Tuesday, October 30, 2018

Lavede ingenting i går! - Did Nothing Yesterday!

I går havde jeg en dag, hvor jeg lavede ingenting! Der så ikke anderledes ud noget steder, da det blev aften.

Så da det var blevet mørkt, satte jeg mig og tænke over, at jeg egentlig havde følt, at jeg havde været ret flittig hele dagen. Der havde ikke været mange stille stunder bortset fra frokost (lidt sent) og her, hvor det var blevet mørkt.

Så jeg satte mig og lavede en 'har gjort-liste', og den viste et lidt andet billede:
 1. Morgengymnastik
 2. Nyheder, bad, morgenmad og rede seng
 3. Spraye to par sko 3 gange, så de er klar til vintervejr. Havde nær forgivet mig selv!
 4. Ordnet køkken og stue  – det var noget rodet fra søndags-samlingen, som var så hyggelig!
 5. Farvede mine UGGs. Det var ikke en succes, men de var ødelagt, så det var et forsøg, der mislykkedes 😒 Jeg nåede også at vælte flasken med farve!
 6. Været nede i byen og handle ind til hele ugen
 7. Vandet og nusset blomster
 8. Tørret vindueskarme af for byggestøv (p.g.a. renoveringen)
 9. Vasket sengetøj
 10. Downloaded symønstre (planlægger at sy en kimoni-jakke)
 11. Været ovre på containerpladsen med 4 sorterede poser til skrald. Uhyggeligt, så meget jeg generer! Ved ikke, hvordan jeg kan undgå det?!
 12. Havde meget mad i køleskabet, gav noget af det til nogen, der trænger
 13. Lavet mad til de næste 3 dage.
Sådan kan en dag, hvor man 'laver ingenting' se ud!

Vinter? - Winther?

Nææ! Jeg giver ikke op! - Naah, I am not giving in!

Det gør jeg heller ikke! - I don't either!

Yesterday I had a day, when I did nothing! Everything looked the same, when the evening came.

So when it became dark, I sat and thought about, that I actually felt, that I had been quite busy all day. There hadn't been many quite moments, apart from lunch (a bit late) and now, when it was dark.

So I sat down and made a 'have-done-list', and it showed a bit of another picture:
 1. My morning gym program
 2. Read the news, bath, breakfast and did the bed
 3. Sprayed two pairs of shoes 3 times, so they are ready for winter. Almost poisoned myself!
 4. Cleared the kitchen and the livingroom, which were quite messy after Sunday's very nice get together
 5. Colored my UGGs. Not a success, but they were already ruined, so it was a trial, which didn't go well 😒 I even succeeded knocking over the bottle with color!
 6. Went to town and did the shopping for this week
 7. Watered and nursed all the plants
 8. Wiped off the window sills for dust from the house renovation
 9. Did the linen laundry
 10. Downloaded sewing patterns (are planning to sew a kimono jacket)
 11. Went to the container place with 4 sorted bags of trash. Scary, how much I generate! Don't know how to avoid it?!
 12. Had a lot of left-overs in the fridge. Gave it to somebody, who need it
 13. Cooked food for the next 3 days.
That's how a day, when you 'don't do anything' can turn out!

No comments:

Post a Comment