Monday, October 8, 2018

Unikke hjem - Unique Homes

Ca. hver 14. dag tager jeg på biblioteket. Så ser jeg, hvilke nye bøger, der er kommet, og om det er noget, som jeg er interesseret i, og så læser jeg også nogle blade og magasiner. Bred viden og underholdning i en times tid eller mere.

I et boligblad fandt jeg en artikel med overskriften: "4 unikke hjem". Jeg slog spændt op - og blev så skuffet. Det var Eames stole, Y-stole, Hay spiseborde, diverse vintage lamper, det marokkanske gulvtæppe, Kaj Bojesen aber... og så en lille ting fra slægt og et par rejseminder (ikke souvenir) fra eksotiske steder. Hjem, som jeg måske lidt kynisk kalder de 'design-sikre' hjem, hvor jeg ikke føler, at jeg kan se de personer, der bor der. Hjem, hvor tingene er valgt efter den 'gode smag'. Så kedeligt, forudsigeligt og på en måde lidt trist.

Hvis man vil se unikke hjem, skal man gå på websiten Freunde von Freuden. Der bliver enhver fornemmelse for unik indfriet. Ikke noget med samlebånds-hjem, men hjem der passer til de personligheder, der lever der. Dyrt og billigt. Vildt og... ja, her skulle vel stå det modsatte af vildt, men det er for det meste vildt!

Og så er det helt klart, at der bliver levet der!

Kunne det ikke være lidt 'vildt' at prøve at slå sig løs og gøre noget anderledes. Det behøver ikke at være dyrt. Det behøver ikke være noget, andre synes om. Men det kan 100% blive, hvad der passer til dig og din familie.

Tag et kig og bliv inspireret til at se udenfor boksen!

Stemning fra Christiania -desværre ikke interiør
Atmosphere from Freetown Christiania - unfortunately not indoors interiorsOnce approx. every fortnight I go to the library. I take a look at the new books, if there are some, I am interested in, and then I read some magazines. Broad knowledge and entertainment for an hour or so.

This time I found an article in a furniture magazine with the headline: "4 unique homes". Excited I look at them - and got so disappointed. There were Eames chairs, Wishbone chairs, miscellaneous vintage lamps, the Maroccan carpet, Kaj Bojesen's wood monkeys... and then a small item from the family and a couple of travel purchases (not souvenirs) from exotic places. The kind of homes, which I - maybe a bit cynical - call the 'design-safe' homes, where I don't feel, that I can see the persons living there. Homes, where the things are chosen according to 'the good taste'. So boring, so predictable and in a way a bit sad.

If you want to look at unique homes, go to the website Freunde von Freunden. There every sense of unique will be redeemed. No assembly line homes, but homes for the (big) personalities living there. Expensive and cheap. Wild and... yes, I guess, that I should have written the opposite of wild, but it is mainly wild!

And then you aren't in doubts about, that lives are lived there! 

Couldn't it be a bit 'wild' to let go and do something different. It doesn't have to be expensive. It doesn't have to be something, which other should approve. But it could 100% become, what suits you and your family.

Take a look, get inspired, and think out of the box!

No comments:

Post a Comment