklogskabens lys spørge sig selv, om hvor fornutigt det er at købe et par pudderfarvede ruskinds-sneakers!

Jeg tror, at svaret er:

 1. Køb kun dyrt, hvis det er klassikere. 
 2. Hvis det er en trend, så køb kun småting.
 3. Og køb aldrig ind til specielle anledninger. Brug det, du har.
Men jeg synes stadig, at de er flotte, så måske næste forår...!Sometimes you can make totally planned purchases, which don't come out right anyway. Or at least that is, what I have done.

Some time ago I bought a pair of nude colored UGG sneakers, which I still think are fantastic. The plan was to buy a pair of black pants with a stripe in the exact same color down the leg, and I really felt, that I had thought this through. I would wear the outfit for a special occation.

I bought the sneakers first, and when the time came to buy the pants, I tried them on and found that they were too short for me, and at that point the return time for the sneakers had passed.

Since then I have tried to wear them with others pants and jeans, but it hasn't really worked out, because the weather has been too warm or too wet!

Right now the satisfaction of having planned good purchases has sort of become a disappointment! In hindsigth you can ask yourself how sensible it was to buy a pair of nude suede sneaker.

I suppose the answer is:

 1. Only invest your money in classics! 
 2. Only buy the small stuff  when it is a trend!
 3. Never buy anything for 'special' occations. Use what you have!
But I still think, that they are cute, so maybe next spring...?

Thursday, September 7, 2017

Nu er det efterår! - Now It Is Autumn

Så kom efteråret for alvor. Det er lidt koldt, og det regner, men tøjmæssigt er det min yndlings-sæson.

Så i går planlagde jeg at lægge sommertøjet væk, og jeg blev godt nok lidt overrasket, for der var næsten ikke noget at lægge væk.

Min hvide skjorte og mine t-shirts bruger jeg året rundt under sweaters, trøjer og jakker, så de bliver oppe.

Så alt jeg lagde væk var 3 par korte bukser og et par shorts. Ikke andet! Det er første gang jeg har oplevet en tøjrydning, som varede 5 min.

Det er en god fornemmelse, og nu skal jeg til at gennemgå vintertøjet for at se, om der er mangler, eller om der er tøj, der ikke passer eller er blevet for 'ynkeligt'.

Jeg er ved at udarbejde en vinter-ønskeliste, men den kommer jeg tilbage til.

Now Autumn came! It is a bit cold, and it is raining, but when it concerns clothes this season is my favorite.

Yesterday I planned to put away my summer clothes, and I got a bit surprised, because there was almost nothing to put away.

My white shirt and my t-shirts are all-year-around items for me, as I use them underneath sweaters, cardigans and jackets, so they stay, where they are.

So all I put away was 3 pairs of short trousers and a pair of shorts. Nothing else! It is the first time that I have experienced, a clothes packing which lasted 5 minutes!

It is a good feeling, and now I will go through my winter clothes to see if I need some items to make it cohesive, and if there is anything which doesn't fit or look too 'pathetic'.

I am working on a wish list for winter, and I will come back with that.

Monday, September 4, 2017

Min transport - My Transport

Dette er mit køretøj! Min elskede røde cykel, som nu har rundet de 17 år og lidt til. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle klare mig uden.

Jeg havde bil indtil 2000, da jeg blev natteblind i en grad, så jeg ikke kunne se at køre bil i mørke og især ikke i regnvejr. Jeg troede, at jeg ville komme til at savne den, men det gør jeg ikke!

Der er selvfølgelig ture, hvor jeg er nødt til at planlægge lidt mere, end hvis jeg havde haft en bil, men de er så få, at jeg tager det som en oplevelse. Jeg har altid elsket at køre i tog, fordi man kan spise en sandwich, læse en bog, lære nye mennesker at kende eller kigge ud på landskabet, der suser forbi og være helt afslappet. Desuden får man fordelen, at man kommer, når man kommer. Der er ikke noget med at skulle træde på speederen, hvis det går lidt langsomt, for det er jeg ikke herre over.

