Wednesday, October 24, 2018

Vinter projekt - Winter Project

I går var det regn- og blæsevejr. Det var ikke koldt, men det var virkelig efterår. Bladene fløj rundt, og der var mange skyer på himlen.

Jeg fik først rigtig øje på månen og skyerne, da jeg kom hjem, så jeg tændte ikke lyset med det samme. Jeg satte mig og nød synet af skyerne, der fløj afsted og skiftevis dækkede og åbenbarede månen.

Først sad jeg en en rum tid uden at tænke på noget specifikt, men så fik det mig til at tænke på, hvilket vinterprojekt jeg vil kaste mig ud i. Jeg kan godt lide at lære noget nyt, og jeg føler, at efterår og vinter giver mig lidt ekstra mulighed for at være 'tilladt' inaktiv rent fysisk og kaste mig over noget hoved- og håndarbejde. Det kan være alt fra at sidde i et sofahjørne og læse lidt mere, gå til nogle foredrag, se nogle flere film og meget andet, for jeg får ikke dårlig samvittighed over at sidde inde, hvilket jeg ofte får om sommeren.

Nu kan jeg godt lide efterår og vinter, så jeg føler ikke, at vejret er dårligt. Det er, som jeg forventer, det vil være, og det forhindrer mig ikke i at gå ud, men på den anden side synes jeg, at det opfordrer til at gå i dybden med noget.

Denne vinter har jeg tænkt mig at lære nogle nye syteknikker, så jeg har bestilt en bog, som omhandler, hvordan man reparerer tøj, så det er synligt! Så man kan se, at det er brugt, men at det bliver behandlet med respekt. Det modsatte af 'brug og smid ud'.

Når bogen kommer, skal jeg nok 'dele' den med jer.


Yesterday was rainy and windy. Not cold, but it really was autumn. The leaves flew all over the place, and the sky was covered in clouds.

I didn't really see the moon and the clouds, before I came home, but it was so beautiful, that I didn't turn on the light immediately. I sat down and enjoyed the sight of the clouds flowing fast across the sky covering and revealing the moon.

I sat for quite a while without thinking about anything specific, but then I started thinking about, which project I want to focus on this winter. I like to learn something new, and I feel, that autumn and winter gives me an extra opportunity for being a bit more inactive physically and swop it with a bit of head and hand exercises. It can be anything from sitting reading in a sofa corner, go to some lectures, watch more movies and a lot of other things, because I don't feel bad about sitting indoors, which I often feel during summer time.

I like autumn and winter, so I don't feel, that the weater is bad. It is, what I expect it to be, and it doesn't stop me from going out, but on the other hand it sort of encourages me to go in depth with something.

This winter I have decided to learn some new sewing techniques, so I have ordered a book, which is about mending clothes, so you can see it! You can see, that the clothes is well used, but that it is treated with respekt. The opposite of 'use and toss'.

When the book arrives, I will 'share' it with you.

No comments:

Post a Comment