Wednesday, September 26, 2018

Drøm stort og tag action - Dream Big, and Take Action

Jeg kender et fantastisk menneske, der i mange år haft en drøm. En drøm om at skabe noget helt specielt. Men som for så mange mennesker her i verden tager livet somme tider over. Man bliver 'voksen'. Man bliver forelsket, forlovet, gift, forælder til en og så til en mere, og så er løbet kørt. Eller er det? For drømmen er der stadig!

Heldigvis er det en familie, for hvem statussymboler er ligegyldige. De har en rimelig stor bil, men de har også to mindre børn, og hvad dertil hører af bleer, børnesæder, klapvogne m.m., så det er et praktisk hensyn. Ellers lever de på 80 kvadratmeter i en bolig med en lav husleje. Det er et valg, og børnene er ligeglade, hvor de bor, bare mor og far er glade. De har et pænt hjem, men man finder ingen designer-møbler der.

De har kigget på huse og tænkt over, hvor meget der skal arbejdes for at bo i egen bolig, og de har vurderet, at det ikke er friheden værd. I hvert fald ikke lige nu, hvor børnene er små.

Men nu har han taget skridtet til at lave det projekt, der har spøgt i hans hoved i mange, mange år. Det er et stort og modigt skridt, som kun kan gøres, hvis der er opbakning. Opbakning omkring selve projektet, og om at økonomien for en tid bliver anderledes. Men de har bestemt, at tiden er nu!

Vi har alle sammen drømme. Nogle drømme forbliver drømme. Nogle kommer og forsvinder for altid, og nogle vender tilbage igen og igen.

Den sidste slags drømme er værd at investere i. Uanset udfaldet. Lykkes man ikke, så har man forsøgt og står ikke senere med fortrydelsen over, at man ikke turde tage skridtet, mens tid var.

Hvis det ikke lykkes, bringer det måske en i en helt ny retning. For ingen forsøg er totale fiaskoer. Vi lærer, bliver klogere, og vi finder nye veje. Vi lærer også at overleve. Uden fortrydelse.

Og somme tider lykkes man med at søsætte sin drøm - men det kan kun ske, hvis man forsøger!


I know a fantastic person, who for many years have had a dream. A dream about creating something special. But like for so many other persons in this world life 'takes over'. You 'grow up', fall in love, get engaged, married, become a parent for one child and then one more, and then the race is on. Or is it? The dream is still there!

I am talking about a family for whom status symbols mean nothing. They have a fairly big car, but they have 2 small children, and everything which comes with that like dipers, car seats, prams etc., so that is a practical issue. But they live in a rented flat approx. 850 square feet with a low rent. That is a choice, and the kids don't care, as long as Mami and Dad are happy. They have a nice home, but you don't find any design furniture there.

They have been looking at houses, but they have also been calculating, how much they have to work to buy their own house, and they have come to the conclusion, that it is not worth the freedom. At least not right now, when the kids are small.

But now he has taken the big step to make the project, which has been seated in his head for so many years. It is a big and bold step, which only is possible, if the back-up is there. The back-up about the project itself as well as the accept that the economy will be a bit different for a while. But they have decided, that the time is now!

Everybody has dreams. Some dreams keep on being dreams. Some come and go forever, and some return over and over again.

The last kind of dreams are the ones worth investing in. No matter the outcome. If you don't succeed, you have tried, and you will never be left with the regret, that you didn't take the step, when it was time.

And if you don't succeed, it might push you in a totally different direction. Because no attempt is a total failure. We learn, get wiser, and we find new ways. We also learn to survive. Without regret.

And sometimes you succeed with you dream - but this will only happen, if you try!

No comments:

Post a Comment