Jeg sparer også en masse penge. Det er utvivlsomt billigere at køre med offentlig transport, end det er have købe, eje og vedligeholde en bil.

Så min cykel bliver brugt til 'mellem-transport'. Jeg kører alle steder, hvor det kan svare sig, og hvis det er for langt, tager jeg cyklen til stationen og kommer på den måde hurtigt afsted og hurtigt hjem igen.

Og så får jeg motion!

Den har også båret tusindevis af kilo madvarer og andre sjove ting. En madras! Kufferter! - men så kører jeg ikke på den, så trækker jeg bare. Men jeg behøver ikke at bære noget. Børn! (jeg har haft børnestol på). Diverse pakker fra Ikea! Jeg kan meget med min cykel!

Men jeg må indrømme, at jeg er ikke god til at vedligeholde den, så jeg har min cykelmand. Han kan trylle, og jeg kunne sikkert have købt en ny cykel for de penge, som jeg har brugt på reparationer over disse år, men det er ikke vigtigt. Min cykel er produceret for lang tid siden, den er af god kvalitet og kan holde mange år endnu, så den fortjener at blive vedligeholdt - når den nu både bringer glæde og er nyttig. Og så ser den jo også ret godt ud.

Har jeg fået fortalt, at jeg er rigtig glad for den?


It is my transport! My beloved red bike, which now has passed its 17th birthday and a bit more. I wouldn't know how to do without it.

I had a car until year 2000, when I became nightblind to the extend, that I couldn't drive when dark and especially when it also was raining. I thought, that I would miss my car, but I don't!

Of course I take trips, to which I have to plan a bit more, than if I had had a car, but they are few, and then I take it as an experience. I have always loved to go by train, because you can eat a sandwich, read a book, get to know new people or look at the landscape and be totally relaxed. Furthermore you have the advantage, that you arrive, when you arrive. You cannot step harder on the speeder, if things go a bit slow, because you are not the master of the train.

I also save a lot of money. It is undoubtful cheaper to go by public transport, than it is to buy, own and maintain a car.

So my bike is used for 'medium'-transport. I ride it everywhere, where it is possible, and if I have to go far, I take it to the station. Quick trip there, quick trip home. 

And then I get the exercise!

It has carried thousands of kilos of food and other fun stuff. A mattress! Siutcases! - then I don't drive it, just pull it, but I don't have to carry anything. It has also carried children (I used to have a child seat). Packages of all sorts from Ikea! I can do a lot with my bike!

But I have to admit, that I'm not really good at doing any maintanence on it, so I have a bicycle-man. He can make magic, and I could probably have bought a new bike for all the money spent on repair over these years, but that is not important. My bike has been produced a long time ago, it is good quality, and I can have it many years ahead, so it deserves maintanence - as it brings me joy and is useful. And quite goodlooking, too.

Have I told you, that I love my bike?

Wednesday, August 30, 2017

Ind- og Udlisten - The In and Out List

Her kommer ind- og udlisten. Denne gang dækker den over 3 måneder, og jeg ser til min skræk, at der næsten er lige så mange ting på ind-siden som på ud-siden! Det er ikke den vej, jeg gerne vil gå, men så er det jo en fin øjenåbner at have en sådan liste, så jeg er opmærksom på mine indkøb!

