Wednesday, August 29, 2018

Ledninger og opladere - Cords and Chargers

Hvordan har I det med ledninger og opladere? Jeg har haft det skidt, fordi det er noget, der altid roder!

En dag bestemte jeg mig for, at sådan skulle det ikke være mere. Det skulle være slut. Jeg ville ikke mere lade mig ophidse over, at ledningerne til mine opladere filtrer sig sammen - for det gør de! Altid! Og sådan er ledningers natur. Sådan er de født. De kan ikke gøre for det.

Jeg har prøvet 100 måder at rulle dem sammen på. At sætte dem sammen med kæmpeclips. At sætte dem samme med strips. At putte dem i alt muligt. Rulle dem og hænge dem. Bare for at styre dem.

Men har jeg fundet ud af, at det tager akkurat lige så lang tid at skille ledningerne fra hinanden, som det gør at have et striks oprulning-system. Så det er lige meget. For mig. Ikke mere irritation på den front. Jeg har accepteret, at sådan er livet i den kategori.

Til gengæld har jeg dem så i denne kurv, som jeg synes, er så sød. Den er håndlavet af søgræs og genbrugsplastic. Natur og genbrug. Det bliver ikke meget bedre. Så den har en stor andel af den manglende irritation.

Somme tider må man bare indordne sig efter naturen.

Orden - Order 

Uorden - Mess

Orden igen - Order again!

How do you feel about chargers and cords? They have always irritated me a lot, because they are always a mess!

One day I decided, that it shouldn't be like that anymore. Over and done with. I decided not to get upset, that the cords always tangle - because they do. Always! And that's the nature of cords. That's the way they are designed. They cannot help it.

I have tried 100 ways to roll them. To put them into gigantic clips. To put them together with strips. Roll them and hang them. To make them orderly in every way. Just to keep uncluttered.

But  I have found out, that it takes just as long time to have a strict 'roll-system', as it does to untangle them. So it doesn't matter. To me. No more irritation on that front. I have accepted, that that's the way life is in that category.

But I have this beautiful basket, where my cords and chargers are now. The ones I use regularly. It is handmade out of seagrass and recycle plastic. Nature and recycle. It doesn't become much better, and it has a big part of the missing irritation.

Sometimes you just have to adapt to nature.

No comments:

Post a Comment