Friday, October 5, 2018

Efterår - Autumn

De fleste af os har en yndlingsårstid. Her er vinteren mørk og somme tider lang, men det er et spørgsmål om at klæde sig rigtig på, og så er det tid til indendørs sysler. Alt det, der ikke blev gjort, mens det var sommer, kan blive gjort nu. Det er også årstiden, der kan være smuk og stille, når sneen falder.

Foråret er altid smukt. Det er så 'lovende', frisk og nyt. Som at begynde forfra. Somme tider springer vi dog her i Danmark fra vinter til forsommer i løbet af ganske kort tid. Men tiden, hvor alting spirer, løfter humøret.

Sommeren er ifølge en undersøgelse i en avis for nylig de fleste danskeres yndlingsårstid, og det er jo helt forståeligt. Det er let at gå ud uden at skulle iføre sig en masse tøj, mange mennesker dyrker solen, og normalt varer den ikke så længe. Det har den dog gjort i år. Vi har stort set haft sommer fra begyndelsen af maj til midten af september, og de lover høje temperaturer igen i næste uge. Så sommerfolket kan ikke være utilfredse.

Min årstid er efterår. Jeg elsker farverne og den friske, 'sprøde' luft. Så føler jeg, at der er højt til loftet. Selv blæsten kan jeg godt lide. Bare at tage en jakke på og gå en rask tur gør mig glad. Der er også regnvejr om efteråret, men det er kun et spørgsmål om at have noget ordentlig regntøj - og så at komme hjem i varmen og hygge sig bagefter.

Den her årstid er for mig begyndelsen til at kunne fordybe mig. Jeg 'trækker mig ind i mig selv' og går på opdagelse i de ting, jeg ikke havde tid til, da jeg skulle nyde sommeren. Det er også tiden, hvor projekter, der har ligget stille, kommer frem i lyset igen. Jeg lægger planer om, hvad jeg gerne vil nå inden jul - inden foråret. For så får jeg igen travlt med andre ting.

Det er som at leve, som man gjorde i gamle dage på gårdene, hvor sæsonen bestemte det, man skulle lave. Så jeg er glad for at leve et sted med forskellige årstider, der giver en naturlig mulighed for at køre i forskellige gear.Most of us have a favorite season. Here the winter is dark and sometimes long, but it is a question about dressing in the right clothes, and then it is time for indoors chores. All the things, which weren't done during summer, can be done now. It is also the season for the snow, which makes everything beautiful - and quite.

Spring is always fantastic. It is so 'promising', fresh and new. Like starting over again. But here in Denmark the spring is short, because we often jump from winter to early summer in a very short time. But the time, when everythings go green, gives your mood a lift.

The summer is according to a poll in a newspaper recently most Danes' favorite time of year, and that is understandable. It is easy to go outside without a lot of clothes, lots of people worship the sun, and normally summer is short. Though this year it lasted from May 1st  to mid September - and they have promised high temperatures next week. So summer persons cannot be discontent.

My season is autumn. I love the colors and the crisp, fresh air. Then I feel the 'height to the ceiling'. I even love the wind. Just to put on a jacket and go for a walk makes me happy. Rain comes with autumn, but that is just a question about the right rain clothes - and then to go home in the warmth and have some 'hygge'.

This season is for me the start of being able to immerse. I 'pull back' and go on a discovery into the things, I didn't have time for, when I was enjoying summer. It is also the time, when projects, which have been put away, come out into the light again. I make plans for, what I want to do before Christmas - before spring. Because then I will be busy doing other things.

It is a bit like living on a farm in the old days, where the season decided, what you had to do. I am very happy living in a part of the world, where the seasons change, and give a natural possibility for living in different gears.

No comments:

Post a Comment