Lad os tage den lange ind-liste først:
 1. Sweatergarn – jeg vil strikke en sweater til mig selv, men jeg er ikke kommet i gang endnu.
 2. 4 t-shirts – jeg havde ikke nok at skifte med og vaskede ustandselig.
 3. 2 par sko – et par plateau, der ser ud, som om jeg er på høje hæle og et par UGG sneakers.
 4. 5 grønne planter – 3 små og 2 store (dvs jeg har allerede taget livet af én, så jeg har 4)
 5. Grøn jakke – en varmere sommer-overgangsjakke. Jeg havde ingen.
 6. En festbluse – som krøb helt vildt 1. gang jeg vaskede den!
 7. En hvid skål, som jeg har vist jer. Den er erstatning for en, som jeg baldrede.
 8. En sort top – til at have under blusen, der krøb!
 9. 2 rammer – har fået nye billeder op.
 10. En kurv til alle mine ledninger og chargers. Jeg havde en anden kurv, men den gik i stykker (det ser ud, som om jeg smadrer en masse, men dette var tidens tand!).
 11. Og så har jeg forkælet mig selv med en taske fra Decadent! Mand, hvor er jeg glad for den. Jeg har gået og kigget tasker i 2 måneder! Nyindkøbet skyldes, at jeg har en blå, lidt festlig taske, som jeg er meget glad for, men jeg har brugt den hver dag her i sommer, og det slider for hårdt på den, da den er af blødt skind. Så nu er den blevet fredet fra daglig brug og ophøjet til festtaske, og dagligtasken er nu den nye af det solide skind!
Det er vist det!

På ud-siden ser det sådan her ud:
 1. Et par jeans – ved ikke rigtig, hvad der sker i skufferne om natten, siden ting ændrer form!
 2. 2 bøger – har læst dem, og så skal de videre.
 3. En fleece vest – som jeg aldrig brugte.
 4. En hvid skjorte – har en anden.
 5. Et terassebord – der var mugnet efter en vandskade. Jeg har ingen altan, men når jeg bliver genhuset, så får jeg en... jubii! Men først til næste år!
 6. En kasse mega-clips – jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Jeg skulle bruge én, men det kunne jeg ikke købe, og jeg kunne ikke tiltuske mig en!
 7. 4 kork dækkeservietter – dem har jeg brugt meget, men jeg bruger ikke dug eller dækkeservietter på det bord, jeg har nu.
 8. Et læder kalenderomslag – fra den gang, hvor jeg svansede rundt og så vigtig ud med en læderindbunden kalender.
 9. En meljævner – totalt fejlkøb. Jeg troede, at jeg kunne ryste min proteindrik bedre med sådan en. Det kan jeg ikke. Jeg bruger et syltetøjsglas. Det fungerer.
 10. En sort bluse – den er ikke flatterende for mig mere. Igen det problem med skufferne!
 11. Min Coffee Registry filterkaffe-holder – jeg laver stempelkaffe eller på min Nespresso-maskine. Tre forskellige måder at lave kaffe på var lidt overkill. Så den er solgt.
 12. Min brune taske – efter lange overvejelser har jeg besluttet at sælge den. Da jeg anskaffede den, havde jeg ide om, at den skulle bruges, når jeg havde lyst tøj på. Men sådan formede det sig ikke rigtig.
Det her var ret omfattende, og jeg havde ikke lige ventet, at det ville falde ud på denne måde, men så blev jeg det klogere. 

Jeg tør næsten ikke skrive, at jeg ikke har planer om større indkøb resten af året, men sådan er det lige nu.
Dette er noget af ud-bunken.
This is some of the out pile.


Here comes the in- and outlist. This time it is covering 3 months, and with horror I see, that there are almost as many things going in as there are going out! This is not the way, I want to walk, but then of course it is good to have this list, so I become aware of it.

Let's take the long in-list first:
 1. Yearn for a sweater – I want to knit one for myself, but I haven't had time to start yet.
 2. 4 plain t-shirts – I didn't have enough tops to change with and had to wash all the time.
 3. 2 pairs of shoes – one pair of party shoes and a pair of UGG sneakers.
 4. 5 green plants – 3 small ones and 2 big ones (I allready killed one, so now I have 4)
 5. A green jacket – a summer/autumnjacket. I didn't have any.
 6. A blouse for finer use – which shrunk 2 sizes, when I washed it the first time!
 7. A white serving bowl – replacement for the one I broke.
 8. A black top – to wear with the blouse, which shrunk!
 9. 2 picture frames – I have new photoes on the wall.
 10. A basket for my chargers. The one I had fell apart (it sounds as if I am breaking everything, but this was falling apart all by itself).
 11. And then I have spoiled myself with a new bag from Decadent! I am so thrilled with it! I have been looking at bags for about 2 months. The new purchase was caused by the blue one, I have. It is a very beautiful one, which I have been using all summer, and it is kind of wearing it out a bit, and now I am saving it for more special occations. The blue leather is quite thin, so everyday use was a bit hard on it. So now it is my partybag, and the new one is the everyday one.
That's about it!

