Tuesday, October 2, 2018

Indlæg nr. 1000 og en gave - Post no. 1000 and a Gift

Denne post er en tak til jer, der har fulgt min blog i lang tid. Tusind tak for jeres support. Og jeg håber, at det er et velkommen til jer, der måske er her for første gang. For mig er det stort, at bloggen runder 1000 blog posts! Jeg har nydt det hele vejen og lært en masse.

Jeg startede bloggen i 2012 for at dele mine erfaringer med, hvordan det er at drukne i sine ting, altid at føle at man har pligter, der skal gøres og at føle sig overvældet - og om hvordan man arbejder sig ud af det. Der er sket meget siden da, og jeg håber, at min intention er lykkedes.

Men jeg tror, at emnet er mere relevent end nogen sinde, for vores tilværelse er blevet et stort reklamemarked, som er svær at modstå. Men det kan aldrig meningen med vore liv, at vi skal bruge dem på at arbejde for at købe, og arbejde mere for at købe mere.

Derfor arbejder jeg på et større projekt, der ikke bliver en hurtig 'ryd hele dit hjem på 30 dage'-session, men en række oprydningsforslag, der kommer til at gå stille og roligt, så alle kan være med. Men mere om det senere på året.

Og lidt fest skal der være, så i anledning af bloggens jubilæum giver jeg min bog 'Ryd Dig op' til 3 læsere, der vil fortælle mig,  hvad I gerne vil have mere af, eller om der er nye emner, som I føler, at jeg skal tage op.

Jeg glæder mig til at høre fra jer.

Måske den sidste rose for i år - Maybe the last rose this year

This blog post is a big Thank You to all of you, who have followed my blog for a long time. A million thanks for your support. And I hope that it is a welcome to you, who might be here for the first time.

For me it is a big thing, at I have have written 1000 blog posts. I have enjoyed it all the way and learned a lot. 

I started this blog in 2012 to share my experiences of, how I was drowning in my stuff, always feeling that I had duties, which had to be done and feeling overwhelmed - and how to work your way out of it. A lot of things have happened since then, and I hope, that my intentions have been of help.

But I think, that the subject is more relevant than ever, because our lives have become one big advertising market, which is difficult to resist. But it cannot be the mening of life to spend our time working for stuff, and only to work more to get more stuff. 

So now I am working on a bigger de-cluttering projekt, which will NOT become a 'de-clutter your home in 30 days'-session. It is going to be something you can do quitely, so everybody can join. But more about that later this year.

But there is going to be a bit of celebration, so because of the number 1000 I will give away 3 copies of my book 'Wipe Your Slate' to 3 readers, who will tell me, what you want more of, or if there are other subjects you want me to cover.

I am looking forward to hearing from you!

No comments:

Post a Comment