Monday, September 24, 2018

Brug det du allerede har! - Use What You Already Have!

I et stykke tid har jeg tænkt over min tøjklemme-kasse, når jeg har vasket! Selvfølgelig ikke den store tankevirksomhed, men jeg har tænkt over, at den sikkert er lavet af det bløde plastic, som indeholder en masse hormon- og miljøskadelige stoffer. Så den skulle ud på et tidspunkt, men man går jo ikke ud og shopper for at få en tøjklemmekasse, vel?

Så jeg tænkte over, om jeg måske allerede havde noget, der kunne bruges. Og tænk, det havde jeg!

For nogen tid siden fik jeg 3 'skåle' af filt, som egentlig nok er brødbakker. Den store bruger jeg, når jeg laver rustikke gryderetter, hvor gryden går direkte på bordet. Men de to andre brugte jeg ikke rigtig.

Så nu kom de i brug som opbevaring af vitamintilskud og tøjklemmer.

Plastickassen er nok er fra 1960'erne, hvor jeg mener at vide, at det var fra den første Tupperware-bølge, der kom til Danmark. Så den har udtjent sin tid (!!!) og kommer i plastic-kontaineren til sikker tilintetgørelse... eller så sikker, som det nu er muligt!

Endnu en gang var det ikke var nødvendigt at bevæge sig ud af huset for at købe nye ting, der bare fylder op, og samtidig kom noget i brug - som bare fyldte op.A while ago I started thinking about my clothespins box, when I was doing the laundry. Not any kind of big thinking, but I have given it a thought, because I think, that it is made of the soft plastic, which contains a lot of environmental and hormone disturbing substances. It had to go at a certain point of time, but you don't really go shopping for a clothespin container, do you?

So I thought about, if I already had something, which could be used for the purpose. Imagine that I had!

Some time ago I had a gift of 3 felt 'baskets', which I think are meant to be bread baskets. I use the big one, when I make a rustic stew, and the casserole is put directly on the table. But the other ones haven't really been used.

So now they are containers for the vitamins and the clothespins!

The plastic box is - I think - from the 1960's, and was in the first wave of Tupperware, which came to Denmark. So it has served its time (!!!) and will go to the plastic container for safe destruction... or at least as safe as possible!

Once more it wasn't necessary to leave the house to buy something new, which just take up more space. And at the same time something, which just took up space, came to use.

No comments:

Post a Comment