Friday, September 21, 2018

Genbrugsforretninger og loppetorv - 2nd Hand Shops and Flea Markets

Ideen om genbrug er fantastisk, men jeg er desværre aldrig rigtig blevet venner med den. Jeg er mere typen, der køber nyt og bruger, til jeg ikke kan være bekendt at bruge det mere, fordi det hænger i laser.

Og der er ting, jeg aldrig kommer til at købe fra de steder. Bl.a. sko, fordi man ikke ved, om den tidligere ejer har haft fodsvamp og tøj, fordi jeg ikke kan med ideen om, at jeg ikke ved, hvem der har brugt det før mig. Hvis jeg ved det, har jeg ingen problemer. Måske lidt neurotisk, men sådan er det, og jeg vil ikke slå krøller på mig selv for at ændre det.

Men 'hårde' varer, som kan gå i opvaskemaskinen, er ok. Så her forleden, da jeg erkendte, at jeg havde behov for nogle nye glas til de små favoritmennesker, gik jeg i vores lokale genbrugsshop. De gamle glas var totalt grå af glaspest.

Jeg fandt 6 små fine glas til en god pris - syntes jeg - og da ville betale, fik jeg at vide, at der var halv-pris-dag! Så jeg var glad.

Det var et godt køb, synes jeg. Lige ind til jeg checkede på nettet, hvad glassene kostede som nye. De var faktisk billigere end den pris, som genbrugsshoppen havde annonceret med, så hvis jeg ikke havde fået yderligere 50% i rabat, ville jeg have givet mere, end hvis jeg havde købt dem som nye!

Hvad kan man så lære af det? Lige meget hvad man køber, skal man synke en gang, trække vejret, undersøge varen og den oprindelige pris - ellers køber man selv genbrug for dyrt.The idea about buying used things are great, but I never really become totally hooked on it. I am the type, who buys new things, and use/wear them, until I get ashamed, because the item is a total rag.

And there are things, which I would never buy second hand. Shoes is one thing. Because you never know, if the previous owner has athlete's foot, and clothes, because I cannot handle the idea about, that I don't know the person, who has used it before me. If I know the previous owner, I am fine about it. Perhaps a bit neurotic, but that's the way it is, and I will not turn upside down on myself to change it.

But 'hard' items, which can go into the dishwasher, are fine. So here the other day, when I found out, that I needed some new glasses for the small Favorite persons, I went to our 2nd hand shop. The old ones were totally 'sanded down' by the washing machine.

I found 6 small fine glasses for a good price - I thought - and when I was paying, I was told, that it was a 50% discount-day. So I was happy.

A good purchase, I thought. Right until I checked on the internet, what the glasses cost in the shops. They were actually cheaper than the price in the 2nd hand shop, so if I hadn't had 50% in discount, I would have ended up paying more, than I could have bought them for in ordinary shops.

What can one learn from that? Well, no matter what you buy, swallow once, breathe, examine the item and the original price - otherwise you end up buying even used items too expensive.

No comments:

Post a Comment