Friday, September 14, 2018

Slut med Facebook - Done with Facebook

For en måned siden fjernede jeg FB fra min telefonskærm. Som et forsøg. Og i går lavede jeg et indlæg på FB, hvor jeg fortalte, at jeg ikke mere vil være aktiv der.

Jeg har tidligere kommenteret, fulgt interessante links, der førte til flere interessante links, og en dag fandt jeg ud af, at jeg brugte alt for meget tid på FB. Jeg har brugt uendelig meget tid på at læse alle mulige indlæg.

Så jeg begyndte at føle, at jeg kunne bruge den tid på noget bedre. Lave noget til gavn for mig og mine kære. Jeg har fået mange gode informationer på FB, men jeg har spildt meget tid på ting, som jeg ikke kan gøre noget ved. Som ligger langt ud over mine handlemuligheder. Jeg er også blevet ked af, hvordan folk skriver til hinanden. Så jeg har ofte lukket FB med en dårlig fornemmelse i maven af spildt tid og grim opførsel.

Jeg har ikke afinstalleret app'en. Jeg lagde den bare, så jeg skulle søge efter den for at komme på. Det var underligt første dag, men allerede næste dag var det ikke noget problem, og savnet opstod aldrig, hvilket jeg faktisk er meget overrasket over.

Men sådan bliver det fremover. Den bliver liggende, hvor den ligger nu. Meget bekvemt får jeg notifikationer, som er rettet direkte til mig, så jeg stadig får information fra de lukkede grupper, jeg er medlem af.

Jeg læser mine nyheder, jeg følger nogle få blogs og vlogs, jeg hører podcasts, så jeg er stadig 'på'. Bare ikke i en endeløs kaskade af nyttige og unyttige informationer. Det er mig, der vælger.

Hvad har det så ændret? Jeg har fået mere tid, temmelig meget mere, hvilket er lidt skræmmende, når jeg ser tilbage.

Går jeg så glip af noget? Ja, det gør jeg sikkert. Men det gør ikke noget, for det ved jeg jo så ikke! :-)

Hav en rigtig god weekend!
One month ago I removed FB from my phone screen. As a test. And yesterday I made a comment on FB, where I told, that I wouldn't be active any more.

I have previously commented, followed interesting links, which lead to other interesting links, and one day I found out, that I spent way too much time on FB. I have used endless hours reading all sorts of inputs.

But one day I felt, that I could use these hours on something better. Doing something for the benefit of my dear ones and others close to me. I have had a lot of good information over time, but I have definitely also wasted a lot of time on subjects, which I can do nothing about. Issues far away from my action radius. I have also often become sad about the way, people write to each other. So I have often closed FB with a bad feeling in my stomach.

I haven't removed the app. I just placed it, so I have to make an effort to get to it. It was strange the first day, but day two it wasn't a problem. I never missed it, which actually surprices me a lot.

And that is how it is going to be. It stays, where it is now. Very convenient I get notifications, which are directed to me, and I still get info from the private groups, which I am a member of.

I read my news, I follow a few blogs and vlogs, I hear podcasts, so I am not off grid. I am just not participating in an endless cascade of useful and useless information. I'm the one choosing what to read.

What has it changed? I have more time, quite a lot more, which is kind of scaring, when I look back.

Will I miss out on something? Yes, probably. But it doesn't matter, because I will not know that, will I? :-)

Have a great weekend!

No comments:

Post a Comment