On the out list it looks like this:
 1. A pair of jeans – I don't really know, what is happening in my drawers at night, but things change form!
 2. A couple of books – I have read them, and now I pass them on.
 3. A fleece vest – which I never used.
 4. A white shirt – have another one.
 5. A terrace table – which had a lot of mould after a water damage. I don't have a terrace, but I will get one, when I get re-housed – next year!
 6. A box of mega clips – I needed one, but could only buy a box!
 7. 4 cork placemats – I have used them a lot, but I don't use anything on the table, I have now.
 8. A leather calender cover – from when I was running around looking important with a leatherbound calender!
 9. A shaker – totally a mistake to buy. I thought, that I could mix my protein shake better with such a thing. I cannot. I use a jam jar. That works.
 10. A black blouse – it doesn't do anything good for my figure any more.
 11. A Coffee Registry pour-over stand – I make coffe with my French press or my Nespresso. Three ways to make coffee is a bit of an overkill. So now it has been sold.
 12. A brown bag – after some considering I decided to sell it. When I bought it, I had the idea, that it would be good, when I was wearing summer colors. But it didn't quite work for me.
This was quite comprehensive, and I hadn't expected this result, but I got a lot wiser. 

I don't know, if I dare writing that I am not planning any big purchases during this year, but that's how it looks now.

Monday, August 28, 2017

Familien først - Family First

I de kommende uger bliver min blogging måske lidt uregelmæssigt. Jeg plejer at blogge mandag, onsdag og fredag, men der kan komme noget i vejen.

For familien kommer først! Og favoritfamilien allerførst!

Jeg elsker at passe favorit-børnene, og jeg nyder det også i disse dage - dog med lidt malurt i bægeret. Grunden til at jeg er så involveret, som jeg er lige nu, skyldes, at Største Favoritperson har revet skulderen af led! Det er ikke spor sjovt, men langvarigt og bøvlet. Især når man har orlov, og den anden part ikke har mere orlov tilbage!

Men det klares også, og jeg er nu udnævnt til heldags-'opløfter'! En titel, jeg er meget stolt af!

Så hvis jeg ikke er på banen, når jeg plejer, så kommer der nok noget dagen efter!
During the next weeks the blogging might not be as normally on Mondays, Wednesdays and Fridays, which I try to do. But things can happen to change this.

Because family comes first! And the Favorite Family first of all!

I love to take care of the Favorite Children, and I also enjoy it these days - but that is mixed with a sour taste. Because the reason that I am so involved, as I am right now is, that Biggest Favorite Person has dislocated his shoulder! Not nice at all. Especially when he is the one, who is on paternity leave, and the other 'half' has no leave left!

But we will manage this too, and I have been promoted to 'up-lifter'! A titel I am very proud of.

Wednesday, August 23, 2017

Mine favorit-ting

Jeg har fået spørgsmål om, hvilke ting i mit hjem som jeg er knyttet til. Det er ikke mange. De fleste af mine ting er ting for mig. Men der er ting, som jeg rigtig godt kan lide.

Så nu jeg ind imellem vise nogle ting, og jeg starter med vaser. Noget som man kan diskutere, om det er nødvendigt at eje eller ej. For mig ville det være underligt ikke at kunne sætte en blomst eller en gren i vand, så jeg har vaser. Endda flere af slagsen.

