Friday, October 26, 2018

DIY Bevare og reparer! - DIY Preserve and Mend!

I den sidste tid har jeg læst en masse om japanske håndværkstraditioner og deres måde at se på deres ejendele.

Det, der har betaget mig mest, er respekten for ting og håndværk. De har en helt anderledes tilgang til ejendele, end den vi har i den vestlige verden. De tager sig tid til at bevare og reparere. Vi bruger, smider væk og køber nyt. Alt skal være hurtigt og ubesværligt.

En af de ting, som har inspireret mig og fået mig til at nytænke min egen måde at gøre tingene på er
Kintsugi. Et håndværk, som omhandler reparation af glas og lertøj. Når noget er gået i stykker, gør man sig den umage at reparere det, og reparationen er synlig og meget smuk. Man har respekt for det oprindelige produkt og lægger ikke bare noget til 'skrald', fordi det er gået i stykker.

Nu vil jeg ikke prøve at få alle til at reparere hver tallerken, der går i stykker, men der er andre og lettere tilgange til at forlænge levetiden på vores ejendele. Bl.a. på vores tøj.

Bogen, som jeg fortalte om i foregående blogpost, er nu kommet. Mending Matters af Katrina Rodabaugh. Den omhandler synlige reparationer - lige som Kintsugi - af fortrinsvis demin, silke og hør. Den er let læselig, med god information om tøjindustrien og gode instruktionsfotos. Jeg kan varmt anbefale den - og jeg er ikke sponseret!

Vi ved alle sammen, at tøjindustrien er en af de store miljøsyndere - eller rettere vi er! For det er kun os, der kan ændre det, og det kan vi gøre ved at bruge vores tøj længere og købe tøj med omtanke for, hvor og hvordan det er lavet. Der er trods alt ikke noget marked, hvis der ikke er købere. Så vi har magten til at ændre tingene.

Det er tid til at udvise respekt for det, vi ejer, i stedet for at gå ud og købe nyt hele tiden.Lately I have been reading a lot about Japanese crafts traditions, and I have been taken by the respect for belongings and crafts. They have a totally different attitude to what they own, than we have in the West. They take the time to repair. We use, toss and buy new stuff. Everything has to be fast and easy.

One of the things, which have inspired me and made me rethink my own way of doing things is Kintsugi. It is a craft, which is about repairing glass and pottery. When something is broken, they make the effort to repair it. The repair is visible and very beautiful. There is a respect for the original product, and they just don't put something in the 'trash', because it is damaged.

Now I am not trying to make everybody repair every plate, which is broken,  but there are other ways to prolong the lifetime of our belongings. Here I am thinking about our clothes.

The book, I told about in my previous blog post, has arrived. Mending Matters by Katrina Rodabaugh. It is all about making visable repairs - like kintsugi - of demin, silk and linen. It is easy to read, there is good information about the clothes industry and good instruction photos. I highly recommend it - and I am not sponsored!

We all know, that the clothes industry is one of the big environmental sinners - or rather we are! Because we are the only ones, who can change it, and we can do that by using our clothes longer and buy new clothes with knowledge about, how and where it is made. Because there will be no marked, if there are no buyers. So we have the power to change things.

It is time to show respect for, what we own, instead of going shopping for new stuff all the time.

No comments:

Post a Comment