Men da jeg har solgt og givet de fleste af de vaser, som jeg har fået gennem tiderne (såkaldte design-items), vil jeg gerne vise, hvad jeg så har blomster i.

De to gamle apotekerglas er helt fantastiske til blomster, man kan finde i naturen, og de er dekorative i sig selv. De to bedste ting forenet: Skønhed med praktiske. Den smalle af dem er især smuk, når der står én gren eller en blomst. Begge glas har jeg fra min mor og ved ikke mere om dem.

Den runde hvide er også til én blomst/gren i den lidt lavere ende. Den har jeg købt en gang for lang tid siden. Der er absolut ingenting trykt i bunden, og jeg gav 75 kr. for den. Ingen hype dér!

Den fjerde- og sidste - er temmelig speciel. Den har tilhørt min mormor og er af presset glas. Den er købt før 2. verdenskrig i Sverige. Så for mig har den historie, og den er perfekt til en købt buket.

Mine vaser står altid fremme. Tomme eller fyldte. De er en del af min dekoration af mit hjem.


I have had questions about, which things in my home I am really attached to. Not very meny, actually! Most of them are things for me. But there are some things, which I like very much.

So now and again I will show you some things, and I will start out with vases. Now you can discuss, if it is necessary to own a vase or not, but for me it would be stange not to be able to put a flower or a branch in a vase. So I have vases. Several in fact.

You know, that I have sold most of the so-called design-icon vases, that I have been given during time, so now I will show you, what I put flowers into.

The two old bottles from earlier days in some pharmacies, and they are fantastic flower vases, especially for flowers found in nature, and the bottles are decorative in themselves. The two best things united: Beauty and practicality. The smallest one is beautiful with one flower or branch. I have both bottles from my mother, and know no more about them.

The round white one is also just for one flower/branch in the smaller end of the scale. I bought it a long time ago. There is absolutely nothing printed in the bottom, and I payed approx. US$ 12/Euro 10 for it. No hype there!

The forth - and last one - is quite special. It has belonged to my grandmother and is made of pressed glass. It is bought before World War II in Sweden. So that is history for me, and it is perfect for a bought bouquet.

My vases are always on display. Empty or filled. They are part of my decoration of my home.


Tuesday, August 22, 2017

Made in China

Jeg var inde på bloggen og lave noget rent teknisk og faldt over en blog post, som jeg har lavet for nogen tid siden.

Det er så lang tid siden, at jeg faktisk har ændret indstilling til min egen attitude. Bloggen hedder: At falde for en dims. Men man udvikler sig jo, og jeg er et helt andet sted i dag. Langt væk fra den indstilling, som jeg lagde for dagen på det tidspunkt.

Den, juleuroen - eller dem begge, har jeg nemlig givet væk uden nogen som helst fortrydelse. Det skete i forbindelse med, at jeg ryddede ud i mine 'design-ikoner'.

For jeg har tænkt over, hvorfor man kalder disse varer sådan - altså design-ikoner. Det meste i den kategori er samlebånds-lavede ting, og så er de vel bare ting som alle andre?! Bare med en masse salgs-hysteri!

Somme tider afgør prisen også, om det bliver et hit. Jo dyrere, jo bedre - for så er det jo ikke for alle at købe det. Men det sker - som planlagt af markedsføringen - alligevel. Det skal være dyrt, men lige netop opnåeligt.

Jeg har stadig et par genstande, som sikkert også ryger hen ad vejen - men jeg bruger dem i øjeblikket i det daglige, fordi de er brugsgenstande. Når de skal erstattes - for man skal jo ikke bare afhænde, for at købe nyt - så bliver det med noget lavet af en lokal håndværker eller kunsthåndværker, både for at få originaliteten ind og for at støtte lokale håndværkere.

Jeg vil - såvidt det overhovedet er muligt! - prøve at undgå masseproducerede produkter, der bliver spyet ud som design-nyheder - altsammen Made in China og udelukkende produceret med henblik på, at de skal være så billige at producere som muligt, og at vi alle skal købe dem, for at der så - når alle har dem - kan 'designes' noget nyt, som vi så skal købe.

Det er mærkeligt, at man kan sælge et produkt, hvor der står 'Made in China' trykt i bunden - eller nakken og tage skyhøje priser for det.

Eller det er måske mere mærkeligt, at vi vil betale for det!

Køb ikke noget, før du har set, hvad der er nedenunder!
Don't buy anthing, before you have checked, what's underneath!

I was doing some maintenance on the blog and stumbled over a blog post, which I have made some time ago.

It is that long ago, that I actually have changed my mind totally. The name of the blog post is: To get soft for a 'thing'. Well, I have developed in a different direction, and I am so far from that today. 

The thing - the Christmas Mobile - or rather both of them, have been handed over to other owners with no regrets what so ever. It happened in connection with the clean-out of my 'design-icons'.

Because I have thought about, why these products are called that - design-icons. Most of them are made on an assembly line, and then they are just 'things' like all others - just with a lot of hype. 

Sometimes the price itself decide, if it becomes a hit. The more expensive, the better - because then it is not for everybody to get is, is it? But it is - as planned by the marketing departments it is exactly the goal. It must be very expensive, but just about reachable.

I still have a couple of things, which I will let go during time, but right now I use them daily, because they are appliances. When they will be replaced - because I don't want to let things go just to buy new stuff - I will get replacements from local craftsmen/women.

I want to - if at all possible - avoid mass produced products, which are being spit out like design news - all made in China and exclusively made as cheap as possible to make the biggest profit, and to make us all buy, and then - when everybody have a special item- something new will be 'designed', which we then will buy.

It is stange, that you can sell a product printed with 'Made in China' in the bottom - or in the collar and demand sky high prices. 

Or maybe it is even more stange, that we will pay for it!

Friday, August 18, 2017

Når man er nødt til at shoppe! - When You Have To Shop!

Nogle gange er man nødt til at shoppe! Det var jeg nødt til i sidste uge.

Jeg har 3 skåle i forskellige størrelser, og jeg bruger dem alle sammen, men i forrige uge var jeg uheldig at tabe den mellemste, og den stod ikke til at redde.

Jeg fandt hurtigt ud af, at det er bøvlet for mig ikke at have en skål i den størrelse, og jeg gik på jagt efter en ny. Den skulle have samme størrelse som den gamle, og den skulle være hvid.

Jeg gik først i de lokale genbrugsbutikker, men der var ingen hvide skåle. Så gik jeg i forretninger, og jeg fandt en del skåle, men faktisk ikke så mange som jeg havde regnet med, og de var alle sammen i nogenlunde samme priskategori.

En skål havde dog nogle fordele frem for de andre. Royal Copenhagen's Hvid Riflet. Det er et klassisk stel, som vil blive produceret i mange år endnu (hvis jeg nu smadrer flere skåle!), og der er brudgaranti. Det vil sige, at hvis den går i stykker inden for de næste 2 år, vil jeg få den erstattet!

Så her er min nye skål. Enkel, smuk og anvendelig - eller 'bare' en hvid skål.

Rigtig god weekend!
Sometimes you just have to shop! I had to last week.

I have 3 bowls in different sizes, and I use them all, but last week I was unlucky losing the middle size one on the floor, and it wasn't to be saved.

I quickly found out, that it was really annoying for me not to have a bowl this size, and I went bowl hunting. It should have a certain size, and it should be white.

First I went to the local 2nd hand shops, but there were not white bowls. Then I went to different shops, and there were some bowls, not not quite as many as I expected, and they were all in the approx. the same price range.

One bowl had some advantages to the others. Royal Copenhagen's White Fluted. It is a classic dinnerware, which will be produced any years to come (if I break one of the others ones!), and they give a breakage guarantee. This means, that if your break something, you can have it replaced within 2 years.

So here is my new bowl. Simple, beautiful and very versatile - or 'just' a white bowl.

Have a nice weekend!